29.07.2013 Views

Dansk Bridge nr. 599 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 599 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 599 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forsi<strong>den</strong> står <strong>den</strong>ne<br />

gang i Hansens tegn.<br />

Her venter Jørgen<br />

Hansen pænt på sin<br />

<strong>med</strong>alje efter sejren<br />

<strong>med</strong> Nils Mønsted<br />

ved DM-par, mens<br />

stormester Herman<br />

Hansen hygger sig<br />

<strong>med</strong> DANSK BRIDGE.<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

12 pas 14 43<br />

pas<br />

?<br />

pas 62 pas<br />

V / Ø-V. Hold. Du melder? (Se side 14)<br />

Nr. <strong>599</strong> JULI 2001<br />

60.årgang <strong>nr</strong>.9<br />

Inde i bladet:<br />

Fire DM-finaler: Veteranpar,<br />

åben-, dame- og mixedpar<br />

Rottneros Nordisk Cup<br />

Før EM på Tenerife<br />

Juniortræning i Holland<br />

<strong>Bridge</strong>eksamen<br />

Rio-2001: Saldo 154.036 kr.<br />

Postkassen<br />

Nations Cup i Bonn<br />

JULI 2001 1


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

1. Holdturnering _ du sidder Vest.<br />

Vest / Alle<br />

# B 8 7 6 # K 5 4<br />

¤ E D 8 7 6 5 ¤ B 10 4 2<br />

>K µ > D 7 5<br />

9, >D og trumf. Hjerter<br />

til ¤E får ¤K <strong>med</strong> sydfra. Hvad nu?<br />

(Se side 51 _ spillet er vendt 90 grader)<br />

4. Holdturnering _ du sidder Vest:<br />

Øst / Ø-V<br />

# K D 8 2<br />

¤ E K 6 2<br />

> 5 3 2<br />

E K B 8 6 4 µ<br />

D 1 pas 2#<br />

pas 4# pas pas<br />

pas<br />

1. Begge major.<br />

Alle bekender til >EK, idet makker lægger<br />

>10 og >D. Hvad spiller du i stik 3?<br />

(Se side 53)


NR.<strong>599</strong>, JULI 2001, 60.ÅRGANG NR.9<br />

TURNERINGS-KALENDEREN indretter sig ikke efter de faste terminer for<br />

udgivelsen af DANSK BRIDGE, og det resulterer <strong>den</strong>ne gang i et rekordstort sidetal<br />

<strong>med</strong> masser af turneringsreferater. Endda har jeg vovet det ene øje og udskudt<br />

„Meld <strong>med</strong> eksperterne“ til oktober, men der kommer til gengæld en særudgave<br />

af serien i septembernummeret. „<strong>Bridge</strong>blanding“ blev tilsvarende beskåret, så<br />

løsninger og præmietagere fra opgaverne i maj gemmes til september.<br />

JØRGEN HANSEN_NILS MØNSTED vandt DM åben par i en finale, der helt<br />

og hol<strong>den</strong>t blev domineret af jysk-fynske par, selvom københavnerne havde fordelen<br />

af hjemmebane. Martin og Dorthe Schaltz kom ind på 2.pladsen, mens<br />

Lauge Schäffer_Jens Auken vandt bronze.<br />

SVEN ANDRESEN_FLEMMING JENSEN kom <strong>med</strong> på afbud til veteran-DM<br />

i Næstved, men som Flemming sagde til sin makker, da han fik nyhe<strong>den</strong> om, at<br />

de skulle spille: „Skidt, fodboldlandsholdet i 1992 kom vel også <strong>med</strong> på afbud.“<br />

Og så fulgte parret <strong>den</strong> samme opskrift! Annelise Hyldig_Erik Hermansen blev<br />

<strong>nr</strong>.2 foran det tidligere vinderpar Leif Bøgh-Sørensen_Arne Pedersen.<br />

„FYNSK FORÅR“ døbte Charles sit referat fra dameparfinalen i Viborg, hvor<br />

Lone Mortensen og Jane Kiessling vandt foran Bente og Anne Aagaard og Ebba<br />

Glud_Gerda Holm.<br />

DM MIXED i Århus gik ikke overraskende til Sabine og Jens Auken, men det<br />

var først efter et utroligt spæn<strong>den</strong>de opløb, hvor Aukens i allersidste runde byttede<br />

plads <strong>med</strong> Christina Klemmensen_Steffen Holm Pedersen.<br />

ROTTNEROS NORDISK CUP blev en oplevelse, men ikke resultatmæssigt set<br />

<strong>med</strong> danske øjne. Allan Cohens pokalhold måtte nøjes <strong>med</strong> en beske<strong>den</strong> 4.plads<br />

i et endda ikke specielt imponerende felt. Men et perfekt arrangement i skønne<br />

omgivelser og en skøn majsol som fast ugle sikrede succesen.<br />

SIDSTE UDKALD til Rio! Den 3.august går turen over Atlanten til Brasilien,<br />

hvor vort juniorhold skal kæmpe om VM. Læsere, der har adgang til nettet, kan<br />

følge slagets gang <strong>med</strong> resultater, bulletiner og spil på www.bridge.dk<br />

☞<br />

JULI 2001 3


REPRÆSENTANTSKABSMØDET blev afholdt lige før dette blad gik i trykken<br />

(omtales i næste nummer). Det blev her afsløret, at Dorthe Schaltz vandt<br />

guldpokalen <strong>med</strong> 135 MP, og Villy Sørensen, Herlev, tog sig af bronzepokalen<br />

<strong>med</strong> rekordscoren 3171 BP.<br />

STIG WERDELIN, Allan Cohen, Lars og Morten Lund Madsen kom ind på en<br />

flot tredjeplads i <strong>den</strong> årlige Bonn-turnering. Storebror Madsen giver os et par<br />

spil fra turneringen i dette nummer.<br />

REGLERNE FOR MELDEKASSER er ændret _ se side 55. Man skal nu lade<br />

sine meldingskort ligge fremme, til åbningsudspillet er vendt. God idé!<br />

HANS WERGE mailede, at han ved, hvorfra udtrykket „badeoplagt kontrakt“<br />

stammer. Løsningen kunne ses på internetadressen www.bridgesystem.dk. Nysgerrigt<br />

gik jeg ind på dette bridge-link for at se, hvad det gik ud på ... badebroer!<br />

WEEKEND, hedder en avis, der sikkert snart ser dagens lys. Flere redaktionelle<br />

<strong>med</strong>arbejdere fra det he<strong>den</strong>gangne Aktuelt er <strong>med</strong> i projektet, bl.a. Nicolai<br />

Kampmann, der skal være direktør. Det interessante for os er, at avisen skal have<br />

en fast bridgespalte, formentlig <strong>med</strong> Peter Lund som skriverkarl. Engang skrev<br />

jeg selv om bridge i Aktuelt, men det er omkring ... 40 år si<strong>den</strong>!<br />

EM PÅ TENERIFE er afgjort, når du læser dette, så du kender sikkert resultatet<br />

fra dagspressen. Det gør jeg ikke i skrivende stund, men der er grund til at gætte<br />

på en god placering i åben række og en mindre god på spindesi<strong>den</strong> _ det sidste på<br />

grund af en lidt forkølet indsats ved Mini-NM for damer, der blev afviklet på<br />

Asminderød Kro.<br />

NÆSTE NUMMER udkommer <strong>den</strong> 1.september (NB! annoncefrist <strong>den</strong> 27.juli!),<br />

og som <strong>den</strong> vågne læser har bemærket, er det <strong>nr</strong>.600 i rækken af DANSK BRIDGE,<br />

der støt er udkommet 10 gange om året si<strong>den</strong> <strong>den</strong> 1.oktober 1941 (også under<br />

krigen). Vil du tage glæderne på forskud, kan du juble lidt over dette nummer,<br />

som er det egentlige <strong>nr</strong>.600, nemlig hvis vi <strong>med</strong>regner det prøvenummer (<strong>nr</strong>.0),<br />

Poul Hedegaard udgav i starten af 1941. En herlig nulløsning! IL<br />

4<br />

DANSK BRIDGE<br />

Kursus for<br />

bridgelærere<br />

Se annoncen side 25 i majnummret


DM mixed-par:<br />

Forrygende afslutning<br />

af Ib Lundby og Hen9ng Kruse. Fotos: Charles.<br />

Det var planen, at „Gamle Holm“, min<br />

kære kollega i DBF’s sekretariat Steffen<br />

Holm Pedersen, skulle referere til DANSK<br />

BRIDGE fra mixedfinalen i Århus, men de,<br />

der som jeg fulgte <strong>den</strong> enerverende afslutning<br />

på nettet, kan godt forstå, at Gamle<br />

Holm var blevet en hel del ældre, da han<br />

vendte hjem fra strabadserne, så han bad<br />

sig fritaget for opgaven.<br />

Det var ingen overraskelse, at Sabine og<br />

Jens Auken føjede endnu et mesterskab til<br />

samlingen, men-men-men ...<br />

Mange af de navne, du finder øverst på<br />

resultatlisten, førte på skift, men <strong>med</strong> kun<br />

to runder igen gik Aukens for første gang<br />

i turneringen i front <strong>med</strong> 288 foran Christina<br />

Klemmensen_Holms 287. Derpå scorede<br />

Auken +18, men Klemmensen_Holm<br />

+ 21, så rollerne blev byttet om _ Gamle<br />

Holm tog atter spidsen <strong>med</strong> 2 point før sidste<br />

runde!<br />

Så knækkede filmen. Med en raketrunde<br />

på +36 røg Sabine & Co. til tops, mens<br />

gamle Holm gik i minusrusen <strong>med</strong> }5.<br />

Løbet var kørt. Slutstillingen for bedste<br />

halvdels vedkommende:<br />

1. Sabine Auken_Jens Auken ...................................... 342<br />

2. Christina Klemmensen_Steffen Holm Pedersen ...... 303<br />

3. Bjørg Houmøller_Jonas Houmøller ......................... 275<br />

4. Anita Jensen_Jesper Thomsen ................................. 274<br />

5. Jette Bondo_Lauge Schäffer .................................... 268<br />

6. Maria Rahelt_Lars Lund Madsen ............................ 211<br />

7. Susanne Fogtdal_Søren Christiansen ....................... 189<br />

8. Dorte Cilleborg_Niels Krøjgaard ............................. 176<br />

9. Hanne Münter_Flemming Haag .............................. 159<br />

10. Camilla Krefeld_Johan Hammelev .......................... 147<br />

11. Bettina Kalkerup_Morten Andersen ........................ 136<br />

12. Lone Kiær_Anders Hagen ....................................... 132<br />

13. Marlene Kirstan_Jørgen Hansen .............................. 118<br />

14. Pia K.Jacobsen_Steen Jacobsen .............................. 114<br />

15. Birthe Kinnunen_Veikko Kinnunen ........................... 86<br />

16. Stense Farholt_Thomas Vang Larsen ......................... 66<br />

17. Karen Fischer_Søren Fischer ..................................... 37<br />

18. Ulla Koch_Gregers Bjarnarsson ................................ 29<br />

19. Gerda Holm_Eivind Sveinbjørnsson ........................... 9<br />

20. Kirsten Steen Møller_Tommy Marinussen ................... 8<br />

Bemærk også de unge søskende Houmøller,<br />

som erobrede bronze. Parret har nu flere<br />

gange blandet sig i mixed-toppen, og for<br />

Jonas’ vedkommende lover indsatsen godt<br />

for junior-VM i Rio!<br />

Men lad os se nogle finalespil. Først et<br />

par stykker jeg selv har skrabet sammen _<br />

si<strong>den</strong> går mikrofonen vestover. ☞<br />

Sabine og Jens Auken<br />

i run<strong>den</strong> mod<br />

Thomas Vang Larsen og<br />

Stense Farholt<br />

JULI 2001 5


Spil fra mesterhånd<br />

Hvor barsk skal man være i en parturnering?<br />

Arne Ladefoged legede vist konen i<br />

muddergrøften i dette spil:<br />

Nord / Alle<br />

# K B 4<br />

¤ E D 2<br />

>3 2<br />

K D 6 µ > 8 7 5 4<br />

D 9 3 2<br />


Årets sving<br />

3ut ved adskillige borde _ ved ét tog N-S<br />

alle 13 stik og ved andre kun et enkelt! Var<br />

der så stor forskel på feltets spillestyrke?<br />

Vest / Ingen<br />

#B 3<br />

¤K 4<br />

>E D<br />

9 5 µ >6 4<br />

B 9 7 4 < E 8 4 3<br />

efter at have lyttet til:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Camilla Jens Jørgen Sabine<br />

Krefeld Auken Hansen Auken<br />

2# 1<br />

pas 2ut pas 3ut 2<br />

pas 4# pas pas<br />

pas<br />

1. Spærreåbning.<br />

2. To tophonnører sjette.<br />

„Underspil aldrig et side-es mod en farvekontrakt“,<br />

tordner bridgelærerne, og de kan<br />

så belyse <strong>med</strong> dette eksempel. Men der er<br />

naturligvis en undtagelse, nemlig hvor man<br />

har vished for, at styrken er på bordet.<br />

Camilla startede inspireret <strong>med</strong> ¤7, og<br />

da bordet dukkede op <strong>med</strong> ¤K småt fjerde,<br />

og Syd havde to små hjemme, var eneste<br />

chance at gå på ¤K og få et overstik, idet<br />

hån<strong>den</strong>s an<strong>den</strong> hjerter forsvandt på ruder.<br />

Henning Kruse, osse skrevet „Hen9ng“,<br />

deltog for første gang i en DM-finale, og<br />

han får derfor omstående lov at komme til<br />

orde <strong>med</strong> et par glimt fra „biksfinalen“,<br />

som han så hygsomt kaldte begivenhe<strong>den</strong>:<br />

Husk at sige<br />

„Tak for spillet“<br />

efter hver runde!<br />

KROMANNS BRIDGEREJSER<br />

23–26/8: Sommer på Samsø, når det er smukkest! Halvpens. og afsluttende frokost 1595 kr.<br />

29/9–6/10: Kreta, lejligheder <strong>med</strong> middage. Fra Kastrup, Ålborg og Billund ........... 3450 kr.<br />

17–20/10: Hotel Faaborg Fjord. Flot halvpension, aftenkaffe og afslut. frokost ........ 1500 kr.<br />

20/12–3/1: Jule- og nytårsferie på dejligt strandhotel i Tunesien. Halvpension <strong>med</strong><br />

vin til ma<strong>den</strong>. Flot gallafest jule- og nytårsaften. Fra Billund og Kastrup. Pris fra ...... 4250 kr.<br />

PS. Mortensaften 9–11/11 på luxushotel i Kruså. Halvpens., festmiddag og afslut.frokost 1350 kr.<br />

Liddy Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm, 9746 4143, e-mail liddy@iname.com<br />

♣<br />

JULI 2001 7


En opvarmer<br />

Forestil dig en tidlig søndag morgen at<br />

skulle tage stilling til følgende:<br />

Syd / Ø-V<br />

#3<br />

¤ D B 7 3<br />

>6 5 µ<br />

!<br />

pas pas D pas<br />

?<br />

3ut til 400 _ standard?<br />

„Jeg er jo sproglig“, oplyser <strong>den</strong> håbefulde<br />

søn, når der er tal og statistik i farvandet.<br />

Det var jeg ligeledes i sin tid; måske derfor<br />

kan det forekomme svært at spille kort.<br />

Sproglig eller ej _ man behøver ikke at have<br />

gået længe til undervisning, før det er rutine<br />

at notere 400 for 3ut u<strong>den</strong>for zonen.<br />

Fint nok: Med ¤D ud havde jeg ¤Kx<br />

på bordet og ¤xx på hån<strong>den</strong>. Hvis ¤K<br />

holdt, havde jeg derudover 14 minorstik.<br />

Jeg husker ikke taksten for 15 stik, men<br />

det blev heller ikke aktuelt, fordi ¤E sad<br />

ude af plads, hvorefter modparten i hast<br />

indkasserede deres 12 majorstik.<br />

Til almindelig moro _ det var dog mest<br />

sjovt for Morten Duck og Bettina Kalkerup<br />

_ måtte Jane notere 400 for 3ut <strong>med</strong><br />

ét stik! (Se hele spillet side 7. IL).<br />

Det farlige femtrin<br />

Sæsonens mixedfinale foregik i Århus,<br />

hvor vi overnattede billigt og bekvemt på<br />

Get-In, der ligger op og ned ad spillestedet.<br />

Indehaveren bryder sig ikke om computeri<br />

og <strong>den</strong> slags moderne bekvemmeligheder<br />

<strong>med</strong> det resultat, at kontoret flyder <strong>med</strong> alskens<br />

bunker papir, men styr på det har han.<br />

„Tager du mod et fynsk dankort?“ spurgte<br />

jeg _ lettere naivt.<br />

„Øøøh, helst ikke“, svarede han _ lettere<br />

skræmt. Heldigvis kunne Jane lægge ud _<br />

<strong>den</strong> sproglige søn har konsekvent opbrugt<br />

sin SU omkring <strong>den</strong> 18._20. i måne<strong>den</strong> og<br />

havde ribbet mig for kontanter dagen før.<br />

8<br />

DANSK BRIDGE<br />

Jeg tog doblingen ud:<br />

Syd / Ø-V<br />

# K D 10 2<br />

¤ 10 8 6 5 4 2<br />

>3<br />

6 5 µ >K 7<br />

af fra hoften


Jesper Thomsen som kupmager<br />

Jesper Thomsen stod for noget, der for indviede<br />

vistnok betegnes som et dobbelt<br />

grandcoup og trumfcoup:<br />

Syd / Ø-V<br />

#B 10<br />

¤ E B 10 9 6 5<br />

>D 9<br />

10 µ > 7 5 4 3 2<br />

D fulgt<br />

af ¤5 til ¤K. >E blev trumfet, spar til #E,<br />

mere spar til #K og endnu mere spar til<br />

<strong>den</strong> stående #D trumfet <strong>med</strong> ¤9! Hjem<br />

på K <strong>med</strong> klørafkast fra<br />

Vest og Nord til følgende stilling:<br />

#_<br />

¤ E B 10<br />

>_<br />

_ µ >7 4<br />


fet over }3 for dette spil! Til gengæld oplyste<br />

han og frøken Jensen på vejen hjem<br />

(Århus_O<strong>den</strong>se tager præcis én time <strong>med</strong><br />

Thomsen bag rattet), at de agter at holde<br />

1.pladsen hele vejen næste år _ så er der<br />

advaret!<br />

Færøsk fætter på færde<br />

Lørdag aften kl.23 servede Valur Mørk<br />

Valson _ en fornøjelig fætter, der ligeledes<br />

boede på Get-In - <strong>med</strong> E D 7<br />

8 6 4 3 µ > B 10 9 5<br />

E 7 < E K 8<br />

Interessant: Samme antal honnørpoint og<br />

fordeling, i<strong>den</strong>tisk hjerterfarve osv. Makkers<br />

klørsits var næsten i<strong>den</strong>tisk:<br />

< B 9 7 5 4 og < B 10 7 5 4.<br />

Tilfældigt? Jeg er sproglig, så ...<br />

Tak til århusianerne for et fint og effektivt<br />

arrangement, om end luften i spillelokalet<br />

til tider var lidt tung og pladsen noget<br />

trang. Som debutant i et nationalt mesterskab<br />

var det en fornøjelse stort set ved<br />

alle borde at opleve en uhøjtidelig og imødekommende<br />

stemning.<br />

Et glimt fra run<strong>den</strong> mellem<br />

Birgitte Jørgensen (t.v.)–<br />

Thomas Svendsen og<br />

Morten Andersen–<br />

Bettina Kalkerup (t.h.)


Luksus Julebridge på krydstogt 18.–25.december<br />

De Kanariske Øer – Marokko – Madeira<br />

Vi flyver til Tenerife, hvorfra krydstogtet starter<br />

Faciliteter ombord<br />

Svømmepool – Sauna – Motionsrum – Barer – Casino – Ballroom – Elevatorer –<br />

1.klasses betjening og servering i udsøgte omgivelser.<br />

Priser<br />

Indvendig kahyt på B-dæk 6498 kr. Tillæg ved udvendig kahyt 700 kr.<br />

Indvendig kahyt på A-dæk 6848 kr. Tillæg for udvendig kahyt 900 kr.<br />

Indvendig kahyt på Main-dæk 7348 kr. Tillæg for udvendig kahyt 1300 kr.<br />

De-luxe udvendig kahyt på promenadedæk 10998 kr.<br />

Priserne er <strong>med</strong> fuld pension inkl. drikkepenge til betjening, fly tur/retur<br />

samt turneringsindskud.<br />

Prisen for enkelt kahyt er <strong>med</strong> et kraftigt tillæg!<br />

Afgang fra Kastrup/Billund/Ålborg<br />

Udrejse 18.december morgen – hjemkomst 25.december aften<br />

Forsikringer<br />

Afbestillingsforsikring 195 kr.<br />

Ferierejseforsikring, det blå kort <strong>med</strong> feriegaranti 139 kr.<br />

Med bagagegaranti +56 kr.<br />

Tilmelding og nærmere oplysninger<br />

Per Bredlund, Lærkevej 3, 3390 Hundested – tlf. 4793 9035.<br />

Ved tilmelding in<strong>den</strong> <strong>den</strong> 10.juli gives en rabat på 300 kr.<br />

Ved tilmelding betales 1000 kr. pr.person – resten senest <strong>den</strong> 1.november.<br />

Indbetaling<br />

Børnehavers Frugt og Grønt, giro 5725542.<br />

Check: <strong>Dansk</strong>e Bank reg.<strong>nr</strong>. 3573 konto<strong>nr</strong>. 4099084529.<br />

JULI 2001 11


Rottneros Nordisk Cup:<br />

Favoritsejr til Island<br />

Sammen <strong>med</strong> svenske<br />

Micke Melander stod<br />

jeg for redaktionen af<br />

<strong>den</strong> daglige bulletin<br />

ved Rottneros Nordisk<br />

Cup, der blev afviklet<br />

<strong>den</strong> 11._13.maj. I <strong>nr</strong>.1<br />

dristede vi os til et par<br />

frejdige tips på resultatet,<br />

nemlig Micke:<br />

Island, Sverige, Danmark,<br />

og Ib: Island,<br />

Norge, Danmark.<br />

Hvorfor ikke straks<br />

se, om det så gik, som<br />

præsterne prækede?<br />

1. Island ..................... 95 (13_17)<br />

2. Norge ..................... 86 (19_11)<br />

3. Sverige ................... 82 (10_20)<br />

4. Danmark ................ 77<br />

5. Finland ................... 64 (22_8)<br />

6. Færøerne ................ 42 (13_16)<br />

Du ser de danske resultater i parentes.<br />

Bare ærgerligt, at Allan Cohens hold<br />

(Lars Høffner, Stig og Ole Werdelin) ikke<br />

kunne vride de sidste 5 kp ud af kortene,<br />

men det kan de bl.a. takke vore færøske<br />

venner for. Endnu en gang kom øboerne<br />

kviksand i det danske maskineri.<br />

12<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Ib Lundby<br />

Der klages over vejret, men i de majdage<br />

var der ingen grund til klage. Värmland<br />

levede op til sit ry som „du sköna, du härliga<br />

land“, men det var solen ikke ene om<br />

at tage vare på. Det historiske herresæde,<br />

<strong>den</strong> botaniske park (hvor bl.a. en fembladet<br />

kastanje skænket af Nordisk <strong>Bridge</strong> Union<br />

har sine rødder), <strong>den</strong> enestående skulptursamling<br />

og _ ej at forglemme _ <strong>den</strong> positive<br />

indstilling, deltagerne mødte <strong>med</strong> ...<br />

altsammen bidrog til, at Rottneros Nordisk<br />

Cup igen blev en uforglemmelig oplevelse.<br />

Turneringen spilles hvert andet år _ i år<br />

for niende gang. Sponsor er Pål Horn, der<br />

nu bor i USA, men hvis farfar var ophavsmand<br />

til Rottneros Park. Selma Lagerlöf<br />

blev født tæt ved Rottneros og havde sin<br />

gang på herresædet, så det var naturligt, at<br />

det blev brugt som kulisse ved filmatiseringen<br />

af Gösta Berlings saga.<br />

Det kunne jeg godt væve mere over, men<br />

jeg nøjes <strong>med</strong> at anbefale, at du tager en<br />

tur i parken, hvis du kommer på de kanter.<br />

I stedet får du nogle glimt fra årets turnering<br />

_ alle <strong>med</strong> dansk <strong>med</strong>virken.


