Fjernaflæsningsprojekt i Hillerød og Roskilde

gasteknik.dk

Fjernaflæsningsprojekt i Hillerød og Roskilde

RoskildeHillerød Forsyning

Velkommen til

En orientering om

Fjernaflæsning af målerparken

Europas største - I Danmark

Temadag : Europas største - I Danmark


Roskilde - Hillerød forsyning

Temadag : Europas største - I Danmark


www.roskilde-forsyning.dk


RoskildeHillerød Forsyning

En succeshistorie

fra

det virkelige liv !

Temadag : Europas største - I Danmark


RoskildeHillerød Forsyning

Fjernaflæsningssystemet

og teknologi

Temadag : Europas største - I Danmark


Projekt Roskilde og Hillerød

Roskilde Forsyningsafdeling

El: 21.000

Varme: 7.000

Vand: 10.000

38.000

Hillerød el, vand og varme

El: 13.000

Varme: 5.000

Vand: 4.500

22.500

Totalt antal målepunkter: 60.500

Temadag : Europas største - I Danmark


RoskildeHillerød Forsyning

Temadag : Europas største - I Danmark


Målertyper og moduler i Projektet

Elmålere

Varmemålere

Vandmålere

Kamstrup 382

Kamstrup 351/A

MULTICAL ® CDE

1,5 - 60 qn

MULTICAL ® 41

1,6 qn

Temadag : Europas største - I Danmark

Kommunikationsmoduler


Standard for radiokommunikation

Temadag : Europas største - I Danmark


Kommunikation

- i huse med el, vand og varme

Temadag : Europas største - I Danmark

10/04

Radio

GSM/GPRS


Kommunikation

- i boligblokke

10/04

Temadag : Europas største - I Danmark

Radio

GSM/GPRS

PLC


Kommunikation

- i huse med vand og/eller varme

Temadag : Europas største - I Danmark

Radio


Kamstrup-DES målerbyttesystem

Kamstrup-DES multifunktionsterminal

Samme applikation til forskellige arbejdsopgaver

Elektronisk målerbytte

Efterfølgende onsite-aflæsning af målerne via

optisk øje (også fremmede målere)

Efterfølgende onsite radioaflæsning af

data/lastprofiler fra elmålerne.

Onsite konfiguration af målerne (f.eks.

omsætningsforholdet)

Samme terminal til Kamstrup el-, varme-

og vandmålere

Temadag : Europas største - I Danmark


Kamstrup-DES målerbyttesystem

Funktioner i håndterminalen

Stregkodescanner

Digitalt kamera

Diktafon

GPRS

Tilslutning for printer

Optisk Øje

Radio

Temadag : Europas største - I Danmark


Driftsaftale

Teknisk drift

Support

Support besøg

Performance overvågning

Netværksovervågning

IT drift

Software drift

Driftovervågning

Trafik og abonnement

Temadag : Europas største - I Danmark


Temadag : Europas største - I Danmark


Salg Projektering Produktion Installation Aflevering

Temadag : Europas største - I Danmark

Drift

Service & AS


RoskildeHillerød Forsyning

Organisering

og

udrulning

Temadag : Europas største - I Danmark


Roskilde og Hillerød samarbejde

Forhistorie til projektet

Lovgivning

Målerpark

Elektronisk vandmåler

Bygger på et eksisterende samarbejde

mellem Roskilde og Hillerød

Temadag : Europas største - I Danmark


Roskilde og Hillerød samarbejde

Fælles oplæg

Krav til IT-system med fælles adgang

til data og håndtering

Seriel kommunikation med måler

Mobilkommunikation (GSM/radio)

Krav til integration i vores afregningssystem

Fælles pris- og indkøbspolitik

Uddannelse og dokumentationsmateriale

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning Roskilde - Hillerød

Fremtidsmuligheder

Set fra kundens side

Forbrugsudvikling

Energirådgivning

Optimering af afkøling

Individuel afregning

Mere levende hjemmeside

Flytteafregninger

Signaler fra måler

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning Roskilde - Hillerød

Fremtidsmuligheder

Set fra vores side

Driftsoptimering

(afkøling,ledningstab m.v)

