Juni - Juli - August 2010 - Balle Kirke

ballesogn.dk

Juni - Juli - August 2010 - Balle Kirke

Balle Sogns Kirkeblad

Juni – juli – august 2010

Balle Sogn • Balle Bygade 3 • 8600 Silkeborg • www.ballesogn.dk

1


Redaktionen

Kirkekontoret: Balle Bygade 3

tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690

Åbent man.-fre. kl. 9-13

Torsdag tillige 16-18

Kordegn: Jørgen Lundholm Jensen

e-mail: jlje@km.dk

Kordegn: Vakant

Sognegården: (køkken) tlf. 8681 2755

Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55

tlf. 8681 2353, e-mail: kirkeby@post.tele.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag 11-12

mandag 10-11. Træffes ikke fredag

Sognepræst: Martin Ishøy, Frejasvej 17

tlf. 8681 6812, e-mail:martinis@webspeed.dk

Træffes inden for rimelighedens grænser

Træffes ikke mandag

Sognepræst: Helle Kampmann

Dalvejen 55, tlf. 8681 2353

e-mail: h.kampmann@post.tele.dk

Træffes bedst tirsdag 18-19, torsdag 12-13

Træffes ikke fredag

Sognepræst/Sognemedhjælper:

Lone Skaaning Rasmussen

Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup

Tlf. 2933 3755

e-mail: Lsr@ballesogn.dk

Træffes ikke fredag

Graver og kirketjener:

Ellen Skamris Jeppesen

e-mail: ballekirkegaard@pc.dk

Tlf.: 8681 2755 / 3086 1749

2

Redaktion:

Martin Ishøy (ansvarshavende)

Lars Kirkeby

Helle Kampmann

Lone Skaaning Rasmussen

Villy Larsen

Tom Ebbe Jakobsen

Hanne Østergaard

Kirketjener i Hvinningdal:

Dianna Marciniak, tlf. 4092 5612

Hvinningdal Kirke: Tlf. 8680 1884

Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg

Organist:

Mette Østergaard

Godthåbvej 4, 8766 Nr. Snede

Tlf. 4046 7242

E-mail: mannerik@post11.tele.dk

Formand: Tom Ebbe Jakobsen, Højervej 7

tlf. 2012 1411, e-mail: tej@shf.au.dk

Næstformand: Kirsten Bjerre Petersen

Hjort Nielsens Vej 16, tlf. 8682 2189

e-mail: kirstenbjerre@webspeed.dk

Kirkeværge: Villy Larsen,

Hvinningdalvej 67, Tlf. 8682 9119,

e-mail: villy.larsen@fibermail.dk

Balle FDF

Kontaktperson: Ulla Høgild Berg

Tlf. 8682 1447, e-mail: ullaberg@fiberpost.dk

De grønne pigespejdere BALLEHUSET

7-10 år: Conni Gregersen Petersen

Hjejlevej 24, tlf. 8682 5824

10-18 år: Vivian Edlund

Ege Alle 216, tlf. 8681 2321

De grønne pigespejdere HVINNINGDAL

Lene Greve, Ege Alle 211 – tlf. 3027 0924

Balle Pensionistforening

Vera Juul, Balle Kirkevej 43 A, tlf. 8685 5089

Forsidebillede:

Collage

af Jacob, 7A, Hvinningdalskolen


Hvad er kirken?

Kirken, den egentlige kirke, den lettere

udefinerlige størrelse, som man i daglig

tale mener med ordet ”kirken”, er altid

under forandring. Den forandrer sig

pga. den praksis, som den har, og den

forandres, fordi omgivelserne hele tiden

forandrer sig. De seneste 10 år er ingen

i tvivl om, at der er kommet meget mere

politisk styring i kirken. Dvs. politikerne

og kirkeministeriet har i langt højere grad

end tidligere ændret og reguleret på kirkens

liv. Nogle af disse ændringer er der

grund til at være glade for. Det er eksempelvis

godt, at der er kommet mere styr

på kirkens penge. Sagen om vielser af

homoseksuelle er et godt eksempel på,

at politikerne var lige ved at diktere kirkens

vej, og adskillige politikere har svært

ved at forstå, hvorfor de ikke skulle det,

eller hvorfor de skulle vente på, at kirken

selv overvejede sagen. Den midlertidige

løsning på sagen om homo-vielser blev

så, at den politiske beslutning afventer

kirkens egen kommissionsrapport. Jo,

jo. Men den kommission eller det udvalg

finder sted i kirkeministeriets regi – som

3

Fokus

også er et politisk sted. At nogle opfatter

folkekirken som en statskirke, kan ikke

undre (selv om det er ukorrekt).

Kirken er altså i stigende grad blevet

ledet fra politisk hånd i hvert fald de seneste

10 år. Men det er jo ikke, fordi politikerne

har tilsidesat nogle love eller regler.

