Hent nyhedsbrevet som pdf her - Gunslevholm Idrætsefterskole

gunslevholm.dk

Hent nyhedsbrevet som pdf her - Gunslevholm Idrætsefterskole

Årsskrift

2012

Gunslevholm

Idrætsefterskole


2

Forord

Et halvt skoleår er nu gået, og der er halvleg.

Alle tager nu hjem for at holde jul og nytår i de små familier.

Det har været en vellykket 1. halvleg, hvor vi har fundet hinanden

og lært at spille sammen.

Vi har scoret mange mål og sat os nye mål for 2. halvleg.

Selvfølgelig har nogen mødt modgang og kæmpet hårdt,

men vi håber på et comeback efter en velfortjent hvilepause.

2. halvleg byder på masser af spændende oplevelser,

tackling af nye udfordringer og forhåbentligt mange flere scoringer,

når hele den store Gunslevholm familie

atter samles og indtager skolen.

Karina Søstrup, lærer & redaktør,

ønsker glædelig jul & godt nytår.


Indholdsfortegnelse

side 2 Forord

side 3 Indholdsfortegnelse

side 4-6 Et hav af muligheder

side 7 Medvind til vores skoleform

side 8 Ginas 25 års jubilæum

side 9-11 Fernisering i november

side 12 Fællesprojektet

side 13 DM guld i kajakpolo

side 14-15 Tilbage på Gunslevholm efter endt orlov

side 16-17 Danser...på mit visitkort...kan man leve af det?

side 18 Julekoncert i kirken

side 19 Selvskadende adfærd

side 20-23 Året der gik...med årgang 28

side 24 Adventure på vintereventyr

side 25 Fra Adventure til Outdoor

side 26- Fra mekaniker til Gunslevholm

side 27 Bentes afrikanske landevej

side 28-29 Årgang 28 - 2011/12

side 30 Færdigt konferencelokale

side 31 Ansatte på Gunslevholm 2012/13

3


4

Et hav af muligheder

Af Kenn Rye Andersen, forstander

Når jeg sidder og kigger ud af vinduet fra

mit kontor, ser undervisning overfor i klasseværelserne,

elever gå grinende forbi

udenfor, og jeg kan høre hvordan de knokler

nede i køkkenet, så bliver jeg glad. Jeg

er så privilegeret, at arbejde og bo på dette

fantastiske sted, en efterskole er.

Kalenderåret 2012 er ved sin afslutning, og

året har rummet to dejlige og livfulde elevhold,

som på hver deres måde i ord, handlinger

og udtryk har sat aftryk og indtryk

på alle os som har været eller er en del af

Gunslevholm.

Min hilsen i dette årsskrift tager udgangspunkt

i tre overskrifter, som er meget

grundlæggende for eleverne, deres udvikling

og tydelige udfordringer.

• ”AT VÆRE TILSTEDE I NUET OG

SUGE LIVET TIL SIG”

• ”HVORDAN FÅR JEG ET POSITIVT

LIV”

• ”FÅ DET FULDE UDBYTTE”

”AT VÆRE TILSTEDE I NUET OG SUGE

LIVET TIL SIG”

Denne evne besidder unge mennesker

heldigvis i fulde drag. Deres nærvær, opmærksomhed

og evne til at glemme tid og

sted opleves dagligt. Frustrerende når vi

som voksne sætter fokus på målsætninger,

evnen til planlægning og strukturering

af fremtiden. Alle sammen vigtige evner,

når det handler om ens fremtid eller det

som skal ske lige om lidt. Vi oplever det

som sløseri, når eleverne ikke har børstet

tænder i god tid, skal lave lektier i sidste

øjeblik eller ikke får sovet tilstrækkeligt

inden de i morgen skal noget vigtigt. Vi kan

i visse tilfælde opleve det som manglende

modenhed, men er det nu også det? Jeg

er nu godt klar over, at vi som mennesker

ikke bare kan leve i nuet, men også skal

forholde os til omverdenen, aftaler, opgaver

og hvad der skal ske. Men jeg er samtidig

også sikker på, at lige som det unge menneske

skal modnes til at se sammenhænge

og tænke tre skridt frem og lære at prioritere,

så kan vi voksne også lære meget af,

at finde noget af vores tidligere nærvær,

opmærksomhed og indre ro igen.

Jeg fik forleden en mail fra to af vores nuværende

piger. Denne hilsen gør mig stolt


og glad og er samtidig et flot billede netop

på de unges nærvær og evne til at suge

livet til sig, og jeg takker jer for det.

Kære Rye

Vi vil bare gerne fortælle, hvor fantastisk

Gunslevholm er. Vi er vilde med at gå på

denne efterskole og vil ønske, at skoleåret

aldrig skulle stoppe.

”HVORDAN FÅR JEG ET POSITIVT LIV”

Jeg bliver ofte spurgt om, hvad der kendetegner

unge mennesker i dag. Den første

tanke er altid deres skrøbelighed. Deres

usikkerhed og svingende psyke, men har

det ikke altid været sådan. Er det netop

ikke teenage-livets livsvilkår og heri man

skal udvikles. Jeg kommer derfor til den

konklusion, at det altid har været den største

udfordring netop i årene på efterskole,

at skulle finde sig selv, sit selvværd og mestre

at se lyst og positivt på livet.

Jeg er stødt på en indianerfortælling, som

du skal have med her. Den beskriver flot,

hvordan vi hver især kan være afgørende

med til at påvirke vores livskvalitet.

En gammel indianer fortalte sine børnebørn

en legende om to ulve:

”I ethvert menneskes liv er der en frygtelig

kamp mellem to ulve”, sagde indianeren og

fortsatte: ”Den ene ulv er drevet af frygt,

vrede, misundelse, grådighed, arrogance,

selvmedlidenhed, nag og bedrag.

Den anden af glæde, kærlighed, ydmyghed,

tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse.”

Et af børnebørnene kiggede på sin bedstefar

og spurgte:”Bedstefar, hvilken ulv

vinder?” Den gamle så ham i øjnene og

svarede. ”Den du fodre.”

