Nr. 2 - 2013 (9,4MB) - Hørup Kirke

kjellerupkirke.dk

Nr. 2 - 2013 (9,4MB) - Hørup Kirke

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

2013 nr. 2. Marts - Maj


Du lovede, at vi måtte få en til!

Sætningen stammer

fra minikonfirmanderne,

og hentyder til de

små hvide brød, der

deles ud ved altergang/nadver(oblaterne).

Der var gået en

uge, siden vi havde haft om altergang med

mini’erne, og alligevel stod det helt tydeligt

for de kære børn, at de skulle have et brød

mere. En frejdig glæde over at kunne få

sådan et stykke brød, og de vidste, at her i

kirken kunne man få sådan et stykke brød.

De havde også bidt mærke i noget af det

vigtige ved brødet, hvilket kom til udtryk, da

en af mini’erne sagde: ”Når vi spiser det,

kommer Jesus ind i os”

Den 28. marts er det

skærtorsdag, en dag, hvor vi

markerer startskuddet til

altergangen. Det var under

mindefesten om dødsengelen,

der gik forbi husene

med blodet på dørkarmene

og så selve udfrielsen fra

Ægyptens fangenskab. Man

spiste et påskemåltid, som

var smækfyldt med ritualer,

der alle havde med udfrielsen

at gøre. Det var ved

dette måltid, Jesus tog

brødet og vinen og gav dem en ny betydning

og bød, at det skulle gentages.

Du lovede, at vi måtte få én til!!

Jo, det skal gentages, så kom endelig og få

én til. For hver gang, vi gentager det, bliver

det en bekræftelse, en gentagelse af det,

Jesus lagde op til under påskemåltidet den

torsdag aften med vennerne.

Brødet på spisebordet er grundlæggende for

vor ernæring, noget vi igen og igen skal tage

til os for at holde os i live. Sådan et brød tog

Jesus, brækkede det i stykker og delte det

ud. ”Dette er mit legeme”, sagde Jesus. Hans

krop blev brudt i stykker på korset og ved

hans opstandelse spredt ud til hele jorden.

”Tag det og spis det”, fortsatte Jesus, for

herigennem får vi del i hans død og dermed

også i hans opstandelse – Jesus kommer ind

i os. Den grundlæggende ernæring for det

evige liv – og han lovede, at vi måtte få én til

for at mindes og bekræftes i, hvad han har

gjort for os.

Vinen/druesaften med dens blodrøde farve.

Det kunne være velsignelsens bæger fra

jødernes påskemåltid, der nu blev den nye

pagt, en stadfæstelse af syndernes forladelse

ved Jesu blod, ved hans død. ”Dette er mit

blod”, sagde Jesus. For Jesu venner, der var

jøder, bragte det tanker på

banen om blodet, der blev

stænket på alteret for at få

tilgivelse, og blodet der blev

smurt på dørkarmene, så

døden gik forbi. ”Tag det og

drik det”, fortsatte Jesus, for

herigennem får vi tilgivelsen,

og i hans død kan vi gå forbi

døden.

Fællesskabet – Nadveren

blev grundlagt i det store

fællesskab, hvor Jesu venner

var samlet. Derfor sidder vi

heller ikke alene derhjemme

og holder altergang, vi samles, vi er fælles

om at spise og drikke. Fælles med dem, vi

knæler med og tillige fælles med alle andre

kristne på jorden, der holder nadver. Fælles

– for Jesus kommer jo ind i os alle, vi bliver

en del af ham – billedligt som vinranker, der

alle hører til på den samme vinstok.

Jesus lovede, at vi måtte få én til – til minde

om ham, om tilgivelsen, om opstandelsen

og fællesskabet i Jesus.

Så velkommen til alters.

KBM

2 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Konfirmation 2013

Hørup Kirke 28. april kl. 9.00

Billederne viser undervisningsholdene

Mathias Agerbo, Viktoria Brendstrup-Brix, Alberte Würtzen Coenraad, Andreas Wetendorff

Schou Holmberg, Kristan Maagard Jakobsen, Lisa Skov Jensen, Stine Saugmann Jespersen,

Isabella Følle Lyngsø Jørgensen, Mads Haugaard Kragh Kristensen, Mikkel Lundager Laursen,

Dea Lund Harkjær Markussen, Sofie Mikkelsen, Benjamin Müller, Anne Kindt Nielsen, Sara

Munch Nielsen, Niklas Skovborg Nikolajsen, Jonas Bergholt Pedersen, Rasmus Vald Raabjerg,

Amalie Grønlund Skov, Thor Løvenskjold Spender, Freja Marie Tække, Anne Villekjær Østerballe,

Hans Moselund Østergaard, Mathias Østergaard.

