Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

fm.dk

Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

9(-/('1,1* 20 ())(.7,9( 67$76/,*( ,1'.‘%

Der er også i enkelte kontrakter indbygget den mulighed, at man kan

opnå højere rabatter, hvis man vil forpligte sig til at handle hos en enkelt

leverandør i hele eller dele af kontraktperioden.

Ordinære volumenrabatter/Årsbonus

Disse rabatter dækker alle anskaffelser. En nøje tilrettelæggelse og koordinering

af organisationens indkøb kan derfor ofte resultere i yderligere

rabat alene ved at være opmærksom på den volumenbestemte rabatskala.

Successive leveringsaftaler

En institution eller et ministerområde kan vælge at anvende rammekontrakterne

til løbende at foretage en række enkeltstående anskaffelser, uanset

omfanget af den enkelte anskaffelse.

Såfremt institutionen har planlagt en række successive anskaffelser inden

for en rammekontrakts løbetid, vil det være muligt at etablere en leveringsaftale

med en kontraktleverandør eller en af dennes tilknyttede forhandlere,

der dækker denne samlede række af planlagte successive anskaffelser.

Indgåelse af en leveringsaftale om successive leverancer medfører, at rabatten

til institutionen beregnes i forhold til leveringsaftalens samlede

omsætning.

Betingelser for at anvende rammekontrakter

Der er en række generelle betingelser for rammekontrakternes anvendelse:

Der kan kun anskaffes produkter, som er omfattet af det konkret

fastlagte og afgrænsede kontraktsortiment.

Anskaffelser kan kun foretages hos kontraktleverandørerne samt hos

de entydigt afgrænsede og navngivne forhandlerkredse, som er tilknyttet

de respektive leverandører.

Anskaffelser kan kun foretages på de fastlagte kontraktvilkår, herunder

de fastlagte pris- og rabatstrukturer. Det vil sige, at der ikke er adgang

til at forhandle eller aftale ændringer i de fastlagte kontraktvilkår,

herunder heller ingen adgang til at forhandle eller aftale

særlige priser og ekstra rabatter m.m.

En opdeling af en samlet anskaffelse – så dele af anskaffelsen sker ved

anvendelse af en rammekontrakt, mens andre dele af anskaffelsen

More magazines by this user
Similar magazines