Dansk Bridge nr. 599 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

gl.bridge.dk

Dansk Bridge nr. 599 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Forsiden står denne

gang i Hansens tegn.

Her venter Jørgen

Hansen pænt på sin

medalje efter sejren

med Nils Mønsted

ved DM-par, mens

stormester Herman

Hansen hygger sig

med DANSK BRIDGE.

VEST NORD ØST SYD

12 pas 14 43

pas

?

pas 62 pas

V / Ø-V. Hold. Du melder? (Se side 14)

Nr. 599 JULI 2001

60.årgang nr.9

Inde i bladet:

Fire DM-finaler: Veteranpar,

åben-, dame- og mixedpar

Rottneros Nordisk Cup

Før EM på Tenerife

Juniortræning i Holland

Bridgeeksamen

Rio-2001: Saldo 154.036 kr.

Postkassen

Nations Cup i Bonn

JULI 2001 1


Quiz

uddrag af indholdet

1. Holdturnering _ du sidder Vest.

Vest / Alle

# B 8 7 6 # K 5 4

¤ E D 8 7 6 5 ¤ B 10 4 2

>K µ > D 7 5

9, >D og trumf. Hjerter

til ¤E får ¤K med sydfra. Hvad nu?

(Se side 51 _ spillet er vendt 90 grader)

4. Holdturnering _ du sidder Vest:

Øst / Ø-V

# K D 8 2

¤ E K 6 2

> 5 3 2

E K B 8 6 4 µ

D 1 pas 2#

pas 4# pas pas

pas

1. Begge major.

Alle bekender til >EK, idet makker lægger

>10 og >D. Hvad spiller du i stik 3?

(Se side 53)


NR.599, JULI 2001, 60.ÅRGANG NR.9

TURNERINGS-KALENDEREN indretter sig ikke efter de faste terminer for

udgivelsen af DANSK BRIDGE, og det resulterer denne gang i et rekordstort sidetal

med masser af turneringsreferater. Endda har jeg vovet det ene øje og udskudt

„Meld med eksperterne“ til oktober, men der kommer til gengæld en særudgave

af serien i septembernummeret. „Bridgeblanding“ blev tilsvarende beskåret, så

løsninger og præmietagere fra opgaverne i maj gemmes til september.

JØRGEN HANSEN_NILS MØNSTED vandt DM åben par i en finale, der helt

og holdent blev domineret af jysk-fynske par, selvom københavnerne havde fordelen

af hjemmebane. Martin og Dorthe Schaltz kom ind på 2.pladsen, mens

Lauge Schäffer_Jens Auken vandt bronze.

SVEN ANDRESEN_FLEMMING JENSEN kom med på afbud til veteran-DM

i Næstved, men som Flemming sagde til sin makker, da han fik nyheden om, at

de skulle spille: „Skidt, fodboldlandsholdet i 1992 kom vel også med på afbud.“

Og så fulgte parret den samme opskrift! Annelise Hyldig_Erik Hermansen blev

nr.2 foran det tidligere vinderpar Leif Bøgh-Sørensen_Arne Pedersen.

„FYNSK FORÅR“ døbte Charles sit referat fra dameparfinalen i Viborg, hvor

Lone Mortensen og Jane Kiessling vandt foran Bente og Anne Aagaard og Ebba

Glud_Gerda Holm.

DM MIXED i Århus gik ikke overraskende til Sabine og Jens Auken, men det

var først efter et utroligt spændende opløb, hvor Aukens i allersidste runde byttede

plads med Christina Klemmensen_Steffen Holm Pedersen.

ROTTNEROS NORDISK CUP blev en oplevelse, men ikke resultatmæssigt set

med danske øjne. Allan Cohens pokalhold måtte nøjes med en beskeden 4.plads

i et endda ikke specielt imponerende felt. Men et perfekt arrangement i skønne

omgivelser og en skøn majsol som fast ugle sikrede succesen.

SIDSTE UDKALD til Rio! Den 3.august går turen over Atlanten til Brasilien,

hvor vort juniorhold skal kæmpe om VM. Læsere, der har adgang til nettet, kan

følge slagets gang med resultater, bulletiner og spil på www.bridge.dk


JULI 2001 3


REPRÆSENTANTSKABSMØDET blev afholdt lige før dette blad gik i trykken

(omtales i næste nummer). Det blev her afsløret, at Dorthe Schaltz vandt

guldpokalen med 135 MP, og Villy Sørensen, Herlev, tog sig af bronzepokalen

med rekordscoren 3171 BP.

STIG WERDELIN, Allan Cohen, Lars og Morten Lund Madsen kom ind på en

flot tredjeplads i den årlige Bonn-turnering. Storebror Madsen giver os et par

spil fra turneringen i dette nummer.

REGLERNE FOR MELDEKASSER er ændret _ se side 55. Man skal nu lade

sine meldingskort ligge fremme, til åbningsudspillet er vendt. God idé!

HANS WERGE mailede, at han ved, hvorfra udtrykket „badeoplagt kontrakt“

stammer. Løsningen kunne ses på internetadressen www.bridgesystem.dk. Nysgerrigt

gik jeg ind på dette bridge-link for at se, hvad det gik ud på ... badebroer!

WEEKEND, hedder en avis, der sikkert snart ser dagens lys. Flere redaktionelle

medarbejdere fra det hedengangne Aktuelt er med i projektet, bl.a. Nicolai

Kampmann, der skal være direktør. Det interessante for os er, at avisen skal have

en fast bridgespalte, formentlig med Peter Lund som skriverkarl. Engang skrev

jeg selv om bridge i Aktuelt, men det er omkring ... 40 år siden!

EM PÅ TENERIFE er afgjort, når du læser dette, så du kender sikkert resultatet

fra dagspressen. Det gør jeg ikke i skrivende stund, men der er grund til at gætte

på en god placering i åben række og en mindre god på spindesiden _ det sidste på

grund af en lidt forkølet indsats ved Mini-NM for damer, der blev afviklet på

Asminderød Kro.

NÆSTE NUMMER udkommer den 1.september (NB! annoncefrist den 27.juli!),

og som den vågne læser har bemærket, er det nr.600 i rækken af DANSK BRIDGE,

der støt er udkommet 10 gange om året siden den 1.oktober 1941 (også under

krigen). Vil du tage glæderne på forskud, kan du juble lidt over dette nummer,

som er det egentlige nr.600, nemlig hvis vi medregner det prøvenummer (nr.0),

Poul Hedegaard udgav i starten af 1941. En herlig nulløsning! IL

4

DANSK BRIDGE

Kursus for

bridgelærere

Se annoncen side 25 i majnummret


DM mixed-par:

Forrygende afslutning

af Ib Lundby og Hen9ng Kruse. Fotos: Charles.

Det var planen, at „Gamle Holm“, min

kære kollega i DBF’s sekretariat Steffen

Holm Pedersen, skulle referere til DANSK

BRIDGE fra mixedfinalen i Århus, men de,

der som jeg fulgte den enerverende afslutning

på nettet, kan godt forstå, at Gamle

Holm var blevet en hel del ældre, da han

vendte hjem fra strabadserne, så han bad

sig fritaget for opgaven.

Det var ingen overraskelse, at Sabine og

Jens Auken føjede endnu et mesterskab til

samlingen, men-men-men ...

Mange af de navne, du finder øverst på

resultatlisten, førte på skift, men med kun

to runder igen gik Aukens for første gang

i turneringen i front med 288 foran Christina

Klemmensen_Holms 287. Derpå scorede

Auken +18, men Klemmensen_Holm

+ 21, så rollerne blev byttet om _ Gamle

Holm tog atter spidsen med 2 point før sidste

runde!

Så knækkede filmen. Med en raketrunde

på +36 røg Sabine & Co. til tops, mens

gamle Holm gik i minusrusen med }5.

Løbet var kørt. Slutstillingen for bedste

halvdels vedkommende:

1. Sabine Auken_Jens Auken ...................................... 342

2. Christina Klemmensen_Steffen Holm Pedersen ...... 303

3. Bjørg Houmøller_Jonas Houmøller ......................... 275

4. Anita Jensen_Jesper Thomsen ................................. 274

5. Jette Bondo_Lauge Schäffer .................................... 268

6. Maria Rahelt_Lars Lund Madsen ............................ 211

7. Susanne Fogtdal_Søren Christiansen ....................... 189

8. Dorte Cilleborg_Niels Krøjgaard ............................. 176

9. Hanne Münter_Flemming Haag .............................. 159

10. Camilla Krefeld_Johan Hammelev .......................... 147

11. Bettina Kalkerup_Morten Andersen ........................ 136

12. Lone Kiær_Anders Hagen ....................................... 132

13. Marlene Kirstan_Jørgen Hansen .............................. 118

14. Pia K.Jacobsen_Steen Jacobsen .............................. 114

15. Birthe Kinnunen_Veikko Kinnunen ........................... 86

16. Stense Farholt_Thomas Vang Larsen ......................... 66

17. Karen Fischer_Søren Fischer ..................................... 37

18. Ulla Koch_Gregers Bjarnarsson ................................ 29

19. Gerda Holm_Eivind Sveinbjørnsson ........................... 9

20. Kirsten Steen Møller_Tommy Marinussen ................... 8

Bemærk også de unge søskende Houmøller,

som erobrede bronze. Parret har nu flere

gange blandet sig i mixed-toppen, og for

Jonas’ vedkommende lover indsatsen godt

for junior-VM i Rio!

Men lad os se nogle finalespil. Først et

par stykker jeg selv har skrabet sammen _

siden går mikrofonen vestover. ☞

Sabine og Jens Auken

i runden mod

Thomas Vang Larsen og

Stense Farholt

JULI 2001 5


Spil fra mesterhånd

Hvor barsk skal man være i en parturnering?

Arne Ladefoged legede vist konen i

muddergrøften i dette spil:

Nord / Alle

# K B 4

¤ E D 2

>3 2

K D 6 µ > 8 7 5 4

D 9 3 2


Årets sving

3ut ved adskillige borde _ ved ét tog N-S

alle 13 stik og ved andre kun et enkelt! Var

der så stor forskel på feltets spillestyrke?

Vest / Ingen

#B 3

¤K 4

>E D

9 5 µ >6 4

B 9 7 4 < E 8 4 3

efter at have lyttet til:

VEST NORD ØST SYD

Camilla Jens Jørgen Sabine

Krefeld Auken Hansen Auken

2# 1

pas 2ut pas 3ut 2

pas 4# pas pas

pas

1. Spærreåbning.

2. To tophonnører sjette.

„Underspil aldrig et side-es mod en farvekontrakt“,

tordner bridgelærerne, og de kan

så belyse med dette eksempel. Men der er

naturligvis en undtagelse, nemlig hvor man

har vished for, at styrken er på bordet.

Camilla startede inspireret med ¤7, og

da bordet dukkede op med ¤K småt fjerde,

og Syd havde to små hjemme, var eneste

chance at gå på ¤K og få et overstik, idet

håndens anden hjerter forsvandt på ruder.

Henning Kruse, osse skrevet „Hen9ng“,

deltog for første gang i en DM-finale, og

han får derfor omstående lov at komme til

orde med et par glimt fra „biksfinalen“,

som han så hygsomt kaldte begivenheden:

Husk at sige

„Tak for spillet“

efter hver runde!

KROMANNS BRIDGEREJSER

23–26/8: Sommer på Samsø, når det er smukkest! Halvpens. og afsluttende frokost 1595 kr.

29/9–6/10: Kreta, lejligheder med middage. Fra Kastrup, Ålborg og Billund ........... 3450 kr.

17–20/10: Hotel Faaborg Fjord. Flot halvpension, aftenkaffe og afslut. frokost ........ 1500 kr.

20/12–3/1: Jule- og nytårsferie på dejligt strandhotel i Tunesien. Halvpension med

vin til maden. Flot gallafest jule- og nytårsaften. Fra Billund og Kastrup. Pris fra ...... 4250 kr.

PS. Mortensaften 9–11/11 på luxushotel i Kruså. Halvpens., festmiddag og afslut.frokost 1350 kr.

Liddy Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm, 9746 4143, e-mail liddy@iname.com


JULI 2001 7


En opvarmer

Forestil dig en tidlig søndag morgen at

skulle tage stilling til følgende:

Syd / Ø-V

#3

¤ D B 7 3

>6 5 µ

!

pas pas D pas

?

3ut til 400 _ standard?

„Jeg er jo sproglig“, oplyser den håbefulde

søn, når der er tal og statistik i farvandet.

Det var jeg ligeledes i sin tid; måske derfor

kan det forekomme svært at spille kort.

Sproglig eller ej _ man behøver ikke at have

gået længe til undervisning, før det er rutine

at notere 400 for 3ut udenfor zonen.

Fint nok: Med ¤D ud havde jeg ¤Kx

på bordet og ¤xx på hånden. Hvis ¤K

holdt, havde jeg derudover 14 minorstik.

Jeg husker ikke taksten for 15 stik, men

det blev heller ikke aktuelt, fordi ¤E sad

ude af plads, hvorefter modparten i hast

indkasserede deres 12 majorstik.

Til almindelig moro _ det var dog mest

sjovt for Morten Duck og Bettina Kalkerup

_ måtte Jane notere 400 for 3ut med

ét stik! (Se hele spillet side 7. IL).

Det farlige femtrin

Sæsonens mixedfinale foregik i Århus,

hvor vi overnattede billigt og bekvemt på

Get-In, der ligger op og ned ad spillestedet.

Indehaveren bryder sig ikke om computeri

og den slags moderne bekvemmeligheder

med det resultat, at kontoret flyder med alskens

bunker papir, men styr på det har han.

„Tager du mod et fynsk dankort?“ spurgte

jeg _ lettere naivt.

„Øøøh, helst ikke“, svarede han _ lettere

skræmt. Heldigvis kunne Jane lægge ud _

den sproglige søn har konsekvent opbrugt

sin SU omkring den 18._20. i måneden og

havde ribbet mig for kontanter dagen før.

8

DANSK BRIDGE

Jeg tog doblingen ud:

Syd / Ø-V

# K D 10 2

¤ 10 8 6 5 4 2

>3

6 5 µ >K 7

af fra hoften


Jesper Thomsen som kupmager

Jesper Thomsen stod for noget, der for indviede

vistnok betegnes som et dobbelt

grandcoup og trumfcoup:

Syd / Ø-V

#B 10

¤ E B 10 9 6 5

>D 9

10 µ > 7 5 4 3 2

D fulgt

af ¤5 til ¤K. >E blev trumfet, spar til #E,

mere spar til #K og endnu mere spar til

den stående #D trumfet med ¤9! Hjem

på K med klørafkast fra

Vest og Nord til følgende stilling:

#_

¤ E B 10

>_

_ µ >7 4


fet over }3 for dette spil! Til gengæld oplyste

han og frøken Jensen på vejen hjem

(Århus_Odense tager præcis én time med

Thomsen bag rattet), at de agter at holde

1.pladsen hele vejen næste år _ så er der

advaret!

Færøsk fætter på færde

Lørdag aften kl.23 servede Valur Mørk

Valson _ en fornøjelig fætter, der ligeledes

boede på Get-In - med E D 7

8 6 4 3 µ > B 10 9 5

E 7 < E K 8

Interessant: Samme antal honnørpoint og

fordeling, identisk hjerterfarve osv. Makkers

klørsits var næsten identisk:

< B 9 7 5 4 og < B 10 7 5 4.

Tilfældigt? Jeg er sproglig, så ...

Tak til århusianerne for et fint og effektivt

arrangement, om end luften i spillelokalet

til tider var lidt tung og pladsen noget

trang. Som debutant i et nationalt mesterskab

var det en fornøjelse stort set ved

alle borde at opleve en uhøjtidelig og imødekommende

stemning.

Et glimt fra runden mellem

Birgitte Jørgensen (t.v.)–

Thomas Svendsen og

Morten Andersen–

Bettina Kalkerup (t.h.)


Luksus Julebridge på krydstogt 18.–25.december

De Kanariske Øer – Marokko – Madeira

Vi flyver til Tenerife, hvorfra krydstogtet starter

Faciliteter ombord

Svømmepool – Sauna – Motionsrum – Barer – Casino – Ballroom – Elevatorer –

1.klasses betjening og servering i udsøgte omgivelser.

Priser

Indvendig kahyt på B-dæk 6498 kr. Tillæg ved udvendig kahyt 700 kr.

Indvendig kahyt på A-dæk 6848 kr. Tillæg for udvendig kahyt 900 kr.

Indvendig kahyt på Main-dæk 7348 kr. Tillæg for udvendig kahyt 1300 kr.

De-luxe udvendig kahyt på promenadedæk 10998 kr.

Priserne er med fuld pension inkl. drikkepenge til betjening, fly tur/retur

samt turneringsindskud.

Prisen for enkelt kahyt er med et kraftigt tillæg!

Afgang fra Kastrup/Billund/Ålborg

Udrejse 18.december morgen – hjemkomst 25.december aften

Forsikringer

Afbestillingsforsikring 195 kr.

Ferierejseforsikring, det blå kort med feriegaranti 139 kr.

Med bagagegaranti +56 kr.

Tilmelding og nærmere oplysninger

Per Bredlund, Lærkevej 3, 3390 Hundested – tlf. 4793 9035.

Ved tilmelding inden den 10.juli gives en rabat på 300 kr.

Ved tilmelding betales 1000 kr. pr.person – resten senest den 1.november.

Indbetaling

Børnehavers Frugt og Grønt, giro 5725542.

Check: Danske Bank reg.nr. 3573 kontonr. 4099084529.

JULI 2001 11


Rottneros Nordisk Cup:

Favoritsejr til Island

Sammen med svenske

Micke Melander stod

jeg for redaktionen af

den daglige bulletin

ved Rottneros Nordisk

Cup, der blev afviklet

den 11._13.maj. I nr.1

dristede vi os til et par

frejdige tips på resultatet,

nemlig Micke:

Island, Sverige, Danmark,

og Ib: Island,

Norge, Danmark.

Hvorfor ikke straks

se, om det så gik, som

præsterne prækede?

1. Island ..................... 95 (13_17)

2. Norge ..................... 86 (19_11)

3. Sverige ................... 82 (10_20)

4. Danmark ................ 77

5. Finland ................... 64 (22_8)

6. Færøerne ................ 42 (13_16)

Du ser de danske resultater i parentes.

Bare ærgerligt, at Allan Cohens hold

(Lars Høffner, Stig og Ole Werdelin) ikke

kunne vride de sidste 5 kp ud af kortene,

men det kan de bl.a. takke vore færøske

venner for. Endnu en gang kom øboerne

kviksand i det danske maskineri.

12

DANSK BRIDGE

af Ib Lundby

Der klages over vejret, men i de majdage

var der ingen grund til klage. Värmland

levede op til sit ry som „du sköna, du härliga

land“, men det var solen ikke ene om

at tage vare på. Det historiske herresæde,

den botaniske park (hvor bl.a. en fembladet

kastanje skænket af Nordisk Bridge Union

har sine rødder), den enestående skulptursamling

og _ ej at forglemme _ den positive

indstilling, deltagerne mødte med ...

altsammen bidrog til, at Rottneros Nordisk

Cup igen blev en uforglemmelig oplevelse.

Turneringen spilles hvert andet år _ i år

for niende gang. Sponsor er Pål Horn, der

nu bor i USA, men hvis farfar var ophavsmand

til Rottneros Park. Selma Lagerlöf

blev født tæt ved Rottneros og havde sin

gang på herresædet, så det var naturligt, at

det blev brugt som kulisse ved filmatiseringen

af Gösta Berlings saga.

Det kunne jeg godt væve mere over, men

jeg nøjes med at anbefale, at du tager en

tur i parken, hvis du kommer på de kanter.

I stedet får du nogle glimt fra årets turnering

_ alle med dansk medvirken.


Usædvanligt dobbeltstik

Islandske Jón Baldursson stod for „årets

spil“, da han i en 3ut fik to stik på 7 3

pas 2¤

pas 3ut pas pas

pas

Udspil: >4.

2> var en slags checkback-Stayman, idet

Syd ikke havde benægtet fire spar med sin

1ut.