Hørup Kirke 5. maj kl. 9.00

Nicklas Alexander Lindegaard Andersen, Karl Moth Andersen, Thomas Krogh Cassøe, Victor

Holst Christensen, Kasper Øster Faarkrog, Kristian Hedegaard Fisker, Frederik Vest Jørgensen,

Maria Birk Kjeldsen, Emilie Vittrup Larsen, Camilla Brix Larstrøm, Yasmin Lacatoz Holmgaard

Madsen, Agnes Kragh Mortensen, Emilie Engebjerg Møller, Sara Krarup Møller, Naja Maigaard

Kirkebæk Nielsen, Johan Einer Kjær Poulsen, Emil Skov, Morten Hans Stidsen, Mathias Møller

Damborg Sørensen, Helena Regitze Finnemann Viuff.

Fortsættes på side 4

2013 nr. 2 Marts - Maj 3


Konfirmation 2013

Fortsat fra side 3

Hørup Kirke 5. maj kl. 11.00

Mikkel Rankenberg Aarup, Kasper Pedersen Bunzey, Amalie Vesterskov Christiansen, Camilla

Sigaard Drachmann, Andrea Erichsen, Emma Juul Forsberg, Selma Juul Fuglsang, Nikoline

Gulstad, Emil Sommerlund Hansen, Line Kim Ho, Mathias Havsager Hoberg, Nanna Louise

Hornskov, Julie Jensen, Mads Haff Jepsen, Peter Brøndum Keller, Magnus Nørtoft Laursen,

Emma Døssing Nielsen, Katja Rasmussen, Agnethe Nørholm Rischel, Frederik Skov, Victor

Skov, Rasmus Haugaard Stehr, Jesper Nordahl Thomsen.

Levring Kirke 28. april kl. 11.00

Kasper Ljungberg Larsen.

Konfirmation 2014 Konfirmation 2015

Levring kirke:

Søndag den 27. april kl. 11.00

Hørup kirke:

Søndag den 27. april kl. 9.00

med 6.A skoleåret 2012/13

Søndag den 4. maj kl. 9.00

med 6.B skoleåret 2012/13

Søndag den 4. maj kl. 11.00

med 6.C skoleåret 2012/13

Levring kirke:

Søndag den 26. april kl. 10.00

Hørup kirke:

Søndag den 3. maj kl. 9.00

med 5.A skoleåret 2012/13

Søndag den 3. maj kl. 11.00

med 5.B skoleåret 2012/13

4 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Sogneaften om pilgrimsvandring

Onsdag den 3. april kl. 19.30 i Kirkecentret

Vi får denne aften besøg af Viborg stifts tidligere pilgrimspræst, Anette

Schultz. Hun har både været deltager og arrangør af pilgrimsvandringer

og har herigennem et bredt kendskab til denne tradition.

Pilgrimsvandring er en gammel tradition, der igennem de seneste år

igen er dukket op i mange lokale udgaver. Roen og eftertanken bliver

mere efterspurgt i en tid, hvor arbejde såvel som fritid er fyldt med

opgaver og pligter. Et frirum, et pusterum for både krop og sjæl. Anette

Foged Schultz slår denne aften følge med os på vejen og fortæller om

pilgrimsvandringen i fortid og nutid. Om hvordan vandringen bliver et billede på eksistensen –

livet, vi lever her og nu – og om hvordan vandringen virker ind på sind og sanser, nærvær og

opmærksomhed undervejs i livet. Pris 20 kr.

Højskoletime i Kirkecentret

Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 14.30

Flemming Kloster Poulsen: ”Det uperfekte liv”

Foredraget handler om at glæde sig ved livet. Med et glimt i øjet giver

foredragsholderen et aktuelt signalement af moderne menneskers liv,

arbejde, kærlighed, tro – og belyser det med replikker og historier fra

både litteraturen, Bibelen og dagens avis. Vores liv er fuldt af fejl og

mangler, men netop derfor skal vi have fat i de store fortællinger, som

viser os, at man godt kan være glad for sit almindelige liv, selv om det

ikke er perfekt. Pris 20 kr.

Påskegudstjeneste for pensionister

Onsdag den 27. marts kl. 14.00 i Hørup kirke og kirkecenter.

Hvert år i ugen op til påske holdes en gudstjeneste særligt for ældre.

Ved den lejlighed deltager beboere fra de to plejehjem samt andre

interesserede. Der tages særligt hensyn til gangbesværede og

kørestolsbrugere. Efter gudstjenesten er der kaffebord, fællessang og

fortælling i kirkecentret. Eftermiddagen er fælles for sogne– og

valgmenigheden. Kirkebilen kan bestilles, se bagsiden.

