Nyhedsbrevet Dansk Presse nr. 8 - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Nyhedsbrevet Dansk Presse nr. 8 - Danske Dagblades Forening

NYHEDSBREV UGE 8 - 2011

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside:

http://www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

JOURNALISTIK OG YTRINGSFRIHED

Pressenævnet godkender dagbladenes placering af pressenævnskendelser

Langt de fleste dagblade vil bringe kendelserne på side 2 eller på debatsiderne

Pressenævnet besluttede på et møde onsdag at acceptere den plan, Danske Dagblades

Forening har lavet i samarbejde med dagbladene for placering af kendelsernes fra

Pressenævnet.

Planen består af en liste over, hvor dagbladene på en fremtrædende plads fremover har i sinde

at placere de kendelser fra Pressenævnet, der vedrører dem. Langt de fleste vil bringe dem på

side 2 eller på debatsiderne, mens andre vil bringe dem længere henne i avisen.

Pressenævnet var enige i vores udspil, men forbeholdt sig ret til at bestemme, hvor

kendelserne skal placeres i alvorlige tilfælde”, fortæller Jan Kristensen, chefredaktør på Fyens

Stiftstidende og redaktørernes repræsentant i nævnet, til Politiken.

Baggrunden for listen er, at borgere, som har været omtalt i artikler, der har resulteret i kritik

fra Pressenævnet, skal kunne være sikre på, at nævnets kendelse er til at få øje på i avisen.

Dagbladene ønsker med dette skridt desuden at vise, at Pressenævnets kendelser tages

alvorligt og opfattes som væsentlige.

Se hele listen på: http://danskedagblade.dk/node/9885

Journalister og fotografer på Christiansborg har lovet at opføre sig pænere

De konservative har klaget til Folketingets præsidium over ”et hav af journalister på gangene”

På et møde mellem Folketingets Presseloge, Danske Dagblades Forening, nyhedscheferne i DR

og TV2 og Folketingets formand, Thor Pedersen (V), blev parterne i sidste uge enige om at

finde pænere manerer frem på Christiansborg.

Nærgående opførsel fra journalisterne og fotograferne på Borgens gange har fået politikerne i

Det Konservative Folkeparti til at klage til Folketingets præsidium. Navnlig tiden omkring Lene

Espersens afgang som formand og Henriette Kjærs afgang som politisk ordfører har været for

meget, mener gruppeformand Tom Behnke:

”Journalisterne kæmper om at stille det rigtige spørgsmål og få sin egen vinkel på sagerne. I

gamle dage var et voldsomt presseopbud 8 eller 10 journalister. I dag er der i hvert fald seks

kameraer og et hav af journalister”, sagde han til Politiken, da klagen blev indgivet.

1


Efter mødet har formanden for presselogen - foreningen for journalisterne på Christiansborg -

DR-journalisten Henning Olsson, skriftligt opfordret sine kolleger til at lade være med at stimle

tæt sammen med politikere på vej ind og ud af mødelokaler.

”Næste gang der opstår en presset situation, så tal sammen dér på gangene. Aftal med dine

kolleger, at der dannes en kreds så rummelig, at politikerne kan komme uhindret frem og

tilbage. Det er sket før, så det kan lade sig gøre”, appellerer han ifølge Politiken.

Læs mere på: http://politiken.dk/politik/ECE1203824/christiansborgs-presse-vil-opfoere-sigpaenere/

Den svenske Riksdagens medlemmer vil indskrænke pressefriheden

Politikerne svarer i en rundspørge, at det fx er en god idé at beskytte kendte personer

Den svenske avisbrancheorganisation TU (Tidningsutgivarna) har ligesom i 2008 spurgt den

svenske Riksdagens medlemmer om en række konkrete spørgsmål om presse- og

ytringsfrihed.

De handler fx om politiets forundersøgelser, fotografering af kendte personer i privat

sammenhæng, publicering af udenlandske spilleodds, krænkende tegninger og billeder af

mistænkte, men ikke dømte personer.

Hvad angår tegninger, der krænker religiøse grupperinger, er svaret rimeligt klart: 76 procent

(mod 71 procent i 2008) bakker op om mediernes ret til at bringe den slags.