Usædvanligt dobbeltstik<br />

Islandske Jón Baldursson stod for „årets<br />

spil“, da han i en 3ut fik to stik på 7 3<br />

pas 2¤<br />

pas 3ut pas pas<br />

pas<br />

Udspil: >4.<br />

2> var en slags checkback-Stayman, idet<br />

Syd ikke havde benægtet fire spar <strong>med</strong> sin<br />

1ut.<br />

Stig Werdelin forhørte sig om meldingernes<br />

betydning og startede alligevel _ lidt<br />

overraskende _ i ruder. Syd fik for >8 og<br />

spillede hjerter til ¤K. Også ¤D fik han<br />

Baldursson – tog et dobbeltstik<br />

stik for, og nu vinder man let ved at tage<br />

>K og spille spar hjemover. Med begge<br />

de sorte esser i plads er der kun fire stik til<br />

modspillet.<br />

Syd gik en an<strong>den</strong> vej. Han spillede i stedet<br />

klør til K og spar fra bordet. Den stak<br />

Øst <strong>med</strong> #E for at spille klør til


Spil fra kampen mod Norge<br />

På bå<strong>den</strong> hjem (vi tog over Oslo) fik jeg et<br />

par spil fra Danmarks kamp mod Norge _<br />

en af de to kampe, danskerne vandt.<br />

Først en iskold slem, der blev brændt ved<br />

begge borde i <strong>den</strong>ne kamp, men meldt ved<br />

de fire andre:<br />

Vest / ØV<br />

#6 #E<br />

¤ E 6 ¤ K D 9 7 2<br />

> E 7 6 2 µ > K 9 8 4<br />


Bremserne svigtede<br />

I et spil meldte Cohen_Høffner i zonen en<br />

flot 6¤, der vandt. 1430 hjem _ 5 imp ud!?<br />

Jo, ved det andet bord prøvede Ole Werdelin<br />

<strong>med</strong> en bremsedobling af fjen<strong>den</strong>s<br />

5¤. Taksten for 5¤ doblet <strong>med</strong> 12 stik er<br />

mindre end for 6¤, men svenskerne kendte<br />

også fidusen. De redoblede, og så stod der<br />

i stedet }1600 i danskernes regnskab.<br />

Denne dobling var bedre<br />

I sidste runde mod Finland svingede Stig<br />

Werdelin øksen <strong>med</strong> et helt andet resultat:<br />

Syd / Alle<br />

# K D 7 6 3 2<br />

¤3<br />

> B 9 7<br />

5 4 µ >D 2<br />

<br />

pas 3> pas 3ut<br />

pas pas D pas<br />

pas<br />

Udspil: #4.<br />

pas<br />

Med #B som „stiver“ så Syd ikke ud til at<br />

være nervøs for det forventede sparudspil,<br />

men det var der alligevel grund til, for Stig<br />

Werdelin stak <strong>med</strong> #E og svingede nådesløst<br />

til ¤D.<br />

To undertræk og 500 hjem, hvor Cohen_<br />

Høffner ved det andet bord parkerede i 4><br />

og tog 10 stik.<br />

Hvad var der i øvrigt sket <strong>med</strong> et naturligt<br />

klørudspil vestfra?<br />

Syd tager udspillet <strong>med</strong>


Charles spiller op:<br />

sen, da Bellevue BK havde 10-års fødselsdag.<br />

Den initiativrige klub, der har haft<br />

succes fra starten <strong>med</strong> mange <strong>med</strong>lemmer,<br />

markerede dagen <strong>med</strong> brask og bram.<br />

En Pro/am-turnering blev vundet af Mads<br />

Krøjgaard_Ole Adelkvist. Selve jubilæumsturneringen<br />

<strong>med</strong> 240 deltagere gik til John<br />

Møller Jepsen_Carsten Sørensen <strong>med</strong> Knut<br />

Blakset_Jacob Røn og Mads Krøjgaard_<br />

Arne Mohr på de følgende pladser.<br />

Formand Børge Olesen og hans stab fik<br />

mange fortjente roser for arrangementet.<br />

Efter bogen<br />

Spil aldrig en singleton ud, når du også har<br />

single trumf, står der i bogen.<br />

Syd / Alle<br />

# D 7 5 4 3<br />

¤ K 5 3 2<br />

>K<br />

E B 8 3 2 µ > D 10 9 6<br />


DM åben par:<br />

„Jysk-fynsk open“<br />

af Ib Lundby<br />

„Hvorfor ikke kalde det „Jysk-fynsk open“?<br />

hostede Arne Mohr en af de 38 gange, vi<br />

røg sammen i cafeteriet u<strong>den</strong>for spillelokalet<br />

i Blaksets <strong>Bridge</strong>center. Ved finalen<br />

om DM for par spilles der som bekendt<br />

39 runder!<br />

Ikke blot var der guld<strong>med</strong>aljer til Nils<br />

Mønsted_Jørgen Hansen og sølv til Dorthe<br />

og Martin Schaltz, men kreds 4-parrene<br />

snuppede 12 af de 20 forlodspladser til<br />

næste års finale, mens København „kun“<br />

fik 6 pladser, og kreds 2 nøjedes <strong>med</strong> de<br />

to sidste.<br />

Vi starter bagfra <strong>med</strong> slutstillingen. Du<br />

får bedste halvdel _ præcis alle de par, der<br />

endte på plussi<strong>den</strong> af barometeret:<br />

1. Jørgen Hansen_Nils Mønsted .................................. 271<br />

2. Dorthe og Martin Schaltz ........................................ 230<br />

3. Lauge Schäffer_Jens Auken .................................... 220<br />

4. Tom Nørgaard_He<strong>nr</strong>ik Caspersen ............................ 198<br />

5. Steen Schou_Hans Chr.Nielsen ............................... 172<br />

6. Steen Winkler_Claus Sørensen ................................ 161<br />

Mads Krøjgaard_Arne Mohr ................................... 161<br />

8. Carsten Sørensen_John Møller Jepsen ..................... 147<br />

9. Anne Britze_Karsten Vinther ................................... 139<br />

10. Søren Larsen_Peter Jacobsen ................................... 106<br />

11. Stig Werdelin_Allan Cohen ....................................... 90<br />

12. Hans Chr.Graversen_Poul Clemmensen .................... 88<br />

13. Peter og Ulrik Zeeberg ............................................... 76<br />

14. Erik Brok_Otto Dahl ................................................. 63<br />

15. Villy Dam_Jonas Houmøller ..................................... 56<br />

16. Lars Blakset_Mathias Bruun ..................................... 49<br />

17. Peter Lund_Flemming Dahl ...................................... 31<br />

18. Kurt og Keld Boysen ................................................. 21<br />

19. H.K.Sørensen_Ib Lundby ......................................... 19<br />

20. He<strong>nr</strong>ik Lahrmann_Michael Mulvad .......................... 15<br />

Arrangementet kørte på skinner i Blaksets<br />

<strong>Bridge</strong>center. Søren Godtfredsen løste sin<br />

Blaksets <strong>Bridge</strong>center<br />

byder ♥-lig velkommen til en ny sæson<br />

Nadia Bekkouche, Frederik Bjerregaard, Knut Blakset, Lars Blakset, Mathias Bruun<br />

og Anders Hagen glæder os til at se nye og gamle <strong>med</strong>lemmer i Danmarks største og<br />

bedst beliggende bridgecenter. Har du lyst til at spille på et af vores 26 hold til næste<br />

år? Så skal du skynde dig! Status i øjeblikket:<br />

Stort set udsolgt på alle turneringshold samt en del undervisningshold om aftenen.<br />

Ledige pladser på næsten alle daghold samt på alle begynderhold.<br />

Røgfrit på alle hold. Rekvirer program eller ring og få en snak <strong>med</strong> en af vores seks<br />

fastansatte undervisere.<br />

Børne-/ungdomshold for 13–18 årige<br />

Torsdag eftermiddag (15–18) fortsætter det hold for børn og unge, der startede sidste<br />

sæson. Har du selv, eller kender du børn/unge, der er interesseret i bridge, har de her<br />

chancen for at lære spillet sammen <strong>med</strong> jævnaldrende.<br />

Åbne Huse i juli og august<br />

Hele resten af sommeren spiller vi Åbent Hus tirsdag/onsdag/fredag kl. 19 samt onsdag/søndag<br />

kl. 13. Røgfrit tirsdag aften samt onsdag/søndag eftermiddag. Kursister velkomne!<br />

Tilmelding senest 2 timer før. Indskud kr. 50,- inkl. bronzepoint og flaskepræmier<br />

(10-turs kort kr. 400,-).<br />

Blaksets <strong>Bridge</strong>center, Hellerup<br />

tlf. 3929 0126 / e-mail: blakset@post.tele.dk<br />

JULI 2001 17


opgave som tu-leder til topkarakter, og i<br />

regnskabsrummet sørgede Thomas Kamp<br />

og Inge Christensen ikke kun for en hurtig<br />

resultatformidling til spillerne, men de tog<br />

samtidig hånd om en løbende ajourføring<br />

af stilling og resultater på nettet (Thorvald<br />

Aagaards program), så omver<strong>den</strong>en kunne<br />

følge <strong>med</strong> i, hvad der skete. Sådan!<br />

Du skal se nogle af de mest interessante<br />

af weeken<strong>den</strong>s spil.<br />

Ungdom på vej<br />

Først et spil, hvor feltets to yngste spillere<br />

gjorde sig godt bemærket på hver sin side<br />

af to borde:<br />

Vest / N-S<br />

#9 6<br />

¤6 3<br />

> K B 10 9 8 7 6<br />

5 µ > D 3 2<br />

E 4<br />


Masser af stik<br />

Vinderparret tog masser af stik undervejs<br />

_ se dette spil fra sidste runde, hvor nogle<br />

gik ned i 2¤ _ Nils Mønsted fik 10 stik!<br />

Nord / Ø-V<br />

#3 2<br />

¤ B 8 6<br />

> E D 7 6 3<br />

K B 10 µ > 9 5 4 2<br />

8<br />


20<br />

Lejre <strong>Bridge</strong>rejser<br />

Nystartet rejsebureau<br />

<strong>Bridge</strong>weekend 24.–26.august<br />

Vesterhavshotellet<br />

Vedersø Klit<br />

Lige nord for Søndervig<br />

www.vesterhavshotellet.dk<br />

Luxushotel 400 m fra havet<br />

Meget lækre værelser <strong>med</strong> utrolig udsigt<br />

Et af landets bedste hotelkøkkener<br />

Stort morgenbord lørdag/søndag<br />

Fredag aften: 2-retters menu/natmad<br />

Lørdag aften: 3-retters menu/natmad<br />

Introduktionspris: 1195/-<br />

Turen gentages i sep., okt. & nov.<br />

DANSK BRIDGE<br />

*******<br />

<strong>Bridge</strong>weekend 7.–9.september<br />

Hotel Prindsen – Roskilde<br />

www.hotelprindsen.dk<br />

Algade 13 – 4000 Roskilde<br />

**** hotel midt i Roskilde<br />

Stort morgenbord lørdag/søndag<br />

Fredag aften: 2-retters menu/natmad<br />

Lørdag aften: 3-retters menu/natmad<br />

Stort marked på torvet hver lørdag<br />

Egen parkeringsplads<br />

1795/- pr.person<br />

Turen gentages i okt. & nov.<br />

Læs mere på vores hjemmeside<br />

www.lejrebridgerejser.dk<br />

<strong>Bridge</strong>ansvarlig: Henning Kokborg<br />

Tlf. 46 48 19 69<br />

Lejre <strong>Bridge</strong>rejser<br />

Tlf. 46 48 00 72<br />

Stationsvej 21, 4320 Lejre<br />

Alle priser er pr. person i dobbeltværelse<br />

Kvindelig parrytter<br />

„Det spil skriver du ikke om!“ klynkede<br />

Dorthe Schaltz, men hvad skal jeg ellers<br />

bruge det til?<br />

Mød Dorthe som parrytter:<br />

Syd / Ø-V<br />

# 7 4 2<br />

¤ D 10 5 2<br />

> 9 4 3<br />

E D 7 6 µ > 10 5 2<br />

K _ en ned.<br />

Safespillet? Efter ED galt), 10 stik i 50% og<br />

11 stik i 75%. Den kan forbedres, hvis man<br />

starter ruderbehandlingen fra bordet <strong>med</strong><br />

>9. Det giver pote <strong>med</strong> netop <strong>den</strong> aktuelle<br />

sits, hvor Øst normalt dækker <strong>med</strong><br />

>10. Dækker han ikke, bruger vi >B, som<br />

Dorthe gjorde.<br />

God sommerbridge!


Villy Dam og Jonas Houmøller tog sig til hovedet ved bord 15 – og blev <strong>nr</strong>.15<br />

9, 10 eller 11 stik?<br />

Det ligner 11 oplagte stik i <strong>den</strong>ne udgang,<br />

men det tog Syd kun ved 13 af de 20 borde.<br />

Syd / Ø-V<br />

# E B 9 7<br />

¤2<br />

> K 10 9 8<br />

D 4 2 µ > E B 7 6 5<br />


Snedig middelplan<br />

På forhånd havde mange sikkert sat deres<br />

penge på Lauge Schäffer_Jens Auken, men<br />

parret var længe om at komme ud af starthullerne<br />

og fik si<strong>den</strong> travlt <strong>med</strong> at kæmpe<br />

sig op gennem rækkerne for overhovedet<br />

at nå <strong>med</strong> i <strong>med</strong>aljekampen.<br />

Vi mødte dem i et spil, hvor Auken lagde<br />

en snedig plan, der dog kun blev takseret<br />

til middel:<br />

Øst / Alle<br />

# D 10 3<br />

¤E 2<br />

> E 6 5 3<br />

4 µ > K 10 9 8 7 2<br />

D B<br />

4.<br />

pas pas<br />

Udspillet fik lov at gå til >K, og Auken<br />

faldt i staver, før han dukkede op <strong>med</strong> et<br />

skummelt modspil:


<strong>Bridge</strong>rejser<br />

efterår –<br />

jul og nytår<br />

HOLLANDS FLODER – max 32 deltagere<br />

Den første uge i oktober tager vi <strong>med</strong> bus direkte til Amsterdam. Turen tager ca. 12<br />

timer, vi gør rigelige ophold, og vi kan spille kort skiftevis ved 4 borde i bussen.<br />

I Amsterdam stiger vi ombord på skibet Marianne, en dejligt indrettet flodbåd <strong>med</strong><br />

gode kahytter. Vi besøger Lei<strong>den</strong>, Gouda og Delft, hvor der er forskellige udflugter.<br />

Pris kr.3.500, der dækker: Fuld pension og bus fra Fredericia over O<strong>den</strong>se og<br />

Næstved.<br />

<strong>Bridge</strong>- og kurophold i SLOVENIEN – max 40 deltagere<br />

Fra <strong>den</strong> 28.oktober til <strong>den</strong> 4.november tilbydes kurophold <strong>med</strong> bridge på det 5*<br />

kurhotel Diamant i Dudince i Slovenien. Det var yndlingsstedet for de gamle<br />

kommunistspidser.<br />

Vi flyver fra Kastrup <strong>med</strong> Austria Airways til Wien <strong>med</strong> transfer til Dudince.<br />

Pris kr.6.950, der dækker: 7 overnatninger i værelser <strong>med</strong> bad, toilet, balkon, køleskab,<br />

sat-tv, radio og telefon. Lægetjek og 9 behandlinger f.eks. massage eller<br />

thermalbade. Sidste dag rundtur i Wien <strong>med</strong> middag. Der er 2 danske sygeplejersker<br />

<strong>med</strong> på turen, der kan tolke lægens anbefalinger for de deltagere, der ikke taler<br />

engelsk eller tysk.<br />

Jule-/Nytårsrejse til TENERIFE – max 64 spillere og 12 ikke-spillere<br />

Tenerife i perio<strong>den</strong> 23.december–6.januar, selvstændige afgange fra Billund og<br />

Kastrup. Vi bor på Atlantic Holiday Centre <strong>med</strong> førsteklasses lejligheder direkte ved<br />

havet.<br />

70 rummelige og velindrettede luksuslejligheder danner <strong>ramme</strong>n om <strong>den</strong> perfekte<br />

ferieoplevelse. Alle har balkon, god skabsplads og et veludstyret køkken. De fleste<br />

har en vidunderlig udsigt over Atlanterhavet og naboøen La Gomera.<br />

Pris 1 uge fra kr.6.523. 2 uger fra kr.9.548, der dækker: Halvpension (morgen og<br />

middag) <strong>Bridge</strong>indskud. Ikke-spillere rabat kr.300 pr.uge.<br />

Hurtig tilmelding/reservation anbefales.<br />

Vestervig <strong>Bridge</strong><br />

– når bridge er en oplevelse –<br />

Loddervej 13 < 4684 Holme-Olstrup > Tlf. 5556 3114 ¤ Fax 5556 3118 # e-mail: Vestervig@get2net.dk<br />

JULI 2001 23


Aktuelt portræt:<br />

Herman – en stor mester<br />

af Villy Dam<br />

I maj opnåede 71-årige Herman Hansen,<br />

Brovst, efter 49 år ved bridgebordet titlen<br />

som stormester: 500 mesterpoint.<br />

I december 1952 bønfaldt hans mor ham:<br />

„Vær nu substitut, ikke?“<br />

„Men kun i julemåne<strong>den</strong>“, bed Herman<br />

på. <strong>Si<strong>den</strong></strong> har han spillet. Og spillet. Og<br />

styret. Og inspireret. Og organiseret og<br />

samlet. Og spredt liv og latter!<br />

I et kvart århundrede var Herman formand<br />

for og underviste vederlagsfrit i<br />

Brovst <strong>Bridge</strong>klub. Dertil har han periodisk<br />

siddet i bestyrelsen i Pandrup BK, i<br />

Aalborg BK og i distrikt Nordjylland. Da<br />

Jyllands-Posten en årrække inddrog Brovst<br />

i sin turnering for 1440 spillere, var Herman<br />

selvskreven <strong>med</strong>arrangør.<br />

Hans gejst for undervisning og ungdom<br />

førte desu<strong>den</strong> til bridgeundervisning i <strong>den</strong><br />

lokale boldklub (det gav 16 unge til bridgeklubben)<br />

foru<strong>den</strong> privatelever. Dertil kom<br />

aftenbridgehold i flere af kommunens folkeskoler.<br />

Herman var <strong>med</strong> til at søsætte og gennem<br />

4_5 år arrangere Kattegat Junior Cup,<br />

„landskampe“ mellem Halland og Jylland.<br />

Herman samlede folk til bridgerejser<br />

sydpå og inviterede de unge senere elitespillere<br />

hjem: Mads og Niels Krøjgaard,<br />

Flemming og Anders Madsen, Christian og<br />

Freddi Brøndum, H.C.Graversen. Brovst<br />

<strong>Bridge</strong>klub har i årenes løb haft mange af<br />

de bedste spillere fra Aalborg som <strong>med</strong>lemmer.<br />

Gæstfrihed og venskab<br />

Har man sagt Herman, har man sagt gæstfrihed,<br />

men også venskab. Han understreger,<br />

at det allervigtigste for ham ved vores<br />

hobby er de mange venner, man får i tilgift.<br />

Gennem 30 år har Brovst <strong>Bridge</strong>klub<br />

<strong>med</strong> Herman som primus motor haft sven-<br />

24<br />

DANSK BRIDGE<br />

ske Veddige som venskabsklub (et årligt<br />

flerdages besøg <strong>med</strong> turnering for cirka to<br />

gange 25 deltagere).<br />

Også u<strong>den</strong> for bridgekredse er Herman<br />

Hansen et kendt navn. Ved mit første besøg<br />

stoppede jeg op i Brovst for at spørge<br />

en tilfældig dame om vej. Hun rystede på<br />

hovedet, da jeg spurgte efter Hovedga<strong>den</strong>.<br />

Men straks, da jeg nævnte navnet Herman<br />

Hansen, lyste hun op og kunne <strong>med</strong>dele,<br />

at jeg skulle til Hovedga<strong>den</strong> i Skovsgaard.<br />

Familien<br />

Henny fødte Herman syv børn, alle håndværkere<br />

og fire af dem bridgespillere. Barnebarnet<br />

Freddi fik som 12-årig lov til at<br />

starte i klub _ hvis det ikke kostede i karakterbogen.<br />

Fra da af gik det kun fremad for<br />

Freddi både i skolen og ved bridgebordet<br />

(bl.a. VM-juniorguld i 1997!).<br />

Søsteren Gertrude Kristiansen styrer turneringerne<br />

for Brønderslev BK’s 170 <strong>med</strong>lemmer.


Under et bridgebesøg hos fætter Ole Hermansen<br />

på Gøl gik Herman i seng før sin<br />

værelseskammerat, Hans Perregaard. Da<br />

Hans ud på de lyse timer fandt til køjs, vågnede<br />

Herman op <strong>med</strong> de søvndrukne ord:<br />

„Hvem er du? _ dig husker jeg ikke“,<br />

gik på toilettet og udbrød så ved tilbagekomsten:<br />

„Jeg kan ikke komme på dit navn,<br />

men det er ikke Henny ...“<br />

Bedste resultater<br />

Sammen <strong>med</strong> Børge Hedegaard fra Nykøbing<br />

Mors vandt Herman i 1990 sølv ved<br />

DM for veteranpar. Han har desu<strong>den</strong> spillet<br />

i rækken, der nu kaldes 2.division. Men<br />

mest stolt er han af omkring 1970 at have<br />

været <strong>med</strong> til at knockoute et pokalhold<br />

<strong>med</strong> Jens Auken, Gunner Andersen, Niels<br />

Müller og Peter Magnussen.<br />

I <strong>den</strong>ne pokalsæson er det blevet til fire<br />

sejre, før holdet løb pan<strong>den</strong> mod Peter<br />

Lund. _ Fra tredje runde:<br />

Syd / Alle<br />

# B 5 2<br />

¤ B 7 6<br />

> B 8 5<br />

E K 7 6 4 µ > 10 3 2<br />


Juniorlandsholdstræning:<br />

Tæt på succes i Holland<br />

af H.K.Sørensen og Ib Lundby<br />

En uge i april var det danske juniorhold,<br />

der i august spiller om VM i Rio de Janeiro,<br />

inviteret til træning mod stærke modstandere.<br />

Stedet var Hertogenbosch i Holland<br />

og modstanderne Norge, Israel, USA, Holland<br />

og England. Det danske hold bestod<br />

af Gregers Bjarnarson_Michael Askgaard,<br />

Jonas Houmøller_Kåre Gjaldbæk og Martin<br />

Schaltz_Andreas Marquardsen. Holdkaptajnen<br />

var, som det bliver i Rio,<br />

H.K.Sørensen.<br />

Danmark vandt de indle<strong>den</strong>de runder<br />

Der blev ikke spillet efter samme model<br />

som de holdkampe, vi kender. Alle tre par<br />

var aktive hele ti<strong>den</strong>, og de spillede på skift<br />

ved et ankerbord, der så talte dobbelt. Vi<br />

skulle spille alle mod alle i kampe over 3<br />

gange 10 spil.<br />

Slutstillingen efter indle<strong>den</strong>de runder:<br />

1. Danmark .................... 92<br />

2. Israel .......................... 88 (10_20)<br />

3. Holland ...................... 86 (15_16)<br />

4. USA ........................... 73 (17_13)<br />

5. Norge ......................... 64 (25_3)<br />

6. England ..................... 29 (25_3)<br />

Semifinalen mod USA<br />

Semifinalen gik også over 3 x10 spil, og<br />

vi valgte at møde USA. De første 10 spil<br />

<strong>med</strong> Askgaard_Bjarnarson som ankerpar<br />

endte <strong>med</strong> en dansk føring på 35_27. I de<br />

følgende 10 sad Houmøller_Gjaldbæk som<br />

ankerpar. Det blev til en tæt runde, hvor<br />

USA ved ankerbordet meldte en hård, men<br />

26<br />

DANSK BRIDGE<br />

usættelig 6¤, og det kostede 13 imp i begge<br />

opgørelser. Sektionen endte 53_67, og vi<br />

var bagud <strong>med</strong> 6 imp før de sidste 10 spil.<br />

Her var Marquardsen_Schaltz i centrum,<br />

og det endte <strong>med</strong> 49_46 i dansk favør, men<br />

summen blev 137_140. Vi var henvist til<br />

at spille om sekundære placeringer.<br />

Trøstfinale og finale<br />

I trøstfinalen skulle vi endnu en gang møde<br />

Norge; det blev en kamp <strong>med</strong> mange høje<br />

bolde. Reaktionen var tydelig _ vi spillede<br />

en forkert kamp mod forkert modstander.<br />

USA sad nemlig og spillede finale mod<br />

Holland, mens vi var henvist til bane 2.<br />

Det gjaldt 3 gange 16 spil, og det startede<br />

jævnbyrdigt. 57_54 til Danmark. Herefter<br />

måtte de to kaptajner ved sidelinien<br />

hele registret igennem. Først var det <strong>den</strong><br />

danske _ han havde det godt. Houmøller_<br />

Gjaldbæk gjorde stort set alt rigtigt, mens<br />

det samme ikke kan siges om nordmæn<strong>den</strong>e.<br />

Run<strong>den</strong> gik til Danmark <strong>med</strong> 62_10<br />

og 61_22 i de to opgørelser, og det så godt<br />

ud. Vi førte <strong>med</strong> 94 imp.<br />

I de sidste 16 spil sad det yngste norske<br />

par, som ikke skal til Rio, ved ankerbordet.<br />

De spillede godt og heldigt mod Schaltz_<br />

Marquardsen. Da røgen havde lagt sig, og<br />

smilet på <strong>den</strong> norske kaptajns ansigt var<br />

glattet ud, måtte vi lægge ryg til 51_107.<br />

I alt 231_195 til Danmark. Sejr på 19_11.<br />

Holland slog efter en god sidste runde<br />

USA i finalen <strong>med</strong> 257_214.<br />

Bagsværd <strong>Bridge</strong>klub<br />

– har plads til nye <strong>med</strong>lemmer i næste sæson<br />

Spilledag: Mandag kl.19–23 (sep.–apr. incl.). Kontingent kr. 300,- ½-årligt. Rygebegrænsning.<br />

Mulighed for undervisning (ikke begyndere).<br />

Henvendelse: Tlf. 4484 9396 (formand) – evt. 4444 2639, 4448 1257 el. 4498 7890.