De har ikke lavet om på de juridiske spilleregler.

Det har blot været nødvendigt, at

der blev truffet nogle beslutninger og ført

”en politik”, og der har ikke rigtigt været

andre end politikerne, som befandt sig i

en position til at træffe beslutningerne.

Man har talt om et magttomrum i folkekirken.

Man har også talt om kirkens velordnede

anarki. Men disse forestillinger

hviler på nogle uudtalte forudsætninger,

nemlig en naturlig forståelse mellem biskopper

og kirkeminister og på alle niveauer

i kirken i forhold til regering og

hele den politiske sfære. Det forudsatte

nogle kirkepolitiske fingerspidsfornemmelser,

som simpelthen hører en stadig

fjernere fortid til.

fortsættes s. 12


Kristentro

Om konfirmander, spejle og fællesskab med Jesus Kristus

Af Lone Skaaning Rasmussen

Hvert år drager vi præster med vores konfirmander

på udflugt. For det meste går turen

til Århus, hvor vi på vejen gør holdt ved

Grønbæk Kirke og ser de gamle smukke

kalkmalerier. Vi besøger Århus Domkirke og

som oftest også en nyere kirke.

I år ville vi også prøve noget nyt. Vi bestilte

en rundvisning på kunstmuseet ARoS. Efter

rundvisningen, hvor vi blandt andet så Jakob

Holdts fotoudstilling ”Tro, håb og kærlighed”,

fik konfirmanderne lov til at færdes frit i kælderetagen,

som består af en labyrint med 9

forskellige rum med hver deres kunstværk.

De 9 rum er reserveret til international lys,

video og installationskunst. Antallet af rum

refererer til Dantes guddommelige komedie,

hvori indgår en rejse gennem de ni kredse

i dødsriget. Fra Helvede går opstigningen

over Skærskildsbjerget til det Guddommelige

lys i Himmerige. En lignende opstigning kan

publikum opleve fra mørket i De 9 rum, til det

klare dagslys på ARoS' tagterrasse.

Jeg gik også rundt og kiggede, og jeg kom

til et rum, hvor nærmest alle konfirmanderne

var sammenstimlede. Jeg måtte se, hvad der

mon foregik af interessante ting netop der.

OG JA, alle konfirmander var stimlet sam-

4

men i et rum fyldt med spejle. Teenagere

har jo ry for gerne at ville spejle sig. Dette

blev til fulde bekræftet! Eller måske har konfirmander

bare forstand på god kunst. For

et ganske forunderligt kunstværk var det.

Dette fantastiske kunstværk, som var så dragende,

er lavet af den dansk/islandske kunstner

Olafur Eliasson. Værket er fra 2007 og

hedder ”Omgivelser.” Man bevæger sig ind

i et lille bitte rum med spejle installeret i gulv,

loft samt sider, der med kalejdoskop viser beskueren

i de uendelige rum. Min højdeskræk

blev bestemt aktiveret. Ikke mindst, da en

konfirmand smed sin hue, og det så ud, som

om huen faldt mange, mange meter ned. Når

man gik længere ind i rummet, kunne man

stikke hovedet ind i en åbning, og så kunne

man se sit eget hoved omkring 1000 gange.

Jeg tjekkede selvfølgelig lige min frisure og

kunne til min store tilfredshed konstatere, at

den var ok. Det er jo ikke kun konfirmander,

der er forfængelige. Og så slog det mig, hvor

koldt og ensomt dette scenarie var. Som om,

jeg befandt mig alene i en verden, hvor der

ikke fandtes andet end mig, mig og mig.

En verden, hvor der kun findes mig, mig og

mig, er jo netop det modsatte af, hvad megen

konfirmandundervisning, og i det hele taget,

hvad kristen forkyndelse går ud på. Ved hver

eneste dåb bliver der sagt: ”Se, jeg er med

jer alle dage, indtil verdens ende.” Ethvert

menneske er omsluttet af Guds kærlighed

og derfor aldrig fuldstændig overladt til sig

selv. Som kristne mennesker er vi dybt afhængige

af hinanden, og det er ikke en fejl,

som vi må leve med. Det er selve meningen

med livet. Fællesskabet med hinanden og

ikke mindst fællesskabet med Vor Herre

Jesus Kristus. En af de ting, jeg lægger meget

stor vægt på, i min undervisning af konfirmander,

er, at jeg så gerne vil have dem til

med hjertet at forstå, at kristen tro ikke bare

er noget kedeligt noget, der foregår i kirken

søndag formiddag. Det er det selvfølgelig

også, og deltagelse i søndagshøjmessen


hører til konfirmandforberedelsen. Men

kristen tro har rent faktisk noget med

konfirmandernes liv og erfaringsverden

at gøre. Faktisk er vores liv flettet sammen

med Jesu liv, vores død flettet sammen

med Jesu død og vores opstandelse

flettet sammen med Jesu opstandelse. I

år har mine konfirmander arbejdet med

deres selvvalgte konfirmationsord. De

skulle lave en collage med disse ord og

så illustrere, hvordan netop denne bid

evangelium havde med deres liv at gøre.

