jan2008 (pdf-1,45Mb) - Fredericia Kommune

fredericia.dk

jan2008 (pdf-1,45Mb) - Fredericia Kommune

Nr. 92 Januar kvartal 2008 23. årgang Fredericia Kommune

Avisen

Pensionist 1

Nye blindestier i Fuglsangskoven

Pensionsnyt

Det er ingen sag, når man kan


2 KLuMMeN

3

et spændende nyt år

Så er endnu en jul og et nytår

veloverstået. Nu er det tid

at tage hul på et nyt år med

mange nye oplevelser og muligheder.

Byggeprojekter, der

blev startet sidste år, fortsætter

ind i det nye år. Ikke mindre

end tre projekter blev startet

op sidste år. Midt i november

var det om- og tilbygningen

på Plejecentret Stævnhøj, der

blev taget første spadestik på.

Det bliver spændende at se, når

hele plejecentret står færdigt

Læs i dette nr.

siDe

Klummen .............................. 2

Debatmøde om ny

ældrepolitik .......................... 3

Det er ingen sag,

når man kan ......................4-5

Nyt fra

Pensionsafdelingen .......6-10

To nye blindestier i

Fuglsang skov ................... 11

stor interesse for

temadag ............................ 12

Ny nøgleperson på

KOL-området .................... 13

Min sidste vilje ................. 14

Du kan selv bestemme ..... 15

Læsetips fra

biblioteket ..................... 16-17

Kursustilbud fra

aftenskolerne................ 18-19

Det sker .........................20-38

Forsidefoto: Ole Olsen

med 30 nye plejeboliger alle

med stue, køkken, badeværelse

og soverum.

På en kold decemberdag fik

det store nye plejecenter på

Herfordgrunden sit navn, da

der blev taget det første spadestik

på byggeriet. Othello

bliver et af Fredericias nye

flotte vartegn. Sidst men ikke

mindst så blev byggeriet af 18

nye plejeboliger i Sjællandsgade

startet op. Når plejeboligplanen

er ført ud i livet i april

2009, så er alle plejeboliger i

Fredericia Kommune blevet

ombygget.

På grund af plejeboligplanen

er der p.t. en stigende efterspørgsel

på plejeboliger. Socialudvalget

har på den baggrund

besluttet at åbne syv

pladser midlertidigt på Øster

Elkjær for at imødegå denne

efterspørgsel.

Socialudvalget er også bekymret

over, at ventelisterne

er vokset så voldsomt. Derfor

glæder vi os også til i midten

af 2008 at igangsætte projekt

Livsstyrke, som tager udgangspunkt

i borgernes styrker.

Formålet med projektet er

at hjælpe borgerne til at styrke

deres egne funktioner i stedet

for at give hjælp til det, man

ikke kan. Det er i sidste ende

med til at give den enkelte

borger livsstyrken og dermed

også livskvaliteten tilbage.

Vi kan også konstatere, at

der stadig er store udgifter til

vikarer. Det er primært for-

di, der bliver flere ældre men

færre til at udføre plejen. Da

det er svært at rekruttere til

området, kan det mærkes på

bl.a. vikarforbruget og arbejdsmiljøet.

Derfor har vi søsat

projekt arbejdsglæde. Vi er

optimistiske mht. planens positive

effekt, som er at mindske

vikarforbruget og få bedre

og mere glade medarbejdere

til gavn for borgere, som modtager

hjælp fra ældreplejen.

Vi kan i Socialudvalget også

konstatere, at opgaven med at

overtage finansieringen og opgaverne

på handicapområdet

har været dyrere end forventet.

Et problem vi deler med mange

andre kommuner. Den opgave

vil vi arbejde videre med i år,

hvor vi med oprettelse af en

samlet voksenafdeling håber, at

handicappede får en mere koordineret

indsats for fremtiden.

Til sidst vil jeg komme med en

opfordring. Fredericia Kommune

skal have en ny ældrepolitik.

I november holdt vi den

første debataften, hvor det var

muligt at komme med input til

en ny ældrepolitik for kommunen.

Også i det nye år bliver

der afholdt debatmøde om

emnet, så jeg vil opfordre dem,

som endnu ikke er kommet

med input, til at møde op til det

næste debatmøde og gøre deres

indflydelse gældende.

Godt Nytår

Henning Due Lorentzen

Formand for Socialudvalget

Debatmøde

om ny ældrepolitik

Er der brug for en ny ældrepolitik

i Fredericia Kommune,

og hvad skal den i så fald indeholde?

Det var nogle af de

spørgsmål, som der blev stillet

til de fremmødte ved det

første af to debatmøder om

ældrepolitikken. Politikerne i

Socialudvalget ville inspireres,

og det blev de!

På det første dialogmøde, der

blev afholdt onsdag den 28. november

på Tøjhuset i Fredericia,

kom der rigtig mange ideer

på bordet. Omkring 50 deltagere

var mødt op, og debatten var

livlig og viser, at byens borgere

er interesseret i at få indflydelse

på en kommende ældrepolitik

i kommunen.

Nogle af de ting, som beskæftigede

de fremmødte, var bl.a.

lavere kontingent i foreninger,

et mødested for ældre og flere

tilbud til mænd. Specielt det

frivillige arbejde og foreningslivet,

var mange enige om,

spiller en stor rolle for ældre,

og derfor også skulle med i

ældrepolitikken.

Har du nogle gode forslag til,

hvad en ældrepolitik i Fredericia

Kommune skal indeholde,

så er du velkommen til at

deltage i det næste debatmøde,

som der vil blive indbudt til

via annoncer i dagspressen og

kommunens hjemmeside.


4 5

Det er ingen sag,

når man kan

Der er hyggeligt i stuen hos

Svend og Thora Sletten. Man

kan se, at de har fået det bedste

ud af de få kvadratmeter,

der er i stuen. I reolen står

billeder af børn, børnebørn

og oldebarn. - Vi er jo alligevel

14, når vi skal samles, og

det kan jeg ikke rigtig snuppe,

at vi ikke rigtigt kan være

sammen alle sammen mere,

fortæller Thora Sletten. - Det

er i det hele taget svært at få

dem samlet alle sammen på en

gang, supplerer Svend Sletten,

inden vi tager plads i sofagruppen.

Ville flytte sammen

Svend og Thora Sletten flyttede

fra et hus på Gråkærsvænget,

som de selv havde bygget,

til en lejebolig på 80 m2 på

Viaduktvej for fem år siden.

- Det var svært. Det var lidt

af en beslutning, siger Svend

Sletten. Huset på Gråkærsvænget

havde en stor have,

som ægteparret ikke kunne

klare mere. - Og så gå og se

på sådan en, der ikke er holdt i

orden, det synes vi ikke ville,

fortæller den gamle mejerist.

En anden meget vigtig grund

til, at de valgte at flytte for

fem år siden, var, at de også

gerne ville flytte, så længe de

var to. For det med at få et nyt

netværk op at stå er ikke så

nemt, når man som Thora og

Svend Sletten er blevet henholdsvis

80 og 86 år. - Vi er

faktisk kun fire mandfolk her i

hele området, og de er alle alene.

Mange af de øvrige naboer

er jo også oppe i firserne. Så

det er begrænset, hvor meget

aktivitet, der er omkring os,

fortæller Svend Sletten.

springer stadig på

hovedet i vandet

Men selv om Svend Sletten er

godt oppe i firserne, så afholder

det ham ikke fra at tage

en tur i svømmehallen hver

fredag. Det har han gjort siden

han i 1986, som 65-årig, gik

på pension. - Jeg er også den

ældste ude i svømmeklubben

nu. Men jeg springer stadig

på hovedet i vandet, når jeg

kommer derud. En dag var der

en, der sagde, du er da ikke så

gammel, når du sådan springer

i vandet, hvortil jeg sagde;

Nej, jeg er kun 86, siger Svend

Sletten og ler.

Svend og hans svømmekammerater

tilbringer to timer

hver fredag i svømmehallen i

Erritsø. – Men vi svømmer nu

kun den ene time. Den anden

time drikker vi kaffe og klarer

verdenssituationen.

Når vejret er godt, så tager

Svend Sletten sin el-scooter

ud til svømmehallen. - Nu for

tiden er det for koldt, så der

tager jeg bussen i stedet for.

Det varer bare længere, men

jeg har jo tid nok, siger Svend

Sletten og smiler.

En tur med fiskeklubben Kun

for Mænd bliver det også til en

gang om måneden for den tidligere

mejerist. - Det er vældig

dejligt at komme ud og fiske.

Selvom vi ingen fisk får, så

får vi da turen. Og når det er

koldt, så finder de jo på noget

andet i stedet for.

Når sygdom stiller

hindringer i vejen

Thora Sletten går to gange om

ugen i Genoptræningscentret

ved Hanneruphus på grund

af KOL(Kronisk Obstruktiv

Lungesygdom). - Jeg har haft

KOL i mange år. Der skulle

nok have været gjort noget

for lang tid siden, fortæller

Thora Sletten. Hun er glad for

at komme i genoptræningscentret,

men det er forskelligt,

hvor meget nytte hun har

af træningen. – Så det skulle

jo nok have været i gang for

mange år siden, hvis det skulle

have haft nogen effekt. Det

sidste år har været hårdt for

Thora Sletten. Gang på gang

er hun blevet sat tilbage på

grund af lungebetændelser

og en hårdnakket helvedesild,

som hun stadig døjer med.

- Og så fik jeg en depression

oven i. Det ene med det andet,

ja og så bliver man altså bare

kørt ned!

På grund af hendes lungesygdom

får ægteparret også hjælp

til rengøring i hjemmet. Hun

indrømmer, at det er svært at

modtage hjælp fra det offentlige,

når man har været vant til

at klare sig selv. - Det er ikke

særligt rart, for jeg ville jo

godt være med selv. Men jeg

går ind og sætter mig og lader

dem klare opgaverne, fortæller

Thora Sletten, der ærgrer sig

over, at hendes sygdom satte

en stopper for deres planlagte

Diamantbryllup i september.

Når bare man er sammen

På trods af sygdom og svigtende

syn, så formår Svend og

Thora Sletten at holde modet

oppe hos hinanden. Det tilskriver

de blandt andet, at de

stadig har hinanden og deres

familie, som de senest var

samlet med i julen. – Vi var

samlet ude hos vores datter i

Erritsø. Hun har holdt jul siden,

at vi flyttede herud, for så

kunne vi jo ikke være sammen

herude. Da vi boede i Erritsø,

holdt vi jul hvert år igennem

40 år. Det var nu også

dejligt. Det er ingen sag, når

man kan og har plads til det,

slutter Svend og Thora Sletten.


6 7

Fradragsbeløbene

fra 1. januar 2008

Pensionister, som har arbejde,

tjenestemandspension, renteindtægter

eller andre indkomster

ved siden af den sociale

pension, kan risikere en reduktion

i pensionsbeløbene.

Som hovedregel beregnes pensionen

ud fra en årsindtægt,

som omfatter 12 gange den

månedlige indtægt. Hvis man

ikke har en indtægt hele året,

slettes indtægten igen ved

pensionsberegningen.

Ved beregningen af pensionen

gælder en række definitioner:

En reelt enlig bor alene. Betegnelsen

enlig kan godt

dække samboende, hvis de er

omfattet af overgangsregler.

Fra 1. marts 1999 ligestiller

lovgivningen samlevende med

gifte, når pensionstillæg og

den personlige tillægsprocent

skal beregnes.

Pensionen afhænger af

indtægterne

Folkepensionens

grundbeløb

Det er kun arbejdsindtægter,

som kan føre til nedsættelse af

folkepensionens grundbeløb,

både for enlige og gifte pensionister.

Grundbeløbet reduceres

med 30 procent af det,

man tjener ud over 259.700

kroner årligt, og grundbeløbet

forsvinder helt, hvis den årlige

indtægt er over 463.500 kroner

årligt.

Grundbeløbet ved

førtidspension

Alle former for indtægt reducerer

grundbeløbet ved førtidspension

med 60 procent.

For enlige og samlevende beskæres

grundbeløbet med det,

den årlige indtægt når over

259.700 kroner, og grundbeløbet

bortfalder, hvis man når

en årlig indtægt på 361.600

kroner. Indtægtsgrænsen for

gifte er på 176.200 kroner, og

grundbeløbet er på 0, hvis årsindtægten

når op på 278.100

kroner.

Pensionstillæg

For enlige og ægtepar, hvor

kun den ene er pensionist, reduceres

pensionstillægget med

30 procent. Enlige har ret til

en indtægt på 57.300 kroner,

mens pensionstillægget forsvinder

helt ved en årlig indtægt

på 262.500 kroner eller

mere. For dem, der var enlige

før 1. marts 1999, skæres pen-

sionstillægget væk ved en årlig

indtægt på 153.100 kroner.

Gifte og samlevende med

ikke-pensionister kan have en

årsindtægt på 115.000 kroner,

før der skæres i pensionstillægget

med 15 procent af indtægtsoverskridelsen.

For dem

bortfalder tillægget ved en årlig

indtægt på 210.800 kroner.

Er man gift eller samlevende

med en anden pensionist, beskæres

pensionstillægget med

15 procent. Her er minimumsgrænsen

115.000 kroner, inden

pensionstillægget reduceres,

og man har mulighed for en

årsindtægt på 306.600 kroner,

før pensionstillægget falder

helt væk.

Personligt tillæg

På ”lønsedlen” fra Fredericia

Kommune fremgår det, hvad

procentsatsen er for personligt

tillæg. Hvis en enlig har

en indtægt på under 16.600

kroner årligt, er tillægsprocenten

100. Den beskæres med 1

procent, hver gang indtægten

stiger med 407 kroner, og ved

en årlig indtægt på 55.700 kroner

er tillægsprocenten 0.

For gifte er der mulighed for

en indtægt på 32.700 kroner

om året, uden at tillægsprocenten

reduceres. Derefter

nedsættes den med 1 procent

for hver gang, indtægten øges

med 823 kroner, og ved en årlig

indtægt på 115.000 kroner

er tillægsprocenten 0.

Varmetillæg

Egenbetalingen for varme er

4.000 kroner årligt for enlige

og 6.000 kroner årligt for gifte.

Varmeudgiften, som tillægget

beregnes ud fra, må højst være

18.100 kroner årligt.

Hvis der er mere end to personer

i husstanden, forhøjes den

maksimale varmeudgift ved

beregning af varmetillæg med

5.400 kroner årligt. Varmetillæg

reguleres i henhold til tillægsprocenten.

Obligatorisk betaling på

plejehjem

Servicebetalingen for beboere

på plejehjem er 826 kroner om

måneden, hvis man modtager

mellemste førtidspension, og

1.657 kroner om måneden ved

højeste førtidspension.

Hvis to ægtefæller bor på samme

plejehjem, ydes der 25 procents

rabat. Dog er der 1 procent

mindre i rabat, hver gang

der er en indtægt på 4.123 kroner

ud over den sociale pension.

Pensionen er til rådighed

på følgende dage i

år 2008.