Den officielle del af turneringen sluttede<br />

<strong>med</strong> en hyggelig sammenkomst på en dejlig<br />

café, og her blev der snakket en masse<br />

<strong>med</strong> de nye venner, vi havde fået i løbet af<br />

ugen. Holdet blev rystet godt sammen, og<br />

vi glæder os til næste gang, hvor det virkelig<br />

gælder. Alle tre par på holdet viste,<br />

at de kan yde en aldeles fremragende indsats,<br />

og efter kaptajnens mening er der<br />

potentiale til at føre holdet helt til tops ved<br />

VM.<br />

Udspil af fjerdehøjeste<br />

Det har i en menneskealder været „in“ at<br />

benytte udspil af fjerdehøjeste (11-reglen),<br />

men en stor del af eliten foretrækker nu<br />

udspil af første-tredje-femte eller attitude.<br />

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der<br />

er det bedste, men må konstatere, at det i<br />

dette spil fra kampen mod Holland var ret<br />

ligegyldigt!<br />

Syd / Alle<br />

# K B 10 8<br />

¤ 9 8 6<br />

> D 6 4<br />

10 5 2 µ >9 3<br />


var, som navnet siger, udsat af <strong>den</strong> amerikanske<br />

kaptajn. Hun fortalte bl.a., at hun<br />

var taget <strong>med</strong> det amerikanske hold for<br />

egen regning. De amerikanske spilleres tur<br />

blev derimod betalt af en privat indsamling,<br />

så det er ikke kun i Danmark, juniorerne<br />

økonomisk får støtte fra frivillig side.<br />

Vest / N-S<br />

#8 3<br />

¤ K D 8 4<br />

>7<br />

9 8 4 µ > 6 5 3 2<br />

<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >4.<br />

Syd stak udspillet og sendte ¤B af sted.<br />

Da <strong>den</strong> holdt stik fulgte en ny hjerter mod<br />

bordet, hvor Vest stak <strong>med</strong> ¤E for at spille<br />

#9 til #K.<br />

Der skal fem stik til at bete 3>. Andreas<br />

kunne kun se fire, så #6 kom på bordet,<br />

og Syd hoppede i fæl<strong>den</strong> <strong>med</strong> en lille spar.<br />

#10 tog stikket, og spar igen gav endnu to<br />

28<br />

DANSK BRIDGE<br />

stik _ en ned. Det er lidt sværere at se, men<br />

i stedet for #6 kunne Andreas efter to sparstik<br />

have spillet .<br />

Meldingerne ved det andet bord:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Gregers Michael<br />

Bjarnarson Askgaard<br />

pas 2<br />

pas 2¤ pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: #10.<br />

<strong>Bridge</strong> er ikke for tøsedrenge! #10 gik<br />

til #K, og Øst kopierede Andreas’ underspilning<br />

af sparhonnørerne, men Michael<br />

kastede et blik på fjen<strong>den</strong>s systemkort og<br />

stak op på #B, rejste to hjerterstik og skrev<br />

+600 i regnskabet.<br />

Michael kløede sig i nakken og gik på #B<br />

GULDPOINT GULDPOINT<br />

SAKSKØBING BRIDGEKLUB<br />

50-års jubilæumsturnering søndag <strong>den</strong> 9.september kl.9.30<br />

i Sportscenteret, P. Hansensvej 15, Sakskøbing<br />

Barometerturnering <strong>med</strong> seedning – turneringsleder: Dorthe Foersom<br />

Pris pr. deltager: 145,- kr. incl. 3 stk. smørrebrød til frokost.<br />

Drikkevarer kan købes (må ikke <strong>med</strong>bringes).<br />

Birgit og Jørgen Foersom 5470 6230 eller Anders K. Madsen 5475 9006<br />

(begrænset deltagerantal)


Nations Cup i Bonn:<br />

Tre i Bonn – „très bon“<br />

af Lars Lund Madsen<br />

Traditionen tro afholdt <strong>den</strong> lokale bridgeklub<br />

i Bonn <strong>den</strong> årlige Nations Cup i slutningen<br />

af maj. Efter afbud fra EM-holdet<br />

fik Stig Werdelin_Allan Cohen på hold<br />

<strong>med</strong> Morten Lund Madsen og undertegnede<br />

lov at repræsentere de danske farver.<br />

Turneringsformen er lidt mærkelig. De<br />

18 hold bliver ved lodtrækning delt ind i<br />

to puljer, hvor kun vinderne efter en omgang<br />

alle mod alle går videre til finalen.<br />

Lodtrækning blev foretaget under <strong>den</strong><br />

indle<strong>den</strong>de frokost, og de fleste håbede på<br />

at undgå puljen <strong>med</strong> det stjernespækkede<br />

norske hold (Helness_Helgemo, Aa_Grøtheim).<br />

Det lykkedes ikke for os, men som<br />

turneringen udviklede sig, skulle vi have<br />

bekymret os mere om Frankrig (Adad_<br />

Aujaleu, Conte_Duffour) og det hold, som<br />

Stig troede var Tjetjenien (viste sig senere<br />

at være Tjekkiet _ skrives „die Tschechei“<br />

på tysk). Godt nok tabte vi på førstedagen<br />

11_19 til Norge, men <strong>med</strong> lutter sejre i de<br />

fem øvrige runder overnattede vi på førstepladsen<br />

5 point foran Frankrig.<br />

An<strong>den</strong>dagen startede <strong>med</strong> en 18_12 sejr<br />

over Tyskland II i en runde, hvor Frankrig<br />

fik 20. Vi havde således kun 3 point ned<br />

før det indbyrdes opgør i næstsidste runde.<br />

Den kamp startede ikke godt: I spil 1 fik<br />

Frankrig 800 ved begge borde, og efter tre<br />

overstiksimp i de to næste spil stod <strong>den</strong><br />

0_20 <strong>med</strong> kun syv spil tilbage. Det lykke-<br />

BRIDGEREJSER<br />

Efterårsprogram 2001:<br />

* * * * Hotel Maribo Søpark * * * *<br />

4 dages bridgeferie <strong>med</strong> fuld pension under dejlige forhold på 4-stjernet hotel.<br />

Efterårsferie 5–8/10, Mortensaften 9–12/11.<br />

Værelser <strong>med</strong> søudsigt fra egen altan. Gode muligheder for naturoplevelser og historiske<br />

besøg på det dejlige Lolland. 1.kl. køkken. Vin til middagen. Dejlige røgfrie spilleforhold.<br />

4 dage: Kr. 2195 i dobb.værelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 200.<br />

* * * * Hotel Wiesenhof i Eutin * * * *<br />

<strong>Bridge</strong>ferie i <strong>den</strong> skønne naturpark Holstensk Schweiz.<br />

Flot hotel – in<strong>den</strong>dørs svømmehal og sauna. Røgfrit spil.<br />

Halvpension <strong>med</strong> stort morgenbord og traditionel holstensk middag.<br />

6 dage 14–19/10: fra kr.2145 (dobb.vær.) – Lang weekend 19–21/10: fra kr.1545 (dobb.vær.)<br />

Bus fra Lyngby, Ellebjerg St., Ølby St. mv. Dejlige indkøbsbyer. Mulighed for grænsehandel.<br />

Rabat for egen transport vest for Storebælt.<br />

Turneringsleder: Erik Mortensen. Tilmelding og program: Telefon 5534 4361 – 5537 6091<br />

BRIDGEREJSER, Vordingborg v/ Preben Jensen<br />

JULI 2001 29


des os dog at holde moralen oppe og<br />

„vinde“ kampen 21_20 (15_15).<br />

Nu skulle det ikke længere kunne gå galt,<br />

men efter et 13_17 nederlag til Tjekkiet<br />

blev vi ret skuffende alligevel overhalet af<br />

Frankrig, der besejrede Wales 19_11.<br />

Merde! Vi var henvist til kampen om<br />

trediepladsen, der som en trøst blev kørt<br />

sikkert hjem, mens Frankrig slog Belgien<br />

70_45 i finalen over 30 spil. Til præmieoverrækkelsen<br />

kunne vi desu<strong>den</strong> glæde os<br />

over, at vi aldrig havde fået <strong>den</strong> pokal ind<br />

i vores liggevogne i nattoget hjem.<br />

Ver<strong>den</strong>sklasse<br />

Efter spil 1 var jeg ret sikker på, at vi ville<br />

vinde <strong>den</strong> lille turnering. Vi var ankommet<br />

til Bonn <strong>med</strong> nattoget direkte fra København<br />

i god tid in<strong>den</strong> velkomstceremonien<br />

og benyttede lejlighe<strong>den</strong> til en afslappende<br />

sightseeing i Bad Godesberg in<strong>den</strong><br />

indcheckningen på det udmærkede hotel,<br />

som arrangørerne havde sikret os værelser<br />

på. Efter at have forsøgt ikke at spise<br />

alt for meget til frokost skulle koncentrationen<br />

være i top til <strong>den</strong> første hånd, du<br />

som Vest trækker op:<br />

# K D B 6 5 ¤ 10 9 8 2 > E 9 8 3 < _<br />

Modstanderne er Østrig, og makker åbner<br />

<strong>med</strong> 1¤ i an<strong>den</strong> hånd. Efter pas til højre<br />

er det dig. Nu spiller du <strong>med</strong>, at 4< viser<br />

støtte, 9_11 hp og renonce i klør. Det gør<br />

unægtelig problemet lidt lettere, og du griber<br />

i meldekassen <strong>med</strong> en sikker mine og<br />

melder 4 ... >. Hov!<br />

Efter en del betænkning checker makker<br />

esserne u<strong>den</strong> for ruderfarven <strong>med</strong> 4ut.<br />

Dilemmaet er nu: Skal man vise renoncen<br />

som et es? Det skal man nok ikke, men i<br />

kampens hede viser du alligevel et enkelt<br />

es <strong>med</strong> 5 B 10 < E D<br />

Kontrakten er ikke mere åndssvag, end at<br />

man <strong>med</strong> ruderudspil mod 6¤ alligevel er<br />

afhængig af at løse hjerterne til nul tabere<br />

for at kunne kaste ruder på <strong>den</strong> femte spar,<br />

u<strong>den</strong> at fjen<strong>den</strong> kommer ind. Og viser jeg<br />

min klørrenonce, er ruderudspillet oplagt<br />

fra Syd, der har <strong>den</strong>ne hånd:<br />

# 9 4 ¤ B 3 > D 6 5 4 < 9 8 6 4 3<br />

Ikk’? Ikk’?<br />

Men der går nok alligevel et par år eller<br />

tre, før jeg igen har nerver til fuprenoncesplint.<br />

Den farlige hånd<br />

Senere i kampen mod Østrig viste Stig god<br />

teknik i et spil, som er en sjov version af<br />

temaet „<strong>den</strong> farlige hånd“:<br />

Øst / Ingen<br />

#9<br />

¤ E 5 3 2<br />

> E K D 8 4<br />

7 6 µ > 10 9 5<br />


#9<br />

¤5 3<br />

>4<br />

_ µ >_<br />


Kedelige computerkort<br />

På vej hjem i bilen efter Tarup-Centerturneringen<br />

<strong>med</strong> 300 deltagere søndag <strong>den</strong><br />

28.april diskuterede min makker og jeg _<br />

nej, ikke spillene, der var vi i idel harmoni<br />

_ kortene, som vi begge fandt ret „kedelige“<br />

og lidt monotone i fordelingen.<br />

Det var jo computergivne kort (<strong>med</strong> udleveret<br />

kortfordeling bagefter _ fint nok),<br />

men vi syntes begge, at der var for lidt dramatik<br />

og skæg i hænderne og var enige<br />

om, at håndgivne spil ofte er sjovere, mere<br />

„skæve“ og i det hele taget mere spæn<strong>den</strong>de<br />

at spille.<br />

Her skiltes van<strong>den</strong>e: Min makker hævder,<br />

at det er et rent tilfælde, om de 52 billetter<br />

bliver blandet au mains og delt ud i<br />

fire bunker eller sorteret i en computer må<br />

være hip som hap _ jeg mener, at computere<br />

pr. definition er dumme og indskrænkede<br />

og vil søge mod statistikkens slidte<br />

midterrabat og give kort derefter.<br />

Hvem har ret?<br />

Frits Schjøtt, O<strong>den</strong>se.<br />

Jeg kan fortælle, at der er helt nøjagtigt<br />

53644737765488792839237440000 forskellige<br />

muligheder for, hvordan man kan<br />

fordele de 52 kort i mappens fire lommer.<br />

Seriøse prog<strong>ramme</strong>r til kortgivning sørger<br />

for, at alle disse muligheder er lige sandsynlige<br />

_ både de skæve og de jævne. Det<br />

er eftervist ved optællinger på millionvis<br />

af givne hænder, at også DBF’s kortgivningsprogram<br />

opfører sig statistisk korrekt<br />

i <strong>den</strong> henseende.<br />

32<br />

DANSK BRIDGE<br />

Kærlighed ved<br />

første stik!<br />

Postkassen<br />

Åben for bridgespørgsmål og meninger af almen interesse,<br />

der ikke indeholder angreb af mere personlig karakter.<br />

Ret til mindre, redaktionelle ændringer forbeholdes.<br />

Indlæg må normalt højst fylde en spalte i bladet.<br />

I øvrigt undersøgte jeg for nogle år si<strong>den</strong><br />

ved en optælling i <strong>Bridge</strong>klubben HCØ, om<br />

de håndgivne kort også opførte sig statistisk<br />

korrekt. Det gjorde de. Så det må klart<br />

være din makker, der har ret <strong>den</strong>ne gang.<br />

Jens Brix Christiansen<br />

En fantastisk oplevelse<br />

Fra Klinkby Skole deltog vi, 12 elever og 1<br />

lærer, ved Skole-DM i Slangerup.<br />

En fantastisk oplevelse, som vi gerne vil<br />

sige tak for at have fået <strong>med</strong>. Vi kommer<br />

bestemt igen !<br />

Ole Wagener, Lemvig<br />

Koks i meldingerne<br />

For omkring tre år si<strong>den</strong> skulle jeg afvikle<br />

en stor venskabsturnering i Idestrup Forsamlingshus<br />

for tre herværende klubber, og<br />

materiellet skulle lige transporteres derud.<br />

Det gik godt nok, men da jeg i nattens<br />

mulm og mørke skulle hjem igen, glemte<br />

jeg, at de havde fået nye uafmærkede trafikbump<br />

i byen.<br />

Hoppedihop _ og så havde jeg lige et<br />

par timers ekstra tidsfordriv, da jeg kom<br />

hjem.<br />

Tut, Væggerløse


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Kontakt <strong>med</strong> makker<br />

af Villy Dam<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Du spiller <strong>med</strong> i en holdkamp, hvor man<br />

skal man spille så sikkert som muligt på<br />

kontrakten (ligesom i rubber, dvs. privat<br />

bridge, ikke turnering) _ overstik tynger<br />

nemlig dunlet i vægtskålen.<br />

Du er kortgiver og har fået <strong>den</strong>ne fagre<br />

hånd:<br />

# E 7 6<br />

¤ D B 10<br />

> K D 10 5 µ<br />

, visende ca. 12_21 hp.<br />

Modparten blander sig ikke, og din makker<br />

svarer 1¤.<br />

Hvad har makker? Din næste melding?<br />

Med 1 træk i ny farve lover Øst 6 + , og<br />

hans melding er krav, da han styrkemæssigt<br />

kan have hvad som helst.<br />

Du har en sanstype og viser styrken <strong>med</strong><br />

et spring til 2ut: 18_19 hp. Havde du _ <strong>med</strong><br />

sansfordeling _ været for svag til at åbne<br />

<strong>med</strong> 1ut, altså haft 12_14, kunne du have<br />

vist hån<strong>den</strong> <strong>med</strong> genmeldingen 1ut.<br />

Makker går i 3ut, og alle passer. Efter<br />

udspil af #K ser du:<br />

Vest / Alle<br />

# E 7 6 # 9 5 2<br />

¤ D B 10 ¤ E 4 3 2<br />

> K D 10 5 µ > E B 6<br />


Spil hjerter! Rejs straks dine to manglende<br />

stik; ruderne er gode at have til forbindelse<br />

mellem hænderne.<br />

Du spiller altså ¤D i stik 4, og da Nord<br />

lægger lavt, lader du gå til Syd, der stikker<br />

<strong>med</strong> kongen og svinger til klør.<br />

Kniber du <strong>med</strong>


Et trin ad gangen<br />

af Ib Axelsen<br />

Du skal have lov til at være <strong>med</strong> i turneringen<br />

i vores klub, og du overtager <strong>den</strong><br />

hånd, som vores formand for nylig tog op<br />

som Vest:<br />

# E 8 7 3<br />

¤ B 8 2<br />

> 9 8 7 6 µ<br />

.<br />

Hvad melder du?<br />

Du har støtte i ruder og kan melde 2>,<br />

men det er vigtigere at vise sparfarven. Du<br />

skal melde 1#.<br />

Makker melder 2¤.<br />

Hvad viser det?<br />

Når makker melder i en tredje farve, er<br />

der en vigtig barriere ved 2 i åbningsfarven,<br />

her 2>. Hvis meldingen af tredje farve<br />

ligger under åbningsfarven, kan svarer<br />

<strong>med</strong> minimum passe eller gå tilbage til 2<br />

træk i åbningsfarven. Hvis meldingen som<br />

her ligger over åbningsfarven, lover det<br />

ekstra styrke hos åbner _ noget i retning af<br />

mindst 16 honnørpoint.<br />

Sammenlign de to meldeforløb øverst i<br />

næste spalte:<br />

Opnørturneringen<br />

Søn Sønda Søn da dag da g d d<strong>den</strong><br />

d n 19 19. 19 augus us ust us t k kkl.<br />

k 9.30<br />

Spillested: Seminariet i Aabe<strong>nr</strong>aa, Vestergade.<br />

Max. 60 par i seedede rækker<br />

Indskud: 175 kr. incl. frokost, kaffe/te<br />

Tilmelding: Senest <strong>den</strong> 8.august<br />

til Svend Erik Holst, tlf. 7462 8562 eller til<br />

Svend Rasmussen, tlf. 7463 1517 (7462 7734 dag).<br />

ÅBNER SVARER ÅBNER SVARER<br />

1> 1# 1> 1#<br />

2.<br />

Melder du nu 2ut eller 3ut?<br />

Åbner må passe 2ut <strong>med</strong> minimum, og<br />

du kunne være nogle point dårligere. Der<strong>med</strong><br />

er det fornuftigt at gå i 3ut. Du er en<br />

slags kaptajn, hvor 3ut siger, at nu spiller<br />

vi her. 2ut ville åbner kun have hævet til<br />

3ut <strong>med</strong> lidt ekstra, mindst 18_19 hp. ☞<br />

<<br />

Jubilæum<br />

Jubilæum<br />

9.30<br />

10 10 ÅR<br />

ÅR<br />

Flotte<br />

Flotte<br />

præmier præmier<br />

præmier<br />

Guld- - o oog<br />

o g søl sølvpoin søl søl in int in t A AAabe<strong>nr</strong>aa<br />

AA<br />

a B B<strong>Bridge</strong><br />

B e C CCenter<br />

C<br />

JULI 2001 35


Nord spiller 9 8 7 6 µ > K B 4 3 2<br />

E D 5<br />

9 8 7 6 µ > K B 4 3 2<br />


„Rio-2001“:<br />

Sidste udkald til Rio<br />

Rio-raketten<br />

Indsamlingen til „Rio-2001“ er ikke slut,<br />

selvom der forlængst er penge nok til at<br />

købe brændstof til både ud- og hjemrejse.<br />

Ud over <strong>den</strong> viste saldo mangler vi bl.a.<br />

resultatet af auktionen over de komplette<br />

sæt DANSK BRIDGE, som vil indbringe mindst<br />

44.000 kr.<br />

Husk, at det oversky<strong>den</strong>de beløb går til<br />

juniorfon<strong>den</strong> og som sådan alene kommer<br />

bridgeungdommen til gode. Der er derfor<br />

ikke grund til at indstille skydningen!<br />

Saldo 10/4 2001 ..................... 104.439,-<br />

Sølvturneringer:<br />

Bagsværd <strong>Bridge</strong>klub ................. 800,-<br />

Ballerup <strong>Bridge</strong>klub ................. 1200,-<br />

<strong>Bridge</strong> Søllerød .......................... 480,-<br />

BK 1967, Helsingør.................. 1440,-<br />

Brovst <strong>Bridge</strong>klub .................... 1080,-<br />

Brønderslev <strong>Bridge</strong>klub ............. 480,-<br />

Christiansfeld <strong>Bridge</strong>klub........... 650,-<br />

Redaktion: Svend Novrup<br />

<strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong>klub............ 880,-<br />