Danske Kirkedage i Aalborg

Kr. Himmelfartsferien: 9. - 12 maj. Se mere på www.kirkedage.dk

2013 nr. 2 Marts - Maj 5


Opgavefordelingen i Levring Menighedsråd

Gerda Bovbjerg:

næstformand,

sekretær, koncertudv.,

højskoletimeudvalg,

Anette Madsen:

kirkebladsudv.,

kirkekaffe, højskoletimeudv.,

valgbestyrelse.

Sommerfest i Præstegårdshaven

Søndag d. 9. juni er der igen

sommerfest i Levring

præstegårdshave. I løbet af

maj måned vil der blive solgt

lodsedler i Kjellerup og

Levring. I år vil en del af

overskuddet gå til indsamlingsprojektet

”Fra kirke til

kirke”.

Levring spejderne vil igen i år

få del i overskuddet, idet de

står for middagen og

spændende spejderaktiviteter

m.m.

Frits Madsen:

præstegårdsudvalg,

sogneaftenudvalg,

valgbestyrelse

kontaktudvalg.

Edith S Clausen:

formand,

kirkebladsudvalg,

sogneaftenudvalg.

Anker Tang

Sørensen:

kasserer,

kirkeværge,

kontaktperson.

Sogneudflugt for Levring

Klaus Buch

Møberg:

sogneaftenudvalg.

Winnie Rischel:

højskoletimeudvalg

kirkebladsudvalg.

Torsdag den 20. juni - se mere i næste kirkeblad.

For at lave en god lodseddel

og andet lotteri er der brug

for mange gevinster.

Udvalget håber, at mange har

lyst til at støtte sommerfesten

med gaver. Gaver til lodseddelen

modtages med tak

senest den 10. marts, til

øvrigt lotteri senest den 5.

juni.

Henvendelse kan ske til :

Else Feldbak 86 88 61 30

Hanne Madsen 86 88 25 27.

Inga Tind Kristensen

6 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Opgavefordelingen i Hørup Menighedsråd

Per H. Jørgensen:

bygningskyndig,

3K-udv. IT, kirkeudv.

juleuddelingsudv.,

sognemedhj.udv.

Kai Rasmussen:

kirkeværge,

sogneaftenudvalg,

kirkeudvalg

Birgit Dashnaw:

kontaktperson,

forretningsudg.,

sognemedhj.udv.,

juleuddelingsudv.

Egon Kristensen:

næstformand,

forretningsudvalg,

3K-udvalg

Vær med til at stoppe sult den 10. marts

Der er stadig brug for penge for at undgå

sult, underernæring, hiv/aids og til udviklingshjælp.

Vidste du at 870 mio. mennesker

lider af kronisk underernæring. At

hvert 12. sekund dør et barn af sult.

At sult og fejlernæring er verdens

største sundhedsrisiko.

Udviklingshjælp nytter, og kampen

mod fattigdom kan vindes!

Kasif Nakatenda var for underernæret

til at få gavn af sin hiv-medicin. To geder

og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp

har bogstaveligt talt givet Kasif på

billedet et nyt liv.

Morten Bitsch:

økonomiudv.

3K-udvalg

kirkebladsudv.

Poul Henning Sørensen:

kasserer, økonimiudv.,

forretningsudv.,

koncertudv., valgbest.

Connie

Christensen:

3K-udvalg,

kirkebladsudvalg

Grethe Bjærre:

formand, forretningsudv.,økonimiudv.,

koncertudv.,

valgbest., kirkeudv.

Klaus B. Møberg:

sogneaftenudv.,

juleuddelingsudv.,

sognemedhj.udv.,

PR-udvalg

Winnie Rischel:

højskoletimeudv. kirkebladsudv.,

sognemedhj.udv., juleuddelingsudv.,

kirkeudvalg,

Asta Søndergaard:

økonomiudv.,

kirkekaffe, sogneaftenudv.,

koncertudv.,

valgbest.

I 2011 støttede Folkekirkens Nødhjælp 400

projekter i 33 lande med alt fra katastrofehjælp,

langsigtet udviklingsbistand og til

minerydningsprojekter. De hjalp

2.325.000 mennesker.

I Levring og i Kjellerup har vi

brug for flere frivillige indsamlere

den 10. marts kl. 10-13 for at

hjælpe Folkekirkens Nødhjælp i

kampen mod sult.

Tilmeld dig i dag:

Levring sogn: Anton Clausen, 86 88 63 36.

Kjellerup: Niels Peder Bjærre, 24 24 16 88.

Ruterne tager kun et par timer.

