Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

fm.dk

Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

9(-/('1,1* 20 ())(.7,9( 67$76/,*( ,1'.‘%

Ministeriet skal herudover udarbejde en handlingsplan for gennemførelse

af øget koordinering, professionalisering af indkøbsfunktionen og brug

af IT-redskaber ved indkøb.

Indkøbspolitikken for ministerområdet er det overordnede styringsinstrument

for indkøb. Indkøbspolitikken er samtidig nødvendig for at

kunne implementere elektronisk handel, da dette forudsætter, at der er

klare regler for, hvem der gør hvad, og hvilke valgmuligheder indkøberne

har med hensyn til valg af leverandører.

Det er derfor nødvendigt, at den overordnede politik følges op af præcise

beskrivelser af sagsgange og indkøbsmuligheder, der sikrer, at det bliver

muligt at indføre e-handel.

For at kunne koordinere på ministerområdet er det vigtigt, at alle institutioner

med jævne mellemrum gennemfører en kortlægning af deres indkøb

fordelt på varer og beløb.

Denne analyse gør det herefter muligt at afgøre på hvilke områder udbudsgrænsen

overstiges og der skal købes ind for hele ministerområdet.

Yderligere vil institutionerne fremover være forpligtede til at indkøbe udvalgte

varer via centrale, statslige aftaler eller via internettet. Det drejer sig

om telefoni, hvor der er forpligtigelse til at benytte de af Slots- og Ejendomsstyrelsen

koordinerede aftaler og om flyrejser, der så vidt muligt

skal indkøbes via hjemmeside oprettet af Statens og Kommunernes Indkøbs

Service A/S (SKI).

Ministeriet skal samtidig sikre, at de fordele, der er ved samordning og

brug af lavprisselskaber i forbindelse med flyrejser, udnyttes - medmindre

særlige ulemper eller administrative omkostninger overskygger disse fordele.

Statens indkøbspolitik er forankret hos Økonomistyrelsen, der løbende

vil indgå nye aftaler og følge op på statens inkøb.

1.2 Departementets ansvar

De enkelte institutioner er hver ansvarlige for en hensigtsmæssig styring

af deres indkøb. Men det er departementet, der er overordnet ansvarlig

for en ressourcebevidst ledelse af ministerområdet.

More magazines by this user
Similar magazines