Pension tilkendt efter 1.2.1999 skal udbetales månedsvis bagud,

derfor er der forskellige datoer for, hvornår pensionen er til

disposition vedr. den samme måned.

Måned Forud Bagud

Januar 28.12.2007 31.01.2008

Februar 31.01.2008 29.02.2008

Marts 29.02.2008 31.03.2008

April 31.03.2008 30.04.2008

Maj 30.04.2008 30.05.2008

Juni 30.05.2008 30.06.2008

Juli 30.06.2008 31.07.2008

August 31.07.2008 29.08.2008

september 29.08.2008 30.09.2008

Oktober 30.09.2008 31.10.2008

November 31.10.2008 28.11.2008

December 28.11.2008 30.12.2008

Pensionen er først til disposition, når den er registreret i

pengeinstituttet.

Det må påregnes, at registreringen først sker i løbet af dagen, og ikke

nødvendigvis, når pengeinstituttet åbner.


8 9

Aktuelle satser pr. 1. januar 2008 Personlige tillæg

Andre enlige

og gifte hvis Pensionister

Reelt enlige ægtefælle ikke hvis ægtefælle

pensionister. får pension også får pension

Folkepension samt alm. førtidspension

Grundbeløb ............................................................... 5.096 5.096 5.096

Pensionstillæg .............................................................5.130 2.396 2.396

I alt pr. måned ........................................................... 10.226 7.492 7.492

Højeste førtidspension

Grundbeløb ................................................................ 5.096 5.096 5.096

Pensionstillæg .............................................................5.130 2.396 2.396

Invaliditetsbeløb ( skattefri ) ...................................... 2.478 2.478 2.478

Erhvervsudygtighedsbeløb ...........................................3.421 3.421 3.421

I alt pr. måned ............................................................16.125 13.391 13.391

Mellemste førtidspension

Grundbeløb ................................................................. 5.096 5.096 5.096

Pensionstillæg .............................................................5.130 2.396 2.396

Invaliditetsbeløb ( skattefri ) ...................................... 2.478 2.478 2.478

I alt pr. måned ............................................................12.704 9.970 9.970

Forhøjet almindelig førtidspension.

Grundbeløb ................................................................. 5.096 5.096 5.096

Pensionstillæg .............................................................5.130 2.396 2.396

Førtidsbeløb ( skattefri ) ............................................. 1.297 1.297 1.297

Ekstra pensionsydelse ( skattefri ) ............................... 1.181 1.181 1.181

I alt pr. måned ............................................................12.704 9.907 9.907

Invaliditetsydelse ( skattefri ) ..................................... 2.494 2.494

Bistandstillæg ( skattefri ) .......................................... 2.589

Plejetillæg ( skattefri ) .................................................5.168

Ekstra pensionsydelse stopper når man fylder 65 år.

Ny pension tilkendt efter 1.1.2003. .............................15.232 12.947

Minimumsbeløb til udbetaling ....................................... 381 324

Tandproteser, briller og

fodbehandling:

Sygesikringen yder ikke tilskud

til disse formål, men

der kan nu ydes udvidet helbredstillæg

til disse på visse

betingelser.

Formuegrænsen på kr. 59.900

for 2008.

Tilskuddets størrelse afhænger

af den personligt tillægsprocent,

som skal være over 0 %.

Du skal ansøge hos kommunen

inden behandlingen/varen

bestilles, da kommunen skal

vurdere, om udgiften er nødvendig.

1. udvidet helbredstillæg

til tandproteser:

Der kan ydes tilskud til udgiften

til billigste (men tilstrækkelige)

aftagelige tandprotese).

Hvis du ønsker en fast tandprotese

kan du dog også få

tilskud, som så beregnes i forhold

til

en aftagelig tandprotese.

2. udvidet helbredstillæg

til briller:

Der kan ydes tilskud til udgiften

til en standardbrille

(glas, glas med delt overgang

og stel).

Kontaktlinser, der bliver tilskuddet

beregnet i forhold til

standardbrille.

Der ydes kun tilskud til læsebriller,

hvis der er 1 dioptri

eller derover i forskel på glassene.

Hvis du ønsker glas med glidende

overgang, beregnes tilskuddet

i forhold til glas med

delt overgang.

Kommunen har indgået prisaftale

med optikere, tandtekniker

og fodbehandlere. Men

du kan alligevel selv vælge

hvilken leverandør du vil bruge.

Dit tilskud vil blive beregnet

på grundlag af prisaftalen.

Udvidet helbredstillæg er en

ret du har, hvis ovennævnte

generelle betingelser er opfyldt.

Tilskud til fodpleje:

De personer der tidligere har

ansøgt, vil automatisk få tilsendt

fodplejekort for 2008 i

slutningen af december 2007

for forudlønnede og i slutningen

af januar 2008 for bag-

udlønnede.

Ændrede åbningstider

i Borgerservicecentret

pr. 1.

januar 2008

Du kan komme i

Borgerservicecentret:

Mandag – onsdag: 9.30-16.00

Torsdag: 9.30-18.00

Fredag: 9.30-14.00

Du kan ringe til

Borgerservicecentret:

Mandag-onsdag: 9.00-16.00

Torsdag: 9.00-18.00

Fredag: 9.00-14.00


10 11

Der sker ændringer i

udbetalingen af pensions-

og boligydelse

Pensionsmedarbejderne får nyt edb-system, og

fra 1. februar får det betydning for, hvordan du

får din pensions- og boligydelse.

Når Pension 1. februar overgår til det nye edbsystem,

sker der ændringer i udbetalingen

af pensions- og boligydelser. Størstedelen af

borgerne får i dag deres boligydelse udbetalt

sammen med deres pension, men fra 1. februar

bliver de udbetalt hver for sig. I stedet for at

få boligydelsen den sidste hverdag i måneden,

så får man efter 1. februar udbetalt ydelsen 1.

hverdag i måneden.

Selvom der ikke er ændret i beløbets størrelse

så vil mange måske opleve, at deres pension

ser mindre ud, men det er kun fordi, at boligydelsen

kommer 1 – 3 dage senere. Det samlede

beløb er stadig det samme, man får det bare

udbetalt over to gange.

Da de fleste i dag gør brug af betalingsservice,

vil ændringen ikke umiddelbart blive bemærket.

Det er kun, hvis man selv betaler regningerne,

at man skal være opmærksom på, at det

fulde beløb først er til rådighed den 1. hverdag

i måneden.

Bortfald af pensionsydelser

/ overgang til

folkepension.

For personer, der fylder 60 år den 01.07.1999

eller senere, sker overgangen til folkepension

fra det fyldte 65 år. For personer i denne

gruppe, der er tilkendt en førtidspension før

01.01.2002, og som umiddelbart før overgangen

til folkepension modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb

eller erhvervsudygtighedsbeløb

gælder det, at disse særlige tillæg bevares indtil

de fylder 67 år.

For personer, der fylder 60 år den 01.07.1999

eller senere, og som først har fået tilkendt førtidspension

fra 01.01.2002 eller senere, gælder

det, at De alene modtager folkepension uden

særlige tillæg.

For modtagere af den ekstra tillægsydelse, som

blev tilkendt pr. 01.01.2006 til modtagere af

almindelig førtidspension og forhøjet almindelig

førtidspension gælder dog, at denne ydelse

bortfalder, når man fylder 65 år.

To nye blindestier i

Fuglsang Skov

I oktober indviede Dansk

Blindesamfund i samarbejde

med Fredericia Kommune to

nye naturstier i Fuglsang Skov.

Vejret indbød ikke lige frem

til en tur i skoven, da stierne

skulle invies, men alligevel

var der masser af liv i Fuglsang

Skoven i Fredericia. Det

var indvielsen af de nye naturstier,

der havde lokket de

mange mennesker i skoven.

Det helt enestående ved blindestierne

er, at de er lavet med

ledelinjer og afmærkninger,

så blinde og svagtsynede kan

tage på udflugt i skoven alene

– uden at være afhængige af

en ledsager. Blinde og svagtsynede

kan altså bruge de nye

stier uden ledsagelse, fra de

går ud af døren på Fuglsangcentret,

til de er tilbage igen –

uden at være bange for at fare

vild eller miste orienteringen

De nye stier i Fuglsang Skov

er på henholdsvis 900 og 1000

m og stiller forskellige krav

til øvelsen i at færdes med

den hvide stok. Dansk Blindesamfund

har, i samarbejde

med Skov- og Naturstyrelsen,

udarbejdet en vejledning, der

fortæller brugerne om, hvilke

oplevelser/kendemærker, der

er på ruten. For eksempel er

der en forklaring på bevoks-

ningen, hvorfra stedets dufte

kommer, fuglesang, der kan

høres på stedet, dyrelivet i

området og meget mere.

Vejledningen ligger på et lydbånd,

som man kan låne på

Fuglsangcentret. Man kan så

gå og lytte til vejledningen

under turen på blindestierne.

De steder langs ruten, hvor der

er information tilknyttet lydbåndet,

er på stierne markeret

med mærkbare opmærksomhedsfelter.

På turen fra Fuglsangcentret

op til skoven, bliver der

specielt fortalt om tre lokale

områder, som man kan opleve.

Det er de mange arter af småfugle,

som lever i mosen ved

stien op til Fuglsangvej. De

beskårede træer langs Fuglsangvej,

der har fået andre

former for vegetation i trækronerne.

Og endelig den fred-

ede pavillon på p-pladsen i

skoven, hvor Frederik VII har

holdt til som ung officer.

”Det betyder utrolig meget for

os, at vi her i Fredericia Kommune

har fået de to stier. Det

er jo vigtigt for os, at byen er

for alle, og i vores miljøpolitik

sætter vi netop også fokus

på, at oplevelser i naturen

skal være tilgængelige for så

mange som muligt. Stierne er

ikke kun til glæde for blinde,

men for alle der har svært

ved at komme rundt,” udtaler

formand for Fredericia Kommunes

Miljøudvalg, Lisbeth

Christensen.

De to naturstier er doneret af

Lions Club og Karen Krieger

Fonden, og Fredericia Kommune

er gået aktivt ind i arbejdet

for at sikre, at stierne

bliver vedligeholdt.


12 13

stor interesse for

temadag om Ældres Livsmod

Selvom emnet for nogen kan

virke tungt, så genlød Det

Bruunske Pakhus af glæde

og forventning.

100 forventningsfulde mennesker

var mødt op for at deltage

i temadagen om Ældres Livsmod.

Deltagernes baggrund

var vidt forskellige, men deres

intention var den samme:

Hvordan får vi snakket om

det, der gør livet svært?

Temadagen var god og inspirerende,

og nu gælder det

om at få omsat tankerne, der

fremkom på dagen, til handling.

For at kunne hjælpe sine medborgere,

så er det blandt andet

vigtigt at finde årsagerne til

mange ældres ensomhed, depression,

manglende livsmod

og svigtende sundhedstilstand.

Socialudvalget i Fredericia

Kommune arbejder allerede

i den forbindelse ud fra tre

punkter:

• Livsstyrke – hvordan sikrer

personalet, at den enkelte

i størst mulig grad kan mestre

sit eget liv?

• Socialt ansvar – den enkelte

skal ikke overlades til egne

problemer, men hjælpes med

respekt og omsorg.

• Dygtiggørelse af kommunens

ansatte – plejepersonalet

skal blandt andet være bedre

til at opfange de signaler, der

viser, at en ældre medborger

har det svært.

Ældres Livsmod blev til i

samarbejde mellem frivillige

organisationer, kommunen og

erhvervslivet. Dette samarbejde

har vist sig at være nyttigt i

planlægningen af lignende arrangementer

i fremtiden.

– Der kan tackles mange ting

med sådan et forum som arbejdsgruppen

bag arrangementet

udgør, fortæller Dennis

Eriksen, Leder af Aktivitets-

og Forebyggelsesafdelingen.

Dette bliver bakket op af

Signe Vang fra Motionsvenner,

som mener, at kontakten

til erhvervslivet skal øges i

fremtiden.

Nu skal der arbejdes videre

med at udbrede den viden,

deltagerne fik ved temadagen.

Det skal blandt andet ske

gennem en folder, der skal ud

så bredt som muligt. Arbejdsgruppen

bag temadagen arbejder

nu videre med udformningen

af folderen, som forventes

at være klar i starten af 2008.

Rigtig mange har KOL (Kronisk

Obtruktiv Lungesygdom),

men endnu flere lever i

uvished. De seneste analyser

peger på, at op mod 430.000

har sygdommen uden at vide

det. Siden 1. juli har Fredericia

Kommune haft en nøgle-sygeplejerske

på KOL for at styrke

indsatsen på området. KOL

sygeplejerske, Anne Dorit Villadsen,

skal, som nøgleperson,

blandt andet udvikle og sikre

kvaliteten i den pleje, der bliver

givet til borgerne og sikre,

at det er i tråd med det, der besluttes

ovenfra.

- Det er blandt andet min opgave

at rådgive og vejlede de

øvrige fem KOL sygeplejersker,

som Fredericia Kommune

har. Vi skal have udbredt

viden om KOL som ringe i

vandet, så det breder sig ud i

hele hjemmeplejen, fortæller

Anne Dorit Villadsen.

Fokus i hendes arbejde har i

dette halvår ligget på inhalatorer,

der skal bruges korrekt, at

udvikle en faglig digital KOLguide

til plejepersonalet og

sidst men ikke mindst at udbrede

brugen af MRC- screaning,

der er en skala over, hvor

forpustet en person bliver ved

forskellige former for aktivitet.

Som nøgle-sygeplejerske har

Anne Dorit Villadsen ikke

den direkte kontakt til borgerne.

– Min opgave i forhold til

borgerne er at klæde plejeper-

KOL er den 4. hyppigste

dødsårsag i Danmark.

KOL sygeplejerske skal udbrede

viden om sygdommen

sonalet på til at kunne klare

de konkrete tilfælde ude hos

borgerne, siger Anne Dorit

Villadsen og fortsætter; - Det

gælder om, at vi i samlet flok

bliver bedre til at mestre opgaven.

Netop det at få udbredt viden

om lungesygdommen er

meget vigtigt. Rigtig mange

kender ikke symptomerne

på sygdommen. – Sygdommen

udvikler sig over en lang

periode, og derfor kommer

vi ofte først i kontakt med

borgerne, når sygdommen

er meget slem. Når de første

symptomer, som f.eks. åndenød,

viser sig, ændrer de fleste

deres livsstil i stedet for at gå

til læge. De tager bilen i stedet

for cyklen, går i stedet for at

løbe og giver alderen skylden

for åndenøden, slutter Anne

Dorit Villadsen.

symptomer på KOL

Åndenød

ved anstrengelse, f.eks

trappegang

Hoste

Opspyt

- men også:

Ømhed i brystet

Træthed

Hævede ben

Øget tendens til lungebetændelse

Vægttab som følge af

symptomerne.

Vi mangler frivillige

hjælpere...

Jeg er frivillig hjælper på Plejecentret

Hybyhus.

Det er et dejligt arbejde, og jeg

bestemmer selv, hvor mange

timer, jeg ønsker at hjælpe.