2013 nr. 2 Marts - Maj 7


GUDSTJEN

DATO HØRUP LEVRING

Sø. 3. mar. 9.00 10.30

Sø. 10. mar. 9.00 14.00

Sø. 17. mar. 10.30 9.00

Sø. 24. mar 14.00 familiepåskegudstj. 1 10.30 familiepåskegudstj. 1

On. 27. mar 14.00 påskegudstj. for pensionister 2

To. 28. mar 10.30 19.00

Fr. 29. mar 9.00 10.30

Sø. 31. mar 9.00 10.30

Ma. 1. april 10.30 stafetgudstjeneste 9.00

Sø. 7. april 9.00 10.30 Kirkekoret deltager

Ti. 9. april 17.00 spaghettigudstjeneste fælles med Hørup

Sø. 14. april 10.30 9.00

Sø. 21. april 9.00 10.30

Fr. 26. april 10.30 9.00

Sø. 28. april 9.00 konfirmation 11.00 konfirmation

Sø. 5. maj 9.00 + 11.00 konfirmation Ingen

To. 9. maj 10.30 9.00

Sø. 12. maj 9.00 10.30

Ti. 14. maj 17.00 spaghettigudstjeneste fælles med Hørup

Sø. 19. maj 10.30 9.00

Ma. 20. maj 9.00 10.30

Sø. 26. maj 10.30 9.00

Sø. 2. juni 9.00 10.30

Indsamlinger: 10/3 Indsamlingsprojekt, 31/3 KFUM og K i Danmark, 21/4 Folkekirkens

ungdomskor, 26/4 Kirkefondet, 9/5 Indsamlingsprojekt, 12/5 KFUMs soldatermission

og 19/5 Folkekirkens Nødhjælp.

Tilmelding til spisning senest mandagen før kl. 12.00 til Lisa Olsen: 24 88 53 58

Kirkekaffe efter gudstjenesten.

8 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


ESTELISTE

STELISTE

PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM

Winnie Rischel 3. s. i fasten Luk. 11,14-28

Winnie Rischel Midfaste Joh. 6,1-15

Klaus Møberg Mariæ Bebudelse Luk. 1,26-38

Klaus Møberg Palmesøndag Matt. 21,1-9

alle Påsken

Winnie Rischel Skærtorsdag Matt. 26,17-30

Klaus Møberg Langfredag Lidelseshistorien

Winnie Rischel Påskedag Mark. 16,1-8

Klaus Møberg 2.påskedag Luk. 24,13-35

Klaus Møberg 1.s.e.påske Joh. 20,19-31

Lisa Olsen Fodvask

Winnie Rischel 2.s.e.påske Joh. 10,11-16

Winnie Rischel 3.s.e.påske Joh. 16,16-22

Klaus Møberg Bededag Matt. 3,1-10

begge 4.s.e.påske Joh. 16,5-15

begge 5.s.e.påske Joh. 16,23b-28

Klaus Møberg Kristi himmelfart Mark. 16,14-20

Winnie Rischel 6.s.e.påske Joh. 15,26-16,4

Winnie Rischel Jesu dåb

Klaus Møberg Pinsedag Joh. 14,22-31

Winnie Rischel 2. pinsedag Joh. 3,16-21

Klaus Møberg Trinitatis søndag Joh. 3,1-15

Winnie Rischel 1.s.e.trinitatis Luk. 16,19-31

1. Minikonfirmanderne medvirker i Hørup, Levring-spejderne medvirker i Levring.

2. For pensionister og plejehjemsbeboere med efterfølgende kaffe i Kirkecentret. Se side 5.

Gudstjenesten på CD: Søndagsgudstjenesterne i Hørup bliver optaget på CD. Alfred Hansen

bringer dem ud i Kjellerup, og det er gratis. Kender du en, som ikke kan komme til kirke, og

som kunne bruge denne service, så ring til Alfred og hør nærmere: tlf. 8688 1531.

2013 nr. 2 Marts - Maj 9


Koncerter

Onsdag den 20. marts kl. 19.30 Sangaften i Kirkecentret

Forårssange fra Højskolesangbogen og salmer til påsken bliver

omdrejningspunktet ved denne sangaften. Organist Niels Peter

Hornstrup vil guide os gennem sangene, og man vil også få lejlighed til

at ønske en sang, man gerne vil have sunget. Enhver er velkommen til

vore sangaftner. Pris 20,- kr.

Onsdag den 10. april kl. 19.30 Forårskoncert med kammerkoret NEMO

Kammerkoret Nemo er et nyt initiativ i det midtjyske klassiske musikliv. Koret blev stiftet i

september 2010 og består af medlemmer fra ungdomskorene ved kirkerne i Ikast, samt

dygtige og engagerede korsangere fra det midtjyske. Dirigent for koret er Thomas Bach

Madsen, som til daglig er organist i Ikast kirke.