Energirådgivning

Aflæsninger når VI har brug for dem

Temadag : Europas største - I Danmark


Organisering internt Roskilde

Videncenter

Teknik

Faglig leder

Produktion

Driftschef

Souschef

Holdleder Holdleder

Distribution

Forsyningschef

Ekstern

service

Temadag : Europas største - I Danmark

El

Økonomi &

Marked

Lagerleder

Intern

service

Måler


Organisering internt Hillerød

Før :

Service

Kunde Center Administration

Elafdeling Varmeafdeling Vandafdeling

Temadag : Europas største - I Danmark


Organisering internt Hillerød

Efter :

Kunde Center

Målerafdeling

Service

Elafdeling Varmeafdeling Vandafdeling

Temadag : Europas største - I Danmark

Administration


Organisering internt Hillerød

Interne udfordringer ved organisering

Synliggøre økonomien i fjernaflæsning på tværs

af organisationen

Fordele i forhold til kundecenter

Uddannelse af medarbejdere til at skifte alle

målere

Nye arbejdsmetoder i forbindelse med adgang

til de enkelte målere (resultatløn)

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstyring

IT-gruppe Installationsgruppe

Styregruppe

Temadag : Europas største - I Danmark

Kundegruppe Driftsgruppe

WWW - Dokumentation og projektoverblik


Projektstyring

Styregruppe

Ansvarsområder - Beslutningskompetence

Deltagere: Hillerød, Roskilde, Kamstrup

Mødefrekvens: 1 gang hver/hver anden md.

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstyring

Styregruppen

Hvad skal der huskes? !!

Vigtigt at alle informationer tilgår styregruppen

Nye tiltag/ændringer eller uforudsete ting afgøres hurtigt

Sikkerhed for planmæssig fremdrift

Kommissorier for alle grupperne

Klare mål

Information eksternt og internt

Opfølgning

Projektreferater

Alle data skal være tilgængelige for alle (hjemmeside)

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstyring

IT - gruppe

Ansvarsområder - Integration mellem

KMD FAS+Change og EMS10 samt DES

Deltagere - Hillerød, Roskilde, Kamstrup, KMD

Mødefrekvens 2 gange pr. måned.

Erfaringer fra gruppen

Koordinering mellem parterne

er væsentlig

Grænseflader kan være svære at

definere 100%

Brugerflader er svære at definere

Fokus på fremadrettet udvikling

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstyring

Installationsgruppe

Ansvarsområder - Målebyttesystem,

målerudskiftning, logistik ifm. bestilling

Deltagere - Hillerød, Roskilde. Kamstrup

Mødefrekvens kvartalsvis.

Erfaringer fra gruppen

Vigtigt at skabe forståelse for

den løbende logistik

Gængse arbejdsrutiner nedbrydes

og medarbejderne bliver usikre

Skal kunne håndterer begge

verdner eksterne og interne

installatører

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstyring

Kundegruppe

Ansvarsområder - Kunde henvendelser,

Markedsføring før, under, efter

Deltagere - Hillerød, Roskilde. Kamstrup

Mødefrekvens 1 gang hver/hver anden md.

Erfaringer fra gruppen

Brugerflade- Input fra kunde

gruppe til IT-gruppe

Mulighed for bedre kundevejledning

Fremtidig dialog med driftsgruppen

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstyring

Driftsgruppe

Ansvarsområder - Daglig drift, beredskab

Deltagere - Hillerød, Roskilde. Kamstrup

Mødefrekvens 1 gang hver/hver anden md.