Resultatet blev ganske fint, hvilket blandt

andet kan ses på denne side.

Den amerikanske forfatterinde Marilynne

Robinson har skrevet en meget rørende

roman, der hedder ”Hus og hjem”. Den

handler kort fortalt om to piger, hvis mor

begår selvmord, og de to piger efterlades

hos deres gamle mormor. Da mormoren

dør, overlades de to piger til deres sindslidende

moster, og begge har de en dybfølt

længsel efter det, som engang var og

som engang igen skal komme.

Det lille stykke, som jeg her vil fremdrage,

viser, hvordan evangeliets budskab

er sammenflettet med vores levede

liv, også for os der for længst har overstået

konfirmationsalderen.

”Hver eneste sorg indeholder kimen

til tusind sange, og hver sang genkalder

tusind sorger, og således er de uendelige

i deres antal og alle den samme.

Hukommelsen er sansen for tab, følelsen

af tab, og tabet trækker os efter sig. Gud

selv blev trukket efter os, ned i den malmstrøm,

der dannedes, da vi faldt. Det siger

historien i hvert fald. Og mens han var på

jorden, reparerede han familier. Han gav

Lazarus tilbage til sin mor, og han gav

centurionen sin datter igen. Han genindsatte

tilmed det ødelagte øre på den

soldat, der kom for at arrestere ham – en

kendsgerning der giver os begrundet håb

om, at genopstandelsen vil være præget

af, at der er ofret betydelig opmærksomhed

på detaljen. Som menneske følte

han, hvordan døden trak i ham, og som

Gud må han have spekuleret mere, end

vi gør over, hvordan det mon ville være.

5

Kristentro

Man ved, at han har gået på vandet, men

han var ikke født til at drukne. Og da han

døde var det sørgeligt – sådan en ung

mand, så lovende, og hans moder græd,

og hans venner kunne ikke tro, de havde

mistet ham, og historien spredtes overalt,

og sorgen kunne ikke lindres, før han

blev så hårdt savnet og så stærkt husket,

at hans venner følte, han gik ved siden af

dem på vejen, og da de så en koge fisk på

bredden, vidste de, at det var ham, og de

satte sig ned for at spise aftensmad med

ham. Der er så lidt at huske om folk – en

anekdote, en samtale rundt om et bord.

Men hver eneste erindring bliver vendt

og drejet, om og om igen, hvert ord, lige

meget hvor tilfældigt det er, skrevet i hjerterne,

i håb om at erindringen vil opfyldes

af sig selv og blive kød, og de vandrende

vil finde hjem, og de forsvundne, som vi

altid føler vi savner, vil omsider træde ind

ad døren og stryge os over håret med

samme drømmende ømhed, som de plejer,

og det var ikke meningen, vi skulle

have ventet så længe.”

Dette lille stykke viser også på smukkeste

vis, hvordan vores liv er flettet sammen

med Jesu liv. Hvordan vores død er

sammenflettet med Jesu død. Hvordan

vores opstandelse er sammenflettet med

Jesu opstandelse. Både for konfirmander

og alle vi andre. Med ønsket om en lys

og glædelig sommertid.


Tilbageblik

Dåbstræf

Igen i år indbød Balle Sogn til dåbstræf i

Balle Kirke. Alle døbte børn bosiddende i

Balle Sogn, og som i år fyldte/fylder 5 år

blev indbudt. Mange tog imod indbydelsen,

og mødte op til gudstjenesten. Ved gudstjenesten

blev der fortalt om dåben og dens

betydning for både børn og voksne.

I sognegården blev der leget, og de indbudte

dåbsbørn fik en såkaldt Fadervorbamse

med hjem, så børnene sammen med deres

forældre og bamse kan bede Fadervor inden

sengetid. På billedet ses de glade ejere af

en Fadervorbamse.

Fastelavnsgudstjeneste i Balle Kirke

Endnu engang var Balle Kirke vært ved

en gudstjeneste, hvor kirkegængerne var

lidt ud over det sædvanlige. Ved gudstjenesten

deltog skam både en blæksprutte,

en farlig haj, klovne, fine damer, sørøvere

og en enkelt smølf. Så det var en ganske

særlig og festlig gudstjeneste. Efter gudstjenesten

var der tøndeslagning, og både

kattekonge og kattedronning blev kåret. Til

slut blev der spist lækre fastelavnsboller i

sognegården. Vi gentager succesen til næste

år.

Lone Skaaning Rasmussen

6


Minikonfirmander fra Balleskolen

Endnu engang har 3 hold minikonfirmander

fra Balleskolens 3. klasser fyldt Balle

Kirke og Sognegård med liv og glade

dage. Hver lektion blev indledt med bedeslag,

stilhed og lystænding foran alteret

i vores gamle kirke. Efterfulgt af et par

salmer, Fadervor, trosbekendelse og velsignelse.