Stig Werdelin forhørte sig om meldingernes

betydning og startede alligevel _ lidt

overraskende _ i ruder. Syd fik for >8 og

spillede hjerter til ¤K. Også ¤D fik han

Baldursson – tog et dobbeltstik

stik for, og nu vinder man let ved at tage

>K og spille spar hjemover. Med begge

de sorte esser i plads er der kun fire stik til

modspillet.

Syd gik en anden vej. Han spillede i stedet

klør til K og spar fra bordet. Den stak

Øst med #E for at spille klør til


Spil fra kampen mod Norge

På båden hjem (vi tog over Oslo) fik jeg et

par spil fra Danmarks kamp mod Norge _

en af de to kampe, danskerne vandt.

Først en iskold slem, der blev brændt ved

begge borde i denne kamp, men meldt ved

de fire andre:

Vest / ØV

#6 #E

¤ E 6 ¤ K D 9 7 2

> E 7 6 2 µ > K 9 8 4


Bremserne svigtede

I et spil meldte Cohen_Høffner i zonen en

flot 6¤, der vandt. 1430 hjem _ 5 imp ud!?

Jo, ved det andet bord prøvede Ole Werdelin

med en bremsedobling af fjendens

5¤. Taksten for 5¤ doblet med 12 stik er

mindre end for 6¤, men svenskerne kendte

også fidusen. De redoblede, og så stod der

i stedet }1600 i danskernes regnskab.

Denne dobling var bedre

I sidste runde mod Finland svingede Stig

Werdelin øksen med et helt andet resultat:

Syd / Alle

# K D 7 6 3 2

¤3

> B 9 7

5 4 µ >D 2


pas 3> pas 3ut

pas pas D pas

pas

Udspil: #4.

pas

Med #B som „stiver“ så Syd ikke ud til at

være nervøs for det forventede sparudspil,

men det var der alligevel grund til, for Stig

Werdelin stak med #E og svingede nådesløst

til ¤D.

To undertræk og 500 hjem, hvor Cohen_

Høffner ved det andet bord parkerede i 4>

og tog 10 stik.

Hvad var der i øvrigt sket med et naturligt

klørudspil vestfra?

Syd tager udspillet med


Charles spiller op:

sen, da Bellevue BK havde 10-års fødselsdag.

Den initiativrige klub, der har haft

succes fra starten med mange medlemmer,

markerede dagen med brask og bram.

En Pro/am-turnering blev vundet af Mads

Krøjgaard_Ole Adelkvist. Selve jubilæumsturneringen

med 240 deltagere gik til John

Møller Jepsen_Carsten Sørensen med Knut

Blakset_Jacob Røn og Mads Krøjgaard_

Arne Mohr på de følgende pladser.

Formand Børge Olesen og hans stab fik

mange fortjente roser for arrangementet.

Efter bogen

Spil aldrig en singleton ud, når du også har

single trumf, står der i bogen.

Syd / Alle

# D 7 5 4 3

¤ K 5 3 2

>K

E B 8 3 2 µ > D 10 9 6


DM åben par:

„Jysk-fynsk open“

af Ib Lundby

„Hvorfor ikke kalde det „Jysk-fynsk open“?

hostede Arne Mohr en af de 38 gange, vi

røg sammen i cafeteriet udenfor spillelokalet

i Blaksets Bridgecenter. Ved finalen

om DM for par spilles der som bekendt

39 runder!

Ikke blot var der guldmedaljer til Nils

Mønsted_Jørgen Hansen og sølv til Dorthe

og Martin Schaltz, men kreds 4-parrene

snuppede 12 af de 20 forlodspladser til

næste års finale, mens København „kun“

fik 6 pladser, og kreds 2 nøjedes med de

to sidste.

Vi starter bagfra med slutstillingen. Du

får bedste halvdel _ præcis alle de par, der

endte på plussiden af barometeret:

1. Jørgen Hansen_Nils Mønsted .................................. 271

2. Dorthe og Martin Schaltz ........................................ 230

3. Lauge Schäffer_Jens Auken .................................... 220

4. Tom Nørgaard_Henrik Caspersen ............................ 198

5. Steen Schou_Hans Chr.Nielsen ............................... 172

6. Steen Winkler_Claus Sørensen ................................ 161

Mads Krøjgaard_Arne Mohr ................................... 161

8. Carsten Sørensen_John Møller Jepsen ..................... 147

9. Anne Britze_Karsten Vinther ................................... 139

10. Søren Larsen_Peter Jacobsen ................................... 106

11. Stig Werdelin_Allan Cohen ....................................... 90

12. Hans Chr.Graversen_Poul Clemmensen .................... 88

13. Peter og Ulrik Zeeberg ............................................... 76

14. Erik Brok_Otto Dahl ................................................. 63

15. Villy Dam_Jonas Houmøller ..................................... 56

16. Lars Blakset_Mathias Bruun ..................................... 49

17. Peter Lund_Flemming Dahl ...................................... 31

18. Kurt og Keld Boysen ................................................. 21

19. H.K.Sørensen_Ib Lundby ......................................... 19

20. Henrik Lahrmann_Michael Mulvad .......................... 15

Arrangementet kørte på skinner i Blaksets

Bridgecenter. Søren Godtfredsen løste sin

Blaksets Bridgecenter

byder ♥-lig velkommen til en ny sæson

Nadia Bekkouche, Frederik Bjerregaard, Knut Blakset, Lars Blakset, Mathias Bruun

og Anders Hagen glæder os til at se nye og gamle medlemmer i Danmarks største og

bedst beliggende bridgecenter. Har du lyst til at spille på et af vores 26 hold til næste

år? Så skal du skynde dig! Status i øjeblikket:

Stort set udsolgt på alle turneringshold samt en del undervisningshold om aftenen.

Ledige pladser på næsten alle daghold samt på alle begynderhold.

Røgfrit på alle hold. Rekvirer program eller ring og få en snak med en af vores seks

fastansatte undervisere.

Børne-/ungdomshold for 13–18 årige

Torsdag eftermiddag (15–18) fortsætter det hold for børn og unge, der startede sidste

sæson. Har du selv, eller kender du børn/unge, der er interesseret i bridge, har de her

chancen for at lære spillet sammen med jævnaldrende.

Åbne Huse i juli og august

Hele resten af sommeren spiller vi Åbent Hus tirsdag/onsdag/fredag kl. 19 samt onsdag/søndag

kl. 13. Røgfrit tirsdag aften samt onsdag/søndag eftermiddag. Kursister velkomne!

Tilmelding senest 2 timer før. Indskud kr. 50,- inkl. bronzepoint og flaskepræmier

(10-turs kort kr. 400,-).

Blaksets Bridgecenter, Hellerup

tlf. 3929 0126 / e-mail: blakset@post.tele.dk

JULI 2001 17


opgave som tu-leder til topkarakter, og i

regnskabsrummet sørgede Thomas Kamp

og Inge Christensen ikke kun for en hurtig

resultatformidling til spillerne, men de tog

samtidig hånd om en løbende ajourføring

af stilling og resultater på nettet (Thorvald

Aagaards program), så omverdenen kunne

følge med i, hvad der skete. Sådan!

Du skal se nogle af de mest interessante

af weekendens spil.

Ungdom på vej

Først et spil, hvor feltets to yngste spillere

gjorde sig godt bemærket på hver sin side

af to borde:

Vest / N-S

#9 6

¤6 3

> K B 10 9 8 7 6

5 µ > D 3 2

E 4


Masser af stik

Vinderparret tog masser af stik undervejs

_ se dette spil fra sidste runde, hvor nogle

gik ned i 2¤ _ Nils Mønsted fik 10 stik!

Nord / Ø-V

#3 2

¤ B 8 6

> E D 7 6 3

K B 10 µ > 9 5 4 2

8


20

Lejre Bridgerejser

Nystartet rejsebureau

Bridgeweekend 24.–26.august

Vesterhavshotellet

Vedersø Klit

Lige nord for Søndervig

www.vesterhavshotellet.dk

Luxushotel 400 m fra havet

Meget lækre værelser med utrolig udsigt

Et af landets bedste hotelkøkkener

Stort morgenbord lørdag/søndag

Fredag aften: 2-retters menu/natmad

Lørdag aften: 3-retters menu/natmad

Introduktionspris: 1195/-

Turen gentages i sep., okt. & nov.

DANSK BRIDGE

*******

Bridgeweekend 7.–9.september

Hotel Prindsen – Roskilde

www.hotelprindsen.dk

Algade 13 – 4000 Roskilde

**** hotel midt i Roskilde

Stort morgenbord lørdag/søndag

Fredag aften: 2-retters menu/natmad

Lørdag aften: 3-retters menu/natmad

Stort marked på torvet hver lørdag

Egen parkeringsplads

1795/- pr.person

Turen gentages i okt. & nov.

Læs mere på vores hjemmeside

www.lejrebridgerejser.dk

Bridgeansvarlig: Henning Kokborg

Tlf. 46 48 19 69

Lejre Bridgerejser

Tlf. 46 48 00 72

Stationsvej 21, 4320 Lejre

Alle priser er pr. person i dobbeltværelse

Kvindelig parrytter

„Det spil skriver du ikke om!“ klynkede

Dorthe Schaltz, men hvad skal jeg ellers

bruge det til?

Mød Dorthe som parrytter:

Syd / Ø-V

# 7 4 2

¤ D 10 5 2

> 9 4 3

E D 7 6 µ > 10 5 2

K _ en ned.

Safespillet? Efter ED galt), 10 stik i 50% og

11 stik i 75%. Den kan forbedres, hvis man

starter ruderbehandlingen fra bordet med

>9. Det giver pote med netop den aktuelle

sits, hvor Øst normalt dækker med

>10. Dækker han ikke, bruger vi >B, som

Dorthe gjorde.

God sommerbridge!


Villy Dam og Jonas Houmøller tog sig til hovedet ved bord 15 – og blev nr.15

9, 10 eller 11 stik?

Det ligner 11 oplagte stik i denne udgang,

men det tog Syd kun ved 13 af de 20 borde.

Syd / Ø-V

# E B 9 7

¤2

> K 10 9 8

D 4 2 µ > E B 7 6 5


Snedig middelplan

På forhånd havde mange sikkert sat deres

penge på Lauge Schäffer_Jens Auken, men

parret var længe om at komme ud af starthullerne

og fik siden travlt med at kæmpe

sig op gennem rækkerne for overhovedet

at nå med i medaljekampen.

Vi mødte dem i et spil, hvor Auken lagde

en snedig plan, der dog kun blev takseret

til middel:

Øst / Alle

# D 10 3

¤E 2

> E 6 5 3

4 µ > K 10 9 8 7 2

D B

4.

pas pas

Udspillet fik lov at gå til >K, og Auken

faldt i staver, før han dukkede op med et

skummelt modspil:


Bridgerejser

efterår –

jul og nytår

HOLLANDS FLODER – max 32 deltagere

Den første uge i oktober tager vi med bus direkte til Amsterdam. Turen tager ca. 12

timer, vi gør rigelige ophold, og vi kan spille kort skiftevis ved 4 borde i bussen.

I Amsterdam stiger vi ombord på skibet Marianne, en dejligt indrettet flodbåd med

gode kahytter. Vi besøger Leiden, Gouda og Delft, hvor der er forskellige udflugter.

Pris kr.3.500, der dækker: Fuld pension og bus fra Fredericia over Odense og

Næstved.

Bridge- og kurophold i SLOVENIEN – max 40 deltagere

Fra den 28.oktober til den 4.november tilbydes kurophold med bridge på det 5*

kurhotel Diamant i Dudince i Slovenien. Det var yndlingsstedet for de gamle

kommunistspidser.

Vi flyver fra Kastrup med Austria Airways til Wien med transfer til Dudince.

Pris kr.6.950, der dækker: 7 overnatninger i værelser med bad, toilet, balkon, køleskab,

sat-tv, radio og telefon. Lægetjek og 9 behandlinger f.eks. massage eller

thermalbade. Sidste dag rundtur i Wien med middag. Der er 2 danske sygeplejersker

med på turen, der kan tolke lægens anbefalinger for de deltagere, der ikke taler

engelsk eller tysk.

Jule-/Nytårsrejse til TENERIFE – max 64 spillere og 12 ikke-spillere

Tenerife i perioden 23.december–6.januar, selvstændige afgange fra Billund og

Kastrup. Vi bor på Atlantic Holiday Centre med førsteklasses lejligheder direkte ved

havet.

70 rummelige og velindrettede luksuslejligheder danner rammen om den perfekte

ferieoplevelse. Alle har balkon, god skabsplads og et veludstyret køkken. De fleste

har en vidunderlig udsigt over Atlanterhavet og naboøen La Gomera.

Pris 1 uge fra kr.6.523. 2 uger fra kr.9.548, der dækker: Halvpension (morgen og

middag) Bridgeindskud. Ikke-spillere rabat kr.300 pr.uge.

Hurtig tilmelding/reservation anbefales.

Vestervig Bridge

– når bridge er en oplevelse –

Loddervej 13 < 4684 Holme-Olstrup > Tlf. 5556 3114 ¤ Fax 5556 3118 # e-mail: Vestervig@get2net.dk

JULI 2001 23


Aktuelt portræt:

Herman – en stor mester

af Villy Dam

I maj opnåede 71-årige Herman Hansen,

Brovst, efter 49 år ved bridgebordet titlen

som stormester: 500 mesterpoint.

I december 1952 bønfaldt hans mor ham:

„Vær nu substitut, ikke?“

„Men kun i julemåneden“, bed Herman

på. Siden har han spillet. Og spillet. Og

styret. Og inspireret. Og organiseret og

samlet. Og spredt liv og latter!

I et kvart århundrede var Herman formand

for og underviste vederlagsfrit i

Brovst Bridgeklub. Dertil har han periodisk

siddet i bestyrelsen i Pandrup BK, i

Aalborg BK og i distrikt Nordjylland. Da

Jyllands-Posten en årrække inddrog Brovst

i sin turnering for 1440 spillere, var Herman

selvskreven medarrangør.

Hans gejst for undervisning og ungdom

førte desuden til bridgeundervisning i den

lokale boldklub (det gav 16 unge til bridgeklubben)

foruden privatelever. Dertil kom

aftenbridgehold i flere af kommunens folkeskoler.

Herman var med til at søsætte og gennem

4_5 år arrangere Kattegat Junior Cup,

„landskampe“ mellem Halland og Jylland.

Herman samlede folk til bridgerejser

sydpå og inviterede de unge senere elitespillere

hjem: Mads og Niels Krøjgaard,

Flemming og Anders Madsen, Christian og

Freddi Brøndum, H.C.Graversen. Brovst

Bridgeklub har i årenes løb haft mange af

de bedste spillere fra Aalborg som medlemmer.

Gæstfrihed og venskab

Har man sagt Herman, har man sagt gæstfrihed,

men også venskab. Han understreger,

at det allervigtigste for ham ved vores

hobby er de mange venner, man får i tilgift.

Gennem 30 år har Brovst Bridgeklub

med Herman som primus motor haft sven-

24

DANSK BRIDGE

ske Veddige som venskabsklub (et årligt

flerdages besøg med turnering for cirka to

gange 25 deltagere).

Også uden for bridgekredse er Herman

Hansen et kendt navn. Ved mit første besøg

stoppede jeg op i Brovst for at spørge

en tilfældig dame om vej. Hun rystede på

hovedet, da jeg spurgte efter Hovedgaden.

Men straks, da jeg nævnte navnet Herman

Hansen, lyste hun op og kunne meddele,

at jeg skulle til Hovedgaden i Skovsgaard.

Familien

Henny fødte Herman syv børn, alle håndværkere

og fire af dem bridgespillere. Barnebarnet

Freddi fik som 12-årig lov til at

starte i klub _ hvis det ikke kostede i karakterbogen.

Fra da af gik det kun fremad for

Freddi både i skolen og ved bridgebordet

(bl.a. VM-juniorguld i 1997!).

Søsteren Gertrude Kristiansen styrer turneringerne

for Brønderslev BK’s 170 medlemmer.


Under et bridgebesøg hos fætter Ole Hermansen

på Gøl gik Herman i seng før sin

værelseskammerat, Hans Perregaard. Da

Hans ud på de lyse timer fandt til køjs, vågnede

Herman op med de søvndrukne ord:

„Hvem er du? _ dig husker jeg ikke“,

gik på toilettet og udbrød så ved tilbagekomsten:

„Jeg kan ikke komme på dit navn,

men det er ikke Henny ...“

Bedste resultater

Sammen med Børge Hedegaard fra Nykøbing

Mors vandt Herman i 1990 sølv ved

DM for veteranpar. Han har desuden spillet

i rækken, der nu kaldes 2.division. Men

mest stolt er han af omkring 1970 at have

været med til at knockoute et pokalhold

med Jens Auken, Gunner Andersen, Niels

Müller og Peter Magnussen.

I denne pokalsæson er det blevet til fire

sejre, før holdet løb panden mod Peter

Lund. _ Fra tredje runde:

Syd / Alle

# B 5 2

¤ B 7 6

> B 8 5

E K 7 6 4 µ > 10 3 2


Juniorlandsholdstræning:

Tæt på succes i Holland

af H.K.Sørensen og Ib Lundby

En uge i april var det danske juniorhold,

der i august spiller om VM i Rio de Janeiro,

inviteret til træning mod stærke modstandere.

Stedet var Hertogenbosch i Holland

og modstanderne Norge, Israel, USA, Holland

og England. Det danske hold bestod

af Gregers Bjarnarson_Michael Askgaard,

Jonas Houmøller_Kåre Gjaldbæk og Martin

Schaltz_Andreas Marquardsen. Holdkaptajnen

var, som det bliver i Rio,

H.K.Sørensen.

Danmark vandt de indledende runder

Der blev ikke spillet efter samme model

som de holdkampe, vi kender. Alle tre par

var aktive hele tiden, og de spillede på skift

ved et ankerbord, der så talte dobbelt. Vi

skulle spille alle mod alle i kampe over 3

gange 10 spil.

Slutstillingen efter indledende runder:

1. Danmark .................... 92

2. Israel .......................... 88 (10_20)

3. Holland ...................... 86 (15_16)

4. USA ........................... 73 (17_13)

5. Norge ......................... 64 (25_3)

6. England ..................... 29 (25_3)

Semifinalen mod USA

Semifinalen gik også over 3 x10 spil, og

vi valgte at møde USA. De første 10 spil

med Askgaard_Bjarnarson som ankerpar

endte med en dansk føring på 35_27. I de

følgende 10 sad Houmøller_Gjaldbæk som

ankerpar. Det blev til en tæt runde, hvor

USA ved ankerbordet meldte en hård, men

26

DANSK BRIDGE

usættelig 6¤, og det kostede 13 imp i begge

opgørelser. Sektionen endte 53_67, og vi

var bagud med 6 imp før de sidste 10 spil.

Her var Marquardsen_Schaltz i centrum,

og det endte med 49_46 i dansk favør, men

summen blev 137_140. Vi var henvist til

at spille om sekundære placeringer.

Trøstfinale og finale

I trøstfinalen skulle vi endnu en gang møde

Norge; det blev en kamp med mange høje

bolde. Reaktionen var tydelig _ vi spillede

en forkert kamp mod forkert modstander.

USA sad nemlig og spillede finale mod

Holland, mens vi var henvist til bane 2.

Det gjaldt 3 gange 16 spil, og det startede

jævnbyrdigt. 57_54 til Danmark. Herefter

måtte de to kaptajner ved sidelinien

hele registret igennem. Først var det den

danske _ han havde det godt. Houmøller_

Gjaldbæk gjorde stort set alt rigtigt, mens

det samme ikke kan siges om nordmændene.

Runden gik til Danmark med 62_10

og 61_22 i de to opgørelser, og det så godt

ud. Vi førte med 94 imp.

I de sidste 16 spil sad det yngste norske

par, som ikke skal til Rio, ved ankerbordet.

De spillede godt og heldigt mod Schaltz_

Marquardsen. Da røgen havde lagt sig, og

smilet på den norske kaptajns ansigt var

glattet ud, måtte vi lægge ryg til 51_107.

I alt 231_195 til Danmark. Sejr på 19_11.

Holland slog efter en god sidste runde

USA i finalen med 257_214.

Bagsværd Bridgeklub

– har plads til nye medlemmer i næste sæson

Spilledag: Mandag kl.19–23 (sep.–apr. incl.). Kontingent kr. 300,- ½-årligt. Rygebegrænsning.

