Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

niroinvest.b2bglobal.com

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

Tabel 179. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 1 .................................................... 165

Tabel 180. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 2 .................................................... 165

Tabel 181. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 3 .................................................... 166

Tabel 182. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 4 .................................................... 167

Tabel 183. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter ........................................................... 168

Tabel 184. Udstedte obligationer for gruppe 1 .............................................................................. 169

Tabel 185. Udstedte obligationer for gruppe 2 .............................................................................. 169

Tabel 186. Udstedte obligationer for gruppe 3 .............................................................................. 170

Tabel 187. Udstedte obligationer for gruppe 4 .............................................................................. 171

Tabel 188. Forrentning af udstedte obligationer for alle pengeinstitutter ................................... 171

Tabel 189. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 1...................................................... 172

Tabel 190. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 2...................................................... 172

Tabel 191. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 3...................................................... 173

Tabel 192. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 4...................................................... 174

Tabel 193. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid mindre end ét år .......... 175

Tabel 194. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid mindre end ét år ............................ 175

Tabel 195. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid mindre end ét år ............................ 176

Tabel 196. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid mindre end ét år ............................ 177

Tabel 197. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid mindre end ét år ............................ 178

Tabel 198. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid længere end ét år ........ 179

Tabel 199. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid længere end ét år .......................... 179

Tabel 200. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid længere end ét år .......................... 180

Tabel 201. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid længere end ét år .......................... 181

Tabel 202. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid længere end ét år .......................... 182

Tabel 203. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med individuel statsgaranti ............. 183

Tabel 204. Udstedte obligationer for gruppe 1 med individuel statsgaranti................................ 183

Tabel 205. Udstedte obligationer for gruppe 2 med individuel statsgaranti................................ 183

Tabel 206. Udstedte obligationer for gruppe 3 med individuel statsgaranti................................ 184

Tabel 207. Udstedte obligationer for gruppe 4 med individuel statsgaranti................................ 185

Tabel 208. Efterstillet kapital for alle pengeinstitutter .................................................................. 185

Tabel 209. Efterstillet kapital for gruppe 1 .................................................................................... 186

Tabel 210. Efterstillet kapital for gruppe 2 .................................................................................... 186

Tabel 211. Efterstillet kapital for gruppe 3 .................................................................................... 187

Tabel 212. Efterstillet kapital for gruppe 4 .................................................................................... 188

Tabel 213. Forrentning af efterstillet kapital for alle pengeinstitutter ......................................... 188

Tabel 214. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 1 ............................................................ 189

Tabel 215. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 2 ............................................................ 189

Tabel 216. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 3 ............................................................ 190

Tabel 217. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 4 ............................................................ 191

Tabel 218. Funding ratio for alle pengeinstitutter ......................................................................... 192

Tabel 219. Funding ratio for gruppe 1 ........................................................................................... 192

Tabel 220. Funding ratio for gruppe 2 ........................................................................................... 193

Tabel 221. Funding ratio for gruppe 3 ........................................................................................... 194

Tabel 222. Funding ratio for gruppe 4 ........................................................................................... 195

Tabel 223. Garantier og andre eventualforpligtelser for alle pengeinstitutter............................. 196

Tabel 224. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 1 ............................................... 196

Tabel 225. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 2 ............................................... 196

Tabel 226. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 3 ............................................... 197

Tabel 227. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 4 ............................................... 198

Tabel 228. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for alle pengeinstitutter ........ 199

Tabel 229. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 1 ........................... 199

10

Similar magazines