Vi har mange arrangementer

og frivillige hjælpere, men vi

kan stadig bruge flere frivillige

hænder.

Har du lyst til at afse et par

timer en gang imellem, vil du

være helt sikkert på at få mange

store smil som tak.

Al personlig pleje foretages af

personalet på Hybyhus.

Du kan kontakte

Aktivitetsafdelingen på Hybyhus

på 7211 3172.

Jeg håber, vi mødes.

Venlig hilsen

Ruth Klausen


14 15

Min sidste vilje

Det er ikke altid lige nemt at

tale om døden, men der er ingen

af os, der kommer udenom,

at den kommer. I hvert

fald på et tidspunkt. Derfor

råder bedemanden også til,

at vi har fuldstændig styr på,

hvordan vores begravelse skal

foregå

- For ikke at stille mine pårørende

i tvivl, har jeg nedskrevet

mine ønsker i forbindelse

med min død.

Sådan lyder forordet i folderen

”Min sidste vilje”. En folder,

hvor man kan skrive sine ønsker

for, hvordan ens begravelse

skal foregå.

Og hos bedemand Simon Simonsen

oplever de, at arbejdet

for de efterladte bliver lettere,

når mange af beslutningerne i

forbindelse med begravelsen,

allerede er truffet.

- Det er en kæmpe fordel for

den efterladtes familie. For

med den sidste vilje får de et

helt klart indtryk af, hvad den

afdøde har af ønsker til begra-

velsen, hvilke blomster, hvilken

kiste, om afdøde ønsker

at blive brændt eller begravet

etc., fortæller bedemanden,

som hver måned får et par

henvendelser på folderen, og

stod det til ham, udleverede

han gerne endnu flere.

Ønsker til begravelsen er meget

forskellige, og afspejler

vores individuelle livsstil. Det

er heller ikke nogen bestemt

aldersgruppe, Simon Simonsen

oftest får besøg af.

- Der kan godt komme yngre

mennesker ind. I 40 års alderen

er der nogen, som finder

ud af, at livet får en ende en

dag. Men det er flest pensionister

i slutningen er 60’erne og

i begyndelsen af 70’erne, som

kommer, siger Simon Simonsen.

Nemmere for de

efterladte

Her oplever han, at det ofte er

mennesker med et lille familiært

netværk, der kommer og

beder om Min sidste vilje.

- Det er tit folk, der ikke har

nogen af de nærmeste tilbage

længere. Måske har de en

slægtning langt ude, men ellers

har de ikke andet, og derfor

vil de gerne træffe beslutningen

selv, fortæller Simon

Simonsen, som opfordrer alle

uanset familiens størrelse at

udfylde Min sidste vilje.

- I mange familier snakker

man ikke om døden, eller også

tror man, at familien godt ved,

hvordan man ønsker, at begravelsen

skal være, siger bedemanden.

Og det gør de muligvis også.

Men i perioden lige efter et

dødsfald, og i forbindelse med

begravelsen, kan det være

svært at overskue alle de forskellige

beslutninger, der skal

tages. Derfor kan man gøre det

meget nemmere for sine efterladte

ved at udfylde Min sidste

vilje, som kan fås hos alle

medlemmer af Brancheforeningen

Danske Bedemænd.

Du kan selv bestemme

Som udgangspunkt har

lægerne pligt til at opretholde

liv så længe som muligt,

men du har selv indflydelse

på, hvordan dit liv skal ende.

Med de muligheder lægerne

har for at forlænge livet, bliver

de pårørende ofte stillet overfor

et dilemma. Mange mennesker

ønsker at dø frem for at

blive holdt i live, hvis man er

uden bevidsthed og uden mulighed

for bedring. Men de har

måske ikke fået underrettet de

pårørende om deres ønsker inden

situationen opstår.

Lovgivningen har nu erkendt,

at man bør have indflydelse

på, hvordan ens liv skal ende,

og derfor er der nu mulighed

for at skrive et livstestamente.

ikke aktiv dødshjælp

Så længe en patient er ved bevidsthed

og selv kan fortælle

sine ønsker om den videre

behandling, skal disse ønsker

respekteres. Men ved at skrive

et livstestamente, kan man

sikre, at lægerne også følger

ens ønske om behandling i

det tilfælde, at man ligger for

døden og ikke længere selv

kan give besked. Det er dog

vigtigt at pointere, at man ikke

i livstestamentet skriver under

på, at man ønsker døden fremskyndet

aktivt. Det vil sige,

at livstestamentet først træder

i kraft på det tidspunkt, hvor

læger og pårørende ikke kan

komme i kontakt med patienten.

Hvordan oprettes et

livstestamente?

Et livstestamente opretter

man, mens man er rask og

klar i sindet, ved at udfylde en

særlig livstestamenteformular.

Formularen findes bagerst

i folderen om livstestamenter,

som blandt andet fås på apoteket.

Den udfyldte formular

skal sendes til Livstestamenteregisteret

på Rigshospitalet

Afsnit 41-0-2, Blegdamsvej 9,

2100 København Ø.

Formularen findes også elektronisk

på hjemmesiden

www.sundhed.dk. Her kan du

udfylde den med og uden digital

signatur. Det koster 50 kr.

at få oprettet et livstestamente,

og pengene går til administration

af livstestamenteordningen.

Du kan finde flere oplysninger

om livstestamente på

www.sundhed.dk

Tag med Odas rejsevenner

på ferie

Har du lyst til at se den efterhånden

meget berømte ø

Rügen, er du velkommen på

vores tur dertil fra mandag

den 9. juni til lørdag den 14.

juni 2008.

Rügen er Tysklands største ø

og har historisk som naturmæssigt

mange seværdig-

heder.

Turen koster med 40 deltager

3045 kr. pr. person inkl. ½

pension.

Er du interesseret så ring

7591 0095.

Sidste frist for tilmelding er

den 1. marts 2008.

Lydavisen Fæstningsjournalen

Lydavisen med lokale nyheder for blinde, svagtseende,

ordblinde og andre læsehandicappede udkommer 2 gange

ugentlig på 90 min. kassettebånd.

Henvendelse til Minna Sandahl Christensen,

Ravnsgårdsvej 37, tlf. 7594 2532


16 17

Læsetips fra biblioteket

spændings- og

hjemstavnsroman

Den mørke tid indbyder til

indendørs hygge med en god

bog. Så hvorfor ikke benytte

sig af to gode læsetips fra Fredericia

Bibliotek. Den ene er

en hjemstavnsroman om et lille

bondesamfund i opløsning,

og den anden er første del af

en serie spændingsromaner af

en ny forfatter.

Mærkedage af Jens

smærup sørensen

En konfirmation, et sølvbryllup

og en 60-års fødselsdag er

rammen om en landsbys historie,

fortalt gennem to familiers

liv i generationer.

Med udgangspunkt i de tre

fester hører vi om landsbyen

Stauns historie.

I 1934 fejres Peders konfirmation

med en fest i forsamlingshuset.

Her er familie, venner

og den halve landsby samlet

omkring et langt bord, men

kan ikke komme i gang med

middagen da Peder er ved at

prøve at ryge for første gang.

Uden den store succes.

Den næste fest er et sølvbryllup

i 1967. Her fejres Emma

og Oluf, som ejer familiegården.

Og Oluf har lidt svært

ved at få holdt en tale for

Emma. Så Emma ender med

at holde en tale, hvilket ikke

var normalt på den tid.

Den tredje og sidste fest er

Sørens 60 års fødselsdag, som

denne gang holdes på et hotel

i Aalborg. Her arbejder Per,

som kender fødselaren og dermed

også en del af gæsterne.

Ved de tre fester samles bogens

personer, man møder

dem i forskellige aldre og får

indtryk af tidens forandringer.

Samtidig er det naturligt

at tænke tilbage og mindes,

således at selve tiden bliver

hovedperson i denne mosaik

af menneskeskæbner.

Festerne bindes sammen af

mange små historier om byens

folk, deres liv som samtidig er

Danmarksfortælling. I denne

indlevende hjemstavnsroman

skildres bondekulturens opløsning

i den moderne verden.

Det er Danmarks udvikling

fra bondesamfund, til hvad

det er i dag. Det er fortalt

med et meget flot sprog og

et utal af historier.

Fortællingen springer

frem og tilbage i tiden,

og det kan være lidt

svært at holde styr

på de mange medvirkende,

men en

slægtstavle bag i

bogen hjælper meget.

Jens Smærup Sørensen er

selv født i Staun ved Nibe i

1946, og opvokset på en gård

i landsbyen. Han debuterede

i 1971 med en digtsamling:

"Udvikling til fremtiden".

Hans lange og omfattende

forfatterskab er karakteriseret

ved, at hans bøger stort set

handler om vores flunkende

nye verden - her og der med

nogle kig bagud. Bog for bog

er det et forsøg på at skrive på

en måde om mennesker, så de

forhåbentlig ikke længere kan

proppes ind i nogle af tidens

klicheer om, ”hvordan vi er”.

Den udvalgte af Henrik

Desmond

At være udvalgt kan være

hårdt, især hvis man ikke selv

ved, hvad man er udvalgt til

og hvorfor.

Morten er arbejdsløs analytiker,

men da han ser en skræddersyet

stillingsannonce i

avisen, søger han jobbet i

Odense.

Morten kommer til samtale og

møder her Eva, som også har

søgt stillingen. De to mødes

snart efter i København, og

da jobsamtalen var lidt underlig,

taler de to sammen oftere.

Morten opdager desuden, at

han bliver overvåget, og snart

starter en hæsblæsende

tur

gennem Danmark.

For hvad var det egentlig for et

firma, Morten havde søgt job

hos? Morten og Eva begynder

at undersøge firmaet nærmere,

men bliver udsat for brandattentat

og kidnapning, inden

firmaet afslører, hvem de er.

Den ny forfatter, Henrik Desmond,

der er et pseudonym,

har her skrevet første bind i

en serie, om firmaet Plan B.

Et firma, som hjælper andre

firmaer i vanskeligheder. Det

kan være som terrormål, afpresning

eller andet.

Det er meget spændende

fortalt, og da dette er første

bind, loves der meget mere

spænding i de næste bind.

Denne bog kunne meget

vel læses, hvis

man er glad for

Leif Davidsen, Jan

Guillou eller andre

agent- og spændingsforfattere.

Pseudonymet, Henrik

Desmond, dækker

over en række

forfattere med

fælles forkærlighed

for spændingsgenren.

Serien vil fungere som

væksthus for nye forfattere

og eksperimentarium for mere

etablerede navne, der ønsker

at prøve kræfter med den rene

spændingsroman.


18 19

Kursustilbud fra aftenskolerne

sKÆRBÆK AFTeNsKOLe

Jonna Heebøll

Ellipsen 28, Skærbæk

Privat: 7556 2551

Skolen: 7210 5150

heeboell@skfr.dk

sljn@fredericiakom.dk

Billedmagerværksted

Start:9. januar 2008 kl. 15.00-17.30

Underviser: Ann Bendixen

Sted: Skærbæk Skole, Billedkunstlokalet

Kursusnr. 607802

Foredrag

”Kerala – multikulturel fred i Sydindien”

Start:15.januar 2008 kl. 19.30

Foredragsholder: Jan P. Jessen

Sted: Skærbækhus, Skolevej 1

Kursusnr. 607800

Foredrag

”Istanbul – historie og kultur på Europas forkant”

Start: 29. januar 2008 kl. 19.30

Foredragsholder: Jan P. Jessen

Sted: Skærbækhus, Skolevej

Kursusnr. 607801

DKA

Den Kreative Aftenskole

Leif Urhøj

Øster Voldgade 26 B st.

Privat: 7594 4597

Mobil: 2085 5100

Mail: kirsten.leif@post.tele.dk

Akrylmaleri

Start: 7.-8. marts

Underviser: Bonnie Poulsen, tlf. 60241800

Sted: Kongensgade 111

Kursusnr. 801

Collage- og Akrylmaleri

Start: 4.-5. april

Underviser: Pia Hessellund, tlf. 75958484

Sted: Kongensgade 111

Kursusnr. 811

Sølvsmykker

Start: 16.-17. februar, 15.-16. marts, 12.-13. april

Underviser: Ann Nørgaard, tlf. 75925702

Sted: Kongensgade 111

Kursusnr. 823, 824, 825

Sammenspil

Messing og træblæsere - let øvede

Start: Sidste fredag i måneden

Underviser: Flemming Sørensen, tlf. 75920576

Sted: Kongensgade 111

Guitarsammenspil

Start: Mandag aften og nogle weekender

Underviser: Erik Møller Pedersen, tlf.

