Missions-Nyt Missions-Nyt - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt Missions-Nyt - Missionsfonden

Missions-Nyt

Missions-Nyt

50. årgang, nr. 1 - Forår 2008


Missions-Nyt

50. årgang, nr. 1 - Forår 2008

Ansv Ansvar Ansv ar arsha ar sha shavende sha ende ende udgiv udgiver udgiv er er: er

Missionsfonden af 4/5 1964

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

Telefon 47174040 - Fax 47174018

mfond@mail.dk

www.missionsfonden.dk

Giro 613-9450

Bank 9570-0006139450

ISSN: 0903 2312

Redaktion og layout:

Svend Lohse

Tryk:

Trykkeriet Friheden ApS, Thisted

Missions-Nyt Missions-Nyt udkommer 4 gange om året

og sendes gratis til fondens brugere og alle,

som måtte ønske det.

Missionsfonden foretager en overordnet

vurdering af det indkomne materiale til hvert

enkelt blad, men artiklernes indhold,

udtrykte holdninger og formuleringer er på

skribenternes eget ansvar.

Indhold

Side 2

3

4

5

7

11

16

19

20

22

24

27

Missionsfonden af 4/5 1964

Missionsfondens bestyrelse:

Elly Lohse Bruun

e.bruun@mail.dk

Fagotvej 13 A, 2730 Herlev,

telefon 44917009

Karl Kühn

skkuhn@newmail.dk

Strandvej 21, 6280 Højer,

telefon 74782015

Kenneth Kühn

alken@tiscali.dk

Bendstrupvej 5, 2650 Hvidovre,

telefon 36770798

Erna Nielsen

Bråderhøj 5, 3500 Værløse,

telefon 44480581

Christian Petersen

ec@paradis.dk

Sandholtvej 4, 2650 Hvidovre,

telefon 36770688

Gardar Ragnarsson

gardar@mail.dk

Lemkær 4, Kirke-Hørup, 6470 Sydals

telefon 74416092

Administration og regnskab:

Svend Lohse, Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Leder: Han er opstanden!, af Gardar Ragnarsson

Albanien, af Stella Christtreu

Brasilien, af Hannah Borup Mortensen

Irland, af Agnete og Tony Simpson

Logos Hope kommer til København, af Vanja Lütje

Rapport fra Kenya, af Birgitte og Søren Pedersen

Bønneemne, af Peter og Shanie Hinge

NLO - Tanzania, af Hannah og Egon Falk

Kan vi blive bedre til at støtte?

Missionshjørnet

Missionsadresser

Forår 2008


Leder:

af af af Gardar Gardar Ragnarsson

Ragnarsson

Han er opstanden!

Kirken har et fantasiskt budskab at forkynde, som er både levende og virkende, fordi

virkeligheden i det viser sig i livet hos dem, som tager imod det. Det er evangeliet,

sandheden om at Jesus lever! Det trænger til at blive opprioriteret i kirkens liv og få

større plads.

Hovedingrediensen i budskabet handler om Kristi stedfortrædende død på Golgata,

hans opstandelse fra de døde, opstigningen, hvor han satte sig ved Guds Faders

højre hånd i det himmelske, hvor engle, magter og myndigheder er ham underlagt.

Derfor har han magt til helt og fuldt at frelse dem, som kommer til Gud ved ham i tro,

og som tilegner sig syndernes forladelse, forløsningen og frigørelsen fra syndens

magt og lænker og begynder at leve et helt nyt liv.

Afguder, lavet af sten, træ, guld, sølv og lignende frelser ingen. Ikoner, røgelse, ritualer

og ceremonier og kristne symboler gør det heller ikke. Hvis en forkynder begynder

at prædike sig selv og sine egne bedrifter og derved ophøje sig selv, er han på

vej bort fra apostelen Paulus, som sagde: „Thi det er ikke os selv, vi prædiker, men

Kristus Jesus som Herre“ (2.Kor.4:5) og „Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet,

thi det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker“

(Rom.1:16). „Ikke den, som anbefaler sig selv, står prøve, men den, som Herren

anbefaler“ (2.Kor.10:18). Kun når Jesus bliver ophøjet, drages mennesker til Frelseren.

Lad os få Jesus tilbage til menighedens centrum, så han ikke længere skal behøve at

stå udenfor. Ting og mennesker og menneskers dogmer har for længe optaget hans

plads, og der er gået for megen tid til at diskutere sublime teologiske begreber og

nye styreformer end til at forkynde Kristus.

Vores Påskelam er slagtet, nemlig Kristus, og når han får lov til at komme ind, først

da bliver der højtid. Disciplene blev virkelig glade, da de igen så Herren efter opstandelsen,

hvor han viste dem sine hænder og side (Joh.20:20). Forkyndelsen mål er

nemlig, at folk ser Jesus!

Kampen mod de kristne sandheder intensiveres mere og mere, og åndskampen bliver

hårdere både ude og hjemme, men jeg vil sige til alle vores forkyndere og missionærer:

Lad ingen og intet true jer til tavshed!

Jesus lever og kan bevare. Han har al magt i himlen og på jorden. Han sagde: „Gå

derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, døb dem i Faderens, Sønnens og

Helligåndens navn, og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er

med jer alle dage indtil verdens ende“.

Forår 2008 Side 3


Kære venner af

Missions-Nyt.

Det er utroligt

som det nye år

løber af sted i

fuld hast.

Her tilbage i Albanien

er vi i fuld

gang med forberedelserne

til en

ny DTS (discipelskabstræningsskole)

som starter

den. 20. april.

Dette år vil vi fokusere på vores kreative

talenter og evner. Vi glæder os til at kunne

tilbyde denne træning for unge som har et

ønske om at lære mere om Gud, om dem

selv og verden omkring dem.

Side 4

Albanien

af af Stella Stella Stella Christtreu

Christtreu

Lederne af kurset, Klotilda Stojani og Reli

og Aida Duro, deltog sidste år i et ledertrænings

forløb på en UMO base i Amsterdam,

Holland. Nu er de så tilbage i Tirana

med en frisk vision og kald til at lede og

træne unge mennesker til at „kende Gud

og gøre Ham kendt“

Rundt omkring os er der en verden som

åbner sig op foran os:

Kosovo er stadig i forhandlinger om selvstændighed

og har efterladt et tomrum af

depression i nationen

Makedonien: en ny bevægelse og interesse

er i gang for at se menigheder i de

albanske områder af landet.

Bosnien: er for største parten muslimsk og

kæmper stadig med hjertesår og bitterhed

af de store tab fra krigen med Serbien.

Serbien: er isoleret fra deres naboer på

mange områder.

Bed for os de næste par måneder:

at Gud vil kalde både elever og medarbejdere

til skolen

at Gud vil lægge nationer og

byer på vores hjerter, hvor

han vil, at vi skal tjene i

praktikfasen.

For en bygning til at huse

DTS’en med gode faciliteter

og en økonomi vi kan bære.

For elev og medarbejderstøtte

til både undervisningsfasen

og praktikfasen.

Gud velsigne dig.

Stella Christtreu

Projekt 5462

i Missionsfonden

Forår 2008


Brasilien

af af Hannah Hannah Borup Borup Mortensen

Mortensen

Mange ting er sket i løbet af 2007, og kigger

jeg tilbage, føler jeg mig så velsignet. Jeg husker

i januar sidste år, at jeg begyndte at planlægge

min afrejse til Brasilien, og brød sammen

gråd, da det syntes helt umuligt økonomisk.

Der talte Gud til mig, mens jeg bad. Han

bad mig at slå op i min andagtsbog på dagen

den 25 juni, hvor jeg skulle rejse. Ordet til

den dag var „Jeg vil sende dig af sted!“ Wow...