For det meste i god ro og orden.

I sognegården blev der fortalt bibelhistorie,

og somme tider var det sjove samtaler,

der kommer ud af det. For eksempel

da jeg havde fortalt om Jesu dåb, røsten

der lød fra himlen og Helligånden, der kom

svævende ned fra himlen som en due. Da

vi så lidt senere taler om historien, spørger

jeg børnene, hvilket dyr som var symbol

på Helligånden? Hvilket dyr det nu var, der

kom svævende ned fra himlen, da Jesus

blev døbt? En dreng rækker hånden op

og siger: Var det ikke et æsel?

En anden gang præsenterede jeg kostumer

til påskespillet, og ypperstepræsterne

skulle jo også have kostumer, så

jeg havde fundet et klæde, som så skulle

oven på en kongekrone. Da jeg præsenterede

dette for de søde børn, spurgte

jeg, om jeg ikke godt kunne ligne en ypperstepræst.

De så lidt tvivlende ud, og

jeg spurgte så, om jeg mon mere lignede

en prinsesse. Hvortil én tørt replicerede:

”Du ligner nu mere en dronning!” Ak ja,

sådan kan man få sandheden at vide.

På billederne ses minikonfirmanderne

til afslutningerne som forløb over tre aftener.

Vi lavede et lille påskespil, og minikonfirmanderne

sang salmer af hjertets

lyst, godt hjulpet på vej af sognets nye

organist Mette Østergård. En stor tak skal

lyde til minikonfirmanderne og deres forældre

for opbakningen fra os i Balle Sogn.

Lone Skaaning Rasmussen

7

A-klassen

B-klassen

C-klassen

Tilbageblik


Sogneindsamling

Sogneindsamling

Årets sogneindsamling gik rigtig godt. Der

er mange gevinster ved sådan en indsamling.

Der er selvfølgelig den helt kontante

gevinst; i år blev det til det rekordstore beløb

54.000,- til verden nødlidende, helt præcis

til de mange der allerede er tragisk berørt af

klimaforandringerne, primært i Bangladesh.

Tak til alle der bidrog i år!

Vi kan jo ikke redde alverden, men vi kan

faktisk være med til at gøre en reel forskel

for i hvert fald nogle mennesker, der får deres

liv ændret fra håbløshed til håb. Det

har vi nu gjort i en del år i Balle Sogn, og vi

agter at blive ved med det. Det er godt, at

Folkekirkens Nødhjælp har opfundet ”sogneindsamlingen”

og fastholder konceptet.

Men der er andre fordele. Kirken er længe

blevet kritiseret for at møde mennesker på

en måde, hvor de skal være passive. Det er

nu en misforståelse af de gudstjenester, der

er en af kirkens ”kerneydelser”. Men sogneindsamlingen

er et meget stærkt eksempel

på en mulighed for at være aktive og ”leve

troen”. Moderne mennesker vil gerne gøre

det, de tror. Præcis det er, hvad der sker i

sogneindsamlingen. Man tror, man kan gøre

en forskel, og det gør man – fordi man tror

på, at vi skal hjælpe de fattige og nødlidende.

For det tredje er sogneindsamlingen en stor

8

gevinst i kirkens undervisning af konfirmander.

Konfirmandundervisningen går ikke bare

ud på at lære de unge, hvad kristendommen

er rent teoretisk – de skal lære det i praksis.

Det kommer de ikke til, med mindre de prøver

at tro, og troen er en levende ting, som inddrager

både hjertet, munden og hænderne

(Grundtvig). Hænderne er her fødderne. De

skal ud at gå med indsamlingsbøssen for at

lære en af de vigtige betydninger af at elske

deres næste som sig selv. Sogneindsamlingen

er et rigtig godt bidrag til det troens praktikophold,

som konfirmationsforberedelsen er.

Martin Ishøy


Med udgangen af april

måned 2010 fratræder kordegn

Anny Calundan for at

gå på pension, og med udgangen

af juni måned 2010

fratræder ledende kordegn

Jørgen Lundholm Jensen

for at tiltræde en stilling som kordegn i

Gødvad Sogn, en stilling hvor der ikke som i

Balle er weekendforpligtelse i kirken.

Det er med beklagelse og forståelse, at

vi tager afsked med to dygtige og engagerede

medarbejdere, og vi ønsker Anny

en god tredje alder med mulighed for at

dyrke sine mange interesser og Jørgen

held og lykke med det nye job i Gødvad.

Som administrativ medarbejder er det

svært at få tingene til at hænge sammen,

når man både skal passe et stort kontor

og samtidig være til rådighed både lørdag

og søndag. Det slider på både familielivet

og giver et stort pres for at nå det hele.