Mulighed for undervisning (ikke begyndere).

Henvendelse: Tlf. 4484 9396 (formand) – evt. 4444 2639, 4448 1257 el. 4498 7890.


Den officielle del af turneringen sluttede

med en hyggelig sammenkomst på en dejlig

café, og her blev der snakket en masse

med de nye venner, vi havde fået i løbet af

ugen. Holdet blev rystet godt sammen, og

vi glæder os til næste gang, hvor det virkelig

gælder. Alle tre par på holdet viste,

at de kan yde en aldeles fremragende indsats,

og efter kaptajnens mening er der

potentiale til at føre holdet helt til tops ved

VM.

Udspil af fjerdehøjeste

Det har i en menneskealder været „in“ at

benytte udspil af fjerdehøjeste (11-reglen),

men en stor del af eliten foretrækker nu

udspil af første-tredje-femte eller attitude.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der

er det bedste, men må konstatere, at det i

dette spil fra kampen mod Holland var ret

ligegyldigt!

Syd / Alle

# K B 10 8

¤ 9 8 6

> D 6 4

10 5 2 µ >9 3


var, som navnet siger, udsat af den amerikanske

kaptajn. Hun fortalte bl.a., at hun

var taget med det amerikanske hold for

egen regning. De amerikanske spilleres tur

blev derimod betalt af en privat indsamling,

så det er ikke kun i Danmark, juniorerne

økonomisk får støtte fra frivillig side.

Vest / N-S

#8 3

¤ K D 8 4

>7

9 8 4 µ > 6 5 3 2


pas pas pas

Udspil: >4.

Syd stak udspillet og sendte ¤B af sted.

Da den holdt stik fulgte en ny hjerter mod

bordet, hvor Vest stak med ¤E for at spille

#9 til #K.

Der skal fem stik til at bete 3>. Andreas

kunne kun se fire, så #6 kom på bordet,

og Syd hoppede i fælden med en lille spar.

#10 tog stikket, og spar igen gav endnu to

28

DANSK BRIDGE

stik _ en ned. Det er lidt sværere at se, men

i stedet for #6 kunne Andreas efter to sparstik

have spillet .

Meldingerne ved det andet bord:

VEST NORD ØST SYD

Gregers Michael

Bjarnarson Askgaard

pas 2

pas 2¤ pas 3ut

pas pas pas

Udspil: #10.

Bridge er ikke for tøsedrenge! #10 gik

til #K, og Øst kopierede Andreas’ underspilning

af sparhonnørerne, men Michael

kastede et blik på fjendens systemkort og

stak op på #B, rejste to hjerterstik og skrev

+600 i regnskabet.

Michael kløede sig i nakken og gik på #B

GULDPOINT GULDPOINT

SAKSKØBING BRIDGEKLUB

50-års jubilæumsturnering søndag den 9.september kl.9.30

i Sportscenteret, P. Hansensvej 15, Sakskøbing

Barometerturnering med seedning – turneringsleder: Dorthe Foersom

Pris pr. deltager: 145,- kr. incl. 3 stk. smørrebrød til frokost.

Drikkevarer kan købes (må ikke medbringes).

Birgit og Jørgen Foersom 5470 6230 eller Anders K. Madsen 5475 9006

(begrænset deltagerantal)


Nations Cup i Bonn:

Tre i Bonn – „très bon“

af Lars Lund Madsen

Traditionen tro afholdt den lokale bridgeklub

i Bonn den årlige Nations Cup i slutningen

af maj. Efter afbud fra EM-holdet

fik Stig Werdelin_Allan Cohen på hold

med Morten Lund Madsen og undertegnede

lov at repræsentere de danske farver.

Turneringsformen er lidt mærkelig. De

18 hold bliver ved lodtrækning delt ind i

to puljer, hvor kun vinderne efter en omgang

alle mod alle går videre til finalen.

Lodtrækning blev foretaget under den

indledende frokost, og de fleste håbede på

at undgå puljen med det stjernespækkede

norske hold (Helness_Helgemo, Aa_Grøtheim).

Det lykkedes ikke for os, men som

turneringen udviklede sig, skulle vi have

bekymret os mere om Frankrig (Adad_

Aujaleu, Conte_Duffour) og det hold, som

Stig troede var Tjetjenien (viste sig senere

at være Tjekkiet _ skrives „die Tschechei“

på tysk). Godt nok tabte vi på førstedagen

11_19 til Norge, men med lutter sejre i de

fem øvrige runder overnattede vi på førstepladsen

5 point foran Frankrig.

Andendagen startede med en 18_12 sejr

over Tyskland II i en runde, hvor Frankrig

fik 20. Vi havde således kun 3 point ned

før det indbyrdes opgør i næstsidste runde.

Den kamp startede ikke godt: I spil 1 fik

Frankrig 800 ved begge borde, og efter tre

overstiksimp i de to næste spil stod den

0_20 med kun syv spil tilbage. Det lykke-

BRIDGEREJSER

Efterårsprogram 2001:

* * * * Hotel Maribo Søpark * * * *

4 dages bridgeferie med fuld pension under dejlige forhold på 4-stjernet hotel.

Efterårsferie 5–8/10, Mortensaften 9–12/11.

Værelser med søudsigt fra egen altan. Gode muligheder for naturoplevelser og historiske

besøg på det dejlige Lolland. 1.kl. køkken. Vin til middagen. Dejlige røgfrie spilleforhold.

4 dage: Kr. 2195 i dobb.værelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 200.

* * * * Hotel Wiesenhof i Eutin * * * *

Bridgeferie i den skønne naturpark Holstensk Schweiz.

Flot hotel – indendørs svømmehal og sauna. Røgfrit spil.

Halvpension med stort morgenbord og traditionel holstensk middag.

6 dage 14–19/10: fra kr.2145 (dobb.vær.) – Lang weekend 19–21/10: fra kr.1545 (dobb.vær.)

Bus fra Lyngby, Ellebjerg St., Ølby St. mv. Dejlige indkøbsbyer. Mulighed for grænsehandel.

Rabat for egen transport vest for Storebælt.

Turneringsleder: Erik Mortensen. Tilmelding og program: Telefon 5534 4361 – 5537 6091

BRIDGEREJSER, Vordingborg v/ Preben Jensen

JULI 2001 29


des os dog at holde moralen oppe og

„vinde“ kampen 21_20 (15_15).

Nu skulle det ikke længere kunne gå galt,

men efter et 13_17 nederlag til Tjekkiet

blev vi ret skuffende alligevel overhalet af

Frankrig, der besejrede Wales 19_11.

Merde! Vi var henvist til kampen om

trediepladsen, der som en trøst blev kørt

sikkert hjem, mens Frankrig slog Belgien

70_45 i finalen over 30 spil. Til præmieoverrækkelsen

kunne vi desuden glæde os

over, at vi aldrig havde fået den pokal ind

i vores liggevogne i nattoget hjem.

Verdensklasse

Efter spil 1 var jeg ret sikker på, at vi ville

vinde den lille turnering. Vi var ankommet

til Bonn med nattoget direkte fra København

i god tid inden velkomstceremonien

og benyttede lejligheden til en afslappende

sightseeing i Bad Godesberg inden

indcheckningen på det udmærkede hotel,

som arrangørerne havde sikret os værelser

på. Efter at have forsøgt ikke at spise

alt for meget til frokost skulle koncentrationen

være i top til den første hånd, du

som Vest trækker op:

# K D B 6 5 ¤ 10 9 8 2 > E 9 8 3 < _

Modstanderne er Østrig, og makker åbner

med 1¤ i anden hånd. Efter pas til højre

er det dig. Nu spiller du med, at 4< viser

støtte, 9_11 hp og renonce i klør. Det gør

unægtelig problemet lidt lettere, og du griber

i meldekassen med en sikker mine og

melder 4 ... >. Hov!

Efter en del betænkning checker makker

esserne uden for ruderfarven med 4ut.

Dilemmaet er nu: Skal man vise renoncen

som et es? Det skal man nok ikke, men i

kampens hede viser du alligevel et enkelt

es med 5 B 10 < E D

Kontrakten er ikke mere åndssvag, end at

man med ruderudspil mod 6¤ alligevel er

afhængig af at løse hjerterne til nul tabere

for at kunne kaste ruder på den femte spar,

uden at fjenden kommer ind. Og viser jeg

min klørrenonce, er ruderudspillet oplagt

fra Syd, der har denne hånd:

# 9 4 ¤ B 3 > D 6 5 4 < 9 8 6 4 3

Ikk’? Ikk’?

Men der går nok alligevel et par år eller

tre, før jeg igen har nerver til fuprenoncesplint.

Den farlige hånd

Senere i kampen mod Østrig viste Stig god

teknik i et spil, som er en sjov version af

temaet „den farlige hånd“:

Øst / Ingen

#9

¤ E 5 3 2

> E K D 8 4

7 6 µ > 10 9 5


#9

¤5 3

>4

_ µ >_


Kedelige computerkort

På vej hjem i bilen efter Tarup-Centerturneringen

med 300 deltagere søndag den

28.april diskuterede min makker og jeg _

nej, ikke spillene, der var vi i idel harmoni

_ kortene, som vi begge fandt ret „kedelige“

og lidt monotone i fordelingen.

Det var jo computergivne kort (med udleveret

kortfordeling bagefter _ fint nok),

men vi syntes begge, at der var for lidt dramatik

og skæg i hænderne og var enige

om, at håndgivne spil ofte er sjovere, mere

„skæve“ og i det hele taget mere spændende

at spille.

Her skiltes vandene: Min makker hævder,

at det er et rent tilfælde, om de 52 billetter

bliver blandet au mains og delt ud i

fire bunker eller sorteret i en computer må

være hip som hap _ jeg mener, at computere

pr. definition er dumme og indskrænkede

og vil søge mod statistikkens slidte

midterrabat og give kort derefter.

Hvem har ret?

Frits Schjøtt, Odense.

Jeg kan fortælle, at der er helt nøjagtigt

53644737765488792839237440000 forskellige

muligheder for, hvordan man kan

fordele de 52 kort i mappens fire lommer.

Seriøse programmer til kortgivning sørger

for, at alle disse muligheder er lige sandsynlige

_ både de skæve og de jævne. Det

er eftervist ved optællinger på millionvis

af givne hænder, at også DBF’s kortgivningsprogram

opfører sig statistisk korrekt

i den henseende.

32

DANSK BRIDGE

Kærlighed ved

første stik!

Postkassen

Åben for bridgespørgsmål og meninger af almen interesse,

der ikke indeholder angreb af mere personlig karakter.

Ret til mindre, redaktionelle ændringer forbeholdes.

Indlæg må normalt højst fylde en spalte i bladet.

I øvrigt undersøgte jeg for nogle år siden

ved en optælling i Bridgeklubben HCØ, om

de håndgivne kort også opførte sig statistisk

korrekt. Det gjorde de. Så det må klart

være din makker, der har ret denne gang.

Jens Brix Christiansen

En fantastisk oplevelse

Fra Klinkby Skole deltog vi, 12 elever og 1

lærer, ved Skole-DM i Slangerup.

En fantastisk oplevelse, som vi gerne vil

sige tak for at have fået med. Vi kommer

bestemt igen !

Ole Wagener, Lemvig

Koks i meldingerne

For omkring tre år siden skulle jeg afvikle

en stor venskabsturnering i Idestrup Forsamlingshus

for tre herværende klubber, og

materiellet skulle lige transporteres derud.

Det gik godt nok, men da jeg i nattens

mulm og mørke skulle hjem igen, glemte

jeg, at de havde fået nye uafmærkede trafikbump

i byen.

Hoppedihop _ og så havde jeg lige et

par timers ekstra tidsfordriv, da jeg kom

hjem.

Tut, Væggerløse


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN

Mest for

nye spillere

Kontakt med makker

af Villy Dam

Dæk over artiklen, og afdæk én ramme ad

gangen. Læg eventuelt kort op.

Du spiller med i en holdkamp, hvor man

skal man spille så sikkert som muligt på

kontrakten (ligesom i rubber, dvs. privat

bridge, ikke turnering) _ overstik tynger

nemlig dunlet i vægtskålen.

Du er kortgiver og har fået denne fagre

hånd:

# E 7 6

¤ D B 10

> K D 10 5 µ

, visende ca. 12_21 hp.

Modparten blander sig ikke, og din makker

svarer 1¤.

Hvad har makker? Din næste melding?

Med 1 træk i ny farve lover Øst 6 + , og

hans melding er krav, da han styrkemæssigt

kan have hvad som helst.

Du har en sanstype og viser styrken med

et spring til 2ut: 18_19 hp. Havde du _ med

sansfordeling _ været for svag til at åbne

med 1ut, altså haft 12_14, kunne du have

vist hånden med genmeldingen 1ut.

Makker går i 3ut, og alle passer. Efter

udspil af #K ser du:

Vest / Alle

# E 7 6 # 9 5 2

¤ D B 10 ¤ E 4 3 2

> K D 10 5 µ > E B 6


Spil hjerter! Rejs straks dine to manglende

stik; ruderne er gode at have til forbindelse

mellem hænderne.

Du spiller altså ¤D i stik 4, og da Nord

lægger lavt, lader du gå til Syd, der stikker

med kongen og svinger til klør.

Kniber du med


Et trin ad gangen

af Ib Axelsen

Du skal have lov til at være med i turneringen

i vores klub, og du overtager den

hånd, som vores formand for nylig tog op

som Vest:

# E 8 7 3

¤ B 8 2

> 9 8 7 6 µ

.

Hvad melder du?

Du har støtte i ruder og kan melde 2>,

men det er vigtigere at vise sparfarven. Du

skal melde 1#.

Makker melder 2¤.

Hvad viser det?

Når makker melder i en tredje farve, er

der en vigtig barriere ved 2 i åbningsfarven,

her 2>. Hvis meldingen af tredje farve

ligger under åbningsfarven, kan svarer

med minimum passe eller gå tilbage til 2

træk i åbningsfarven. Hvis meldingen som

her ligger over åbningsfarven, lover det

ekstra styrke hos åbner _ noget i retning af

mindst 16 honnørpoint.

Sammenlign de to meldeforløb øverst i

næste spalte:

Opnørturneringen

Søn Sønda Søn da dag da g d dden

d n 19 19. 19 augus us ust us t k kkl.

k 9.30

Spillested: Seminariet i Aabenraa, Vestergade.

Max. 60 par i seedede rækker

Indskud: 175 kr. incl. frokost, kaffe/te

Tilmelding: Senest den 8.august

til Svend Erik Holst, tlf. 7462 8562 eller til

Svend Rasmussen, tlf. 7463 1517 (7462 7734 dag).

ÅBNER SVARER ÅBNER SVARER

1> 1# 1> 1#

2.

Melder du nu 2ut eller 3ut?

Åbner må passe 2ut med minimum, og

du kunne være nogle point dårligere. Dermed

er det fornuftigt at gå i 3ut. Du er en

slags kaptajn, hvor 3ut siger, at nu spiller

vi her. 2ut ville åbner kun have hævet til

3ut med lidt ekstra, mindst 18_19 hp. ☞

<

Jubilæum

Jubilæum

9.30

10 10 ÅR

ÅR

Flotte

Flotte

præmier præmier

præmier

Guld- - o oog

o g søl sølvpoin søl søl in int in t A AAabenraa

AA

a B BBridge

B e C CCenter

C

JULI 2001 35


Nord spiller 9 8 7 6 µ > K B 4 3 2

E D 5

9 8 7 6 µ > K B 4 3 2


„Rio-2001“:

Sidste udkald til Rio

Rio-raketten

Indsamlingen til „Rio-2001“ er ikke slut,

selvom der forlængst er penge nok til at

købe brændstof til både ud- og hjemrejse.

Ud over den viste saldo mangler vi bl.a.

resultatet af auktionen over de komplette

sæt DANSK BRIDGE, som vil indbringe mindst

44.000 kr.

Husk, at det overskydende beløb går til

juniorfonden og som sådan alene kommer

bridgeungdommen til gode. Der er derfor

ikke grund til at indstille skydningen!

Saldo 10/4 2001 ..................... 104.439,-

Sølvturneringer:

Bagsværd Bridgeklub ................. 800,-

Ballerup Bridgeklub ................. 1200,-

Bridge Søllerød .......................... 480,-

BK 1967, Helsingør.................. 1440,-

Brovst Bridgeklub .................... 1080,-

Brønderslev Bridgeklub ............. 480,-

Christiansfeld Bridgeklub........... 650,-

Redaktion: Svend Novrup

Danske Bank Bridgeklub............ 880,-

Ejstrupholm Bridgeklub ............. 720,-

Enigheden, Sønderborg ............ 2830,-

Fair Play, Fakse ........................... 640,-

Esa, Esbjerg (ekstra) ................... 400,-

Fjends Bridgeklub .................... 1120,-

Gentofte Bridgeklub ................. 1000,-

Gråsten Bridgeklub .................... 540,-

Hammel Bridgeklub ................... 840,-

Hirtshals Bridgeklub ................ 1440,-

Holstebro Bridgeklub ................. 640,-

Hornbæk Bridgeklub ................ 4020,-

Kerteminde Bridgeklub ............ 1125,-

Korsør Kontraktbridgeklub ...... 1200,-

Lyngby Bridgeklub ................... 1920,-

Møn Bridgeklub ....................... 1040,-

Nykøbing Falster Bridgeklub ..... 800,-

Odder Bridgeklub ..................... 1200,-

Ringe Bridgeklub ....................... 500,-

Ringsted Bridgeklub ................. 1200,-

Rødovre Bridgeklub ................. 1600,-

Skælskør Bridgeklub ................ 1480,-

Struer Bridgeklub ..................... 1230,-

Støvring Bridgeklub ................. 1280,-

Thisted Bridgeklub ................... 1120,-

Varde Bridgeklub ....................... 600,-

Vordingborg Bridgeklub ............. 950,-

Østsjællands Bridgecenter .......... 480,-

Aalborg Bridgeklub .................. 4140,-

Øvrige bidrag:

Anonymt ....................................... 42,-

B.J. ................................................ 10,-

Bogsalg, Novrup ......................... 140,-

Jelling BK (Bent Berg) ........... 450,-

Eric Simons ............................ 200,-

Bridgeklubben HCØ ................. 1000,-

Gumpetunge Asminderødder.... 1140,-

Lemvig Bridgeklub .................... 500,-

John Ortmann ............................... 50,-

Honorar DANSK BRIDGE, Novrup2500,-

Carsten Dahl Frehr ..................... 500,-

Saldo 12/6 2001 .................. 154.036,-

JULI 2001 37


38

Brasiliensfarerne

Hvilket rygstød har juniorholdet ikke fået

ved at se, hvordan forbundets medlemmer

har samlet midlerne til deres deltagelse ind

gennem måneders målrettet arbejde!

Hvem er det så, vi sender af sted?

Martin Schaltz er allerede præsenteret,

og her møder du resten af holdet.

Andreas Marquardsen, 23 år

Begyndte at spille bridge i Sønderborg som

15-årig og har siden spillet i Helsingør,

Jægerspris, Århus (Akademisk, Århus BK

og Klub 37) og Odense (Mouton). Århus

BK er den eneste klub, hvor Andreas ikke

har vundet klubmesterskabet for hold _ her

blev hans hold „kun“ nr.2.

En god baggrund for at spille internationalt

er, at han har spillet såvel naturlige

som kunstige systemer. Sammen med Martin

Schaltz spiller han et naturligt system

med et hav af påhit. Det er denne baggrund,

der gør, at damelandsholdet på Tenerife har

bedt ham være coach med specielt ansvar

for at studere modstandernes systemer.

Andreas’ rekordliste svulmer. To gange

har han vundet kreds 4’s mixedpar, og han

har været nr.2 i DM. I junior-DM har han

i hold en guld- og fire bronzemedaljer og

i par en gang guld og en gang bronze.

Han holder meget af dette spil:

Andreas hjalp til ved Skolernes Idrætsfestival

DANSK BRIDGE

<

Vest / N-S

# 9 7 4

¤ D B 9 6 2

> K 6 4

D B 10 5 µ >3

E 9 8 7 2

B ud (Rusinow) til >E.