Da jeg læste det, vidste jeg, at Gud ville

hjælpe mig, og det gjorde han. Jeg kan ikke

forklare dette mirakel, det skal opleves. Jeg

arbejdede alt det, jeg kunne, men størstedelen

af indtjeningen var GUD, gaver fra mennesker,

blandt andet mange af jer. Tusind tak

for al jeres hjælp på alle måder.

Du var med til at gøre det muligt at jeg kom

til Brasilien, og gennemførte en DTS (Dicipleship

Traning School) i Macapa, som jeg færdiggjorde

den 10 december 2007, og arbejder

nu som frivillig staff/hjælpeleder på skolen.

Tusind tak for din støtte i forbøn og

financielt, som gør det muligt for mig at fortsætte

arbejdet i Macapa som frivillig i organisationen

Ungdom med opgave.

Jeg har lige været hjemme i Danmark

en måned, for at hente mit etårige visum,

som jeg på mirakuløs vis igen har

fået. Da jeg kom til Danmark, havde jeg

intet program planlagt, men Gud sendte

folk til mig med invitationer, og jeg har

virkelig bare nydt at tage rundt, hvor

åbne døre bød sig. Jeg har virkelig oplevet

Guds ledelse under mit ophold i

Danmark. Jeg fik blandt andet lov til at

fortælle om mine oplevelser i Brasilien

både i Jylland og på Fyn. Det var en fornøjelse,

og jeg følte mig både velkommen

og velsignet. Tusind tak til alle som

hjalp hertil.

En aften, mens jeg bad, og prøvede at

forberede mig til at skulle rundt og rejse

midler, talte gud stærkt til mig, at jeg

ikke var kommet til Danmark for at rejse

midler, det skulle Gud nok sørge for,

men at jeg var i Danmark for at fortælle

danskerne om Jesus. Da dette gik op

for mig, blev turene rundt i Danmark,

helt nye for mig, og jeg oplevede at

blive brugt, og blive velsignet, selvom

jeg ikke bad om det. Nu er jeg lidt ked

af at skulle rejse tilbage til Brasilien, for

jeg er kommet til at elske at fortælle

mit eget folk om Jesus, og jeg vil savne

mit elskede Danmark efter denne tur.

Det er svært at være hjemmefra, men

jeg ved, at Brasilien er det rigtige sted

for mig.

Her i Brasilien oplever jeg virkelig mange

dejlige ting, som bekræftiger kaldet for

mig. Blandt andet havde jeg mange dejlige

oplevelser på min missionstur til det

indre af Macapa. Der mødte jeg en

dreng på 10 år, som gjorde stort indtryg

på mig. Jeg mødte ham på gaden,

hvor han sad sammen med mange fulde

voksne. Ingen gav ham opmærksomhed.

Jeg inviterede ham mange gange til vores

aktiviteter, og han lovede altid at

komme, men kom ikke før den sidste aften,

hvor han faldt i søvn på bænken.

Han vågnede, idet mange gik frem foran

Hannah sammen med resten af DTS-holdet der

afsluttede skolen i december 2007 Fortsættes næste side

Forår 2008 Side 5


Side 6

Craig med sine søskende

for at tage i mod Jesus som deres personlige

frelser, og han spurgte nysgerrigt til, hvad der

skete. Vi fik os en god snak om denne Jesus,

den bedste ven der findes. Han åbnede sig

og fortalte, hvordan han aldrig sov før midnat

af frygt for sine søskendes sikkerhed. De

bliver slået, når forældrene drikker. Han fortalte

mig, hvordan han virkelig gerne ville have

denne Jesus, denne bedste ven, ind i sit

hjerte, til at være hos ham, når han bliver

bange! Vi bad sammen, og lille Graig tog i mod

Jesus. I må meget gerne bede for ham. Jeg

ønsker at besøge ham, og eventuelt få ham

med i vores fadderskabsordning.

Gud kalder folk som aldrig har hørt om ham.

Michaele, en pige på 13 år fra samme by,

Michaele (til venstre) sammen med præstens

datter

havde aldrig hørt om Jesus. Hun fik en

drøm, at Jesus ankom i en limosine til

præstens hus og hentede præsten og

hans familie. Efter denne drøm opsøgte

hun præsten og tog i mod Jesus som

sin personlige frelser.

Selv mødte jeg også Jesus på denne

tur, som jeg ikke havde kendt ham før.

Jeg tog personligt i mod Jesus, da jeg

var 12 år gammel, men har levet med

et stort selvfordømmende „vær mere og

mere perfekt for at være elsket“ billede

af Jesus. Mine holdkammerater bad for

mig, og alle fordømmende tanker forsvandt,

og jeg fornemmede, at Jesus

tog min hånd, og ordene om, at „intet

kan skille mig fra Guds kærlighed“, og

„der er ingen fordømmelse for den, som

er i Kristus Jesus“ blev virkelige for mig.

Al frygt forsvandt, og jeg følte mig ikke

mere tørstig efter at være elsket. Tørsten

var slukket (som Jesus talte til kvinden

ved brønden, at det vand, han giver

os, slukker vores tørst) Før havde

jeg det sådan, at jeg elskede Jesus og

prøvede mit bedste at adlyde ham, for

at han måtte elske mig mere, men nu

elsker og adlyder jeg Jesus, fordi han

elskede mig først.

Det er den Jesus, jeg er her i Brasilien

for. For at fortælle om ham, at dele ud

af hans kærlighed. For ubetinget at videregive

den kærlighed, jeg har modtaget

så ubetinget! Jeg bliver så begejstret,

når jeg taler om denne Jesus. Han

er virkelig VIRKELIG og han elsker dig!

Jeg har lavet en hjemmeside på engelsk

med billeder og oplevelser fra Brasilien:

www.webspawner.com/users/amapa

Tusind tak for din kærlighed i støtte i

form af bønner, og økonomisk hjælp. Må

Gud være med dig! Gud er altid trofast

og god.

Hilsen fra Hannah Mortensen,

Projekt 5967 i Missionsfonden

Forår 2008


Irland

af af Agnete Agnete og og T TTony

T ony Simpson

Simpson

Kære missionsvenner.

Tidsrummet mellem sæd og høst er ikke

altid ens. Men på det åndelige område er

det altid Gud, der giver væksten.

Vores lille lejlighed, som vi havde i en del

år, var stuvende fuld af børn 1-2 gange

om ugen. Evangeliet blev forkyndt med

mange illustrationer, og der blev sunget

om Jesus. Desuden vistes lysbilleder med

de fotografier vi havde taget af dem selv

og deres familier, noget der altid var populært!

Det var børn fra de rejsende familier

(irske sigøjnere), som vi havde besøgt.

Til slut fik de varme pølser med brød - noget

de forhutlede børn nok kunne trænge

til. Der var særligt en lille dreng, Paddy, som

vi kendte fra han var cirka 5 år gammel.

Han sørgede for aldrig at gå glip af at

komme, bortset fra de perioder, hvor familien

var bortrejste fra Cork-egnen.

Der var stor trængsel i vores smalle køkken,

når der var børnemøde(„gilde“)

Tony kunne godt hente 12-14 børn i en

4-personers bil - altså dengang!

Et par bilfulde med børn fyldte godt i

lejligheden.

Arbejdet med at nå de irske sigøjnere med

Evangeliet optog os meget i en hel del år,

det var i særdeleshed før der i det hele

taget var nogen fra den almene befolkning,

som tog standpunkt som personlige kristne.

Alligevel var der så at sige ingen synlige

resultater fra det arbejde, men sådan har

det været med så meget i Irland.

For cirka 25 år siden havde vi en „sommer“,

som vi heldigvis ikke har haft magen

til siden! Det regnede fra 1. april til 1. september,

og vejret var koldt og mørkt. Jeg

såede grøntsager i haven i april, men intet

kom op. Så sneglene havde vel ædt frøene,

eller de var rådnede i jorden. Men så

fik vi den dejligste september med sol og

varme. Og tænk, de planter der skulle have

kommet frem i maj kom op i september!