Fra menighedsrådet skal lyde en stor

tak til Anny og Jørgen for henholdsvis 4

og 6 års arbejdsindsats.

Menighedsrådet er gået i gang med at

ansætte nye medarbejdere til kordegnekontoret,

og i forbindelse hermed stiles

der efter at adskille kirkeforpligtelsen fra

kordegnestillingen. Stillingerne forventes

besat i løbe af maj måned med tiltrædelse

omkring 1. juli 2010.

Graver

I forbindelse med en omrokering på kirkegården

har graver Conni Gansholm

Christensen ønsket at vende tilbage til

sin gravermedhjælperstilling, og derfor

har menighedsrådet efter opslag ansat

Ellen Skamris Jeppesen som ny graver

pr. den 1. maj 2010.

Vi byder Ellen velkommen til Balle Sogn

og ser frem til et godt og konstruktivt

samarbejde.

Tom Ebbe Jakobsen

9

Medarbejdere

Kordegn TAK til alle i Balle Sogn

Jeg har besluttet at

gå på pension med

udgangen af april

måned efter 4 år og

4 måneder som kordegn

i Balle Sogn.

I mit arbejde på kirkekontoret

har jeg været

i kontakt med mange

mennesker her ved

min skærm og telefon ved skrivebordet.

Jeg har mødt mange af jer ude i sognet

enten personligt her på kontoret, i

telefonen eller på mailen med alle jeres

ønsker og spørgsmål, som jeg har bestræbt

mig på at opfylde og besvare efter

bedste evne for at servicere jer på

bedste vis.

TAK for en god tid, en tid hvor jeg har

modtaget megen glæde hos eksempelvis

nybagte forældre, eller to som gerne

vil giftes, kommende konfirmander og

alle de små minikonfirmander, men også

sorg hos den, der lige har mistet. Al den

glæde går lige til hjertet ligesom hjertet

græder i mødet med det menneske, som

er i sorg. En meningsfuld gerning har det

været, som jeg kan se tilbage på med

fortrøstning og i taknemmelighed.

TAK for opbakning, råd og vejledning

- TAK for fint samarbejde til alle mine

medspillere – personalet - i Balle og

Hvinningdal Kirker, i Sognegården og

Balle Kirkegård samt til Balle Sogns

Menighedsråd.

Anny Elisa Calundan

Kordegn


Det grønne hjørne

Hvem taler miljøets sag?

Blandt mennesker der mener, vi skal passe

på miljøet, fordi det ville være umoralsk ikke

at gøre det, kan man ofte støde på en tankegang,

som man kalder ”cirklen, der udvider

sig”. Den tankegang kan hente oplagt

støtte i historiens gang. Det er nemlig sådan,

at omfanget af dem, som der er grund til at

behandle moralsk for deres egen skyld, er

vokset støt op gennem historien. Engang

skulle man kun vise hensyn til sine egne;

sin familie, sin stamme, sine landsmænd.

Langsomt udvider omfanget (cirklen) sig

til at omfatte alle mennesker. På et tidspunkt

finder man ud af, at det er umoralsk

at forskelsbehandle mennesker, blot fordi

deres forfædre engang var slaver, og deres

endnu tidligere forfædre stammede fra

Afrika. Senere opdager man, at det er umoralsk

at forskelsbehandle mennesker, fordi

de er kvinder. I slutningen af 1700-tallet indser

filosoffen Jeremy Bentham, at den dag

vil komme, hvor heller ikke antallet af ben,

fire eksempelvis, kan retfærdiggøre vilkårlig

behandling, men at man må tage moralske

hensyn til dyr. Historisk set har moralens cirkel

eller omkreds altså udvidet sig, og i dag

10

mener nogle, at enhver livsform påkalder sig

et eller andet moralsk hensyn.

Set fra et kristent perspektiv er det oplagt

at begrunde den opfattelse med, at de alle

sammen er Guds skabninger, og i Bibelens

skabelsesberetning ser Gud, at alt hvad han

har skabt ”er godt”. Imidlertid er der et problem.

For mens folk fra andre nationer, tidligere

undertrykte og slavebundne mennesker,

samt kvinder og børn kan tale deres egen

sag, er de andre skabninger – fra rideheste

og hyggehunde til muldvarpe og planter –

ikke i stand til at tale deres egen sag. De kan

heller ikke stemme og vælge politikere ved

demokratiske valg. De skal have nogen til at

tale deres sag. Det er nemlig meget let at betragte

dem som midler til sager, der er dem

fremmede. Det er meget let udelukkende at

betragte dem ud fra, hvor meget de kan blive

til i penge. Så hvem taler de umælendes sag?

Ville det ikke være særdeles nærliggende

at sige, at den opgave naturligt ligger hos de,

der mener, at de alle sammen er Guds skabninger,

Guds gode skaberværk, dvs. kirken?