Ved koncerten i Hørup kirke vil programmet

veksle mellem svensk musik af Nils Lindberg,

romantiske toner af Felix Mendelssohn-

Bartholdy og de tre velkendte ”evangeliemotetter”

af den norske komponist Knut

Nystedt. Danske komponister er også på

programmet. Koret synger bl.a. musik af Per

Drud Nielsen, hvor temaet er perspektiver af

verden set fra et barns øjne. Gratis.

Café KC i Kirkecentret

Onsdag den 6. marts kl. 10.00-12.30

Eventyrmanden fortæller H.C. Andersen

Den hemmelige eventyrmand holder meget af H.C. Andersen. Han kan

mange af hans eventyr udenad, og hvem vil ikke gerne høre et par gode

historier? Pris 30,- kr. for kaffe og frokost.

Onsdag den 3. april kl. 10.00 - 12.30 Quiz om Kjellerup

Lisa har fundet nogle spørgsmål og billeder frem om Kjellerup - kan du svare? Vi hjælpes ad i

hold med at gætte spørgsmål og hygger os med det. Pris 30,- kr. for kaffe og frokost.

Onsdag den 1. maj kl. 10.00-13.30 Løvspringstur

Så fylder vi bilerne og kører en skøn tur ud i vores dejlige natur, hvor

træerne forhåbentlig er ved at blive grønne. Undervejs besøger vi en

kirke og holder andagt der. Vi slutter med at købe vores mad et sted og

spise den sammen. Pris ca. 40 kr. til kørsel + mad og drikke.

10 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Kom Kom med! med!

med!

Levring

Levring

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 0.

klasse og op.

Kontakt: Erik Tind Kristensen,

tlf. 86 88 60 91

Kjellerup

Kjellerup

Babysalmesang

Babyer fra 1 - 9 mdr.

8 gange med salmer og

sange i kirken pr. hold.

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 24 88 53 58

www.kjellerupkirke.dk

Spaghettigudstjeneste

Kort børnevenlig gudstjeneste

efterfølgende

med spaghetti og kødsovs

til hele familien.

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 24 88 53 58

www.kjellerupkirke.dk

Tirsdagsklubben

- Kirkens Børneklub.

Børn fra 4 år til 2. klasse.

Tirsdag i Kirkecentret fra

16.30 til 17.30

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 24 88 53 58

www.kjellerupkirke.dk

Kjellerup-spejderne

KFUM

Spejderaktiviteter fra 0.

klasse og op.

Kontakt Jan Andersen,

tlf. 40 64 48 04

www.spejdernet.com

Toke elsker ”spisekirken”

Hvornår skal vi næste gang i

spisekirken? Sådan har det lydt

mange gange hjemme hos Toke.

Han elsker nemlig, når hele familien

tager sammen i kirken til en halv

times gudstjeneste, som han forstår.

Han er spændt på, hvad der er i den

store Bibel! Vi tæller også bedeslagene,

og der er sang, bevægelse og

god musik.

Bagefter er der spisning i Kirkecentret.

Toke kan selv hente sin mad på

Toke og Emma henter selv

mad på tag-selv bordet

tag-selv bordret. Han kan godt lide pasta og kødsovs, men hans

mor tager også noget fra salatbaren. Når han er færdig med at

spise, vil hans forældre snakke. Toke løber ud og leger med de

andre børn. Hans storesøster er ”legeven”, altså én, som leger med

børnene f.eks. kluddermor eller stopdans.

Der er spaghettigudstjeneste i Hørup kirke, Kjellerup, 8 gange om

året. Der kommer ca. 80-100 personer hver gang, og man tilmelder

sig til maden til sognemedhjælper Lisa på SMS 24 88 53 58.

Påsken - også for børn!

Påskens budskab er til os

alle! Men vi har brug for at

høre det på forskellige

måder. Derfor har vi forskellige

tilbud, og ét af dem er:

Familiepåskegudstjenester

palmesøndag den 24. marts.

I Levring er det kl. 10.30,

hvor spejderne vil vise noget

om påsken. I Kjellerup er det

kl. 14.00, og her medvirker minikonfirmanderne. I år vil de være

fotomodeller til en billedserie om påsken. Begge steder vil der være

børnesange, påskesalmer og påskefortælling.

LBO

2013 nr. 2 Marts - Maj 11


Kig på kirken - Den gamle altertavle i Levring

På nordvæggen hænger den gamle altertavle.