Da talte Gud til mig! Sæden er Evangeliets

Ord, Guds levende og blivende Ord, - og

SÆDEN LEVER!

Der skal snart trakteres - så man sidder eller

står helt stille. Det var nemlig betingelsen for

at få noget - og for at undgå kaos.

Det har været vores store privilegium gang

på gang at høre vidnesbyrd om frelse, der

begyndte med en sæd, der blev sået i hjertet

10-20 år tidligere, før den endelig bar

frugt. Fotografierne viser lidt om, hvordan

vi i de sidste få måneder har begyndt at

se noget af det samme blandt de rejsende

folk i Irland.

Fortsættes næste side

Forår 2008 Side 7


Der kan godt

laves mad

på bålet her!

Det er Paddy

som vender

ryggen til

i forgrunden

Side 8

Vores Sam,

der nu er list større,

er med på besøg

på en anden

lejrplads

På besøg hos en anden familie.

En ven fra Evangelisk

Børnemission bagerst t.h.

Vores egen Sam i den gråstribede trøje

t.v., samt to andre besøgende.

Paddy i forgrunden i gulstribet trøje.

Men tro det eller ej - i denne

beboelsesvogn bor hele

familien på 9 personer

Vi besøger en lejrplads

nær ved, hvor vi bor.

Den lille dreng med den

hvide hue er vores ældste

dreng, Sam.

Den unge mand med

hesten er nu hvidhåret.

Han kom på møde forrige

gang, de franske

sigøjnere var på besøg i

november 2007

Forår 2008


Næsten overalt hvor vi gjorde besøg med

vores franske venner, blev vi modtaget med

åbne arme denne gang. Folk bad om fotografier

af afdøde forældre o.s.v. Mange

huskede børnemøderne fra over 30 år siden

og sagde: „Det var de gode tider!“

Der var modtagelighed for samtale og vidnesbyrd.

Det var knap så let at få dem til

at komme, når vi inviterede til et særligt

møde. Der var dog en lille flok, som mødte

op.

Sigøjnervækkelsen er måske både den

mægtigste vækkelse og den mindst kendte

Massie’s

heste

Tony med 3 af vore franske venner, mens

Massie med kastetten t.v. stolt viser føllet frem

vækkelse i moderne historie, og efter det

vi har set, er den måske også den reneste

åndeligt set. Guds virke har bredt sig

som en løbeild i de sidste 60 år i 40-50

lande i forskellige dele af verden - blandt

et folkefærd, som er foragtet og forkastet

overalt. Men „de, der intet var, udvalgte

Gud“. Når vi er sammen med dem, er det

som at høre Apostlenes Gerninger om

igen. Vores venner fra Frankrig havde fastet

og bedt, før de kom her, og mange

sigøjnerkirker dér bad for turen. Det mærkedes!

Må ilden tændes til slut, også i Irland.

Manden med kastetten, Massie, er gift med en

af de „små piger“ der kom på børnemøderne i

sin tid. Nu ønskede hun et fotografi af sine

forældre fra den tid - Vi fandt det

De lejer huset i baggrunden. Desuden er der

plads til flere campingvogne på gårdspladsen,

så forskellige af familien kan komme og gå og

rejse, som de vil

Der er også tilhørende jord med plads til heste

og hesteavl. Det ligger „i blodet“ - også selv om

de hestetrukne beboelsesvogne ikke bruges

mere. Der er stadig en del hestehandel i Irland.

Massie i sin stue. Han lytter til et vidnesbyrd,

som tolkes af Jean le Cossec fra Frankrig t.h.

Jean er søn af Clement le Cossec, som med

rette blev kaldt „sigøjnernes apostel“, men

der var ingen der nævnede noget om dét -

det er kun Gud, der får lov at være stor

iblandt dem!

Fortsættes næste side

Forår 2008 Side 9


Side 10

Oliver fra Frankrig synger og spiller guitar.

Oliver gik ikke rigtig i skole - før han gik „en

lille smule“ for at lære at læse bibelen!

Nu er han i færd med at lære engelsk, fordi

han føler et kald til at blive ved med at

besøge Irland. Oliver har allerede gjort

pionerarbejde i Ungarn, hvor de nylig har

bygget en bibelskole

En lykkelig bedstemor, Mary, som har været i

vores menighed i en årrække. Hendes

barnebarn Mary t.v. er frelst, og hun havde sin

veninde med, som også ønskede at blive

frelst. Mary selv blev frelst fra et vildt og

fordrukkent liv, då hun var over 50 år gammel.

Det var Gud, der lærte hende at læse - for at

hun kunne læse bibelen. Før kunne hun ikke

læse sit eget navn. Nu viger bibelen ikke fra

hende. Hun har 47 børnebørn og 26 oldebørn,

så der er nok at bede for!!

På besøg hos Pat Dunne og hans kone (i

midten). Pat husker, at han i sin tid blev

hentet til børnemøderne i vores lille bil.

Pat’s kone kom sammen med sin mor til

søndagaftenmødet, mens vores franske

venner var her.

Der blev sunget og vidnet et par timer den

aften i Pat’s hjem.

Et par dage før dette blev skrevet, fik vi

et uventet besøg på vores søndagaftenmøde.

Det var Paddy fra fotografierne

tilbage sidst i tresserne. Han er nu

midt i fyrrene og kom med en nevø på 16

år. Paddy var glad for at synge nogle af

de sange, han aldrig har glemt, siden han

var dreng. Han var tydeligt berørt af Gud.

Der er mange forskellige resultater, som

godt kan frembringes ved menneskelig

strategi og programmer og ved psykologi

og markedsføring. Men kun det, der er

fremvokset ved Guds Ord, lever og forbliver

evigt.

Tony og Agnete Simpson

Olive sammen med

to af vores venner

fra Cork på

søndagaftensmødet

Projekt 5076 i Missionsfonden

Forår 2008


Logos Hope kommer til København

Denne sommer bliver OM’s nye kristne

højskoleskib „Logos Hope“ klar til at sejle

ud i verden med visionen om at bringe viden,

hjælp og håb til verdens havnebyer.

Vi fra OM Danmark er utrolig glade for, at

skibet på sin jomfrurejse vil komme til lige

netop København af alle havnebyer i verden.

OM (Operation Mission) er en international

tværkirkelig missionsorganisation med

lokalt arbejde i mere end 100 lande. OM

har eksisteret i 50 år og er særligt kendt

for sine anderledes missionsskibe, hvor

kristne fra hele verden bor sammen i en

„flydende landsby.“

Det begyndte med en „vanvittig“ idé

„Tænk på hvor stor en del af verdens befolkning,

der bor i havnebyer. Vi kunne transportere

vores folk og bøger til dem på et skib,

og mens vi er til søs, kunne vores folk studere

sammen.“ Denne vision fik OM’s stifter

George Verwer i 1964.

Af Af V VVanja

V anja Lütje Lütje

Lütje

For mange var idéen om et skib som missionsplatform

umiddelbart et urealistisk og

alt for stort projekt, men efter lang tids

bøn blev det første skib købt i 1970 i Danmark.

Denne form for mission fik stor vind

i sejlene, og i dag har OM’s skibe besøgt

mere end 142 nationer og budt mere end

33 mio. mennesker velkommen om bord.

Verdens folk under ét tag

På Logos Hope består besætningen af 350

kristne i alle aldre fra mere end 40 lande.

Alle besætningsmedlemmer lige fra kaptajnen

til det yngste barn er volontører, som

er sponsoreret af deres kirker og venner i

hjemlandet. På skibet har alle en 8-timers

arbejdsdag i fx køkkenet eller på dækket.

Besætningen modtager undervisning i

tværkulturel forståelse, kommunikation,

lederskab og bibelen. Derudover er der

mange valgfrie seminarer såsom musik,

drama, dans, dukketeater mv. Målet er, at

besætningen i deres tid om bord opdager

Fortsættes næste side

Forår 2008 Side 11


og udvikler deres gaver, evner og talenter

og bliver udrustet til fortsat arbejde i mission.