Men en størstedel mener, at sexistiske reklamer skal forbydes; at der skal lovgives mod at

tage billeder af kendte personer i privat sammenhæng; og at det skal forbydes at publicere

billeder af mistænkte, der ikke er dømt.

Selvom svenske politikere taler meget for presse- og ytringsfriheden, så viser virkeligheden, at

de er klar til at indskrænke den, mener adm. dir. Anna Serner fra TU.

”Resultatet viser, at vi behøver arbejde hårdere for at øge viden og bevidsheden blandt vores

politikere. Dels og trykke- og ytringdfrihedens betydning for medborgerne, sammenholdet og

demokratiet. Dels om hvordan tilsyneladende harmløse beslutninger risikerer at få

ødelæggende konsekvenser. Kampen for trykke- og ytringsfriheden er ikke slut”, siger hun.

Læs mere på: http://www.tu.se/pressrum/soek/pressmeddelanden/3210-riksdagen-villinskraenka-tryck-och-yttrandefriheten

UGENS EXTRA

LEDER: Frem med lugejernet

Ubegribeligt, at regeringens vækstforum har sat spørgsmålstegn ved dagbladenes faste

løsbladspriser

Af Ebbe Dal, adm. dir. for Danske Dagblades Forening

I Vækstforums magre bede finder man en lav og temmelig skæv plante, som hedder

afskaffelse af faste priser på løssalgsaviser.

Ideen blev diskuteret på et møde i Erhvervs- og Økonomiministeriet i går med minister,

embedsværk og adskillige ordførere til stede.

2


Forudsætningerne for de faste løssalgspriser er ellers slet ikke politiske beslutninger,

men en simpel undtagelse efter den dertil indrettede undtagelsesparagraf, § 8, i

konkurrenceloven. Blandt de mange positive ord, som den ellers rigoristiske myndighed,

Konkurrencestyrelsen, har ledsaget sin undtagelse med, er bl.a.:

”Det er styrelsens opfattelse, at forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved den

virksomhed, der foregår i [løssalgsadministrationsforeningen] BFN. BFN sikrer, at der er

et meget tæt net af forhandlere eller, at produkterne kan forhandles i et stort antal

butikker

Der sælges i Danmark ca. 150.000 løssalgsaviser til rundt regnet 15 kr. om dagen, der

indbringer tilsammen omkring 2 mio. kroner. Forestillede man sig, at prisen flød på

løssalgsaviserne, kan man vel tale om et samlet prisudslag som effekt af rabattering

o.lign. på måske en kvart til en halv million kroner om dagen. Det er imponerende, at

man i Erhvervs- og Økonomiministeriet har tid til at beskæftige sig med så små sager.

Løssalgsomsætningen betyder altså ikke en døjt for konkurrencen i Danmark, det har vi

Konkurrencestyrelsens ord for. Til gengæld vil afskaffelsen af ordningen betyde, at folk i

de udkantsområder, som politikere i alle regnbuens farver slås om at imødekomme, vil få

svært ved at erhverve deres løssalgsavis. For de tilbageværende små købmandsbutikker,

brugser og kiosker i landsbyer over det ganske land og herunder på småøerne vil ikke

længere vil kunne hjemtage aviserne – og i øvrigt heller ikke mange ugeblade.

Kombinationen af faste priser og returret for usolgte eksemplarer vil nemlig ikke kunne

opretholdes.

Det, at man skal ind efter sin avis, medfører mersalg for forretningerne, og tabet af

muligheden for at sælge aviser vil derfor også medvirke til at gøre det endnu sværere for

disse småforretninger at overleve.

Det er ubegribeligt, at politikerne gider beskæftige sig med sådanne småting, når man

husker på, hvad der er af udfordringer i det danske samfund, og når man samtidig

betænker de højprofilerede problemer med at få ydersamfundene til at fungere.

I bedste fald er der tale om ren konkurrencefundamentalistisk symbolpolitik.

I værste fald – hvis vi skal finde et sygt konspirationsscenarie frem – er der tale om, at

man vil kunne medvirke til, at de to formiddagsaviser taber kræfter, for de udgør jo en

stor del af løssalgsvolumen.