¤E og hjerter til ¤B og ¤K. 6, mens Øst lagde klør. Da de tre

hjerterstik fulgte, så Øst ikke faren i at afvise

med #10, men den blev åbenlys, da

den sidste hjerter blev trukket:

# 9 7 4

¤6

>K

B 10 µ >_

_ <

#E B

¤_

> 9 8 2


Kåre Schou Gjaldbæk, 20 år

Studerer matematik og datalogi på Odense

Universitet. Var 11, da han blev slæbt til

sin første turnering af farmand, Søren

Gjaldbæk, men kom først i klub tre år senere.

Dengang spillede han med Henrik

Thomsen, mens senere klubmakkere er

Thomas Sivholm, far Søren, David Søndergaard

og Jonas Houmøller, som han

skal til Rio med. På repræsentative hold

har han desuden spillet med Boje Henriksen

og Troels Thomsen. Han er internationalt

rutineret efter fem NM-, EM- og VMdeltagelser

siden baby-EM i Wales 1996.

Med Jonas spiller han et naturligt, aggressivt

Acol-system med 4-farve-majoråbning,

selv om han altid har holdt på

major 5-farve, men det vigtigste er aggressiviteten.

1400 her og der er en investering

... selvom holdpallerne ikke altid er

enige!

Jonas Houmøller, 18 år

Går på forberedelsesskole og starter et

ingeniørstudium til efteråret. Har spillet

bridge i fem år og elsker følelsen af at lukke

alt andet ude, mens han koncentrerer sig

totalt om den hånd, han netop spiller. Har

hele tiden fokuseret på spillets psykologi.

Turde i starten ikke melde hårdt og slet

ikke spærremelde, fordi han var sikker på,

at han ville blive doblet og gå frygteligt

ned. Så fandt han ud af, at modparten i

stedet for at doble som regel gik i vandet,

og så gav han sig til at spærremelde hårdere

og hårdere. Jo, han er helt i overensstemmelse

med Kåre.

Der er ikke mange juniorer i Vejle, hvor

han bor, men en af de mest talentfulde er

hans søster Bjørg, og de to vandt sammen

kredsfinalen for mixed-par.

Michael Askgaard, 25 år

Godt på vej mod afslutningen af sit studium

af matematik og kemi på Københavns

Universitet.

Michael lærte tidligt bridge på hyggeniveau

i familien og har har spillet 8_9 år i

klub. Han sværger til holdturnering og er

derfor særligt glad for sit DM for juniorhold

samt KM for klubhold, begge dele i

2000.

I sin fritid dyrker Michael en masse

sport: Fodbold, tennis, golf — og desuden

løbetræner han. Man kunne sikkert lave en

gevaldig dyst mellem ham og Martin

Schaltz, der også er temmelig god til sport

og fx på et tidspunkt måtte vælge mellem

en fodboldkarriere i OB og satsning på topbridge.

Et spil, Michael husker helt specielt, er

dette, som ikke var med i referatet fra junior-EM

i Tyrkiet 2000 i DANSK BRIDGE:

Syd / N-S

#D 8

¤ E K D 9 8 2

> K 7 4

D B 3 2 µ > 10 9

2 pas 2# 3

pas 3¤ pas 3# 4

pas 4> 4 pas 4# 4

pas 4ut 5 pas 5< 6

D 6> 7 pas 6¤ 8

pas 6ut pas pas

pas

1. 15_17 hp.

2. XY-sans.

3. 4-2-4-3 fordeling.

4. Cuebids.

5. Roman Key Card Blackwood.

6. 0 eller 3 esser.

7. Har du >D?

8. Nej!

Udspil: ¤B.

Allerede under meldingerne var Gregers

opmærkom på den mulige dobbeltskvis til

JULI 2001 39


13 stik, men da storeslem både fordrede

hjerterne 3_2 og en virkende skvis, valgte

han at blive i 6ut.

Der kom hjerter ud, og Michael testede

først, at hjerterne sad pænt, før han tog

#EKD og E K D 3 µ >10

4 pas 3¤ 3 pas

3# 5 pas 4< 3 pas

4> 6 pas 4# 3 pas

5# 7 pas 5ut 3 pas

6> 8 pas 6# 3 pas

7< 9 pas 7# pas

pas pas

1. Startrelæ.

2. God åbningshånd.

3. Relæer.

4. Fem hjerter.

5. 2-5-4-2.

6. 1 es.

7. To konger af forskellig farve.

8. 1 dame.

9. Damen i næstlængste farve, dvs. ruder.

Gregers så, at havde makker D var den rigtige

kontrakt 7# på 4_2-fit! Den krævede spar

4_3 og klør 3_2, men såvel 6< som 6ut

kræver også klør 3_2, så 7# sad lige i øjet.

God vind i Rio!

Vi kan være glade for det hold, vi sender

til Rio. Seks veltrimmede unge, der elsker

spillet og har intuition og videnskab med i

bagagen. Kaptajn H.K.Sørensen og coach

Bettina Kalkerup vil vide at få det bedste

ud af dem.

God vind _ vi står alle sammen bag jer!


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN

Mest for

ikke-eksperter

„Value-bids“

af Mads Krøjgaard

I maj så vi på bl.a. langfarvetrialbids (LFT).

Ideen var, at man kunne se, om kortene

passede sammen. Vi var enige om, at man

anvender LFT på udgangsinviterende hænder

efter 1 i major - 2 i major. Man melder

en farve, hvor man har behov for hjælp

(altså ikke KDB10). Svarer skal nu se, om

han kan dække tabere. Det bedste er, hvis

han har honnører i farven, men en singleton

kan også godt være attraktiv. Det værste

er tre små kort i farven; de kan ikke

dække tabere.

I dag ser vi på en anden situation, hvor

det er vigtigt, at kortene passer sammen.

Efter åbning 1 i major er 3 i major normalt

en udgangsinvitation. Problemet er, at åbner

af og til træffer en forkert beslutning

på de marginale hænder. For at give åbner

et bedre beslutningsgrundlag kan man på

svarhånden benytte valuebids (fitbids).

Enkeltspring i ny farve viser værdier i

farven, støtte til åbningsfarven og styrke

som til en normal invit. Altså:

1¤ - 2#/3

1# - 3/¤

Nogle eksempler

Makker åbner med 1¤. Hvad melder du på:

1. # 8 3 ¤ E 10 9 4 > K B 10 6 4 < 7 2

2. # K D 10 4 ¤ K D 6 3 > 7 4 2 < 8 3

3. # 8 4 ¤ K B 5 3 > 5 2 < K D 10 9 2

Makker åbner med 1#. Hvad melder du på:

4. # E 9 8 3 ¤ 9 4 > 10 3 < K D 9 8 2

5. # K D 6 4 ¤ K D 10 9 >10 9 8 < 4 3

6. # E B 6 2 ¤ 7 6 > K B 10 6 5 < 6 5

Åbner får nu god mulighed for at afgøre,

om I skal i udgang. Det er selvfølgelig bedst,

at han har længde og honnører i farven.

Bemærk en nuanceforskel i forhold til

LFT, hvor en kortfarve ofte er attraktiv. Det

skyldes, at forsøgsfarven i LFT ikke er så

stærk _ der behøves altid hjælp. Et valuebid

viser derimod gode værdier i farven, og

derfor er en kortfarve hos åbner ikke god,

da der i givet fald er tale om honnørspild.

Men lad os se nogle eksempler/opgaver,

hvor åbner skal træffe afgørelsen.

Du har åbnet med 1¤ på

# E 6 4 2 ¤ K D 7 6 2 > D 7 5 < 8

Hvad melder du når:

7. Din makker springer til 3>?

8. Din makker springer til 3


Svar på eksempler/opgaver

1. Meld 3>, hvor du har dine værdier. Meldingen

viser støtte til makkers hjerterfarve

og er en udgangsinvitation.

2. Meld 2#. Hvis du fortæller makker, hvor

du har dine værdier, kan han bedre træffe

den rigtige afgørelse.

3. 3 D 7 5 µ > K B 10 6 4

< 8 < 7 2

VEST NORD ØST SYD

1¤ pas 3> pas

4¤ pas pas pas

42

DANSK BRIDGE

8. 3¤. Makkers 3< gør, at selv 3¤ kan

være for højt, men vi har intet mistet i forhold

til de par, som spiller traditionelle

støtter. De er også mindst i 3¤.

9. 4#. Selv med minimum er det en klar

4#. Når makker har værdier i klør, kan vi

få forsørget vores B1063.

Med hånd 4 ser det således ud:

# K B 10 7 6 # E 9 8 3

¤8 ¤9 4

> E D 4 µ > 10 3


Meld og spil

af Christian Reinholdt

Sommeren er over os, og når solen bager,

kunne man tro, at nu er bridgen direkte

ude af top-10. Men så er det, at jeg endnu

engang må påpege, at det er vigtigt af få

vedligeholdt „stikarmen“!

Brug lejligheden til i sommerens åbne

huse at møde andre mod-, og måske medspillere,

end dem, du er vant til fra egen

klub. De fleste er faktisk flinke mennesker.

Denne gang får du to spil fra det virkelige

liv. Faktisk nogle spil, jeg selv havde

på en rejse til Prag, hvor jeg var nødt til at

spille med i turneringen sammen medden

gamle“, for at antallet var passende. Egentlig

et udmærket fif at samle spil til denne

spalte, hvor honoraret minder om Ugandalønninger,

når man alligevel er på arbejde!

Nå, spøg til side og videre til første spil.

Det er holdturnering, og temaet er ...

Den farlige hånd

Du er giver og har fået tildelt disse kort:

# E B 9

¤ E 5 4

>D 9 µ

D 9 µ > E K 10 7 6 5

B, får du oftest

seks stik i farven, da Nord blot skal kunne

bekende. Kan han ikke det, må du ty til en

klørknibning. Med din spillefacon har du

garderet dig mod >Bxxx hos Syd.

Hele fordelingen kunne være denne:

# K 10 8 3 2

¤ 9 8 6

>2

D 9 µ > E K 10 7 6 5


Hjælp fra fjenden

Det næste spil er også fra Prag. Temaet er

her det, at du skal få fjenden til at garantere

dig det sidste stik.

Du skal åbne med disse kort:

# E K B 6 2

¤E B

> E 7 3 µ

D, og du kan se disse

papirer:

# E K B 6 2 # D 8 5 3

¤ E B ¤ K 5 2

> E 7 3 µ > K 6 4

K og fortsætter

med >6, som fjenden vinder.

Situationen er nu denne:

#B 6 #D 8

¤_ ¤_

>_ µ >_

K 6 4

10 5 2


DM veteranpar:

Danmarksmestre på afbud

af Jørgen Stilling, Sven Andresen og Ib Lundby

Jeg var i Rottneros i veteran-weekenden,

men Jørgen Stilling og Sven Andresen var

så flinke at sende hver en rapport fra Næstved.

Indledningen til artiklen er Stillings,

mens jeg har plukket og delvist kommenteret

spillene fra begge referater.

IL

DM veteranpar blev i år afholdt i Klubben

Næstveds dejlige lokaler under sædvanlig

kyndig ledelse af Preben Boysen og udstrakt

hjælp fra klubbens medlemmer.

Selvom solen gnistrede fra en skyfri himmel,

var ingen hængemulede over at skulle

tilbringe dagen indendøre.

Preben sagde, at det er det dejligste DM

at være ansvarlig for. Jeg er enig og tilføjer

for egen regning, at vi ikke må glemme

Skole-DM og DM for begyndere og klubspillere.

Det er en fornøjelse at gøre nye

spillere endnu mere glade for bridge ved

at lade dem deltage i en rigtig turnering.

Ejler Ejlersen_Svend Erik Buch, Vestjylland,

kunne overnatte på 1.pladsen, men

holdt ikke skansen. Nr.2, Annelise Hyldig_

Erik Hermansen, Nordjylland, fortsatte

derimod i flot stil og lå på samme plads

efter DM’s sidste spil.

Sven Andresen_Flemming Jensen, Nordsjælland,

var ofte i front og hele tiden med

i toppen. Hen mod slutningen satte parret

en gevaldig slutspurt ind, så der ikke var

tvivl om udfaldet.

Som Sven sagde i sin takketale, så havde

de ikke kvalificeret sig, men kom med

et afbud. Da han ringede til Flemming og

fortalte det, lød svaret:

„Skidt, fodboldlandsholdet i 1992 kom

vel også med på afbud!“ ☞

JULI 2001 45


Bedste halvdel af feltet:

1. Sven Andresen_Flemming Jensen ............... 182

2. Annelise Hyldig_Erik Hermansen ............... 158

3. Leif Bøgh-Sørensen_Arne Pedersen ............ 135

4. Peder Sørensen_Gunnar Drøgemüller .......... 122

5. Henning Kokborg_Peter Würtz ................... 121

6. Per Bredlund_Jens Juel Berg ....................... 113

7. Klaus Fynboe_Jens Fynboe ......................... 108

8. Olaf Nielsen_Hans W. Hansen ..................... 104

9. Svend Erik Buch_Ejler Ejlersen .................... 98

10. Karl Lind Madsen_Søren Peder Hansen ........ 95

11. Per Grønborg_Knud Koefoed ........................ 85

12. Else Waage_Karen Østergaard ....................... 39

13. Niels Müller_Svend Lundbye ........................ 22

14. Poul Kriser_Henrik Lau ................................. 18

15. Gorm Friis_Bent Vestergaard ......................... 17

16. Anne Haber_Grethe Holmgaard .................... 15

Alle var enige i deres tak til Preben Boysen

og Klubben, som havde stået for et lydefrit

arrangement. Preben lod straks takken

gå videre til de mange af klubbens medlemmer,

der havde været arbejdshestene.

Dorthe Foersom har meddelt, at hun vil

holde pause fra det organisatoriske arbejde,

men Preben Boysen havde bedt hende om

at forestå præmieoverrækkelsen.

Det gjorde hun gerne, men Boysen havde

en „lumsk“ bagtanke med sin anmodning.

På forbundets vegne overrakte han nemlig

bagefter Dorthe Foersom DBF’s æresnål

i sølv som tak for hendes store indsats

46

Dansede Dorthe Foersom og Preben Boysen

lancier ved præmiebordet?

DANSK BRIDGE

for bridgen gennem en årrække _ både på

forbunds-, kreds- og distriktsniveau, som

repræsentant og medlem af turneringskomiteen,

i Kreds II’s bestyrelse og som

formand for distrikt Storstrøm.

Tu-lederjobbet var en loppetjans

En spiller ville inden turneringen vædde

100 kroner på, at tu-lederen blot ville blive

tilkaldt fem gange i weekendens løb. Det

var heldigt, at han ikke gjorde det, for den

kvote var allerede opbrugt om lørdagen.

Veteran-DM er helt forskelligt fra åben

par. Veteranerne spiller ganske vist også

for at vinde, men først og fremmest, fordi

de elsker spillet og det hyggelige samvær.

Held i sprøjten

Vinderparret var ikke uheldige i dette spil,

hvor Sven Andresen gik til makronerne:

Vest / N-S

#E K

¤2

> K D 10 8 7

B 3 2 µ > E 6 4

E for at

spille mere trumf, men det var ikke sundt.

Syd gik hjem på


Annelise Hyldig, Flemming Jensen, Erik Hermansen og (bagvendt) Sven Andresen

Topmøde

Guld- og sølvvinderne tørnede sammen, da

der kun manglede fem runder. I første spil

vandt Hyldig_Hermansen 4# doblet, som

skulle have været sat. +15 til nordjyderne.

Så gik Andresen_Jensen en bet i en delkontrakt,

men fik +2 på spillet. Rundens tredje

spil var dette:

Nord / Ø-V

#_

¤ B 7 4 3

> E K D B 9 7

4 2 µ >8 5

10 6 3

_ < E D 10 8 4

4. Ø/Ø-V.

# K D 10 9 4 ¤ 8 5 > E K 10 7 5 3 < _

5. V/Ingen.

# E 9 5 4 ¤ D > E D 10 6 2 < E 7 3

6. Ø/Ingen.

# K 5 ¤ E B 7 4 > 10 9 2 < 9 6 5 4

JULI 2001 47


Hård 6ut

Ved to borde var Syd i en hård 6ut i dette

spil _ den ene vandt, mens den anden gik

ned.

Øst / N-S

# 7 6 3 2

¤7 2

> D B 5 4 2

10 8 7 3 µ >K 9

E 6

D, er der tre ruderstik.

Brændt slem?

I dette spil så det ud til, at Sven Andresen_

Flemming Jensen havde brændt en slem:

Vest / Alle

# E 9 7 5 3

¤K 8

> K D 8 7 6 3

_ µ > 10 9


Udspillet blev trumfet med ¤8, og Øst var

så venlig at stikke ¤K med ¤E for at spille

klør igen. Så kunne Syd godt klare resten

af stikkene.

Brændt slem? Falder Øst fra med ¤E,

prøver Syd formentlig at komme hjem på

ruder, men Vest trumfer og spiller (bedst)

spar til bordets es. Nu kan Syd nå hånden

i ruder, men prøver muligvis med spar til

trumf. Så bryder det sammen, og Syd er

på vej ned.

Brændt slem? Joh, 6> blev dog nået ved

fem borde, og den er ikke til at skyde ned.

Hvordan skulle N-S have meldt ved guldbordet?

Flot spilføring

I dette spil udnyttede Jens Juel Berg på flot

vis et par blottelser i modspillet:

Nord / Ingen

# E K 4 3

¤ 10 7 6 3

>3

D 9 6 µ > E 7 5 4 2

K B 10 8


Før EM:

Opvarmning til Tenerife

Som opvarmning til EM på Tenerife i juli

har de danske landshold spillet Mini-NM;

holdet til åben række var en weekend midt

i maj en tur i Stockholm, mens Asminderød

Kro i pinsen udgjorde rammen om de

nordiske damers sidste afpudsning.

Har du varmet op? Ellers se først lidt på

de fire opgaver på side 2, inden du i dette

referat læser, hvad der i virkeligheden skete

ved bordet.

Nr.2 i Stockholm

Svenskerne havde inviteret Israel med til

det nordiske træningsarrangement i Stockholm,

og det takkede israelerne for ved at

vinde turneringen. Slutstillingen med de

danske resultater i parentes:

1. Israel ........................ 105 (15)

2. Danmark .................... 85 _

3. Sverige ...................... 81 (14)

4. Finland ...................... 60 (16)

5. Island ......................... 57 (22)

6. Norge ......................... 54 (18)

Danmark blev altså bedste nordiske nation,

men med til historien hører, at Norge stillede

med et B-landshold (de øvrige lande

mødte med deres EM-hold).

På Aagaards diskussionsbase har denne

storeslem været diskuteret frem og tilbage:

50

DANSK BRIDGE

af Ib Lundby

µ

Nord / Alle

# 9 3

#B 6

¤ 9 5 2

> E K 10 8 4 2

D B 5 > 7 6 3

9

pas 2#

pas 3 pas 4ut

pas 5¤ pas 5ut

pas 6> pas 7<

pas

Udspil: ¤7.

pas pas

Du stikker Østs ¤B med ¤E, og ... ja,

hvordan vil du tage alle 13 stik?

Det skal sidde skidt, hvis det ikke lykkes,

men det gør det jo, så man skal finde

Hillerød Bridge Klub

Hillerød Bridge Klub optager medlemmer til den nye sæson, der starter mandag den

3.september 2001 i Frederiksborghallen, Hillerød. Alle nye medlemmer er velkomne.

Der er plads til både elitespillere, rutinerede og mindre rutinerede spillere.

Besøg eventuelt klubbens hjemmeside www.bridge.dk/2148, hvor du kan se oplysninger

om klubben samt turneringer og resultater fra den netop afsluttede sæson.

