JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

d.a.b.dk

JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

I tidernes morgen interesserede ingen myndigheder

sig for branchen for opstilling af

spilleautomater. Måske en landbetjent hist

og her var opmærksom på branchen, som

naturligvis var beskeden i starten.

Det var restaurationsloven under Justitsministeriet,

der oprindelig regulerede forretningsområdet.

Senere blandede kommunerne sig i

det, fordi de øjnede en indtægtskilde i form

af afgifter på automaterne. Disse afgifter gav

anledning til protester fra Brancheforeningen

midt i 1970’erne. Nok havde man affundet

sig med dem, men der var prisstop. Derfor

gik Brancheforeningen til Monopoltilsynet

for at spørge, om det var i orden, at nogle

kommuner hævede taksterne. Det var det,

konkluderede Monopoltilsynet.

Kun de færreste kommuner havde indtil da

26

været opmærksomme på, at de siden Beværterloven

fra 1939 havde kunnet opkræve en

afgift.

I dag har kommunerne som bekendt ikke

adgang til at opkræve afgifter af branchen.

Men der er nogle, der lægges hindringer i

vejen ved hjælp af lokalplaner, som forbyder

oprettelsen af spillehaller.

Brancheforeningen forsøgte også at få de

kommunale afgifter ”stemplet” som grundlovsstridige,

fordi de ikke var lovhjemlede.

Det mente, hvad omtales som ”kloge hoveder”

på Århus Universitet. Det havde ellers

siden 1849 været et princip i dansk forvaltning.

Højesteret gav ikke foreningen medhold.

Mens vi er ved kommunale afgifter fortjener

en beretning fra Orla Sloth Andersen

at nævnes: - Vi havde opstilling på Vadum

Kro nær Aalborg. Vi havde indbetalt 100

kroner svarende til et helt års afgift. Politiet

havde forklaret den nye storkommune, Nørresundby,

at den kunne hæve afgiften. Vi fik

et krav på 4000 kr., men ville ikke betale, for

vi havde jo betalt forud til den gamle Vadum

Kommune. Vi protesterede, men måtte nøjes

med at få vores 100 kroner retur – sammen

med en fornyet opkrævning på 4000 kr., fortæller

Orla Sloth.

DAB ind i varmen

I 1982 var den gal igen. Nogle kommuner

pålagde morskabsautomater med ret til frispil

eller fortsat spil samme afgift som de

enarmede tyveknægte. Både politimestre og

landbetjente var forvirrede. Foreningen advokat,

Jeanette Oppenheim, fik Justitsministeriet

til at udsende retningslinjer.

Samtidig blev Brancheforeningen høringsberettiget,

når nye lovinitiativer var under

opsejling.

VLT-spil på vej

Tipstjenesten luftede i 1997 tanken om at

etablere VLT-spil – et landsdækkende spil

med én stor pulje. Året forinden var der

NOVEMBER 2007

Tæt kontakt med officielle Danmark

Skiftende politikere og myndigheder har holdt et vågent øje med branchen

– Samarbejdet har generelt været fornuftigt

Luft til luft varmepumpe

Spil ikke med

dit indeklima

Med en luft til luft varmepumpe

sikrer du bl.a.:

• optimal varmestyring

• rensning af luften for røg-

og støvpartikler i din spillehal

Kig forbi vores stand og hør

mere om, hvordan du gør indeklimaet

i din spillehal sundere

for dig og dine gæster. Se mere

på www.nrgi.dk.

NRGi

Dusager 22 · 8200 Århus N

Tlf.: 8739 0404

Fax: 8739 0405

Jens Uldall Pedersen var DAB’s formand og

gjorde en stor indsats i forbindelse med politikernes

vedtagelse af den nugældende lov.

kommet nye retningslinjer for godkendelse

af spilleautomater. Udbetalingsprocenten

skulle være 74, og den minimale spilletid

for det enkelte spil fastsættes til to sekunder.

Automaterne skal indeholde en plomberet

afdeling og forsynes med et tælleværk, der

ikke kan nulstilles.

I sin åbningstale i Folketinget i 1997 bebuder

statsministeren lovgivning om VLT-spillet

og om spil i restaurationer og spillehaller.

Brancheforeningen bliver holdt udenfor

forberedelser og klager til Folketingets Ombudsmand

over, at Skatteministeriet (som nu

var blevet branchens vagthund) havde tilbageholdt

dokumenter, som branchen mente at

skulle have adgang til. Ombudsmanden gav

DAB medhold.

More magazines by this user
Similar magazines