Almene forhold Specielle forhold Specielle forhold

ddd.dk

Almene forhold Specielle forhold Specielle forhold

Lunger og pleura

Udbredelse ved akutte og subakutte: subakutte

< 25% eller > 25% af den samlede

pleuraoverflade eller lungevævet

lungev vet

(ca. ½-delen delen af en lungehalvdel)

Komplikationer ved akutte og subakutte: subakutte

Afblødning Afbl dning, , misfarvning ol.

Pyæmi Py mi: : knogler

Lokalisation:

1. Lokalisation i metafysen hos voksende dyr

2. Prædilektion

Pr dilektion for vertebrae, vertebrae,

ribben, distale

vækstlinie kstlinie i rørknogler, r rknogler, sternum

Komplikationer:

1. Spredning til omgivelser

2. Fistulært Fistul rt opbrud til indre eller ydre overflader

3. Fraktur

4. Etc.

Specielle forhold

Specifikke fund => TK

f.eks.

- ikke indkapslede processer ved pyæmi py mi (risiko for

bakterier i blodet)

- udbredt, fibrinøs fibrin ekssudation (pneumoni, pleuritis,

peritonitis eller pericarditis (almen påvirkning) p virkning)

- maligne neoplasmer

Specielle forhold

Specifikke fund => TK

f.eks.

- ikke indkapslede processer ved pyæmi py mi (risiko for

bakterier i blodet)

- udbredt, fibrinøs fibrin ekssudation (pneumoni, pleuritis,

peritonitis eller pericarditis (almen påvirkning) p virkning)

- maligne neoplasmer

5

More magazines by this user
Similar magazines