Ejstrupholm <strong>Bridge</strong>klub ............. 720,-<br />

Enighe<strong>den</strong>, Sønderborg ............ 2830,-<br />

Fair Play, Fakse ........................... 640,-<br />

Esa, Esbjerg (ekstra) ................... 400,-<br />

Fjends <strong>Bridge</strong>klub .................... 1120,-<br />

Gentofte <strong>Bridge</strong>klub ................. 1000,-<br />

Gråsten <strong>Bridge</strong>klub .................... 540,-<br />

Hammel <strong>Bridge</strong>klub ................... 840,-<br />

Hirtshals <strong>Bridge</strong>klub ................ 1440,-<br />

Holstebro <strong>Bridge</strong>klub ................. 640,-<br />

Hornbæk <strong>Bridge</strong>klub ................ 4020,-<br />

Kerteminde <strong>Bridge</strong>klub ............ 1125,-<br />

Korsør Kontraktbridgeklub ...... 1200,-<br />

Lyngby <strong>Bridge</strong>klub ................... 1920,-<br />

Møn <strong>Bridge</strong>klub ....................... 1040,-<br />

Nykøbing Falster <strong>Bridge</strong>klub ..... 800,-<br />

Odder <strong>Bridge</strong>klub ..................... 1200,-<br />

Ringe <strong>Bridge</strong>klub ....................... 500,-<br />

Ringsted <strong>Bridge</strong>klub ................. 1200,-<br />

Rødovre <strong>Bridge</strong>klub ................. 1600,-<br />

Skælskør <strong>Bridge</strong>klub ................ 1480,-<br />

Struer <strong>Bridge</strong>klub ..................... 1230,-<br />

Støvring <strong>Bridge</strong>klub ................. 1280,-<br />

Thisted <strong>Bridge</strong>klub ................... 1120,-<br />

Varde <strong>Bridge</strong>klub ....................... 600,-<br />

Vordingborg <strong>Bridge</strong>klub ............. 950,-<br />

Østsjællands <strong>Bridge</strong>center .......... 480,-<br />

Aalborg <strong>Bridge</strong>klub .................. 4140,-<br />

Øvrige bidrag:<br />

Anonymt ....................................... 42,-<br />

B.J. ................................................ 10,-<br />

Bogsalg, Novrup ......................... 140,-<br />

Jelling BK (Bent Berg) ........... 450,-<br />

Eric Simons ............................ 200,-<br />

<strong>Bridge</strong>klubben HCØ ................. 1000,-<br />

Gumpetunge Asminderødder.... 1140,-<br />

Lemvig <strong>Bridge</strong>klub .................... 500,-<br />

John Ortmann ............................... 50,-<br />

Honorar DANSK BRIDGE, Novrup2500,-<br />

Carsten Dahl Frehr ..................... 500,-<br />

Saldo 12/6 2001 .................. 154.036,-<br />

JULI 2001 37


38<br />

Brasiliensfarerne<br />

Hvilket rygstød har juniorholdet ikke fået<br />

ved at se, hvordan forbundets <strong>med</strong>lemmer<br />

har samlet midlerne til deres deltagelse ind<br />

gennem måneders målrettet arbejde!<br />

Hvem er det så, vi sender af sted?<br />

Martin Schaltz er allerede præsenteret,<br />

og her møder du resten af holdet.<br />

Andreas Marquardsen, 23 år<br />

Begyndte at spille bridge i Sønderborg som<br />

15-årig og har si<strong>den</strong> spillet i Helsingør,<br />

Jægerspris, Århus (Akademisk, Århus BK<br />

og Klub 37) og O<strong>den</strong>se (Mouton). Århus<br />

BK er <strong>den</strong> eneste klub, hvor Andreas ikke<br />

har vundet klubmesterskabet for hold _ her<br />

blev hans hold „kun“ <strong>nr</strong>.2.<br />

En god baggrund for at spille internationalt<br />

er, at han har spillet såvel naturlige<br />

som kunstige systemer. Sammen <strong>med</strong> Martin<br />

Schaltz spiller han et naturligt system<br />

<strong>med</strong> et hav af påhit. Det er <strong>den</strong>ne baggrund,<br />

der gør, at damelandsholdet på Tenerife har<br />

bedt ham være coach <strong>med</strong> specielt ansvar<br />

for at studere modstandernes systemer.<br />

Andreas’ rekordliste svulmer. To gange<br />

har han vundet kreds 4’s mixedpar, og han<br />

har været <strong>nr</strong>.2 i DM. I junior-DM har han<br />

i hold en guld- og fire bronze<strong>med</strong>aljer og<br />

i par en gang guld og en gang bronze.<br />

Han holder meget af dette spil:<br />

Andreas hjalp til ved Skolernes Idrætsfestival<br />

DANSK BRIDGE<br />

<<br />

Vest / N-S<br />

# 9 7 4<br />

¤ D B 9 6 2<br />

> K 6 4<br />

D B 10 5 µ >3<br />

E 9 8 7 2<br />

B ud (Rusinow) til >E.<br />

¤E og hjerter til ¤B og ¤K. 6, mens Øst lagde klør. Da de tre<br />

hjerterstik fulgte, så Øst ikke faren i at afvise<br />

<strong>med</strong> #10, men <strong>den</strong> blev åbenlys, da<br />

<strong>den</strong> sidste hjerter blev trukket:<br />

# 9 7 4<br />

¤6<br />

>K<br />

B 10 µ >_<br />

_ <<br />

#E B<br />

¤_<br />

> 9 8 2<br />


Kåre Schou Gjaldbæk, 20 år<br />

Studerer matematik og datalogi på O<strong>den</strong>se<br />

Universitet. Var 11, da han blev slæbt til<br />

sin første turnering af farmand, Søren<br />

Gjaldbæk, men kom først i klub tre år senere.<br />

Dengang spillede han <strong>med</strong> He<strong>nr</strong>ik<br />

Thomsen, mens senere klubmakkere er<br />

Thomas Sivholm, far Søren, David Søndergaard<br />

og Jonas Houmøller, som han<br />

skal til Rio <strong>med</strong>. På repræsentative hold<br />

har han desu<strong>den</strong> spillet <strong>med</strong> Boje He<strong>nr</strong>iksen<br />

og Troels Thomsen. Han er internationalt<br />

rutineret efter fem NM-, EM- og VMdeltagelser<br />

si<strong>den</strong> baby-EM i Wales 1996.<br />

Med Jonas spiller han et naturligt, aggressivt<br />

Acol-system <strong>med</strong> 4-farve-majoråbning,<br />

selv om han altid har holdt på<br />

major 5-farve, men det vigtigste er aggressiviteten.<br />

1400 her og der er en investering<br />

... selvom holdpallerne ikke altid er<br />

enige!<br />

Jonas Houmøller, 18 år<br />

Går på forberedelsesskole og starter et<br />

ingeniørstudium til efteråret. Har spillet<br />

bridge i fem år og elsker følelsen af at lukke<br />

alt andet ude, mens han koncentrerer sig<br />

totalt om <strong>den</strong> hånd, han netop spiller. Har<br />

hele ti<strong>den</strong> fokuseret på spillets psykologi.<br />

Turde i starten ikke melde hårdt og slet<br />

ikke spærremelde, fordi han var sikker på,<br />

at han ville blive doblet og gå frygteligt<br />

ned. Så fandt han ud af, at modparten i<br />

stedet for at doble som regel gik i vandet,<br />

og så gav han sig til at spærremelde hårdere<br />

og hårdere. Jo, han er helt i overensstemmelse<br />

<strong>med</strong> Kåre.<br />

Der er ikke mange juniorer i Vejle, hvor<br />

han bor, men en af de mest talentfulde er<br />

hans søster Bjørg, og de to vandt sammen<br />

kredsfinalen for mixed-par.<br />

Michael Askgaard, 25 år<br />

Godt på vej mod afslutningen af sit studium<br />

af matematik og kemi på Københavns<br />

Universitet.<br />

Michael lærte tidligt bridge på hyggeniveau<br />

i familien og har har spillet 8_9 år i<br />

klub. Han sværger til holdturnering og er<br />

derfor særligt glad for sit DM for juniorhold<br />

samt KM for klubhold, begge dele i<br />

2000.<br />

I sin fritid dyrker Michael en masse<br />

sport: Fodbold, tennis, golf — og desu<strong>den</strong><br />

løbetræner han. Man kunne sikkert lave en<br />

gevaldig dyst mellem ham og Martin<br />

Schaltz, der også er temmelig god til sport<br />

og fx på et tidspunkt måtte vælge mellem<br />

en fodboldkarriere i OB og satsning på topbridge.<br />

Et spil, Michael husker helt specielt, er<br />

dette, som ikke var <strong>med</strong> i referatet fra junior-EM<br />

i Tyrkiet 2000 i DANSK BRIDGE:<br />

Syd / N-S<br />

#D 8<br />

¤ E K D 9 8 2<br />

> K 7 4<br />

D B 3 2 µ > 10 9<br />

2 pas 2# 3<br />

pas 3¤ pas 3# 4<br />

pas 4> 4 pas 4# 4<br />

pas 4ut 5 pas 5< 6<br />

D 6> 7 pas 6¤ 8<br />

pas 6ut pas pas<br />

pas<br />

1. 15_17 hp.<br />

2. XY-sans.<br />

3. 4-2-4-3 fordeling.<br />

4. Cuebids.<br />

5. Roman Key Card Blackwood.<br />

6. 0 eller 3 esser.<br />

7. Har du >D?<br />

8. Nej!<br />

Udspil: ¤B.<br />

Allerede under meldingerne var Gregers<br />

opmærkom på <strong>den</strong> mulige dobbeltskvis til<br />

JULI 2001 39


13 stik, men da storeslem både fordrede<br />

hjerterne 3_2 og en virkende skvis, valgte<br />

han at blive i 6ut.<br />

Der kom hjerter ud, og Michael testede<br />

først, at hjerterne sad pænt, før han tog<br />

#EKD og E K D 3 µ >10<br />

4 pas 3¤ 3 pas<br />

3# 5 pas 4< 3 pas<br />

4> 6 pas 4# 3 pas<br />

5# 7 pas 5ut 3 pas<br />

6> 8 pas 6# 3 pas<br />

7< 9 pas 7# pas<br />

pas pas<br />

1. Startrelæ.<br />

2. God åbningshånd.<br />

3. Relæer.<br />

4. Fem hjerter.<br />

5. 2-5-4-2.<br />

6. 1 es.<br />

7. To konger af forskellig farve.<br />

8. 1 dame.<br />

9. Damen i næstlængste farve, dvs. ruder.<br />

Gregers så, at havde makker D var <strong>den</strong> rigtige<br />

kontrakt 7# på 4_2-fit! Den krævede spar<br />

4_3 og klør 3_2, men såvel 6< som 6ut<br />

kræver også klør 3_2, så 7# sad lige i øjet.<br />

God vind i Rio!<br />

Vi kan være glade for det hold, vi sender<br />

til Rio. Seks veltrim<strong>med</strong>e unge, der elsker<br />

spillet og har intuition og vi<strong>den</strong>skab <strong>med</strong> i<br />

bagagen. Kaptajn H.K.Sørensen og coach<br />

Bettina Kalkerup vil vide at få det bedste<br />

ud af dem.<br />

God vind _ vi står alle sammen bag jer!


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN<br />

Mest for<br />

ikke-eksperter<br />

„Value-bids“<br />

af Mads Krøjgaard<br />

I maj så vi på bl.a. langfarvetrialbids (LFT).<br />

Ideen var, at man kunne se, om kortene<br />

passede sammen. Vi var enige om, at man<br />

anvender LFT på udgangsinviterende hænder<br />

efter 1 i major - 2 i major. Man melder<br />

en farve, hvor man har behov for hjælp<br />

(altså ikke KDB10). Svarer skal nu se, om<br />

han kan dække tabere. Det bedste er, hvis<br />

han har honnører i farven, men en singleton<br />

kan også godt være attraktiv. Det værste<br />

er tre små kort i farven; de kan ikke<br />

dække tabere.<br />

I dag ser vi på en an<strong>den</strong> situation, hvor<br />

det er vigtigt, at kortene passer sammen.<br />

Efter åbning 1 i major er 3 i major normalt<br />

en udgangsinvitation. Problemet er, at åbner<br />

af og til træffer en forkert beslutning<br />

på de marginale hænder. For at give åbner<br />

et bedre beslutningsgrundlag kan man på<br />

svarhån<strong>den</strong> benytte valuebids (fitbids).<br />

Enkeltspring i ny farve viser værdier i<br />

farven, støtte til åbningsfarven og styrke<br />

som til en normal invit. Altså:<br />

1¤ - 2#/3<br />

1# - 3/¤<br />

Nogle eksempler<br />

Makker åbner <strong>med</strong> 1¤. Hvad melder du på:<br />

1. # 8 3 ¤ E 10 9 4 > K B 10 6 4 < 7 2<br />

2. # K D 10 4 ¤ K D 6 3 > 7 4 2 < 8 3<br />

3. # 8 4 ¤ K B 5 3 > 5 2 < K D 10 9 2<br />

Makker åbner <strong>med</strong> 1#. Hvad melder du på:<br />

4. # E 9 8 3 ¤ 9 4 > 10 3 < K D 9 8 2<br />

5. # K D 6 4 ¤ K D 10 9 >10 9 8 < 4 3<br />

6. # E B 6 2 ¤ 7 6 > K B 10 6 5 < 6 5<br />

Åbner får nu god mulighed for at afgøre,<br />

om I skal i udgang. Det er selvfølgelig bedst,<br />

at han har længde og honnører i farven.<br />

Bemærk en nuanceforskel i forhold til<br />

LFT, hvor en kortfarve ofte er attraktiv. Det<br />

skyldes, at forsøgsfarven i LFT ikke er så<br />

stærk _ der behøves altid hjælp. Et valuebid<br />

viser derimod gode værdier i farven, og<br />

derfor er en kortfarve hos åbner ikke god,<br />

da der i givet fald er tale om honnørspild.<br />

Men lad os se nogle eksempler/opgaver,<br />

hvor åbner skal træffe afgørelsen.<br />

Du har åbnet <strong>med</strong> 1¤ på<br />

# E 6 4 2 ¤ K D 7 6 2 > D 7 5 < 8<br />

Hvad melder du når:<br />

7. Din makker springer til 3>?<br />

8. Din makker springer til 3


Svar på eksempler/opgaver<br />

1. Meld 3>, hvor du har dine værdier. Meldingen<br />

viser støtte til makkers hjerterfarve<br />

og er en udgangsinvitation.<br />

2. Meld 2#. Hvis du fortæller makker, hvor<br />

du har dine værdier, kan han bedre træffe<br />

<strong>den</strong> rigtige afgørelse.<br />

3. 3 D 7 5 µ > K B 10 6 4<br />

< 8 < 7 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1¤ pas 3> pas<br />

4¤ pas pas pas<br />

42<br />

DANSK BRIDGE<br />

8. 3¤. Makkers 3< gør, at selv 3¤ kan<br />

være for højt, men vi har intet mistet i forhold<br />

til de par, som spiller traditionelle<br />

støtter. De er også mindst i 3¤.<br />

9. 4#. Selv <strong>med</strong> minimum er det en klar<br />

4#. Når makker har værdier i klør, kan vi<br />

få forsørget vores B1063.<br />

Med hånd 4 ser det således ud:<br />

# K B 10 7 6 # E 9 8 3<br />

¤8 ¤9 4<br />

> E D 4 µ > 10 3<br />


Meld og spil<br />

af Christian Reinholdt<br />

Sommeren er over os, og når solen bager,<br />

kunne man tro, at nu er bridgen direkte<br />

ude af top-10. Men så er det, at jeg endnu<br />

engang må påpege, at det er vigtigt af få<br />

vedligeholdt „stikarmen“!<br />

Brug lejlighe<strong>den</strong> til i sommerens åbne<br />

huse at møde andre mod-, og måske <strong>med</strong>spillere,<br />

end dem, du er vant til fra egen<br />

klub. De fleste er faktisk flinke mennesker.<br />

Denne gang får du to spil fra det virkelige<br />

liv. Faktisk nogle spil, jeg selv havde<br />

på en rejse til Prag, hvor jeg var nødt til at<br />

spille <strong>med</strong> i turneringen sammen <strong>med</strong> „<strong>den</strong><br />

gamle“, for at antallet var passende. Egentlig<br />

et udmærket fif at samle spil til <strong>den</strong>ne<br />

spalte, hvor honoraret minder om Ugandalønninger,<br />

når man alligevel er på arbejde!<br />

Nå, spøg til side og videre til første spil.<br />

Det er holdturnering, og temaet er ...<br />

Den farlige hånd<br />

Du er giver og har fået tildelt disse kort:<br />

# E B 9<br />

¤ E 5 4<br />

>D 9 µ<br />

D 9 µ > E K 10 7 6 5<br />

B, får du oftest<br />

seks stik i farven, da Nord blot skal kunne<br />

bekende. Kan han ikke det, må du ty til en<br />

klørknibning. Med din spillefacon har du<br />

garderet dig mod >Bxxx hos Syd.<br />

Hele fordelingen kunne være <strong>den</strong>ne:<br />

# K 10 8 3 2<br />

¤ 9 8 6<br />

>2<br />

D 9 µ > E K 10 7 6 5<br />


Hjælp fra fjen<strong>den</strong><br />

Det næste spil er også fra Prag. Temaet er<br />

her det, at du skal få fjen<strong>den</strong> til at garantere<br />

dig det sidste stik.<br />

Du skal åbne <strong>med</strong> disse kort:<br />

# E K B 6 2<br />

¤E B<br />

> E 7 3 µ<br />

D, og du kan se disse<br />

papirer:<br />

# E K B 6 2 # D 8 5 3<br />

¤ E B ¤ K 5 2<br />

> E 7 3 µ > K 6 4<br />

K og fortsætter<br />

<strong>med</strong> >6, som fjen<strong>den</strong> vinder.<br />

Situationen er nu <strong>den</strong>ne:<br />

#B 6 #D 8<br />

¤_ ¤_<br />

>_ µ >_<br />

K 6 4<br />

10 5 2<br />


DM veteranpar:<br />

Danmarksmestre på afbud<br />

af Jørgen Stilling, Sven Andresen og Ib Lundby<br />

Jeg var i Rottneros i veteran-weeken<strong>den</strong>,<br />

men Jørgen Stilling og Sven Andresen var<br />

så flinke at sende hver en rapport fra Næstved.<br />

Indledningen til artiklen er Stillings,<br />

mens jeg har plukket og delvist kommenteret<br />

spillene fra begge referater.<br />

IL<br />

DM veteranpar blev i år afholdt i Klubben<br />

Næstveds dejlige lokaler under sædvanlig<br />

kyndig ledelse af Preben Boysen og udstrakt<br />

hjælp fra klubbens <strong>med</strong>lemmer.<br />

Selvom solen gnistrede fra en skyfri himmel,<br />

var ingen hængemulede over at skulle<br />

tilbringe dagen in<strong>den</strong>døre.<br />

Preben sagde, at det er det dejligste DM<br />

at være ansvarlig for. Jeg er enig og tilføjer<br />

for egen regning, at vi ikke må glemme<br />

Skole-DM og DM for begyndere og klubspillere.<br />

Det er en fornøjelse at gøre nye<br />

spillere endnu mere glade for bridge ved<br />

at lade dem deltage i en rigtig turnering.<br />

Ejler Ejlersen_Svend Erik Buch, Vestjylland,<br />

kunne overnatte på 1.pladsen, men<br />

holdt ikke skansen. Nr.2, Annelise Hyldig_<br />

Erik Hermansen, Nordjylland, fortsatte<br />

derimod i flot stil og lå på samme plads<br />

efter DM’s sidste spil.<br />

Sven Andresen_Flemming Jensen, Nordsjælland,<br />

var ofte i front og hele ti<strong>den</strong> <strong>med</strong><br />

i toppen. Hen mod slutningen satte parret<br />

en gevaldig slutspurt ind, så der ikke var<br />

tvivl om udfaldet.<br />

Som Sven sagde i sin takketale, så havde<br />

de ikke kvalificeret sig, men kom <strong>med</strong> på<br />

et afbud. Da han ringede til Flemming og<br />

fortalte det, lød svaret:<br />

„Skidt, fodboldlandsholdet i 1992 kom<br />

vel også <strong>med</strong> på afbud!“ ☞<br />

JULI 2001 45


Bedste halvdel af feltet:<br />

1. Sven Andresen_Flemming Jensen ............... 182<br />

2. Annelise Hyldig_Erik Hermansen ............... 158<br />

3. Leif Bøgh-Sørensen_Arne Pedersen ............ 135<br />

4. Peder Sørensen_Gunnar Drøgemüller .......... 122<br />

5. Henning Kokborg_Peter Würtz ................... 121<br />

6. Per Bredlund_Jens Juel Berg ....................... 113<br />

7. Klaus Fynboe_Jens Fynboe ......................... 108<br />

8. Olaf Nielsen_Hans W. Hansen ..................... 104<br />

9. Svend Erik Buch_Ejler Ejlersen .................... 98<br />

10. Karl Lind Madsen_Søren Peder Hansen ........ 95<br />

11. Per Grønborg_Knud Koefoed ........................ 85<br />

12. Else Waage_Karen Østergaard ....................... 39<br />

13. Niels Müller_Svend Lundbye ........................ 22<br />

14. Poul Kriser_He<strong>nr</strong>ik Lau ................................. 18<br />

15. Gorm Friis_Bent Vestergaard ......................... 17<br />

16. Anne Haber_Grethe Holmgaard .................... 15<br />

Alle var enige i deres tak til Preben Boysen<br />

og Klubben, som havde stået for et lydefrit<br />

arrangement. Preben lod straks takken<br />

gå videre til de mange af klubbens <strong>med</strong>lemmer,<br />

der havde været arbejdshestene.<br />

Dorthe Foersom har <strong>med</strong>delt, at hun vil<br />

holde pause fra det organisatoriske arbejde,<br />

men Preben Boysen havde bedt hende om<br />

at forestå præmieoverrækkelsen.<br />

Det gjorde hun gerne, men Boysen havde<br />

en „lumsk“ bagtanke <strong>med</strong> sin anmodning.<br />

På forbundets vegne overrakte han nemlig<br />

bagefter Dorthe Foersom DBF’s æresnål<br />

i sølv som tak for hendes store indsats<br />

46<br />

Dansede Dorthe Foersom og Preben Boysen<br />

lancier ved præmiebordet?<br />

DANSK BRIDGE<br />

for bridgen gennem en årrække _ både på<br />

forbunds-, kreds- og distriktsniveau, som<br />

repræsentant og <strong>med</strong>lem af turneringskomiteen,<br />

i Kreds II’s bestyrelse og som<br />

formand for distrikt Storstrøm.<br />

Tu-lederjobbet var en loppetjans<br />

En spiller ville in<strong>den</strong> turneringen vædde<br />

100 kroner på, at tu-lederen blot ville blive<br />

tilkaldt fem gange i weeken<strong>den</strong>s løb. Det<br />

var heldigt, at han ikke gjorde det, for <strong>den</strong><br />

kvote var allerede opbrugt om lørdagen.<br />

Veteran-DM er helt forskelligt fra åben<br />

par. Veteranerne spiller ganske vist også<br />

for at vinde, men først og fremmest, fordi<br />

de elsker spillet og det hyggelige samvær.<br />

Held i sprøjten<br />

Vinderparret var ikke uheldige i dette spil,<br />

hvor Sven Andresen gik til makronerne:<br />

Vest / N-S<br />

#E K<br />

¤2<br />

> K D 10 8 7<br />

B 3 2 µ > E 6 4<br />

E for at<br />

spille mere trumf, men det var ikke sundt.<br />

Syd gik hjem på


Annelise Hyldig, Flemming Jensen, Erik Hermansen og (bagvendt) Sven Andresen<br />

Topmøde<br />

Guld- og sølvvinderne tørnede sammen, da<br />

der kun manglede fem runder. I første spil<br />

vandt Hyldig_Hermansen 4# doblet, som<br />

skulle have været sat. +15 til nordjyderne.<br />

Så gik Andresen_Jensen en bet i en delkontrakt,<br />

men fik +2 på spillet. Run<strong>den</strong>s tredje<br />

spil var dette:<br />

Nord / Ø-V<br />

#_<br />

¤ B 7 4 3<br />

> E K D B 9 7<br />

4 2 µ >8 5<br />

10 6 3<br />

_ < E D 10 8 4<br />

4. Ø/Ø-V.<br />

# K D 10 9 4 ¤ 8 5 > E K 10 7 5 3 < _<br />

5. V/Ingen.<br />

# E 9 5 4 ¤ D > E D 10 6 2 < E 7 3<br />

6. Ø/Ingen.<br />

# K 5 ¤ E B 7 4 > 10 9 2 < 9 6 5 4<br />

JULI 2001 47


Hård 6ut<br />

Ved to borde var Syd i en hård 6ut i dette<br />

spil _ <strong>den</strong> ene vandt, mens <strong>den</strong> an<strong>den</strong> gik<br />

ned.<br />

Øst / N-S<br />

# 7 6 3 2<br />

¤7 2<br />

> D B 5 4 2<br />

10 8 7 3 µ >K 9<br />

E 6<br />

D, er der tre ruderstik.<br />

Brændt slem?<br />

I dette spil så det ud til, at Sven Andresen_<br />

Flemming Jensen havde brændt en slem:<br />

Vest / Alle<br />

# E 9 7 5 3<br />

¤K 8<br />

> K D 8 7 6 3<br />

_ µ > 10 9<br />


Udspillet blev trumfet <strong>med</strong> ¤8, og Øst var<br />

så venlig at stikke ¤K <strong>med</strong> ¤E for at spille<br />

klør igen. Så kunne Syd godt klare resten<br />

af stikkene.<br />

Brændt slem? Falder Øst fra <strong>med</strong> ¤E,<br />

prøver Syd formentlig at komme hjem på<br />

ruder, men Vest trumfer og spiller (bedst)<br />

spar til bordets es. Nu kan Syd nå hån<strong>den</strong><br />

i ruder, men prøver muligvis <strong>med</strong> spar til<br />

trumf. Så bryder det sammen, og Syd er<br />

på vej ned.<br />

Brændt slem? Joh, 6> blev dog nået ved<br />

fem borde, og <strong>den</strong> er ikke til at skyde ned.<br />

Hvordan skulle N-S have meldt ved guldbordet?<br />

Flot spilføring<br />

I dette spil udnyttede Jens Juel Berg på flot<br />

vis et par blottelser i modspillet:<br />

Nord / Ingen<br />

# E K 4 3<br />

¤ 10 7 6 3<br />

>3<br />

D 9 6 µ > E 7 5 4 2<br />

K B 10 8<br />


Før EM:<br />

Opvarmning til Tenerife<br />

Som opvarmning til EM på Tenerife i juli<br />

har de danske landshold spillet Mini-NM;<br />

holdet til åben række var en weekend midt<br />

i maj en tur i Stockholm, mens Asminderød<br />

Kro i pinsen udgjorde <strong>ramme</strong>n om de<br />

nordiske damers sidste afpudsning.<br />

Har du varmet op? Ellers se først lidt på<br />

de fire opgaver på side 2, in<strong>den</strong> du i dette<br />

referat læser, hvad der i virkelighe<strong>den</strong> skete<br />

ved bordet.<br />

Nr.2 i Stockholm<br />

Svenskerne havde inviteret Israel <strong>med</strong> til<br />

det nordiske træningsarrangement i Stockholm,<br />

og det takkede israelerne for ved at<br />

vinde turneringen. Slutstillingen <strong>med</strong> de<br />

danske resultater i parentes:<br />

1. Israel ........................ 105 (15)<br />

2. Danmark .................... 85 _<br />

3. Sverige ...................... 81 (14)<br />

4. Finland ...................... 60 (16)<br />

5. Island ......................... 57 (22)<br />

6. Norge ......................... 54 (18)<br />

Danmark blev altså bedste nordiske nation,<br />

men <strong>med</strong> til historien hører, at Norge stillede<br />

<strong>med</strong> et B-landshold (de øvrige lande<br />

mødte <strong>med</strong> deres EM-hold).<br />

På Aagaards diskussionsbase har <strong>den</strong>ne<br />

storeslem været diskuteret frem og tilbage:<br />

50<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Ib Lundby<br />

µ<br />

Nord / Alle<br />

# 9 3<br />

#B 6<br />

¤ 9 5 2<br />

> E K 10 8 4 2<br />

D B 5 > 7 6 3<br />

9<br />

pas 2#<br />

pas 3 pas 4ut<br />

pas 5¤ pas 5ut<br />

pas 6> pas 7<<br />

pas<br />

Udspil: ¤7.<br />

pas pas<br />

Du stikker Østs ¤B <strong>med</strong> ¤E, og ... ja,<br />

hvordan vil du tage alle 13 stik?<br />

Det skal sidde skidt, hvis det ikke lykkes,<br />

men det gør det jo, så man skal finde<br />

Hillerød <strong>Bridge</strong> Klub<br />

Hillerød <strong>Bridge</strong> Klub optager <strong>med</strong>lemmer til <strong>den</strong> nye sæson, der starter mandag <strong>den</strong><br />