Visionen om at bringe viden, hjælp og håb

Med skibene ønsker OM konkret at bringe

viden, hjælp og håb til verdens havnebyer.

Viden: Skibene er altid læsset med bøger,

der både sælges til meget billige priser i den

internationale boghandel og gives som store

boggaver til biblioteker, skoler, kirker og universiteter

i især tredjeverdenslande.

Hjælp: Et andet fokus er også at hjælpe

praktisk, hvor skibet kommer frem, og besætningen

har påtaget sig mange nødhjælpsog

hjælp-til-selvhjælps projekter verden over.

Håb: Vigtigst af alt ønsker man at viderebringe

håbet om Jesus, hvor man kommer

frem.

Voksende besøgstal

Inden for de sidste mange år er besøgstallet

i havnebyerne steget voldsomt – især

i tredjeverdenslande. Man valgte derfor at

købe et større skib, det gamle passagerskib

Norröna, som plejede at sejle fra Danmark

til Færøerne. Skibet blev overdraget

til OM her i København i 2004 og omdøbt

Side 12

til Logos Hope. Nu fire år efter er skibet

endelig snart klart til at sejle ud på sin

mission.

Nogle af jer læsere så måske skibet, dengang

det lå i København i 9 måneder. Siden

da er der sket store forandringer.

Mange ombygninger har været nødvendige

for at gøre skibet helt ideelt til sin

mission. Ønsket var ikke bare at have

større skib med plads til flere gæster, men

et skib med mulighed for at få en bedre

kontakt til den enkelte gæst og nå ud med

evangeliet.

Efter København i 2004 sejlede skibet til

Kroatien, hvor det var på skibsværft i to et

halvt år. I november 2007 sejlede skibet

videre til Nordtyskland i Kiel, hvor skibet

stadig ligger i skrivende stund. Men planerne

er, at Logos Hope skal komme til

København engang i maj, hvor der skal

arbejdes videre på skibet indtil medio juni,

hvor vi så regner med at afholde det officielle

besøg i København ved en kajplads i

det indre København. Dette er de foreløbige

planer. Vi regner med at kunne bekræfte

disse oplysninger senest i marts

2008.

Et team ledet af Bitten S. Ingerslev (tidligere

landsleder for OM

Danmark) er i gang med

at forberede dette officielle

besøg i juni. Et

spørgsmål, vi er blevet

stillet flere gange, er:

Hvad kan vi danskere få

ud af, at et skib som

Logos Hope kommer til

København?

Teamet som forbereder

Logos Hope’s besøg i

København:

nederst: Bitten Ingerslev,

t.v. Anna Ruth Hoekstra,

t.h. Vanja Lütje,

øverst: Martha Nordbúd

Forår 2008


Mulighedernes skib

At besøge Logos Hope

„den flydende lands-by“

er en oplevelse i sig selv.

Skibet er 132,5 meter

langt og 21,06 meter

bredt (en fodboldbane er

ca. 100 m lang). Der er

god plads til mange gæster

og spændende

events. Der er 9 dæk på

Logos Hope. I Kroatien

byggede man et ekstra

dæk ind, som skal være

besøgsdækket, der er

åbent for offentligheden

med boghandel, café og

„visitor experience“.

Når man som besøgende

træder ind på skibet, bliver man budt velkommen

i receptionen og bliver guidet videre

til visitor experience, der er et område

med billeder, videoer og interaktive

aktiviteter. Her er formålet at udfordre den

besøgende til at tænke dybere over livets

store spørgsmål. Går man videre til højre,

kommer man ind i den store internationale

boghandel på 780 km2 med mere en

6000 titler til meget billige priser. Det er

både „kristne titler“ samt skønlitteratur,

faglitteratur, børnebøger osv. I modsatte

ende ligger caféen, hvor man kan slutte

sin tur af med en kop kaffe, snakke med

besætningen og lytte til live-musik om aftenen.

Ud over besøgsdækket, er der et stort

konferencecenter bagerst i skibet, som

strækker sig fra dæk 4 til dæk 5 med plads

til 400 mennesker. På dæk 6 finder man

Logos Hope lounge, et stort lokale med

god udsigt gennem de store vinduer og

plads til 200 gæster og mulighed for catering.

Visitor experience afdelingen vil ikke være

bygget færdig til besøget i København,

men skibet vil helt sikkert være et besøg

værd og også et egnet sted til at tage sine

kirkefremmede venner med til. Ved det of-

Børn besøger boghandelen om bord på Logos Hope

ficielle besøg i juni er det muligt at booke

en guidet tur om bord på skibet eller deltage

i de mange spændende events, som

foregår om bord og på land.

Kommer skibet til at ligge på en central

kajplads i indre København, vil skibet

kunne tiltrække meget opmærksomhed.

Samarbejde med Københavns kirker

Når et OM skib lægger til i en havneby, er

et af fokusområderne at arbejde sammen

med og tjene byens lokale kirker, menigheder

og kristne organisationer i deres arbejde.

I tiden før den officielle åbning, vil

vi gerne skabe en god kontakt til kirkerne.

Selvom skibet i disse uger primært vil være

et arbejdsskib, vil der blive mulighed for

at komme om bord som cellegruppe og få

en guidet tur eller afholde gudstjeneste

som kirke om bord på skibet. Samtidig vil

vi også sende teams ud til kirker og socialt

arbejde. Disse teams kan både hjælpe

til i praktiske opgaver, stå for en kreativ

gudstjeneste, hjælpe til i udadvendt arbejde

osv.

Vi ønsker ikke bare at have en stor festlig

begivenhed og så sejle igen. Vi ønsker at

Fortsættes næste side

Forår 2008 Side 13


være en opmuntring og inspiration for kirkerne,

og at stå sammen med kirkerne i

den fælles vision: At lade den danske befolkning

se, hvem Jesus er.

Vores Logos Hope komite er med til at realisere

denne vision. Komiteen vejleder os i

forberedelserne til besøget og sætter ord

på konkrete visioner for København. Gruppen

er sammensat af folk fra forskellige

folkekirker og frimenigheder i København,

der hver især har ledererfaring indenfor

specifikke områder som pastoral tjeneste,

børne- og ungdomsarbejde, marketing,

bøn, kontakt til havnemyndigheder, journalistik

osv.

Forventninger til

besøget

Det er længe siden, at et

OM skib har besøgt København.

Selvom antallet

af besøgende på skibet

ikke er afgørende for,

om besøget har været

vellykket, er vores mål er

alligevel, at så mange

danskere som muligt er

bekendt med, at dette

skib er i byen. Dette kan

Side 14

At bringe håbet

Nogle

besætningsmedlemmer

optræder i en af de

besøgte havne

være en stor udfordring i

Danmark. Vi beder derfor

for en central kajplads og

godt vejr, så mange forbipasserende

må blive

nysgerrige. Samtidig beder

vi også for, at nogle

kendte nøglepersoner vil

tage imod invitationen til

at besøge skibet ved specielle

events, så vi får en

god pressedækning.

Vi planlægger bl.a.

- en stor børnedag med masser af

spændende aktiviteter og udklædning

- en stor teen-event med masser af action

- en dag, hvor skibets besætning går ud

og hjælper med praktiske opgaver hos

private

- at fejre OM’s 50-års fødselsdag med

optræden og missionshistorier

- Missionsbasar med masser af standere

- at sende masser af teams ud til at hjælpe

i lokale kirkers og orga-nisationers arbejde

Vi, som forbereder besøget, kan have nok

så mange visioner, men i sidste ende er

Forår 2008


OM-medarbejdere

hjælper med

genopbygning i

Granada efter

orkan i 2004

Logos Hope Guds skib.

Bøn må være og er vores

største fokus i forberedelserne.

Vi beder som

mange andre kristne i

Danmark om, at Gud må

gøre noget stort i Danmark.