5


6

FÅ DET FULDE UDBYTTE

Det er en tradition på Gunslevholm, at eleverne,

lige inden de stopper, skriver en hilsen

til den nye elev, som skal flytte ind på

værelset efter sommerferien. Her skriver

de altid ”få det hele med og nyd alt, for

året går alt for hurtigt”. Jo, et efterskoleår

går stærkt, livet flyver forbi, og ingen ved

hvornår det slutter for os hver især. Netop

derfor skal vi ”få det fulde udbytte”.

For ikke så lang tid siden, læste jeg på

facebook nedenstående tekst, som jeg her

vil slutte af med, opfordre dig til at følge og

med den ønske dig en rigtig glædelig jul,

et lykkebringende nytår og al det bedste i

fremtiden for ”LIVET ER ET HAV AF MULIG-

HEDER”.

”Livet er ikke en rejse mod graven,

hvor man skal nå frem i en pæn og

velplejet krop, men man skal derimod

komme fræsende sidelæns ind, fuldstændig

brugt op, slidt ned,

mens man råber højt, Wauw”


Medvind til vores skoleform

Af Christian Høegh-Andersen, bestyrelsesformand

I dagens danmark er uddannelse ikke

blot et middel til at klare sig godt på

arbejdsmarkedet, men også vejen til

respekt for det enkelte menneske, til

ligestilling og tolerance, som er centrale

værdier i vores samfund.

Det kræver både dannelse og uddannelse

at kunne deltage i samfundsdebatten

i dag. De politiske vinde blæser sjældent

til 10. klasses fordel på efterskolerne,

men når vi har medvind skal vi udnytte

den og få budskabet ud.

I september i år viste en ny undersøgelse,

foretaget af konsulentfirmaet Damvad,

at elever der har taget 10. klasse

på en efterskole, har større sandsynlighed

for at gå i gang med og gennemføre

en ungdomsuddannelse, end elever der

ikke har været på efterskole.

En af undersøgelsens centrale konklusioner

er, at sandsynligheden, for at unge

fra uddannelsessvage hjem starter på en

ungdomsuddannelse, øges markant, hvis

eleven går på en efterskole. En af årsagerne

er den såkaldte ’skolekammeratseffekt’,

som betyder, at elever fra uddannelsesstærke

hjem trækker de svagere

elever op. Denne effekt er særligt stærk

på en efterskole pga. det koncentrerede

samvær.

Efterskolens anerkendte styrke har hidtil

været koncentreret karrierevejledning og

personlig udvikling for den enkelte elev.

Nu er det også dokumenteret, at et efterskoleophold

bidrager til opfyldelse af

samfundsmæssige uddannelsesmål.

- Undersøgelsen bekræfter, at 10. klasse

på en efterskole er en god investering

for både eleverne og for samfundet generelt.

Vores samfund, der i stigende grad åbner

sig udadtil, har brug for at løse de

meget store udfordringer, som globaliseringen

giver os. Vi har brug for unge

mennesker, der er veluddannede og som

kan netværke med folk fra mange forskellige

kulturer, men som også og ikke

mindst besidder evnen til samarbejde

og gensidig forståelse, som er nogle af

de vigtigste kompetencer i et kompliceret

og foranderligt samfund. Her er man

meget bedre hjulpet, hvis man i kraft af

viden og dannelse evner at skabe gode

relationer og tage hensyn til andre, end

hvis man bare kører der ud af, med sin

egen individuelle selvrealisering.

10. klasse på Gunslevholm er med til at

danne og uddanne vores unge til skarpe

deltagere ikke blot i værdidebatten, men

i hele den offentlige debat, hvor vi har

brug for mangfoldigheden for at undgå

snævertsyn og ensidighed til gavn for

vores samfund.

Jeg kan til stadighed undres over at politikere

stiller spørgmålstegn ved om 10.

klasse på efterskole har sin berettigelse,

men det må jo grunde i uvidenhed. Tak

til alle bestyrelsesmedlemmer, ledelsen,

ansatte, elever, foreninger og andre der

har deres gang på skolen for indsatsen i

det forgangne år. Det er jer som er med

til at gøre Gunslevholm levende.

Glædelig jul og godt nytår.

7


8

Ginas 25 års jubilæum

Af Karina Søstrup, lærer

Gina har nu i 25 år været med til at forme,

inspirere og udvikle Gunslevholm

til det den er i dag. Som ganske ung

og uerfaren sprang Gina ind i efterskolelivet

med begge ben. Hun var energisk,

iderig og super engageret, og det

samme kan siges

om hende nu 25

år efter. Godt

nok forveksles

hun ikke længere

med en elev,

og uerfaren er

hun nu langt fra.

I 25 år har Gina

været den gennemgående

og

stabile gymnastiklærer,

som

har formået at

varetage gymnastiklinien

i

samarbejde med

en række skiftende

kolleger.

Det er blevet til

et hav af serier

og opvisninger

med stor variation

og kreativitet,

og hun har fulgt med i udviklingen

inden for gymnastikken.

Gennem vores mange dramatiske forestillinger

har Gina også været det kreative

hoved med de opfindsomme dansekoreografier

- som eksempelvis toiletbrætdansen,

paraplydansen, pizza-dansen,

fodgængerovergang-dansen, telefondansen,

punk-dansen, lygte-dansen,

stjernetegn-dansen og bowling-dansen.

Derudover er Gina virkelig god til at

støtte op om og snakke med både kolleger

og elever.

Hun er i det hele

taget en ildsjæl,

som skolen skal

være glad for at

have endnu, her

efter mere end

25 års ansættelse.

Hun er I

år med til at udvikle

skolens nye

danselinie, idet

gymnastiklinien

har delt sig i to

grene med fokus

på henholdsvis

dans og spring.

Den 26. oktober

holdt Gunslevholm

stor reception

for Gina i det

nye konferencelokale,

og mange

mennesker slog

vejen forbi; gymnastikfolk, tidligere og

nuværende kolleger, familie og venner

og tidligere elever. En gruppe piger fra

dette års danselinie overraskede med en

lille dansekoreografi, sat sammen til dagens

anledning i samarbejde med Stine

Rønne, vores timelærer på danselinien.