3.september 2001 i Frederiksborghallen, Hillerød. Alle nye <strong>med</strong>lemmer er velkomne.<br />

Der er plads til både elitespillere, rutinerede og mindre rutinerede spillere.<br />

Besøg eventuelt klubbens hjemmeside www.bridge.dk/2148, hvor du kan se oplysninger<br />

om klubben samt turneringer og resultater fra <strong>den</strong> netop afsluttede sæson.<br />

Spilleti<strong>den</strong> er hver mandag, dog undtagen helligdage, fra kl.19.15 til 23.15, og<br />

kontingentet for en hel sæson er så lavt som 500 dkk. Tilmelding snarest muligt og<br />

senest <strong>den</strong> 1.august 2001 på klubbens e-mail adresse: helle.c@mail.dk eller til forman<strong>den</strong><br />

Niels Jørgen Tobiasen på telefon 4082 8999.


det rigtige tempo i spillet. Nørgaard prøvede<br />

at trumfe to spar på bordet og endte<br />

<strong>med</strong> at give Vest sidste stik for K D 3<br />

E og spillede ruder igen, der<br />

via >9 gik til >D og trumf. Hjerter til ¤E<br />

Lærkes <strong>Bridge</strong>rejser<br />

tog kongen <strong>med</strong> sig. Det kunne være fra<br />

¤KD blanke, men der var odds for <strong>den</strong><br />

aktuelle sits, så i stedet for trumftrækning<br />

valgte Blakset en bedre vej. Han trumfede<br />

ruder hjem, spillede klør til


Alle tre par på de deltagende hold var konstant<br />

i il<strong>den</strong>, og der var lagt op til et hårdt<br />

træningsprogram <strong>med</strong> masser af spil, korte<br />

pauser og alt for lidt søvn. Det var i hvert<br />

fald efter resultatet at dømme mere, end<br />

danskerne kunne klare:<br />

1. Sverige .................... 164 (0+4+13)<br />

2. Finland .................... 142 (10+6+22)<br />

3. Norge ....................... 135 (7+16+15)<br />

4. Danmark .................... 93<br />

Resultatet af multiholdberegningen viste,<br />

at frænde var frænde værst:<br />

1. Nadia Bekkouche_Trine Binderkrantz, S 16,46<br />

2. Jessica Larsson_Pia Andersson, S .......... 16,44<br />

3. Raija Koistinen_Sue Bäckström, SF ....... 15,91<br />

4. Astrid Steen Lybæk_Ida Wennevold, N .. 15,70<br />

5. Eva-Liss Göthe_Katarina Midskog, S .... 15,44<br />

6. Birgit Bärlund_Ritva Niemistö, SF ........ 15,30<br />

7. Anna Malinowski_A-L Hellemann, N ... 15,26<br />

8. Pirkko Savolainen_Sari Kulmala, SF ..... 15,30<br />

9. Eva Lund Heitmann_Åse Langeland, N . 14,39<br />

10. Camilla Krefeld_Marlene Kirstan, DK .. 13,44<br />

11. Lone Bilde_Charlotte He<strong>nr</strong>iksen, DK .... 13,07<br />

12. Maria Rahelt_Stense Farholt, DK ........... 12,72<br />

Lad os håbe, at <strong>den</strong> dårlige generalprøve<br />

borger for en god forestilling.<br />

52<br />

Giv dit barn, barnebarn, din nevø, niece eller ven en hobby for livet:<br />

Løbende kurser for 12–23 årige<br />

– lær bridge af en topspiller<br />

Hellerup O<strong>den</strong>se Kerteminde Aalborg Vejle<br />

Blaksets <strong>Bridge</strong>ctr. <strong>Bridge</strong>huset Kerteminde <strong>Bridge</strong>huset <strong>Bridge</strong>banen<br />

Gl. Vartovvej 44B Bogensevej 27, Skole Revlingebk. 33B Bleggaardsgade 40<br />

Torsdag 15–18 Mandag 16–18.30 Onsdag 15–17 Mandag.19–21.30 Tirsdag 18.30–21.30<br />

Start 6/9 Start 10/9 Start 12/9 Start 1/10 Start 11/9<br />

Anders Hagen Martin Schaltz Svend Novrup Allan Amstrup Villy Dam<br />

3929 0126 6617 4704 6532 3183 9815 3854 7583 3252<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nadia – <strong>nr</strong>.1 i multien – gik ind <strong>med</strong> 13


Nadia i modspil<br />

I dette spil gik en god præstation ud over<br />

(næsten) sagesløse danskere:<br />

Øst / Ø-V<br />

# K D 8 2<br />

¤ E K 6 2<br />

> 5 3 2<br />

E K B 8 6 4 µ >D 10<br />

9 7<br />

E.<br />

Udgangen blev kun sat ved dette bord,<br />

og endda u<strong>den</strong> større krumspring. Nadia<br />

tog for >EK og spillede >4 igen <strong>med</strong> en<br />

stille bøn om #7 hos makker. Bønnen blev<br />

hørt, så Syd måtte af <strong>med</strong> #E.<br />

Jeg så ikke, hvad der videre skete, men<br />

Syd kan ikke vinde, blot Vest går imellem,<br />

når der spilles trumf mod bordet. Syd kan<br />

ikke klare et nyt ruderangreb, når Vest slippes<br />

ind i trumf.<br />

Norsk safespiller<br />

<strong>Dansk</strong>erne var også u<strong>den</strong> skyld i en dårlig<br />

score i dette spil:<br />

Syd / Alle<br />

# K 5 4<br />

¤ B 10 4 2<br />

> D 7 5<br />

B 10 4 3 2 µ > E 9 8 6<br />


54<br />

<strong>Bridge</strong>-Salonen<br />

Tove Beildorff<br />

4 1 1 3 3 2<br />

SÆSONEN<br />

2001/2002<br />

Få ledige pladser<br />

TIRSDAG – ONSDAG – TORSDAG<br />

kl.13–17 eller kl.19–23<br />

4 1 1 3 3 2<br />

SOMMERBRIDGE<br />

ÅBENT HUS<br />

Bronzepointturnering<br />

Maj – Juni – Juli – August<br />

TIRSDAG og ONSDAG<br />

kl.13–17 eller kl.19–23<br />

Indskud pr. spiller: 40 kr.<br />

Husk <strong>den</strong> personlige rabat<br />

Ferie 5–28/6, begge dage incl.<br />

4 1 1 3 3 2<br />

Ring efter program<br />

eller oplysninger:<br />

<strong>Bridge</strong>-Salonen<br />

Tove Beildorff<br />

Østerbrogade 228, st.<br />

3927 1577<br />

E-mail: <strong>Bridge</strong>-Salonen@mail.dk<br />

Bus 6, 14 og 39 til døren samt alle<br />

tog <strong>med</strong> stop på Svanemøllen<br />

DANSK BRIDGE<br />

Flot meldeserie<br />

De århusianske debutanter stod for en flot<br />

meldeserie til storeslem i dette spil:<br />

Vest / Ingen<br />

# E 7 4 3<br />

¤ K 9 6 2<br />

> K D 9 6<br />

B 8 5 3 2 µ > 10 4<br />

4<br />

pas 4# 4 pas 4ut 5<br />

pas 5< 6 pas 5ut 7<br />

pas 6> 8 pas 7 ¤<br />

pas pas pas<br />

1. 16 + hp <strong>med</strong> 4 hjerter eller 6 ruder og 0_2 hjerter.<br />

2. Gamekrav _ hvilken type hånd har du?<br />

3. Hjerterstøtte <strong>med</strong> single klør.<br />

4. Cuebids.<br />

5. Roman Key Card Blackwood.<br />

6. 0 eller 3 esser af 5.<br />

7. Storesleminvit.<br />

8. Cuebid, reinvit.<br />

Udspil: #8.<br />

Sparproblemet blev løst i udspillet, og<br />

da Camilla trak ¤E var der fumlen i Vest<br />

(... og fumlen her betyder ikke, at man har<br />

en singleton!). Camilla trak derfor også<br />

¤D og >E, spillede ruder til >K og trumfede<br />

en ruder <strong>med</strong> ¤10. ¤8 blev sendt af<br />

sted til <strong>den</strong> markerede knibning _ 13 stik.<br />

Mere af <strong>den</strong> slags på Tenerife, piger _ så<br />

er I <strong>med</strong>, hvor det gælder!<br />

Rigtig god<br />

bridgeferie


Ændring af turneringsreglementet:<br />

Meldekasser – nye regler<br />

af Jesper Dybdal, Turneringskomiteen<br />

Fra <strong>den</strong> 1.september 2001 ændres reglerne,<br />

så man skal lade meldingskortene ligge<br />

fremme på bordet, indtil åbningsudspillet<br />

er vendt.<br />

Sådan gør man allerede nogle steder i<br />

ver<strong>den</strong>, og alle lader til at være glade for<br />

det.<br />

Et meldeforløb afsluttes altså som følger,<br />

hvis Syd bliver spilfører:<br />

ž Den sidste pas lægges frem på bordet.<br />

ž Vest stiller eventuelle spørgsmål om<br />

meldeforløbets betydning, vælger sit<br />

udspil og spiller ud fordækt.<br />

ž Øst (og Syd) kan nu stille modstanderne<br />

spørgsmål om meldeforløbets betydning.<br />

ž Når der ikke er flere spørgsmål, vendes<br />

udspillet, meldingskortene fjernes, og<br />

<strong>den</strong> blindes kort lægges ned.<br />

Fordelene ved de nye regler:<br />

ž Alle ved bordet får bedre tid til at studere<br />

meldeforløbet.<br />

ž Modspillerne kan se meldeforløbet,<br />

mens de stiller spørgsmål om dets<br />

betydning.<br />

ž Visse meget almindelige uvaner, som fx<br />

at afgive <strong>den</strong> sidste pas u<strong>den</strong> at bruge<br />

meldingskortet, vil forsvinde.<br />

ž Det bliver langt sjældnere nødvendigt<br />

at få meldeforløbet gentaget.<br />

ž Der bliver færre tilfælde, hvor alle<br />

sidder og venter på et udspil fra en<br />

åbningsudspiller, som ikke er klar over,<br />

at han skal spille ud.<br />

Er det ikke svært at vænne sig til?<br />

Jo, det vil sikkert tage nogen tid, før vi alle<br />

har fået ændret vores vaner. Vi vil derfor<br />

anbefale, at alle turneringsledere er meget<br />

tolerante overfor overtrædelser af <strong>den</strong>ne<br />

regel. DBF’s egne turneringsledere vil blive<br />

instrueret om, at i hele sæsonen 2001_2002<br />

skal uagtsomme overtrædelser ikke have<br />

andre konsekvenser end en orientering om<br />

de nye regler. Selv efter sæsonen 2001_<br />

2002 vil overtrædelse normalt kun <strong>med</strong>føre<br />

straf i form af påtale.<br />

Gælder det også i klubben?<br />

Ja, de nye regler gælder også i klubben.<br />

Formelt er dette en ændring af afsnit 4.5 i<br />

forbundets særlige turneringsbestemmelser<br />

(turneringsreglementet, som står i klubhåndbogens<br />

kapitel 6), der gælder overalt<br />

i DBF-regi. Hver enkelt klub har ret til at<br />

lave sine egne regler, som erstatter regler i<br />

turneringsreglementet; men når det gælder<br />

grundlæggende regler som disse, vil<br />

vi anbefale alle klubber at følge normen.<br />

Det er jo vigtigt, at klubspillerne kan bruge<br />

deres vaner hjemmefra, når de besøger<br />

andre klubber eller spiller i andre turneringer.<br />

Spil bridge for 50 kr<br />

om måne<strong>den</strong><br />

Rosenvang Lokalcenter<br />

Vidtskuevej 4, Viby<br />

Turnering hver mandag kl.19 fra<br />

3.september.<br />

Kaffe er <strong>med</strong> i prisen.<br />

Tilmelding:<br />

8692 1193 eller 8627 2095<br />

Rosenvang <strong>Bridge</strong>klub<br />

Connie Jensen og Bodil Vestergaard<br />

JULI 2001 55


DM-damepar:<br />

Damefinalen blev afviklet i de venlige og<br />

velegnede lokaler på VUC i Viborg, hvor<br />

Else Tams stod for arrangementet, mens<br />

H.C.Nielsen fra Vejle klarede hvervet som<br />

turneringsleder, og Lars Andersen, Vojens,<br />

tog sig af regnskabet. Der var kun lovord<br />

til overs for <strong>den</strong>ne velfungerende trio.<br />

Der var optræk til en spæn<strong>den</strong>de og<br />

jævnbyrdig finale, hvor mange par havde<br />

mulighe<strong>den</strong> for en topplacering, og for an<strong>den</strong><br />

gang på tre år var det to fynske piger,<br />

der løb <strong>med</strong> guld<strong>med</strong>aljerne.<br />

Lone Mortensen og Jane Kiessling startede<br />

forsigtigt, men si<strong>den</strong> kom der gang i scoringen,<br />

og søndag formiddag strøg parret<br />

op på førstepladsen, som de på intet tidspunkt<br />

si<strong>den</strong> gav fra sig. Det var faktisk kun<br />

fjerde gang fynboerne spillede sammen,<br />

så danmarksmesterskabet må nok siges at<br />

være en stor overraskelse.<br />

Sejren blev grundlagt ved aggressive<br />

meldinger og fint teknisk spil. Mortensen<br />

og Kiessling hentede således mesterskabet<br />

tilbage til Fyn, hvor det også havnede<br />

for to år si<strong>den</strong>, da Susanne Thomsen_Leise<br />

Holst vandt en lige så overraskende sejr.<br />

56<br />

Lone Mortensen og Jane Kiessling<br />

DANSK BRIDGE<br />

Fynsk forår<br />

af Charles<br />

De to øvrige <strong>med</strong>aljetagere er rutinerede<br />

og sammenspillede par, der begge var <strong>med</strong><br />

fremme under hele turneringen. Anne og<br />

Bente Aagaard tog sig af sølv<strong>med</strong>aljerne,<br />

mens søstrene Ebba Glud og Gerda Holm<br />

snuppede bronzen.<br />

Noget overraskende kom de forsvarende<br />

mestre, Anne Britze_Nadia Bekkouche, og<br />

Jette Bonde_Maria Rahelt aldrig <strong>med</strong> helt<br />

frem i feltet, men begge par sluttede dog i<br />

top-10.<br />

Resultatet<br />

Bedste halvdel:<br />

1. Jane Kiessling_Lone Mortensen .............................. 262<br />

2. Anne Aagaard_Bente Aagaard ................................. 206<br />

3. Ebba Glud_Gerda Holm .......................................... 196<br />

4. Lene Erlandsson_Pia Rasmussen ............................ 180<br />

5. Anne Britze_Nadia Bekkouche ............................... 175<br />

6. Anne Jarling_Maj-Britt Nielsen ............................... 167<br />

7. Birgitte Randrup_Birgitte Stephensen ...................... 157<br />

8. Bente Marker_Grete Christophersen ....................... 142<br />

9. Jette Bondo_Maria Rahelt ....................................... 141<br />

10. Britta Krøjgaard_Hanne Lise Hansen ...................... 132<br />

11. Elisabeth Jensen_Jannie Jensen ............................... 132<br />

12. Anne-Lise Hyldig_Anne Pflug ................................ 124<br />

13. Karin Høg_Aase Pedersen ....................................... 119<br />

14. Betty Holm_Lise Holm .......................................... 118<br />

15. Ingelise Kofoed_Marianne Madsen ......................... 107<br />

16. Susanne Thomsen_Anita Jensen ............................. 102<br />

17. Tine Agerskov_Karin Birkedal .................................. 94<br />

18. Karen Østergaard_Else Waage .................................. 86<br />

19. Tove Gjerdum_Vickie Fleischer ................................ 78<br />

20. Birthe Kinnunen_Karen Fischer ................................ 36


Et tandlægekup<br />

Lone Mortensen havde ikke indgange nok<br />

til en elimination, men klarede problemet<br />

<strong>med</strong> et tandlægekup.<br />

Syd / Ø-V<br />

# 8 6 3<br />

¤ B 4 2<br />

> 9 8 6<br />

D 3 µ > E B 7 5 4 2<br />

< 5 < 6 3<br />

#E<br />

¤ E 9 7 3<br />

>K 10<br />

56 stak<br />

Øst <strong>med</strong> >E, og hjerter tilbage var sagen,<br />

men Øst fremturede i spar trumfet i Syd.<br />

Lone gik på bordet på K! (tandlægekup)<br />

og spillede ¤3 fra hån<strong>den</strong>. Vest<br />

stak <strong>med</strong> ¤D, men var nu slutspillet til at<br />

spille spar til dobbeltrenonce eller hjerter<br />

op i <strong>den</strong> splittede gaffel.<br />

11 stik gav +16 (top +19).<br />

Moysean-fitten<br />

4_3 fitten i trumffarven er ikke så usædvanlig,<br />

men du har næppe set <strong>den</strong> ringere<br />

end her.<br />

Øst / Ø-V<br />

# B 7 3<br />

¤ E K 8 5 3<br />

> E K D 7<br />

8 µ > B 10 9 6 4 2<br />

8.<br />

>E tog første stik, og så fulgte trumf til<br />

#8! Inde på #10 kunne Vest nu sætte kontrakten<br />

<strong>med</strong> hjerterskift, da modspillet så<br />

får fire trumfstik (hjertertrumfning i Øst),<br />

men <strong>med</strong> <strong>den</strong> begrundelse, at Syd muligvis<br />

havde 5-farve i trumf, svingede Vest<br />

forståeligt til


Mesterlig top<br />

Jane Kiessling trak sine topstik i dette spil,<br />

og det gav en ren top.<br />

Øst / Ø-V<br />

# E 8 5<br />

¤8 4<br />

> D 10 2<br />

K 7 6 5 3 µ >B 4<br />

E 9 8<br />

D og trak rutineret<br />

de fem klørstik. Kiessling noterede, at Vest<br />

kastede #6 og ¤76, mens Øst kaldte energisk<br />

i hjerter.<br />

Syd trak >E! Herefter fulgte spar fra top,<br />

og inde på #D var Øst bundfrossen i hjerter,<br />

så Syd fik stik for ¤K og <strong>den</strong> „lange“<br />

spar. 11 stik havde ingen andre præsteret.<br />

+19!<br />

Sølvmodspil<br />

Anne og Bente Aagaard slog til i dette spil:<br />

Øst / Ø-V<br />

#5 4<br />

¤ K 10 7 3 2<br />

>7<br />

K 6 3 2 µ > 10 8 5 4<br />

E og >9 til trumf<br />

på bordet. Syd forsøgte at gå på hån<strong>den</strong><br />

på ¤D, men Vest trumfede. Bente Aagaard<br />

trak nu K gav senere <strong>den</strong><br />

an<strong>den</strong> bet og +13 til Ø-V.<br />

Friske bronzepiger<br />

Ebba Glud og Gerda Holm er næsten altid<br />

garanter for et spektakulært spil _ også her.<br />

Vest / Ø-V<br />

# K D B 9 4<br />

¤E 2<br />

>E B<br />

D 10 3 2 µ > K 9 8 7 6 5 4<br />


VEST NORD ØST SYD<br />

Gerda Ebba<br />

Holm Glud<br />

pas 1# pas 2¤<br />

pas 3 1<br />

pas 6ut pas 7¤<br />

pas pas pas<br />

1. Fjerde farve.<br />

Udspil ?<br />

Hvad spiller stakkels Vest ud efter dette<br />

meldeforløb? Vest forsøgte >2, og så var<br />

der 13 stik og +19.<br />

7¤ gik ned ved et andet bord, mens 10<br />

par tog 13 stik i 6¤ hhv. 6ut.<br />

Sirlig spilføring<br />

Til slut ser vi Anita Jensen demonstrere sin<br />

blæn<strong>den</strong>de teknik i et spil, hvor Ø-V høfligt<br />

afslørede trumfsitsen i meldingerne.<br />

Syd / Ingen<br />

#9 3<br />

¤ E 9 6 3 2<br />

>D 2<br />

9 7 3 µ > E K 10 6 4<br />

E for at skifte til<br />

#B, og så skal vi se Anita trylle.<br />

Inde på #E fulgte hjerter til ¤E og en<br />

hjertertrumfning på hån<strong>den</strong>. Den sidste ruder<br />

blev trumfet på bordet fulgt af endnu<br />

en hjertertrumfning hjemme. Nu blev #K<br />

trukket, og #D fjernede Vests sidste spar,<br />

men ikke nok <strong>med</strong> det: Anita trumfede <strong>den</strong><br />

stående #D på bordet! Hjerter til trumf<br />

rensede Vest i <strong>den</strong> farve, og <strong>med</strong> tre kort<br />

tilbage spillede Syd sig fri <strong>med</strong> en lille<br />

trumf, hvorefter Vest måtte spille op i saksen<br />

til sidst.<br />

10 forrygende stik og +18.<br />

Slutkommentarer<br />

Efter turneringen blev der budt på kransekage<br />

og et glas sprudlende champagne,<br />

hvorefter Viborgs viceborgmester Klaus<br />

Keller overrakte <strong>med</strong>aljer og præmier.<br />

Til slut takkede Lone Mortensen arrangørerne<br />

og deltagerne for en god turnering.<br />

Inger Stabell<br />

og Ebba Glud<br />

JULI 2001 59


I nat havde jeg en drøm _ eller skulle vi<br />

kalde det et mareridt. Jeg drømte, at jeg<br />

lige havde lært at spille bridge og sad<br />

hjemme og forsøgte at memorere alle de<br />

regler og pointgrænser, jeg skulle lære.<br />

Pludselig kom der et voldsomt lyn, og ud<br />

trådte en skabning <strong>med</strong> horn i pan<strong>den</strong> (han<br />

mindede egentlig lidt om min bridgelærer).<br />

Han vidste, at jeg var ved at lære bridge,<br />

og fortalte, at han ville holde eksamen for<br />

mig en gang om året, indtil jeg havde bestået.<br />

Endvidere sagde han:<br />

„Du skal altid huske, at en udlært bridgespiller<br />

har følgende egenskaber:<br />

1. Kan oparbejde en god teknik.<br />

2. Kan genkende tidligere spil og pointerne<br />

fra dem.<br />

3. Kan bruge sin fantasi og finde nye og<br />

dybere analyser.<br />

Her kommer spillet til din første eksamen,<br />

hvor du er spilfører, og jeg spiller<br />

imod. Hvis du vinder dette spil, har du bestået.<br />

60<br />

DANSK BRIDGE<br />

<strong>Bridge</strong>eksamen<br />

Søren havde mareridt<br />

af Søren Christiansen<br />

Du har som Syd:<br />

# 9 2 ¤ 9 7 6 5 > D 5 4 < B 6 5 4<br />

Øst åbner foran dig <strong>med</strong> 1#, og du passer.<br />

Vest melder 1ut, og din makker dobler (en<br />

oplysningsdobling af spar).<br />

Øst melder nu 2 E K 10 3 2<br />

D 5 4<br />

8.<br />

Så tager du over.“<br />

>8 kunne sagtens være en singleton, og<br />

i så fald kan jeg jo lade <strong>den</strong> løbe til bordets<br />

saks. Men hvad skal jeg så spille fra<br />

bordet? Jeg vil gerne knibe i trumf to gange<br />

og knibe i klør, men der er ikke så mange<br />

indkomster på min egen hånd. Og ruderfarven<br />

kan jo trumfes god.<br />

Altså op på >D og ¤5 til ¤B. Min underlige<br />

eksaminator lægger små hjerter fra<br />

begge hænder.