75940630. Sted: Kongensgade 111

De fleste af byens kor og orkestre

Start: Se aftenskolens program

Underviser: Flere forskellige

Sted: Se aftenskolens program

Soloundervisning

på stort set alle instrumenter

Start: Efter aftale

Underviser: Flere forskellige

Sted: Kongensgade 111

FOF

Folkeligt Oplysningsforbund

Vibeke Nyrum

Danmarksgade 11

Postboks 105

Kontor: 7592 3922

Privat 75941794

Fax: 7591 3454

Man – tors. 10.00 - 15.00

info@fredericia.fof.dk

Italiensk begyndere

Start: 30. januar 2008

Underviser: Beng Burg

Sted:FOF, danmarksgade 11, indgang over gården

Kursusnr. 160

Engelsk begyndere

Start: 30. januar 2008

Underviser: Lisbeth Geisler

Sted: FOF, danmarksgade 11, indgang over

gården

Kursusnr. 100

Engelsk konversation

Start: 21. januar 2008

Underviser: Mette Nepper Christensen

Sted: FOF, danmarksgade 11, indgang over

gården

Kursusnr. 110

Bliv bedre til at bruge dit Digitalkamera

Start: 7. februar 2008

Underviser: Mogens Christensen

Sted: Gymnasiet, Nr. Brogade 88

Kursusnr. 415

Blomsterbinding

Start: 5. februar 2008

Underviser: Birgit Hess

Sted: Treldevejens Skole

Kursusnr. 470

Kurveflet

Start: 28. februar 2008

Underviser: Jane Enemark

Sted: Egumvejens Skole

Kursusnr. 472

Bevægelse

Start: 7. januar 2008

Underviser: Plyss Løssl

Sted: FOF, danmarksgade 11, indgang over

gården

Kursusnr. 506

Bevægelse

Start: 8. januar 2008

Underviser: Dorte Albertsen

Sted: Taekwondoklubben Norgesgade

Kursusnr. 503

Bevægelse

Start: 8. januar 2008

Underviser: Anne Margrethe Dalskov

Sted: FOF, danmarksgade 11, indgang over

gården

Kursusnr. 500

Yoga

Start: 28. januar 2008

Underviser: Karen Lauritzen

Sted: Taekwondoklubben Norgesgade

Kursusnr. 528


20 21

Det sker

Private foreninger og klubber

Bowlingklubben af 2005 .............................. 21

Bridge ........................................................... 21

Danmarks Ryg ............................................. 21

Dansk Handicapforbund ............................... 21

Dansk Røde Kors ......................................... 21

Dansk Røde Kors – Elbo Afd. ..................... 21

De frivilliges hjælpecentral .......................... 21

Ensomme gamles værn ................................ 21

Frecia (pensionsklub) for døve ..................... 21

Fredericia Handicap Idrætsforbund .............. 21

Fredericia Senior Bowlingklub .................... 21

Fredericia Senior Kegler .............................. 22

Fredericia Stavgangs Forening ..................... 22

Fredericia Tandemklub ................................ 22

Fredericia Tegnsprogsforening ..................... 22

Fredericia Ældreklub .................................... 22

FrivilligeCenter Fredericia ........................... 23

Fodslaw Fredericia ....................................... 23

HANDI-Bowl 2000 ...................................... 23

Hjernesagen .................................................. 23

Hjerneskadeforeningen ................................ 23

Hjerteforeningen .......................................... 24

Høreforeningen ............................................ 24

Idræt i Dagtimerne ....................................... 24

KCF Kampkunst Center Fredericia .............. 24

Kontaktstedet Korskær................................. 25

Langtidssyge, Førtidspensionister,

flex- og skånejobbere i Fredericia ................ 25

Lungeforeningen Boserup Minde ................ 25

MHS Klubben .............................................. 25

Mix – Bowlerne Fredericia .......................... 25

Nordbo Seniorfællesskab ............................. 25

Parkinsonklubben ........................................ 26

Pensionistforeningen for Fredericia

og omegn ...................................................... 26

Selvhjælp i Fredericia – Middelfart .............. 27

Scleroseforeningens lokalafdeling

Fredericia, Middelfart og Assens ................. 27

Stomiforeningen Copa ................................. 27

Tavlov-Skærbæk og omegns

Pensionistforening ........................................ 27

Whistklub ..................................................... 27

Ældre Sagen ................................................. 28

Kommunale foreninger

Aktivitetshuset ............................................. 29

Bøgeskov Fritidscenter ................................. 29

Depotgården ................................................. 29

Erritsø Fritidscenter ..................................... 30

Fredericia Fritidscenter ................................ 30

Kommunale tilbud

Midtbyen

I.P. Schmidts Gård ........................................ 30

Sct. Joseph .....................................................31

Vestbyen

Hanneruphus ................................................ 32

Korskærcentret ............................................. 32

Hybyhus ....................................................... 32

Erritsø

Skovhave ...................................................... 33

Øster Elkjær ................................................. 33

Taulov/Skærbæk

Stævnhøj Plejehjem ...................................... 33

Tavlhøjcentret ............................................... 33

Brugerråd for Ældrområdet ......................... 34

Handicaprådet .............................................. 38

Klagerådet .................................................... 38

Seniorrådet ................................................... 38

Ældreplejens Administration

Hjemmeplejen .............................................. 34

Vikarkorpset ................................................. 34

Plejecentre .................................................... 34

Dagcentre ..................................................... 35

Aktivitetscentre ............................................ 35

Caféer/Cafeterier .......................................... 35

Kiosker ......................................................... 36

Madservice ................................................... 36

Hvor skal jeg henvende mig? ....................... 36

Forebyggende medarbejdere ........................ 36

Det Trænende Team ..................................... 36

Genoptræningscentret .................................. 36

Hjælpemiddelafsnittet .................................. 36

Visitatorafdelingen ....................................... 37

Udlånshjælpemidler ..................................... 37

Ældreplejens Administration ....................... 37

Elite Miljø .................................................... 38

Bowlingklubben af 2005

Formand Anton Ejby Pedersen

Tlf. 7594 5012. anton.ejby@edb.dk

Fredage. Spilletid fra 9.30 - 11. Kontingent kr. 125 pr.

måned.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Bridge

Mandage kl. 13.30-17

Sted: Korskærcentret, ledige pladser.

Onsdage kl. 13.30-16.30

Sted: Hybyhus

Kontaktperson: Paula Zeilau. Tlf: 7592 2372. -mail:

Danmarks Ryg

www.rygforening.dk

Formand Steen Hossmann

Jyllandsgade 43. Tlf.: 2485 4973

Næstformand Charlotte Glering

Hjortevej 23. Tlf.: 7591 4792

Bassintræning i varmt vand

Mandag kl. 18-19. Fredericia Idrætscenter

Dansk Handicapforbund

Kontaktpersoner:

Preben Laursen 7592 9180. Inge Marie Holm 7593 0193

Banko:

Første mandag i måneden. Klokken 19-21. 6. julivej 83

Generalforsamling:

28. januar kl. 19-21 på 6. julivej 83

Dansk Røde Kors

Fredericia-afdeling. Besøgstjenesten

Kontaktpersoner:

Butiksleder Metha Ellegaard. Tlf. 5194 7191 / 5194 7191

Lillian Hansen. Tlf. 7592 9167 / 2726 9167

Nørkleklubben

Kontaktperson: Metha Ellegaard.

Tlf.: 7592 7947 / 5194 7191

Dansk Røde Kors – elbo Afd.

Taulov, Skærbæk & Herslev Besøgstjeneste

Kontaktperson: Esther Hermansen. Tlf.: 7556 2005

Besøgstjeneste for enlige, ældre og handicappede

Telefonkæde: Birgit Ørum. Tlf. 7556 4439

De frivilliges hjælpecentral

Vendersgade 63. Kirsten Sørensen. Tlf. 7210 6770

Formand Per Jakob Jørgensen. Tlf. 7594 1911

Hjælp til håndværksmæssige småopgaver.

Kan bestilles i Frivillig Center Fredericia onsdag mellem

9.00 -12.00. Kirsten Sørensen.

For yderligere oplysning kontakt formanden

ensomme gamles værn

Tirsdag den 8. januar kl. 14.30, derefter tirsdage i lige

uger kl. 14.30 i Trinitatis Sognegård

Kontaktpersoner: Helle Rask 7592 3375

Edith Jørgensen 7592 9155

Frecia (pensionsklub) for døve

Kjartan Kollstein. kollok@mail.tele.dk

Møder i ulige uger fra kl. 14-17

Fredericia Handicap idræts-

forening

v/ John Andreassen. johnskansevej@yahoo.dk

Skansevej 46, 2. th. 7000 Fredericia.

Kasserer: Henning Bechsgaard

Stævnebogårdsvej 15, 7000 Fredericia

Hockey

Tirsdag 17 – 18.50. Festsalen, Alleskolen

Boccia

Tirsdag 18.30 – 20.30. Gymnastiksalen, Alleskolen

svømning

Onsdag 19 – 20. Svømmehallen, FIC

Fodbold

Torsdag 19 – 20. Fag og Firma´s boldbaner, kun sommerperioden

Fredericia senior Bowlingklub

Formand Keld E. Andersen

Tlf. 75926871 / 28251786. kaba4@sol.dk

Torsdage. Spilletid fra kl.9 – 10.30 samt fra 10.30 - 12.

Kontingent kr. 125 pr. måned.

Personer på venteliste betaler kr.35 pr. gang.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.


22 23

Fredericia senior Kegler

Formand Vagn Høj

Tlf. 7591 2215. amvphoj@gmail.com

Kasserer: Jytte Hansen. Tlf. 7594 0332

Tirsdage. Spilletid fra kl. 12.30-15.30

Torsdage. Spilletid fra kl. 9.30-12.30.

Kontingent kr. 130 pr. måned.

Pensionister over 50 år og ude af arbejdsmarkedet optages

i klubben.

Fredericia stavgangs Forening

Jette Høyberg Rosenfeldt. Tlf. 7593 3003 / 5190 3003

jette_rosenfeldt@hotmail.com

Medlemsgebyr 50 kr./årligt.

Kontingent 200 kr. pr. person

Hold 3 Alm. + hurtighold

Hold 5 senior-senior

Den 11. jan – 6. jun. 2008. Fredage kl. 9.30 -10.30

P-pladsen ved Landsoldaten.

Opstart 11. januar.

Februar: Besøg Teknisk Skole.

Marts: Generalforsamling.

Fredericia Tandemklub

Lollandsgade 2-4

Lone Due, Vesterbrogade 40, st.th. Tlf. 7592 9904

lone.due@mail.dk

Tandemcykling for blinde og handicappede

Fredericia Tegnsprogsforening

Egeskovvej 3. Tlf. 7592 1305. Fax 7592 1307

www.ftsf.dk, ftsf@ftsf.dk

Daniel Vest, dv@ftsf.dk

Elisabeth Kingo, ek@ftsf.dk

Net café

Hver anden onsdag i ulige uger. Kl. 18.30-23

Tegnsprogshuset. Alle er velkomne

Foreningsaften - forskellige aktiviteter

Hver anden onsdag i lige uger 18.30-23

Tegnsprogshuset. Alle er velkomne

Værested

Første mandag i hver måned kl. 9-14

Tegnsprogshuset

søndagsåben

Tredje søndag i hver måned kl. 13-17

Tegnsprogshuset. Alle er velkomne

Fredericia Ældreklub

Formand: Benny Lauridsen. Tlf. 7592 6925

benny.lauridsen@mail.dk

Klubbens aktiviteter er åben for alle interesserede pensionister

og efterlønnere i Fredericia.

Korskærcentrets foredragsrække:

Hver onsdag kl. 14.15. Pris: 50,- kr. pr. ½ år

Kontaktperson: Tove Bertelsen. Tlf. 7556 3548

9.1. En ufortalt historie om besættelsen i Danmark

v/ Niels Ole Frederiksen .

17.1. En rejse rundt i Californien fortælles og vises i

billeder v/Bjarne Larsen.

23.1. 7 spillemænd underholder med sang og musik

og fællessang: ”På valsen”.

30.1. Foredrag og film omkring en cykeltur til Istanbul

3678 km v/ Gunner Jensen.

6.2. Foredrag og film fra ture til Dansk/Vestindien

v/Frank Østergård.

13.2. Vi holder vinterferie.

20.2. Fællesarrangement på ”Hybyhus” med Erling

Bøgh.

27.2. Foredrag og lysbilleder fra Sct. Petersborg v/

Erik Knoth.

5.3. Ældrepolitikken i Fredericia v/Borgmester Uffe

S. Jensen.

12.3. På tur ud af huset, et besøg på tidligere Horsens

Statsfængsels museum.

26.3. Afslutning med spisning og underholdning.

Hybyhus foredragsrække:

Hver onsdag kl. 14.15. Pris: 50,- kr. pr. ½ år

Kontaktperson: Edel Christensen. Tlf. 7593 2092

09.01 Vinterbilleder i noveller og sang. v/Joan Rohde

Jensen

16.01 Kina – riget i midten. v/Leif Thomsen

23.01 Hvor arbejdede fredericianerne i 1901. v/Jørgen

Clausager

30.01 Jysk Humor. v/Jørgen Christiansen

06.02 ”På kanten af 3.verdenskrig” - Suezkrisen 1956

v/Benny Lauridsen

13.02 VINTERFERIE

20.02 Vulkaner – varme kilder og 20.000 får. v/Erling

Bøgh

27.02 Fra Bornholm over Århus til Fredericia. v/Jørgen

Runge Madsen

05.03 Indtryk fra Sydsudan. v/Olaf Helios

12.03 Fra fjeld og li og fjord. v/Øjvind Jensen

19.03 PÅSKEFROKOST

”Den Historiske Miniby”

seniorbygger:

Pensionister og andre, der vil være med til opbygningen

af ”Den Historiske Miniby”, er velkomne på Seniorværkstedet,

Prangervej 2.

Mandag – fredag kl. 9 – 12.

Kom og få en kop kaffe og en snak med os om, hvordan

du kan være med.

Kontaktperson: Asger Nielsen. Tlf. 7595 4254

Guider

Bliv guide i ”Den Historiske Miniby” i sommermånederne.

Her får du en interessant fritidsinteresse hvor du

møder fremmede mennesker, får frisk luft og er med i

en spændende markedsføring af Fredericia.

Kontaktperson: Ejner Kristensen. Tlf. 7592 4373

seniorkoret

Hver fredag kl. 9 – 11. Korskærcentret.

Kontaktperson: Bent Thomsen. Tlf. 7592 2197

Kontingent 50,- kr. pr. md.

små traveture

Hver torsdag kl. 10. Med afgang fra ”Nordbo” Sonnesvej

112.

Kontaktperson Geert Hegelund. Tlf. 7592 9015

svømmeklubben

Fredericia Idrætscenter

Man. kl. 10 – 11 svømning

Tors. kl. 10 – 11 svømning og badeland.

Kontingent 80,- kr. pr. md.

Kontaktperson: Hans Møller. TLF. 7595 7206

Bowling

Fredericia Idrætscenter. Hver tirs. Kl. 8,30 – 14,30

Kontingent 125 kr. pr. md.

Kontaktperson: Orla Pedersen. Tlf. 7592 6102

Fredagsdans

Korskærcentret. Hver fredag kl. 13.30

Kontaktperson: Poula Kock. Tlf. 7594 3150

Tur

Fredericia Ældreklub arrangerer 8 dages tur til Sct. Petersborg

12. - 19. maj 2008.

Pris 5.898 kr. + visum 500 kr. (eneværelse + 2.000 kr.)

Henvendelse: Benny Lauridsen. Tlf. 7592 6925.

FrivilligCenter Fredericia

Center for frivilligt socialt arbejde. Vendersgade 63

Daglig leder: Annie Karen Pedersen

Formand: Vivi Christensen

www.fc-fa.dk · fc-fa@fc-fa.dk

Få en snak om frivilligt socialt arbejde og foreninger,

der er tilknyttet Frivilligcenteret i Krackes Gaard

mandag - torsdag kl. 9.-15. Du kan tale med en frivillig

kontorvagt eller Annie Karen Pedersen

Fodslaw Fredericia

www.fodslaw-fredericia.dk

Harry H. Nielsen. Harryh.agat2@privat.tele.dk

Tlf. 7594 3249

Bent Larsen. Tlf. 7595 4506

Vandretur

Onsdage kl. 10. P-pladsen Norgesgade/Fynsgade

Ingen tilmelding

HANDi – Bowl 2000

Formand: Per Kærebo. Tlf. 7558 6563

Kasserer: Christian Thomsen. Tlf. 7586 8618

Sekretær: Britta Hansen. Tlf. 7592 0387

Bowlingklub for personer med et fysisk handicap.

Hver torsdag fra kl. 16.45 – 18

Der er hjælpere til at bringe kuglen hen til rampen.

Fredericia Bowle & Kegle Center i Fredericia Idræts

Center.

Hjernesagen

Aktivitetslokale: I.P. Schmidts Gård, Vendersgade

(2.sals Mødelok.)

Hjernesagens Børne- og ungdomsgruppen.

Den 9. februar 2002 startede en Børne- og Ungdomsgruppe.

Vores formål er, at bedre kontakten mellem

forældre og børn/unge i Regionen.

Yderligere oplysninger:

Marianne & Jørn Ellehage. Tlf.7592 9991 / 2075 9144

E-mail: jfe@fmts.dk

Møder på i.P. schmidts Gården

8. januar, 5. februar og 4. marts. Alle dage kl. 19.00.