Fernisering i november

Af Dorte Palm, bestyrelsesmedlem

Store armbevægelser og højt til loftet har

altid kendetegnet vores skole. Vi kan godt

lide at gøre os bemærket, og vi elsker at

vise dette fantastiske sted frem. Gunslevholm

Idrætsefterskole har lige fra starten

for snart 30 år siden, stræbt efter at skabe

de optimale rammer for eleverne. Vi har altid

fokuseret på elevernes alsidige personlige

udvikling, dermed sagt, at springcentret

både er til kroppen og intellektet. Her er

plads til bevægelse og plads til fordybelse,

plads til at få input og til at optræde. Her

er plads til os selv og til lokalsamfundet

og den frivillige idræt, og hvem der ellers

kommer forbi!

Da vi indviede spring- og kulturcentret for

et par år siden, var det med stolthed at

vi kunne opleve, hvordan eleverne og de

eksterne brugere boltrede sig i disse fantastiske

lokaler. Her er netop højt til loftet

og plads til de store armbevægelser. Plads

til at udtrykke sig, lære, eksperimentere,

bevæge, træne, koncentrere, fornemme,

lege. Krop, bevægelse og udtryk er tæt

forbundne. Her er plads til det skabende

udtryk, til kommunikation og egen fortolkning.

Men vi vidste også godt, at rummet ikke

var helt færdigt, før vi også havde fået

udsmykket det, da vi synes, at et smukt

funktionelt rum også fordrer æstetik. Vi

ønskede, at det at udtrykke sig kropsligt

skulle bindes sammen med at udtrykke

bevægelse og krop billedligt. Det ville vi

9


10

gerne prøve at bringe i spil. Vi vil gerne

inspirere omgivelserne, og vise hvad der

sker herinde.

Bestyrelsen fik kendskab til kunstneren

Birgitte Gyrd fra Haslev, som maler billeder

med dynamisk bevægelse og fantastiske

farver.

Kunst er altid til debat, for smag kan diskuteres,

men vi troede på, at Birgitte Gyrd

kunne løfte den opgave, fordi vi blev fascineret

af hendes arbejder med balletdansere

og kroppe.

Vi ville gerne have nogle billeder af unge

mennesker i bevægelse, som samtidig kunne

fortolkes til deres livsprojekt, som netop

Efterskolen bidrager til. Selve processen

har været vigtig for både os og Birgitte.

Billedkunstner Birgitte Gyrd tager afsæt i


sin passion for kroppen i bevægelse. Hendes

værker er fysisk betonet og i bund og

grund meget lidenskabelige og temperamentsfulde.

”Vi lever jo i virkeligheden mellem ekstremer.

Som et pendul svinger vi i alle kompassets

retninger. Jo større udsving vi tør

hvirvle os ud i, des større og rigere lever

vi”, fortæller hun.

”Jeg tror mine maleriers kropslige motiver

rammer noget menneskeligt og dybt essentielt”,

vurderer Birgitte Gyrd.

Billederne er blevet til i samarbejde med

skolens danselinje, hvor eleverne fra årgang

28 var med i den skabende proces.

Birgitte Gyrd instruerede og fotograferede

eleverne på skolen og blev inspireret til de

to store billeder på 6x3 meter og 4x3 meter,

som nu udsmykker væggene i springcentret

Gunslevholm.

11


12

Årets fællesprojekt

i november

I år havde vi valgt temaet

H. C. Andersen.

Eleverne arbejdede i

grupper i 3 dage under

forskellige overskrifter: H.C. Andersens

barndom, Tommelise, Klods Hans , H.C.

Andersens mørkesider m.fl. Der blev lavet

6 fortælle-rum, hvor vores gæster; en lokal

skole og forældrene, kunne gå rundt og

opleve de mange sider af H. C. Andersen.

Der blev arbejdet hårdt og opfindsomt, og

resultatet blev rigtigt flot.

Årets Musikteater

I maj måned 2013 laver vi årets musikteaterforestilling,

som bliver en fusion af musik,

dans og drama. Historien er en hemmelighed,

men den bliver ”Eventyrlig” og

Fællesprojektet

Af Birger Bovin, lærer

fyldt med dans, musik, kærlighed, drama

og sjov. Som noget nyt inviteres 2-3 andre

efterskoler til en musikteaterfestival, hvor

alle elever i en weekend deltager i de praktiske

gøremål og kommer til at opleve en

masse spændende dramatik sammen med

andre unge. Vi

afslutter forløbet

med en lille turne’

på 2-3 dage

i juni.


DM guld i kajakpolo

Af Tina Noregren, timelærer

Efter en hurtig morgenmad kl. 6

i køkkenet hos Diana, drønede

Gunslevholms kajakpolohold afsted til

Danmarksmesterskab i kajakpolo for

efterskoler. Holdet bestod af 2 gymnaster

og 4 fodboldspillere: Frederikke, Casper,

Gustav, Jon, Marcus og Nicolai, og deres

underviser Tina. Turen gik til Assens på

Fyn, hvor hold fra hele landet stod klar til

at spille.

Kampene begyndte kl. 9. Det var en

puljeturnering med kvalificering til

semifinale og finale undervejs, og vi var

spændte på hvor lang dagen ville blive for

os.

At et godt samarbejde og en fremragende

gennemført taktik førte holdet igennem

den ene sejr efter den anden, og endte

med at spillerne fra Gunslevholm stod med

guldmedaljer om halsen på sejrsskamlen,

havde ingen rigtig regnet med.

Vi havde haft blot 3 gange træning og en

enkelt træningkamp mod Brøderup og

Næstved få dage forinden. Holdet havde

dog en helt særlig målrettethed og evne

til at kunne, når det gælder, og det var det

der gjorde, at holdet nåede helt til finalen

og slog topholdet fra Glamsdalen.

Kajakpolo er en slags håndbold, der spilles

i små kajakker. Det er en kontaktsport,

hvor det er lovligt at skubbe, bruge

pagajen og sejle ind i hinanden, så der

spilles med skumbeklædte veste og

hjelme på. Kampene kræver mod og

råstyrke, og ikke mindst en god præcision

når man afleverer bolden. Sporten er et

godt vintersupplement til havkajak for

friluftsfolket og for håndboldspillerne, der

trænger til noget variation.

