Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

fm.dk

Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

9HMOHGQLQJ RP HIIHNWLYH VWDWVOLJH LQGN¡E MDQXDU

I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Publikationen kan bestilles hos:

Schultz Information

Herstedvang 10-12,

2620 Albertslund

Telefon 43 63 23 00

Hjemmeside: www.schultz.dk

eller afhentes hos:

Schultz Erhvervsboghandel

Vognmagergade 7

1120 København V

Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Finansministeriet

Christiansborg Slotsplads 1

15. kontor

1218 København K

Telefon 33 92 33 33

Omslag: J.H. Schultz Grafisk A/S

Tryk: J.H. Schultz Grafisk A/S

Oplag: 4100

Pris: 50 kr. inkl. moms

ISBN: 87-7856-332-1

Elektronisk publikation:

Produktion: J.H. Schultz Grafisk A/S

ISBN: 87-7856-334-8

Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk

More magazines by this user
Similar magazines