FORTRYK LANDSTINGETS VINTERSAMLING 2006 1 ... - Inatsisartut

inatsisartut.gl

FORTRYK LANDSTINGETS VINTERSAMLING 2006 1 ... - Inatsisartut

7. mødedag, onsdag den 1. marts 2006.

Dagsordenens punkt 106

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning om

omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

Jens Lars Fleischer, forslagsstiller, Siumut.

Som vides så havde Landsstyret i efteråret 2002 til intention at lægge op til en drøftelse i

Landstinget af mulighederne for at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab. Til Landstinget

blev dengang omdelt en redegørelse om nye rammer for styring af Nukissiorfiit. Desværre

nåede Landstinget ikke at drøfte dagsordenspunktet - idet der blev udskrevet valg.

Dette forslag tager udgangspunkt i de mange velgennemarbejdede og grundige overvejelser

man foretog sig dengang.

Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed, hvis ledelse refererer til Landsstyremedlemmet for

Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.

Nukissiorfiit varetager forsyningen med elektricitet, fjernvarme og vand i byer og bygder.

Derudover har Nukissiorfiit el- og gasmyndigheden, yder rådgivning samt i visse

yderdistrikter entreprenør- og installationsvirksomhed, indkvartering og materieludlejning.

Nukissiorfiit er en forsyningspligtvirksomhed, hvilket betyder at visse basale ydelser, som el,

vand og fjernvarme er til rådighed for alle til rimelige og overkommelige priser, desuagtet at

en række af de aktiviteter, som Nukissiorfiit udfører er direkte tabsgivende. Nukissiorfiit

FORTRYK

LANDSTINGETS VINTERSAMLING 2006

3

More magazines by this user
Similar magazines