KOLORIT - Syntetisk tale

syntetisktale.dk

KOLORIT - Syntetisk tale

Til eleverne

Kolorit 9 er jeres grundbog til matematik

i 9. klasse. Til bogen hører en

kopimappe med opgaver, I kan arbejde

videre med. Kolorit har også en hjemmeside,

www.kolorit.gyldendal.dk, hvor

der bl.a. ligger filer og links, I kan bruge

til nogle af opgaverne.

Kolorit 9 indeholder 10 kapitler.

Otte af kapitlerne tager udgangspunkt

i et matematisk område. I de kapitler

findes forskellige typer af sider:

Intro: I introduceres til, hvad kapitlet

handler om.

Mundtlig: Her er der opgaver, der

lægger op til, at I sammen i hele

klassen eller i grupper kan snakke

om og med matematik. De fleste

nye ting præsenteres på disse

sider.

Problem: Her er der opgaver, hvor I

skal arbejde sammen eller enkeltvis

med problemløsning.

Færdighed: Her er der opgaver,

hvor I kan øve de færdigheder,

der hører med til det matematiske

område, kapitlet handler om. I

skal prøve at løse opgaverne uden

lommeregner, hvis der ikke er skrevet

andet i teksten.

Pointer: Kapitlet slutter med, at I

evaluerer, hvad I har lært, og skriver

det i en logbog.

To af kapitlerne tager udgangspunkt

i temaerne: Matematikken og naturens

kræfter og Matematisk modellering. Temakapitler

er bygget lidt anderledes op.

På præsentationssiderne kan I læse, hvordan

I kan arbejde med kapitlerne. Det

er en god idé at arbejde i grupper med

temaerne. I skal også evaluere jeres arbejde

med kapitlerne ved at fortælle om

det til en fremlæggelse eller i en skriftlig

opgave.

Bagerst i grundbogen er der en formelsamling,

som I kan få brug for til at løse

nogle af opgaverne. Der er også en

facitliste til opgaverne på færdighedssiderne

og et stikordsregister, så I kan slå

op og finde ud af, hvor I kan læse om

det, I søger.

I bogens opgaver bruges nogle ord, det

er vigtigt, I kender og forstår.

Beregn: I skal finde løsningen på

opgaven ved at regne.

Beskriv/forklar: I skal med jeres

egne ord sige eller skrive, hvad I

har fundet ud af i arbejdet med

opgaven. I skal prøve at begrunde,

hvad I er nået frem til og hvordan.

Diskuter: I skal snakke sammen om

jeres forskellige forslag til løsninger.

Omskriv: I skal skrive regneudtrykkene

på en anden måde.

Undersøg: I skal prøve jer frem og

kan måske på forskellige måder

komme frem til en løsning.

Vis: I skal med et regneudtryk,

en graf, illustration eller lignende

vise, hvordan I har tænkt og regnet.

God arbejdslyst!

More magazines by this user
Similar magazines