Martin Ishøy


Korskole Kirkekor

Korskole torsdag kl. 14.10-14.50 i Balle

Sognegård.

Alle fra 4.-5. klasse og minikonfirmander

i Balle Sogn er velkomne. Her lærer

du at synge og forberede dig til optagelsesprøven

til kirkekoret. Tilmelding hos

organist Mette Østergaard.

Koncert i Hvinningdal kirke

torsdag den 26. august kl. 19.30

Torsdag den 26. august kl. 19.30 vil

vores organist, Mette Østergaard

slippe orgeltangenterne og lave en

Liedkoncert, sammen med sin mor

Manne Østergaard og sognepræst

Helle Kampmann.

Mette udgav i 1999 cd'en "Havfrue

Sange" med musik af Lange-Müller

og Heise. Samme år blev cd'en i P2bladet

"Klassisk Musik" udnævnt til at

være en af de tre bedste udgivelser i

1999 med klassisk musik. Det er sange

fra denne cd, man vil kunne høre i

Hvinningdal kirke. Bl.a. Lange-Müllers

sangcyklus "Sulamith og Salomon",

som Lange-Müller komponerede allerede

som 18-årig, efter at have læst B. S.

Ingemann's gendigtning af Højsangen.

Helle Kampmann vil denne aften læse

op af Højsangen, og man vil ikke et

sekund være i tvivl om den virkning,

11

Musik

Kirkekor torsdag kl. 15.00-16.30 i Balle

Sognegård.

Alle fra 11-19 år er velkomne efter bestået

optagelsesprøve, hvor vi prøver

din rytmefornemmelse, og om du kan

synge rent.

Vi medvirker til gudstjenester ca. hver

anden weekend, og vi vil deltage til koncerter

og tage på et årligt korstævne.

Løn vil blive udbetalt efter alder og

fremmøde.

det må have haft på den unge Lange-

Müller, som hele livet måtte døje med

en næsten konstant hovedpine.

Aftenen vil også byde på musik af Anton

Heiller, den østrigske organist, som var en

enestående fortolker af barokmusikken,

specielt Bach. Heiller udforskede dodekafonien,

12-tone-teknikken, som vil kunne

høres denne aften i Heillers fadervor.

Aftenen vil slutte med kendte operaarier

og kirkearier, bl.a.Schuberts Ave Maria.


fortsat fra s. 3

Fokus - forts.

Så kirken har nogle gevaldige udfordringer.

Vi er nogle, som mener, at hvis denne udvikling

fortsætter, vil kirken afvikle sig selv og

transformere sig om til et offentligt religionsvæsen.

For at undgå dette, er det bydende

nødvendigt, at kirken selv bliver mere herre

i eget hus, hvilket vil indebære større magt

til både biskopper og kirkens egne lægfolk.

Og det er en meget besværlig øvelse. Der er

ingen, der ved, hvem der har serveretten, og

der er heller ingen, der har en rigtig ketsjer.

Og har man nogen sinde hørt om politikere,

der frivilligt gav afkald på magt? Politikere

giver nødig slip på en sag, før den bliver en

belastning. Det kunne kirken godt gå hen

og blive ad åre. Det vil være meget klogt af

kirken at træde i karakter som kirke, inden

det sker. Så det ikke sker.

Derfor er det rigtig vigtigt, at kirken på alle

niveauer gør sig klart, hvad den er, og hvad

den skal og vil. Hvor den vil hen. Den skal

altså have en vision. Ingen i kirken er vel i

tvivl om, at kirkens eksistensberettigelse,

dens grundlag og formål er evangeliet om

Jesus Kristus. Kirken skal forkynde evangeliet

og gøre det levende hos mennesker.

Spørgsmålet er, hvad kirkens selvforståelse

er, når den ”forkynder evangeliet”. Måden at

få sat ord på det er at udforme en vision for

kirken, dvs. en formulering af en situation,

hvor kirken lykkes og kommer til sin ret. Det

forudsætter en forståelse af, hvad kirken

er kristent betragtet; hvad betyder det, at

Jesus siger til sin discipel Peter, at han er den

klippe, som Jesus vil bygge sin kirke på – lige

efter at Peter har erklæret, at Jesus er den

levende Guds søn? Hvis vi, kirken, er Peter,

hvem er vi så? Hvor kommer Helligånden,

Guds ånd, kraften fra det høje, ind, når ”den

hellige, almindelige kirke” i trosbekendelsen

er den første af Helligåndens gerninger? Og

videre: Hvordan kan den kirkeforståelse, som

her kommer til orde, komme i spil med samtiden?

Hvis vi ikke kan svare på det spørgsmål,

har vi ingen kirkeforståelse, og så ser

12

det egentlig sort ud for kirkens udvikling.

Men sådan behøver det ikke at være.