Hjerneskadeforeningen

Niels Henry Andersen. Tlf. 7556 4474

Kontingent 200 kr. årligt

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling d. 19. januar 2008 kl.


24 25

14. Generalforsamlingen afholdes i KUC Centeret,

Kolding. Dagsorden i henhold til vedtægterne

Der udsendes særskilt invitation til alle medlemmer.

Hjerteforeningen

Fredericia Lokalkomitè

Formand Asbjørn Sejer Poulsen. Tlf. 7592 1458

Sekretær Birgitte Rasmussen

Axeltorvs Apotek. Tlf. 7592 3800

støttegruppe for Hjertepatienter

Sygeplejerske Gitte Nielsen. Tlf. 7593 3808

Hugo Mortensen. Tlf. 7591 3908

Gymnastik

for tidligere og nuværende hjerte-patienter samt pårørende.

Onsdag kl. 11-12. Fredericia Idrætscenter,

I samarbejde med Idræt i Dagtimerne. Tlf. 7593 1621

stavgang

Torsdag kl. 9.30 -10.30. Fredericia Idrætscenter.

Pris: 100 kr. pr. måned. Beløbet giver også adgang til

Idræt i Dagtimernes øvrige aktiviteter.

Yderligere information

Idræt i Dagtimerne. Tlf. 7593 1621

Wagn Ebbesen. Tlf. 7592 8489

Bowling

2. og 4. torsdag i måneden kl. 19 - 21. City bowling,

Vendersgade,

Hugo Mortensen. Tlf. 7591 3908

Traveture

i samarbejde med Fodslaw

Onsdag kl. 10. P-pladsen Norgesgade/Fynsgade

1-1½ time med pause undervejs. Gratis deltagelse.

Wagn Ebbesen. Tlf. 7592 8489

Høreforeningen

Ingemann Olsen. Tlf. 7593 3295. bsi@olsen.mail.dk

Badminton, svømning

Alle onsdage kl. 19.30-22. Fredericiaskolen

spil og soc. samvær

dog ikke 13/2 – og 19/3. Mercurvænget 2

Møder

Mandag den 14. januar kl. 14

Ældrecenteret, Jyllandsgade 8 b

Palle Sørensen, fra Phonic Ear A/S, kommer og fortæller

om firmaets høretekniske hjælpemidler, hvilke problemer

de løser, og hvordan man får dem.

Generalforsamling

Onsdag den 13. februar kl. 19. Jyllandsgade 8 b

Møde

Mandag den 10. marts. Jyllandsgade 8 b

Prog. ikke fastlagt - se Hørelsen

Til alle møder i Ældrecentret er der teleslynger og skrivetolke.

idræt i Dagtimerne

Afdelingsleder: Dorthe Pedersen.

Tlf. 7593 1621 / 2125 1617. dp@faidh.dk

Åbningstid: Mandag – fredag klokken 10-14.

Fredericia Idrætscenter

Pris 100 kr. pr. md. – enkelte aktiviteter koster ekstra.

Motionsgymnastik

Mandag og onsdag kl. 10-11. Hal 4

Callanetics

Tirsdag kl. 11-12. Bordtennislokalet

Hjertegymnastik./lettere gymnastik

Onsdag kl. 11-12. Bordtennislokalet

svømning

Tirsdag kl. 12-13 og torsdag kl. 11-12. Svømmehallen

Badminton

Mandag - fredag kl. 10-12. Hal 5 og 6

Motionsrum

Mandag kl. 11-14 og tirsdag – fredag kl. 10-14

Motionsrummet

Bordtennis

Onsdag kl. 12.30-13.30. Bordtennislokalet

Kegler

Fredag kl. 10-11. Keglebanerne

Vandgymnastik

Fredag kl. 11.30-12.30. Badeland(ekstra betaling)

Qigong

Energitræning, der styrker bl.a. koncentration, balance,

åndedræt og kredsløb.

Torsdag kl. 10-11. Bordtennislokalet

Pilates

Fredage kl. 10-11.

KCF Kampkunst Center Fredericia

Dronningensgade 78, 7000 Fredericia

www.kampkunst-fredericia.dk

Dao Yin

(Den blide vej til Sundhed & Velvære)

Motion60+. Motorisk balance, koridination, styrke og

smidigheds træning.

Tirsdag hold 1: kl. 09.30 - 11. Hold 2: kl.11 - 12.30

Kontaktstedet Korskær

Ullerupdalsvej 63 st. Tlf. 7591 1535

Åbningstider

Mandag og fredag kl. 11-14. Onsdag kl. 13-16

Pga. ejendomsrenovering i lokalerne i Korskærparken

flyttes aktiviteterne på hverdage til Cafeen i alkoholfunktionen,

Gothersgade 44.

Langtidssyge,

Førtidspensionister, flex- og

skånejobbere i Fredericia

Georg Lillie. Tlf. 6045 3326 i dagtimerne

Lene Krog Petersen. Tlf. 7558 6040 – efter kl. 20.00

Lungeforeningen Boserup Minde

Formand: Inger Margrethe Knudsen. Tlf. 7581 5005

Næstformand: Else Trampe. Tlf. 7591 3238

Sekretær: Britta Hansen. Tlf. 7592 0387

Generalforsamling

Lørdag den 28. februar kl. 13.30 på Kirkegade 11 i Vejle,

indgang Grønnegade 7. Indkomne forslag skal være

hos formanden senest den 9. februar.

MHs-klubben

Kirsten Brandt. 75929235@mail.tele.dk.

Fax 7591 2406

socialt samvær, badminton og svømning

Onsdage kl. 19.30-22. Fredericiaskolen, Merkurvænget 2

Generalforsamling

Mandag den 11. februar kl. 14, Pensionistcentret, Jyllandsgade

8B

Mix - Bowlerne Fredericia

Formand Hans Adamsen. Tlf. 75563082 / 24419182.

lodo@mail.tele.dk

Mandage

Spilletid fra kl. 10 - 12 bemærk 2 timer.

Kontingent kr. 190 pr. måned.

Personer på venteliste betaler kr. 40 pr. gang.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Nordbo seniorfællesskab

Sonnesvej 112

Formand Leif Thomsen. Tlf. 7592 8834

leif.st@vip.cybercity.dk

Petanque og Krolf

Tirsdage kl. 10 – 12 ved ”Nordbo”, når vejret igen tillader

det

Børge Mortensen. Tlf. 7592 3129

Traveture

Hver torsdag kl.10 fra ”Nordbo”.

Geert Hegelund. Tlf. 7592 9015

Cykleture:

Onsdag i lige uger kl. 18.30, fra ”Nordbo”, når vejret

igen tillader det.

Kontakt Doris 7592 1897 eller Ruth 7592 9289

Datastue

Mandag 9 – 12 & 14 - 17

Tirsdag 9 - 12

Onsdag 9 - 12

Torsdag 9 – 12 & 14 - 17

Jørn Fischer. Tlf. 7592 0804. jfischer@post8.tele.dk

Præmiewhist

Alle torsdage i lige uger kl. 19.00 i ”Nordbo”

Ledige pladser

Erik Hansen. Tlf. 7593 0701

Bankospil

Hver mandag kl. 19 i ”Nordbo”.

Hans Jepsen. Tlf. 7592 2205

Tirsdagsklub

Hver tirsdag kl. 14 i ”Nordbo”

Benny Lauridsen. Tlf. 7592 6925.

benny.lauridsen@mail.dk

08.01 Den danske grundskole v/ Hans Jørgen Jørgensen

15.01 Mit livs centrifuge v/Ejnar Brøgger

22.01 Vinterbilleder i noveller og sang v/Joan Rohde

Jensen

29.01 Jysk Humor v/Jørgen Christiansen

05.02 Hvor arbejdede fredericianerne i 1901 v/Jørgen

Clausager

12.02 VINTERFERIE

1


26 27

9.02 Fra Bornholm over Århus til Fredericia v/Jørgen

Runge Madsen

26.02 GENERALFORSAMLING

04.03 Fra fjeld og li og fjord v/Øjvind Jensen

11.03 I farfars fodspor – med hestevogn gennem Litauen

v/Kaj Henningsen

18.03 Påskeferie

25.03 PÅSKEFROKOST

08.04 Modeopvisning

29.04 Udflugt til Danish Crown,Horsens

Parkinsonklubben

Grethe Pedersen. Tlf. 7595 4203

Klubeftermiddag

Første mandag i hver måned kl. 13.30. På I.P. Schmidts

Gård. Tilmelding dagen før.

Pensionistforeningen

for Fredericia og Omegn

Formand:Børge Jørgensen

Prinsessegade 20D. tlf. 7592 9026

borgejorgensen@stoeberigaarden.dk

Kasserer: Kurt H. Andersen

Enghavevej 11. tlf. 7595 4173. khapjedsted@bpanet.dk

Åbningstid

Pensionistforeningens kontor

Ældrecentret. Jyllandsgade 8B. Tlf. 72 10 66 89

Kontoret er åbent hver onsdag i tiden 10.30 - 12.00.

Kontingent 100 kr. pr. person pr. år

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes lørdag den 2. februar kl.

10 i Ældrecentret Jyllandsgade 8B. Dagsorden ifølge

lovene. Kl. ca. 12 serveres en let anretning.

Tilmelding hertil på de ophængte tilmeldingslister.

Generalforsamling (PFV).

Generalforsamling i Pensionistforeningens Voksenundervisning

afholdes lørdag den 2. februar kl. ca.11.30

(i direkte fortsættelse af Pensionistforeningens generalforsamling)

i Ældrecentret, Jyllandsgade 8B.

Dagsorden ifølge lovene. Kl. ca. 12 serveres en let anretning.

Tilmelding hertil på de ophængte tilmeldingslister.

Bankospil

10. og 24. januar, 7 og 21. februar, 6. marts.

Dørene åbnes kl. 12.30. Kaffen serveres kl. 13.30. Spil-

let begynder kl. 14.

Pris 35 kr., der dækker kaffebord og 3 plader.

Leder: Vagn Aage Dahlhus. tlf. 7592 2178 / 7593 0390

Onsdagsklubben

09.01 Folkekirkens nødhjælpsarbejde i SUDAN. Med

lysbilleder. Ved Olaf Helios, Fredericia.

16.01 350 km til fods ad Pilgrimsruten i SPANIEN.

Med lysbilleder. Ved Peer Petersen, Fredericia.

23.01 Fantastiske oplevelser i ECAUDOR og på GAL-

APAGOS-ØERNE. Med lysbilleder. Ved Niels

og Anny Riis, Skærbæk

30.01 Ungdomsarbejdet i Fredericia. Ved Bente Jørgensen,

Fredericia.

06.02 Lidt om humor – samt muntre hændelser i et

langt lægeliv. Ved overlæge Ole Helmig, Ebeltoft

13.02 PERU – besøg hos INKAERNE i ANDES-

BJERGENE. Med lysbilleder. Ved Hella og

Herløv Carstensen, Herning.

20.02 Lyngs Oddes Harmonikaklub underholder med

lystige toner

27.02 SINGAPORE faldt – men SDR.FELDING

holdt. Ved Niels Ole Frederiksen, Middelfart

05.03 Spændende rundrejse i INDIEN. Med lysbilleder.

Ved Else Danbæk og Børge Jørgensen, Fredericia

12.03 På opdagelse i EUROPA. Med lysbilleder. Ved

Margaret Skovsen, Gjern

19.03 Påskeferie.

26.03 Vi spiller – I synger. Ved Jytte og Bent Andreasen,

Strib.

Leder: Lisbet Støttrup Tlf. 7594 2385.

Alle foredrag afholdes i Ældrecentret, Jyllandsgade 8

B mellem kl. 14-16.

Pris:20 kr, der dækker foredrag og kaffe.

Tysk - engelsk - fransk - italiensk

Undervisningen varetages af Pensionistforeningens Voksenundervisning

(PFV) og gennemføres i Ældrecentret.

engelsk

Hold 1 og 2, mandage.

Sigrid Jepsen. Tlf. 7594 0138

Hold 3 og 4, torsdage.

Lisbet Støttrup. Tlf. 7594 2385

Tysk

Tirsdage. Sigrid Jepsen. Tlf. 7594 0138

Fransk

Onsdage. Inga Kovstrup. Tlf. 7556 3125

italiensk

Onsdage. Grete Johansen. Tlf. 2565 5056

seniordans

Undervisningen varetages af Pensionistforeningens

Voksenundervisning (PFV).

Mandage på Hyby Hus fra kl. 14-16.

Leder: Oda Hansen. Tlf.: 7591 1095.

Bridge

Starttidspunkt er meddelt af respektive ledere.

Mandagsholdet.

Aase og Hans Jørgen Johansen. Tlf. 7594 4412

Tirsdagsholdet.

Inge Højgaaard og Henning Rosendahl.

Tlf. 7594 2235 og 7592 2706

Torsdagsholdet.

Bent Pedersen og Eigil Olsen.

Tlf. 7592 3948, 7593 3275.

Fredagsholdet (F).

Birgit Bardevig og Poul Andersen.

Tlf. 7555 2195 og 7593 2019

Fredagsholdet (E).

Eigil Olsen. Tlf. 7593 3275

Lille Bridgehold.

Lis Nielsen. Tlf. 7624 0830

Spar 8.

Jørgen Langkilde Tlf. 7592 2118

Undervisning i Bridge.

Hans Jørgen Johansen. Tlf. 7594 4412

Forårsfest.

Der er ikke forårsfest i 2008. Men den 7. september

afvikles en stor jubilæumsfest. Sæt allerede nu kryds i

kalenderen.

selvhjælp i Fredericia - Middelfart

Vendersgade 63, 7000 Fredericia

www.fredericia-selvhjaelp.dk

Formand: Anna Lütken. Tlf. 7210 6773

Kontoret Pia Geragthy, selvhjaelpfa@get2net.dk

Åbningstid: Mand- torsdag kl. 9-14

scleroseforeningens

lokalafdeling Fredericia,

Middelfart og Assens

Formand: Vivi Bjørnmose.

vaadeng@post.tele.dk tlf. 6447 2356

Sekretær Jonna K Jørgensen

jonnaogjans@profibermail.dk Tlf. 5859 5867

samtalegruppe og hyggeaften

1. tirsdag i hver måned. Kl. 18.30-20.30

Skovgade 64 (i gården), Middelfart

stomiforeningen Copa

Sekretariatsleder Britta Mogensen, Rønnedevej 10.1,

4100 Ringsted. Tlf. 5767 3525. Fax 5767 3515

sekretariatet@copa.dk

Åbningstid

Man., tirs., tors. og fre. kl. 10-14. Ons. kl. 16-18

Medlemmer kr. 225 pr år.

Støttemedlemmer og pensionister 125. pr år.

Lokalformand Else Rasmussen.