Og vores bøn er

særligt, at Gud vil bruge

Logos Hope til at vise

danskerne, hvem Jesus

er, og skabe forandring i folks liv.

Dette store skib er bygget på frivillig basis med hjælp fra folk fra hele Jorden. I en splittet

verden kan Logos Hope være et vidne om, at Jesu er den, der forener os mennesker og

giver os værdi.

Vi håber også, at skibets

besøg vil blive til

velsignelse for de københavnske

kirker og

bringe mission både på

lokalt og globalt plan i et

større fokus.

Herfra vil vi ønske jer alle

velkommen om bord på

Logos Hope!!!

Mange tak for jeres interesse.

Læs mere på

www.logoshope.dk

Hvis du kunne tænke dig

at følge mere med i forberedelserne

til Logos

Hopes besøg eller bede for besøget, så

skriv til Copenhagen@logoshope.org

Information:

Adresse: Logos Hope, co/ Operation Mission,

A.F. Beyersvej 1, 2720 Vanløse

Tlf.: 38335122

To besætningsmedlemmer fra hver sin del af verden

Skrevet af Vanja Lütje på vegne af teamet

for forberedelserne til Logos Hopes besøg

i København

Projekt 5036 i Missionsfonden

Forår 2008 Side 15


Kære missionsvenner.

Umiddelbart efter at resultaterne af valget

den 27. december blev bekendtgjort

den 30. december, udbrød der nærmest en

borgerkrigslignende tilstand i Kenya. En

kamp mellem stammerne, som vi ikke før

har kendt til; ja man kan kalde det en etnisk

udrensning. Hus efter hus blev brændt;

andre huse blev plyndret. Få kirker blev

brændt, mens mange kirker har mistet taget.

(Vi ved dog ikke af, at nogen af de

kirker, vi har bygget, har mistet taget eller

er blevet brændt). Hundreder tusinder af

mennesker flygtede til politistationer, kirker

og skoler, hvor de søgte ly. Siden er

der oprettet store lejre med telte fra

UNICEF rundt omkring til de fordrevne.

Mindst 1000 mennesker fra forskellige

stammer har mistet livet. De er enten blevet

brændt eller dræbt med knive eller af

skud fra politi eller sikkerhedsfolk. Andre

har mistet lemmer, fået forbrændinger eller

er på anden måde hårdt såret. Ja vi

kan ikke beskrive, hvilken smerte, frygt og

håbløshed kenyanerne har oplevet den

sidste tid.

Vi har begge oplevet helt klart, at vi ikke

skulle flygte men blive og hjælpe. Og når

Side 16

Rapport fra Kenya

af af Bir Birgitte Bir gitte og og Sør Søren Sør en P PPeder

P eder edersen, eder sen, Nak Nakur Nak ur uru ur

Det trøstesløse billede af afbrændte huse i Kenya

vi vidste, at vi skulle blive, så vidste vi også,

at vi havde og har Guds mægtige beskyttelse.

Det første, der blev lagt hen til os at gøre,

var at huse en familie, som måtte flygte,

da deres hus stod for at blive brændt, og

de måtte flygte for deres eget liv. De blev

som en del af vores familie i et par uger.

Det var forbundet med en vis spænding,

for hvad skulle vi gøre, hvis nogen kom og

spurgte efter dem – nogle som ville dem

til livs? Ja vi planlagde, hvordan vi kunne

skjule dem og tænkte også over, hvordan

vi kunne slette sporene efter dem. Vi kunne

ikke lade være at tænke på, hvordan det

må have været for danske familier at skjule

jøder under 2. verdenskrig. Haron, manden

i familien, blev forøvrigt meget hurtigt

involveret i hjælpearbejdet, da han på

grund af kampene ikke kan tage tilbage til

den bibelskole, han ellers har været medleder

af.

Kort tid efter nytår var der en præst, som

ringede til os, om vi ville hjælpe ham og

hans familie med at komme i sikkerhed.

Søren var et par gange ude for at køre et

par familier i sikkerhed. Han gjorde det

Forår 2008


meget tidligt om morgenen, inden bander

stod ved vejspærringer og gjorde udkørsel

umulig.

Nogle af dem, der var flygtet, havde ingen

mad, så i første omgang delte vi ud af, hvad

vi selv havde. Da butikkerne igen åbnede,

købte vi ind for at hjælpe.

Mange var flygtet i det tøj, de stod og gik

i, og havde end ikke et tæppe at tage over

sig om natten. Mange lå på den bare jord,

og nætterne her i Eldoret er MEGET kolde,

da vi bor 2200 meter over havet. Første

gang, vi kørte ud for at købe tæpper, oplevede

vi, at forretningsbestyreren, som er

fra Kikuyustammen („den uvelkomne

stamme“), fordoblede det antal tæpper, vi

havde købt – uden beregning – ud over at

han gav os 10% rabat på de tæpper, vi

betalte for! Derud over gav han os et helt

ton ris og næsten 700kg majsmel til at dele

ud på politistationen, hvor 10.000 havde

søgt ly og om natten lå side om side på

den bare jord (heldigvis regnede det ikke

de dage) uden madrasser og uden tæpper....

Forretningsbestyreren som gav os ekstra tæpper

Vi fandt en del af vores eget tøj, som vi

kunne give ud, og Søren kørte søndag den

6. januar rundt i en del kirker her i Eldoret

for at samle tøj ind, som vi derefter delte

ud.

Efterhånden tog Røde Kors over og stod

for lejrene rundt omkring. Efter nogen tid

fik alle fordrevne familier af Røde Kors pakker

med tæpper, myggenet og det mest

nødvendige køkkengrej. Desuden delte de

mad ud i lejrene. I begyndelsen var det

dog et problem, at man manglede mad til

de helt små børn under 1 år, så vi købte

en del babymad og delte ud.

Ved en kirke, som vi var med til at lægge

tag på sidste år, havde 3000 mennesker

søgt tilflugt. Folk lå overalt. Inde i kirken

(som forøvrigt ikke har vinduer endnu),

udenfor kirken og inde i præstens hus. Kirken

havde kun 2 toiletter. Søren var i bøn

en nat og oplevede meget tydeligt, at han

skulle hjælpe med at bygge flere toiletter,

så vi har givet kirken 5 toiletter mere.

Forstanderens kone fra denne kirke har

siden nytår hjulpet 6 børn til verden. Kvinderne

har født på en madras

på hendes stuegulv!

Ude ved en stor camp, hvor

mere end 10.000 var samlet,

manglede man vand. Vi hjalp

med at lave platforme til

store vandtanke, som med

tykke vandslanger blev forbundet

med et „net“ af vandhaner.

Endvidere har mange ønsket

at rejse hjem til familie, som

bor i områder, deres stamme

oprindeligt kommer fra, og

hvor de ville føle sig mere

sikre, men ingen havde penge

til busbillet. Vi har hjulpet

mindst 600 med at rejse

hjem til familie.

Fortsættes næste side

Forår 2008 Side 17


Et andet problem har været brændsel til

madlavning. Røde Kors har delt mad ud,

men der var ingen brændsel. Søren og

Haron har kørt mange læs brænde ud til

forskellige lejre.

I kirkerne er der siden nytår blevet prædiket

meget om tilgivelse og om at elske sin

næste. Og vor bøn er, at Guds Ord må gøre

sin dybe gerning i menneskehjerterne.

Fjendskabet mellem stammerne sidder så

dybt, at der skal et Guds mirakel til for at

skabe ændringer. Men Gud er miraklernes

Gud – også til at skabe mirakler i vore hjerter.

Det har været fantastisk at se, hvordan

venner i Danmark har været med til at

hjælpe ved at sende økonomisk støtte til

hjælpearbejdet bl.a. fra Missionsfonden.

Når man står overfor så store problemer,

så stor en nød, så føler man sig utroligt

lille. Og vi kunne ikke gøre noget alene.