Spilletiden er hver mandag, dog undtagen helligdage, fra kl.19.15 til 23.15, og

kontingentet for en hel sæson er så lavt som 500 dkk. Tilmelding snarest muligt og

senest den 1.august 2001 på klubbens e-mail adresse: helle.c@mail.dk eller til formanden

Niels Jørgen Tobiasen på telefon 4082 8999.


det rigtige tempo i spillet. Nørgaard prøvede

at trumfe to spar på bordet og endte

med at give Vest sidste stik for K D 3

E og spillede ruder igen, der

via >9 gik til >D og trumf. Hjerter til ¤E

Lærkes Bridgerejser

tog kongen med sig. Det kunne være fra

¤KD blanke, men der var odds for den

aktuelle sits, så i stedet for trumftrækning

valgte Blakset en bedre vej. Han trumfede

ruder hjem, spillede klør til


Alle tre par på de deltagende hold var konstant

i ilden, og der var lagt op til et hårdt

træningsprogram med masser af spil, korte

pauser og alt for lidt søvn. Det var i hvert

fald efter resultatet at dømme mere, end

danskerne kunne klare:

1. Sverige .................... 164 (0+4+13)

2. Finland .................... 142 (10+6+22)

3. Norge ....................... 135 (7+16+15)

4. Danmark .................... 93

Resultatet af multiholdberegningen viste,

at frænde var frænde værst:

1. Nadia Bekkouche_Trine Binderkrantz, S 16,46

2. Jessica Larsson_Pia Andersson, S .......... 16,44

3. Raija Koistinen_Sue Bäckström, SF ....... 15,91

4. Astrid Steen Lybæk_Ida Wennevold, N .. 15,70

5. Eva-Liss Göthe_Katarina Midskog, S .... 15,44

6. Birgit Bärlund_Ritva Niemistö, SF ........ 15,30

7. Anna Malinowski_A-L Hellemann, N ... 15,26

8. Pirkko Savolainen_Sari Kulmala, SF ..... 15,30

9. Eva Lund Heitmann_Åse Langeland, N . 14,39

10. Camilla Krefeld_Marlene Kirstan, DK .. 13,44

11. Lone Bilde_Charlotte Henriksen, DK .... 13,07

12. Maria Rahelt_Stense Farholt, DK ........... 12,72

Lad os håbe, at den dårlige generalprøve

borger for en god forestilling.

52

Giv dit barn, barnebarn, din nevø, niece eller ven en hobby for livet:

Løbende kurser for 12–23 årige

– lær bridge af en topspiller

Hellerup Odense Kerteminde Aalborg Vejle

Blaksets Bridgectr. Bridgehuset Kerteminde Bridgehuset Bridgebanen

Gl. Vartovvej 44B Bogensevej 27, Skole Revlingebk. 33B Bleggaardsgade 40

Torsdag 15–18 Mandag 16–18.30 Onsdag 15–17 Mandag.19–21.30 Tirsdag 18.30–21.30

Start 6/9 Start 10/9 Start 12/9 Start 1/10 Start 11/9

Anders Hagen Martin Schaltz Svend Novrup Allan Amstrup Villy Dam

3929 0126 6617 4704 6532 3183 9815 3854 7583 3252

DANSK BRIDGE

Nadia – nr.1 i multien – gik ind med 13


Nadia i modspil

I dette spil gik en god præstation ud over

(næsten) sagesløse danskere:

Øst / Ø-V

# K D 8 2

¤ E K 6 2

> 5 3 2

E K B 8 6 4 µ >D 10

9 7

E.

Udgangen blev kun sat ved dette bord,

og endda uden større krumspring. Nadia

tog for >EK og spillede >4 igen med en

stille bøn om #7 hos makker. Bønnen blev

hørt, så Syd måtte af med #E.

Jeg så ikke, hvad der videre skete, men

Syd kan ikke vinde, blot Vest går imellem,

når der spilles trumf mod bordet. Syd kan

ikke klare et nyt ruderangreb, når Vest slippes

ind i trumf.

Norsk safespiller

Danskerne var også uden skyld i en dårlig

score i dette spil:

Syd / Alle

# K 5 4

¤ B 10 4 2

> D 7 5

B 10 4 3 2 µ > E 9 8 6


54

Bridge-Salonen

Tove Beildorff

4 1 1 3 3 2

SÆSONEN

2001/2002

Få ledige pladser

TIRSDAG – ONSDAG – TORSDAG

kl.13–17 eller kl.19–23

4 1 1 3 3 2

SOMMERBRIDGE

ÅBENT HUS

Bronzepointturnering

Maj – Juni – Juli – August

TIRSDAG og ONSDAG

kl.13–17 eller kl.19–23

Indskud pr. spiller: 40 kr.

Husk den personlige rabat

Ferie 5–28/6, begge dage incl.

4 1 1 3 3 2

Ring efter program

eller oplysninger:

Bridge-Salonen

Tove Beildorff

Østerbrogade 228, st.

3927 1577

E-mail: Bridge-Salonen@mail.dk

Bus 6, 14 og 39 til døren samt alle

tog med stop på Svanemøllen

DANSK BRIDGE

Flot meldeserie

De århusianske debutanter stod for en flot

meldeserie til storeslem i dette spil:

Vest / Ingen

# E 7 4 3

¤ K 9 6 2

> K D 9 6

B 8 5 3 2 µ > 10 4

4

pas 4# 4 pas 4ut 5

pas 5< 6 pas 5ut 7

pas 6> 8 pas 7 ¤

pas pas pas

1. 16 + hp med 4 hjerter eller 6 ruder og 0_2 hjerter.

2. Gamekrav _ hvilken type hånd har du?

3. Hjerterstøtte med single klør.

4. Cuebids.

5. Roman Key Card Blackwood.

6. 0 eller 3 esser af 5.

7. Storesleminvit.

8. Cuebid, reinvit.

Udspil: #8.

Sparproblemet blev løst i udspillet, og

da Camilla trak ¤E var der fumlen i Vest

(... og fumlen her betyder ikke, at man har

en singleton!). Camilla trak derfor også

¤D og >E, spillede ruder til >K og trumfede

en ruder med ¤10. ¤8 blev sendt af

sted til den markerede knibning _ 13 stik.

Mere af den slags på Tenerife, piger _ så

er I med, hvor det gælder!

Rigtig god

bridgeferie


Ændring af turneringsreglementet:

Meldekasser – nye regler

af Jesper Dybdal, Turneringskomiteen

Fra den 1.september 2001 ændres reglerne,

så man skal lade meldingskortene ligge

fremme på bordet, indtil åbningsudspillet

er vendt.

Sådan gør man allerede nogle steder i

verden, og alle lader til at være glade for

det.

Et meldeforløb afsluttes altså som følger,

hvis Syd bliver spilfører:

ž Den sidste pas lægges frem på bordet.

ž Vest stiller eventuelle spørgsmål om

meldeforløbets betydning, vælger sit

udspil og spiller ud fordækt.

ž Øst (og Syd) kan nu stille modstanderne

spørgsmål om meldeforløbets betydning.

ž Når der ikke er flere spørgsmål, vendes

udspillet, meldingskortene fjernes, og

den blindes kort lægges ned.

Fordelene ved de nye regler:

ž Alle ved bordet får bedre tid til at studere

meldeforløbet.

ž Modspillerne kan se meldeforløbet,

mens de stiller spørgsmål om dets

betydning.

ž Visse meget almindelige uvaner, som fx

at afgive den sidste pas uden at bruge

meldingskortet, vil forsvinde.

ž Det bliver langt sjældnere nødvendigt

at få meldeforløbet gentaget.

ž Der bliver færre tilfælde, hvor alle

sidder og venter på et udspil fra en

åbningsudspiller, som ikke er klar over,

at han skal spille ud.

Er det ikke svært at vænne sig til?

Jo, det vil sikkert tage nogen tid, før vi alle

har fået ændret vores vaner. Vi vil derfor

anbefale, at alle turneringsledere er meget

tolerante overfor overtrædelser af denne

regel. DBF’s egne turneringsledere vil blive

instrueret om, at i hele sæsonen 2001_2002

skal uagtsomme overtrædelser ikke have

andre konsekvenser end en orientering om

de nye regler. Selv efter sæsonen 2001_

2002 vil overtrædelse normalt kun medføre

straf i form af påtale.

Gælder det også i klubben?

Ja, de nye regler gælder også i klubben.

Formelt er dette en ændring af afsnit 4.5 i

forbundets særlige turneringsbestemmelser

(turneringsreglementet, som står i klubhåndbogens

kapitel 6), der gælder overalt

i DBF-regi. Hver enkelt klub har ret til at

lave sine egne regler, som erstatter regler i

turneringsreglementet; men når det gælder

grundlæggende regler som disse, vil

vi anbefale alle klubber at følge normen.

Det er jo vigtigt, at klubspillerne kan bruge

deres vaner hjemmefra, når de besøger

andre klubber eller spiller i andre turneringer.

Spil bridge for 50 kr

om måneden

Rosenvang Lokalcenter

Vidtskuevej 4, Viby

Turnering hver mandag kl.19 fra

3.september.

Kaffe er med i prisen.

Tilmelding:

8692 1193 eller 8627 2095

Rosenvang Bridgeklub

Connie Jensen og Bodil Vestergaard

JULI 2001 55


DM-damepar:

Damefinalen blev afviklet i de venlige og

velegnede lokaler på VUC i Viborg, hvor

Else Tams stod for arrangementet, mens

H.C.Nielsen fra Vejle klarede hvervet som

turneringsleder, og Lars Andersen, Vojens,

tog sig af regnskabet. Der var kun lovord

til overs for denne velfungerende trio.

Der var optræk til en spændende og

jævnbyrdig finale, hvor mange par havde

muligheden for en topplacering, og for anden

gang på tre år var det to fynske piger,

der løb med guldmedaljerne.

Lone Mortensen og Jane Kiessling startede

forsigtigt, men siden kom der gang i scoringen,

og søndag formiddag strøg parret

op på førstepladsen, som de på intet tidspunkt

siden gav fra sig. Det var faktisk kun

fjerde gang fynboerne spillede sammen,

så danmarksmesterskabet må nok siges at

være en stor overraskelse.

Sejren blev grundlagt ved aggressive

meldinger og fint teknisk spil. Mortensen

og Kiessling hentede således mesterskabet

tilbage til Fyn, hvor det også havnede

for to år siden, da Susanne Thomsen_Leise

Holst vandt en lige så overraskende sejr.

56

Lone Mortensen og Jane Kiessling

DANSK BRIDGE

Fynsk forår

af Charles

De to øvrige medaljetagere er rutinerede

og sammenspillede par, der begge var med

fremme under hele turneringen. Anne og

Bente Aagaard tog sig af sølvmedaljerne,

mens søstrene Ebba Glud og Gerda Holm

snuppede bronzen.

Noget overraskende kom de forsvarende

mestre, Anne Britze_Nadia Bekkouche, og

Jette Bonde_Maria Rahelt aldrig med helt

frem i feltet, men begge par sluttede dog i

top-10.

Resultatet

Bedste halvdel:

1. Jane Kiessling_Lone Mortensen .............................. 262

2. Anne Aagaard_Bente Aagaard ................................. 206

3. Ebba Glud_Gerda Holm .......................................... 196

4. Lene Erlandsson_Pia Rasmussen ............................ 180

5. Anne Britze_Nadia Bekkouche ............................... 175

6. Anne Jarling_Maj-Britt Nielsen ............................... 167

7. Birgitte Randrup_Birgitte Stephensen ...................... 157

8. Bente Marker_Grete Christophersen ....................... 142

9. Jette Bondo_Maria Rahelt ....................................... 141

10. Britta Krøjgaard_Hanne Lise Hansen ...................... 132

11. Elisabeth Jensen_Jannie Jensen ............................... 132

12. Anne-Lise Hyldig_Anne Pflug ................................ 124

13. Karin Høg_Aase Pedersen ....................................... 119

14. Betty Holm_Lise Holm .......................................... 118

15. Ingelise Kofoed_Marianne Madsen ......................... 107

16. Susanne Thomsen_Anita Jensen ............................. 102

17. Tine Agerskov_Karin Birkedal .................................. 94

18. Karen Østergaard_Else Waage .................................. 86

19. Tove Gjerdum_Vickie Fleischer ................................ 78

20. Birthe Kinnunen_Karen Fischer ................................ 36


Et tandlægekup

Lone Mortensen havde ikke indgange nok

til en elimination, men klarede problemet

med et tandlægekup.

Syd / Ø-V

# 8 6 3

¤ B 4 2

> 9 8 6

D 3 µ > E B 7 5 4 2

< 5 < 6 3

#E

¤ E 9 7 3

>K 10

56 stak

Øst med >E, og hjerter tilbage var sagen,

men Øst fremturede i spar trumfet i Syd.

Lone gik på bordet på K! (tandlægekup)

og spillede ¤3 fra hånden. Vest

stak med ¤D, men var nu slutspillet til at

spille spar til dobbeltrenonce eller hjerter

op i den splittede gaffel.

11 stik gav +16 (top +19).

Moysean-fitten

4_3 fitten i trumffarven er ikke så usædvanlig,

men du har næppe set den ringere

end her.

Øst / Ø-V

# B 7 3

¤ E K 8 5 3

> E K D 7

8 µ > B 10 9 6 4 2

8.

>E tog første stik, og så fulgte trumf til

#8! Inde på #10 kunne Vest nu sætte kontrakten

med hjerterskift, da modspillet så

får fire trumfstik (hjertertrumfning i Øst),

men med den begrundelse, at Syd muligvis

havde 5-farve i trumf, svingede Vest

forståeligt til


Mesterlig top

Jane Kiessling trak sine topstik i dette spil,

og det gav en ren top.

Øst / Ø-V

# E 8 5

¤8 4

> D 10 2

K 7 6 5 3 µ >B 4

E 9 8

D og trak rutineret

de fem klørstik. Kiessling noterede, at Vest

kastede #6 og ¤76, mens Øst kaldte energisk

i hjerter.

Syd trak >E! Herefter fulgte spar fra top,

og inde på #D var Øst bundfrossen i hjerter,

så Syd fik stik for ¤K og den „lange“

spar. 11 stik havde ingen andre præsteret.

+19!

Sølvmodspil

Anne og Bente Aagaard slog til i dette spil:

Øst / Ø-V

#5 4

¤ K 10 7 3 2

>7

K 6 3 2 µ > 10 8 5 4

E og >9 til trumf

på bordet. Syd forsøgte at gå på hånden

på ¤D, men Vest trumfede. Bente Aagaard

trak nu K gav senere den

anden bet og +13 til Ø-V.

Friske bronzepiger

Ebba Glud og Gerda Holm er næsten altid

garanter for et spektakulært spil _ også her.

Vest / Ø-V

# K D B 9 4

¤E 2

>E B

D 10 3 2 µ > K 9 8 7 6 5 4


VEST NORD ØST SYD

Gerda Ebba

Holm Glud

pas 1# pas 2¤

pas 3 1

pas 6ut pas 7¤

pas pas pas

1. Fjerde farve.

Udspil ?

Hvad spiller stakkels Vest ud efter dette

meldeforløb? Vest forsøgte >2, og så var

der 13 stik og +19.

7¤ gik ned ved et andet bord, mens 10

par tog 13 stik i 6¤ hhv. 6ut.

Sirlig spilføring

Til slut ser vi Anita Jensen demonstrere sin

blændende teknik i et spil, hvor Ø-V høfligt

afslørede trumfsitsen i meldingerne.

Syd / Ingen

#9 3

¤ E 9 6 3 2

>D 2

9 7 3 µ > E K 10 6 4

E for at skifte til

#B, og så skal vi se Anita trylle.

Inde på #E fulgte hjerter til ¤E og en

hjertertrumfning på hånden. Den sidste ruder

blev trumfet på bordet fulgt af endnu

en hjertertrumfning hjemme. Nu blev #K

trukket, og #D fjernede Vests sidste spar,

men ikke nok med det: Anita trumfede den

stående #D på bordet! Hjerter til trumf

rensede Vest i den farve, og med tre kort

tilbage spillede Syd sig fri med en lille

trumf, hvorefter Vest måtte spille op i saksen

til sidst.

10 forrygende stik og +18.

Slutkommentarer

Efter turneringen blev der budt på kransekage

og et glas sprudlende champagne,

hvorefter Viborgs viceborgmester Klaus

Keller overrakte medaljer og præmier.

Til slut takkede Lone Mortensen arrangørerne

og deltagerne for en god turnering.

Inger Stabell

og Ebba Glud

JULI 2001 59


I nat havde jeg en drøm _ eller skulle vi

kalde det et mareridt. Jeg drømte, at jeg

lige havde lært at spille bridge og sad

hjemme og forsøgte at memorere alle de

regler og pointgrænser, jeg skulle lære.

Pludselig kom der et voldsomt lyn, og ud

trådte en skabning med horn i panden (han

mindede egentlig lidt om min bridgelærer).

Han vidste, at jeg var ved at lære bridge,

og fortalte, at han ville holde eksamen for

mig en gang om året, indtil jeg havde bestået.

Endvidere sagde han:

„Du skal altid huske, at en udlært bridgespiller

har følgende egenskaber:

1. Kan oparbejde en god teknik.

2. Kan genkende tidligere spil og pointerne

fra dem.

3. Kan bruge sin fantasi og finde nye og

dybere analyser.

Her kommer spillet til din første eksamen,

hvor du er spilfører, og jeg spiller

imod. Hvis du vinder dette spil, har du bestået.

60

DANSK BRIDGE

Bridgeeksamen

Søren havde mareridt

af Søren Christiansen

Du har som Syd:

# 9 2 ¤ 9 7 6 5 > D 5 4 < B 6 5 4

Øst åbner foran dig med 1#, og du passer.

Vest melder 1ut, og din makker dobler (en

oplysningsdobling af spar).

Øst melder nu 2 E K 10 3 2

D 5 4

8.

Så tager du over.“

>8 kunne sagtens være en singleton, og

i så fald kan jeg jo lade den løbe til bordets

saks. Men hvad skal jeg så spille fra

bordet? Jeg vil gerne knibe i trumf to gange

og knibe i klør, men der er ikke så mange

indkomster på min egen hånd. Og ruderfarven

kan jo trumfes god.

Altså op på >D og ¤5 til ¤B. Min underlige

eksaminator lægger små hjerter fra

begge hænder.


Igen er jeg lidt låst på bordet, men hvis

¤K er blank hos Vest, kan den trækkes nu,

og ellers må jeg knibe i klør. Altså ¤E,

men nu lægger Øst ¤10 og Vest ¤8. Så

følger >EK (Øst lægger spar) og ruder til

trumf. >3 er nu god, men jeg bliver nødt

til at knibe i klør. Det går galt, og jeg går

en bet med tabet af to spar-, et hjerter- og

et klørstik. Hele sitsen:

#8 5

¤ E D B 2

> E K 10 3 2

B 9 7 6 µ >8


Du kan overskue:

Øst / Ø-V

#8 5

¤ E D B 2

> E K 10 3 2

8

D, som jeg selv gjorde

sidste år, og spiller ¤5 til ¤B. Synes I, at

dette er for nemt, så hør lige her: Han glemmer

at tage min sidste trumf (han ville vist

selv dumpe til eksamen, var min første

tanke) og spiller >E. Jeg trumfer med ¤10

og ... spillet var som sidst, og tilbage var:

#_

¤ E D 2

> K 10 3

B 9 µ >_


kunne han nu trylle frem? Nå, men jeg vidste,

hvordan den skulle skæres:

„Jeg stikker med >D og spiller ¤5 til

hjerter ¤B.“

„Begge bekender småt,“ lyder det.

„Så spiller jeg >K.“

„Den får du _ Øst smider en spar.“

Hvad var det? Nå, jeg må videre. Det

bliver næsten alt for let. Så trækker jeg >E.

„Den får du også, idet Øst smider nok

en spar. Følgende kort er tilbage:

#_

¤ E D 2

> 10 3

B µ >_

3

trumfer Øst med ¤10 og spiller 8 < K 10 3 2

Åh nej, ikke igen!

Samme indledning, samme udspil og

samme betingelser. Hvis jeg satte ham i

4¤, ville jeg bestå.

Jeg tager #K og #E og spiller >8.

Spilfører spiller præcis, som jeg gjorde

sidste år, dvs. hjerter til ¤B fulgt af >E og

>K, som jeg belært af de tidligere gange

ikke ville trumfe, men smed et par spar.

Stillingen var igen:

#_

¤ E D 2

> 10 3

B µ >_


Dorthe og Peter Schaltz

mod Lone Bilde–Charlotte Henriksen

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0–10. Topkarakteren er

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og

evt. tab eller gevinst i betragtning.

Sommeren er over os, og det er højsæson

for de store mesterskaber. I denne måneds

tvekamp mødes to af landsholdsparrene fra

sommerens EM.

