Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

niroinvest.b2bglobal.com

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup,

tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk.

Nærværende rapport er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som vurderes at være pålideligt.

Udgiver påtager sig intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, som træffes på baggrund

af nærværende rapport.

Kopiering og gengivelse af denne rapport er strengt forbudt. Det er alene tilladt at citere fra denne

rapport efter forudgående aftale, og med tydelig kildeangivelse.

3

Similar magazines