Tuberkulose i middelalderen - adbou.dk

adbou.dk

Tuberkulose i middelalderen - adbou.dk

13.2.3 Opsamling på fordelingen mellem kirkegårdene ............................ 64

13.3 Fordelingen mellem land og by............................................................... 65

13.3.1 Tuberkuloserelaterede læsioner ..................................................... 65

13.3.2 Signifikante læsioner. ...................................................................... 65

13.3.3 Opsamling på fordelingen mellem land og by ................................ 66

13.4 Fordeling mellem armstillingerne ........................................................... 66

13.4.1 Tuberkuloserelaterede læsioner ..................................................... 66

13.4.2 Signifikante læsioner ....................................................................... 67

13.4.3 Opsamling på fordelingen mellem armstillingerne ........................ 67

13.5 Opsamling på fordelingen af individer med læsioner ............................. 68

14 FORDELINGEN AF LÆSIONER .......................................................................... 69

14.1 Fordelingen af læsioner mellem mænd og kvinder. ............................... 69

14.1.1 Tuberkuloserelaterede læsioner ..................................................... 69

14.1.2 Signifikante læsioner ....................................................................... 70

14.1.3 Opsamling på fordelingen af læsioner mellem kønnene ................ 71

14.2 Fordelingen af læsioner på kirkegårdene. .............................................. 71

14.2.1 Tuberkuloserelaterede læsioner. .................................................... 71

14.2.2 Signifikante læsioner ....................................................................... 72

14.2.3 Opsamling på fordelingen på kirkegårdene .................................... 74

14.3 Opsamling på fordelingen af læsioner .................................................... 74

15 OVERLEVELSE .................................................................................................. 75

15.1 Overlevelsen for mænd og kvinder ......................................................... 75

15.1.1 Opsamling på mænds og kvinders overlevelse ............................... 76

15.2 Overlevelsen for de to køn med læsioner .............................................. 76

15.2.1 Opsamling på overlevelsen for de to køn med læsioner ................ 78

15.3 Individernes overlevelse på kirkegårdene .............................................. 79

15.3.1 Tuberkuloserelaterede læsioner. .................................................... 79

15.3.2 Signifikante læsioner ....................................................................... 82

15.3.3 Opsamling på individernes overlevelse på kirkegårdene. .............. 85

15.4 Læsionernes indflydelse på overlevelsen ............................................... 85

15.4.1 Tuberkuloserelaterede læsioner ..................................................... 85

15.4.2 Signifikante læsioner ....................................................................... 86

15.4.3 Opsamling på læsionernes indflydelse på overlevelsen ................. 88

15.5 Opsamling på overlevelse ....................................................................... 88

16 ANDRE PATOLOGISKE TILSTANDE ................................................................... 90

16.1 Spedalskhed ............................................................................................ 90

16.1.1 Tuberkuloserelaterede læsioner ..................................................... 90

Tuberkulose i middelalderen 4

More magazines by this user
Similar magazines