Men selvom ikke mindst de to aviser naturligvis et langt stykke hen er frække og

irriterende for politikerne, organisationerne og mange erhvervsdrivende, er det også

dem, der i mangt og meget medvirker til at holde de samme grupperinger på sporet, så

tingene foregår ordentligt i Danmark. Det ved politikerne udmærket, og de respekterer

det til syvende og sidst også. Derfor er det heller ikke der, vi skal finde begrundelsen for

dette fejlskud, som hurtigst muligt må luges væk.

MARKED OG ØKONOMI

Berlingske Media byder på FM4 sammen med PeopleGroup

Koncernen er den eneste byder tilbage, efter Radio 100 og MTG også har trukket sig

Radio100 har besluttet at droppe at byde på den nye radiokanal FM4, fordi man ønsker at

passe sine nuværende forretninger: Radio100, Radio Soft og salgsselskabet DDR.

3


Også Modern Times Group (MTG) dropper idéen:

”Vi har set på udbuddet og finder ikke, det passer ind i vores forretning i Danmark. Det gør

newstalk-radio i Sverige, men det svenske radiomarked er større og anderledes. Vi synes

også, at arbejdsbetingelserne er for stramme, som direktør Kalle Lisberg fra MTG’s P4 Norge

allerede har beskrevet”, siger direktør Jørgen Madsen ifølge Mediawatch.

Dermed bliver Berlingske Media sandsynligvis den eneste byder på radiokanalen, efter

koncernen i denne uge meldte ud, at partneren i samarbejde bliver PeopleGroup. I fællesskab

dannes selskabet Berlingske People A/S, der kommer til at have Lisbeth Knudsen som formand

og Jan Duckert og Jakob Kvist som repræsentanter for PeopleGroup A/S.

”Vi vil gerne vise lidt nytænkning i mediebranchen. Derfor kommer vi med en anderledes

alliancepartner - et mangesidigt mediehus, der netop ikke ligner os selv. People Group står for

nogle andre kompetencer end vore, som f.eks. ny viden om og tilgang til bøger, kulturliv,

m.m. Vi tror også, People Group vil bidrage til at finde de folk, der skal producere vores

programmer”, siger Lisbeth Knudsen til Mediawatch.

PeopleGroup, der er 100 procent danskejet, har rødder tilbage i 1973, hvor reklamebureauet

Wibroe, Duckert & Partners så dagens lys. I 1999 blev PeopleGroup så grundlagt, og siden er

13 forskellige PeopleGroup-selskaber med i alt 175 medarbejdere skudt op og opererer i dag

indenfor forskellige reklame- og kommunikationsdiscipliner.

PeopleGroup er desuden i nærkontakt med det satiriske og kunstneriske miljø gennem

selskabet ArtPeople, som både udgiver bøger og formidler foredrag - og anden form for

optræden - med en lang række af landets mest kendte skuespiller, forfattere, musikere og

satirikere, skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet vil slå brandet som vagthund fast med nye reklamefilm

Filmene er instrueret af Nicolas Winding Refn og bliver bragt i tv og biografer

"Skandalerne afslører jo ikke sig selv" er mantraet for de to nye kampagnefilm, Ekstra Bladet

sender på gaden eller rettere i biografen og tv’et i løbet af foråret og forsommeren.

Filmene er instrueret af filminstruktøren Nicolas Winding Refn og skal "bygge værdierne op

omkring Ekstra Bladet som det nødvendige medie i det danske samfund", skriver Ekstra Bladet

i en pressemeddelelse.

Kampagnen er en del af den strategiproces, der det seneste år har kørt på tværs af Ekstra

Bladets platforme med formålet at "sætte strøm til den position Ekstra Bladet igennem mange

år har haft som samfundets vagthund".

I de senere måneder har det resulteret i et stærkere nyhedsfokus på forsiden med historier om

blandt andet 'Narkosalget på Vesterbro' og ’Arbejdsforholdene i DONG’s miner’, står der i

meddelelsen.

Svenske Expressen kommer flot ud af 2010

Overskuddet på 146 millioner svenske kroner er en stigning på 90 procent siden 2009

Overskuddet fra 2009 på 77 mio. svenske kroner står nu i skyggen af tallene for 2010, der

ifølge Dagens Media lyder på 146 mio. svenske kroner. En stigning på 90 procent.

