Klik her - Vejen Kunstmuseum

vejenkunstmuseum.dk

Klik her - Vejen Kunstmuseum

cobsen også portrætteret i et par keramiske buster, der er lavet i form

og fi ndes i fl ere eksemplarer. Fra familien er nu kommet en maskeversion

af Povls ansigt – lavet i samme form som portræthovederne.

Måske var det en tilsvarende, som Hansen Jacobsen sidst i 1920’erne

forærede Jeppe Aakjær. I en udateret julehilsen skrev han: ”Jeg sender

dig en Ting fra min Julebagning, en lille Maske af min slægtning Bruhn

Møllers Dreng.”

Hans Peter Bruun-Møller var uddannet boghandlersvend i Arnums

Boghandel i Askov – en stor forretning takket være de mange elever

på højskolen. I 1907 valgte han at blive

selvstændig og åbnede en konkurrerende

forretning i Vejen. Det var oplagt, at boghandelen

forsynede Biblioteksforeningen

i Vejen med litteratur. Hans Peter Bruun-

Møller sad i foreningens bestyrelse i stort set

samme periode som Kaja Hansen Jacobsen.

Hun blev valgt til næstformand på det konstituerende

bestyrelsesmøde den 16. december

1922, for derefter at blive udnævnt til

formand efter foreningens generalforsamling

den 28. maj 1923 - en post hun beholdt de

kommende tre år.

Det faldt i Anders Bruun-Møllers lod at

overtage boghandlen, selv om det forlyder,

På kanten af Anders Bundgaards

Gefi on-springvand i København

ses fra venstre: Povl, Henny, Hans

Peter, Hansen Jacobsen og Anders

Bruun-Møller.

Ved et jubilæum for Hansen Jacobsen

trækker Koed(?) fl aget til tops.

Mod højre ses: Anders, Povl, Eina

og Hans Peter Bruun-Møller.

KOT NR. 3 , 20 ÅRGANG 11