Tlf. 7552 4512 / 2423 0062. elsera@paradis.dk

Taulov-skærbæk og omegns

pensionistforening

Johannes Sørensen. Tlf. 7556 3726

Generalforsamling

11. januar 2008 kl. 13.30. Tavlhøj

Banko

17. januar 2008 kl. 19, 14. februar kl. 19,

13. marts kl. 19. Tavlhøj

Banko

3. januar 2008 kl. 19, 31. januar kl. 19,

28. februar kl. 19.00, 27. marts kl. 19.00. Skærbæk

skole

Forårsfest

Fredag den 7. marts kl. 17.45 i Elbohallen.

Pris for spisning, kaffe og dans:

Medlemmer 160 kr. Ikke medlemmer 180 kr.

Slag af amerikansk lotteri.

Måske bliver der lidt underholdning. Tilmelding senest

den 29. februar på listen på Tavlhøj eller til bestyrelsen.

Whistklub

Ib Andersen. Tlf. 7593 2174. isba@sport.dk

Onsdag kl. 9-12. Fag og Firmas klubhus


28 29

Ældre sagen

Formand: I.C. Søndergaard Tlf. 7594 0566.

ic.s@mail.tele.dk

Ældrepolitik: S.E. Mengel Thomsen Tlf. 7594 0719.

semt@post9.tele.dk

Social-humanitært: Gunnar Ravn Tlf. 75 94 20 49.

egravn@mail.dk

Vera Hansen Tlf 7592 6694.

elon.h@mail.tele.dk

Sundhedspolitisk: Hanne Kjærulf Tlf. 7594 2093

hannekj@mail.dk

Se endvidere hjemmesiden www.aeldresagen-fa.dk

Tryghedsopkald

Hvorfor føle sig urolig og utryg, når du gratis kan blive

ringet op hver morgen på samme tid af en frivillig fra

Ældre Sagen?

Tilmelding: Vera Hansen Tlf. 75 92 66 94

elon.h@mail.tele.dk.dk.

Har du lyst til at hjælpe ved at blive tryghedsnetværker,

så ring på Tlf. 7592 6694.

Besøgsven

Mangler du en at tale med? Føler du dig ensom, og

kunne du tænke dig at få kontakt med et menneske for

at få en sludder en gang imellem?

Kontakt Anneli Hübbe. Tlf. 7594 4801.

Demensaflastning

Ældre Sagen råder over 4 demensaflastere. Har du behov

for et par timer til dig selv så kontakt Ældre Sagen

på tlf. 7594 0566.

Bisidder

Har du brug for en bisidder uden for familien, f.eks.

hos læge, advokat, offentlige myndigheder, ved møde

med visitatorer eller på anden måde, hvor det giver

tryghed, at der er en med til at huske de aftaler, der er

truffet? En bisidder har tavshedspligt.

Ring til Ældre Sagen, tlf. 7594 0566 eller

tlf. 7594 2049

indkøbsordning

Tirsdage kl. 10-12.

Ældre Sagen har en ugentlig indkøbsordning. Har du

svært ved at komme til købmand, bank eller posthus,

så kan du kontakte Knud Erik Jacobsen senest dagen

før på tlf. 7556 2199 eller frejaogandrea@mail.tele.dk..

sundheds spørgsmål

Et godt liv afhænger også af en god sundhed. Det er

vigtigt at leve sundt. Det er med til at bevare helbredet

– også i en høj alder.

Kontaktperson: Hanne Kjærulf. Tlf. 75 94 20 93

Bliv frivillig hjælper

Bliv frivillig medarbejder i vort tryghedsnetværk. Vi

giver gratis uddannelse og forsikring og yder telefon-

og transportgodtgørelse. Aftal en uforpligtende

samtale med formanden tlf. 7594 0566 eller en af vore

kontaktpersoner.

Bridge

Mandage kl.10-12.30. Sted: I.P. Schmidtgården.

Kontakt Oda Dengsø Tlf. 75 92 61 75.

PC-hjælp lokalt

Har du problemer med computeren, så kontakt Ældre

Sagens lokale edb-rådgivning.

Edmund Larsen Tlf. 7526 9535

edmund@larsen.mail.dk

Henning Høngsmark Tlf. 7592 1348

e- mail: hmark@post2.tele.dk

Asger Ringgaard Møller Tlf. 7594 3129

asrm@kolding.dk.

Det er gratis, du betaler kun evt. kørselsudgifter.

Ældremotion

for lidt svagere ældre

Mandage kl. 10-12. Sted: Michaelisgården, Vendersgade.

Esther Svenning Tlf. 7591 4106.

Mandage kl. 10-12.Sted: Sognegården v. Hannerup

Kirke.

Inge Suurballe Tlf. 7592 3085.

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Lumbyesvej 2.

Inge Daugaard Tlf. 7591 3773

Tirsdage kl. 9.30.Sted: Genoptrænings Centret i Hannerup.

Vera Braüner Tlf. 7594 0077.

Mandage kl. 14-16. Sted: C-Café Randalsvej 8 (ved

Christianskirken)

Birthe Sørensen Tlf. 7592 0576

søndagscafe

Søndag den 6. januar kl. 14

Underholdning:Lyngsode Koret

Søndag den 3. februar kl. 14

Willy Josefsen underholder på klaveret

Og vi synger begge gange med på udvalgte sange.

Søndag den 2. marts kl. 14

Underholdning og vi synger med på udvalgte sange

Kaffe og kage. Pris: kr. 35,-

Sted: Hyggekrogen Sct. Joseph, Indgang Vendersgade.

Cafevært: Mona Andersen

Litteratur

1. fredag i hver måned kl. 9.30-12.30.

Sted: I.P. Schmidt Gården.

Har du lyst til at læse og diskutere bøger med andre?

Hanne Kjærulf . Tlf. 7594 2093.

Der er venteliste

Lokalrabatten

Ældre Sagen i Fredericia har et tilbud om lokale rabataftaler.

Se vores hjemmeside www.aeldresagen-fa.dk

eller rekvirer en folder på tlf. 7594 0566.

Kegler

Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Idrætscentret.

Preben Lindegaard. Tlf. 7592 4952

Billard

Tirsdage. Sted:Billardcentret, Nr. Brogade.

Svend Ove Mathiesen. Tlf. 7592 5735

Whist

Onsdage kl. 9-12. Sted: Fag og Firma, Hannerup.

Traveture

Onsdage kl. 10. Turen er på 1 time til 1 1/2.

Start: Frederiks Plads, p-pladsen hjørnet Norgesgade-

Fynsgade. I samarbejde med FODSLAW

Fredericia Tennisklub

Seniortennis er for alle nye spillere over 55 år. Dansk

Tennis Forbund stiller en erfaren instruktør til rådighed

og leverer ketsjere, bolde, T-shirts og caps.

Gunhild Pedersen. Tlf. 7592 6082 / 4140 6082.

Pris: For 250 kr. kan du prøve at spille tennis 2 formiddage

om ugen à 2 timer i en måned

en eftermiddag i Musik Galleriet hos

Familien engelbrecht i Ansager

Torsdag den 31. januar

Programmet vil omfatte: Foredrag, fortælling af Grethe

Engelbrecht ”Mit Livs Eventyr”, fællessang, te og kaffe

med hjemmebag. Herudover er der mulighed for at se

stedets udstillinger samt besøge Englehuset.

Afgang fra Fredericia Banegård kl. 12.30

Hjemkomst ca. kl. 18.

Tilmelding til: Esther Svenning Tlf. 75 91 41 06 eller

Birthe Bank Tlf. 75 94 28 82 senest 22. januar

Pris: kr. 225 inklusiv kaffe, kørsel og underholding.

Beløbet bedes indbetalt på Frivillig Center Fredericia

(tidligere Vindmmøllen), Vendersgade 63.

Torsdag den 24. januar mellem kl. 14 - 16.

Årsmøde

Søndag 9. marts 2008 kl. 14-15. Kronprinds Frederik.

Dagsorden efter vedtægterne. Der er gratis kaffebord.

Kun medlemmer har stemmeret.

KOMMuNALe FOReNiNGeR

Aktivitetshuset

Jupitervej. Tlf. 7210 5990

Dagbeskæftigelse, værksted, teen- og ungdomsaktiviteter.

Aktiviteter bl.a.: Foredrag, banko, film, værkstedsarbejde,

diskotek, udflugter, ferieture m. m

Tirsdag, torsdag, fredag klokken 14-22

En del af husets aktiviteter ligger uden for åbningstid.

Kig i vores interne avis eller ring.

Bøgeskov Fritidscenter

Bøgeskovvej 37. Tlf. 7210 5120

Alm. træværksted, syværksted, billard, bordtennis m.

m. Desuden arrangeres ture, foredrag og film

Mandag og onsdag klokken 9-12

Depotgården

Lollandsgade 2-4

www. Depotgården.dk

Vibeke Malig. Tlf. 7210 6700

dtvm@fredericiakom.dk

Kontortid: 8.30 -12.30. Fredag lukket

Lokale udlån: dtla@fredericiakom.dk

Sommertid (uge 19 – 38)

Mandag - torsdag kl. 9.00-21.00

Vintertid

Mandag - torsdag kl. 9.30-21.30

Kontingent 300 kr. årligt

Pileflet

Mandag og tirsdag kl. 17.00-21.00. Ulla

stenslibning

Tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00. Eilif

Møbelpolstring

Tirsdag kl. 17.00-21.00

Leder Kirsten

Åbne værksteder

Systue, keramik, metal, træ, kniv og koldglas

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 21.00

Kontingent kr. 300 årligt.

Glasperler og sølv

Torsdag kl. 16.00-21.00. Annelise og Ib

Kanonlaug

Tirsdag og torsdag kl. 16.00-21.00. Tage og Ove


30 31

erritsø Fritidscenter

Ældreklubben Røde Banke 77. Tlf. 7210 5610

Formand: Verner Asmussen 7594 3073

Åbningstid: Man., ons. Og tors. Kl. 9-12.

Vi starter dagen med morgenkaffe, rundstykker, sang

og orientering. Medlemskort: 50 kr. årligt.

Aktiviteter:

Gymnastik, arbejde med stoffer på forskellige måder,

arbejde på snedkervækstedet, billard, whist, blomsterbinding,

glaskunst, EDB kursus og mange andre ting.

Der arrangeres også ture, fester og bankospil.

2. januar

Første klubdag i 2008

4. februar

Kl. 9. Fastelavnsfest

Vinterferie. 11.-18. februar

6. marts

Kl. 9. Generalforsamling

Påskeferie. 17.-26. marts

Banko

5. januar, 29. februar, 28. marts kl. 18.30

stavgang

Hver tirsdag kl. 10.30

Spørg i klubben efter klubavisen.

Fredericia Fritidscenter

Ældreklubben. Damvej 1

ffbc@fredericiakom.dk tlf. 7210 5810

Åbningstid: September – maj

Aktivitetskort kræves

Opstart efter juleferien.

Tirsdag den 8. januar 2008.

Banko

Fredag den 25. januar og 7. marts 2008.

Pris: 25 kr. pr. deltager.

Klubrådsmøde

Torsdag den 31 januar 2008.

Vinterferie uge 7.

MiDTBYeN

i.P. schmidts Gård og sct. Joseph

i.P. schmidts Gård

Ved Landsoldaten 3. Tlf.: 7210 6586

Kontaktperson: Tove Gravesen

Tlf: 7210 6585 / 4113 4649.

e-mail: phtj@fredericiakom.dk

Brugerrådet I.P.Schmidt - Sct. Joseph

Brugerrådsformand. Flemming Larsen.

Tlf. 7592 7248. f.larsen@post11.tele.dk

Næstformand. Tage Christensen

Tlf. 7593 4915. bristol1@mail.dk

Kasserer. Alice Nielsen Tlf. 7592 8468

Leder af Aktivitets og forebyggelses afd.

Dennis Eriksen Tlf. 7210 6568

ipde@fredericiakom.dk

Cafeteriet

Fredericia Sygehus leverer maden.

Feks. Dagens suppe 5 kr. Åbent alle dage

Tlf. 7210 6579.

Fysioterapien

Annette Redecker ipae@fredericiakom.dk

Tlf. 7210 6598. Åbent alle hverdage

Trænende team

Motion og vedligeholdelse træning

Tlf. 7210 6578 – 72106577

Forebyggerne

Forebyggende hjemmebesøg. Tlf. 7210 6566 mel. 8 - 9

Ejendomsmester John Selmer

ipjj@fredericiakom.dk Tlf. 7210 6582

Tovholder i Aktiviteten

Tove Gravesen phtj@fredericiakom.dk

Tlf. 7210 6585

Åbent alle hverdage

Billedmageriet

Eksperimenterende, sjov og kreativt værksted for billedkunst.

Hver mandag kl.10 – 14

Medbring lærred, akrylfarver og pensler. Øvrige materialer

kan købes 20 kr. pr. gang. I Aktiviteten

Tove Gravesen

Bageriet

med duften af hjemmebag. Hver tirsdag kl.11.30

Butikken. Kjeld Larsen

stavgang

”for den glade vandrer”

Hver tirsdag kl. 9.30. Start ved Landsoldaten

Alice Nielsen

Gymnastik

”få motion og pulsen op”. Hver tirsdag kl. 11

v/ Annette i Klaverstuen

Patchwork

med kreative udfoldelser. Hver tirsdag kl.13

Aktiviteten

Orkis og strik

”her udveksles ideer”. Hver onsdag kl.13

Aktiviteten

Bankospil

med fine præmier og dejligt samvær.

Hver tirsdag kl.13.30. Klaverstuen

Keramik

Hver onsdag kl. 13. Værksted i kælderen

Porcelænsmaling

Hver torsdag kl. 9. Værksted i kælderen

Bogbinding

Hver torsdag kl. 13. Værksted i kælderen

Træværksted

Alle hverdage kl. 9. Værksted i kælderen

Metal Hobby

Mandag + onsdag kl. 9.30 -14. Værksted i kælderen

Fællesspisning

med hygge og samvær for alle interesserede.

Hver torsdag kl.12. Aktiviteten.

Tilmelding hver mandag

Fredagshygge

m/ kaffe og brød. Vi lader op til weekenden.

Hver fredag kl. 9.30. Aktiviteten - ingen tilmelding

Onsdagsklub for læseheste.

Litteratur for alle.

16. januar, 13. februar, 12. marts. Aktiviteten kl.14

Gudstjeneste

3. januar, 7. februar, 6. marts. Klaverstuen kl.10.30

Månedsspisning

på I.P. Schmidts Gård for alle interesserede.

22. januar kl.17

Der udtrækkes gratis gæstebilletter til næste månedsspisning.

Aktiviteten. Tilmelding nødvendigt. Se opslag

på I.P. Schmidt Gård

Læsegruppe

m/Britta. Oplæsning og socialt samvær

17. januar, 14. februar, 13. marts. Aktiviteten kl.10

Nytårs Matine´

Søndag d. 20. januar kl. 14

Rene Grewy underholder med palmehave- og Giro 413

musik. Entre 40 kr. incl. kaffe og flødekage. Klaverstuen

Bjørn & Bjørn

Tirsdag d. 22. januar kl.10 – 13

Salg af tasker punge mm. Ved Aktiviteten

Fastelavns Matine

Søndag d. 3. februar kl.14. Fastelavnsfest.

