29.07.2013 Views

SE HER ! - Dansk Backgammon Forbund

SE HER ! - Dansk Backgammon Forbund

SE HER ! - Dansk Backgammon Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dansk</strong> <strong>Backgammon</strong> <strong>Forbund</strong><br />

Vangedevej 231, 3.th. 2870 Dyssegård<br />

www.dbgf.dk<br />

Telefon: 71 99 38 79<br />

E-mail: info@dbgf.dk<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Backgammon</strong> <strong>Forbund</strong> har også sin egen<br />

Facebook gruppe, som kan findes hér:<br />

http://www.facebook.com/<strong>Dansk</strong><strong>Backgammon</strong><strong>Forbund</strong><br />

Nordic Open<br />

En af verdens største turneringer, Nordic Open,<br />

afholdes hvert år i Påsken i Københavnsområdet.<br />

Nordic Open er et fantastisk sted for begyndere.<br />

Der arrangeres typisk begynderseminarer og en<br />

stor gratis begynderturnering med meget flotte<br />

præmier.<br />

Det er også det ideelle sted at opleve<br />

verdensstjernerne i aktion -<br />

Du kan som regel møde indtil flere tidligere verdensmestre,<br />

og det er slet ikke utænkeligt, at du<br />

kan lokke en af dem til at give dig et godt råd.<br />

Se årets program på: www.nordicopen.dk<br />

Verdens bedste<br />

<strong>Backgammon</strong><br />

begynderturnering<br />

Spilles i påsken<br />

<strong>SE</strong> <strong>HER</strong> !<br />

Danmarksmester 2012 - IM Bjørn Holmsted Kruse<br />

startede også som begynder en gang.<br />

Gratis<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Backgammon</strong> <strong>Forbund</strong> er<br />

medlem af dansk tankesportsforbund


Det er gratis<br />

for begyndere<br />

at deltage i<br />

Nordic Open<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Backgammon</strong> <strong>Forbund</strong><br />

inviterer i samarbejde <strong>Dansk</strong>e Spil<br />

til den vildeste begynderturnering i<br />

Danmark nogen sinde.<br />

1. præmien er en rejse til Verdens-<br />

mesterskabet i Monaco med alt betalt.<br />

(fly, hotel og entry)<br />

Der er ud over dette rigtig mange<br />

andre flotte præmier:<br />

- Entry til Nordic Open intermediate<br />

række.<br />

- Entry til DM i backgammon.<br />

- <strong>Backgammon</strong>spil.<br />

- Vin, Champagne, Middage og me-<br />

get mere.<br />

Begynderrækken har en begrænsning for<br />

spillere, som allerede er eller har været<br />

medlem af <strong>Dansk</strong> <strong>Backgammon</strong> <strong>Forbund</strong>.<br />

For at få adgang til turneringen må du<br />

aldrig have haft en rating på over 1050<br />

og din TMP må ikke være over 1000<br />

TMP betyder ”Total Match Point” - Dette er et<br />

udtryk for hvor mange points man har spillet live<br />

og derved også et udtryk for hvor erfaren en spiller<br />

man er.<br />

Nordic Open spilles på<br />

Find os<br />

Radisson Blu Scandinavia Hotel<br />

Amager Boulevard 70, 2300 København S.<br />

Hjemmeside for turneringen:<br />

www.nordicopen.dk<br />

Lidt om selve<br />

turneringen<br />

Begynderturneringen spilles Skærtorsdag<br />

den 28. marts 2013 klokken 12.00 med registrering<br />

fra klokken 10.00.<br />

Turneringen er 5 points kampe i ren cup format<br />

med consolation.<br />

Det vil sige, såkaldt ”vind eller forsvind” turnering.<br />

Men skulle du tabe i første eller anden<br />

runde vil du få adgang til ”consolation ”<br />

turneringen, som også er vind eller forsvind.<br />

Du er altså garanteret to kampe i turneringen.<br />

Skulle du få blod på tanden og have lyst til at<br />

deltage i én af de andre rækker ved Nordic<br />

Open, så kan du sagtens nå det - Alle øvrige<br />

rækker starter nemlig først fredag den 29.<br />

marts. Registrering til alle andre rækker starter<br />

den 29. klokken 12.00 og selve turneringen<br />

starter klokken 17.00<br />

Meget underholdende<br />

begynderseminar<br />

Skærtorsdag, inden selve turneringen<br />

starter, afholdes et begynderseminar hvor<br />

verdens eneste Super Stormester og dobbelt<br />

vinder af Nordic Open, Karsten Bredahl vil<br />

øse ud af sin store viden inden<br />

for spillet.<br />

Dette seminar er også helt<br />

gratis og erfaringen siger, at<br />

det er både lærerigt og meget<br />

underholdende.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!