Oplæg ved direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri - Emu

emu.dk

Oplæg ved direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri - Emu

Innovative unge

til

Lars

Goldschmidt

en verden i forandring

Lars Goldschmidt

Dansk Industri

Innovation og

entreprenørskab

05. feb. 13


Lars

Goldschmidt

Produkter og services dør

Forretningsmodeller dør

Virksomheder dør

Derfor er der brug for :

Innovation

og

Entreprenørskab

Innovation og

entreprenørskab

05. feb. 13

2


Disposition

• Min baggrund

• Innovation og entreprenørskab

Lars

Goldschmidt

• Vi lever af at skabe oplevet værdi for andre

• Det er nødvendigt og muligt at blive fremragende

Innovation og

entreprenørskab

05. feb. 13


Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab

05. feb. 13

• Innovation er hele processen fra tilvejebringelse af ideer og viden

over implementering til ny forretning

• Videnhjemtagning er processen fra identifikation af relevant viden,

overførsel af denne viden til at den gøres tilgængelig i

modtagerorganisationen

• Entreprenørskab er evne og vilje til at skabe nye forretninger og

forretningsprocesser

4


Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

05. feb. 13

Oplevet værdi i en foranderlig verden

• Vi lever af at skabe oplevet værdi for andre mennesker over hele

verden i samarbejde med mennesker, der er forskellige fra os selv,

i konkurrence med dygtige mennesker fra hele verden, på basis af

viden fra hele verden

• Arbejdspladser forudsætter konkurrencekraft

• KK = S * Rb * Rs / O

• Snedighed

• Rammebetingelser

• Råstyrke

• Omkostninger

5


Forny eller forsvind

• De globale forandringsdagsordner

• Klima

• Urbanisering og demografi

Lars

Goldschmidt

• Knappe ressourcer økonomiske og materielle

• Nye markedsbalancer

• Voldsom global viden- og kompetenceproduktion

Innovation og

entreprenørskab

05. feb. 13

• Skaber marked for nye produkter og serviceydelser og afliver de

gamle

6


Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

Frem mod bæredygtig vækst

• Uden vækst nulsum

• Vækst i oplevet værdi kan afkobles fra ressourceforbrug

05. feb. 13

• Miljøbeskyttelse og ressourcebevarelse forudsætter investeringer i

fornyelse

• Deltagelse på arbejdsmarkedet en væsentlig forudsætning for

social velfærd

7


120

100

80

60

40

Lars

Goldschmidt

Relative enhedslønomkostninger - Fremstilling

Trend korrigeret, indeks 2000 = 100

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Danmark Storbritannien Sverige

USA Tyskland

Kilde: OECD, Danmarks Nationalbank og DI, sidste obs. 2. kvt. 2011

Innovation og

entreprenørskab

09

10

11

12

05. feb. 13

120

100

80

60

40

8


Sydkorea

Slovakiet

Polen

Irland

Tjekkiet

Island

Ungarn

Storbritann…

USA

Sverige

Grækenland

Portugal

Finland

Østrig

Australien

Japan

Tyskland

Frankrig

Holland

Canada

Israel

Schweiz

Norge

New Zealand

Mexico

Belgien

Spanien

Luxembourg

Danmark

Italien

Lars

Goldschmidt

Svag dansk produktivitetsudvikling Faste priser

Gns. årlig vækst i BNP. pr. arbejdstime 1995-2011, pct.

Innovation og

entreprenørskab

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Anm.: OECD ekskl. Chile, Estland, Slovenien og Tyrkiet

Kilde: OECD

05. feb. 13

9


Lars

Goldschmidt

At skabe oplevet værdi

Innovation og

entreprenørskab

05. feb. 13

• Forståelse af hvad andre der er forskellige fra dig selv kan tillægge

værdi

• Mestring af de processer hvormed du skaber værdi sammen med

andre der er forskellige fra dig selv

• Prioritering af at andre og deres oplevelse har betydning

• Forståelse af at en del af fagenes mening er at de kan anvendes

• Mestring af fagene i en anvendelsessammenhæng

• Løsning af opgaver der ikke er løst før

• Det hjælper ikke at metoden er rigtig hvis det resultat der ender

hos den anden er forkert

10


Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

I konkurrence med andre over hele

verden der er meget dygtige

• Fremragende faglighed

• Fuld udfoldelse af den enkeltes potentiale

• Flid

• Begejstring og kampgejst

• At gøre hvad der skal til ikke kun hvad man skal

• Ro i egen identitet og kompetence

05. feb. 13

11


Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

På basis af viden fra hele verden

• Voldsom produktion af ny viden

• Større produktion af vrøvl

• Verifikation af at viden er viden

• Introduktion af ny viden i rigide videnmiljøer

• Forny eller forsvind

05. feb. 13

12


Lars

Goldschmidt

Det er nødvendig at blive

fremragende

Innovation og

entreprenørskab

• Det er kun ”danskerne” der kan sikre værdiskabelse i Danmark

• Velfærd forudsætter velstand

05. feb. 13

• Hvis vi ikke hele tiden bliver bedre bliver vi ikke ved med at være

gode

• De andre er dygtige og billige

13


Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

Det er muligt at blive fremragende

• Der er mange fremragende mennesker, virksomheder og

institutioner i Danmark.

• Det er ikke fordi de har bedre vilkår

05. feb. 13

• Det er fordi de har besluttet sig for at blive og forblive fremragende

• Det er meget viden vi ikke bruger

• Der er mange kolleger og andre ressourcer vi ikke bruger

• Der er mange der kan nå længere

14


Udviklingsregimer

Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

Aktivitet Normal faglighed Høj faglighed

Opgaveløsning i kendt

faglig og organisatorisk

ramme

Udvikling af produkter

og service i kendt

organisatorisk ramme

Udvikling af

forretningsmodel i

kendt organisatorisk

ramme

Udvikling af ny

organisatorisk ramme

Rutine Sublim rutine

Produkt og service

innovation

Forretningsinnovation ??

Forskningsbaseret

udvikling

Entreprenørskab Forskerparker

05. feb. 13

15


Aktørerne

• Innovatørerne

Lars

Goldschmidt

• Evner at se forskelle som nye muligheder

• Tryg ved forandring

• Evner at sælge sine ideer til andre

• Entreprenørerne

• Lyst og mod til at stå på egne ben

• Almene forretningskompetencer

• Evner at forretning i egne eller andres ideer

• Høj arbejdskapacitet

• Sponsorerne

Innovation og

entreprenørskab

• Evner at give rum til det anderledes selvom det møder modstand

05. feb. 13

16


Young Enterprise

Lars

Goldschmidt

Innovation og

entreprenørskab

• Hovedparten af uddannelsessystemet træner de unge i at løse

kendte problemstillinger, med kendte metoder sammen med

andre unge magen til dem selv, i en implicit givet men normalt

ukendt organisatorisk ramme.

• Innovation kræver at man sprænger dette rum med hensyn til

problemstillinger, metoder og samarbejdspartenere

• Entreprenørskab kræver at den organisatoriske ramme gøres

eksplicit og handlingsorienteret

05. feb. 13

• Young enterprise giver lejlighed til at arbejde med ideudvikling og

den organisatoriske ramme.

17

More magazines by this user
Similar magazines