Materialet kan frit downloades i printvenlig PDF. - Odense Bys Museer

museum.odense.dk

Materialet kan frit downloades i printvenlig PDF. - Odense Bys Museer

syngende fynsk, hvad droslen fløjt

den smutter ind under syrenbuskene, er ikke andet end en efterligning

af stærens indfald, som igen er påvirket af de fynske

pigers henrivende klukken, når de både jubler og ler i haverne

verne verne verne verne verne verne verneverne verne verne verne verne bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag de de de de de de de de de de de de de klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede klippede hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. hække. Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne Klokkerne kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer kimer og og og og og og og og og og og og og hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne hanerne galer galer galer galer galer galer galer galer galer galer galer galer galer

på på på på på på på på på påpå på påpåpåpåpå fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, og og og og og og og og og og og og og og og og og op op op op op op op op op op op op op op op op op fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fra fuglerederne fuglereder fuglereder fuglereder fuglereder fuglerederne fuglereder fuglereder fuglereder fuglereder fuglereder fuglereder fuglerederne fuglerederne fuglereder fuglerederne fuglerederne

ne ne ne står står står står står står står står står der der der der der der der der der en en en en en en en en en helt helt helt helt helt helt helt helt helt symfonisk symfonisk symfonisk symfonisk symfonisk symfonisk symfonisk symfonisk symfonisk jujujujujujujujujubel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel,bel,bel,bel, hver hver hver hver hver hver hver hver hver hver hver gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang moderen moderen moderen moderen moderen moderen moderen moderen moderen moderen moderen gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r gi’r ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne ungerne mad. mad. mad. mad. mad. mad. mad. mad. mad. mad. mad. Også Også Også Også Også Også Også Også Også Også Også stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden stilheden synsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynger ger gergerger ger ger ger ger i i i i i i i i i den den den den den den den den den samme samme samme samme samme samme samme samme samme tone, tone, tone, tone, tone, tone, tone, tone, tone, og og og og og og og og og selv selv selv selv selv selv selv selv selv træerne træerne træerne træerne træerne træerne træerne træerne træerne drømmer drømmer drømmer drømmer drømmer drømmer drømmer drømmer drømmer og og og og og og og og og taler taler taler taler taler taler taler taler taler i i i i i i i i i søvsøvsøvsøvsøvsøvsøvsøvsøvnene ne nene ne ne ne ne det det det det det det det det det fynske fynske fynske fynske fynske fynske fynske fynske fynske mål. mål. mål. mål. mål. mål. mål. mål. mål. Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi lægger lægger lægger lægger lægger lægger lægger lægger lægger øret øret øret øret øret øret øret øret øret til til til til til til til til til jorden jorden jorden jorden jorden jorden jorden jorden jorden endnu endnu endnu endnu endnu endnu endnu endnu endnu en en en en en en en en en gang; gang; gang; gang; gang; gang; gang; gang; gang;

vi vi vi vi vi vi vi vi vi hører hører hører hører hører hører hører hører hører ikke ikke ikke ikke ikke ikke ikke ikke ikke muldvarpen muldvarpen muldvarpen muldvarpen muldvarpen muldvarpen muldvarpen muldvarpen muldvarpen dybt dybt dybt dybt dybt dybt dybt dybt dybt nede, nede, nede, nede, nede, nede, nede, nede, nede, men men men men men men men men men den den den den den den den den den tier tier tier tier tier tier tier tier tier på på på på på på på på på fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk, fynsk,

og og og og og og og og og nu nu nu nu nu nu nu nu nu er er er er er er er er er alt alt alt alt alt alt alt alt alt beredt beredt beredt beredt beredt beredt beredt beredt beredt til til til til til til til til til en en en en en en en en en ny ny ny ny ny ny ny ny ny dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. Hvilken Hvilken Hvilken Hvilken Hvilken Hvilken Hvilken Hvilken Hvilken frydefuld frydefuld frydefuld frydefuld frydefuld frydefuld frydefuld frydefuld frydefuld tanke, tanke, tanke, tanke, tanke, tanke, tanke, tanke, tanke, at at at at at at at at at