Kirken er altid et kulturelt fænomen. Den er

en del af kulturen, her hos os og alle steder,

hvor der findes kirker. Så opgaven med at

udforme en vision for kirken går ud på at

beskrive de (i bredeste forstand) kulturelle

former, som kirken optimalt set skal antage

i lyset af sin opfattelse af sin identitet som

Kristi kirke. Kirken har en sendelse i verden,

et opdrag fra Gud, som bestemmer dens

identitet. Hvordan ser den situation ud, hvor

kirken lykkes med sit opdrag, lykkes med

”at være kirke”?

At arbejde med dette spørgsmål, er en

vedblivende og særdeles vigtig opgave for

ethvert menighedsråd og enhver præst i

dette land i tiden, der kommer.

Martin Ishøy


Kunst i Balle sognegård

Hen over sommeren vil man kunne

nyde ikke blot én, men to udstillinger,

lavet af kursister på AOF’s malehold.

Fra den 4. juni til midt i juli er det

et hold, som samles på Balleskolen

med Randi Kornerup-Bang som lærer,

der udstiller.

Fra den 19. juli og august ud kan

man nyde billeder af et af Inge Lis

Jørgensens AOF hold, som flere gange

tidligere har udstillet i Sognegården.

Man kan roligt sige, at det bliver en

æstetisk sommer i Balle Sognegård.

Kom op at se på kunsten. Eller kom

flere gange og bliv inspireret til at se

verden på en kreativ måde.

Friluftsgudstjeneste i ”Slugten”

ved Balle Torv

Mandag den 31. maj kl. 18.00

Der afholdes friluftsgudstjeneste i

”Slugten ” ved Balle Torv mandag den

31. maj kl. 18.00. Gudstjenesten er i

samarbejde med FDF og De grønne pigespejdere.

Gudstjenesten er for alle,

så kom og vær med til en festlig gudstjeneste

i det fri. Forhåbentlig i solskin!

Gudstjenesten er ved Martin Ishøy.

13

Arrangementer

Vi holder fernisering på den første udstilling

fredag den 4. juni kl. 17.00

Fernisering på den følgende udstilling

bliver søndag d. 25. juli efter højmessen,

dvs. kl. 12.00.

Alle er velkomne!!

Verner Huus Kaj Oluf Jensen

Koncert i Hvinningdal kirke

torsdag den 26. august kl. 19.30

Denne aften vil vores organist Mette

Østergaard slippe orgeltangenterne og

lave en Liedkoncert, sammen med sin

mor Manne Østergaard og sognepræst

Helle Kampmann. (Læs mere s. 11)

Foredrag i Balle sognegård

tirsdag den 14. september 2010

kl. 19.30

”Præsten der kom i Paradis – uden at

dø!”

Et foredrag om præsten Vilhelm

Stenders forunderlige opbrud og rejse

til ét af jordens fjerneste egne.

Vilhelm Stender var præst i den danske

folkekirke gennem 28 år, da han i 2002

solgte alle sine ejendele, inklusive sine

5000 bøger, for at rejse til The Kingdom

of Tonga, en lille Stillehavs øgruppe,

der ligger 3000 km nordøst for New

Zealand.

I foredraget vil vi komme til at høre om

øernes fantastiske dagligliv, men også

om Vilhelm Stenders egne bevæggrunde

til at foretage så drastisk et opbrud


Fra sognet

fra ”den slagne landevej”. Hvem af os har

ikke en lille drøm om at høre palmesus og

sidde og kikke på turkisblåt Stillehav, alt

imedens vi genopdager gode glemte tanker?

At slippe for alt bøvlet herhjemme med at

skovle sne om vinteren og slå græs om

sommeren og arbejdets nødvendige trædemølle.

Foredragsholderen havde modet,

mulighederne og viljen til at gøre sit bo op

og smide sikkerhedsnettet overbord.

For Vilhelm Stender blev det til 7 år i dette

Tonga rige, syv år med uforglemmelige oplevelser,

som Vilhelm Stender selv vil dele

med os tirsdag den 14. september kl. 19.30

i Balle Sognegård.

Vel mødt til en oplevelses-fortælle-aften.

Arrangør:

Balle Menighedsråd

ved Helle Kampmann

Syngsammen i Balle Sognegård

Syngsammen starter igen til september.

Den første torsdag i måneden, fra 10.30

-11.30 i Balle Sognegård. Så reserver allerede

nu torsdag den 2. september, den

7. oktober, den 4. november og den 2. december.

Vi vil synge årstidens sange, og der vil

også blive tid til en kop kaffe.

Babysalmesang i Balle Kirke

Til efteråret – se www.ballesogn.dk - begynder

et nyt hold babysalmesang i Balle

14

Kirke. Vi tilbyder endnu engang formiddage

med salmesang og sæbebobler. Efter

salmesangen drikker vi kaffe og spiser

rundstykker. Vi mødes ca. 8 gange.

Det koster 200 kr. at deltage og inkluderer

en cd med salmer, rundstykker og kaffe/

the. Kontakt Lone Skaaning Rasmussen.