Mestrene er Dorthe og Peter Schaltz fra

Odense, som i maj slog EM-kollegerne

Mathias Bruun_Lars Blakset efter en flot

indsats. De møder igen et par EM-deltagere,

denne gang fra spindesiden. Charlotte

Henriksen og Lone Bilde har spillet

sammen et par sæsoner, og efter en blød

start er der kommet fart over feltet i denne

sæson. Parret havde den bedste multiholdberegning

i damernes 1.division, og det gav

bonus i form af EM-udtagelse.

Lone Bilde er debutant på landsholdet,

men har hentet megen international erfaring

i åbne turneringer i de seneste fem år.

I den hjemlige andedam var det igen i år

tæt på oprykning fra 3.division på Søren

Fritzbøgers hold _ men denne gang ej.

Charlotte Henriksen har været med i

damerækken i mange år. Det hidtidige højdepunkt

kom i ’94, hvor det blev til DM

for damehold med Tina Ege på Staugaard-

Meilings hold og senere på sæsonen NMguld

i Finland.

64

DANSK BRIDGE

Tvekampen

Udfordrerne spiller en aggressiv acol med

spærrende spring efter majoråbninger og

„2-max“ efter minoråbninger. Efter 2-max

viser 1< - 2 - 2>:

a) trumfstøtte, 6_9 hp

b) trumfstøtte, udgangskrav

c) 5_5 i major

Sansåbningerne er store, og på 2-trinnet

finder man 2< som eneste krav, 2> svagt

med begge major og svage 2-åbninger.

Sleminstrumenter er cuebids og 1430-

Keycard Blackwood.

Tak til kontrollanterne Martin Schaltz og

Bo Lønberg, og tak for spil til Dan Brunebjerg,

Frederiksberg (spil 1 og 5), Knud-

Erik Jensen, Væggerløse (spil 2), Ib Lundby

(spil 3), Anders Houe, Lyngby (spil 4)

og Jens Løn, Frederikshavn (spil 6).

Har du også en god hånd, som andre måske

kan få glæde af, så send den til:

TVEKAMPEN

Jens Kofoed

Smederupvej 19

8300 Odder

E-post: bilde.kofoed@get2net.dk

Jens Kofoed

Lyngby Bridgeklub fylder 60 år

Vi fejrer det med en guldpointturnering søndag den 16.september kl.9.30–ca.18 i

Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej, „Kuhlausalen“.

Der spilles med edb-kort i seedede rækker. Indskud incl. frokost. 230 kr.

Tilmelding kan ske allerede nu til:

Henrik Lyng Tlf. 4587 0690 - e-mail: henriklyng@get2net.dk

Nicolaj Nielsen: Tlf. 4444 1170 - e-mail: nin@simcorp.dk

Se i øvrigt annoncen i septembernummeret.


1. Syd / Ø-V. Syd åbner med 1# og melder

næste gang om muligt 2#.

# K 9 5 4 # _

¤ E ¤ K D 8 5 2

>9 3 µ > E B 10 6


3. Syd / Alle. Syd åbner med 2#, og Nord

melder om muligt 3#.

# E # D B 10 5

¤ K D 10 9 6 4 3 ¤ _

>_ µ > K D B 10 9 8 4 2


pas

„Freak hands“! Leverandøren af dette spil

har bestemt haft noget mod tvekæmpere,

idet det næsten er umuligt at lande på benene

med disse hænder.

Mestrene har dog paraderne oppe overfor

den svage 2-åbning. 4< er hævet københavner

og viser hjerter plus klør med

en stærk hånd. 4> er naturlig, og 4# viser

tillæg. 5> er et forsøg på at stoppe toget,

men Peter er naturligt nok fristet til at vise

sin 7-farve. 6> er over målet.

Udfordrerne undertrykker 8-farver ...

3#, der er hævet Michaels Cuebid, viser

hjerter og en minor. Henriksen bør nok

melde 5> her for at spille, men hun vælger

i stedet at holde meldingerne på et lavt

niveau med 3ut. Bilde har ingen 8-farve

og melder i stedet sin 7-farve. 4¤ er ved

siden af målet.

Bemærk de to specialkonventioner „hævet

københavner“ og „hævet Michaels“. De

er gode at spille med og koster ikke ekstra

huskearbejde, hvis man spiller konventionerne

på lavere niveau.

En ide for din makker og dig?

Score

3#-D ........................................... 10

5> ................................................ 7

4> ................................................ 5

3ut, 4¤ ........................................ 2

6> ................................................ 1

Stillingen: Schaltz_Schaltz 18,

Bilde_Henriksen 21.

66

DANSK BRIDGE

4. Øst / Ø-V.

# K D 10 9 4 # _

¤ 8 5 ¤ E 9 7 6 4

> E K 10 7 5 3 µ >_


5. Vest / Ingen.

# E 9 5 4 # 8

¤ D ¤ E K B 10 8

> E D 10 6 2 µ > K 9 5 4


1# 2

4¤ 4# 4# 4ut

4ut 5¤ 5> 5¤

5ut 7> 5ut 6<

pas 7> pas

Storeslem med 16 halvjævne overfor 13

halvjævne. Tvekæmperne skal være på

toppen, og det er de!

2< fra Dorthe er 4.farve, og 3< viser

gode kort uden bedre melding. 4> er

sleminviterende, og honnørcuebiddet i 4¤

luner godt i hjerterfarven hos Øst.

Jeg undrer mig lidt over, at Øst ikke melder

4ut, da storeslem set østfra må være

oplagt med 3 esser og >D hos Vest. Men

Dorthe skubber i stedet ansvaret over til

Peter, som blot konstaterer nøglekortenes

tilstedeværelse og affyrer den generelle

storesleminvit 5ut. 7> fra Øst er et nydeligt

pletskud.

Hos udfordrerne er 2< udgangskrav, så

Bilde kan nøjes med 2ut til at vise sit klørhold.

4> er sleminvit, 4# cue, 4ut 1430,

5> 3 esser og 5¤ spørgsmål om >D. 5ut

viser >D, men benægter ekstra cuebids i

sorte farver. 6< fisker derfor efter noget

ekstra i hjerter, og Bilde vurderer korrekt,

at ¤D er guld værd, hvorfor hun skyder

topkontrakten af.

Flotte meldinger fra begge par.

Score

7> ................................................ 10

6ut ............................................... 7

6> ................................................ 5

Udgang ........................................ 3

Stillingen: Schaltz_Schaltz 33,

Bilde_Henriksen 41.

6. Øst / Ingen.

# K 5 # E D 8 7 2

¤ E B 7 4 ¤ K

> 10 9 2 µ > E 7 6


Sommerens Åbne Huse / Drop in

KØBENHAVN

BK LINJE 13, Gersonsvej 27, Hellerup. Tirsdag og torsdag,

begge dage kl.13.00 og 19.00 i maj, juni, juli og

august. 1.gang 3.maj, sidste gang 16.august. Indskud 40

kr. Vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding tlf. 3962 6512.

BLAKSETS BRIDGECENTER, Gl.Vartov Vej 44 B. Maj, juni,

juli, aug. Tirsdag, onsdag, fredag kl.19 – onsdag, søndag

kl.13 (maj: ej onsd. aften). Spec. kursistrække tirsdag kl.19

og søndag kl.13. Vin, bronzepoint. Røgfrit tirsdag aften,

onsd. og sønd. eftm. 50 kr., 10-turskort 400 kr. 3929 0126.

BRIDGE-SALONEN, Østerbrogade 228, stuen. Maj, juni,

juli, august. Tirsdag og onsdag kl.13 og kl.19. Indskud

40 kr. Bronzepoint og ½ snaps. Personlig rabatordning.

Bus 6-14-39 samt tog til Svanemøllen Station. Tilmelding

hele ugen 3927 1577.

FORBRUGSFORENINGENS BRIDGEKLUB, Brolæggerstræde

14, onsdage i juni og august kl.13 og 19. Vin og

bronzepoint. Røgfrit. 40 kr. incl.kaffe. Tilmelding senest

2 timer før: 3393 8886.

TRUMFERNE, Godthåbsvej 26B, hver onsdag kl.19. Indskud

40 kr. Rabatordning. Tilmelding senest 2 timer før:

3887 0076. Rygebegrænsning. Bronzepoint og flaskepræmier.

VALBY BRIDGECENTER, Valby Langgade 77. Mandag,

torsdag og søndag kl.13 – pris 40 kr. Mandag, tirsdag,

torsdag og fredag kl.19 – pris 50 kr. Flaskepræmier og

bronzepoint. Tilm. senest 2 timer før på tlf. 3645 0300.

Kennet og Peter.

NORDSJÆLLAND

BALLERUP BRIDGE CLUB, Tapeten, Magleparken 5.

Kl.19 Tirsdagene 7/8, 14/8, 21/8 og 28/8. Indskud 40 kr.

incl. kaffe m/brød. Vinpræmier, bronzepoint. Tilmelding

senest kl.15 på spilledagen på 4396 6216 / 4448 5517.

jahj@dr.dk

BIRKERØD BRIDGEKLUB, Birkerød Klub (over biografen),

tirsdage kl.19.15, dog ikke i skoleferien. Tilmelding ikke

nødvendig – bare mød op parvis. Begrænset rygeforbud.

Præmier hver gang. Pris 30 kr. 4581 6051.

BRIDGECENTER NORDSJÆLLAND, Hovedgaden 2–4,

Birkerød. Mandag og onsdag kl.19 i maj, juni, juli og

august. Indskud 50 kr. 10 gange for 400 kr. Præmier og

mesterpoint. Tilm. indtil spilledagen kl.17: Tlf. 4581 5384.

FREDERIKSVÆRK BRIDGEKLUB, den lille sal i Fritidscentret,

Jernbanegade. Tirsdag kl.19.00 i perioden 5.juni–

14.august. 30 kr. pr.spiller. Vinpræmier og bronzepoint.

Tilm. senest dagen før kl.12: 4772 0212 eller 4772 0976.

HELSINGE BRIDGEKLUB, Kulturhuset, Skolegade 43,

Helsinge. Hver onsdag kl.19.00 fra 23/5 til 29/8. Kr.30.

Vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding senest tirsdag

kl.12.00: 4772 0448 eller 4828 6793.

HELSINGØR, Hamlet: Åbent hus på Hamlet, Kronborgvej

1, Helsingør hver tirsdag 7/5–27/8. 40 kr. incl. kaffe, småkager

og bronzepoint. Tilmelding på dagen senest kl.14

på 4921 3350. Michael Zinglersen.

HILLERØD BRIDGECENTER – Fredskovhellet 2K, Hillerød.

Åbent hus kl.19 hver mandag og torsdag. Indskud

40 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding 4825 2529.

68

DANSK BRIDGE

HORNBÆK BRIDGEKLUB – Idrætshallen (Pia og Steen

Jacobsen). Fredag kl.19, start 1/6, slut 31/8. Indskud 40 kr.

pr.spiller. Bronzepoint og vinpræmier. Tilmelding senest

fredag kl.14, tlf. 4970 1597.

ØSTSJÆLLAND

HAVDRUP BRIDGEKLUB, Sognehuset, Bistrupvang 33.

Onsdage kl.19.00 fra 30/5 til 29/8. Øl, vand, kaffe kan

købes. Bronzepoint og flaskepræmier. Pris 25 kr. "6 tourskort".

Tilmelding senest kl. 17 på dagen, tlf. 4618 6063

(evt. tlf.svarer).

KØGE BRIDGE KLUB hver tirsdag kl.18.45 fra 8/5 til 28/8.

Hastrupskolen pav.3, Langelandsvej. Vin og bronzepoint.

Indskud 25 kr. Øl/vand kan købes. Tilmelding spilledagen

kl.15.30–17.00: tlf. 5665 6080. Røgfrit spillelokale.

LEJRE BRIDGEKLUB. Hver mandag kl.19.00 fra 1/5,

Gl.Lejrevej 17D. Præmier til 1 og 2 + spurtpræmier og

bronzepoint. 30 kr. 10 gange 250 kr. Øl/vand til rimelige

priser. Parker ved Rådhuset. Ingen tilmelding – kom venligst

senest kl.18.55.

SPAR DAME, „Fritidscenteret“ i Hedehusene. Mandage i

maj, juni og august kl.19.00. Tilmelding senest kl.17 på

spilledagen: tlf. 4399 3201 (evt. tlf.svarer). Indskud 30 kr.

incl. edb-lagte kort, kortfordelinger, kaffe, småkager,

bronzepoint, vinpræmier til 1 & 2 i hver række.

VESTEGNENS RØGFRI BRIDGECENTER, Hovedvejen 3A,

1., Glostrup. Juni, juli og august. Tirsdag og torsdag kl.19.

Pris 50 kr. Personligt 10 turs kort: 400 kr. Vin og bronzepoint.

Torsdag også specialrække for kursister. Separat

rygelokale.Tilmelding senest 2 timer før start: 4342 6677.

ØSTSJÆLLANDS BRIDGECENTER. Mandag, torsdag, fredag

kl.19.00 og onsdag kl.13.00 i perioden 14/5– 31/8 i

Nørregade 24 D, 1.th., Køge. Onsdag og torsdag røgfri.

40 kr. Personlig rabat. Vin og bronzepoint. Tilmelding senest

2 timer før start, tlf. 5665 8054.

VESTSJÆLLAND

HØNG BRIDGEKLUB, Fuglereden, Ingesvej 35. Tirsdag

kl.19 flg. tirsdage: 15-22-29/5, 12-19-26/6, 3-10-17-24/7.

Pris 30 kr. incl. kaffe/te/kakao. Øl og vand kan købes.

Præmier til 1, 2 og 3 plus bronzepoint. Tilmelding spilledagen

10–12: 5885 3104, 5885 2167 eller 5886 9410.

KALUNDBORG: Munkesøskolen. Mandag kl.19 i maj,

juni, juli og august. Pris 25 kr. Bronzepoint, flaskepræmier.

Der kan købes øl, vand og kaffe i pausen. Tilm. mandag

kl.9–12: Margit Zume/Bent Daugård 5950 8747, Monna

Guldberg 5951 1173.

NYKØBING SJÆLLAND BRIDGEKLUB, Sognegården,

Søndervangsvej 43, Rørvig. Mandage kl.19 28/5–27/8.

Bronzepoint og vinpræmier. 40 kr. incl. kaffe med brød.

Begrænset rygning. Tilmelding mandag kl.10–12: Else Petersen,

5991 0378.

SKÆLSKØR og Omegns BK, hver mandag 7/5 til 27/8

(ikke 4/6) kl.19 i Logen, Havnevej 46, Skælskør. Pris 35

kr. for bronzepoint, kaffe/brød og vinpræmier – øl/vand

kan købes. Tilmelding spilledagen 8–10: Bente Mortensen

5819 6733.


SLAGELSE BRIDGECENTER, Korsørvej 18. Tilm. senest

kl.11 tlf. 5852 3754 – 5852 4498 – 5826 7141. Tirsdag

kl.19 i maj, juni og aug. – første gang den 8.maj Kun for

begyndere og mindre øvede. Torsdag kl.19 i juni, juli og

aug. – første gang den 14.juni. For alle.

SVINNINGE BRIDGEKLUB, Kundby Forsamlingshus,

Kirkebakken 6, Kundby. Onsdag kl.19 16/5–22/8. Flaskepræmier,

bronzepoint. Øl og vand kan købes. Pris 30 kr.

Tilmelding dagen kl.9–12: Lene Jespersen 5927 4959,

Gitte Kristensen 5926 5215, Bjarne Schou 5926 6024.

TUSE NÆS BRIDGEKLUB spiller hver torsdag kl.19.15

fra 7/6 til 30/8. Bronzepoint og flaskepræmier. Indskud

25 kr. Kaffe medbringes, øl/vand købes. Tilmelding senest

onsdag kl.20.00 til: Jette Pedersen, 5946 1439.

STORSTRØM

FAIR-PLAY, Æblehaven, Nygade 5, Fakse. Hver tirsdag

kl.18.45 i perioden 15.maj til og med 28.august. 25 kr.

pr.spiller. Flaskepræmier og bronzepoint. Øl, vand, kaffe,

kage kan købes. Røgfrit spillelokale. Tilmelding senest

mandag kl.18.00 til Grete Rindahl, tlf. 5671 5730.

KLUBBEN, NÆSTVED, Ærøvej 7C fra 14/5 til 30/8. Mandag

19.15. Tilmelding på dagen 15.30–17 til Preben

Boysen, tlf. 5576 9285. Torsdag kl.9.30: Tilmelding senest

onsdag kl.17 til Leo Pedersen, tlf. 5573 6706. 30 kr.

incl. kaffe/te. Flaskepræmier og bronzepoint.

RØNNEDE/FAKSE BK, Rønnede Hallen, Eskildstrupvej 7

følgende onsdage kl.19.00: 2-9-16-23-30/5, 6-13/6, 1-8-

15-22-29/8. Flaskepræmier og bronzepoint. Pris 25 kr.

pr.spiller – røgfrit lokale. Cafeteriet er åbent. Tilmelding

senest 2 timer før på spilledagen: tlf. 5639 8625.

NORDJYLLAND

BRØNDERSLEV BRIDGEKLUB. Restaurant „Hedelund“,

Nørregade 41. Torsdag kl.19.00 31/5–30/8. Pris 45 kr.

incl. kaffe, præmier og bronzepoint. Tilmelding samme

dag fra kl.9.00–12.00 på tlf. 9882 5588 eller 9882 5563.

FREDERIKSHAVN BORGERFORENINGS BK. Restaurant

Møllehuset hver mandag kl.19.00 fra 7/5 til 3/9 (÷4/6).

Pris 45 kr. incl. kaffe med småkager. Ingen tilmelding,

mød op parvis. Vin og bronzepoint.

HIRTSHALS BRIDGEKLUB afholder bridgeturnering hver

onsdag kl.19.00 på Hotel Hirtshals i perioden 9/5–22/8.

Pris 50 kr. incl. kaffe og brød. Fine vinpræmier og bronzepoint.

Tilmelding på spilledagen kl.9.00–12.00 på tlf.

9894 9529.

HJALLERUP BRIDGEKLUB, Hjallerup Kulturhus. Hver

mandag fra den 30.april til 27.august kl.19.00. Tilmelding

samme dag kl.9–13 på tlf. 9828 1600. Onsdagene 23/5,

6/6, 20/6, 1/8 og 15/8 har vi holdturnering. Tilmelding

9829 1071 senest 10.maj.

PANDRUP BRIDGEKLUB – hver tirsdag kl.19.00 i Jetsmarkhallen

fra 5/6 til 28/8 – ferie i ugerne 26, 27 og 28.

Indskud incl. præmier og bronzepoint kr.25. Tilmelding

samme dag inden kl.12 på tlf. 9824 7304 eller 9824 7822.

SKAGEN – HJERTER ES i Virkelyst, Drejerstien 9, i maj

hver onsdag kl.19.00. Juni til september hver tirsdag

kl.19.00. Præmier, bronzepoint. Tilmelding senest spilledagen

kl.12, tlf.9844 1250 eller 9844 3472. Tirsdag 24/7:

Sølvpointturnering.

AALBORG BRIDGEHUS, Revlingebakken 33 B, st. Onsdage

kl.19.00 fra 9/5 til 29/8. Indskud 40 kr. incl. kaffe/te.

(8 turskort til reduceret pris). Vinpræmier og bronzepoint

(sølvpoint 9/5 og 16/5, indskud 50 kr.). Tilmelding kl.18–

18.30 på spilledagen ved fremmøde eller tlf. 9879 0466.

AALBORG BRIDGEKLUB, Østbyens Aktivitetscenter,

Sjællandsgade 26–28 over gården, mandage kl.19.00 fra

14/5–27/8 (÷4/6). Tilmelding spilledagen kl.10–11.30:

9826 8182. Kr.40,- incl. kaffe/te, mange fine vinpræmier

og bronzepoint.

AARS BRIDGEKLUB. Sommerbridge hver tirsdag i august

kl.19.00 på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard. Flaskepræmier

og bronzepoint. Øl og vand kan købes. Indskud

25 kr. Tilmelding senest spilledagen kl.12: tlf. 9862 4494

/ 9862 5621.