4


Indtægterne for 2010 er gjort op til 1,55 mia. svenske kroner, hvilket blot er en marginal

stigning i forhold til året før. Det er derimod færre omkostninger fra 1,46 mia. til 1,39 mia.

svenske kroner, der medfører det flotte resultat.

”En af forklaringerne til vores stærke resultat er, at vi tager markedsandele både på annonce-

og oplagsmarkedet, samtidig med at vi har haft en god kontrol med vores omkostninger, siger

Bengt Ottosson, adm. dir. på Expressen, i en pressemeddelelse.

Annonceindtægterne er øget på alle Expressens platforme (avis, magasin, web, mobil og

butiks-tv). Både avisen og magasinernes oplag er steget.

Flere svenske provinsaviser går frem i oplag

En række lokale dagblade i Sverige trodser de dystre oplagsfald

Selvom dagbladene generelt går tilbage i Sverige ligesom i Danmark, er trenden alligevel ikke

helt så entydig. Ifølge Orvestos seneste helårsmåling af den svenske avisverden trodser flere

provinsaviser oplagsfaldene, der ellers er dystre for storbyaviserne, aftenaviserne og også en

del af provinsaviserne, skriver resume.se.

Barometern, Borås Tidning, Länstidningen i Östersund, Skaraborgs Allehanda, Strömstads

Tidning, TTELA, Västerbottens-Kuriren, Örnsköldsviks Allehanda og Östersundsposten øger alle

deres oplag.

Højdespringeren er provinsavisen Ljusdals-Posten, der øgede oplaget med næste 18 procent i

2010 i forhold til 2009.

MEDIEVERDENEN

Tilmelding åben til Redaktørernes Døgn 2011

Konferencen foregår tirsdag den 10.maj - onsdag den 11.maj på Hotel Svendborg

Danske Mediers Forum holder tirsdag den 10.maj - onsdag den 11.maj konferencen

Redaktørernes Døgn 2011 på Hotel Svendborg med fokus på indhold: Hvad kan og skal de

danske medier levere i fremtiden?

Konferencen retter sig mod redaktionelle ledere hos medierne i Danske Mediers Forum, nemlig

Danske Dagblades Forening, Danske Specialmedier, Danske Magasinpresses Udgiverforening,

Digitale Publicister, FDIM, Ugeaviserne, Radioerne, TV2 Regionerne, DR og TV 2 Danmark.

Et af oplæggene på konferencen er ”Danskerne anno 2011: Hvem er de, og har medierne

forstået dem? Hvad vil danskerne have – og kan og vil de danske medier honorere

efterspørgslen?”. Fra fire forskellige vinkler får vi det nyeste billede af, hvordan danskernes

værdier, vaner og forbrug er i færd med at forandre sig.

Også Wikileaks kommer på dagsordenen med et oplæg af David Leigh og Luke Harding fra The

Guardian og forfattere til bogen ”Wikileaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy”. Hvordan

forandrer Wikileaks og lignende online-fænomener mediernes måde at arbejde på? Og hvad

kan vi forvente os af fremtiden?

Aftenunderholdningen er Back to Nature i det sydfynske øhav med vildsvinefest og bål på

Skarø!

Tilmeld dig på: http://www.specialmedierne.dk/node/363/done?q=node/693

5


SND Scandinavia: Så er det tid at tilmelde sig konferencen i Stockholm

Designseminaret med prisuddeling holdes 12.-14. maj 2011

Nu er det muligt at tilmelde sig Society for News Design Scandinavia (SNDS)’s årlige

designseminar, der afholdes 12.-14. maj 2011 i Stockholm.

Foruden oplæg fra en række avisdesignere m.fl. afholdes også den årlige kåring af Nordens

bedste avisdesign om torsdagen og fest om fredagen.

Der er lavet en stribe forskellige muligheder for at tilmelde sig seminaret i kortere eller

længere tid.

Torsdag-fredag 12.-13. maj, inklusiv prisuddelingsshow, middag, frokost, kaffepauser og

rockfest. For SND (Society of News Design) Scandinavia medlemmer: 895 euro. For ikkemedlemmer:

995 euro.