Igen er jeg lidt låst på bordet, men hvis<br />

¤K er blank hos Vest, kan <strong>den</strong> trækkes nu,<br />

og ellers må jeg knibe i klør. Altså ¤E,<br />

men nu lægger Øst ¤10 og Vest ¤8. Så<br />

følger >EK (Øst lægger spar) og ruder til<br />

trumf. >3 er nu god, men jeg bliver nødt<br />

til at knibe i klør. Det går galt, og jeg går<br />

en bet <strong>med</strong> tabet af to spar-, et hjerter- og<br />

et klørstik. Hele sitsen:<br />

#8 5<br />

¤ E D B 2<br />

> E K 10 3 2<br />

B 9 7 6 µ >8<br />


Du kan overskue:<br />

Øst / Ø-V<br />

#8 5<br />

¤ E D B 2<br />

> E K 10 3 2<br />

8<br />

D, som jeg selv gjorde<br />

sidste år, og spiller ¤5 til ¤B. Synes I, at<br />

dette er for nemt, så hør lige her: Han glemmer<br />

at tage min sidste trumf (han ville vist<br />

selv dumpe til eksamen, var min første<br />

tanke) og spiller >E. Jeg trumfer <strong>med</strong> ¤10<br />

og ... spillet var som sidst, og tilbage var:<br />

#_<br />

¤ E D 2<br />

> K 10 3<br />

B 9 µ >_<br />


kunne han nu trylle frem? Nå, men jeg vidste,<br />

hvordan <strong>den</strong> skulle skæres:<br />

„Jeg stikker <strong>med</strong> >D og spiller ¤5 til<br />

hjerter ¤B.“<br />

„Begge bekender småt,“ lyder det.<br />

„Så spiller jeg >K.“<br />

„Den får du _ Øst smider en spar.“<br />

Hvad var det? Nå, jeg må videre. Det<br />

bliver næsten alt for let. Så trækker jeg >E.<br />

„Den får du også, idet Øst smider nok<br />

en spar. Følgende kort er tilbage:<br />

#_<br />

¤ E D 2<br />

> 10 3<br />

B µ >_<br />

3<br />

trumfer Øst <strong>med</strong> ¤10 og spiller 8 < K 10 3 2<br />

Åh nej, ikke igen!<br />

Samme indledning, samme udspil og<br />

samme betingelser. Hvis jeg satte ham i<br />

4¤, ville jeg bestå.<br />

Jeg tager #K og #E og spiller >8.<br />

Spilfører spiller præcis, som jeg gjorde<br />

sidste år, dvs. hjerter til ¤B fulgt af >E og<br />

>K, som jeg belært af de tidligere gange<br />

ikke ville trumfe, men s<strong>med</strong> et par spar.<br />

Stillingen var igen:<br />

#_<br />

¤ E D 2<br />

> 10 3<br />

B µ >_<br />


Dorthe og Peter Schaltz<br />

mod Lone Bilde–Charlotte He<strong>nr</strong>iksen<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0–10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

Sommeren er over os, og det er højsæson<br />

for de store mesterskaber. I <strong>den</strong>ne måneds<br />

tvekamp mødes to af landsholdsparrene fra<br />

sommerens EM.<br />

Mestrene er Dorthe og Peter Schaltz fra<br />

O<strong>den</strong>se, som i maj slog EM-kollegerne<br />

Mathias Bruun_Lars Blakset efter en flot<br />

indsats. De møder igen et par EM-deltagere,<br />

<strong>den</strong>ne gang fra spindesi<strong>den</strong>. Charlotte<br />

He<strong>nr</strong>iksen og Lone Bilde har spillet<br />

sammen et par sæsoner, og efter en blød<br />

start er der kommet fart over feltet i <strong>den</strong>ne<br />

sæson. Parret havde <strong>den</strong> bedste multiholdberegning<br />

i damernes 1.division, og det gav<br />

bonus i form af EM-udtagelse.<br />

Lone Bilde er debutant på landsholdet,<br />

men har hentet megen international erfaring<br />

i åbne turneringer i de seneste fem år.<br />

I <strong>den</strong> hjemlige andedam var det igen i år<br />

tæt på oprykning fra 3.division på Søren<br />

Fritzbøgers hold _ men <strong>den</strong>ne gang ej.<br />

Charlotte He<strong>nr</strong>iksen har været <strong>med</strong> i<br />

damerækken i mange år. Det hidtidige højdepunkt<br />

kom i ’94, hvor det blev til DM<br />

for damehold <strong>med</strong> Tina Ege på Staugaard-<br />

Meilings hold og senere på sæsonen NMguld<br />

i Finland.<br />

64<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Udfordrerne spiller en aggressiv acol <strong>med</strong><br />

spærrende spring efter majoråbninger og<br />

„2-max“ efter minoråbninger. Efter 2-max<br />

viser 1< - 2 - 2>:<br />

a) trumfstøtte, 6_9 hp<br />

b) trumfstøtte, udgangskrav<br />

c) 5_5 i major<br />

Sansåbningerne er store, og på 2-trinnet<br />

finder man 2< som eneste krav, 2> svagt<br />

<strong>med</strong> begge major og svage 2-åbninger.<br />

Sleminstrumenter er cuebids og 1430-<br />

Keycard Blackwood.<br />

Tak til kontrollanterne Martin Schaltz og<br />

Bo Lønberg, og tak for spil til Dan Brunebjerg,<br />

Frederiksberg (spil 1 og 5), Knud-<br />

Erik Jensen, Væggerløse (spil 2), Ib Lundby<br />

(spil 3), Anders Houe, Lyngby (spil 4)<br />

og Jens Løn, Frederikshavn (spil 6).<br />

Har du også en god hånd, som andre måske<br />

kan få glæde af, så send <strong>den</strong> til:<br />

TVEKAMPEN<br />

Jens Kofoed<br />

S<strong>med</strong>erupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-post: bilde.kofoed@get2net.dk<br />

Jens Kofoed<br />

Lyngby <strong>Bridge</strong>klub fylder 60 år<br />

Vi fejrer det <strong>med</strong> en guldpointturnering søndag <strong>den</strong> 16.september kl.9.30–ca.18 i<br />

Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej, „Kuhlausalen“.<br />

Der spilles <strong>med</strong> edb-kort i seedede rækker. Indskud incl. frokost. 230 kr.<br />

Tilmelding kan ske allerede nu til:<br />

He<strong>nr</strong>ik Lyng Tlf. 4587 0690 - e-mail: he<strong>nr</strong>iklyng@get2net.dk<br />

Nicolaj Nielsen: Tlf. 4444 1170 - e-mail: nin@simcorp.dk<br />

Se i øvrigt annoncen i septembernummeret.


1. Syd / Ø-V. Syd åbner <strong>med</strong> 1# og melder<br />

næste gang om muligt 2#.<br />

# K 9 5 4 # _<br />

¤ E ¤ K D 8 5 2<br />

>9 3 µ > E B 10 6<br />


3. Syd / Alle. Syd åbner <strong>med</strong> 2#, og Nord<br />

melder om muligt 3#.<br />

# E # D B 10 5<br />

¤ K D 10 9 6 4 3 ¤ _<br />

>_ µ > K D B 10 9 8 4 2<br />

<br />

pas<br />

„Freak hands“! Leverandøren af dette spil<br />

har bestemt haft noget mod tvekæmpere,<br />

idet det næsten er umuligt at lande på benene<br />

<strong>med</strong> disse hænder.<br />

Mestrene har dog paraderne oppe overfor<br />

<strong>den</strong> svage 2-åbning. 4< er hævet københavner<br />

og viser hjerter plus klør <strong>med</strong><br />

en stærk hånd. 4> er naturlig, og 4# viser<br />

tillæg. 5> er et forsøg på at stoppe toget,<br />

men Peter er naturligt nok fristet til at vise<br />

sin 7-farve. 6> er over målet.<br />

Udfordrerne undertrykker 8-farver ...<br />

3#, der er hævet Michaels Cuebid, viser<br />

hjerter og en minor. He<strong>nr</strong>iksen bør nok<br />

melde 5> her for at spille, men hun vælger<br />

i stedet at holde meldingerne på et lavt<br />

niveau <strong>med</strong> 3ut. Bilde har ingen 8-farve<br />

og melder i stedet sin 7-farve. 4¤ er ved<br />

si<strong>den</strong> af målet.<br />

Bemærk de to specialkonventioner „hævet<br />

københavner“ og „hævet Michaels“. De<br />

er gode at spille <strong>med</strong> og koster ikke ekstra<br />

huskearbejde, hvis man spiller konventionerne<br />

på lavere niveau.<br />

En ide for din makker og dig?<br />

Score<br />

3#-D ........................................... 10<br />

5> ................................................ 7<br />

4> ................................................ 5<br />

3ut, 4¤ ........................................ 2<br />

6> ................................................ 1<br />

Stillingen: Schaltz_Schaltz 18,<br />

Bilde_He<strong>nr</strong>iksen 21.<br />

66<br />

DANSK BRIDGE<br />

4. Øst / Ø-V.<br />

# K D 10 9 4 # _<br />

¤ 8 5 ¤ E 9 7 6 4<br />

> E K 10 7 5 3 µ >_<br />


5. Vest / Ingen.<br />

# E 9 5 4 # 8<br />

¤ D ¤ E K B 10 8<br />

> E D 10 6 2 µ > K 9 5 4<br />

1¤<br />

1# 2<br />

4¤ 4# 4# 4ut<br />

4ut 5¤ 5> 5¤<br />

5ut 7> 5ut 6<<br />

pas 7> pas<br />

Storeslem <strong>med</strong> 16 halvjævne overfor 13<br />

halvjævne. Tvekæmperne skal være på<br />

toppen, og det er de!<br />

2< fra Dorthe er 4.farve, og 3< viser<br />

gode kort u<strong>den</strong> bedre melding. 4> er<br />

sleminviterende, og honnørcuebiddet i 4¤<br />

luner godt i hjerterfarven hos Øst.<br />

Jeg undrer mig lidt over, at Øst ikke melder<br />

4ut, da storeslem set østfra må være<br />

oplagt <strong>med</strong> 3 esser og >D hos Vest. Men<br />

Dorthe skubber i stedet ansvaret over til<br />

Peter, som blot konstaterer nøglekortenes<br />

tilstedeværelse og affyrer <strong>den</strong> generelle<br />

storesleminvit 5ut. 7> fra Øst er et nydeligt<br />

pletskud.<br />

Hos udfordrerne er 2< udgangskrav, så<br />

Bilde kan nøjes <strong>med</strong> 2ut til at vise sit klørhold.<br />

4> er sleminvit, 4# cue, 4ut 1430,<br />

5> 3 esser og 5¤ spørgsmål om >D. 5ut<br />

viser >D, men benægter ekstra cuebids i<br />

sorte farver. 6< fisker derfor efter noget<br />

ekstra i hjerter, og Bilde vurderer korrekt,<br />

at ¤D er guld værd, hvorfor hun skyder<br />

topkontrakten af.<br />

Flotte meldinger fra begge par.<br />

Score<br />

7> ................................................ 10<br />

6ut ............................................... 7<br />

6> ................................................ 5<br />

Udgang ........................................ 3<br />

Stillingen: Schaltz_Schaltz 33,<br />

Bilde_He<strong>nr</strong>iksen 41.<br />

6. Øst / Ingen.<br />

# K 5 # E D 8 7 2<br />

¤ E B 7 4 ¤ K<br />

> 10 9 2 µ > E 7 6<br />


Sommerens Åbne Huse / Drop in<br />

KØBENHAVN<br />

BK LINJE 13, Gersonsvej 27, Hellerup. Tirsdag og torsdag,<br />

begge dage kl.13.00 og 19.00 i maj, juni, juli og<br />

august. 1.gang 3.maj, sidste gang 16.august. Indskud 40<br />

kr. Vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding tlf. 3962 6512.<br />

BLAKSETS BRIDGECENTER, Gl.Vartov Vej 44 B. Maj, juni,<br />

juli, aug. Tirsdag, onsdag, fredag kl.19 – onsdag, søndag<br />

kl.13 (maj: ej onsd. aften). Spec. kursistrække tirsdag kl.19<br />

og søndag kl.13. Vin, bronzepoint. Røgfrit tirsdag aften,<br />

onsd. og sønd. eftm. 50 kr., 10-turskort 400 kr. 3929 0126.<br />

BRIDGE-SALONEN, Østerbrogade 228, stuen. Maj, juni,<br />

juli, august. Tirsdag og onsdag kl.13 og kl.19. Indskud<br />

40 kr. Bronzepoint og ½ snaps. Personlig rabatordning.<br />

Bus 6-14-39 samt tog til Svanemøllen Station. Tilmelding<br />

hele ugen 3927 1577.<br />

FORBRUGSFORENINGENS BRIDGEKLUB, Brolæggerstræde<br />

14, onsdage i juni og august kl.13 og 19. Vin og<br />

bronzepoint. Røgfrit. 40 kr. incl.kaffe. Tilmelding senest<br />

2 timer før: 3393 8886.<br />

TRUMFERNE, Godthåbsvej 26B, hver onsdag kl.19. Indskud<br />

40 kr. Rabatordning. Tilmelding senest 2 timer før:<br />

3887 0076. Rygebegrænsning. Bronzepoint og flaskepræmier.<br />

VALBY BRIDGECENTER, Valby Langgade 77. Mandag,<br />

torsdag og søndag kl.13 – pris 40 kr. Mandag, tirsdag,<br />

torsdag og fredag kl.19 – pris 50 kr. Flaskepræmier og<br />

bronzepoint. Tilm. senest 2 timer før på tlf. 3645 0300.<br />

Kennet og Peter.<br />

NORDSJÆLLAND<br />

BALLERUP BRIDGE CLUB, Tapeten, Magleparken 5.<br />

Kl.19 Tirsdagene 7/8, 14/8, 21/8 og 28/8. Indskud 40 kr.<br />

incl. kaffe m/brød. Vinpræmier, bronzepoint. Tilmelding<br />

senest kl.15 på spilledagen på 4396 6216 / 4448 5517.<br />

jahj@dr.dk<br />

BIRKERØD BRIDGEKLUB, Birkerød Klub (over biografen),<br />

tirsdage kl.19.15, dog ikke i skoleferien. Tilmelding ikke<br />

nødvendig – bare mød op parvis. Begrænset rygeforbud.<br />

Præmier hver gang. Pris 30 kr. 4581 6051.<br />

BRIDGECENTER NORDSJÆLLAND, Hovedga<strong>den</strong> 2–4,<br />

Birkerød. Mandag og onsdag kl.19 i maj, juni, juli og<br />

august. Indskud 50 kr. 10 gange for 400 kr. Præmier og<br />

mesterpoint. Tilm. indtil spilledagen kl.17: Tlf. 4581 5384.<br />

FREDERIKSVÆRK BRIDGEKLUB, <strong>den</strong> lille sal i Fritidscentret,<br />

Jernbanegade. Tirsdag kl.19.00 i perio<strong>den</strong> 5.juni–<br />

14.august. 30 kr. pr.spiller. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilm. senest dagen før kl.12: 4772 0212 eller 4772 0976.<br />

HELSINGE BRIDGEKLUB, Kulturhuset, Skolegade 43,<br />

Helsinge. Hver onsdag kl.19.00 fra 23/5 til 29/8. Kr.30.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding senest tirsdag<br />

kl.12.00: 4772 0448 eller 4828 6793.<br />

HELSINGØR, Hamlet: Åbent hus på Hamlet, Kronborgvej<br />

1, Helsingør hver tirsdag 7/5–27/8. 40 kr. incl. kaffe, småkager<br />

og bronzepoint. Tilmelding på dagen senest kl.14<br />

på 4921 3350. Michael Zinglersen.<br />

HILLERØD BRIDGECENTER – Fredskovhellet 2K, Hillerød.<br />

Åbent hus kl.19 hver mandag og torsdag. Indskud<br />

40 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding 4825 2529.<br />

68<br />

DANSK BRIDGE<br />

HORNBÆK BRIDGEKLUB – Idrætshallen (Pia og Steen<br />

Jacobsen). Fredag kl.19, start 1/6, slut 31/8. Indskud 40 kr.<br />

pr.spiller. Bronzepoint og vinpræmier. Tilmelding senest<br />

fredag kl.14, tlf. 4970 1597.<br />

ØSTSJÆLLAND<br />

HAVDRUP BRIDGEKLUB, Sognehuset, Bistrupvang 33.<br />

Onsdage kl.19.00 fra 30/5 til 29/8. Øl, vand, kaffe kan<br />

købes. Bronzepoint og flaskepræmier. Pris 25 kr. "6 tourskort".<br />

Tilmelding senest kl. 17 på dagen, tlf. 4618 6063<br />

(evt. tlf.svarer).<br />

KØGE BRIDGE KLUB hver tirsdag kl.18.45 fra 8/5 til 28/8.<br />

Hastrupskolen pav.3, Langelandsvej. Vin og bronzepoint.<br />

Indskud 25 kr. Øl/vand kan købes. Tilmelding spilledagen<br />

kl.15.30–17.00: tlf. 5665 6080. Røgfrit spillelokale.<br />

LEJRE BRIDGEKLUB. Hver mandag kl.19.00 fra 1/5,<br />

Gl.Lejrevej 17D. Præmier til 1 og 2 + spurtpræmier og<br />

bronzepoint. 30 kr. 10 gange 250 kr. Øl/vand til rimelige<br />

priser. Parker ved Rådhuset. Ingen tilmelding – kom venligst<br />

senest kl.18.55.<br />

SPAR DAME, „Fritidscenteret“ i Hedehusene. Mandage i<br />

maj, juni og august kl.19.00. Tilmelding senest kl.17 på<br />

spilledagen: tlf. 4399 3201 (evt. tlf.svarer). Indskud 30 kr.<br />

incl. edb-lagte kort, kortfordelinger, kaffe, småkager,<br />

bronzepoint, vinpræmier til 1 & 2 i hver række.<br />

VESTEGNENS RØGFRI BRIDGECENTER, Hovedvejen 3A,<br />

1., Glostrup. Juni, juli og august. Tirsdag og torsdag kl.19.<br />

Pris 50 kr. Personligt 10 turs kort: 400 kr. Vin og bronzepoint.<br />

Torsdag også specialrække for kursister. Separat<br />

rygelokale.Tilmelding senest 2 timer før start: 4342 6677.<br />

ØSTSJÆLLANDS BRIDGECENTER. Mandag, torsdag, fredag<br />

kl.19.00 og onsdag kl.13.00 i perio<strong>den</strong> 14/5– 31/8 i<br />

Nørregade 24 D, 1.th., Køge. Onsdag og torsdag røgfri.<br />

40 kr. Personlig rabat. Vin og bronzepoint. Tilmelding senest<br />

2 timer før start, tlf. 5665 8054.<br />

VESTSJÆLLAND<br />

HØNG BRIDGEKLUB, Fuglere<strong>den</strong>, Ingesvej 35. Tirsdag<br />

kl.19 flg. tirsdage: 15-22-29/5, 12-19-26/6, 3-10-17-24/7.<br />

Pris 30 kr. incl. kaffe/te/kakao. Øl og vand kan købes.<br />

Præmier til 1, 2 og 3 plus bronzepoint. Tilmelding spilledagen<br />

10–12: 5885 3104, 5885 2167 eller 5886 9410.<br />

KALUNDBORG: Munkesøskolen. Mandag kl.19 i maj,<br />

juni, juli og august. Pris 25 kr. Bronzepoint, flaskepræmier.<br />

Der kan købes øl, vand og kaffe i pausen. Tilm. mandag<br />

kl.9–12: Margit Zume/Bent Daugård 5950 8747, Monna<br />

Guldberg 5951 1173.<br />

NYKØBING SJÆLLAND BRIDGEKLUB, Sognegår<strong>den</strong>,<br />

Søndervangsvej 43, Rørvig. Mandage kl.19 28/5–27/8.<br />

Bronzepoint og vinpræmier. 40 kr. incl. kaffe <strong>med</strong> brød.<br />

Begrænset rygning. Tilmelding mandag kl.10–12: Else Petersen,<br />

<strong>599</strong>1 0378.<br />

SKÆLSKØR og Omegns BK, hver mandag 7/5 til 27/8<br />

(ikke 4/6) kl.19 i Logen, Havnevej 46, Skælskør. Pris 35<br />

kr. for bronzepoint, kaffe/brød og vinpræmier – øl/vand<br />

kan købes. Tilmelding spilledagen 8–10: Bente Mortensen<br />

5819 6733.