Den har som i et ”H.C. Andersen eventyr”

været igennem så grusomt meget. Historien

begynder i 1743, da altertavlen i Almind

brænder. Godsejeren på Palstrup, Janus

Friedenreich, der ejede Levring kirke,

forærede den daværende altertavle til

Almind. Han fik den kendte maler Thøger

Thrane (kendt fra den berømte Thraneslægt)

til at male en ny altertavle til Levring

kirke.

I 1745 var altertavlen færdig og blev

ophængt i koret. Men beboerne i Levring

blev aldrig tilfredse med den. Der kom

mange klager til godsejeren. Man syntes, at

den var for mørk og dyster. En anden årsag

har nok været, at mange har følt det

urimeligt, at kirkeejeren uden videre har

kunnet handle med kirkens inventar. Af

synsprotokoller fra sidste halvdel af 1800tallet

kan man læse om de fortsatte klager. I

1881 får kirken den nuværende altertavle.

Den gamle altertavle bliver skilt ad, de 2

sidefløje kommer op på kirkeloftet. Midterfeltet

anvendes til præstetavle.

Sidefløjene ligger i over 100 år på kirkens

loft og bliver brugt til stillads af forskellige

håndværkere. I 1984/85 besigtiger konservator

Mogens Larsen epitafiet og ønsker

samtidig at se den gamle altertavle. Han

indstiller til Nationalmuseet, at den gamle

altertavle skal restaureres og igen ophænges

i kirken. I 2 omgange foretages restaureringen

af konservator Rosing Holm, Aalborg. I

1996 ophænges den gamle altertavle på sin

nuværende plads. Den samlede udgift til

restaureringen blev på 180.000 kr., heraf

betalte Nationalmuseet 75%.

Motiverne på altertavlen: Midterfeltet er med

skriftsteder, der alle henviser til dåbens og

nadverens betydning. Korsfæstelsen er på

den ene sidefløj, medens opstandelsen og

Sidefløjene blev

brugt til stillads.

himmelfarten er på den

anden. Særlig interessant

er det at se ind i opstandelsesmotivet

i graven.

Når sollyset falder direkte

på graven, ses en engel,

afhængig af lyset kan der

være andre tolkninger.

Øverst kan man se

Friedenreichs og hans

hustru Anne M. Lindes

våbenskjolde.

Som i H.C. Andersens

eventyr ender det godt.

Den gamle altertavle er nu

et værdifuldt inventar i

Levring kirke.

Knud Erik Grøn.

12 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Salmestafetten ved Bjørg og Jacob Lykke Risgaard

Nr. 725 i Den Danske Salmebog.

Tekst: Carl David af Wirsén 1889.

Johannes Johansen 1985 - 1996.

Mel.: Waldemar Åhlén 1933

Det dufter lysegrønt af græs,

er en meget smuk forårs/

sommersang, som Bjørg

lærte at kende ved babysalmesang

med vores første

datter Dicte i år 2008.

Babysalmesang er et godt

tilbud til mødre og deres babyer i kirken, hvor både mor

og barn har mulighed for at suge til sig af vores dejlige

samler, orgelmusik og social hygge.

Da vi blev gift i 2009, sang vi også denne smukke salme.

Vi har nogle rigtig smukke minder omkring salmen, både

med vores første datter og vores bryllupsdag.

Salmen kom med i den nye salmebogsudgave for 10 år

siden og er sammen med en anden svensk salme, "Nu

blomstertiden kommer", en af de få, der for alvor kæder

en gedigen forkyndelse sammen med hyldesten til

sommeren. Det gør den dels ved det gode forlæg, dels

ved en oversættelse og gendigtning af tidligere biskop

Johannes Johansen, der på formidabel vis har skiftet de

svenske naturbilleder ud med grøft og mark og enge.

Salmen er i sin enkle skønhed en hyldest til skaberkraften,

der gør alting nyt, og en påmindelse om, at blomster og

mennesker alle skal visne og dø engang, men at skaberordet,

der skaber liv af døde, aldrig forgår.

Lovprisningen af skaberværket, når det udfolder sig

stærkest som netop nu, gøres mest meningsfuldt i den

poesi, der er blevet til i beruselse over skærsommeren og

de lyse nætter. Salmen vil sammen med Holger Drachmanns

midsommervise blive sunget ved mange kirkelige

bålfester aftenen før Sankt Hans dag.

Det var oldkirken, der i det fjerde århundrede lagde

fejringen af Jesu fødselsdag ved vintersolhverv og

Johannes Døberens fødselsdag ved sommersolhverv.

Johannes Døberen sagde om Jesus, at "han skal blive

større, jeg skal blive mindre", hvorfor fejringen blev

tilpasset dagene, der bliver længere efter jul og kortere

efter Sankt Hans.