Torsdag 12. maj, inklusiv prisuddelingsshow, kaffepauser. For medlemmer af SND

Scandinavia: 375 euro. For ikke-medlemmer 475 euro.

Fredag 13. maj, inklusiv frokost, kaffepauser og rockfest. For medlemmer af SND

Scandinavia: 525 euro. For ikke-medlemmer 625 euro.

Særpris på Sheraton Stockholm Hotel – book senest 1. april 2011

Læs mere og tilmeld dig på: http://snds.org/?id=90

Det portugisiske oplagssucces-dagblad i kåres som verdens bedst designede avis

Politiken vinder fem sølv-priser ved SND’s designkonkurrence

I den 32. udgave af Society for News Designs årlige designkonkurrence vandt det portugisiske

dagblad i (forkortelse for information) hovedprisen som verdens bedst designede avis.

Og netop avisens flotte design siges at være én af grundene til avisen store succes: Efter

omkring halvandet år på markedet, har avisen stabiliseret sig med et oplag på godt 26.000,

hvoraf 22 procent af læserne aldrig tidligere har holdt avis, skriver business.dk.

”Det bemærkelsesværdige er, at 22 pct. af vores læsere ikke tidligere har været avislæsere,

og at omkring halvdelen af læserne er under 45 år. Vi går bevidst efter de unge læsere, der

enten er under uddannelse eller lige begyndt på arbejdsmarkedet. De er vigtige, for hvis vi kan

fange dem ind nu, så kan vi også beholde dem fremover,« siger adm. direktør Carlos Galamba

ifølge business.dk.

Avisens koncept gør blandt andet op med den almindelige emneopdelte sektionstankegang.

Samtidig giver et ekstremt fokus på design og layout et resultat, der mere minder om et

dagligt magasin end en avis i traditionel forstand.

Også et dansk dagblad kunne trække priser, nemlig Politiken, der vandt fem sølvmedaljer og

25 Awards of Excellence. Sølv-priserne blev givet til Peter Hove Olesens fotoreportage fra

jordskælvsramte Haiti, Philip Ytournels tegning af Tom Jones samt tre priser til Jonathan

Bjerg-Møllers i flere kategorier for fotoreportage i Dhaka i Bangladesh.

I dette års udgave af konkurrencen blev der indsendt mere end 10.000 bidrag fra hele verden.

Læs mere på: http://www.business.dk/medier-reklamer/i-fanger-de-unge-laesere

6


Publicistklubben skifter navn til Danske Publicister

Vigende medlemstal får foreningen til at støve looket lidt af

Publicistklubben uddeler onsdag 2. marts deres store pris, Publicistprisen, og vil samtidig

skaffe sig et mere moderne udtryk ved bl.a. at ændre klubbens navn til Danske Publicister,

skriver journalisten.dk.

”Klubben har i dag cirka 400 medlemmer, og det tal har været nedadgående. Gamle

medlemmer melder sig ud eller dør, og så har det været svært at lokke de unge til. Derfor gør

vi nu et kraftigt tiltag for at forny klubbens udtryk”, siger formanden Sidse Ewald til

journalisten.dk.

Lovene er derfor blevet omskrevet til nutidigt sprog, og der er en ny hjemmeside på vej.

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund har ret til at blive optaget i klubben, hvilket skaber

basis for en større medlemsskare, mener formanden. Ved det seneste møde i februar om

Wikileaks deltog omkring 70 tilhørere.

Publicistprisen 2011 er på 25.000 kroner og gives for mangeårigt fremragende publicistisk

indsats. De nominerede i år er Steffen Jensen, Clement Kjærsgaard samt en fælles-nominering

af Christoffer Guldbrandsen og Nils Giversen.

UDVIKLING

Jyllands-Posten ønsker at samle landets motionister på ny motionsportal

I forlængelse af Puls-sektionen indgår avisen samarbejde med Dansk Atletik Forbund

Jyllands-Posten, Dansk Atletik Forbund og TryghedsGruppen er gået sammen om en ny

motionsportal, der lanceres 1. juni, og senere en årlig landsdækkende motionsevent, der skal

inspirere danskerne til at motionere mere til glæde for dem selv og folkesundheden.

