Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

niroinvest.b2bglobal.com

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

Tabel 77. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter ............................................................... 91

Tabel 78. Årets nedskrivninger for gruppe 1 ................................................................................. 92

Tabel 79. Årets nedskrivninger for gruppe 2 ................................................................................. 92

Tabel 80. Årets nedskrivninger for gruppe 3 ................................................................................. 93

Tabel 81. Årets nedskrivninger for gruppe 4 ................................................................................. 94

Tabel 82. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter .................................................... 95

Tabel 83. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter - ekskl. visse pengeinstitutter .. 95

Tabel 84. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 1 ...................................................................... 95

Tabel 85. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 2 ...................................................................... 96

Tabel 86. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 3 ...................................................................... 97

Tabel 87. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 4 ...................................................................... 98

Tabel 88. Akkumuleret nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter ....................................... 99

Tabel 89. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 1 ......................................................... 99

Tabel 90. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 2 ......................................................... 99

Tabel 91. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 3 ....................................................... 100

Tabel 92. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 4 ....................................................... 101

Tabel 93. Udlån med standset renteberegning for alle pengeinstitutter ................................... 101

Tabel 94. Udlån med standset renteberegning for gruppe 1...................................................... 102

Tabel 95. Udlån med standset renteberegning for gruppe 2...................................................... 102

Tabel 96. Udlån med standset renteberegning for gruppe 3...................................................... 103

Tabel 97. Udlån med standset renteberegning for gruppe 4...................................................... 104

Tabel 98. Gearing for alle pengeinstitutter .................................................................................. 105

Tabel 99. Gearing for gruppe 1 .................................................................................................... 105

Tabel 100. Gearing for gruppe 2 .................................................................................................... 105

Tabel 101. Gearing for gruppe 3 .................................................................................................... 106

Tabel 102. Gearing for gruppe 4 .................................................................................................... 107

Tabel 103. Gearing II for alle pengeinstitutter ............................................................................... 108

Tabel 104. Gearing II for gruppe 1 ................................................................................................. 109

Tabel 105. Gearing II for gruppe 2 ................................................................................................. 109

Tabel 106. Gearing II for gruppe 3 ................................................................................................. 110

Tabel 107. Gearing II for gruppe 4 ................................................................................................. 111

Tabel 108. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for alle pengeinstitutter ................................. 111

Tabel 109. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 1 .................................................... 112

Tabel 110. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 2 .................................................... 112

Tabel 111. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 3 .................................................... 113

Tabel 112. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 4 .................................................... 114

Tabel 113. Summen af store engagementer for alle pengeinstitutter ......................................... 114

Tabel 114. Summen af store engagementer for gruppe 1............................................................ 115

Tabel 115. Summen af store engagementer for gruppe 2............................................................ 115

Tabel 116. Summen af store engagementer for gruppe 3............................................................ 116

Tabel 117. Summen af store engagementer for gruppe 4............................................................ 117

Tabel 118. Branchekoncentration - landbrug for alle pengeinstitutter ........................................ 118

Tabel 119. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 1 ........................................................... 119

Tabel 120. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 2 ........................................................... 119

Tabel 121. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 3 ........................................................... 120

Tabel 122. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 4 ........................................................... 121

Tabel 123. Branchekoncentration - ejendomssektor alle pengeinstitutter .................................. 122

Tabel 124. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 1............................................... 123

Tabel 125. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 2............................................... 123

Tabel 126. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 3............................................... 124

Tabel 127. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 4............................................... 125

8

Similar magazines