Salmestaffen gives videre til Louise Mosekjær, Kjellerup

2013 nr. 2 Marts - Maj 13


Levring

Levring

Indre Indre Missions Missions Samfund

Samfund

Mødes kl. 19.30 i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor

intet andet er nævnt.

Kontakt: Frits Madsen, Lillemøllevej 3. tlf. 86 88 25 27

Marts

Ti. d. 5. Bibeltime hos Lis og Per Møller, Skovsborgvej 8.

Ti. d. 12. KLF forårsmøde og generalforsamling.

To. d. 14. Forårsmøde i Vinderslev ved Thomas

Kristensen, Hvide Sande

Fr. d. 22. kl. 18.30 Optakt til Påske.

April

Ti. d. 16. Bibeltime hos Gunver

og Knud Birkbak, Bygaden 10.

Ti. d. 23. Sangaften med

Gerda.

Maj

Ti. d. 14. Bibeltime hos Tove

og Åge Døssing, Krabbesgade 23.

Ti. d. 28. Løvspringstur/udflugt.

Ydre Ydre Missionskredsen

Missionskredsen

Mødes kl. 19.30.

Kontakt: Lilly Grøn. Tlf. 86 88 20 84

Marts

Ma. d. 11. hos Else Feldbak, Midstrupvej 14.

April

Ma. d. 8. hos Tove Døssing, Krabbesgade 23.

Maj

Ma. d. 6. hos Gerda Bovbjerg, Solvænget 8

Kirkeligt Kirkeligt Familiearbejde Familiearbejde Familiearbejde i

i

Levring Levring sogn

sogn

Mødes kl. 19.30 i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor

intet andet er nævnt.

Kontakt: Inga og Erik , 86 88 60 91

Marts

Ti. d. 5. Bibeltime hos Birthe og

Klaus, Bygaden 61.

Ti. d. 12. KLF forårsmøde og

generalforsamling.

Fr. d. 22. Optakt til Påske.

April

Ti. d. 16. Bibeltime hos Hanne og Frits, Lillemøllevej 3.

Maj

Ti. d. 14. Bibeltime hos Inga og Erik, Hindbjergvej 7.

Ti. d. 28. Løvspringstur.

Kjellerup

Kjellerup

Indre Indre Missions Missions Samfund Samfund

Samfund

Mødes kl. 19.30 i Menighedshuset, Nørregade 21.

Bedemøde kl. 19.00

Kontakt: Niels Jacob Nielsen. Tlf. 60617147

Marts

Ti. d. 5. Soldatermissionen har

møde.

Ti. d.12. Bibelkreds i

hjemmene.

Ti. d. 19. Preben Skoven,

Kjellerup.

On. d. 20. Missionær Vagn

Andersen, Holstebro.

To. d. 21. Missionær Vagn Andersen, Holstebro.

Ti. d. 26. Fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum.

April

Ti. d. 2. Missionær Villy Sørensen, Hammel.

Ti. d. 9. Sømandsmissionær Keld Østergård, Bedsted.

Ti. d. 16. Missionær Svend Taulborg, Struer.

Ti. d. 23. Bibelkreds i hjemmene.

Ti. d. 30. kl. 18.00 Fællesspisning, sang og vidnemøde.

Tilmelding til Ruth, tlf 30134830.

Maj

Ti. d. 7. Bibelkreds i

hjemmene.

Ti. d. 14. Generalsekretær i

Åbne Døre Jørn Blom

Knudsen.

Ti. d. 21. Missionær Jørn

Steensgaard, Videbæk.

Ti. d. 28. Per Weber, Hinnerup. Ordet og Israel.

Kirkelig Kirkelig Studiegruppe

Studiegruppe

Mødes i kirkecentret kl. 19.30.

Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 86 88 23 52

Marts

On. d. 13. Studiekreds i Kirkecentret.

April

On. d. 17. Studiekreds i Kirkecentret.

Maj

On. d. 1. Studiekreds i

Kirkecentret.

On. d. 15. Løvspringstur

(særskilt program).

Fr. d. 24. Kl. 18.30 Grillaften i

Kirkecentret.

14 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Menighedsrådsmøder kl. 19.00

Hørup: 19/3, 30/4, 28/5 I kirkecentreret.

Levring: 7/3, 18/4, 30/ 5 i konfirmandstuen.

KFUM KFUM og og KFUKs KFUKs familieklub

familieklub

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet andet

er nævnt.

Kontakt: Minna Astrup tlf. 86 88 12 91

Marts

Fr. d. 1. kl. 19.00 AMOK Disko

i kirkecentret - superhelte.

Fr. d. 15. kl. 18.00

Familieaften

April

Fr. d. 12. Voksenaften.