Erfaringer fra gruppen

Ny teknologi kræver tilvendelse

Daglige rutiner for hjemtagne data

Fremtidig anvendelse af systemet

Temadag : Europas største - I Danmark


Kommunikation og vidensdeling

Temadag : Europas største - I Danmark


Kommunikation og vidensdeling

Temadag : Europas største - I Danmark


Udrulning

Målerskift - papirmetoden eller elektronisk

- begge dele har fordele og ulemper

Papir

- kendt metode - tung administration

Elektronisk

- ny metode - let administration og stor datasikkerhed

Roskilde Forsyning har valgt DES fra Kamstrup

- fortryk generel oplysningsseddel om målerskift til kunden

- efterfølgende brev med målerdata og lidt uddybende information

Hillerød El,Vand og Varme har valgt KMD PDA

- målerbilag på stedet

Temadag : Europas største - I Danmark


Udrulning med håndterminal

Håndterminaler

1 stk. pr. montør

GPRS

DES Server -

placeret hos

Kamstrup

Temadag : Europas største - I Danmark

Internet

Roskilde

Afregningssystem - KMD

Indtastning

af routefiler

Koordinator fra

Kemp & Lauritzen


Installation

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstatus

Projektstatus

• Til årsaflæsningen 31-12-2006

Roskilde 12.000 målepunkter, fejl 50

Hillerød 8.000 målepunkter, løbende

opretning

• Månedlige aflæsninger fra 30.000

målepunkter oktober 2007

Roskilde afsluttes 2009

Hillerød afsluttes 2010

Temadag : Europas største - I Danmark


Projektstatus

Pilotprojekt

(maj/juni 2005)

EMS10 driftsserver

(okt. 2005)

Delområde 1

(dec. 2005)

API - integration med

FAS (jan. 2006)

Delområde 2

(juni 2006)

DES-integration

(april 2006)

Temadag : Europas største - I Danmark

Delområde 3

(dec. 2006)

Integration Ediel

(nov. 2006)


Fjernaflæsning Roskilde-Hillerød

Oplevelser set fra Roskilde

Intern logistik, undgå uoverensstemmelser til andre brugere

Husk købs– og leveranceplan

Egne folk eller entreprise

Entreprise så sikre at egne folk er med

Resultatsløn

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning Roskilde-Hillerød

Information til alle i huset ved start og som opfølgning

Fortæl de gode historier

DANAK, Aftale om statistisk udtag- måleropbevaring

Fælles uddannelse af entrep. folk og egne folk

Drejebog for alle de hændelser og løsninger vi har tænk

igennem

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning Roskilde-Hillerød

Fast kontakt på drift og administration

Opret bibliotek til alle referater, aftaler, systembeskrivelser mv.

Ledelsen (projektet) skal sørge for der til stadighed er fokus på

de nedsatte arbejdsgrupper

Opdeles i 26 områder med i alt 38.000 målepunkter

Skal kunne årsaflæses når et område er klart

Ca. 300 koncentratorer til opsamling

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning Roskilde-Hillerød

Oplevelser set fra dagligdagen i Hillerød

Oprettelse af en kunde-målergruppe samlet for el, vand

og varme

Resultatløn som et nyt værktøj

Kontrakt med de enkelte forsyninger på måling og

afregning af målepunkter

Bred orientering til alle i forsyningen, både ved opstart

og løbene

Logistik

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning Roskilde-Hillerød

Opbevaring af gamle målere

Flow i indkøb af nye målere, leveranceplan

Hillerød skift selv alle målere

Uddannelse af personale til skift af måler til alle forsyningsarter

PDA løsning i samarbejde med KMD, målerskift

Udskrift at målerskiftebilag

Orientering til kunderne

Temadag : Europas største - I Danmark


RoskildeHillerød Forsyning

SPØRGSMÅL

Er meget velkomne

Kontakt: Bjarne Jægerskou- telefon 30 84 18 20

E-mail bjarnej@roskilde.dk

Økonomi & Markedschef

Temadag : Europas største - I Danmark


Fjernaflæsning

Teknologi

RoskildeHillerød Forsyning

4 trin til at skabe værdi

for kunder og virksomhed

Produkt

Løsning

Mening

More magazines by this user
Similar magazines