Men sammen med venner i Danmark og

med Guds hjælp kan vi være med til at

sprede lidt lys til dem, som oplever en stort

mørke netop nu.

Vi vil også gerne sige varm tak til Missionsfondens

bestyrelse og støtter, fordi I har

været med til at gøre dette hjælpearbejde

Side 18

Haron uddeler nødhjælp i en

af teltlejrene.

Her til en familie med et

handicappet barn

muligt. Vi ved, ifølge Mattæus

kapitel 25, at det ligger

Gud meget på hjerte, at vi

også hjælper mennesker i

nød. Og hvad vi har gjort for

en af de mindste her på Jorden,

det har vi gjort for Jesus

selv. Og ingen skal gå glip af

sin løn.

Vores arbejde med kirkebyggeri

måtte ligge lidt stille de

første par uger efter nytår, da det ikke var

muligt at køre ud med kirkerne. Siden har

vi dog været ude med 4 kirker, hvoraf den

ene er bygget i et muslimsk område.

I november-december havde vi 2 montører

i Sudan, 1300 km fra Eldoret, for at

bygge 2 kirker, som vi havde fået midler til

fra pinsekirkernes sommercamp i Mariager

sidste år. I Sudan kan man køre hundreder

af km uden at se så meget som én

kirke. Menighederne samles oftest under

et træ. Ja i de to områder, hvor vi byggede

kirkerne, var der ikke andet end jordhytter

med græstag. Så menighederne var meget

lykkelige for at få tagkonstruktionen

til en „rigtig kirke“.

Endelig glæder vi os over, at vi den 5. april

kan åbne det nye værksted, hvor vi fremover

vil komme til at fremstille tagkonstruktioner

til hundreder, ja vi tror til tusinder

af kirker. Vi føler os nok tit små og

magtesløse, men vi tjener EN STOR GUD.

Må Gud rigt velsigne jer, og tak for forbøn.

Kærlig hilsen Birgitte og Søren Pedersen,

Kenya

Projekt 5009 i Missionsfonden

Forår 2008


Bønneemne

Peter og Shanie Hinge har i en årrække

arbejdet på YWAMs bibelskole i Ungarn og

nu på det seneste også på YWAMs ‘Kings

Kids’ projekt i Yuma i USA. Peter har for

nylig fået konstateret en alvorlig kræftsygdom

og beder os formidle et ønske om forbøn

blandt bladets læsere.

Hans hustru Shanie skriver her:

Det er utroligt så hurtigt vores liv kan ændres.

Vi havde gennem lang tid oplevet at

Gud talte til os om, at 2008 ville blive et usædvanligt

år for vores familie, et år som ville

bringe mange forandringer og vækst i mange

områder af vores liv, – men vi havde godt

nok ikke regnet med, at Han ville bruge en

alvorlig sygdom, som lymfekræft i stadie 4,

til at virkeliggøre det. Er Gud ikke forunderlig?

Han vender suverænt det, som djævelen

vil skade os med, til noget godt! Gud har

ikke bragt denne sygdom over Peter, men

Han bruger sygdommen til at modne os og

gøre os stærkere. Jeg skulle ønske jeg kunne

formidle alle de ting, Gud har gjort i vores

liv, blot i denne korte periode!

Jeg prøver ikke at få jer til at tro, at det altid

er let. Gennem de seneste tre uger har vi

været gennem enhver tænkelig følelse, og

vi har forestillet os mange forskellige udfald;

alt fra at Peter bliver guddommeligt helbredt,

til hvad det vil betyde for mig og vores børn,

hvis han ikke bliver helbredt. Vi bevarer en

positiv og optimistisk indstilling, og vi ved

uden skyggen af tvivl, at Gud KAN helbrede

Peter, og at Jesus helbredte ALLE som kom

til ham. Men vi ved også, at ikke alle bliver

helbredt.

Vi tror, at vi skal stræbe efter et gennembrud,

og at vores mål bør være at leve, som

Jesus levede, og tro som Jesus troede og

ALDRIG gå ind i en bebrejdelse af Gud, ligegyldigt

hvad udfaldet bliver. Vi ved at Gud er

med os, og at Han vandrer sammen med os

gennem dødsskyggens dal, og vi er forbløffede

over hvor meget fred, der er på dette

sted! For at sige det som det er, ville vi ikke

bytte denne tid for noget, bare i lyset af hvad

Gud allerede har gjort i de sidste tre uger.

Hans godhed er ubeskrivelig, og de ting Han

gør i vore liv, og det tempo Han gør dem i, er

fuldstændig forbløffende. Det er simpelthen

sådan en ære at blive så berørt at Gud!

Jeg så et citat af Moder Teresa i dag, som fik

mig til at le. Hun sagde “Jeg ved, at Gud ikke

vil give mig mere, end jeg kan bære. Jeg ville

bare ønske, han ikke havde så stor tillid til

mig!” Det er sandt, at Hans nåde er nok!

Hvad Gud vælger at gøre eller ikke at gøre er

op til Ham. Vi vil fortsætte med at elske Ham

og stole på Ham uanset, hvad der sker. Men

i mellemtiden er vi fulde af tillid, og vi tror at

Gud vil blive herliggjort gennem denne ildprøve,

og at fjenden godt kan forsøge at

dræbe, stjæle og ødelægge Peter og vores

familie, men til sidst vil han fortryde, at han

overhovedet prøvede.

Gud har været umådelig trofast i de mange

måder, Han har sørget for os på: Han har

mindet venner om at være i bøn for os og

dele opmuntrende ord med os. Han har også

sørget for alle vores økonomiske behov helt

til nu, og vi ved, at Han vil fortsætte med at

gøre det.

Tak om I, der læser dette, vil støtte os i forbøn

for Peters helbredelse.

Shanie Hinge, Yuma USA

Projekt 5182 i Missionsfonden

Peter og Shanie Hinge med deres døtre

Forår 2008 Side 19


NLO - Tanzania

Kære venner og

partnere af NLO Tanzania.

Bibelskoleeksamen

Kl. er 6 om morgenen, og der er ingen lovsang

og bøn at høre længere, fordi eleverne

er rejst hjem, og skolen er færdig.

Det føles lidt tomt. Vi glæder os allerede til

næste hold elever, som kommer til maj

2008. Sidste uge havde vi et fantastisk

Pastor- og Lederseminar sammen med

bibelskolen og vi afsluttede med eksamination

af eleverne om lørdagen.

Side 20

af af af Hannah Hannah og og Egon Egon Falk

Falk

Fryd og glæde efter eksaminationen

men også tid til alvor

Igen så vi betydningen af at udruste dygtige

og åndsfyldte ledere, som nu spreder

sig ud over hele nationen for at bygge

mange nye og stærke menigheder.

Det er meget længe siden, vi har været så

trætte, som vi er nu; men det er vigtigt at

være trofast og udholdende.

Hayleys House

Hjemmet for forældreløse piger vil i løbet

af ganske kort tid blive helt færdigt og klart

til at modtage forældreløse piger, som der

er alt for mange af. En STOR tak til jer som

har gjort dette muligt!

Sengen er klar til en lille forældreløs pige

og tøjet er også klar

Forår 2008


Alle vores medarbejdere samlet ved juleafslutningen

De næste 10 år

Egon fylder 60 år i 2008 og vi har i den

senere tid oplevet, at Helligånden har givet

os et mål og en strategi for de næste

10 år. Vore byggeprojekter som omfatter

New Life Academy, Bibelskolen og Konference

centret skal færdiggøres hurtigst

muligt.

En børnekirke vil blive en realitet fra 2008,

fordi der er så mange børn i vort område,

som behøver at lære Jesus at kende.

Igennem vore korstog og seminarer vil vi

forkynde evangeliet med fornyet styrke og

gå til nye og unåede områder over hele

Tanzania.

I løbet af de næste 10 år vil vi se mindst

en halv million (500.000) tanzanianere give

deres liv til Jesus.