Gunslevholm Idrætsfterskole udbyder

kajakpolo som valgfag fra november

til marts, hvor vi spiller i Nørre Alslev

svømmehal en gang om ugen.

13


14

Tilbage på gunslevho

Af Jens Fønsskov Olsen

Pludselig var den der. Chancen! Den

chance som jeg inderst inde havde

arbejdet for gennem flere år. Den chance

som var synonym med en af mine

drømme. Drømmen om at leve af at være

fodboldtræner.

Den første følelse i kroppen var glæde

og stolthed, men kort efter kunne jeg

mærke den her snigende tvivl og de

tanker, som altid har forfulgt mig, når jeg

står på tærsklen til at skulle tage en stor

beslutning. Er jeg egentlig dygtig nok til

det? Kan jeg sige farvel til Gunslevholm og

de kolleger, som jeg holder af og har det

godt sammen med? Er det muligt for mig

at få orlov, så jeg med tiden kan vende

tilbage til skolen?

Jeg havde gennem 18 måneder været

på nedsat tid på Gunslevholm og

deltidstræner i Lyngby Boldklub med titel

af cheftræner for U19 holdet. Klubben

havde tilsyneladende været tilfreds med

mit arbejde, og

da man ønskede

at opgradere sin

talentudvikling,

mente de, at jeg

var den rette at

tilknytte på fuld

tid.

Efter nogle

gode samtaler

med Marlene på

hjemmefronten og

med ledelsen på

Gunslevholm var

jeg, efter positive

forhandlinger

med Lyngby, klar

til at signere en

aftale for de kommende 18 måneder.

Hvis jeg selv havde kunnet vælge frit

blandt landets fodboldklubber, havde jeg

nok også valgt Lyngby. Et familiært sted

med ry for at være en af landets bedste

talentudviklingsklubber.

Mine arbejdsopgaver bestod fortsat

af at være cheftræner for U19 holdet,

men derudover var jeg nu også med

omkring reserve- og superligaholdet,

morgentræningskoordinator og

uddannelsesansvarlig.

Min orlov har været en meget givende og

udviklende tid. At komme fra en landsdel

hvor mange fodboldfolk tror, de er verdens

navle, til et sted hvor man både i tanke og

handling er lysår foran, er en signifikant

øjenåbner. Hvor jeg tidligere kunne

vakle mellem forskellige holdninger og

fodboldfaglige løsningsmodeller, føler jeg

mig nu langt mere afklaret og strømlinet

i min filosofi og overbevisning. At arbejde


lm efter endt Orlov

målrettet i en benhård branche hvor salg

af spillere er en nødvendighed, giver en

unik samhørighed. Den følelse jeg havde

i kroppen, da Christian Nørgaard i januar

måned blev solgt til HSV i Tyskland,

var helt ubeskrivelig. At være så tæt

på en person og hjælpe ham et lille

skridt på hans vej til at opnå sin drøm

er fantastisk. At stå med ansvaret for en

superligatræning og blive set og vurderet

af nogle af landets dygtigste trænere giver

et enormt sus af adrenalin i kroppen.

Det er mit håb, at de kompetencer jeg har

udviklet, og ideer jeg har fået, kan komme

fodboldlinien på Gunslevholm tilgode. Jeg

er glad for at være tilbage og være med til

at bygge videre på den fodboldlinie, som

i min optik er en af de bedste skolelinier i

Danmark.

Processen med at vælge at blive i Lyngby

eller vende tilbage til Gunslevholm var

svær. Jeg havde mødt nogle mennesker og

en verden som havde stimuleret mig i en

grad jeg ikke tidligere havde oplevet.

På den anden side savnede jeg det tætte

samvær med de unge mennesker og de

daglige undervisningssituationer som

efterskolelærerlivet byder på.

At køre 5500 km om måneden er

selvfølgelig også noget som tærer på

kræfterne. Det har sin pris at ville noget

spændende med fodbolden, når man bor i

udkantsdanmark og den er jeg villig til at

betale, men jeg kan mærke at jeg har brug

for pusterum indimellem.

15


16

Danser...på mit visitkor

Af Stine Rønne, timelærer og elev fra 22. årgang

For at starte ”næsten” fra begyndelsen. Jeg

gik selv på Guns 22. årgang, altså for ca. 7

år siden. Jeg havde gymnastik/musik som

linjefag og har altid været meget interesseret

i og optaget af gymnastik og dans. Min

lyst til teaterverdenen blev helt sikkert ikke

mindre efter musicalen på Guns.

Efter Guns var jeg egentlig skrevet op til

Oure gymnasiums danselinje. Men kort tid

inden start kom jeg dog alligevel lidt i tvivl,

om det nu var det, jeg ville. Jeg kendte jo

på det tidspunkt ingen som levede af at

danse, og skulle jeg B-menneske, som jeg

var/er, stå op før solen, for at danse ballet

hver morgen i stramme tights og trikot, det

var bestemt ikke noget, jeg kunne forestille

mig. Jeg besluttede mig for at tage HF i

Vordingborg. Der gik dog ikke særlig lang

tid før DSB’s forsinkelser blev en fast del af

mit skema. Jeg rejste flere gange om ugen

frem og tilbage mellem Kbh og Vordingborg

for at danse. Da jeg nærmede mig afslut-

ningen af HF, tog jeg beslutningen om, at

jeg ville prøve at gøre noget mere ved det

med dansen.

I april var der audition til Stepz 1 års danseuddannelse

i Kbh, og det prøvede jeg

så. Der står man så blandt 50 andre piger

alle med nummer på maven, meget akavet

situation, man tjekker lidt hinanden ud og

prøver selv ikke at se alt for uprofessionel

ud. Efter et par timers dans er det så tid til

votering og samtaler, om man er inde eller

ude.

Et år på Stepz med hiphop, jazz, ballet,

yoga og mange andre danse stilarter flyver

af sted og man finder hurtig ud af, at det

der med at danse ikke BARE er at danse.

