Tag med ud og fisk

mim.dk

Tag med ud og fisk

Regler for lystfiskeri på Skov- og

Naturstyrelsens arealer

• Ved lystfiskeri i Skov- og Naturstyrelsens søer må du kun anvende

de traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, spinne-,

pirke- og medefiskeri med 1 til 2 stænger pr. lystfisker – med mindre

andet er tilladt af Skov- og Naturstyrelsen .

• Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i

alle tilfælde tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

• Undgå af hensyn til naturen at anvende fiskegrej af bly.

• Der må ikke anvendes forfodring.

Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at

færdes i rørbevoksninger. Knækkede fiskesnører og andet affald må

ikke efterlades.

• Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der

ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

• Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget,

eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger.

• Hvor særlige forhold taler for det, kan Skov- og Naturstyrelsen med

øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål

eller udvide fredningstider og –zoner.

• I hovedreglen er teltslagning uden for lejrpladser og primitive overnatningssteder

forbudt.

Kilde: www.skovognatur.dk

MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006

19

More magazines by this user
Similar magazines