Tak

Det er med stor taknemmelighed til Gud

og tak til alle jer, som i 2007 har støttet os

i forbøn og ikke mindst økonomisk, at vi

afslutter dette år. Tak til jer som har støttet

med lidt ekstra, så vi har kunnet afslutte

2007 på en god måde.

Vi føler helt klart at Gud i Himlen smilte til

os ved afslutningen af året 2007, – der er

stor glæde i himlen over de 10 tusinder af

mennesker, som har givet deres liv til Jesus

i løbet af året.

Må Gud velsigne jer alle.

Jeres i Tanzania

Hannah & Egon Falk

NLO team

Forår 2008 Side 21


Kan vi blive bedre til at støtte?

Side 22

Missionsfonden vil gerne kunne støtte missionsfelterne

endnu bedre end vi har kunnet indtil nu.

En drøftelse i bestyrelsen førte til den ide, at præsentere

nogle nye projekter for læserne og alle dem, der

står bag missionsarbejdet verden over.

Det skulle være projekter, der er defineret af missionærerne

selv ud fra behov eller ønske om udvikling i

arbejdet og med et om muligt konkret indhold i forhold

til økonomi og tidshorisont.

Vi har kontaktet en lang række af de missionærer, vi

har kendskab til, og bedt dem på sigt formulere sådanne

projekter, hvorefter vi vil præsentere dem, ikke

kun her i bladet, men også på andre, endnu ikke definerede

måder, for missionsinteresserede mennesker,

menigheder, institutioner m.m.

Det, vi søger, er en giverskare, der vil give tilsagn om

at støtte et eller flere af disse projekter helt eller delvis

gennem den periode projektet løber over, f.eks.

med et fast månedligt beløb, eller som vil støtte et

projekt med et her og nu engangsbeløb.

Det kan selvfølgelig tage et stykke tid at finde den

mest hensigtsmæssige form på beskrivelsen af de projekter

der skal præsenteres, ikke alene af den grund,

at de vil være defineret af mange forskellige missionærer,

men også fordi vi ikke har lagt begrænsninger i

formuleringsforslaget ud over de ovenfor nævnte.

Skriv eventuelt på din indbetaling hvordan og hvorlænge

du vil støtte et givent projekt og med hvilke

beløb. Husk at påføre cpr-nummer til skattefradraget.

På næste side vil vi præsentere det første projekt:

Forår 2008


Træning ræning af af en en ny ny g ggener

g ener eneration ener tion missionær missionærer

missionær er

Pr Projekt Pr ojekt def definer def iner ineret iner et af af Stella Stella Stella Christtr Christtreu, Christtr eu, Albanien

Albanien

Ungdom med Opgave Albanien tilbyder træning på forskellig niveauer der forbereder

den enkelte troende for at nå denne generation af unåede folkefærd med evangeliet.

Discipelskabs Trænings Skole (DTS)

DTS en er et 6 måneders kursus, hvor de første 3 måneder er undervisning i klasse

lokale, og de 3 sidste måneder er evangelisation og mission praktik. Med mottoet ”At

kende Gud og gøre Ham kendt” lægges der et sundt bibelsk fundament i forståelsen og

oplevelsen af, hvem Gud er, og hvordan han kan gøres kendt. Derudover er DTS også

Ungdom Med Opgaves grundkursus for alle vores missionærer og er grundlaget for

vores videre tjenester.

Skolen for Bibelske Studier (SBS)

SBS er et 9 måneders kursus, hvor man studerer hver eneste bog af Biblen. Disse

studier åbner Guds karakter, tanker og planer gennem historien. Gennem systematisk

studier vil eleverne blive udrustet med en sund bibelstudiemetode, som giver dem et

samlet overblik af hver enkelt bog. Eleverne bliver ført ind i bibelbøgernes tid og kultur

og mening og udfordret til at tage Guds ord til deres samtid.

Støt en ny generation af missionærer

Hvem havde troet at verdens mest lukkede nation en dag ville sende missionærer ud til

andre lukkede lande for evangeliet. Men Albanien er parat til at sende en ny generation

af missionærer ud, og det er begyndt. Mange albanere er i gang med at forberede sig til

at tage dette kald alvorligt. Vi ønsker at se endnu flere albanere trænet og sendt ud.

Samtidig er Albanien stadig et af de fattigste lande i Europa. Derfor ønsker vi at finde

faste månedelige støttere for vores albanske medarbejdere og fremtidige missionærer.

De gennemsnitlige månedlige udgifter for en albansk medarbejder ligger på omkring

3.000 kr. Du kan være med til at sende en ny generation af missionærer ud.

Ønske/vision:

At se en ny generation af troende trænet

og udrustet og udsendt til en ny generation

af unåede folkefærd med evangeliet.

Tidshorisont:

3 eller 9 måneders skoleophold, eller vedvarende

støtte.

Økonomisk behov:

3.000 kr. per måned for en albansk missionær.

Projektnummer 4007 i Missionsfonden

Forår 2008 Side 23


undervisning-inspiration-aktuelt

Side 24

Missionshjørnet Af Karl Kühn

Trofasthed!

„Du fandt hans hjerte trofast mod

dig“. Nehemias 9:8

Det er et stærkt vidnesbyrd Guds Ord

ved Nehemias giver Abraham. Trofasthed

er en vidunderlig karakteregenskab.

Guds trofasthed mod os

mennesker er velkendt. Historien og

vor erfaring taler til os om Guds trofasthed,

og Bibelen er fuld af løfter

og vidnesbyrd om denne Hans store

trofasthed. Vi kan med salmisten

sige: „Herre, din godhed når til himlen,

din trofasthed til skyerne. Sal.

36:8.

Paulus skriver i 2.Tim.2:13: „Er vi

utro, forbliver han dog tro, thi fornægte

sig selv, kan han ikke.“ Trofasthed

er altså Guds natur. Men trofasthed

er også en af Åndens frugter,

som Gud ønsker skal vokse og

modnes i sine børns liv. „Gud ser de

trofaste i landet“ Sal. 101:6. Vi kunne

sikkert undgå mange vanskeligheder

i vores daglige liv og skuffelser i det

åndelige arbejde, dersom denne

frugt fandtes i rigere mål iblandt os.

Om Abraham læser vi, at han var trofast

mod Gud - ikke i første række mod

sine egne ideer, principper og traditioner

men TROFAST MOD GUD. At

være trofast mod Gud er at være tro

mod hans Ord, hans Ånd og hans vilje.

Menneskelige traditioner og livsstile

kan være mange ting og kan undertiden

endog være med til at spærre

vejen for Guds Ånds virke i vore liv

og iblandt os. Om Jesus står der skre-

vet, at han var tro mod Gud i det kald

og den tjeneste Gud havde givet

ham, men også om Moses står der:

„Han var tro i hele hans hus“ Hebr.

3:1, og derfor blev opgaven og tjenesten

fuldført til Guds ære og til velsignelse

for folket. Paulus siger i sit

vidnesbyrd, da han står foran kong

Agrippa: „Jeg blev ikke ulydig imod

det himmelske syn“ På sine ældre

dage siger samme Paulus: Jeg regner

ikke mit liv for noget værd for mig

selv, når blot jeg kan fuldende mit løb

og den tjeneste, jeg har fået af Herren

Jesus, at vidne om Guds nådesevangelium“

- GUDS ORD.

Vi lever i en åndelig urolig og forvirrende

tid - den sidste tid - og vores

fjende har travlt med at lokke os bort

fra Guds Ords faste grundvold og ind

på et sidespor. Her lyder et ord til os

fra profeten Nahum 2:2 (norsk oversættelse)

„Der drager op mod dig

een, som vil sprede dig til alle sider.

Vogt fæstningen, se ud på vejen,

styrk dine lænder, saml al din kraft“.

