Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

niroinvest.b2bglobal.com

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

Tabel 230. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 2 ........................... 200

Tabel 231. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 3 ........................... 201

Tabel 232. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 4 ........................... 202

Tabel 233. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ....................................... 203

Tabel 234. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 1 .......................................................... 204

Tabel 235. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 2 .......................................................... 204

Tabel 236. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 3 .......................................................... 205

Tabel 237. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 4 .......................................................... 206

Tabel 238. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter .......................................... 207

Tabel 239. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe 1 ............................................................ 207

Tabel 240. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe 2 ............................................................ 208

Tabel 241. Indlånsrente for alle pengeinstitutter .......................................................................... 209

Tabel 242. Indlånsrente for gruppe 1 ............................................................................................. 209

Tabel 243. Indlånsrente for gruppe 2 ............................................................................................. 209

Tabel 244. Indlånsrente for gruppe 3 ............................................................................................. 210

Tabel 245. Indlånsrente for gruppe 4 ............................................................................................. 211

Tabel 246. Rentemarginal for alle pengeinstitutter ....................................................................... 212

Tabel 247. Rentemarginal for gruppe 1 ......................................................................................... 213

Tabel 248. Rentemarginal for gruppe 2 ......................................................................................... 213

Tabel 249. Rentemarginal for gruppe 3 ......................................................................................... 214

Tabel 250. Rentemarginal for gruppe 4 ......................................................................................... 215

Tabel 251. Omkostning pr. indtjeningskrone for alle pengeinstitutter ......................................... 216

Tabel 252. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 1............................................................ 217

Tabel 253. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 2............................................................ 217

Tabel 254. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 3............................................................ 218

Tabel 255. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 4............................................................ 219

Tabel 256. Omkostning pr. indtjeningskrone II for alle pengeinstitutter ...................................... 221

Tabel 257. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 1 ......................................................... 221

Tabel 258. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 2 ......................................................... 221

Tabel 259. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 3 ......................................................... 222

Tabel 260. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 4 ......................................................... 223

Tabel 261. Kursreguleringer i % af EBT for alle pengeinstitutter .................................................. 224

Tabel 262. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 1 .................................................................... 224

Tabel 263. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 2 .................................................................... 224

Tabel 264. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 3 .................................................................... 225

Tabel 265. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 4 .................................................................... 226

Tabel 266. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for alle pengeinstitutter

....................................................................................................................................... 227

Tabel 267. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 1 ................. 227

Tabel 268. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 2 ................. 227

Tabel 269. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 3 ................. 228

Tabel 270. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 4 ................. 229

Tabel 271. Lånesagsgebyrer for alle pengeinstitutter ................................................................... 230

Tabel 272. Lånesagsgebyrer for gruppe 1 ..................................................................................... 230

Tabel 273. Lånesagsgebyrer for gruppe 2 ..................................................................................... 230

Tabel 274. Lånesagsgebyrer for gruppe 3 ..................................................................................... 231

Tabel 275. Lånesagsgebyrer for gruppe 4 ..................................................................................... 232

Tabel 276. Garantiprovision for alle pengeinstitutter .................................................................... 233

Tabel 277. Garantiprovision for gruppe 1 ...................................................................................... 233

Tabel 278. Garantiprovision for gruppe 2 ...................................................................................... 233

Tabel 279. Garantiprovision for gruppe 3 ...................................................................................... 234

11

Similar magazines