”Vi ved, at en stor del af vores læsere er aktive motionister. I vores avissektion Puls er et

af fokusområderne motion, og MotionDanmark-portalen ligger lige i forlængelse af Puls,

som udkommer fire gange om ugen, fortæller JP’s chefredaktør Henrik Thomsen.

Foruden indhold fra Jyllands-Posten vil også eksperter og journalister bidrage med indhold, og

Dansk Atletik Forbund står for den daglige drift af sitet. Forbundet bidrager desuden med

ranglister fra motionsløb i hele landet, hvilket giver brugerne af portalen og via Facebook god

mulighed for at sammenligne sig med de bedste, ligesom man vil kunne føre logbog over sine

egne tider og diskutere grej med andre.

Senere er det tanken, at MotionDANMARK hvert år vil holde en landsdækkende motionsevent

med bl.a. motionsløb på programmet.

FinansWatch opruster med ny finansreporter

Jobmarked og nye platforme er samtidig en del af udviklingen

Efter tre måneders aktivitet udvider FinansWatchs redaktion med en ny finansreporter til at

hjælpe med at styrke dækningen af virksomheder og personer i den finansielle sektor.

29-årige Christian Sehested, tidligere skribent for Dagbladet Børsen slutter sig til redaktionen

på St. Regnegade i København 1. marts.

7


Foruden oprustningen på medarbejderfronten arbejder teknikerne hårdt for løsninger til

smartphones og tablets som f.eks. Ipad, ligesom websitet er blevet udstyret med et

jobmarked.

Håbet er at skabe et alternativ til de traditionelle erhvervsmedier, skriver FinansWatch, der

ejes af JP/Politikens Hus, der også er medejerne af mediependanten Mediawatch.

Politikens Lokalaviser lancerer 25 mobile netaviser under lokalavisen.dk

Hvert site indeholder de seneste 30 artikler indenfor nyheder, sport og 112-stof

Politikens Lokalavisers Lokalavisen.dk kan nu også læses på mobilen. 25 lokale og regionale

mobilversioner af lokalavisen.dk er lanceret, så der kan læses nyheder og ses webtv-indslag

fra lokalområdet via smartphones eller nyere mobiltelefoner.

”Vores læsere og annoncører har gennem det sidste halve år efterspurgt mobile løsninger. Da

vi samtidig kan se, at flere og flere benytter vores websites via mobile enheder, var det oplagt

at lancere et mobilt tilbud nu”, siger administrerende direktør Jan Halling, Politikens

Lokalaviser A/S.

De nye sites er optimeret til smartphones, men fungerer også fint på de ti mest solgte nyere

mobiltelefoner. Hvert site indeholder de seneste 30 artikler på netavisen indenfor kategorierne

nyheder, sport og 112-stof. Desuden er der lavet en tv-player, som er optimeret til både

Iphones og Android-telefoner som htc, Samsung og Sony.

I forbindelse med lanceringen af de nye mobilsites har Politikens Lokalaviser A/S indgået en

partnerskabsaftale med virksomheden MobNet om fælles salg af mobil-bannerannoncer.

Aftalen betyder, at der kan laves samsalg på tværs af flere mobile sites i Danmark.

YouSee udbyder nyhedskanalen Al-Jazeera til danske seere

Demonstrationerne i Mellemøsten får tv-udbyderen til at udvide nyhedspakken

Tv-kanalen Al-Jazeera har base i Qatar i Den Persiske Golf og sender nyheder døgnet rundt til

220 millioner husstande i 100 lande. Fra på tirsdag også i Danmark via YouSee.

Al-Jazeera English har været en hyppigt anvendt kilde for internationale og danske medier

under dækningen af de seneste måneders uroligheder i blandt andet Tunesien, Egypten og

Libyen, og det får kabel-tv-udbyderen til at udvide sin tv-pakke, skriver Ritzau.

”Netop i disse måneder er det selvfølgelig ekstra relevant for vores kunder at kunne følge tæt

med i de aktuelle begivenheder i Mellemøsten og Nordafrika. Med Al-Jazeera English i

kombination med store nyhedskanaler som BBC World News og CNN, som vi i forvejen

udbyder, kan vi tilbyde vores kunder en rigtig god international dækning af nyhedsstrømmen

som supplement til de hjemlige kanaler”, siger vicedirektør Ulf Lund fra YouSee ifølge Ritzau.

