Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

niroinvest.b2bglobal.com

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

Tabel 378. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for alle pengeinstitutter

....................................................................................................................................... 295

Tabel 379. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 1 ............. 295

Tabel 380. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 2 ............. 296

Tabel 381. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 3 ............. 298

Tabel 382. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 4 ............. 299

Tabel 383. Markedsværdi af børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter .......................... 300

Tabel 384. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 1 ................................................ 300

Tabel 385. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 2 ................................................ 301

Tabel 386. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 3 ................................................ 301

Tabel 387. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 4 ................................................ 301

Tabel 388. P/E multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter ........................... 302

Tabel 389. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 1 ................................................. 302

Tabel 390. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 2 ................................................. 302

Tabel 391. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 3 ................................................. 303

Tabel 392. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 4 ................................................. 303

Tabel 393. K/I multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter ............................ 304

Tabel 394. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 1 .................................................. 304

Tabel 395. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 2 .................................................. 304

Tabel 396. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 3 .................................................. 305

Tabel 397. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 4 .................................................. 305

Figuroversigt

Figur 1. Populationens resultatudvikling 2010 - 2011 .............................................................. 21

Figur 2. Populationens forventede resultatudvikling 2011 – 2012E ........................................ 22

Figur 3. Fordeling af pengeinstitutter i 2011 efter risikoindeks ................................................ 26

Figur 4. Fordeling af pengeinstitutter i 2007-2011 efter risikoindeks...................................... 27

Figur 5. Risikovurdering metodik................................................................................................. 31

Figur 6. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i 2011

......................................................................................................................................... 44

Figur 7. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i 2006-

2011 ................................................................................................................................ 44

Figur 8. NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) 48

Figur 9. Solvensprocent 2009-2011 - fordeling af de undersøgte pengeinstitutter ................ 70

Figur 10. Individuelt solvensbehov 2009-2011 - fordeling af de undersøgte pengeinstitutter . 74

Figur 11. Solvensoverdækning 2009-2011 - fordeling af de undersøgte pengeinstitutter ....... 78

Figur 12. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter .................................................... 82

Figur 13. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ...................................................... 89

Figur 14. Gearing 2011 (udlån ekskl. repo/reverse ift. egenkapital) for alle pengeinstitutter 108

Figur 15. Eksponering mod landbrug for alle pengeinstitutter 2011 ........................................ 118

Figur 16. Eksponering mod ejendomssektoren for alle pengeinstitutter 2011 ........................ 122

Figur 17. Eksponering mod bygge og anlæg for alle pengeinstitutter 2011 ............................. 126

Figur 18. Eksponering mod finansiering og forsikring for alle pengeinstitutter 2011 .............. 130

Figur 19. Eksponering mod privatkunder for alle pengeinstitutter 2011 .................................. 134

Figur 20. Samlede aktiver for alle pengeinstitutter .................................................................... 138

Figur 21. Indlån for alle pengeinstitutter ..................................................................................... 142

Figur 22. Egenkapital for alle pengeinstitutter 2004-2012E ..................................................... 157

Figur 23. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter 2004-2012E ................................... 161

14

Similar magazines