JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

d.a.b.dk

JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

Ikke alle opgaver kan en bestyrelses tre,

fem eller otte medlemmer selv klare. Det

har bestyrelsen i Dansk Automat Brancheforening

heller ikke kunnet.

I en årrække disponerede den endda over

både en sekretær og et sekretariat – som

ikke havde hjemme på samme adresse.

Sekretariatet var i første omgang et medlem,

som frivilligt hjalp sekretæren med

det strengt kontormæssige. Efter sådanne

10

frivillige blev det en advokat efterfulgt af

en forretningsfører, som i dag har titel af

direktør.

Ole S. Knudsen udgjorde fra 1980 det første

sekretariat samtidig med, at han var foreningens

næstformand. Han havde ugentlig

træffetid på telefonen. Ole Knudsen,

som i dag er et af foreningens æresmedlemmer,

huskes især for hans skrivekløe, som

kom til udtryk i såvel kommentarer som

ændringsforslag og meget andet.

Så gik opgaverne til den fingersnilde og

kreative Arne Holgersen på Fyn, som fik

indført edb, mens han havde sekretariatet

fra 1982 til 1985.

I takt med, at Arne Holgersen trappede

ned, kom advokat Jeanette Oppenheim,

København, ind i billedet. Århus-advokaten,

som var med, da brancheforeningen

blev stiftet, havde for længst skiftet

sit advokatkontor ud med et eneværelse,

fordi han ikke havde kunnet holde tilbørlig

afstand til klientkontoen.

Held i biluheld

Jeanette Oppenheims første møde med

et DAB var i 1982 som den ene part i et

biluheld – udelukkende med materiel skade.

Det var bestyrelsens Flemming Johansen,

hun delte buler med.

Gunnar Sørensen, DAB’s direktør

siden 2004.

NOVEMBER 2007

Skiftende kontakt til medlemmerne

Fra frivillig arbejdskraft til professionelt sekretariat

Advokat Jeanette Oppenheim,

som i en årrække varetog foreningens

sekretariats-interesser.

Torben Jørgensen, leder af DAB’s

sekretariat i en halv snes år fra 1993.

Advokaten var på samme tid brancheforeningens

juridiske rådgiver og sekretariat

med kontingentopkrævning, kasse, regnskab

og meget andet.

I 1993 opretter DAB sekretariat på egen

adresse og med bestyrelsesmedlem gennem

en årrække, Torben Jørgensen, som forretningsfører.

Han havde erfaring som indehaver

af Dansk Video Game; han kendte

medlemmerne og foreningen bedre end

nogen anden, så valget var oplagt. Han

havde tilmed kontorlokaler, som brancheforeningen

kunne leje.

Nye adresser

Torben Jørgensen var med, da den store

omvæltning med en speciel lovgivning for

branchen blev gennemført.

Efter en halv snes år på posten blev han

afløst af et andet af branchens kendte ansigter,

Gunnar Sørensen.

Samtidig med Gunnar Sørensens ansættelse

flyttedes kontoret til lejede lokaler i

Kolding, hvor DAB i dag har til huse.

Ud til medlemmerne

Skiftende bestyrelser har holdt kontakten

til medlemmerne ved hjælp af nyhedsbreve,

lokalmødet og naturligvis generalforsamlinger

– både den ordinære og en sjælden

gang en ekstraordinær.

I 1978 ser Jack-pot verdens lys som medlemsblad.

Det var beskedent i udstyr og

meget beskedent i indhold. Redaktionen

udgjordes af foreningens bestyrelse, og det

praktiske arbejde blev de første år udført

af Leif Rasmussen, Odense.

Leif Rasmussen var også foreningens sekretær

i den periode, store dele af arkiverne

forsvandt. Det fortaber sig i tågerne, om

de brændte eller blev stjålet fra sekretærens

bil.

More magazines by this user
Similar magazines