vi vi vi vi vi vi vi vi vi kan kan kan kan kan kan kan kan kan opleve opleve opleve opleve opleve opleve opleve opleve opleve det det det det det det det det det alt alt alt alt alt alt alt alt alt sammen sammen sammen sammen sammen sammen sammen sammen sammen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, når når når når når når når når når dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen gryr, gryr, gryr, gryr, gryr, gryr, gryr, gryr, gryr, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hver hver hver hver hver hver hver hver hver

dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, om om om om om om om vi vi vi vi vi vi vi blot blot blot blot blot blot blot vil vil vil vil vil vil vil lytte lytte lytte lytte lytte lytte lytte og og og og og og og lade lade lade lade lade lade lade sangen sangen sangen sangen sangen sangen sangen komme, komme, komme, komme, komme, komme, komme, som som som som som som som den den den den den den den vil.” vil.” vil.” vil.” vil.” vil.” vil.”

”I I I I I I I I I Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn er er er er er er er er er alting alting alting alting alting alting alting alting alting anderledes anderledes anderledes anderledes anderledes anderledes anderledes anderledes anderledes end end end end end end end end end i i i i i i i i i den den den den den den den den den øvrige øvrige øvrige øvrige øvrige øvrige øvrige øvrige øvrige verden, verden, verden, verden, verden, verden, verden, verden, verden, og og og og og og og og og hvem hvem hvem hvem hvem hvem hvem hvem hvem

der giver sig tid til at lytte, skal nok erfare det. Bierne synger

på en egen måde med en særlig fynsk klang, og når hesten vrinsker

og de røde køer brøler, må da enhver kunne høre, at det er

på en helt anden måde end i det øvrige land. Det er syngende

fynsk, hvad droslen fløjter, og solsortens latter, når den smutter

ind under syrenbuskene, er ikke andet end en efterligning

af stærens indfald, som igen er påvirket af de fynske

pigers henrivende klukken, når de både

jubler og ler i ha- verne bag de klippede

hække. Klokker- ne kimer og hanerne

galer på fynsk, og op fra fuglerederne

står der en helt symfonisk jubel,

hver gang mode- ren gi’r ungerne

mad. Også stil- heden synger i den

samme tone, og selv træerne drømmer og

taler i søvne det fynske mål. Vi lægger øret

til jorden endnu en gang; vi hører ikke muldvarpen

dybt nede, men den tier på fynsk, og nu er alt beredt til en ny

dag. Hvilken frydefuld tanke, at vi kan opleve det alt sammen

igen, når dagen gryr, ja, hver dag, om vi blot vil lytte og lade

sangen komme, som den vil.”

Carl Nielsen

Fynsk Forår

Der er ingen tvivl om, at Carl Nielsen var meget inspireret af

naturen og af dens lyde. Dette fornemmes tydeligt i bl.a. værket

Fynsk Forår, der er et værk for tre sangsolister, kor og orkester.

Teksten – en hyldest til Fyn – er skrevet af Aage Berntsen.

Carl Nielsen komponerede musikken i 1921. Værket blev opført

første gang på Kvægtorvet i Odense i 1922. 6-7.000 mennesker

strømmede til for at høre, se og opleve koncerten med de hen

ved 1000 medvirkende fordelt på ca. 900 sangere, heraf 100 i

børnekoret, og 80 musikere i orkesteret.

Carl Nielsen skrev selv om sin musik til dette værk, at han havde

moret sig med at give det ”en blanding af humor og lyrik”. Om

det er lykkedes, må I selv bedømme. I hvert fald er musikken til

Fynsk Forår både iørefaldende og lige til at gå til. Måske netop derfor

er værket blevet et af Carl Nielsens mest kendte og elskede

– og det opføres hvert år mange forskellige steder i landet.

1. Hør Nu vil vi ud

at lege fra Fynsk Forår!

Fortæl hvilken situation det er.

Prøv at (for)tælle, hvor mange roller

der er.

2. Prøv så at høre efter i musikken, hvordan

den er bygget op. Hvordan er formen?

Sæt bogstaver på!

Er der noget, der er ens? Er der noget,

der adskiller sig musikalsk?

3. Hvordan synger de? Passer

det godt til talerytmen?

More magazines by this user
Similar magazines