Den første måned bliver der fri adgang til kanalen for alle selskabets kunder. Derefter indgår

den betalingskanal ligesom de øvrige kanaler.

8


ANNONCER

Reception – 25 års jubilæum – adm. dir. Poul Erik Clausen

Tirsdag 1. marts 2011 kl. 15.00-17.00 hos NORDJYSKE Langagervej 1, Aalborg Øst

I anledning af at administrerende direktør i NORDJYSKE Distribution A/S og

produktionsdirektør i NORDJYSKE Medier A/S

Poul Erik Clausen

kan fejre 25 års jubilæum, vil det glæde NORDJYSKE at se kolleger,

forretningsforbindelser og venner af huset til reception

tirsdag 1. marts 2011kl. 15.00-17.00 Langagervej 1, Aalborg Øst

Ansøgningsfrist hos Dagspressens Fond er 1. marts og 1. september

Der indkaldes derfor nu ansøgninger til Fondens forårsmøde

Bestyrelsen for Dagspressens Fond har besluttet, at der indtil videre er to ansøgningsfrister

til Dagspressens Fond, 1. marts og 1. september.

Der indkaldes derfor nu ansøgninger til Fondens forårsmøde.

I fondens fundats § 2 er angivet retningslinier for fondens virksomhed med hensyn til

indkomne ansøgninger:

”Fondens formål er at yde støtte

a) til uddannelse med henblik på virke for den danske dagspresse og dermed beslægtet

virksomhed, til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner

b) til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter med henblik på

dagspressens virksomhed, til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og

enkeltpersoner.

c) til gennemførelse af studierejser for personer, der virker inden for den danske

dagspresse”.

Fondens bestyrelse har besluttet fortrinsvis at støtte dagbladsrelevante projekter.

Bemærk: Der gives ikke støtte under grunduddannelse.

Udførlig og begrundet ansøgning inkl. budget til

Dagspressens Fond, Pressens Hus, Skindergade 7, 1159 København K.

Obligatorisk ansøgningsskema findes her: danskedagblade.dk/artikel/om-dagspressensfond.

Modtagere af støtte må være indforstået med at afgive beretning om, hvorledes støtten er

anvendt.

SDU-Fellowship: Danmarks største pris til journalister

Vil du have et helt universitet til din rådighed?

Og samtidig inspirere journaliststuderende, -undervisere og -forskere?

Syddansk Universitet leder efter den næste modtager af Fyens Stiftstidendes Fellowship

9


Du kan blive den sjette modtager af det journalistiske Fellowship på Syddansk Universitet.

Prisen er hidtil blevet uddelt til Jens Olaf Jersild, Mette Davidsen-Nielsen, Per Knudsen,

Jakob Elkjær og senest Jesper Tynell.

Prisen er på 500.000 kroner og tildeles hvert år en fremtrædende journalist eller redaktør,

der kan bidrage til udvikling af fremtidens journalister. Prismodtageren får et kontor og

hele universitetet stillet til rådighed, så vedkommende kan udveksle erfaringer og tanker

med studerende, undervisere og forskere på journalistuddannelserne på SDU og samtidig

følge forløb på universitetet efter eget valg.

Legatmodtageren kan begynde på universitetet i september 2011.

Læs mere på: http://www.jobs.sdu.dk/vis_stilling.php?id=6379&lang=da

KOLOFON

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Dansk Presse, som opdaterer dig med nyheder fra

medieverdenen i ind- og udland på: www.danskedagblade.dk/abonnement

Det er også her, du kan framelde dig eller ændre din e-mailadresse.

Se tidligere nyhedsbreve på: www.danskedagblade.dk/arkiv

Skriv til redaktionen:

Journalist og redaktør Louise Zabel, lz@danskedagblade.dk

Ansvarshavende redaktør Ebbe Dal

Ved annoncering i Nyhedsbrevet Dansk Presse kontaktes:

Jan Treu på tlf. 33 33 06 80 eller e-mail: jt@treumedia.dk

Danske Dagblades Forening

Pressens Hus

Skindergade 7

1159 København K

10

More magazines by this user
Similar magazines