Der lå jo nok også det i det, at man gik fra

hobby dans, til at der pludselig var forventninger

om en vis standard og engagement.

Efter det ene år havde jeg dog slet ikke

fået nok og blev af skolen i Kbh, rådet til

at tage til audition på en danseuddannelse

i München. Endnu en gang så man så sig

selv stå blandt mange mange andre piger

med nummer på maven. Denne gang var

det dog i sort trikot, sorte tights og med

stramt hår. Det blev så dresscode de næste

3 år. Min klasse på ”Iwanson International

School Of Contemporary Dance” blev min

nye familie og München mit nye hjem. Der

hed det dans hver dag fra 9-16. Hvis man

syntes, det havde været hårdt at gå på

danseskole i Danmark, var det straks noget

andet i Tyskland. Det var ind på række og

munden lukket. Inden jul havde selv jeg

lært, at ”klappe karry” og smile næsten

helt uden at blinke.


t...kan man leve af det?

Allerede inden det første halve år var gået,

kom den første ”prüfung”. Alle var meget

spændte, da det er lidt vind eller forsvind

princip. Vi gik fra 34 til 31 den dag, og de

efterfølgende prüfunger så nogenlunde lige

sådan ud. De 3 år kan meget nemt beskrives

med blod, sved og tårer. Jeg vil sige,

det er det hårdeste jeg nogen sinde har

prøvet og ville aldrig gøre det igen. Men

men men, det er selvfølgelig også det bedste

jeg har gjort, og der er ingen tvivl om,

at det er DÉT jeg vil gøre resten af mit liv.

Tanken om et liv som efterskolelærer var

dog ikke lagt helt væk. Så da Torben Matthiesen

en dag skrev og spurgte, om jeg

ikke kunne tænke mig at komme en tur

forbi Guns til en snak, blev jeg altså vældig

glad. 1-2-3 og man kunne se frem til

et år på Guns som timelærer, men inden

skoleåret startede var der også dukket

andre projekter op, bl.a. en kortfilm og en

forestilling i Tyskland. Heldigvis var min

nye arbejdsgiver fleksibel, og der var plads

til begge dele.. Sidder pt. igen i München

og er i gang med danseforestillingen Cinderella

for Niederbayerische Landestheater.

Et projekt der varer 4 måneder og indebærer

2 måneders prøver, 12 forestillinger i 3

forskellige byer. Kommer tilbage til Guns i

midten af marts med ny inspiration og helt

klar til at give, især dansepigerne, nogle

fede afsluttende måneder med masser af

dans, hvor de også selv skal være med til

at lave en forestilling.

Kan man leve af det?

Nok det spørgsmål jeg er blevet stillet allermest

de sidste 4 år. Svaret er JA. Man

bliver ikke rig, men det er muligt, hvis man

brænder for det. Man har bestemt en anderledes

og spændende hverdag, uden den

store sikkerhed, men med alle døre åbne.

17


18

Julekoncert i kirken

Af Lars Spurr, lærer

Så blev årets musikhold (”Guns and Roses”)

endnu engang inviteret til at spille

til den levende julekalender i Gundslev

kirke. Det var en utrolig fin julestemning,

der mødte os, fra det øjeblik vi trådte ind

i våbenhuset, hvor dagens låge i julekalenderen

blev åbnet, til inde i selve kirkerummet

hvor der bl.a. var opstillet et fint

krybbespil.

Gunslevholm var stærkt repræsenteret

med ca. 110 elever, der fik fornøjelsen af

salmesang, historiefortælling og musik fra

deres egne gunsere.

Der blev rocket og der blev rullet til ”Rocking

Around the Christmas Tree” i en Miley

Cyrus udgave, der blev nynnet med på en

ægte juleklassiker ”Last Christmas”, og

tænkt på tidligere års tv-julekalendere

med sangene ”Jesus og Josefine” og ”Uden

hinanden” fra ”Pagten”.

Alt i alt en rigtig fin juleoplevelse.


selvskadende adfærd

Af Liselotte Brandt Jensen, lærer

Der bliver flere og flere unge – især

piger – der skader sig selv: anoreksi,

bulimi, overspisning og cutting. Hvorfor?

Hvad sker der i og med de unge?

Det forsøgte vi at finde et svar på

mandag den 26. november, hvor vi

havde besøg af Mille Eigaard Andersen.

Mille har kæmpet med en alvorlig spiseforstyrrelse

i 16 år og har skadet sig selv

og sin krop på alle mulige måder. Hun

ved om nogen, hvordan det er at være

fanget i en selvskadende adfærd, der

både var hendes bedste ven og værste

fjende.

Hun fortalte sin historie råt og hudløst

ærligt: om svigt, overgreb, destruktive

hverdage, ensomhed, følelseskaos, en

indlæggelse på psykiatrisk afdeling og

ikke mindst om vejen tilbage til AT

LEVE.

Mille besvarede elevernes mange

spørgsmål åbent og ærligt – der var

stor interesse for at høre mere og

mange blev efter foredraget, for at få en

snak med Mille.

En spændende, skræmmende og

oplysende aften!

19


,

20

Året der gik...m

Af Dorthe Bonke Hansen, lærer

Kære årgang 28 –I er noget ganske særligt,

på mange måder, men først og fremmest

er I min første årgang som efterskolelærer

Gunslevholm - efter 15 års

pause fra denne skoleform.

Jeg har mødt utallige skønne elever igennem

mine mange år som lærer, og at starte

op i efterskolen igen og få lov til at lære jer

at kende har været både berigende, livsbekræftende

og fornøjeligt.

Det var en stor dag, da årgang 28 ankom

til Gunslevholm, og jeg var mindst lige så

spændt som eleverne. Jeg glædede mig til

at møde en flok af forventningsfulde elever

og forældre, og jeg så frem til at bidrage

med at give de unge mennesker deres

”LIVS EFTERSKOLEÅR”.