Mail: LSR@ballesogn.dk. tlf. 2933 3755.

Balle Pensionistforening

i samarbejde med

Balle Menighedsråd

Torsdag den 17. juni kl. 14.00

i Salen på Ballelund Plejehjem

Vi får besøg af Konsulent Lone Kjeldsen

Hessellund, som kommer og fremviser/

demonstrerer tæpper fra Bioteknik med

pulserende magnetfelter. Brugen af disse

tæpper hjælper mod søvnløshed og blandt

andet gigtsmerter! Der er mulighed for at

købe på stedet.

Pris kr. 60. Alle er meget velkomne.

Torsdag den 26. august

- sommerens heldagsudflugt.

Opsamling begynder i Øster Bording kl. 8.00.

Vi kører til Fyns-land, nærmere til

Kerteminde. Vi drikker formiddagskaffe

på Langeskov Kro, besøger Johannes

Larsens kunstmuseum og Svanemøllen.

Derefter en god middag på Restaurant

Marinaen, for så at besøge attraktionen

Fjord og Bælt og ser, at de fodrer marsvin

og legesyge sæler. Her findes også

mange spændende akvarier. Intet besøg

i Kerteminde uden at hilse på Amanda

og vi kigger lidt på omgivelserne, inden

vi begynder hjemturen, hvor vi selvfølgelig

skal have Kaffe, og det bliver igen på

Langeskov Kro. Derefter lige hjem.

Pris kr. 300 for bus og forplejning hele

dagen + entré.

Tilmelding senest den 19. august på 8685

5089 eller 8682 661. Bedst mellem 9-12.

Alle er meget velkomne.


DR-kirken

Hver søndag kl. 14.00 viser DR1

”DR-kirken”, som i nogle år har

erstattet søndagens transmitterede

højmesse. Det er i dag gudstjenesteudsendelser

af 45 min.

varighed, ikke sjældent med en

lidt utraditionel tilgang.

Der er nu optaget to grønne gudstjenester

med en af sognets præster,

Martin Ishøy, til DR-kirken.

Ved disse gudstjenester medvirker

desuden sognets organist,

Mette Østergaard, og kordegn

Jørgen Lundholm Jensen, foruden

en menighed hovedsaligt

bestående af mennesker fra Balle

Sogn og omegn.

Disse gudstjenester vil blive sendt

på DR1 henholdsvis 6. juni og

13. juni kl. 14.00, og de vil desuden

kunne ses på adressen:

http://www.dr.dk/dr1/drkirken.

Gudstjenester Ballelund kl. 14.30

(kaffe fra kl. 14.00)

15

Kirke-Taxa

Det sker

I forbindelse med gudstjenester og

kirkelige arrangementer kan taxi rekvireres

hos Silkeborg Taxa, tlf. 8680

6060 med henvisning til Balle Sogn,

som afholder udgiften.

Menighedsrådsmøder

Torsdag den 17.06.2010 kl. 19.00

ordinært menighedsrådsmøde

Tirsdag den 24.08.2010 kl. 19.00

ordinært menighedsrådsmøde

INDSAMLINGER

Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp

2. søndag e.trin.: FDF mission

9. søndag e.trin.: Dialogcentret og IKON

1.juni nadver Lars Kirkeby

15.juni Lone Skaaning Rasmussen

29.juni nadver Helle Kampmann

13.juli Lars Kirkeby

27 juli nadver Lone Skaaning Rasmussen

10.august Martin Ishøy

24.august nadver Helle Kampmann


Juni

Balle

Kirke

LK – Lars Kirkeby HK– Helle Kampmann MI – Martin Ishøy LSR – Lone Rasmussen

www.ballesogn.dk

Hvinningdal

Kirke

Søndag 6. 1.s.e.trinitatis 12.00 Dåbsgudstjeneste MI 10.30 Højmesse MI

Søndag 13. 2.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse LSR 10.30 Højmesse LK

Søndag 20. 3.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse MI 09.00 Gudstjeneste MI

Søndag 27. 4.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse LK -

Juli

Søndag 4. 5.s.e.trinitatis - 10.30 Højmesse HK

Søndag 11. 6.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse LK -

Søndag 18. 7.s.e.trinitatis - 10.30 Højmesse HK

Søndag 25. 8.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse MI -

August

Søndag 1. 9.s.e.trinitatis - 10.30 Højmesse LSR

Søndag 8. 10.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse MI

-

Søndag 15. 11.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse LSR 10.30 Højmesse MI

Søndag 22. 12.s.e.trinitatis 10.30 Højmesse HK 09.00 Gudstjeneste HK

Søndag 29. 13.s.e.trinitatis 12.00 Dåbsgudstjeneste LK 10.30 Højmesse LK

www.silkeborg-bogtryk.dk

More magazines by this user
Similar magazines