ÅRSBERETNING 2011 INDIEN GRUPPEN FYN - Velkommen til ...

files.indienfyn.dk

ÅRSBERETNING 2011 INDIEN GRUPPEN FYN - Velkommen til ...

Dokumentation af færdigheder forbedret med hensyn

til dataindsamling og præsentation, case studies og

projektforslagsudarbejdelse

Fortalervirksomhed med forskellige interessenter er

blevet styrket

Mål 2: Udvikle en relevant fortalervirksomheds- og organisatoriskstrategi,

der gør det muligt for LKP og

JGVK at takle fremtidige udfordringer i deres region.

Chandan Dutta gennemgår PA projektet og sit indhold

Både IGF, JGVK og LKP har udarbedet dokumenter

vedr fortalervirksomhedsstrategi, kapacitetsopbygningsstrategi

samt en køns (gender) strategi. Desværre

er disse dokumenter ikke blevet udnyttet maksimalt af

personalet på alle niveauer. Evalueringsholdet konkluderede

at der var behov for en større udbredelse af dokumenterne

blandt personalet i de respektive organisationer

og behov for at kunne relatere disse strategier

med dag-til-dag arbejdet. Dokumenter blev nøje gennemgået

og diskuteret under den internationale workshop

blandt de tre organisationer i januar 2011.

Mål 3: Identificer fremtidige relevante områder, praktiske

og organisatoriske måder at samarbejde mellem

JGVK, LKP og IGF.

Der er blevet identificeret flere områder hvor det frem-

Medarbejderne engagerer sig i diskussion om projekt indeholdet

tidige samarbejde kan udvikles. Dette er beskrevet under

næste punkt omkring anbefalinger til fremtidens

partnerskab mellem de tre organisationer. Den tredje fase

af IUK projektet indledt i oktober 2011 er også et

vigtigt skridt i samarbejde mellem JGVK og LKP. Men

11 (29)

LKP og JGVK ledelsen også deltog ihærdigt i diskussionen

der er store muligheder for samarbejde, som ikke

er udforsket endnu. Bl.a. har JGVK har erfaring

med at gennemføre forskellige udviklingsprojekter

indenfor sundhed, uddannelse, hjemmeindustri

og fremme og styrkelse af kvinders

selvhjælpsgrupper. Erfaringsudveksling mellem

LKP & JGVK på disse områder som kunne have

hjulpet personalet med at udvikle strategi for

disse komponenter i deres arbtejdsområder.

De vigtigste anbefalinger for fremtidens

partnerskab mellem de tre organisationer

Der er behov for at skabe større overensstem-

danskerne fulgte spændt på lokale deltagernes reaktioner

melse mellem de tre organisationer, så de kan

arbejde i en sand partnerskabsånd. For at opnå

dette er der behov for at udvikle en "fælles

fremtidig strategi” for IGF, JGVK og LKP.

Repræsentanter fra de tre organisationer kunne

deltage i en workshop for at designe en fælles

Erfaringer, konkluser & anbefalinger blev diskuteret i grupper

More magazines by this user
Similar magazines