Må Gud give os nåde til at stå fast

og tage vare på Guds Ord, at gøre

hans vilje og gå på hans vej. Herren

har brug for trofaste vidner, som vil

bringe evangeliets enkle, klare budskab

til mennesker, som lever i en

forvirringens tid. Gør vi det, skal vi

også en dag af Guds nåde høre ordene:

„Du har været tro i det små,

jeg vil betro dig meget. Gå ind til din

Herres glæde.“ Math.25:21

Karl Kühn

Forår 2008


Benyt skattefradragsreglen - når du støtter mission!

Side 25

Alle former for gaveindbetalinger til Missionsfonden af 4/5 1964 er fradragsberettigede

efter gældende fradragsregler, dvs. minus de første 500 kr. Det betyder i praksis,

at du i 2008 ved indbetaling af ialt 14.500 kr. kan få fradrag de maksimale 14.000 kr.

Nye skatteregler nødvendiggør, at du påfører dit personnummer på indbetalingen for at opnå skattefradrag.

Større fradrag kan opnås ved tegning af 10-årigt gavebrev. Kontakt os for flere oplysninger.

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller.

afrives inden betaling


Gaver givet til Missionsfonden af 4/5 1964 er fradragsberettigede

efter Ligningslovens § 8a. og § 12 stk.3.

Gavegiver skal, for at opnå skattefradrag for beløbet, påføre

indbetalingskortet personnummer på den person, der skal

have skattefradraget for den pågældende indbetaling.

Beløbet vil derefter automatisk blive påført selvangivelsen

sammen med andre fradragsberettigede indbetalinger for

det angivne personnummer.

Husk: fra 2008 og fremover at anføre personnummer for at opnå skattefradrag!

Eventuel meddelelse til Missionsfonden vedrørende omstående beløb:

Sk Skattefrihed Sk ttefrihed f ffor

f or g ggaver

g er y yydet

y det til til Missionsf Missionsfonden Missionsf onden af af 4/5 4/5 1964

1964

For 10-årige gavebreve op til 15% af skattepligtig indkomst,

dog altid op til 15.000 kr. efter Ligningslovens § 12, stk. 3,

og efter Ligningslovens § 8a med op til 14.500 kr fra 2008.

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller.

kan an du du f ffinde

f inde en en liste liste o oover

o er de de pr projekter pr ojekter

der der k kkan

k an støttes støttes g ggennem

g ennem Missionsf Missionsfonden

Missionsf onden

www www.missionsf

www .missionsf .missionsfonden.dk

.missionsf onden.dk

På å w wweb-adr

w b-adr b-adressen:

b-adr essen:

Side 26


Laura & Bengt Axell

Casilla de Correo 2710

Asuncion, Paraguay

axell@click.com.py

Pinsekirken, Vejle

Helmi & Felipe Castro

Casilla 199

Trujillo, Peru

helmicastro@hotmail.com

Pinsekirkens Ydremission, Århus

Peter Christensen

Good News Global Outreach

Hammersholt Byvej 26

3400 Hillerød

kpc@ofir.dk

Stella Christtreu

AEP-Box 33

K.P.119

Tirana, Albanien

stella@abissnet.com.al

Fælleskirken, Ølstykke

Hannah & Egon Falk

New Life Outreach

P.O. Box 6073

Arusha, Tanzania

hannah@nlo.dk / dr.egon@nlo.dk

NLO Danmark

c/o Pinsekirken

Sagavej 5, 3700 Rønne

Tabitha & Torkild Jensen

P.O. Box 2398

Arusha, Tanzania

torkild@bol.co.tz

Betania's Ydremission, Blåhøj

Ruth & Henry Knudsen

P.O. Box 428

Germiston 1400, South Africa

gam@telkomsa.net

Lena & Lars Kristensen

‘Mercyships’

c/o Bente og Nathanael Kristensen

Nordlundvej 136

7330 Brande

Lakdk@mail.tele.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Missionsadr

Missionsadresser

Missionsadr esser esser:

esser

Lise-Lotte & Esteban Laniec

Avda. Mcal. Estigarribia 697

San Ignacio de las Misiones

Paraguay

elaniec@itacom.com.py

Pinsekirken, Mariager

Kirsten Solveig Larsen

JOCUM

Caixa Postal 210

CEP. 68 906 970 Macapa, AP

Brasilien

kisola@ig.com.br

Fælleskirken, Ølstykke

Peter & Anne-Lise

Løbner-Madsen

‘Mission hjemme og ude’

Fænøsund Park 5, 2. th.

5500 Middelfart

alpema@mail.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Dorrit & Torben Madsen

'Mission til unåede'

Postboks 117

7330 Brande

Betania's Ydremission, Blåhøj

Margaret & Verner Madsen

P.O. Box 4

Itigi

Tanzania

margaret_madsen2yahoo.com

Pinsekirken i Herning

Susanne & Leif Madsen

P.O. Box 9734

Nakuru, Kenya

leifmadsen@africaonline.co.ke

Betania's Ydremission, Blåhøj

Prayoon & Sathiyaa Maprang

155 M. 1 Nakhonthai Church

T. Nakhonthai, A. Nakhonthai

Province Phitsanulok 65120

Thailand

Støttekreds i Danmark:

v/ Birthe Steffensen

Fortunavej 82, 8900 Randers

Jette Læbro Nielsen

‘Udrust Nationerne’

c/o Ulla Nielsen

Ringparken 18, 2. th.

4000 Roskilde

jette35@tiscali.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Anita & Marino Paserini

José Hernandez 170

3105 Diamante

Entre Rios, Argentina

anitahardt@yahoo.com.ar

Birgitte & Søren Pedersen

P.O. Box 4614

Eldoret, Kenya

bspedersen@mechai.org

Pinsekirkens Ydremission,

Esbjerg

Esther & A. Sankar

No. 21 ‘A’ Arani House Road

Ooty-643002,

The Nilgiris

South India

sankaresther@gmail.com

Græsted Frikirke

Bente & Bent Ole Sørensen

Rumænien

Blåhøjvej 49, Karstoft

6933 Kibæk

b.o.s@email.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Agnete & Tony Simpson

15 Brian Dillon Park

Dillon’s Cross

Cork, Irland

Elimkirken, Ålborg

Forår 2008 Side 27


Kontakt Kontakt os

os

for for tilsendelse

tilsendelse

af af tilmeldingskupon

tilmeldingskupon

Missionsf Missionsfonden Missionsf onden af af 4/5 4/5 1964

1964

tlf. 47174040 - Fax 47174018

e-mail: mfond@mail.dk

www.missionsfonden.dk

På å f fforhånd

f orhånd tak

tak

Artikler Artikler bedes

bedes

indsendt

indsendt

inden

inden

15. 15. maj maj 2008

2008

Alle Alle øvrige øvrige indbetalinger

indbetalinger

er er ligeledes

ligeledes

fradragsberettige

fradragsberettige

efter efter gældende gældende regler

regler

juni juni 2008

2008

fr fradr fr adr adragsber

adr gsber gsberettig

gsber ettig ettigede ettig ede

gavebr br breve br

udk udkommer

udk ommer

Missionsfonden Missionsfonden er er tilmeldt tilmeldt BS

BS

Pengeinstitutternes Pengeinstitutternes Betalings etalings etalingsService

etalings ervice

Denne Denne service service kan kan med med fordel fordel benyttes benyttes af

af

giv giver giv er ere er e der der ønsk ønsker ønsk er a aat

a t indbetale indbetale f ffaste

f aste

månedlig månedlige månedlig e beløb

beløb

er er g ggodk

g odk odkendt odk endt til

til

at at modtage modtage 10-årige

10-årige

Missions-Nyt

Missions-Nyt

Missionsfonden

Missionsfonden

Betalingsservice

Næste Næste n nnummer

n ummer af

af

Missions-Nyt

Missions-Nyt

Missionsfonden

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

Returneres ved varig adresseændring

B

More magazines by this user
Similar magazines