Personalet iført Holger-stribet outfit…bød

velkommen i springcenteret og introducerede

her årgangens fællesprojekt Finn Holger,

som løb af stabelen i november med

mange tilskuere, store og små – som fik

en på opleveren i det flotte vintervejr med

underholdende aktiviteter og shows inde og

ude på hele skolens matrikel. Mange nye

elevrelationer i de forskellige teaterarbejdsgrupper

blev skabt i denne uge.

Jævnt fordelt på skoleåret var de alternative

dage med bl.a. ”Robinsonholm” og de

traditionsrige Olympiske Guns-Lege, som

jeg var så heldig at være en del af. Mange

lande var repræsenteret og efter den flotte

indmarch, blev der kæmpet i alverdens dicipliner,

og den udendørs forhindringsbane

”over/igennem” åen var som sædvanlig en

succes. Sportsentusiasmen, kampgejsten

og vindermentaliteten fejlede ingenting -

og dommerne, ja de var på hårdt arbejde

og fik ikke altid ros…sjove og aktive dage.


ed årgang 28

Månederne fløj afsted og inden vi havde set

os om, var det december og julestemningen

bredte sig, ja endog på enkelte elevværelser

helt i Gertrud Sands ånd….

Efter julevolley, julequiz og julefest med

julemad, juletræ og sange var det tid til en

dejlig juleferie. Batterierne blev ladet op,

og så var vi klar til at starte det nye år med

den obligatoriske selvvalgte opgave, hvor

vi overværede mange spændende og kreative

fremlæggelser.

Så var det ellers tid til at se frem til årets

lejrskole. For første gang i Gunslevholms

historie gik skituren til Norge, nærmere

betegnet Kvitfjell. Det var en fantastisk uge

i skønne omgivelser, god sne, gode løjper,

dygtige skiløbere, også knap så øvede skiløbere…

sjove styrt og gode grin men også

mange sejre, når det hele pludselig gik op i

en højere enhed, og det blev ejeren af skiene,

der styrede – og ikke omvendt……

De sportslige oplevelser igennem skoleåret

i linjefagene fodbold, gymnastik, håndbold

og adventurebåde i mindre grupper og med

hele flokken, har været mange og de forskellige

turneringer, ture, opvisninger m.m.

har styrket passionen for sporten og givet

den enkelte elev gode oplevelser – både

individuelt og i det store fællesskab.

Årgang 28 fik også den særlige oplevelse at

have Dronning Margrethe på besøg på skolen

– måske i elevernes øjne meget postyr

for 25 min, men dog stort og efterfølgende

sjovt at tænke tilbage på.

Det lakkede mod enden og dermed regnskabets

time – eksamen, og som lærer i

både dansk og engelsk – en travl tid for

mig, men også en udviklende, lærerig og

21


22

spændende tid med det faglige i fokus. En

tid med mange glade elever efter deres

præstationer og enkelte skuffede.

Jeg MÅ lige kåre årets melodi hos årgang

28, nemlig ”Someone Like You” - ikke med

Adele, men sunget af ægte Guns-piger og

som akkompagnement til gymnastikopvisningen.

Det var smukt.

Slutningen på året blev markeret med en

flot gallafest med lanciers i haven, stemningsfyldt

festmiddag og dans til langt ud

på natten sammen med skrivning i mindebøger

og mange krammere.

Da den uigenkaldeligt sidste dag oprandt

og alt var pakket, var det tid til farvel – og

mange tårer trillede hos os allesammen.

Tak årgang 28, fordi jeg fik lov til at møde

jer og være en del af jeres ”LIVS EFTER-

SKOLEÅR”.


24

adventure på vintereventyr

Af Tina Noregren, timelærer

Temperaturen sagde minus 15 grader, den

frostklare aften adventurelinjen krøb ned

i soveposerne under bivuakens beskedne

tag. På loftet stod stjernehimlen højt,

frosten stak i kinderne og luften dampede

mildt om næsen for hvert åndedrag. Natten

igennem venter den store udfordring; at

holde kulden ud, når den ikke længere kan

holdes ude.

Aktiviteterne på adventurelinjens tur med

vinterfriluftsliv i Norge, skal umiddelbart

blot lære eleverne om langrend,

overlevelse i vinterfjeldet og navigation

i fjeldet. Der er dog også den skjulte

læreplan, som handler om at eleverne skal

lære sig selv at kende, når de er ude af

comfortzonen, føler sig presset i et uvant

miljø, med kulde og træthed, der konstant

udfordrer viljestyrken.

Eleverne er undervist i at holde sig

Mæt, Tør og Varm, de er elever på en

idrætsefterskole, hvor træning er en del

af deres hverdag, og de har været afsted

på mange primitive overnatningsture og

har været igennem en del udfordringer.

Alligevel kan vinterfjeldet udfordre på sin

egen helt forunderlige måde, og reaktioner

af alle slags dukker op. Alle elever har

haft deres egne kriser og kampe at

gennemleve, og ikke mindst deres egne

sejre at rejse hjem med. Uden krisen ingen

sejr.

Dagen før hjemrejsen drog vi afsted

på turens rigtige langtur til toppen af

bjerget Skeikampen 1160 meter over

havets overflade. For nogle blev turen 30

km for andre 20 km, men for alle blev

det en rejse med sig selv. På toppen af

bjerget med udsigt ud over det nærmest

uendelige fjeldlandskab,mærkede eleverne

kærligheden til naturen og det smukke

vinterfjeld, og selvfølgelig stoltheden og

sejren over at have klaret turen hele vejen

til toppen.


Fra Adventure til outdoor

Af Kenn Rye Andersen, forstander

Dette er det sidste skoleår med linjefaget

Adventure, som førhen hed Friluftliv.

