toldtariffer for importkontrol produkter 26 marts

foedevarestyrelsen.dk

toldtariffer for importkontrol produkter 26 marts

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Sektor for Foder og Gødning

Kina - melaminforordningen.

1. Import af alle de ovennævnte produkter skal ske over et af følgende toldsteder:

Ekspeditionssted Københavns Havn, Glückstadsvej 8, 2100 København Ø

Ekspeditionssted Københavns lufthavn i Kastrup

Ekspeditionssted Århus

Nedenstående to lister angiver hvilke produkter der er omfattet af importrestriktionen, og derfor

skal forhåndsanmeldes:

Nr. Alle foderprodukter, der indeholder eller består af: Toldposition

1) Ammoniumbikarbonat Ikke angivet i lovgivningen

2) Soja eller sojaprodukter Ikke angivet i lovgivningen

3) Højproteinprodukter

Alle foderimporter med et højt proteinindhold, hvor der, for at hæve

proteinindholdet, kan være iblandet melamin, uden at det kan observeres.

Dette kunne f.eks. være hunde- og kattefoder eller foderimporter

med formalede proteiningredienser som risklid, risproteinkoncentrat,

hvedegluten, majsgluten og lignende.

Mælk eller mejeriprodukter:

4 Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Alt foder under toldposition 2309 skal som udgangspunkt forhåndsanmeldes.

Foder importeret under følgende KN-numre er dog undtaget fra forhåndsanmeldelse:

2309.90.9100; 2309.90.9500 og 2309.90.9930

5) Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre

sødemidler (Mælk og mejeriprodukter)

6) Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

(Mælk og mejeriprodukter)

7) Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden

fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat

sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder

eller kakao.

Vejledende

angivelse.

KN 2309

KN 0401

KN 0402

KN 0403

Plantedirektoratet Skovbrynet 20 Tlf. 45 26 36 00 E-mail: pdir@pdir.dk

2800 Kgs. Lyngby Fax: 45 26 36 10 www.pdir.fvm.dk

CVR–nr.: DK–14 55 17 78


8) Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler;

varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker

eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet (Mælk og mejeriprodukter)

KN 0404

9) Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter KN 0405

10) Ost og ostemasse (Mælk og mejeriprodukter) KN 0406

11) Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn,

groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao,

såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et

fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte

næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401

til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre

end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke

andetsteds tariferet

KN 1901

12) Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt

500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent

KN 0402 29 11 00

13) Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt

500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent

KN 0404 90 83 10

14) Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn,

groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao,

såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et

fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte

næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401

til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre

end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke

andetsteds tariferet

KN 1901

15) Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg KN 1901 10 00 00

16) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 1901 10 00 70

17) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 1901 10 00 90

18) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 1901 90 99 30

19) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 1901 90 99 70

20) Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet KN 2106

21) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 10 80 21

22) Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer KN 2106 10 20

23) Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer KN 2106 10 80

24) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 90 98 23

25) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 90 98 27

26) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 90 98 33

27) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 90 98 37

28) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 90 98 43

29) Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter KN 2106 90 98 47

30) Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) KN 1704

31) Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) KN 1704 00 00 00

32) Hvid chokolade KN 1704 90 30 00

Side 2 af 3


33) Dragevarer KN 1704 90 61 00

34) Karameller KN 1704 90 75

35) Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao KN 1806

36) Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao KN 1806 00 00 00

37) Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg,

eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende,

i pakninger af nettovægt over 2 kg

KN 1806 20

38) "Chocolate milk crumb" KN 1806 20 70 00

39) "Chokoladeglasur" KN 1806 20 80 00

40) Andre varer, i blokke, plader eller stænger med fyld KN 1806 31

41) Andre varer, i blokke, plader eller stænger med uden fyld KN 1806 32

42) KN 1806 90

43) Chokolade og chokoladevarer KN 1806 90 11 00

44) Chokolader, også med fyld KN 1806 90 11 00

45) Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer KN 1806 90 70

46) Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater,

oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler,

segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

KN 1905

47) Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos.

1905

KN 1901 20

48) Andre varer KN 1901 90

49) Konsumis, også med indhold af kakao KN 2105 00

50) Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent

mælkefedt

KN 2105 00 10

51) Varer med indhold af mælkefedt på 3 vægtprocent og derover, men

under 7 vægtprocent

KN 2105 00 91

52) Varer med indhold af mælkefedt på 7 vægtprocent og derover KN 2105 00 99

53) Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim KN 3501

54) Casein KN 3501 10 90

55) Casein-andre varer KN 3501 90 90

56) Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med

indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på

grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater

KN 3502

57) Mælkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere

valleproteiner

KN 3502 20

58) -i andre tilfælde KN 3502 20 91

59) -i andre tilfælde KN 3502 20 99

A)

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines