Læs rapporten Tracking af Sundhedsstyrelsens kampagner for ...

sst.dk

Læs rapporten Tracking af Sundhedsstyrelsens kampagner for ...

Overblik over resultater, udvikling

2008 til 2009

• Grundlag for sammenligning

– Fire af de fem kampagner blev også kørt i 2009, så

det er muligt at sammenligne væsentlige resultater.

Det skal bemærkes, at målgrupperne ikke har været

de samme i begge år. Ligeledes kan formuleringen af

spørgsmål være tilpasset.

Kampagnetracking: Har set Kender

Vigtige resultater kampagnen hoved-

2009 og 2008

budskab

• Forbedring i 2009

– Alle kampagner oplever en forbedring ift. 2008

– På de målepunkter, hvor det er muligt at sammenligne, har der

været en gennemsnitlig stigning på 8%-point på tværs af

kampagnerne

– En lettere barndom har kun en lille gennemsnitlig stigning, hvilket

dog skal ses i sammenhæng med, at denne kampagne også i 2008

opnåede flotte resultater.

• Fald i ny viden

– Både for Uge 40 og En lettere barndom mener færre personer, at

de får ny viden i 2009. Dette behøver ikke at være et problem, da

ikke alle kampagner har til formål at give ny viden, men kan

fokusere på at påminde eller skabe debat.

Har set:

Mener, at

kampagnen

er relevant

Har set: Har set: Har set: Har Har sat: Har Har set: Har Har set: Har

Har besøgt Mener, at lagt mærke talt med tænkt på ændret

www kampagnen til noget nogen om egen adfærd holdning/

har givet ny særligt ved kampagnen som følge af opfattelse

viden kampagnen

kampagnen som følge af

kampagnen

2009

Stop

influenza

2008

46%

16%

84% 60% 37%

17%

11% 38%

25%

36%

36%

33%

Ændr. %point 30% 20% 13% 0%

Hovedbudskab: At man bør vaccineres, hvis man er over 65 år eller kroniker

Uge 40

2009 91% 84% 30% 18% 74% 44% 26% 24%

2008 63% 40% 17% 26% 21%

Ændr. %point 28% -22% 27% 0% 3%

Hovedbudskab: Stop før fem;

Lagt mærke til noget særligt: Mener, at kampagnen er fængende

2009

En lettere

barndom

2008

69%

48%

95% 40% 20% 46%

61%

57% 33%

25%

72%

81%

53%

49%

Ændr. %point 21% -15% 8% -9% 4%

Hovedbudskab: Svarer sandt til, overvægt rammer hvert 5. barn

Har tænkt på egen adfærd: Har tænk over egne børns sundhed

Brug

kondom

2009 79% 95% 48% 4% 19% 45% 31% 55% 44%

2008

Ændr. %point

Hovedbudskab: Ved at kondom beskytter mod kønssygdomme

Get Moving

(børn)

2009 79% 89% 53% 4% 37% 37%

2008 66% 20%

Ændr. %point 13% 17%

Hovedbudskab: At man skal bevæge sig 60 minutter om dagen

Relevant: Synes at kampagnen drejer sig om dem

Talt med nogen: Talt med forældre

Holdning/opfattelse: Kampagnen har givet lyst til at være fysisk aktiv

Tracking af Sundhedsstyrelsens kampagner 2009 6

More magazines by this user
Similar magazines