For en del år siden havde 28 elever friluftliv

som linjefag på Gunslevholm. I dag er det

13 elever, som netop er på skitur i Norge,

og som udgør linjefaget Adventure. Faget

har udviklet sig, indstillingen og motivationen

hos det mindste linjefag er fortsat i

top, men elevsøgningen til faget er faldet

drastisk, og derfor har vi valgt at tænke

nyt. Adventure som linjefag stopper med

afslutningen af skoleholdet 2012-2013,

men det er ambitionen i det kommende

skoleår, at en tredjedel af elevholdet, dvs.

ca. 52 elever, skal udfordres og opleve det

nye fag Outdoor. At være aktiv i naturen,

sanse og mærke sig selv og bruge de fire

elementer jord, ild, vand og luft er vores

ambition. Vi vil fortsat udnytte skolens

ressourcer i form af kajakker, klatretårn,

udstyr til træklatring, telte m.m.og bygge

på nye tanker og ideer fra de lærere, som

skal varetage faget. Det er altid lidt trist,

når noget godt stopper, men jeg føler mig

sikker på, at vi om et par år vil nyde alt

det, som Outdoor kommer til at bibringe

mange elever på hvert elevhold.

25


26

fra mekaniker til gunslevholm

Af Nicky Schumacher

Da jeg var 15 begyndte jeg for alvor til

gymnastik, i Lokalforeningen Hi Gymnastik.

Jeg har samlet dyrket gymnastik omkring

10 år dagen i dag.

Lige siden har jeg levet og åndet for gymnastik,

og allerede som 16-årig, var jeg

ansvarlig træner for et drengehold, som jeg

startede, min egen træner og en holdkammerat.

De drenge har jeg trænet lige siden,

og de er blevet mestre i alle nationale konkurrencer

de har stillet op i; flere af dem

er endda på landsholdet og Europamestre.

Gennem min tid i Lokalforeningen som nu

hedder Teamgym GHG, er jeg blevet kåret

som månedens sportsprofil og årets aktive

i Herlev kommune.

Jeg selv som gymnast er blevet Sjællandsmester

og Nordisk mester. Men det slutter

ikke her, jeg har stadig en drøm om Landsholdet

og Verdensholdet!

Gennem min tid som gymnast har jeg

været på Ollerup, for at fordybe mig i min

egen gymnastik, men også som instruktør

og idrætsleder. Gennem Ollerup og min

lokalforening har jeg modtaget diverse

kurser indenfor springsikkerhed, funktionel

anatomi & idrætsskader, træning & sundhed

og leg med børn. Efter mit ophold på

Ollerup er jeg siden blevet udtaget på Ollerups

elitehold, som er et udtaget hold

for tidligere elever. Vi turnerer flere gange

årligt rundt i både Europa og Danmark med

vores opvisninger.

Oprindeligt er jeg uddannet automekaniker,

men har faktisk ikke arbejdet med det

efterfølgende, grundet min store interesse

for undervisning og udøvelse af gymnastik.

Derfor er jeg super glad for at have jobbet

som gymnastiklærer på Gunslevholm. Det

er en fornøjelse at have med sin passion

og unge mennesker at gøre til hverdag og

kunne leve af sin hobby.


entes afrikanske landevej

Af Bente Rasmussen, køkkenassistent

Køkkenet oplever en stor interesse for især

vores mange gode kageopskrifter, så her

er chancen for at gøre os kunsten efter og

samtidig tænke jer tilbage til Gunslevholm,

når I smager på kagen :-)

Ingredienser:

750 g sukker

5 æg

375 g margarine (smeltet)

570 g hvedemel

5 tsk bagepulver

1½ tsk vanille

45 g kakao

6 1/4 dl mælk

Sukker og æg piskes godt, dernæst sigtes

de tørre ingredienser i skiftvis med mælk,

og til sidst tilsættes den smeltede margarine.

Kagen bages i en stor bradepande ved 180

grader i ca. 40-45 minutter.

Mens kagen er i ovnen laves glasuren.

Glasur:

270 g flormelis

270 g margarine

3/4 dl kaffe

50 g kakao

100 g kokos

Glasuren varmes i en gryde og fordeles

over kagen, mens den er varm.

Rigtig god fornøjelse, og glædelig jul fra

køkkenet.

