JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

d.a.b.dk

JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

NOVEMBER 2007

har været det i godt en halv snes år fordelt

over to perioder.

Store og små bestyrelser

Bestyrelsen var fra starten på fem medlemmer.

Har senere været på otte medlemmer.

Antallet har vekslet med årene. I 1984 blev

den reduceret til tre og samtidig suppleret

med et antal lokale repræsentanter geografisk

fordelt over landet. Den løsning blev

forladt igen fire år senere.

I 1999 skæres antallet af bestyrelsesmedlemmer

ned til tre, som suppleres med

et repræsentantskab. Denne løsning

forlades fire år senere, og bestyrelsen

bliver igen på fem medlemmer.

Opgaverne for de skiftende bestyrelser

gennem det halve århundrede,

brancheforeningen har eksisteret,

har været at holde justits

internt blandt medlemmerne og

i højere grad at varetage branchens

interesser overfor politikere

og myndigheder.

Hetz mod branchen

Politikerne har ikke altid forstået

sammenhængene i branchen.

Myndighederne har til tider været

endog meget emsige overfor branchen.

Begge parter har haft bred opbakning

i masemedierne.

Automatbranchen har været et

værdsat offer for hetz. Når ret skal

være ret, har medlemmer af branchen

heller ikke altid påkaldt sig

positiv opmærksomhed. Automatbranchen

har været en flittig leverandør

af overskrifter til dagspressen.

Medlemmerne har først og

fremmest været automatoperatørerne

– de forretningsfolk,

som investerede i spilleautomater og lignende

til opstilling i restaurationer og de

senere år spillehaller. Parterne har efterfølgende

delt de overskud, automaterne har givet

– efter at kommunale og statslige myndigheder

har taget, hvad politikerne mente,

de kunne tilkomme.

Et forslag om, at også importører og fabrikanter

af automater skulle kunne optages

som medlemmer, blev forkastet med stem-

merne 19 mod 10 på generalforsamlingen i

1974. To år senere fik de imidlertid adgang

til medlemskab.

Trussel om eksklusion

Den interne justits var for alvor på dagsordenen

i foreningen første gang i 1964. Da

vedtog generalforsamlingen en beslutning,

som burde være indlysende: Medlemmerne

forpligter sig til for fremtiden kun at spille

efter de af justitsministeriet anviste regler

Spilleautomat anno 1957

for opstilling af automater. Overtrædelse

heraf vil medføre anmeldelse til myndighederne

fra foreningens side og eventuel

eksklusion.

Lignende regler for eksklusion blev vedtaget

i 1997 i takt med, at foreningen gjorde

en ihærdig indsats for, at branchen kunne

blive opfattet som stueren.

De lokalrepræsentanter, som blev udpeget

i 1980’erne, skulle løse konflikter mellem

medlemmerne. Orla Sloth Andersen siger,

han ”aldrig fik en eneste henvendelse”. En

anden lokalrepræsentant, Arne Holgersen,

bedyrer derimod, at han gang på gang ”måtte

mægle, når et medlem havde ”stjålet en

opstillingsplads fra et andet medlem”.

I 1980 fik mange medlemmer en opsang,

fordi de opstillede automater med 1 krone-indkast

i maskiner uden hopper og med

gevinsten udbetalt efter en tæller. En restauratør

i Frederikshavn blev ved landsretten

dømt for opstilling af en sådan

maskine.

To år senere var det en stor

opgave for bestyrelsen at revse

medlemmer, der udlejede ulovlige

pokerspil til opstilling på

offentlige steder.

Staten vil have sit

Udadtil tegnede bestyrelsen og

især de skiftende formænd automatbranchen

overfor myndigheder

og politikere. Den opgave har

kostet mange ressourcer – både

hvad angår arbejdskraft og økonomi.

Mange politikere har haft et godt

øje til branchen. Fremskridtspartiets

stifter, Mogens Glistrup, stillede

i 1976 et lovforslag, hvorefter 15

procent af indkastet skulle afleveres til

staten, og indtjeningen skulle pålægges

moms som alt andet. Statsafgiften

skulle erstatte de kommunale. Af

arkiverne fremgår det, at foreningen

holdt møde med Mogens Glistrup

for at få ham til at opgive sit

forslag. Det ville have taget livet

af branchen. Men Glistup var

”hverken til at hugge eller stikke

i”, hedder det. Lovforslaget blev

dog aldrig realiseret, bl.a. fordi De Konservative

ikke ville lovliggøre ”tyveknægte”

– om end de kun var enarmede.

Det blev heller ikke et forslag, som den socialdemokratiske

statsminister Anker Jørgensen

bebudede i sin åbningstale i oktober

1977 om en 40 procents afgift på spilleautomaternes

bruttospilleindtægt.

Fortsætes på næste side

5

More magazines by this user
Similar magazines