SLAGELSE BRIDGECENTER, Korsørvej 18. Tilm. senest<br />

kl.11 tlf. 5852 3754 – 5852 4498 – 5826 7141. Tirsdag<br />

kl.19 i maj, juni og aug. – første gang <strong>den</strong> 8.maj Kun for<br />

begyndere og mindre øvede. Torsdag kl.19 i juni, juli og<br />

aug. – første gang <strong>den</strong> 14.juni. For alle.<br />

SVINNINGE BRIDGEKLUB, Kundby Forsamlingshus,<br />

Kirkebakken 6, Kundby. Onsdag kl.19 16/5–22/8. Flaskepræmier,<br />

bronzepoint. Øl og vand kan købes. Pris 30 kr.<br />

Tilmelding dagen kl.9–12: Lene Jespersen 5927 4959,<br />

Gitte Kristensen 5926 5215, Bjarne Schou 5926 6024.<br />

TUSE NÆS BRIDGEKLUB spiller hver torsdag kl.19.15<br />

fra 7/6 til 30/8. Bronzepoint og flaskepræmier. Indskud<br />

25 kr. Kaffe <strong>med</strong>bringes, øl/vand købes. Tilmelding senest<br />

onsdag kl.20.00 til: Jette Pedersen, 5946 1439.<br />

STORSTRØM<br />

FAIR-PLAY, Æblehaven, Nygade 5, Fakse. Hver tirsdag<br />

kl.18.45 i perio<strong>den</strong> 15.maj til og <strong>med</strong> 28.august. 25 kr.<br />

pr.spiller. Flaskepræmier og bronzepoint. Øl, vand, kaffe,<br />

kage kan købes. Røgfrit spillelokale. Tilmelding senest<br />

mandag kl.18.00 til Grete Rindahl, tlf. 5671 5730.<br />

KLUBBEN, NÆSTVED, Ærøvej 7C fra 14/5 til 30/8. Mandag<br />

19.15. Tilmelding på dagen 15.30–17 til Preben<br />

Boysen, tlf. 5576 9285. Torsdag kl.9.30: Tilmelding senest<br />

onsdag kl.17 til Leo Pedersen, tlf. 5573 6706. 30 kr.<br />

incl. kaffe/te. Flaskepræmier og bronzepoint.<br />

RØNNEDE/FAKSE BK, Rønnede Hallen, Eskildstrupvej 7<br />

følgende onsdage kl.19.00: 2-9-16-23-30/5, 6-13/6, 1-8-<br />

15-22-29/8. Flaskepræmier og bronzepoint. Pris 25 kr.<br />

pr.spiller – røgfrit lokale. Cafeteriet er åbent. Tilmelding<br />

senest 2 timer før på spilledagen: tlf. 5639 8625.<br />

NORDJYLLAND<br />

BRØNDERSLEV BRIDGEKLUB. Restaurant „Hedelund“,<br />

Nørregade 41. Torsdag kl.19.00 31/5–30/8. Pris 45 kr.<br />

incl. kaffe, præmier og bronzepoint. Tilmelding samme<br />

dag fra kl.9.00–12.00 på tlf. 9882 5588 eller 9882 5563.<br />

FREDERIKSHAVN BORGERFORENINGS BK. Restaurant<br />

Møllehuset hver mandag kl.19.00 fra 7/5 til 3/9 (÷4/6).<br />

Pris 45 kr. incl. kaffe <strong>med</strong> småkager. Ingen tilmelding,<br />

mød op parvis. Vin og bronzepoint.<br />

HIRTSHALS BRIDGEKLUB afholder bridgeturnering hver<br />

onsdag kl.19.00 på Hotel Hirtshals i perio<strong>den</strong> 9/5–22/8.<br />

Pris 50 kr. incl. kaffe og brød. Fine vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding på spilledagen kl.9.00–12.00 på tlf.<br />

9894 9529.<br />

HJALLERUP BRIDGEKLUB, Hjallerup Kulturhus. Hver<br />

mandag fra <strong>den</strong> 30.april til 27.august kl.19.00. Tilmelding<br />

samme dag kl.9–13 på tlf. 9828 1600. Onsdagene 23/5,<br />

6/6, 20/6, 1/8 og 15/8 har vi holdturnering. Tilmelding<br />

9829 1071 senest 10.maj.<br />

PANDRUP BRIDGEKLUB – hver tirsdag kl.19.00 i Jetsmarkhallen<br />

fra 5/6 til 28/8 – ferie i ugerne 26, 27 og 28.<br />

Indskud incl. præmier og bronzepoint kr.25. Tilmelding<br />

samme dag in<strong>den</strong> kl.12 på tlf. 9824 7304 eller 9824 7822.<br />

SKAGEN – HJERTER ES i Virkelyst, Drejerstien 9, i maj<br />

hver onsdag kl.19.00. Juni til september hver tirsdag<br />

kl.19.00. Præmier, bronzepoint. Tilmelding senest spilledagen<br />

kl.12, tlf.9844 1250 eller 9844 3472. Tirsdag 24/7:<br />

Sølvpointturnering.<br />

AALBORG BRIDGEHUS, Revlingebakken 33 B, st. Onsdage<br />

kl.19.00 fra 9/5 til 29/8. Indskud 40 kr. incl. kaffe/te.<br />

(8 turskort til reduceret pris). Vinpræmier og bronzepoint<br />

(sølvpoint 9/5 og 16/5, indskud 50 kr.). Tilmelding kl.18–<br />

18.30 på spilledagen ved fremmøde eller tlf. 9879 0466.<br />

AALBORG BRIDGEKLUB, Østbyens Aktivitetscenter,<br />

Sjællandsgade 26–28 over går<strong>den</strong>, mandage kl.19.00 fra<br />

14/5–27/8 (÷4/6). Tilmelding spilledagen kl.10–11.30:<br />

9826 8182. Kr.40,- incl. kaffe/te, mange fine vinpræmier<br />

og bronzepoint.<br />

AARS BRIDGEKLUB. Sommerbridge hver tirsdag i august<br />

kl.19.00 på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard. Flaskepræmier<br />

og bronzepoint. Øl og vand kan købes. Indskud<br />

25 kr. Tilmelding senest spilledagen kl.12: tlf. 9862 4494<br />

/ 9862 5621.<br />

ØSTJYLLAND<br />

EBELTOFT BRIDGEKLUB, Brændpunktet, Kirkegade 30.<br />

Følgende onsdage kl.19.00: 16. og 30.maj, 13. og 27.juni,<br />

11. og 25.juli, 22.august. Tilmelding kl.16.30–18.30<br />

dagen før på tlf. 8636 5445. Pris 25 kr. Vinpræmier og<br />

bronzepoint. Kaffe, te, øl og vand kan købes.<br />

GRENAA - BRIDGE 82, Erhvervsparken, Kattegatvej 3.<br />

Tirsdag i perio<strong>den</strong> 29/5–28/8 kl.19.00. Tilmelding spilledagen<br />

senest kl.16 tlf. 8632 0542. Pris kr.25 incl. kaffe,<br />

vinpræmier, broncepoint. Øl/ vand kan købes.<br />

HAMMEL BRIDGEKLUB holder åbent hus alle mandage<br />

i maj, juni og august kl.19 i kulturhuset InSide, Dalvej 1,<br />

Hammel (ikke 2.pinsedag). Ingen tilmelding. Mød <strong>med</strong><br />

makker 10 min. før start. Pris 25 kr. pr.spiller. Vinpræmier.<br />

Kaffe, øl og vand kan købes (må ikke <strong>med</strong>bringes).<br />

HORSENS BRIDGECENTER, Absalonsgade 9. 3.maj–<br />

30.august (undt. helligdage) mandag og torsdag kl.19.00.<br />

Pris 30 kr. Vinpræmier, bronzepoint. Kaffe, øl og vand kan<br />

købes. Ingen tilmelding. Mød <strong>med</strong> makker.<br />

ODDER BRIDGEKLUB – Ålykkecentret. Hver onsdag<br />

kl.19.00 i juni, juli og august. Mødetid senest kl.18.50.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Pris 30 kr. incl. kaffe eller<br />

te. Øl, vand og chokolade kan købes.<br />

SILKEBORG BRIDGEHUS, Tværgade 22, 1. Hver tirsdag<br />

kl.19.00 fra 8/5 til 28/8. Opdeling i rækker. 30 kr. incl.<br />

kaffe. Vinpræmier og bronzepoint. Øl/vand kan købes.<br />

Mødetid senest kl.18.50.<br />

ÅRHUS – ARNE MOHR, Oddervej 56, 8270 Højbjerg.<br />

Tirsdag kl.19.00 i juni, juli og august. Telf. 8627 3061.<br />

Tilmelding unødvendig. Kr.40 incl. kaffe og fine vinpræmier.<br />

ÅRHUS – BELLEVUE. Sommerbridge 2/5–29/8 onsdage<br />

kl.19. I perio<strong>den</strong> 2/5–20/6 også onsdage kl.13. Ingen tilmelding<br />

forud. Øl/vand kan købes. Røgfrit bortset fra en<br />

kort pause. Bronzepoint ved aftenarrangementer.<br />

ÅRHUS BK, Vanggaardscentret, Pal. Müllersvej. Ingen<br />

forudtilmelding. Maj: torsdag kl.19. Juni–aug.: mandag+<br />

torsdag kl.19 – pris 35 kr. Begynderrække torsdag så vidt<br />

muligt. Mandag kl.13.30. 25 kr. incl. kaffe.<br />

ÅRHUS – Rosenvang Lokalcenter, Vidtskuevej 4, Viby.<br />

Hver mandag kl.19 fra 7.maj til 27.august. Vinpræmier.<br />

25 kr. incl. kaffe – mødetid 18.50. Øl og vand kan købes.<br />

☞<br />

JULI 2001 69


VESTJYLLAND<br />

HERNING BRIDGEKLUB, Herning <strong>Bridge</strong>center, Korsørvej<br />

24 A, hver mandag og onsdag kl.19.15 (mødetid kl.19)<br />

i perio<strong>den</strong> 7/5–29/8 (undtagen 4/6). Indskud 30 kr. Vinpræmier<br />

og bronzepoint. Kaffe <strong>med</strong>bringes.<br />

HOLSTEBRO BRIDGEKLUBBER – hver tirsdag aften kl.19<br />

i perio<strong>den</strong> 8/5–28/8 (undtagen i juli). Aktivitetscentret,<br />

Danmarksgade 13. Pris 40 kr. incl. vinpræmier og kaffe<br />

m. brød/kage. Ingen tilmelding. Mød i god tid, så vi er<br />

klar kl.19.02. Alle er velkomne – <strong>med</strong>bring en makker!<br />

MORSØ BRIDGEKLUB. Flg. torsdage kl.19 i slagteriets<br />

kantine, Mågevej, Nykøbing: 17/5, 29/5, 14/6, 28/6, 12/7,<br />

26/7, 2/8, 9/8, 16/8. Pris 40 kr. incl. kaffe, bronzepoint,<br />

vin. Tilm. spilledagen senest kl.12.00: Tlf. 9772 3138.<br />

STRUER BRIDGEKLUB, Bowlingcentret, Bredgade. Mandag<br />

kl.18.45 fra 14/5–27/8 (ikke 4/6. 50 kr. incl. kaffe og<br />

brød. Styrkeopdelte rækker <strong>med</strong> præmie til 3 par i hver<br />

række. Ingen tilmelding. (7/5 Rio-turnering).<br />

ULFBORG/VEMB BRIDGEKLUB, Jobcentret, Ulfborg<br />

Kirkeby flg. onsdage: 9/5, 23/5, 6/6, 20/6, 1/8, 15/8 og<br />

29/8. 40 kr. incl. kaffe m/brød, vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding senest dagen før på 9749 2378.<br />

VIBORG – BRIDGECENTER WEST, Gravene 28: Alle onsdage<br />

i juli og august, start kl.19.00. Indskud 35 kr. incl.<br />

kaffe og brød. Seedning. Vinpræmier og bronzepoint. Afsluttende<br />

top-16 onsdag 29/8.<br />

VIBORG – BRIDGEHUSET SCT.MIKKEL, St.Sct.Mikkels<br />

Gade 21. Mandag kl.14 fra 7/5 til 13/8 og tirsdag kl.19<br />

fra 8/5 til 14/8. 30 kr. incl. kaffe. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Plads til nye spillere fra 1.september. Nu røgfri<br />

bridge onsdag aften. Se www.vnb.dk eller ring 8665 1270.<br />

VIBORG ESSERNE, <strong>Bridge</strong>huset, Dannebrogsgade 7,<br />

mandag og torsdag kl.19.00 14/5–27/8. Indskud 35 kr.<br />

Seedning. Vinpræmier og bronzepoint. Ingen tilmelding.<br />

ØSTs hænder til Tvekampen<br />

(Vests hænder findes på side 47)<br />

1. S/Ø-V. Syd åbner <strong>med</strong> 1# og genmelder<br />

om muligt 2#.<br />

# _ ¤ K D 8 5 2 > E B 10 6 < E B 10 6<br />

2. N/N-S. Nord åbner <strong>med</strong> 1 E K D 9 5 2 < 9<br />

3. S/Alle. Syd åbner <strong>med</strong> 2#. Nord<br />

melder om muligt 3#.<br />

# D B 10 5 ¤ _ > K D B 10 9 8 4 2 < 6<br />

4. Ø/Ø-V.<br />

# _ ¤ E 9 7 6 4 > _ < E K D B 9 7 3 2<br />

5. V/Ingen.<br />

# 8 ¤ E K B 10 8 > K 9 5 4 < D 10 8<br />

6. Ø/Ingen.<br />

# E D 8 7 2 ¤ K > E 7 6 < E K D 2<br />

70<br />

DANSK BRIDGE<br />

SYDJYLLAND<br />

GIVE BRIDGEKLUB. Mandage i maj, juni (ikke 4/6), juli<br />

og august spilles der kl.19.00 i Ikærhallens kantine, Torvegade<br />

75. Tilmelding senest spilledagen kl.16.30 på tlf.<br />

2216 2333 (tlf.svarer). Indskud 30 kr.<br />

HADERSLEV BRIDGEKLUB, Nørregade 11. Hver tirsdag<br />

kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Pris 30 kr. incl. kaffe.<br />

Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne.<br />

AABENRAA BRIDGE CENTER, Vestergade 15, 1. mandag<br />

og onsdag kl.19 i perio<strong>den</strong> 1/5 til 31/8 (undtagen 4/6).<br />

Indskud 30 kr., juniorer 15 kr., incl. kaffe eller te. Fine<br />

præmier og bronzepoint. Tilmelding unødvendig.<br />

FYN<br />

BLAA KLUB EJBY, Nørregade 12, 5592 Ejby. Hver onsdag<br />

kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Første onsdag i<br />

måne<strong>den</strong> <strong>med</strong> ten<strong>den</strong>sbarometer. Tilmelding senest kl.15<br />

spilledagen tlf. 6446 1300.<br />

BOGENSE BRIDGEKLUB. Der er tradition for en hyggelig<br />

bridge på Bogense Hotel hver torsdag kl.19 i juni, juli<br />

og august. Pris 60 kr. incl. kaffe m/ brød, fine præmier,<br />

bronzepoint. Tilm. spilledagen til kl.16: Tlf. 6481 1108.<br />

FAABORG BK 51, SuperBrugsen Cup; Tømmergår<strong>den</strong>.<br />

Tirsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Bronzepoint.<br />

35 kr. incl. kaffe. Gennemgående turnering <strong>med</strong> sølvpointfinale.<br />

Tilm. senest spilledagen kl.17: 6261 0005.<br />

KERTEMINDE BK, Mouton Cadet Grand Prix mandag 11/6<br />

–13/8. Aktiv-Huset, Vestergade 98 kl.19.00. Max. 30 par.<br />

Indskud 35 kr. Bronzepoint og spurtpræmier. Tilmelding<br />

senest kl.17 på spilledagen: 6532 3183.<br />

MIDDELFART BRIDGEKLUB. Hver tirsdag kl.19 i juni,<br />

juli og august. Spillested: Bakkehuset, Assensvej 100,<br />

Middelfart. Tlf. 6441 5420. Pris 30 kr. Tilmelding unødvendig.<br />

Vinpræmier og bronzepoint.<br />

ODENSE – LÆSEFORENINGENS BRIDGEKLUB, Gerthasvej<br />

4, O<strong>den</strong>se C. Tirsdag og torsdag kl.19 i perio<strong>den</strong><br />

5.juni–16.august. Max. 26 par. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Indskud 30 kr. Tilm. 6617 6032 evt. på spilledagen<br />

6612 2829 kl.18.00–18.30. Se også www.bridge.dk/4530<br />

ODENSE BRIDGEKLUB / BRIDGEKLUBBEN MOUTON,<br />

hver onsdag kl.19.00 i maj, juni og juli, 1.gang 9.maj.<br />

<strong>Bridge</strong>huset, Bogensevej 27, O<strong>den</strong>se NV. Tilmelding ved<br />

fremmøde senest 18.55. Indskud 40 kr. incl. kaffe ad libitum.<br />

Præmier: Vin mv.<br />

OTTERUP BRIDGEKLUB. Kl.19 alle tirsdage i maj, juni<br />

og juli. Invitationsturnering for de 12 par <strong>med</strong> flest point<br />

(fremmøde/placering). Spillested: Otterup Plejehjem,<br />

Bryggerivej 20. Tilm.: 6482 4200 / 6482 4290 senest<br />

kl.15.00 på spilledagen.<br />

SVENDBORG BRIDGECENTERKLUB. Torsdag kl.19.00 i<br />

maj, juni og august på Færgegår<strong>den</strong>, Færgevej, Svendborg.<br />

50 kr. incl. kaffe og brød. Vinpræmier og bronzepoint.<br />

Tilmelding senest spilledagen kl.14: 6221 3600.<br />

Finaleturnering om sølvpoint for de 40 bedste spillere.<br />

SVENDBORG BRIDGEKLUB, Abildvej 1 A. Mandag kl.19<br />

fra 7.maj til 27.august (÷2.pinsedag). Pris kr.50,- incl.<br />

kaffe <strong>med</strong> brød, vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding<br />

ved fremmøde senest kl.18.50.<br />

ÆRØ BRIDGEKLUB: Hver onsdag fra kl.19 startende <strong>den</strong><br />

13.juni indtil <strong>den</strong> 29.august, Hotel Ærøhus, Ærø Marina,<br />

Ærøskøbing. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Kaffe,<br />

øl, vand etc. kan købes. Tilmelding unødvendig.


<strong>Bridge</strong> er vidunderligt<br />

I pokalen mødte vi Ballebo-1 om retten til<br />

at tæve Lars Blakset i 6.runde. Den chance<br />

lod balleboerne ikke gå fra sig.<br />

Du skal se et spil, vi tabte stort på, men<br />

er det ikke bare vidunderligt?<br />

Nord / N-S<br />

# 7 6 5 4 3 2<br />

¤ D B 6 5<br />

>_<br />

E K 7 6 3 2 µ > B 9 4<br />

?<br />

Morten Bilde gjorde det heller ikke ved det<br />

andet bord, men slemmen vinder kun <strong>med</strong><br />

hjerter ud, og det kom der begge steder!<br />

Juniors udspilsproblem? Vest har givetvis<br />

fem spar og bordet to _ altså er makker<br />

renonce! Med en honnør i spids havde der<br />

Der findes to vidunderlige ting her<br />

i ver<strong>den</strong> – bridge er <strong>den</strong> an<strong>den</strong>.<br />

Omar Sharif<br />

<strong>Bridge</strong>blanding<br />

af Ib Lundby<br />

været momenter i ikke at starte i spar, men<br />

<strong>med</strong> de seks mindste spar ...<br />

Så til Vests problem <strong>med</strong> hjerter ud: ¤E<br />

tager stikket, og man spiller ikke som ved<br />

det andet bord ruder til >E for at tage det<br />

hele <strong>med</strong> _ nej, Hulgaard sendte >9 af sted<br />

fra bordet <strong>med</strong> tilspil af en lille ruder fra<br />

hån<strong>den</strong>, da jeg lagde lavt.<br />

Safespillet tager højde for fire ruder på<br />

begge hænder. Risikoen kan være, at Nord<br />

kommer ind og spiller spar til trumf, men<br />

det valgte Hulgaard at leve <strong>med</strong>.<br />

En lille ruder til >6 eller >7 havde også<br />

været godt nok, men det duer ikke at spille<br />

>B. Syd dækker, og Vest kan ikke komme<br />

på bordet til en ny knibning.<br />

God reklame<br />

Familie Journalens leder lignede for nylig<br />

et sandt et PR-indslag for bridgen. Redaktør<br />

Anker Svendsen-Tune skrev bl.a.:<br />

Jeg har selv stor glæde af at spille bridge<br />

_ <strong>med</strong> mine naboer. Vi spiller ikke så tit,<br />

kun en gang hver 14.dag, men vi er så<br />

heldige at have en „lærerinde“ <strong>med</strong>, en<br />

meget dygtig dame i naboernes familie.<br />

Vi starter altid <strong>med</strong> at lægge Simon &<br />

Garfunkel’s „<strong>Bridge</strong> Over Troubled Water“<br />

i cd-afspilleren, mens vi drikker kaffe _ og<br />

så går det løs. Vi når ikke mange spil, for<br />

vi skal også snakke en del, både under og<br />

ind imellem spillene.<br />

„Rigtige“ bridgespillere vil sikkert tage<br />

sig til hovedet, når de læser dette, men vi<br />

har utrolig megen fornøjelse af vores<br />

bridgeeftermiddage og -aftener. Det kan<br />

De også få, hvis De kommer i gang <strong>med</strong><br />

det spæn<strong>den</strong>de spil.“<br />

JULI 2001 71


72<br />

DANSK BRIDGE<br />

Turneringsnyt<br />

WBF simultanpar<br />

1. Conni og Mogens Krone, Otterup ......................... 69,17<br />

2. Martin Ben Shalmi_Lars Krogsgaard, Godthåb .... 68,77<br />

3. Kathe Frederiksen_Tommy Hansen, Langaa ......... 66,51<br />

4. Klaus Hansen_Steen Christensen, Langaa ............ 66,09<br />

5. Ingelise og Villy Emanuelsen, Østsjællands BC .... 64,46<br />

6. Leise og Rico Hemberg, Otterup .......................... 64,43<br />

7. Peter og Christian, Otterup ................................... 62,49<br />

8. Asta Jørgensen_Harry Jensen, Fair Play ............... 61,64<br />

9. Marie Juel_Gerda Præst Jørgensen, Ærø .............. 61,41<br />

10. Kirsten og Erling Kjærsdam, Fair Play .................. 61,05<br />

Pokalturneringen, 5.runde<br />

Ballebo II_He<strong>nr</strong>ik Lahrmann ............................... 105 _ 17<br />

John Møller Jepsen_Preben Mohr ........................ 127 _ 98<br />

Frederik Mørk_Team Skomageriet ....................... 107 _ 110<br />

Jørgen Priess_Steffen Bräuner ............................. 102 _ 51<br />

Herman Hansen_Team VBC .................................. 28 _ 149<br />

Team Abs-Data_Allan Cohen ................................ 46 _ 90<br />

He<strong>nr</strong>ik Ibsen_Tommy Marinussen ......................... 58 _ 77<br />

Knut Blakset_Hans Christian Nielsen .................... 45 _ 122<br />

Anders K. Madsen_Flemming Bøgh-Sørensen ...... 29 _ 132<br />

Erik Fjord_Morten Dam Mortensen ....................... 47 _ 102<br />

EjendomsRingen, Otterup_Karin Birkedal ........... 128 _ 28<br />

Anton Pedersen_Gerd Hansen ............................... 74 _ 131<br />

Thomas Vang Larsen_Wagn Rosenlund ............... 116 _ 113<br />

Per Gade Christensen_Ballebo I ............................. 52 _ 105<br />

Kenneth Madsen_Lars Blakset .............................. 75 _ 104<br />

Klaus Adamsen_David Søndergård ...................... 108 _ 68<br />

Pokalturneringen, 6.runde<br />

Ballebo I_Lars Blakset .......................................... 79 _ 76<br />

Thomas Vang Larsen_Allan Cohen ............................ udsat<br />

Gerd Hansen_Jørgen Priess ................................... 59 _ 121<br />

Tommy Marinussen_EjendomsRingen, Otterup ... 140 _ 61<br />

Morten Dam Mortensen_John Møller Jepsen ........ 83 _ 112<br />

Flemming Bøgh-Sørensen_Hans Chr. Nielsen ....... 45 _ 118<br />

Klaus Adamsen_Ballebo 2 ................................... 104 _ 71<br />

Team VBC_Team Skomageriet ............................ 134 _ 101<br />

Østsjælland, veteranpar<br />

1. Henning Kokborg_Peter Wurtz .................................. 373<br />

2. Ruth Hansen_Kirsten Jørgensen ................................ 344<br />

3. Else og Jørgen Jørgensen ........................................... 342<br />

Vestsjælland, holdturneringen<br />

Serie 1:<br />

1. Susanne Post .............................................................. 173<br />

2. Edith a Steig .............................................................. 145<br />

3. Ingolf Carlsen ............................................................ 145<br />

Serie 2:<br />

1. Eva Petersen .............................................................. 174<br />

2. John Andersen ........................................................... 149<br />

3. Bent Daugaard ........................................................... 145<br />

Rio-2001 sølvturneringer<br />

<strong>Bridge</strong>klubben Amanda, Kerteminde<br />

1. Svend Novrup_Jens Otto Pedersen ............................ 218<br />

2. Mona og Aksel Kragh ............................................... 195<br />

3. Asta Jensen_Kirsten Poulsen .................................... 182<br />

Ballerup <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Jette Aabro_Ole Borch.<br />

2. Helga Christensen_Kirsten Bræstrup.<br />

3. Knud Breum Sørensen_He<strong>nr</strong>ik Ploug.<br />

1. Erik Husum_Jørgen Parner.<br />

2. Gitte Fought_Anne Mette Holmark.<br />

3. Ingrid Rasmussen_Lise Mikkelsen.<br />

1. Karen Hjarsø_Solveig Hansen.<br />

2. Rita og Niels Rødbro.<br />

Inge og Poul Østergaard.<br />

Bagsværd <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Inger Balsløv_Poul Friis ........................................... 125<br />