27


28

1 Frederik M. Jensen

2 Jimmy Kløvested

3 Kasper Stampe

4 Frederik E. Hansen

5 Jeppe Ørregaard

6 Emil R. Mikkelsen

7 Jacob M. Hansen

8 Andreas Høegh-Andersen

9 Peter van der Beek

10 Oliver A. Pedersen

11 Mikkel Molzen

12 Emil B. Schjelde

13 Frederik Høegh

14 Benjamin Mogensen

15 Sebastian Christiansen

16 Marc Pedersen

17 Mikkel Bengtsson

18 Emil K. Rasmussen

19 Magnus H. Nymand

20 Adam Sylvan

21 Rasmus Thorslund Hansen

22 Sebastian Frøslev

23 Mads Gregersen

24 Magnus B. Green

25 Sebastian Gluud

26 Mathias Lauridsen

27 Emil Bondehøj Rasmussen

28 Gustav Vindelin Pedersen

29 Emil Brodt Sørensen

30 Tobias B. Simonsen

31 Christian B. Christiansen

32 Asbjørn E. Schmidt

33 Frederik S. Hansen

34 Mads Klarskov

35 Niklas Sembach

36 Simon Jensen

37 Jonas Brøndsel

39 Marcus Stjernholm

40 Mathias R. Dyrmose

41 Andreas Kolding Pedersen

42 Mathias Kruse

43 Mads R. Larsen

44 Mathias B. Ibsen

45 Jeppe B. Nielsen

46 Simon Z. Christiansen

47 Christoffer L. Jensen

48 Mike G. Pedersen

49 Mathias B. Jensen

50 Emil Boysen-Ødegaard

51 Anders Pedersen

52 Thobias Hejstvig-Larsen

53 Daniel B. Slessing

54 Lukas Thalund

56 Casper B. Arnesen

57 Peter Bondehøj

58 Julius T. Bendixen

59 Nikolaj S. Holm

60 Louis H. Jørgensen

61 Rasmus S. Hansen

62 Anders G. Andersen

64 Rasmus B. Pedersen

65 Frederik Ejstrup

66 Jonathan L. Jensen

67 Rasmus A. Jacobsen

68 Rasmus Bergholtz

69 Casper Graae Christensen

70 Saxo Mikkelsen

71 Frederik Christensen

72 Martin E. Olesen

73 Frederik Hinsby Hansen

74 Mads A. Marker

75 Mikkel B. Keis

76 Oskar Vedel

77 Andreas Nørholm Nielsen

78 Victor Rasmussen

79 Christian Witt


81 Anders Lund Jønk

82 Amalie G. Juszczyk

83 Sisse Holdt

84 Amalie Bursche Hansen

85 Camilla Martinsen

86 Malene Sødergren

87 Julie H. Borre

88 Tine L. Routhe

89 Camilla F. Bredskov

91 Katja Bohn

92 Ida K. Rasmussen

93 Caroline V. Kruse

94 Line A. Sørensen

95 Kathrine Hjorth

96 Sofie Hybholt

97 Isabel F. Kines

98 Sissel H. Christensen

100 Nanna W. Rasmussen

101 Laura Ljung Pedersen

102 Tenna Arpe

103 Nia L. Olsen

104 Julie Krøner Albrektsen

105 Kia S. Lagerbon

106 Ida J. Hansen

107 Maria M. Jentoft

109 Josefine Bannebjerg

110 Mathilde D. Pedersen

111 Signe L. Olsen

112 Ann Sofie Bille

113 Sine Vinther-Nielsen

114 Ida Petersen

115 Nanna Kofod

117 Simone Sarka

118 Sara S. Hessner

119 Laura Æbelø

120 Marie Langebeck

121 Nivi E. Hammer

122 Marie A. Kristensen

123 Louise Jensen

124 Emilie L. Sukstorf

125 Gry Grave

127 Simone Sørensen

128 Trine Nielsen

129 Louise Petersen

131 Sebastian Eghjort Larsen

133 Emilie B. Sonne

134 Louise M. Jønsson

135 Pernille Holm

136 Pall Eysturoy

138 Maria Østbo

139 Andrea Borre

140 Ditte S. Nielsen

141 Marie B. Dalsten

142 Karoline Kudsk

143 Sara R. Trangbæk

144 Emilie K. Reusser

145 Sabrina W. Riisager

147 Nanna N. Hansen

148 Emma Aaen

149 Lisa S. Oldrup

150 Julie E. Andersen

151 Josefine Isidoro Panduro

152 Marta Hoffmann Svendsen

153 Katrine Pedersen

154 Emilie S. Sternbæk

155 Amalie Wium

156 Ditlev Hejlsvig Aagaard

157 Oline Overholdt

158 Daniel Kossmann Olsen

159 Lea S. Lund

161 Freia B. Bille

162 Mia R. Kristiansen

164 Amalie I. Dinsen

165 Simone C. Rasmussen

166 Amanda R. Justesen

168 Frederik R. Nielsen

169 Sarah Claussen

170 Caroline Bodum Birk

29


30

færdigt konferencelokale

Af Torben Matthiesen, lærer

Det var med stor glæde at Gunslevholm i

slutningen af februar kunne tage konferencerummet

i brug på førstesalen i springcentret.

Håndværkerne var kun lige gået

ud af den ene dør, da der trådte 110 menighedsrådsmedlemmer

ind af den anden

dør til stormøde.

3 dage senere afholdt DGI reception i forbindelse

med et 50 års jubilæum for regionens

repræsentationshold, hvor der i løbet

af dagen mødte 400-500 mennesker op. Så

man kan roligt sige, konferencelokalet blev

taget godt i brug med det samme.

Rummet er lyst og dejligt og har mange

anvendelsesmuligheder. Det har også fungeret

som galleri i flere omgange, med stor

succes.

Udover at lokale foreninger anvender rummet,

nyder skolen også i det daglige at

have god plads til undervisning af flere

klasser på samme tid. F. eks når liniefagene

har teoriundervisning, eller når elevernes

sangtimer optimeres af lokalets gode

akustik.

Lokalet har 90 gode bordpladser, som kan

opstilles i forskellige formationer. Lydanlæg,

stort lærred og projektor er blevet

indkøbt, og skolens lærere har selv stået

for opsætningen.

I september måned blev der opsat et stort

køkken og snart vil køkkenet indeholde

køkkengrej og service til 100 personer.

Dejligt at det, at det endnu engang har

været muligt at viderebygge og optimere

forholdene for foreningslivet ved i endnu

højere grad at gøre Gunslevholm til et

kraft- og aktivitetscenter for lokalsamfundet

og den sydlige del af Region Sjælland.

Tak for hjælp og støtte til:

LAG, Kommuneplanpuljen, SN Erhvervsfond,

Glarmester Brian Petersen fra Nykøbing

F., Jennelgaard Økologi, Torben Matthiesen,

Lars Ulrik Gerts, Christian Høegh

Andersen & Flemming Johnsen.


Ansatte på Gunslevholm

2012/13

Kenn Rye Andersen, forstander

Christian Maier-Ramnæs, viceforstander

Birger Bovin, lærer

Dorthe Bonke Hansen, lærer

Gina Christiansen, lærer

Jens Fønsskov Olsen

Jens Madsen, lærer

Jesper Bo Pedersen, lærer

Karina Søstrup, lærer

Katja Jensen, lærer

Lars Dahlstrøm, lærer

Lars Spurr, lærer

Lars Ulrik Gerts, lærer

Liselotte Brandt Jensen, lærer

Nicky Schumacher, lærer

Regin Bill-Jessen, lærer

Torben Matthiesen, lærer

Charlotte Matthiesen, timelærer

Stine Rønne, timelærer

Thomas Bylov Jørgensen, timelærer

Tina Noregren, timelærer

Janne Petersen, sekretær

Mette Pedersen, køkkenleder

Bente Rasmussen, køkkenassistent

Diana Andersen, køkkenassistent

Birthe Andersen, rengøringsassistent

Laila Clausen, køkkenassistent

Anne- Mette Romme, rengøringsassistent

John Jensen, pedel

Jørgen Teut, pedelmedhjælper

Kurt Frederiksen, pedelmedhjælper

Bestyrelsen på Gunslevholm

Christian Høegh-Andersen, formand

Carsten Pedersen

Dorte Palm

Flemming Johnsen

Jane L. H. Christoffersen

Michael Gerhard Thalund

Ole Holmenlund

31

More magazines by this user
Similar magazines