Entre 40 kr. incl. kaffe og flødekage. Deltagere med hat

el. anden udklædning deltager i lodtrækning af 10 præmier.

Klaverstuen

i.P. schmidt ´s 23. års fødselsdags fest

Onsdag d. 28. februar kl.13

Festmenu og underholdning. Lotteri med fine gevinster.

Entre 125 kr. billetter købes i Aktiviteten senest

20. februar

Matine´ med frokost

Søndag d. 9. marts kl.12.30 forårsfrokost og underholdning.

Lodtrækning af gaver blandt deltagerne. Klaverstuen

Kun for mænd +65

Onsdag 23. januar. Udflugt til Middelfart Museum, industriudstilling

Onsdag 27. februar. Fisketur kl. 9 – 15

Onsdag 26. marts. Fisketur kl. 9 – 15

Evt. ændringer kan forekomme, hvis andre gode idéer

eller meget dårligt vejr dukker op. Til alle arrangementerne

samles der op ved ældrecentrene hvis ikke anden

aftale. Tilmelding senest 8 dage før.

Tove Gravesen, I P Schmidts Gård

Tlf.: 7210 6586 eller 7210 6585 phtj@fredericiakom.dk

sct. Joseph

Vendersgade 49. Tlf.: 7210 6909

Kontaktperson: Ellen Balleby.

Åbningstid: Aktivitetskælderen kl. 9.00-15.30

Bankospil

8. januar, 15. januar, 22. januar, 29. januar, 5. februar,

12. februar, 19. februar, 26. februar, 4. marts, 11. marts,

18. marts, 25. marts.

Alle dage kl. 13.30. Aktiviteten, I.P. Schmidts Gård

sang eftermiddag

Den 19. januar med underholdning, se opslag i cafe Josephine.

Den 16. februar med underholdning, se opslag i cafe

Josephine.

Begge dage kl. 14-16. Sted: Cafe Hyggestedet

Banko

med Sct Joseph venner

Den 29. januar, 26. februar, 25. marts.

Alle dage fra kl. 14-15.30

Sted: Cafe Hyggestedet ved Sct. Joseph.


32 33

Fæstningsbyens rejser holder møde

Tirsdag den 5. februar kl. 14-16.

Denne dag vil der blive orienteret om årets ferierejser

og udflugter.

Udflugt til Kunstgården

Torsdag den 6. marts kl. 12.30-16.30.

Der er afgang fra Sct Joseph kl.12.30, I.P. Smidt

kl.12.35. Tilmelding på tlf. nr. 7210 6909

Påskefrokost

Torsdag den 13. marts kl. 15

Brugerrådet I.P. Smidt/Sct Joseph afholder påskefrokost

i Cafe Hyggestedet. Der vil være musik denne

dag. Tilmelding på tlf. 72 10 69 31.

VesTBYeN

Hanneruphus

Viaduktvej 7. Tlf. 7592 3095

Banko

Onsdage kl. 14(salg beg. kl. 13)

16. jan., 20. feb., 5. marts. Cafeteriet

Gudstjeneste

Torsdagene 31. jan. , 28. feb., 27. marts kl. 14

Cafeteriet med efterfølgende kaffe

Korskærcentret

Ullerupdalvej 13. Ella Tranberg Jensen. Tlf. 7210 5941

Yatzy

Mandage kl. 12.30 – 14.30. Aktiviteten i kælderen

Minibanko (se opslag)

Torsdage i ulige uger kl. 12.30. Aktiviteten i kælderen

Banko

Tirsdage kl. 13.30. 8., 29. jan., 12., 26. feb., 11., 25.

marts, 8. april. I salen. Dørene åbnes kl. 12

ulleruphus

Stolegymnastik. Mandag kl. 10. 30. Kirkesalen

spil

Mandag kl. 19. ”Femmeren”

Det kreative hjørne

Tirsdag kl. 9.30-11.30. ”Femmeren”

Turgruppen

Onsdag kl. 10.30

Fællessang

Torsdag kl. 11. ”Femmeren”

Café

Fredag kl. 9.30-11.30. ”Femmeren”

Gudstjenester

Hver måned. Kirkesalen.

Banko, tøj og blomstersalg

Hver måned.

Hybyhus

Hyby-Centret Aktiviteten. Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3172

Åbningstider. Dagligt kl. 9.00-15.30

Gyldigt aktivitetskort

sms/mobil kursus

Ingen kurser i dette kvartal. Wagn Ebbesen.

Pergamano

Mandag kl. 13-15.30. Lis Asring

Pc Kursus

PC kursus starter torsdag den 10. jan. kl. 9 Tirsdagtorsdag

kl. 9-12. Tilmelding skal ske til Daghjemmet/

aktiviteten. Tlf. 7211 3172

syng sammen

Tirsdage kl. 10-11 i atriet. Ejner Kristensen

Gymnastik

Tirsdage kl. 13-14 I salen.

Starter op igen 8. januar

Aase Jensen. Tlf. 7591 1905

Akvarel og akrylmaling

Onsdag kl. 12.30-15.30. Asta Basse Pedersen

Knipling

Torsdag kl. 13.00-15.30. Aase Jensen. Tlf. 7591 1905

Torsdagsbal

Den 7. feb., den 27. marts,

Sidste tilmelding 3 dage før. Billetter kan købes via

Hybykiosken på hverdage ml. kl. 10-13. Rita Smith

seniordans

starter igen mandag den 7. januar

Mandage kl. 14-16 i salen. Oda Hansen

søndagscafé.

Entré 25 kr. inkl. Kaffe og hjemmebag. Kl. 14 i salen.

Søndag den 20. jan.:Erritsø Harmonikaklub

Søndag den 24. feb.: Old Timers

Søndag den 30. mar.: Erritsø Harmonikaklub.

Ruth Hansen

Brigde

Onsdag kl. 14-17 på 2. sal.

Paula Zeilau. Tlf. 7592 2372

Bankospil

3 kort incl. kaffe og hjemmebag- 25. kr.

Fredag d. 25. jan., d.29. feb., d.28. marts kl. 13.30 i salen.

Ekstra kort 5,-kr

Gudstjeneste

Kirkekaffe. Sidste tirsdag i hver måned kl.14.15

Hybyhus

eRRiTsø

skovhave

Aktiviteten. Mosegårdsvej 5

Jonna Madsen, Karin Eis. Tlf. 7210 5788

Gudstjeneste

Onsdag d. 09. jan kl 10.30

Onsdag d. 13. feb. kl. 10.30

Onsdag d. 12. marts kl. 10.30

Banko

Torsdag d. 31. jan. kl. 10.15

Torsdag d.28. feb. kl. 10.15

Torsdag d. 27. marts kl. 9.45

sang og Musik

Tirsdag d. 15. jan kl. 14

Tirsdag d. 11. marts kl. 14

v. Hanne og Jørgen

Foredrag

Tirsdag d. 22. jan. kl. 14

Fra Gedser til Skagen v. Ejnar Thomsen

Fastelavn

Søndag 3. februar kl. 13.30

øster elkjær

Aktiviteten. Erritsø Bygade 85

Jonna Madsen / Karin Eis. Tlf. 7210 5763

Åbningstid man. - fre. kl. 9-16

Gudstjeneste

Onsdag d. 16. jan. kl. 10.30

Onsdag d. 20. feb. kl.10.30

Onsdag d. 19. marts kl. 10.30

Banko

Torsdag d. 24. jan. kl. 10.15

Onsdag d.27. feb. kl. 10.15

Mandag d.31. marts kl. 10.15

sang og musik

Torsdag d. 17. jan. kl. 14

Torsdag d. 13.marts kl. 14

v. Hanne og Jørgen

Foredrag

Tirsdag d. 05. feb. kl. 14

Fra Gedser til Skagen v. Ejner Thomsen

eDB

Der er ledige pladser på edb-holdene på Øster Elkjær.

Henvendelse Karin Eis. Tlf. 7210 5763

TAuLOV/sKÆRBÆK

stævnhøj Plejehjem

”Gnisten” terapi og daghjem

Tingvejen 31, Taulov. Tlf. 7210 5258

Åben: hverdage kl. 8-16

Bankospil

To gange om måneden

sangeftermiddag

Hver onsdag

Gudstjeneste

Første tirsdag i hver måned

Yderligere aktiviteter

En mere detaljeret aktivitetsplan er placeret ved hovedindgangen

Tavlhøjcentret

Højdedraget 1, Taulov. tlf. 7210 5257

Centerbestyrelsen:

Fmd. Grethe Markussen Tlf.7556 4297

Næstfmd. Ellen Margrethe Agerkvist. Tlf. 7592 4265.

Kasserer: Tove Bertelsen Tlf. 7556 3548.

Cafeteriet. Tlf.7210 5282

Åbent man.-tors. Kl.10-15. Fre,lør,søn og helligdage

lukket.

Aktivitetslokalerne er åbent man. – tors. Kl. 9-16, lukket

fre ,lør og søn.

Leder af aktivitetsområdet:

Dennis Eriksen. Tlf. 7210 6568.

Tovholder: Birte W. Jensen. Tlf. 7210 5257.

Der foregår mange aktiviteter som patchwork, stofmaling,

porcelænsmaling, vævning, stenslibning, sangkor,

syng sammen, billard, bob, boccia, senior-dans, bridge,

styrketræning, gymnastik, studiekreds, akvarelmaling,

EDB, sløjd, decoupage, knipling, glaskunst.

Vi har over 20 forskellige selvstyrende grupper.

7. januar: ”De grå busser”.


34 35

Forslag til ture ønskes. Se billeder fra turen til Harzen.

Tilmelding senest 3. jan.

13. Februar: Foredrag om svalbard

Af Erik Eriksen, der har arbejdet på Svalbard i flere år.

Tilmelding på tilmeldingslisten el. Tlf. 7210 5257 senest

d.6. februar.

Brugerråd for Ældreområdet

i.P. schmidt dækker også sct. Joseph

Brugerrådsformand Flemming Larsen Tlf. 7592 7248

Hybyhus

Brugerrådsformand Stinne Vestergaard. Tlf. 7592 6158

Vestbyen

Brugerrådsformand Else Paulsen. Tlf. 7592 3095

erritsø/snoghøj

Brugerrådsformand Flemming Fænø. Tlf. 7594 2020

Taulov/skærbæk/Herslev

Brugerrådsformand.

Ældreplejens Administration

Erritsø Bygade 85 A, 1. Sal, 7000 Fredericia.

Hjemmeplejen

udeboende borgere

Distrikt 1 – City

Distriktsleder Monika Larsen. Tlf. 7210 6906

Distrikt 2 – Landsoldaten

Distriktsleder Anna-Grethe Dam. Tlf. 7210 6574

Distrikt 3 – Hyby

Distriktsleder Connie Midtgaard Nielsen Tlf. 7211 3102

Distrikt 4 – Vest

Distriktsleder Birthe Østerballe Tlf. 7210 5865

Distrikt 5 – Kunstnerkvarteret

Distriktsleder Anja Poulsen. Tlf. 7210 5862

Distrikt 6 – Mosegårdsvej

Distriktsleder Poul Dauer. Tlf. 7210 5794

Distrikt 7 – Opland

Distriktsleder Hanne Rasmussen. Tlf. 7210 5253

Distrikt 8 – Fælles Nat

Distriktsleder Vakant. Tlf. 7210 5861

Vikarkorpset

Postadresse:

Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia.

Distrikt 9 –Vikarkorps

Distriktsleder Lis Damgaard. Tlf. 7210 6560

Plejecentre

Postadresse:

Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Hybyhus

Lundingsvej 17

Centerleder/Distriktsleder Joan Hartvig Nielsen

Tlf. 7211 3151

Distriktsleder Else Jacobsen. Tlf. 7211 3131

Distriktsleder Tove Jørgensen. Tlf. 7211 3141

Bruger-pårørenderådsformand: Wagn Ebbesen

Tlf. 75928489

Madsbyhus

Lumbyesvej 20

Centerleder / Distriktsleder Ulla Riber Mortensen

Tlf. 7210 5994

Bruger-pårørenderådsformand: Kurt Nielsen

Tlf. 7552 6549

Rosenlunden

Nørrebrogade 8

Centerleder / Distriktsleder Ulla Riber Mortensen

Tlf. 7210 6691

Bruger-pårørenderådsformand: Kurt Nielsen

Tlf. 7552 6549

sct. Joseph

Vendersgade 49

Centerleder/Distriktsleder Vibeke Dalgaard

Tlf. 7210 6930

Distriktsleder Ellen Balleby. Tlf. 7210 6909

Bruger-pårørenderådsformand: Niels Kurt Larsen

Tlf. 7592 3293

skovhave

Mosegårdsvej 5

Centerleder / Distriktsleder Grethe Jørgensen

Tlf. 7210 5782

Bruger-pårørenderådsformand: Marianne B Pedersen

Tlf. 7591 3263

stævnhøj

Tingvejen 31

Centerleder / Distriktsleder Mette Jensen.

Tlf. 7210 5260

Bruger-pårørenderådsformand: Ellinor Nielsen

Tlf. 2441 6128

ulleruphus

Lumbyesvej 28

Centerleder / Distriktsleder Anne Marie Skovgaard

Hansen. Tlf. 7210 5890

Bruger-pårørenderådsformand: Lillian Hansen.

Tlf. 7592 9167

Vestbyen

Viaduktvej 9

Centerleder/Distriktsleder Marianne Lübker

Tlf. 7210 5864

Bruger-pårørenderådsformand: Ole Jacobsen

Tlf. 7538 4566

øster elkjær

Erritsø Bygade 85 A og B

Centerleder/Distriktsleder Bodil Christensen

Tlf. 7210 5782

Distriktsleder Anne-Lisbeth Pedersen. Tlf. 7210 5762

Bruger-pårørenderådsformand: Marianne B. Pedersen

Tlf. 7591 3263

Dagcentre

Postadresse:

Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Hybyhus

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3172

sct. Joseph

Vendersgade 49. Tlf. 7210 6932

stævnhøj

Tingvejen 31. Tlf. 7210 5258

øster elkjær

Erritsø Bygade 85 A. Tlf. 7210 5763

Aktivitetscentre

Postadresse:

Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Hybyhus

Tovholder: Tove Torp Tlf. 7211 3172

Brugerrådsformand: Stinne Vestergaard. Tlf. 7592 6158

i.P. schmidts Gård

Tovholder: Tove Gravesen. Tlf. 7210 6585 / 7210 6586

Brugerrådsformand: Flemming Larsen. Tlf. 7592 7248

Korskærcentret

Tovholder: Ella Jensen Tlf. 7210 5941

Brugerrådsformand Else Paulsen. Tlf. 7592 3095

sct. Joseph

Kontaktperson: Ellen Balleby. Tlf. 7210 6931

Brugerrådsformand: Flemming Larsen. Tlf. 7592 7248

Tavlhøjcentret

Tovholder: Birthe W Jensen. Tlf. 7210 5257

Brugerrådsformand: Grete Markussen. Tlf. 7556 4297

øster elkjær

Kontaktperson: Karin Eis Tlf. 7210 5763

Brugerrådsformand: Flemming Fænø. Tlf. 7594 2020

Cafeer/Cafeterier

Café Josephine

Vendersgade 49. Tlf. 7210 6937

Åbningstider. Mand –tors 9.30-16.00. Fre kl.