2. Kirsten og Ole Skjøt ................................................... 85<br />

3. He<strong>nr</strong>ik og Michael Rübner .......................................... 74<br />

Blaksets <strong>Bridge</strong>center<br />

1. Alice Bjørn_Karin Boesen ........................................ 251<br />

2. Eske og Magnus Groes ............................................. 246<br />

3. Ady Kjærsgaard_Hans Christian Andersen ............... 242<br />

1. Niels Bjørn-Andersen_Jens Schou-Christensen ........ 293<br />

2. Lillian Grosman_Camilla Husted .............................. 253<br />

3. Dorte og Jesper Schultz ............................................ 245<br />

1. Marianne Thesbo_Kristian Mulvad ........................... 270<br />

2. Kirsten og Poul Klarskov .......................................... 254<br />

3. Aase og Henning Skovlund ....................................... 249<br />

1. Lotte Strandgaard_Gitte Sie ...................................... 269<br />

2. Helle Nørum_Sanne Bruun Sørensen ........................ 244<br />

3. Lisbeth Gorr_Annemarie Varming ............................ 241<br />

1. Gudrun og Stig Kullmann ......................................... 252<br />

2. Inger og Mogens Kall Christensen ............................ 243<br />

3. Anette Langebæk_Kirsten Scharling ......................... 238<br />

1. Rikke og Klaus Vilsen .............................................. 271<br />

2. Elsa Raj_Rikke Hoffmann ........................................ 253<br />

3. Vibeke Kjerrumgaard_Birthe Hammerstrøm ............. 238<br />

1. Anna Maria og Peter Westrup ................................... 778<br />

2. Liselotte Friis_Birger Jonasen ................................... 745<br />

3. Frands Haahr_Carsten Schiøler ................................. 734<br />

1. Jette Kordt_Ove Ejlertsen ......................................... 761<br />

2. Willy Dahl Nielsen_Elisabeth Kronborg Bang .......... 728<br />

3. Inger og Poul Karlin .................................................. 710<br />

1. Anders Frederiksen_Lena Klos ................................. 452<br />

2. Susanne Bruun Sørensen_Lars Rasmussen ............... 444<br />

3. Olga Pokrovskaja_Herdis Fischer ............................. 435<br />

1. Dorthe og Flemming Lohmann-Jensen ..................... 461<br />

2. Lisa Elster_Inger Feveile .......................................... 445<br />

3. Kirsten og Freddy Johansen ...................................... 440<br />

1. Inger Hagen_Birgit Nielsen ...................................... 741<br />

2. Per Mo<strong>nr</strong>ad-Christensen_Annette Skjoldager ............ 729<br />

3. Lars Forsberg_Kirsten Beck ...................................... 690<br />

1. Jens Dissing_Marianne Mortensen ........................... 383<br />

2. Shirin Nielsen_Henny Falkenberg ............................. 366<br />

3. Bente og Ole Olsen ................................................... 352<br />

1. Henning Sør-Reime_Pernille Jakobsen ..................... 413<br />

2. Jannik Kofoed_Jørn Lund Pedersen .......................... 396<br />

3. Robin Roy Hansen_Jess Tilge ................................... 373<br />

Hans Løvetand_Klaus Peitersen ................................ 373<br />

1. Mime Strøbech_Kirsten Madsen ............................... 380<br />

2. Vibeke Engel_Lis Nyholm ........................................ 312<br />

3. Susanne og Erik Deichmann ..................................... 308<br />

1. Bente Åkerlund_Connie Larsen ................................ 349<br />

2. Marianne og Henning Lunde .................................... 317<br />

3. Janne Laursen_Nancy Gammelby ............................. 306<br />

1. Marianne Mortensen_Ib Casselgren.<br />

2. Jakob Ba<strong>den</strong>_Erik Skovfoged Olsen.<br />

3. Erik Lund-He<strong>nr</strong>iksen_Aage Arildsen.<br />

1. Inge Nissen_Bodil Lundin.<br />

2. Jan Willumsen_Jette Knudsen.<br />

3. Lis Stoustrup_Christian Beier.<br />

<strong>Bridge</strong> Søllerød<br />

1. Karin Olsen_Leif Tage Olsen .................................... 252<br />

2. Mogens Nielsen_Arne Kemmer ................................ 244<br />

3. Ulla Larsen_Irene Bruus Jensen ............................... 236


Brovst <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Kurt Als.<br />

2. Bjarne Thomsen.<br />

3. Herman Hansen.<br />

1. Erik Bo Larsen_Henning Nielsen.<br />

2. Anne og Svend Tribler.<br />

3. Per Hansen_Lars Andreasen.<br />

Brønderslev <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Ellen Larsen_Gudrun Wittrup ................................... 209<br />

2. Eiro Poulsen_Svend Vangsted ................................... 191<br />

3. Johnny Jensen_Ken Poulsen ..................................... 177<br />

Christiansfeld <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Ole Barfoed_Frede Jensen .......................................... 22<br />

2. Else og Preben Stryhn ................................................. 19<br />

3. Astrid Strandbygaard_Annie Nielsen ............................ 8<br />

1. Peter Jacobsen_Ken Sonasson .................................... 36<br />

2. Inger Nielsen_Kirsten Hansen .................................... 23<br />

3. Ingrid og He<strong>nr</strong>y Hi<strong>nr</strong>ichs .............................................. 7<br />

<strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Ruth Wøhlk_Birthe Stephensen ................................ 431<br />

2. Hans-Ulrich Wittendorph_Leon Haslund .................. 417<br />

3. Einar Petersen_Preben E.H.Olsen ............................ 404<br />

Distrikt Fyn / Lions Club O<strong>den</strong>se Sct.Albani:<br />

1. Mogens Nielsen_John Kristensen ............................... 25<br />

2. Birgit Gjelstrup_Thorkild Hansen ............................... 22<br />

1. Annelise og Holger Jensen .......................................... 31<br />

2. Karen Jørgensen_Egon Slot ........................................ 26<br />

1. Grethe Joensen_Peter Munk ....................................... 27<br />

2. Vibeke Alrø_Inger Thomsen ....................................... 24<br />

1. Ellen og Villy Knudsen ............................................... 22<br />

2. Gerda Grindsted_Rita Clasen ...................................... 10<br />

1. Edith Thygesen_Inger J.Larsen ................................... 44<br />

2. Gudrun Tarnowski_Svend Åge Dinesen ...................... 22<br />

1. Niels Christian og Lillian Hansen ............................... 28<br />

2. Else og Erling Andersen .............................................. 27<br />

1. Jørn E.Hansen_He<strong>nr</strong>ik He<strong>nr</strong>iksen ............................... 44<br />

2. Ingrid Pedersen_Svend Aage Nielsen .......................... 22<br />

1. Hans J.Nellerød_Ole Løchte ....................................... 25<br />

2. Elin og John Oris Larsen ............................................ 15<br />

1. Ellen Dinsen_Elinor Hansen ....................................... 24<br />

2. Karen Schade_Karen Larsen ....................................... 22<br />

1. Lise og Jack Pedersen ................................................. 38<br />

2. Poul Andersen_Hans Jeppesen .................................... 36<br />

1. Ebba og Aksel Tornøe Asperup ................................... 37<br />

2. Anne Katrine Sellebjerg_Hans Ole Nielsen ................ 36<br />

1. Arne Petersen_Herluf Larsen ...................................... 51<br />

2. Karin Øbro Larsen_Kjeld Stabell ................................ 45<br />

1. Esther Hansen_Holger Petersen .................................. 15<br />

2. Irma Madsen_Bent Rasmussen ................................... 15<br />

1. Mary og Preben Stücher ............................................. 23<br />

2. Kirsten og Peter Frandsen ........................................... 16<br />

1. Inge og Antony Høeg .................................................. 31<br />

2. Kim Svendsen_Verner Larsen ..................................... 25<br />

Distrikt Nordsjælland<br />

1. Carl-Johan Mortensen_Knud Breum Sørensen ........... 64<br />

2. Bente Mørch-Lassen_Sven Horsten ............................ 62<br />

3. Frede Pedersen_Peter Milthers .................................... 45<br />

Ejstrupholm <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Mogens Thårup_Erik Skafte.<br />

2. Kirsten Printzlau_Viggo Emborg.<br />

3. Bo Lisbjerg_Hans B.Hansen.<br />

1. Inga Lorenzen_Gerda Præstegård.<br />

2. Dorrit Jensen_N.P.Kehlet.<br />

3. Martin Jensen_Bent Hansen.<br />

Esa <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Magny Stolten_Else Hvorslev ................................... 144<br />

2. Peder Nørgaard_Jørn Christensen ............................. 128<br />

3. Flemming Clausen_Helmer Juul Nissen .................... 117<br />

1. Truels Sørensen_Svend Erik Poulsen ........................ 126<br />

Hanne Teuchler_Kirsten Ankersen ............................ 126<br />

3. Esther Brix_Asta Spinner Hansen ............................. 125<br />

1. Ruth Pedersen_Elly Johansen .................................... 138<br />

2. Toma Thomsen_Ernst Sørensen ................................ 126<br />

3. Ruth Reiss_Gurli Reinholdt ...................................... 112<br />

Fair Play, Fakse<br />

1. Lisbeth og Jørgen Lyngså Jensen .............................. 105<br />

2. Ruth Elmqvist_Grete Rindahl ..................................... 95<br />

3. Jette Norrbom_Lerif Mistarz ...................................... 90<br />

1. Sigrid Rasmussen_Asger Møller ................................ 95<br />

2. Jette og Per Rosenborg ................................................ 94<br />

3. Ib Westphalen_Flemming Schmidt .............................. 93<br />

Gråsten <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Inger Cordes_Bodil Morville.<br />

2. Axel Petersen_Karl P.Larsen.<br />

3. Eike Petersen_Ellen Knudstorp.<br />

Hammel <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Ulrik Jakobsen_Anders Frandsen.<br />

2. Poul Rasmussen_Ernst Jensen.<br />

3. Inge Stense_Orla Lochdam.<br />

1. Else Højgård_Niels Poulsen.<br />

2. Inge Lambrecht_Svend Boye.<br />

3. Svend Erik Thøgersen_Johannes Laursen.<br />

1. Mary Reiffenstein_Niels Jørgen Alrøe.<br />

2. Bodil Simonsen_Niels Møller Jensen.<br />

3. Inga Christensen_Joan Christensen.<br />

Hjerter To<br />

1. Berit og Harry Claussen ......................................... 1716<br />

2. Pia og Poul Refstrup ............................................... 1620<br />

3. Susanne Laybourne_Bo Sonne Andersen ................ 1618<br />

Hornbæk <strong>Bridge</strong>klub - I<br />

1. Kirsten Nommesen_Erik Grønvald.<br />

2. Ulla og Ruddy Phillipsen.<br />

3. Ulla og Poul Balslev Jørgensen.<br />

1. Bente Friis_Lise Ebsen.<br />

2. Tanya Nordestgaard_Eigil Dihver.<br />

3. Tove Knudsen_Vivi Benthin.<br />

1. Bodil Jeppesen_Hanne Søndergaard.<br />

2. Brita Samuelsson_Else Ovesen.<br />

3. Birthe og Lars Tingskou.<br />

Hornbæk <strong>Bridge</strong>klub - II<br />

1. Alice Løfstrøm_Pia Jacobsen ...................................... 27<br />

2. Karen Prange_Steen Jacobsen .................................... 26<br />

3. Muddi og Otto Madsen ............................................... 14<br />

1. Ulla Vinkel_Jan Tuxen ................................................ 31<br />

2. Lise Lehrmann_Anette Vilsen ..................................... 15<br />

3. Jytte Schiøler_Peter Alexander .................................... 14<br />

1. Kristina Grumstrup_Lis Christoffersen ....................... 18<br />

2. Kirsten Blencter_Birthe Tingskou ............................... 15<br />

3. Aase Haagensen_Jan Møller ....................................... 14<br />

Korsør Kontrakt BK (Hulby <strong>Bridge</strong>center)<br />

1. Susanne og Axel Raft.<br />

2. Aase og Erling Jensen.<br />

3. Anne Haber_Jens Aage Petersen.<br />

1. Kirsten Møller Hansen_H.C.Christensen.<br />

2. Bente Rothmann_Inge Johansen.<br />

3. Kirsten og Erik Yrfelt.<br />

1. Hanne og Preben Jensen.<br />

2. Anny og Svend Erik Hansen.<br />

3. Kirsten Rasmussen_Randi Kristensen.<br />

Lyngby <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Finn Achton_Kristen Klausen.<br />

2. Sven Horsten_Bente Mørch-Lassen.<br />

3. Christian Brøbeck_Claus Christensen.<br />

☞<br />

JULI 2001 73


1. Mogens Wegeberg_Birthe Lind.<br />

2. Jan Metnik_Elise Jensen.<br />

3. Birthe Bille_Erik Nielsen.<br />

1. Birthe Friis_Inge Ryde.<br />

2. Ulla Espensen_Poul Rasmussen.<br />

3. Søren Larsen_Grethe Kjeldsen.<br />

Møns <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Vivi Larsen_He<strong>nr</strong>ik Friis.<br />

2. Grethe og Knud Engelhardt.<br />

3. Per Møller Hansen_Evald Hansen.<br />

1. Vibeke Petersen_Bent Christiansen.<br />

2. Nancy og Einar Winther.<br />

3. Margit Sloth_Annelise Jakobsen.<br />

1. Lise Petersen_Eva Gregory.<br />

2. Lis og Helge Jensen.<br />

3. Else og Jørgen Jensen.<br />

Nykøbing F. <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Alf Hansen_Poul Keis Olsen .................................... 140<br />

2. Bodil og Johannes Møller ......................................... 117<br />

3. Bente Almegaard_Grethe Pedersen ........................... 116<br />

1. Jutta og Jens Frandsen .............................................. 134<br />

2. Hanne Bøgvad_Ulla Lohse ....................................... 124<br />

3. Bente og Kjeld Hansen ............................................. 121<br />

Odder <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Alex og Orla Salling.<br />

2. Ingrid Kofoed_Bent Pedersen.<br />

3. Anne Marie og Ejner Skovgaard.<br />

1. Bente og Torjus Skajaa.<br />

2. Henny Toft_Marianne Hansen.<br />

3. Leif W.Rasmussen_Ejnar Jensen.<br />

1. Hanne Dragkilde_Anne Marie Sørensen.<br />

2. Henning Bech_Inger Makwarth.<br />

3. Inga og Max Rahbek.<br />

Rødovre <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Peter Jacobsen_Søren A.Larsen.<br />

2. Gerda Holm_Eivind Sveinbjørnsson.<br />

3. Bjørn Jespersen_Jens Ulrik Fougt.<br />

1. Torben Kreilgaard_Jørgen Brage.<br />

2. Aase Midholm_Britta Bach.<br />

3. Gunner Glud_Jens Pedersen.<br />

1. Inger Hutzen_Inge Ortvang.<br />

2. Rita Greve_Ingerlise Daugaard.<br />

3. Birthe og Ingolf Nielsen.<br />

1. Ingerlise og Arne Garly.<br />

2. Vivi Kobylecki_Lene Førgaard.<br />

3. Yvonne Larsen_Søren B.Larsen<br />

Skælskør <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Kirsten Marie Nielsen_Karen Pedersen ....................... 82<br />

2. Verner Bungaard_Hans Christian Nielsen ................... 80<br />

3. Anne Mette og Karsten Skjoldager ............................. 79<br />

1. Anni og Hans Larsen ................................................ 127<br />

2. Else Damgaard_Aase Jensen .................................... 126<br />

3. Erik og Kirsten Yrfelt ................................................ 110<br />

74<br />

SPILLEKORT<br />

Repræsentant for Danmark:<br />

ERIK W BRUUN<br />

Østerbrogade 45<br />

2100 København Ø<br />

DANSK BRIDGE<br />

1. Gunnar Johansen_Poul Vejgaard ................................. 87<br />

2. Karen Hansen_Aksel Jensen ....................................... 86<br />

3. Steen Oppermann_Børge Pedersen ............................. 84<br />

1. Birgit Rørdam_Birthe Waaddegaard ........................... 85<br />

2. Rigmor Jørgensen_Elly Pedersen ................................ 84<br />

3. Ellen Margrethe og Otto Højland Petersen .................. 83<br />

Struer <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Stig Øster_Sten Yde .................................................... 18<br />

2. Wilhelm Nygaard_Poul Bo Madsen ............................ 11<br />

3. Olav Thomsen_Arne Steen Sørensen .......................... 10<br />

1. Vagn Pedersen_Chr.Hollesen ...................................... 13<br />

2. Niels Benn_He<strong>nr</strong>ik Jeppesen ........................................ 7<br />

3. Ingelise Søndergård_Thorkild Andersen ....................... 5<br />

1. Åge Schmidt_Anders Dahl ......................................... 17<br />

2. Betty og John Kraack ................................................. 12<br />

3. Dorte Toft_Ellen Kristensen ........................................ 10<br />

Støvring <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Tero Enderslev_Martin Jensen .................................. 130<br />

Marinus Brunsborg_Carl Ancher Jensen ................... 130<br />

3. Kirsten og Ejner Sørensen ......................................... 125<br />

1. Annet Baadsgaard_Kirsten Formenti ........................ 172<br />

2. Grete og Knud-Erik Laursen ..................................... 167<br />

3. Gerd Gylling_Fritze Munk ........................................ 143<br />

1. Thomas Thomasen_Ivan Holck ................................. 146<br />

2. Niels Erik Thomsen_Elin Jensen-Sønderup .............. 127<br />

3. Erik Svenstrup_Lis Pedersen .................................... 122<br />

Thisted <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Dorte Lund_Freddy Nielsen.<br />

2. Ulla og Orla Andersen.<br />

1. Henning Krogsgaard_Ole Stærkjær.<br />

2. Edith Hjorth_Martha Martinussen.<br />

3. Anne Marie Jepsen_Kirsten Pedersen.<br />

1. Lynse Kloster_Anna Østergaard.<br />

2. He<strong>nr</strong>y Andersen_Henning Holm Jensen.<br />

3. Oda og Svend Ove Bach.<br />

Ulfborg-Vemb <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Eva Thomsen_Jytte Sandahl ..................................... 135<br />

2. Kirsten og Erik Skov Jensen ..................................... 130<br />

Kirsten og Svend Mohr Christensen .......................... 130<br />

Varde <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Poul Erik Christiansen_Erik Fjord ............................. 134<br />

2. Anna Flytkjær_Per Thomsen ..................................... 128<br />

3. Claus Bødtskov_Børge Larsen .................................. 125<br />

Vordingborg <strong>Bridge</strong>klub af 1974<br />

1. Conny Jensen_Bente Grønager.<br />

2. Helga Belling_Niels Feltum.<br />

3. Ruth Andersen_Betty Dahl.<br />

1. Eva Nielsen_Poul Hansen.<br />

2. Lene Heegaard_Klara Dligacz.<br />

3. He<strong>nr</strong>ik Mørkeberg_Karsten Ring.<br />

1. Helga Petersen_Peter Sunke.<br />

2. Jette Andersen_Ib Stender.<br />

3. Grethe Kobbernagel_Kirsten Pedersen.<br />

Østsjællands <strong>Bridge</strong>center<br />

1. Dorrit Bryld_Eva Gram .............................................. 24<br />

2. Wivi Hammer_Ole Eckstrøm ...................................... 16<br />

3. Marianne Lange_Erik Ahlgreen .................................. 11<br />

Aalborg <strong>Bridge</strong>klub<br />

1. Carsten Frandsen_Martin Jensen .............................. 210<br />

2. Grethe Krøjgaard_Jes Bank ...................................... 197<br />

3. Morten Heby_Jan Aagaard ....................................... 191<br />

1. Per Frost_Knud Erik Laursen .................................... 206<br />

2. Kurt Kristensen_Chr.Thomsen ................................. 179<br />

3. Karen Fedder_Tove Rasmussen ................................ 171<br />

1. Solveig Nielsen_Gitte Andersen ............................... 185<br />

2. Martin Sønder_Peter Steen ....................................... 181<br />

3. Erland og Peter Buchardt .......................................... 173


<strong>Bridge</strong>hjørnet<br />

Annoncer til "<strong>Bridge</strong>hjørnet" koster 150 kr.<br />

incl. moms for hver påbegyndte 4 linier.<br />

Tillæg for billetmærke 25 kr. Standardopsætning.<br />

Max. en spalte! Betaling forud<br />

på check/giro 608 6586.<br />

Uhre BK. Reserver 7.oktober til UHRE-CUP,<br />

tilmelding på 9718 7270 eller e-mail<br />

holst.bridge@adr.dk in<strong>den</strong> 26/9. Gode kontante<br />

præmier, vin og sølvpoint.<br />

<strong>Bridge</strong>makker søges: Øvet klubspiller K/46<br />

søger jævnaldrende M/K til klubspil i kommende<br />

sæson i Københavnsområdet. Ring<br />

til 3253 2301 / 2728 5401.<br />

Ballerup <strong>Bridge</strong> Club har plads til 4–5 nye<br />

par i <strong>den</strong> kommende sæson. Årskontingent<br />

kun 600 kr. Interesserede kan henvende sig<br />

til forman<strong>den</strong> på telefon 4448 5517.<br />

Makker søges/tilbydes til klub, åbent hus<br />

osv. af M/54, A-/B-række, DBS/Acol. Billetmrk.<br />

701 til <strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong>.<br />

Uhre BK – Åbent hus tirsdage kl.19.00 hele<br />

sommeren – Biblioteket, Brande. Tilmelding<br />

in<strong>den</strong> kl.16.30 på 9718 7270, kaffe <strong>med</strong>bringes.<br />

Vinpræmier og bronzepoint. Vi ses!<br />

Alanya, Tyrkiet 8–15/10 luksushotel Grand<br />

Kaptain incl. ½-pension 3950 kr. Forlængelse<br />

ca. 1400 kr. Afg. Billund. Program Birgit Jensen<br />

7553 3149 / Ingrid Hedevang 7552 1010.<br />

Beildorffs <strong>Bridge</strong> og <strong>Bridge</strong>-Salonen, Østerbrogade<br />

228, st. 2100 Kbh. Ø. Tog og bus<br />

næsten til døren og stationen. Program ring<br />

3962 0577 og 3927 1577.<br />

Makker 50–60 år søges til kommende sæson<br />

i Københavnsområdet, A/B-række, 2–3<br />

gange ugentligt fast plus åbne huse m.m.<br />

Billetmrk. 702 til <strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong>.<br />

Jule-/nytårs bridgetur (21.dec.–4.jan.) til<br />

Costa del Sol, på et godt hotel til kr.8.950.<br />

Beløbet dækker ½-pension, gallamiddage<br />

jule- og nytårsaften samt turneringsafgift<br />

<strong>med</strong> mange kontante præmier. Oplysning<br />

og program: Svends <strong>Bridge</strong>ture, 8654 3833.<br />

Udgiver:<br />

Danmarks<br />

<strong>Bridge</strong>forbund<br />

Redaktion: Ib Lundby.<br />

Faste <strong>med</strong>arbejdere: Søren Christiansen,<br />

Villy Dam, Jens Kofoed, Nis Graulund,<br />

Morten Andersen („Duck“), Ib Axelsen,<br />

Christian Reinholdt, Mads Krøjgaard,<br />

Jens Otto Pedersen („Charles“), Svend<br />

Novrup, Flemming Dahl, Torben Brandt<br />

og Villy Sørensen.<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong>, Asminderødgade 53<br />

3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon 4847 5213 (hverdage 12–16)<br />

Telefax 4847 6213<br />

E-post: dansk@bridge.dk<br />

Web-side: www.bridge.dk<br />

Postgiro DK: 608 65 86<br />

N: 08061902 814<br />

S: 2500 96-5<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring <strong>den</strong> første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Bruttooplag:<br />

23.500 ekspl. (1/1 2001)<br />

Abonnement 1/10–1/9 incl.moms:<br />

Danmark, Finland, Færøerne og Island<br />

200 kr. Sverige/Norge 230 SEK/NOK.<br />

Grønland og øvr.udland: 280 kr.<br />

Annoncepriser pr. 1/10 excl. moms:<br />

1/1 side 3400 kr. 1/2 side 2000 kr.<br />

1/4 side 1150 kr. Øvrige formater:<br />

16 kr. pr. spaltemm.<br />

20% rabat på DBF-klubannoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Farve- og repro efter aftale.<br />

Tryk: Boisen & Nielsen A/S<br />

JULI 2001 75


DANSK BRIDGE<br />

Asminderødgade 53<br />

DK - 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

76<br />

<strong>Bridge</strong>forlaget informerer om:<br />

Kortlægningsmaskiner<br />

Behovet for automatisk kortduplikering er vokset utroligt i de senere år,<br />

og mange distrikter og klubber har allerede anskaffet sig en kortl ægningsmaskine.<br />

Den viste model kræver kun beske<strong>den</strong> datakraft – <strong>den</strong> fungerer<br />

fint sammen <strong>med</strong> en gammel PC (fx 386 eller 486). Den læser både gammelt<br />

og nyt stregkodesystem. Udvidet model læser også hulkortsystemet.<br />

De sædvanlige kortmapper anvendes.<br />

<strong>Bridge</strong>forlaget i Asminderød forhandler også stregkodekort <strong>med</strong> DBF-logo.<br />

14 dages returret. 1 års garanti incl. opdatering ved programforbedringer.<br />

<strong>Dansk</strong>e fordelings- og udskriftprog<strong>ramme</strong>r (Jens Brix Christiansen og Thorvald<br />

Aagaard).<br />

Yderligere oplysninger og demonstration: Karsten Munch, tlf. 4345 6626.<br />

<strong>Bridge</strong>forlaget i Asminderød<br />

Asminderødgade 53 (Asminderød Kro), 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Tlf. 4847 5213 – fax 4847 6213 – giro 510 9507 – e-post: forlag@bridge.dk<br />

DANSK BRIDGE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!