Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

han havde længe åbent, og da der ikke

fandtes køl eller frysediske måtte sælge

ud af det kød og indmad, der ikke kunne

holdes friskt til mandagen, så kunne der

fås meget godt til billige penge, det var

der mange der benyttede sig af.” Da Alva

blev 17 år blev hun ekspeditrice i en

bagerforretning. Gennem dette job blev

hun i stand til at hjælpe med at tjene penge

til forsørgelse af familien.

En ny tidsalders kvinder

Efterkrigstiden blev præget af et voksende

forbrug og en materiel livsstil, men også

en frygt som følge af den kolde krig.

Mange kvinder tog arbejde for at kunne

realisere deres ønsker om uddannelse

til børn, rejser eller nye ting til hjemmet.

Sparsommelighed fi k nu konkurrence fra

køb - brug - og - smid - væk - mentaliteten.

Højkonjunkturen 1957-63 og den

ful de beskæftigelse fra begyndelsen af

1960´ene gav familien mulighed for to

indtægter. Flere kvinder foretrak at blive

på arbejdsmarkedet, når de blev gift,

idet en ekstra indtægt gav adgang til de

mange nye forbrugsgoder eller statussymboler.

Boligen blev større med moderne

bekvemmeligheder, børn fi k egne værelser

og stuen nye møbler og tv. Køleskab

og vaskemaskine blev snart hvermands

eje mens bil, hus og de nye charterrejser

var inden for rækkevidde. Prisen for velstand

blev dagligt tidspres, kvindernes

dobbeltarbejde, trætte børn og manglende

samvær.

50

Kilder

Nationalmuseets udstilling ”Danmarkshistorie

1660 – 2000”

Borgerlig i 1700-tallet af Charlotte Voss &

Tanja Sørensen. Odense under enevælden.

Købstadsliv 1660 – 1848. Odense Bys Museer

1999

Jordemodervæsenets indretning. Statens arkivers

hjemmeside. Landsarkivet for Fyn.

Dagbog af Meta Christiane Kühl, født Hansen

1919 – 1948

Provst Jens Winther Bentzons arkiv.

Bagværd Husmoderforenings arkiv.

Alva Odderskovs erindringer.

Bagsværd. Landsbyen mellem sø, skov og mose

Similar magazines