9.30-13.00. Lør, søn og helligdage kl. 9.30 -13.00

Cafeteriet i Atriet

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3200

Åbningstider. Man –tors 9.00-15.00. Fred 9.00-14.00

Lør, søn og helligdage kl. 10.30 -12.30

Cafeteriet i.P. schmidts Gård

Ved Landsoldaten 3. Tlf. 7210 6579

Åbningstider. Mand – fred 9.00-14.30

Lør., søn og helligdage kl. 11.30 -13.30

Vestbyens Cafeteria

Viaduktvej 9. Tlf. 7210 58 69

Åbningstider. Man.-søn kl. 11.00-13.00

skovhave Cafeteria

Mosegårdsvej 5. Tlf. 7210 5789

Åbningstider. Man-søn 7.30-10.00 og 11.30-13.00

øster elkjær Cafeteria

Erritsø Bygade 85. Tlf. 7210 5767

Åbningstider: Man-fre. 7.30-13.00

Lør-søn 7.30-10.15 og 11.30-13.00

Café Oasen, stævnhøj

Tingvejen 31, Taulov. Tlf. 7210 5280

Åbningstider: Man-søn kl. 7.45-10.30 og 11.45-13.00

Tavlhøj Cafeteria

Højdedraget 1, Taulov. Tlf. 7210 5282

Åbningstider: Man.-tors. Kl. 10.00-15.00

Café ullerup

Lumbyesvej 28. Tlf. 7620 3393

Åbningstider: Alle syv dage kl. 11.30-12.30


36 37

Cafeteriet Korskærcenteret

Ullerupdalvej 13. Tlf. 7210 5940

Åbningstider efter behov

Varm mad kan købes kl. 11.00-12.20

Rygning forbudt

Kiosker

Hybykiosken

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3230

Åbningstider: Man.-fre. kl. 10-13. Lør –søn. Lukket

ulleruphus

Lumbyessvej 28

Åbningstider: Man., ons., tors. kl. 10-11

Madservice

Fælleskøkkenet elbo i/s

Cheføkonoma Anton Rechnagel. Tlf. 7210 5290

Tlf.tid mandag til fredag kl. 10-12

Kolde færdigretter.

Afbestilling og ændring: thar@fredericiakom.dk

Tlf. 7210 5290

Fredericia sygehus

Tlf. 7631 7420

Varm mad

Afbestilling og ændring: Tlf. 7631 7420

Hvor skal jeg henvende mig?

Borgerservicecentret

Tlf. 7210 7745

Mandag – fredag kl. 10-16. Tors. Kl. 10-18

Begravelseshjælp ud over sygesikringstilskud.

Efterlevelseshjælp.

Kørsel til nærmeste speciallæge.

Ledsagerordningen

Anne Grethe Kvisthøj. Tlf. 7210 7297

Demens og psykiatrikoordinator

Karin Gertsen. Tlf. 7210 5757

Forebyggende medarbejdere

Aktivitets- og forebyggelsesafdelingen

Postadresse:

Erritsø Bygade 85 A, 7000 Fredericia

Anne Grethe Maimburg thag@fredericiakom.dk

Fie Refshauge sorh@fredericiakom.dk

Karen Margrethe Ladegaard sjkl@fredericiakom.dk

Karen Ingrid Jensen phkj@fredericiakom.dk

Rita Mathiesen harm@fredericiakom.dk

Susanne Andersen, posa@fredericiakom.dk

Tlf. 7210 6566 mandag-fredag mellem. kl. 8-9

Kontaktpersonordning for døv blinde

Kurt Nielsen. stkn@fredericiakom.dk Tlf. 7210 5885

Det Trænende Team

Tlf. 7210 6578 / 7210 6577

Borgere med behov for vedligeholdende træning kan

komme til træning på et af byens plejecentre, eller borger/plejepersonale/pårørende

kan vejledes i træningsprogram

i borgerens eget hjem.

Træningsforløbet er tidsbegrænset.

Yderligere oplysninger og forespørgsler vedr. træning

kan ske på 7210 6578 el. 7210 6577

Ansøgning vedr. træning rettes til: visitationsafdelingen

på 7210 7080

GenoptræningsCenteret

Viaduktvej 9. Tlf. 7210 6050

Borgere kan efter sygdom eller skade få støtte til at

hverdagen igen kan fungere så optimalt som muligt.

Træningsforløbet er tids-begrænset og det forventes at

borgeren er motiveret og deltager aktivt

Flere oplysninger samt link til ansøgningsskema:

www.fredericiakommune.dk/

Borgerservice/SundhedSygdomOgHandicap/

SygdomOgBehandling/GenoptræningsCentret

Hjælpemiddelafsnittet

Nørrebrogade 131. Tlf. 7210 7302

tlf. tid man.-fre. 8.30-9 og 12-13

Personlig henvendelse kun efter aftale.

www.fredericiakommune.dk/FredericiaKommune/Menu/

borgerservice/sundhedsygdomoghandicap/hjaelpemidler

udlånshjælpemidler

Kørestole, rollatorer, plejesenge, el-køretøjer osv.

Boligændringer

Fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, etablering af

ramper osv.

Kropsbårnehjælpemidler

Ortopæd. sko, inkontinenshjælpemidler, brystproteser,

parykker, diabetes-hjælpemidler osv.

Karen Cecilie Bang, tlf. 7211 3387

Hilde Johansen, tlf. 7211 3388

Yvonne Bolbro, tlf. 7211 3389

Anne-Marie Hansen, tlf. 7211 3398

sagsbehandlere

Telefon 7210 7315 daglig mellem 8.30-9 og 12-13.

Født ml. 01-03: Lis Jørgensen, ergo. Tlf. 7211 3384

Født ml. 04-06: Grethe Guttorm, ergo. Tlf. 7211 3378

Født ml. 07-0: Anette Theilgaard Lyager, ergo vikar.

Tlf. 7211 3383

Født ml. 10-12: Maiken Hoffmann, ergo. Tlf 7211 3376

Født ml. 13-15: Jane K. Lilja-Fischer, ergo. Tlf 7211 3386

Børnesager: Tove Sand Jensen, ergo. Tlf. 7211 3385

Pia Rosenberg

Født ml. 16-18: Randi Hansen, ergo. Tlf. 7211 3379

Født m. 19-21: Anita Rasmussen, fys. Tlf. 7211 3380

Født ml. 22-24: Stina Lundberg, ergo. Tlf. 7211 3381

Født ml. 25 -27: Mai-Britt Tingsager, ergo. Tlf. 7211 3382

Født ml. 28 -31: Maiken Bendtsen, ergo vikar.

Tlf. 7211 3377

Høreomsorgsvejleder

Ketty Jacobsen. Tlf. 7210 7290 man.-fre. 8-9

Hvis det er nødvendigt, kan man få besøg i hjemmet.

Vejledning i praktisk anvendelse og vedligeholdelse af

høreapparater.

Råd og vejledning til nye brugere af høreapperater.

Hjælp til vedligeholdelse, f.eks. rensning af ørepropper

og fornyelse af slanger og filtre.

Vejledning og eftersyn af hørehjælpemidler.

Træffes hver måned på:

Korskærcentret første tors. kl. 14.30-15.30

I.P. Schmidt Gård første tirs. kl. 11-12

Øster Elkjær anden tirs. kl. 11-12

Hanneruphus anden tors. kl. 10-11

Ulleruphus tredje ons. kl. 11-12

Hybyhus tredje tors. kl. 10-11

Sct. Joseph tredje tirs. kl. 14-15

Tavlhøjcentret sidste tirs. kl. 11-12

Visitatorafdelingen

Mandag til torsdag 8.15-15. Fredag klokken 8.15 -14

Tlf. 7210 7880. Fax 7210 7681

Praktisk bistand og personlig pleje (varig/midlertidig

hjemmehjælp), hjemmesygeplejerske, frit leverandørvalg,

omsorgstandpleje, madservice, daghje,, ældre-/

demens-/plejebolig/center, aflastning, VAT kørsel, nødkald,

træning

udlånshjælpemidler

Terapeuter (cpr.nr fordeling)

Telefontid dagligt: kl. 8.30 -9.00 & 12-13

Født ml. 01-03: Lis Jørgensen. Tlf. 7211 3384

Født ml. 04-06: Grethe Guttorm. Tlf. 7211 3378

Født ml. 07-08 (jan-maj) + børnesager: Tove Sand Jensen.

Tlf. 7211 3385. Lene Thomsen. Tlf. 7211 3383

Født ml. 10-12: Lars Christensen. Tlf 7211 3376

Født ml. 13-15: Jane Lilja-Fischer. Tlf 7211 3386

Født ml. 16-18: Randi Hansen. Tlf. 7211 3379

Født m. 19-21: Maiken Bendtsen. Tlf. 7211 3380

Født ml. 22-24: Stina Lundberg. Tlf. 7211 3381

Født ml. 25 -27: Mai-Britt Tingsager. Tlf. 7211 3382

Født ml. 28 -31: Birthe Mandsberg. Tlf. 7211 3377

Kropsbårne hjælpemidler

Ortopæd. sko, inkontinens, diabetes, brystproteser, parykker,

m.m.

Tlf. tid dagligt: kl. 8.30 - 9.00 & 12 - 13

Født ml. 01 – 05: Rikke F. Andersen. Tlf. 7211 3387

Født ml. 06 – 14: Hilde Johansen. Tlf. 7211 3388

Født ml. 15 – 22: Yvonne Bolbro. Tlf. 7211 3389

Født ml. 23 – 31: Anne Marie Hansen. Tlf. 7211 3398

Hjælpemiddeldepotet

Afhentning af hjælpemidler. Reparationer m.m.

Klaus Lind Eriksen. Tlf. 7210 7302

Ældreplejens Administration

Erritsø Bygade 85 A, 1. sal, 7000 Fredericia

Tlf. 7210 7373. Fax 7210 5773

admpleje@fredericiakom.dk

Driftschef Eva Jørgensen. Tlf. 7210 5741

Vicedriftschef Elsebeth Nielsen. Tlf. 7210 5740

Driftsleder Georg Thomsen. Tlf. 7210 5748

Leder af administrationen Lisbeth Jeppesen

Tlf. 7210 5750

Leder af aktivitetsområdet Dennis Eriksen

Tlf. 7210 6568

Udviklingskonsulent Jørgen Lesmark. Tlf. 7210 5795

Kostkonsulent Rikke Højberg Nielsen. Tlf. 7210 6934

Demens- og psykiatrikoordinator Karin Gertsen.

Tlf. 7210 5757


38 39

Handicaprådet

Formand Lisbeth Christensen. Tlf. 7594 0029

bylc@fredericiakom.dk

Næstformand Børge Larsen. Tlf. 7592 6946

bl@danmarkc.eu

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske

spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske

spørgsmål, som har betydning for mennesker med

handicap.

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere

generel karakter op til drøftelse og komme med forslag

til initiativer.

Klagerådet

Søren Larsen, udpeget af Byrådet

Hanne Lumby, udpeget af Byrådet

Flemming Larsen, formand, udpeget af Seniorrådet

Wagn Ebbesen, næstformand, udpeget af Seniorrådet

Inge Runge Madsen, udpeget af Seniorrådet

Børge Larsen, udpeget af DSI

seniorrådet

Formand Benny Lauridsen. Tlf. 7592 6925

Næstformand Svend-Erik Mengel Thomsen.

Tlf. 7594 0719

Kasserer Annelise Pedersen. Tlf. 7595 7959

Finn Rudolf Reif. Tlf. 7591 2348

Karl-Ejner Pedersen. Tlf. 7592 5412

Wagn Ebbesen. Tlf. 7592 8489

Flemming Larsen. Tlf. 7592 7248

Morten Chr. Arntsen. Tlf. 7556 2509

Inge Runge Madsen. Tlf. 7594 2248

elite Miljø

Privat leverandør til Fredericia Kommunes hjemmepleje.

elite Miljø Tlf. 7015 4800

Krydsordsvindere

1. præmie, 150 kr.

Verner Aae. Jernbanegade 4,3.,-1,

7000 Fredericia - 150 kr.

2. præmie, 100 kr.

Flemming Jensen. Dreyersvænget 5,

7000 Fredericia – 100 kr

3. præmie, 75 kr.

Lis Mortensen. Fælledvej 6 A,st tv,

7000 Fredericia – 75 kr.

3. præmie, 75 kr.

Tove Juel Raabymagle. Skovbrynet 18,

Bøgeskov, 7000 Fredericia – 75 kr.

3. præmie, 75 kr.

Ingrid Kathrine Andersen.

Vendersgade 43,1.,-206, 7000 Fredericia – 75 kr.

PeNsiONisTAViseN

uDgiveS aF

Ældre- og Handicap,

Rådhuset, 7000 Fredericia,

tlf. 7210 7000.

soan@fredericiakom.dk

Avisen udkommer i januar,

april, juli og oktober.

Gode ideer til Pensionistavisen

sendes til:

Kommunikationsafdelingen

koma@fredericiakom.dk

ReDaKTiON:

Kommunikationschef

Mary Larsen, DJ (ansv.)

Thomas Kvist

Christiansen (DJ)

Helle Erenbjerg

Helle Horskjær Hansen

Rikke Albrektsen

Britta Hallin

Fotos: Ole Olsen

174

aviSeNS

KONTaKTgRuPPe:

Benny Lauridsen

Børge Jørgensen

Inge Madsen

Frances Magdalene Nissen

Annie Karen Pedersen

Ellen M. Agerkvist

Lisbeth Christensen

I. C. Søndergaard

Else Paulsen

PENSIONISTAVISEN udsendes til alle pensionister i Fredericia Kommune. Får De ikke

Pensionistavisen, bedes De henvende Dem til Ældre- og Handicap, Rådhuset,

tlf. 7210 7355 eller soan@fredericiakom.dk

Her kan efterlønsmodtagere også bestille Pensionistavisen.

PENSIONISTAVISEN er trykt på genbrugspapir med vegetabilske farver.

Tryk: Elbo Avistryk A/S, Erritsø.

KRYDsORDsLøsNiNG


Magasinpost

Afsenderadresse:

FReDeRiCiA KOMMuNe

Pensionist Avisen

Ældre & Handicap

Rådhuset, 7000 Fredericia

DE RIGTIGE LØSNINGER TRÆKKES

DER LOD OM FEM PRÆMIER:

1. præmien er på 150 kr., 2. præmien er på 100 kr., og

de tre følgende udtrukne vindere får hver 75 kr.

Løsningen bringes i næste nummer.

KRYDsORD BLANDT

Den udfyldte kryds og tværs klippes ud og sendes/afleveres senest den 30. november til ovenstående adresse.

More magazines by this user
Similar magazines