ØSTJYLLAND

EBELTOFT BRIDGEKLUB, Brændpunktet, Kirkegade 30.

Følgende onsdage kl.19.00: 16. og 30.maj, 13. og 27.juni,

11. og 25.juli, 22.august. Tilmelding kl.16.30–18.30

dagen før på tlf. 8636 5445. Pris 25 kr. Vinpræmier og

bronzepoint. Kaffe, te, øl og vand kan købes.

GRENAA - BRIDGE 82, Erhvervsparken, Kattegatvej 3.

Tirsdag i perioden 29/5–28/8 kl.19.00. Tilmelding spilledagen

senest kl.16 tlf. 8632 0542. Pris kr.25 incl. kaffe,

vinpræmier, broncepoint. Øl/ vand kan købes.

HAMMEL BRIDGEKLUB holder åbent hus alle mandage

i maj, juni og august kl.19 i kulturhuset InSide, Dalvej 1,

Hammel (ikke 2.pinsedag). Ingen tilmelding. Mød med

makker 10 min. før start. Pris 25 kr. pr.spiller. Vinpræmier.

Kaffe, øl og vand kan købes (må ikke medbringes).

HORSENS BRIDGECENTER, Absalonsgade 9. 3.maj–

30.august (undt. helligdage) mandag og torsdag kl.19.00.

Pris 30 kr. Vinpræmier, bronzepoint. Kaffe, øl og vand kan

købes. Ingen tilmelding. Mød med makker.

ODDER BRIDGEKLUB – Ålykkecentret. Hver onsdag

kl.19.00 i juni, juli og august. Mødetid senest kl.18.50.

Vinpræmier og bronzepoint. Pris 30 kr. incl. kaffe eller

te. Øl, vand og chokolade kan købes.

SILKEBORG BRIDGEHUS, Tværgade 22, 1. Hver tirsdag

kl.19.00 fra 8/5 til 28/8. Opdeling i rækker. 30 kr. incl.

kaffe. Vinpræmier og bronzepoint. Øl/vand kan købes.

Mødetid senest kl.18.50.

ÅRHUS – ARNE MOHR, Oddervej 56, 8270 Højbjerg.

Tirsdag kl.19.00 i juni, juli og august. Telf. 8627 3061.

Tilmelding unødvendig. Kr.40 incl. kaffe og fine vinpræmier.

ÅRHUS – BELLEVUE. Sommerbridge 2/5–29/8 onsdage

kl.19. I perioden 2/5–20/6 også onsdage kl.13. Ingen tilmelding

forud. Øl/vand kan købes. Røgfrit bortset fra en

kort pause. Bronzepoint ved aftenarrangementer.

ÅRHUS BK, Vanggaardscentret, Pal. Müllersvej. Ingen

forudtilmelding. Maj: torsdag kl.19. Juni–aug.: mandag+

torsdag kl.19 – pris 35 kr. Begynderrække torsdag så vidt

muligt. Mandag kl.13.30. 25 kr. incl. kaffe.

ÅRHUS – Rosenvang Lokalcenter, Vidtskuevej 4, Viby.

Hver mandag kl.19 fra 7.maj til 27.august. Vinpræmier.

25 kr. incl. kaffe – mødetid 18.50. Øl og vand kan købes.


JULI 2001 69


VESTJYLLAND

HERNING BRIDGEKLUB, Herning Bridgecenter, Korsørvej

24 A, hver mandag og onsdag kl.19.15 (mødetid kl.19)

i perioden 7/5–29/8 (undtagen 4/6). Indskud 30 kr. Vinpræmier

og bronzepoint. Kaffe medbringes.

HOLSTEBRO BRIDGEKLUBBER – hver tirsdag aften kl.19

i perioden 8/5–28/8 (undtagen i juli). Aktivitetscentret,

Danmarksgade 13. Pris 40 kr. incl. vinpræmier og kaffe

m. brød/kage. Ingen tilmelding. Mød i god tid, så vi er

klar kl.19.02. Alle er velkomne – medbring en makker!

MORSØ BRIDGEKLUB. Flg. torsdage kl.19 i slagteriets

kantine, Mågevej, Nykøbing: 17/5, 29/5, 14/6, 28/6, 12/7,

26/7, 2/8, 9/8, 16/8. Pris 40 kr. incl. kaffe, bronzepoint,

vin. Tilm. spilledagen senest kl.12.00: Tlf. 9772 3138.

STRUER BRIDGEKLUB, Bowlingcentret, Bredgade. Mandag

kl.18.45 fra 14/5–27/8 (ikke 4/6. 50 kr. incl. kaffe og

brød. Styrkeopdelte rækker med præmie til 3 par i hver

række. Ingen tilmelding. (7/5 Rio-turnering).

ULFBORG/VEMB BRIDGEKLUB, Jobcentret, Ulfborg

Kirkeby flg. onsdage: 9/5, 23/5, 6/6, 20/6, 1/8, 15/8 og

29/8. 40 kr. incl. kaffe m/brød, vinpræmier og bronzepoint.

Tilmelding senest dagen før på 9749 2378.

VIBORG – BRIDGECENTER WEST, Gravene 28: Alle onsdage

i juli og august, start kl.19.00. Indskud 35 kr. incl.

kaffe og brød. Seedning. Vinpræmier og bronzepoint. Afsluttende

top-16 onsdag 29/8.

VIBORG – BRIDGEHUSET SCT.MIKKEL, St.Sct.Mikkels

Gade 21. Mandag kl.14 fra 7/5 til 13/8 og tirsdag kl.19

fra 8/5 til 14/8. 30 kr. incl. kaffe. Vinpræmier og bronzepoint.

Plads til nye spillere fra 1.september. Nu røgfri

bridge onsdag aften. Se www.vnb.dk eller ring 8665 1270.

VIBORG ESSERNE, Bridgehuset, Dannebrogsgade 7,

mandag og torsdag kl.19.00 14/5–27/8. Indskud 35 kr.

Seedning. Vinpræmier og bronzepoint. Ingen tilmelding.

ØSTs hænder til Tvekampen

(Vests hænder findes på side 47)

1. S/Ø-V. Syd åbner med 1# og genmelder

om muligt 2#.

# _ ¤ K D 8 5 2 > E B 10 6 < E B 10 6

2. N/N-S. Nord åbner med 1 E K D 9 5 2 < 9

3. S/Alle. Syd åbner med 2#. Nord

melder om muligt 3#.

# D B 10 5 ¤ _ > K D B 10 9 8 4 2 < 6

4. Ø/Ø-V.

# _ ¤ E 9 7 6 4 > _ < E K D B 9 7 3 2

5. V/Ingen.

# 8 ¤ E K B 10 8 > K 9 5 4 < D 10 8

6. Ø/Ingen.

# E D 8 7 2 ¤ K > E 7 6 < E K D 2

70

DANSK BRIDGE

SYDJYLLAND

GIVE BRIDGEKLUB. Mandage i maj, juni (ikke 4/6), juli

og august spilles der kl.19.00 i Ikærhallens kantine, Torvegade

75. Tilmelding senest spilledagen kl.16.30 på tlf.

2216 2333 (tlf.svarer). Indskud 30 kr.

HADERSLEV BRIDGEKLUB, Nørregade 11. Hver tirsdag

kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Pris 30 kr. incl. kaffe.

Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne.

AABENRAA BRIDGE CENTER, Vestergade 15, 1. mandag

og onsdag kl.19 i perioden 1/5 til 31/8 (undtagen 4/6).

Indskud 30 kr., juniorer 15 kr., incl. kaffe eller te. Fine

præmier og bronzepoint. Tilmelding unødvendig.

FYN

BLAA KLUB EJBY, Nørregade 12, 5592 Ejby. Hver onsdag

kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Første onsdag i

måneden med tendensbarometer. Tilmelding senest kl.15

spilledagen tlf. 6446 1300.

BOGENSE BRIDGEKLUB. Der er tradition for en hyggelig

bridge på Bogense Hotel hver torsdag kl.19 i juni, juli

og august. Pris 60 kr. incl. kaffe m/ brød, fine præmier,

bronzepoint. Tilm. spilledagen til kl.16: Tlf. 6481 1108.

FAABORG BK 51, SuperBrugsen Cup; Tømmergården.

Tirsdag kl.19.00 i maj, juni, juli og august. Bronzepoint.

35 kr. incl. kaffe. Gennemgående turnering med sølvpointfinale.

Tilm. senest spilledagen kl.17: 6261 0005.

KERTEMINDE BK, Mouton Cadet Grand Prix mandag 11/6

–13/8. Aktiv-Huset, Vestergade 98 kl.19.00. Max. 30 par.

Indskud 35 kr. Bronzepoint og spurtpræmier. Tilmelding

senest kl.17 på spilledagen: 6532 3183.

MIDDELFART BRIDGEKLUB. Hver tirsdag kl.19 i juni,

juli og august. Spillested: Bakkehuset, Assensvej 100,

Middelfart. Tlf. 6441 5420. Pris 30 kr. Tilmelding unødvendig.

Vinpræmier og bronzepoint.

ODENSE – LÆSEFORENINGENS BRIDGEKLUB, Gerthasvej

4, Odense C. Tirsdag og torsdag kl.19 i perioden

5.juni–16.august. Max. 26 par. Vinpræmier og bronzepoint.

Indskud 30 kr. Tilm. 6617 6032 evt. på spilledagen

6612 2829 kl.18.00–18.30. Se også www.bridge.dk/4530

ODENSE BRIDGEKLUB / BRIDGEKLUBBEN MOUTON,

hver onsdag kl.19.00 i maj, juni og juli, 1.gang 9.maj.

Bridgehuset, Bogensevej 27, Odense NV. Tilmelding ved

fremmøde senest 18.55. Indskud 40 kr. incl. kaffe ad libitum.

Præmier: Vin mv.

OTTERUP BRIDGEKLUB. Kl.19 alle tirsdage i maj, juni

og juli. Invitationsturnering for de 12 par med flest point

(fremmøde/placering). Spillested: Otterup Plejehjem,

Bryggerivej 20. Tilm.: 6482 4200 / 6482 4290 senest

kl.15.00 på spilledagen.

SVENDBORG BRIDGECENTERKLUB. Torsdag kl.19.00 i

maj, juni og august på Færgegården, Færgevej, Svendborg.

50 kr. incl. kaffe og brød. Vinpræmier og bronzepoint.

Tilmelding senest spilledagen kl.14: 6221 3600.

Finaleturnering om sølvpoint for de 40 bedste spillere.

SVENDBORG BRIDGEKLUB, Abildvej 1 A. Mandag kl.19

fra 7.maj til 27.august (÷2.pinsedag). Pris kr.50,- incl.

kaffe med brød, vinpræmier og bronzepoint. Tilmelding

ved fremmøde senest kl.18.50.

ÆRØ BRIDGEKLUB: Hver onsdag fra kl.19 startende den

13.juni indtil den 29.august, Hotel Ærøhus, Ærø Marina,

Ærøskøbing. Pris 30 kr. Vinpræmier og bronzepoint. Kaffe,

øl, vand etc. kan købes. Tilmelding unødvendig.


Bridge er vidunderligt

I pokalen mødte vi Ballebo-1 om retten til

at tæve Lars Blakset i 6.runde. Den chance

lod balleboerne ikke gå fra sig.

Du skal se et spil, vi tabte stort på, men

er det ikke bare vidunderligt?

Nord / N-S

# 7 6 5 4 3 2

¤ D B 6 5

>_

E K 7 6 3 2 µ > B 9 4

?

Morten Bilde gjorde det heller ikke ved det

andet bord, men slemmen vinder kun med

hjerter ud, og det kom der begge steder!

Juniors udspilsproblem? Vest har givetvis

fem spar og bordet to _ altså er makker

renonce! Med en honnør i spids havde der

Der findes to vidunderlige ting her

i verden – bridge er den anden.

Omar Sharif

Bridgeblanding

af Ib Lundby

været momenter i ikke at starte i spar, men

med de seks mindste spar ...

Så til Vests problem med hjerter ud: ¤E

tager stikket, og man spiller ikke som ved

det andet bord ruder til >E for at tage det

hele med _ nej, Hulgaard sendte >9 af sted

fra bordet med tilspil af en lille ruder fra

hånden, da jeg lagde lavt.

Safespillet tager højde for fire ruder på

begge hænder. Risikoen kan være, at Nord

kommer ind og spiller spar til trumf, men

det valgte Hulgaard at leve med.

En lille ruder til >6 eller >7 havde også

været godt nok, men det duer ikke at spille

>B. Syd dækker, og Vest kan ikke komme

på bordet til en ny knibning.

God reklame

Familie Journalens leder lignede for nylig

et sandt et PR-indslag for bridgen. Redaktør

Anker Svendsen-Tune skrev bl.a.:

Jeg har selv stor glæde af at spille bridge

_ med mine naboer. Vi spiller ikke så tit,

kun en gang hver 14.dag, men vi er så

heldige at have en „lærerinde“ med, en

meget dygtig dame i naboernes familie.

Vi starter altid med at lægge Simon &

Garfunkel’s „Bridge Over Troubled Water“

i cd-afspilleren, mens vi drikker kaffe _ og

så går det løs. Vi når ikke mange spil, for

vi skal også snakke en del, både under og

ind imellem spillene.

„Rigtige“ bridgespillere vil sikkert tage

sig til hovedet, når de læser dette, men vi

har utrolig megen fornøjelse af vores

bridgeeftermiddage og -aftener. Det kan

De også få, hvis De kommer i gang med

det spændende spil.“

JULI 2001 71


72

DANSK BRIDGE

Turneringsnyt

WBF simultanpar

1. Conni og Mogens Krone, Otterup ......................... 69,17

2. Martin Ben Shalmi_Lars Krogsgaard, Godthåb .... 68,77

3. Kathe Frederiksen_Tommy Hansen, Langaa ......... 66,51

4. Klaus Hansen_Steen Christensen, Langaa ............ 66,09

5. Ingelise og Villy Emanuelsen, Østsjællands BC .... 64,46

6. Leise og Rico Hemberg, Otterup .......................... 64,43

7. Peter og Christian, Otterup ................................... 62,49

8. Asta Jørgensen_Harry Jensen, Fair Play ............... 61,64

9. Marie Juel_Gerda Præst Jørgensen, Ærø .............. 61,41

10. Kirsten og Erling Kjærsdam, Fair Play .................. 61,05

Pokalturneringen, 5.runde

Ballebo II_Henrik Lahrmann ............................... 105 _ 17

John Møller Jepsen_Preben Mohr ........................ 127 _ 98

Frederik Mørk_Team Skomageriet ....................... 107 _ 110

Jørgen Priess_Steffen Bräuner ............................. 102 _ 51

Herman Hansen_Team VBC .................................. 28 _ 149

Team Abs-Data_Allan Cohen ................................ 46 _ 90

Henrik Ibsen_Tommy Marinussen ......................... 58 _ 77

Knut Blakset_Hans Christian Nielsen .................... 45 _ 122

Anders K. Madsen_Flemming Bøgh-Sørensen ...... 29 _ 132

Erik Fjord_Morten Dam Mortensen ....................... 47 _ 102

EjendomsRingen, Otterup_Karin Birkedal ........... 128 _ 28

Anton Pedersen_Gerd Hansen ............................... 74 _ 131

Thomas Vang Larsen_Wagn Rosenlund ............... 116 _ 113

Per Gade Christensen_Ballebo I ............................. 52 _ 105

Kenneth Madsen_Lars Blakset .............................. 75 _ 104

Klaus Adamsen_David Søndergård ...................... 108 _ 68

Pokalturneringen, 6.runde

Ballebo I_Lars Blakset .......................................... 79 _ 76

Thomas Vang Larsen_Allan Cohen ............................ udsat

Gerd Hansen_Jørgen Priess ................................... 59 _ 121

Tommy Marinussen_EjendomsRingen, Otterup ... 140 _ 61

Morten Dam Mortensen_John Møller Jepsen ........ 83 _ 112

Flemming Bøgh-Sørensen_Hans Chr. Nielsen ....... 45 _ 118

Klaus Adamsen_Ballebo 2 ................................... 104 _ 71

Team VBC_Team Skomageriet ............................ 134 _ 101

Østsjælland, veteranpar

1. Henning Kokborg_Peter Wurtz .................................. 373

2. Ruth Hansen_Kirsten Jørgensen ................................ 344

3. Else og Jørgen Jørgensen ........................................... 342

Vestsjælland, holdturneringen

Serie 1:

1. Susanne Post .............................................................. 173

2. Edith a Steig .............................................................. 145

3. Ingolf Carlsen ............................................................ 145

Serie 2:

1. Eva Petersen .............................................................. 174

2. John Andersen ........................................................... 149

3. Bent Daugaard ........................................................... 145

Rio-2001 sølvturneringer

Bridgeklubben Amanda, Kerteminde

1. Svend Novrup_Jens Otto Pedersen ............................ 218

2. Mona og Aksel Kragh ............................................... 195

3. Asta Jensen_Kirsten Poulsen .................................... 182

Ballerup Bridgeklub

1. Jette Aabro_Ole Borch.

2. Helga Christensen_Kirsten Bræstrup.

3. Knud Breum Sørensen_Henrik Ploug.

1. Erik Husum_Jørgen Parner.

2. Gitte Fought_Anne Mette Holmark.

3. Ingrid Rasmussen_Lise Mikkelsen.

1. Karen Hjarsø_Solveig Hansen.

2. Rita og Niels Rødbro.

Inge og Poul Østergaard.