Maj

Fr. d. 3. kl. 19.00 AMOK Disko i kirkecentret - rekordaften.

Fr. d. 3. kl. 19.00 Aktivitetsaften

Fr. d. 24. kl. 18.00 Familieaften

Ten Ten Ten Sing Sing Sing 7

7

Kontakt: John Nielsen,

tlf. 30 23 30 68.

For teenagere med interesse

for sang, musik, drama, dans,

teknik og kreativt arbejde.

Mødes i kirkecentret hver

tirsdag kl. 19.00 - 21.30.

Sognenyt: November - Januar

DØBTE

Levring

Corné Marinus Steenwijk, Hindbjerg

Kjellerup

Kian Asferg van Leeuwen, Kjellerup

Smilla Nielsen, Kjellerup

Emma Munk Larsen, Grauballe

Karoline Würtz Ginnerup, Tøndborg

Ida Riberholt Søndergaard, Kjellerup

Emma Kirk Riger, Vinderslev

Fra Redaktionen

Næste nummer dækker månederne juni -

august. Stof til dette blad skal være redaktionen

i hænde senest den 29. april 2013

Sendes til: sogn@kjellerupkirke.dk

Ansvarshavende redaktør: Winnie N. Rischel

Opsætning: Lisa Bjærre Olsen

Tryk: Øko-tryk, Skjern

Forside foto: Konfirmander på weekend.

Foto på denne side: Minikonfirmander.

DØDE OG BEGRAVEDE

Kjellerup

Poul Erik Johansen, Kjellerup

Henry Wendel Jakobsen, Marsvinslund

Bent Rosenkrans Hansen, Kjellerup

Kirstine Jakobsen, Kjellerup

Lars Kristensen, Kjellerup

Svend Erik Vindum, Kjellerup

Birthe Toftholm Kok, Bøgild

Olivia Jensen, Kjellerup

Gunhild Marie Vinter, Kjellerup

Edith Thomsen, Kjellerup

Grete Jensen, Kjellerup

Kathrine Elisabeth Lauridsen, Kjellerup

2013 nr. 2 Marts - Maj 15


Kirkelig vejviser

LEVRING

Graver:

Per Rosendal

Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup

mail: graverlevring@gmail.com

Tlf. 25 32 29 87

Organist:

Anna Benner Svendsen

mail: annabennersvendsen@gmail.com

Tlf. 86 88 12 77

Kirkesanger:

Hanne Madsen

mail: hanneklaris@gmail.com

Tlf. 86 88 25 27

Menighedsrådsformand:

Edith Clausen

mail: antonvc@hotmail.com

Tlf. 86 88 63 36

Kirkeværge og kasserer:

Anker Tang Sørensen

mail: anker@post1.dknet.dk

Tlf. 86 88 15 56

Kirkekontoret:

Jens-Ejler Jensen

Kordegn, Kirkebakken 8, 8620 Kj.

Tlf. 86 88 31 33,

E-mail: post@kjellerupkirke.dk

Åbent for henvendelser:

Tirs-, ons-, fredag kl. 9.00-12.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Henvendelse for bl.a. : dåb, vielse,

navneændring, fødsel, dødsfald og

reservation af kirkecentret.

Præsterne:

Klaus Buch Møberg

Bygaden 61, Levring

8620 Kjellerup

mail: kbm@km.dk

tlf. 24 88 53 53

KJELLERUP

Winnie Nørholm Rischel

Digterparken 1, 8620 Kj.

mail: wnr@km.dk

tlf.: 24 88 53 54

www.kjellerupkirke.dk

Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8

Udlån af Kirkecentret: Kontakt kirkekontoret.

Kirkegårdsleder:

Henning Graugaard Nielsen, mail: hgn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 55. Kontor i kapelbygningen.

Kirketjener:

Inga Tind Kristensen, mail: itk@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 56

Organist:

Niels Peter Hornstrup, mail: nph@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 57

Sognemedhjælper:

Lisa Bjærre Olsen, mail: sogn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 24 88 53 58

Menighedsrådsformand:

Grethe Bjærre, mail: formand@kjellerupkirke.dk

tlf. 86 88 24 88

Kirkeværge:

Kai Rasmussen, mail: kirkevaerge@kjellerupkirke.dk

tlf. 86 88 23 52

Kirkebil:

Kirkebilen kører til alle

gudstjenester, koncerter,

sogneaftner og højskoletimer.

Passagererne afhentes på

bopælen.

Henvendelse til Thorning Taxi

tlf. 86 88 01 75 dagen før,

undtagelsesvis 2 timer før.

Pris 20,00 kr.

More magazines by this user
Similar magazines