Bagsværd Bridgeklub

1. Inger Balsløv_Poul Friis ........................................... 125

2. Kirsten og Ole Skjøt ................................................... 85

3. Henrik og Michael Rübner .......................................... 74

Blaksets Bridgecenter

1. Alice Bjørn_Karin Boesen ........................................ 251

2. Eske og Magnus Groes ............................................. 246

3. Ady Kjærsgaard_Hans Christian Andersen ............... 242

1. Niels Bjørn-Andersen_Jens Schou-Christensen ........ 293

2. Lillian Grosman_Camilla Husted .............................. 253

3. Dorte og Jesper Schultz ............................................ 245

1. Marianne Thesbo_Kristian Mulvad ........................... 270

2. Kirsten og Poul Klarskov .......................................... 254

3. Aase og Henning Skovlund ....................................... 249

1. Lotte Strandgaard_Gitte Sie ...................................... 269

2. Helle Nørum_Sanne Bruun Sørensen ........................ 244

3. Lisbeth Gorr_Annemarie Varming ............................ 241

1. Gudrun og Stig Kullmann ......................................... 252

2. Inger og Mogens Kall Christensen ............................ 243

3. Anette Langebæk_Kirsten Scharling ......................... 238

1. Rikke og Klaus Vilsen .............................................. 271

2. Elsa Raj_Rikke Hoffmann ........................................ 253

3. Vibeke Kjerrumgaard_Birthe Hammerstrøm ............. 238

1. Anna Maria og Peter Westrup ................................... 778

2. Liselotte Friis_Birger Jonasen ................................... 745

3. Frands Haahr_Carsten Schiøler ................................. 734

1. Jette Kordt_Ove Ejlertsen ......................................... 761

2. Willy Dahl Nielsen_Elisabeth Kronborg Bang .......... 728

3. Inger og Poul Karlin .................................................. 710

1. Anders Frederiksen_Lena Klos ................................. 452

2. Susanne Bruun Sørensen_Lars Rasmussen ............... 444

3. Olga Pokrovskaja_Herdis Fischer ............................. 435

1. Dorthe og Flemming Lohmann-Jensen ..................... 461

2. Lisa Elster_Inger Feveile .......................................... 445

3. Kirsten og Freddy Johansen ...................................... 440

1. Inger Hagen_Birgit Nielsen ...................................... 741

2. Per Monrad-Christensen_Annette Skjoldager ............ 729

3. Lars Forsberg_Kirsten Beck ...................................... 690

1. Jens Dissing_Marianne Mortensen ........................... 383

2. Shirin Nielsen_Henny Falkenberg ............................. 366

3. Bente og Ole Olsen ................................................... 352

1. Henning Sør-Reime_Pernille Jakobsen ..................... 413

2. Jannik Kofoed_Jørn Lund Pedersen .......................... 396

3. Robin Roy Hansen_Jess Tilge ................................... 373

Hans Løvetand_Klaus Peitersen ................................ 373

1. Mime Strøbech_Kirsten Madsen ............................... 380

2. Vibeke Engel_Lis Nyholm ........................................ 312

3. Susanne og Erik Deichmann ..................................... 308

1. Bente Åkerlund_Connie Larsen ................................ 349

2. Marianne og Henning Lunde .................................... 317

3. Janne Laursen_Nancy Gammelby ............................. 306

1. Marianne Mortensen_Ib Casselgren.

2. Jakob Baden_Erik Skovfoged Olsen.

3. Erik Lund-Henriksen_Aage Arildsen.

1. Inge Nissen_Bodil Lundin.

2. Jan Willumsen_Jette Knudsen.

3. Lis Stoustrup_Christian Beier.

Bridge Søllerød

1. Karin Olsen_Leif Tage Olsen .................................... 252

2. Mogens Nielsen_Arne Kemmer ................................ 244

3. Ulla Larsen_Irene Bruus Jensen ............................... 236


Brovst Bridgeklub

1. Kurt Als.

2. Bjarne Thomsen.

3. Herman Hansen.

1. Erik Bo Larsen_Henning Nielsen.

2. Anne og Svend Tribler.

3. Per Hansen_Lars Andreasen.

Brønderslev Bridgeklub

1. Ellen Larsen_Gudrun Wittrup ................................... 209

2. Eiro Poulsen_Svend Vangsted ................................... 191

3. Johnny Jensen_Ken Poulsen ..................................... 177

Christiansfeld Bridgeklub

1. Ole Barfoed_Frede Jensen .......................................... 22

2. Else og Preben Stryhn ................................................. 19

3. Astrid Strandbygaard_Annie Nielsen ............................ 8

1. Peter Jacobsen_Ken Sonasson .................................... 36

2. Inger Nielsen_Kirsten Hansen .................................... 23

3. Ingrid og Henry Hinrichs .............................................. 7

Danske Bank Bridgeklub

1. Ruth Wøhlk_Birthe Stephensen ................................ 431

2. Hans-Ulrich Wittendorph_Leon Haslund .................. 417

3. Einar Petersen_Preben E.H.Olsen ............................ 404

Distrikt Fyn / Lions Club Odense Sct.Albani:

1. Mogens Nielsen_John Kristensen ............................... 25

2. Birgit Gjelstrup_Thorkild Hansen ............................... 22

1. Annelise og Holger Jensen .......................................... 31

2. Karen Jørgensen_Egon Slot ........................................ 26

1. Grethe Joensen_Peter Munk ....................................... 27

2. Vibeke Alrø_Inger Thomsen ....................................... 24

1. Ellen og Villy Knudsen ............................................... 22

2. Gerda Grindsted_Rita Clasen ...................................... 10

1. Edith Thygesen_Inger J.Larsen ................................... 44

2. Gudrun Tarnowski_Svend Åge Dinesen ...................... 22

1. Niels Christian og Lillian Hansen ............................... 28

2. Else og Erling Andersen .............................................. 27

1. Jørn E.Hansen_Henrik Henriksen ............................... 44

2. Ingrid Pedersen_Svend Aage Nielsen .......................... 22

1. Hans J.Nellerød_Ole Løchte ....................................... 25

2. Elin og John Oris Larsen ............................................ 15

1. Ellen Dinsen_Elinor Hansen ....................................... 24

2. Karen Schade_Karen Larsen ....................................... 22

1. Lise og Jack Pedersen ................................................. 38

2. Poul Andersen_Hans Jeppesen .................................... 36

1. Ebba og Aksel Tornøe Asperup ................................... 37

2. Anne Katrine Sellebjerg_Hans Ole Nielsen ................ 36

1. Arne Petersen_Herluf Larsen ...................................... 51

2. Karin Øbro Larsen_Kjeld Stabell ................................ 45

1. Esther Hansen_Holger Petersen .................................. 15

2. Irma Madsen_Bent Rasmussen ................................... 15

1. Mary og Preben Stücher ............................................. 23

2. Kirsten og Peter Frandsen ........................................... 16

1. Inge og Antony Høeg .................................................. 31

2. Kim Svendsen_Verner Larsen ..................................... 25

Distrikt Nordsjælland

1. Carl-Johan Mortensen_Knud Breum Sørensen ........... 64

2. Bente Mørch-Lassen_Sven Horsten ............................ 62

3. Frede Pedersen_Peter Milthers .................................... 45

Ejstrupholm Bridgeklub

1. Mogens Thårup_Erik Skafte.

2. Kirsten Printzlau_Viggo Emborg.

3. Bo Lisbjerg_Hans B.Hansen.

1. Inga Lorenzen_Gerda Præstegård.

2. Dorrit Jensen_N.P.Kehlet.

3. Martin Jensen_Bent Hansen.

Esa Bridgeklub

1. Magny Stolten_Else Hvorslev ................................... 144

2. Peder Nørgaard_Jørn Christensen ............................. 128

3. Flemming Clausen_Helmer Juul Nissen .................... 117

1. Truels Sørensen_Svend Erik Poulsen ........................ 126

Hanne Teuchler_Kirsten Ankersen ............................ 126

3. Esther Brix_Asta Spinner Hansen ............................. 125

1. Ruth Pedersen_Elly Johansen .................................... 138

2. Toma Thomsen_Ernst Sørensen ................................ 126

3. Ruth Reiss_Gurli Reinholdt ...................................... 112

Fair Play, Fakse

1. Lisbeth og Jørgen Lyngså Jensen .............................. 105

2. Ruth Elmqvist_Grete Rindahl ..................................... 95

3. Jette Norrbom_Lerif Mistarz ...................................... 90

1. Sigrid Rasmussen_Asger Møller ................................ 95

2. Jette og Per Rosenborg ................................................ 94

3. Ib Westphalen_Flemming Schmidt .............................. 93

Gråsten Bridgeklub

1. Inger Cordes_Bodil Morville.

2. Axel Petersen_Karl P.Larsen.

3. Eike Petersen_Ellen Knudstorp.

Hammel Bridgeklub

1. Ulrik Jakobsen_Anders Frandsen.

2. Poul Rasmussen_Ernst Jensen.

3. Inge Stense_Orla Lochdam.

1. Else Højgård_Niels Poulsen.

2. Inge Lambrecht_Svend Boye.

3. Svend Erik Thøgersen_Johannes Laursen.

1. Mary Reiffenstein_Niels Jørgen Alrøe.

2. Bodil Simonsen_Niels Møller Jensen.

3. Inga Christensen_Joan Christensen.

Hjerter To

1. Berit og Harry Claussen ......................................... 1716

2. Pia og Poul Refstrup ............................................... 1620

3. Susanne Laybourne_Bo Sonne Andersen ................ 1618

Hornbæk Bridgeklub - I

1. Kirsten Nommesen_Erik Grønvald.

2. Ulla og Ruddy Phillipsen.

3. Ulla og Poul Balslev Jørgensen.

1. Bente Friis_Lise Ebsen.

2. Tanya Nordestgaard_Eigil Dihver.

3. Tove Knudsen_Vivi Benthin.

1. Bodil Jeppesen_Hanne Søndergaard.

2. Brita Samuelsson_Else Ovesen.

3. Birthe og Lars Tingskou.

Hornbæk Bridgeklub - II

1. Alice Løfstrøm_Pia Jacobsen ...................................... 27

2. Karen Prange_Steen Jacobsen .................................... 26

3. Muddi og Otto Madsen ............................................... 14

1. Ulla Vinkel_Jan Tuxen ................................................ 31

2. Lise Lehrmann_Anette Vilsen ..................................... 15

3. Jytte Schiøler_Peter Alexander .................................... 14

1. Kristina Grumstrup_Lis Christoffersen ....................... 18

2. Kirsten Blencter_Birthe Tingskou ............................... 15

3. Aase Haagensen_Jan Møller ....................................... 14

Korsør Kontrakt BK (Hulby Bridgecenter)

1. Susanne og Axel Raft.

2. Aase og Erling Jensen.

3. Anne Haber_Jens Aage Petersen.

1. Kirsten Møller Hansen_H.C.Christensen.

2. Bente Rothmann_Inge Johansen.

3. Kirsten og Erik Yrfelt.

1. Hanne og Preben Jensen.

2. Anny og Svend Erik Hansen.

3. Kirsten Rasmussen_Randi Kristensen.

Lyngby Bridgeklub

1. Finn Achton_Kristen Klausen.

2. Sven Horsten_Bente Mørch-Lassen.

3. Christian Brøbeck_Claus Christensen.


JULI 2001 73


1. Mogens Wegeberg_Birthe Lind.

2. Jan Metnik_Elise Jensen.

3. Birthe Bille_Erik Nielsen.

1. Birthe Friis_Inge Ryde.

2. Ulla Espensen_Poul Rasmussen.

3. Søren Larsen_Grethe Kjeldsen.

Møns Bridgeklub

1. Vivi Larsen_Henrik Friis.

2. Grethe og Knud Engelhardt.

3. Per Møller Hansen_Evald Hansen.

1. Vibeke Petersen_Bent Christiansen.

2. Nancy og Einar Winther.

3. Margit Sloth_Annelise Jakobsen.

1. Lise Petersen_Eva Gregory.

2. Lis og Helge Jensen.

3. Else og Jørgen Jensen.

Nykøbing F. Bridgeklub

1. Alf Hansen_Poul Keis Olsen .................................... 140

2. Bodil og Johannes Møller ......................................... 117

3. Bente Almegaard_Grethe Pedersen ........................... 116

1. Jutta og Jens Frandsen .............................................. 134

2. Hanne Bøgvad_Ulla Lohse ....................................... 124

3. Bente og Kjeld Hansen ............................................. 121

Odder Bridgeklub

1. Alex og Orla Salling.

2. Ingrid Kofoed_Bent Pedersen.

3. Anne Marie og Ejner Skovgaard.

1. Bente og Torjus Skajaa.

2. Henny Toft_Marianne Hansen.

3. Leif W.Rasmussen_Ejnar Jensen.

1. Hanne Dragkilde_Anne Marie Sørensen.

2. Henning Bech_Inger Makwarth.

3. Inga og Max Rahbek.

Rødovre Bridgeklub

1. Peter Jacobsen_Søren A.Larsen.

2. Gerda Holm_Eivind Sveinbjørnsson.

3. Bjørn Jespersen_Jens Ulrik Fougt.

1. Torben Kreilgaard_Jørgen Brage.

2. Aase Midholm_Britta Bach.

3. Gunner Glud_Jens Pedersen.

1. Inger Hutzen_Inge Ortvang.

2. Rita Greve_Ingerlise Daugaard.

3. Birthe og Ingolf Nielsen.

1. Ingerlise og Arne Garly.

2. Vivi Kobylecki_Lene Førgaard.

3. Yvonne Larsen_Søren B.Larsen

Skælskør Bridgeklub

1. Kirsten Marie Nielsen_Karen Pedersen ....................... 82

2. Verner Bungaard_Hans Christian Nielsen ................... 80

3. Anne Mette og Karsten Skjoldager ............................. 79

1. Anni og Hans Larsen ................................................ 127

2. Else Damgaard_Aase Jensen .................................... 126

3. Erik og Kirsten Yrfelt ................................................ 110

74

SPILLEKORT

Repræsentant for Danmark:

ERIK W BRUUN

Østerbrogade 45

2100 København Ø

DANSK BRIDGE

1. Gunnar Johansen_Poul Vejgaard ................................. 87

2. Karen Hansen_Aksel Jensen ....................................... 86

3. Steen Oppermann_Børge Pedersen ............................. 84

1. Birgit Rørdam_Birthe Waaddegaard ........................... 85

2. Rigmor Jørgensen_Elly Pedersen ................................ 84

3. Ellen Margrethe og Otto Højland Petersen .................. 83

Struer Bridgeklub

1. Stig Øster_Sten Yde .................................................... 18

2. Wilhelm Nygaard_Poul Bo Madsen ............................ 11

3. Olav Thomsen_Arne Steen Sørensen .......................... 10

1. Vagn Pedersen_Chr.Hollesen ...................................... 13

2. Niels Benn_Henrik Jeppesen ........................................ 7

3. Ingelise Søndergård_Thorkild Andersen ....................... 5

1. Åge Schmidt_Anders Dahl ......................................... 17

2. Betty og John Kraack ................................................. 12

3. Dorte Toft_Ellen Kristensen ........................................ 10

Støvring Bridgeklub

1. Tero Enderslev_Martin Jensen .................................. 130

Marinus Brunsborg_Carl Ancher Jensen ................... 130

3. Kirsten og Ejner Sørensen ......................................... 125

1. Annet Baadsgaard_Kirsten Formenti ........................ 172

2. Grete og Knud-Erik Laursen ..................................... 167

3. Gerd Gylling_Fritze Munk ........................................ 143

1. Thomas Thomasen_Ivan Holck ................................. 146

2. Niels Erik Thomsen_Elin Jensen-Sønderup .............. 127

3. Erik Svenstrup_Lis Pedersen .................................... 122

Thisted Bridgeklub

1. Dorte Lund_Freddy Nielsen.

2. Ulla og Orla Andersen.

1. Henning Krogsgaard_Ole Stærkjær.

2. Edith Hjorth_Martha Martinussen.

3. Anne Marie Jepsen_Kirsten Pedersen.

1. Lynse Kloster_Anna Østergaard.

2. Henry Andersen_Henning Holm Jensen.

3. Oda og Svend Ove Bach.

Ulfborg-Vemb Bridgeklub

1. Eva Thomsen_Jytte Sandahl ..................................... 135

2. Kirsten og Erik Skov Jensen ..................................... 130

Kirsten og Svend Mohr Christensen .......................... 130

Varde Bridgeklub

1. Poul Erik Christiansen_Erik Fjord ............................. 134

2. Anna Flytkjær_Per Thomsen ..................................... 128

3. Claus Bødtskov_Børge Larsen .................................. 125

Vordingborg Bridgeklub af 1974

1. Conny Jensen_Bente Grønager.

2. Helga Belling_Niels Feltum.

3. Ruth Andersen_Betty Dahl.

1. Eva Nielsen_Poul Hansen.

2. Lene Heegaard_Klara Dligacz.

3. Henrik Mørkeberg_Karsten Ring.

1. Helga Petersen_Peter Sunke.

2. Jette Andersen_Ib Stender.

3. Grethe Kobbernagel_Kirsten Pedersen.

Østsjællands Bridgecenter

1. Dorrit Bryld_Eva Gram .............................................. 24

2. Wivi Hammer_Ole Eckstrøm ...................................... 16

3. Marianne Lange_Erik Ahlgreen .................................. 11

Aalborg Bridgeklub

1. Carsten Frandsen_Martin Jensen .............................. 210

2. Grethe Krøjgaard_Jes Bank ...................................... 197

3. Morten Heby_Jan Aagaard ....................................... 191

1. Per Frost_Knud Erik Laursen .................................... 206

2. Kurt Kristensen_Chr.Thomsen ................................. 179

3. Karen Fedder_Tove Rasmussen ................................ 171

1. Solveig Nielsen_Gitte Andersen ............................... 185

2. Martin Sønder_Peter Steen ....................................... 181

3. Erland og Peter Buchardt .......................................... 173


Bridgehjørnet

Annoncer til "Bridgehjørnet" koster 150 kr.

incl. moms for hver påbegyndte 4 linier.

Tillæg for billetmærke 25 kr. Standardopsætning.

Max. en spalte! Betaling forud

på check/giro 608 6586.

Uhre BK. Reserver 7.oktober til UHRE-CUP,

tilmelding på 9718 7270 eller e-mail

holst.bridge@adr.dk inden 26/9. Gode kontante

præmier, vin og sølvpoint.

Bridgemakker søges: Øvet klubspiller K/46

søger jævnaldrende M/K til klubspil i kommende

sæson i Københavnsområdet. Ring

til 3253 2301 / 2728 5401.

Ballerup Bridge Club har plads til 4–5 nye

par i den kommende sæson. Årskontingent

kun 600 kr. Interesserede kan henvende sig

til formanden på telefon 4448 5517.

Makker søges/tilbydes til klub, åbent hus

osv. af M/54, A-/B-række, DBS/Acol. Billetmrk.

701 til Dansk Bridge.

Uhre BK – Åbent hus tirsdage kl.19.00 hele

sommeren – Biblioteket, Brande. Tilmelding

inden kl.16.30 på 9718 7270, kaffe medbringes.

Vinpræmier og bronzepoint. Vi ses!

Alanya, Tyrkiet 8–15/10 luksushotel Grand

Kaptain incl. ½-pension 3950 kr. Forlængelse

ca. 1400 kr. Afg. Billund. Program Birgit Jensen

7553 3149 / Ingrid Hedevang 7552 1010.

Beildorffs Bridge og Bridge-Salonen, Østerbrogade

228, st. 2100 Kbh. Ø. Tog og bus

næsten til døren og stationen. Program ring

3962 0577 og 3927 1577.

Makker 50–60 år søges til kommende sæson

i Københavnsområdet, A/B-række, 2–3

gange ugentligt fast plus åbne huse m.m.

Billetmrk. 702 til Dansk Bridge.

Jule-/nytårs bridgetur (21.dec.–4.jan.) til

Costa del Sol, på et godt hotel til kr.8.950.

Beløbet dækker ½-pension, gallamiddage

jule- og nytårsaften samt turneringsafgift

med mange kontante præmier. Oplysning

og program: Svends Bridgeture, 8654 3833.

Udgiver:

Danmarks

Bridgeforbund

Redaktion: Ib Lundby.

Faste medarbejdere: Søren Christiansen,

Villy Dam, Jens Kofoed, Nis Graulund,

Morten Andersen („Duck“), Ib Axelsen,

Christian Reinholdt, Mads Krøjgaard,

Jens Otto Pedersen („Charles“), Svend

Novrup, Flemming Dahl, Torben Brandt

og Villy Sørensen.

Dansk Bridge, Asminderødgade 53

3480 Fredensborg

Telefon 4847 5213 (hverdage 12–16)

Telefax 4847 6213

E-post: dansk@bridge.dk

Web-side: www.bridge.dk

Postgiro DK: 608 65 86

N: 08061902 814

S: 2500 96-5

ISSN 0011-6238

Udgivelsesdatoer:

10 gange årligt omkring den første

i hver måned undt. i juni og august.

Bruttooplag:

23.500 ekspl. (1/1 2001)

Abonnement 1/10–1/9 incl.moms:

Danmark, Finland, Færøerne og Island

200 kr. Sverige/Norge 230 SEK/NOK.

Grønland og øvr.udland: 280 kr.

Annoncepriser pr. 1/10 excl. moms:

1/1 side 3400 kr. 1/2 side 2000 kr.

1/4 side 1150 kr. Øvrige formater:

16 kr. pr. spaltemm.

20% rabat på DBF-klubannoncer

(klubnavn i annoncen – regning til klubben

– klubbens arrangement).

Farve- og repro efter aftale.

Tryk: Boisen & Nielsen A/S

JULI 2001 75


DANSK BRIDGE

Asminderødgade 53

DK - 3480 Fredensborg

76

Bridgeforlaget informerer om:

Kortlægningsmaskiner

Behovet for automatisk kortduplikering er vokset utroligt i de senere år,

og mange distrikter og klubber har allerede anskaffet sig en kortl ægningsmaskine.

Den viste model kræver kun beskeden datakraft – den fungerer

fint sammen med en gammel PC (fx 386 eller 486). Den læser både gammelt

og nyt stregkodesystem. Udvidet model læser også hulkortsystemet.

De sædvanlige kortmapper anvendes.

Bridgeforlaget i Asminderød forhandler også stregkodekort med DBF-logo.

14 dages returret. 1 års garanti incl. opdatering ved programforbedringer.

Danske fordelings- og udskriftprogrammer (Jens Brix Christiansen og Thorvald

Aagaard).

Yderligere oplysninger og demonstration: Karsten Munch, tlf. 4345 6626.

Bridgeforlaget i Asminderød

Asminderødgade 53 (Asminderød Kro), 3480 Fredensborg

Tlf. 4847 5213 – fax 4847 6213 – giro 510 9507 – e-post: forlag@bridge.dk

DANSK BRIDGE

More magazines by this user
Similar magazines