Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

scleroseforeningen.dk

Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

MagaSinet.

Scleroseforeningen.

MAGASINET NuMMER 2 2009, MAJ-AuGuST.

Butikker samler byttepenge ind.

Scleroseliv på Færøerne.

Åben samtale om kognitive vanskeligheder.


2.

MENNESKER MED SCLEROSE

vIL OGSÅ GERNE ARBEJDE.

AF: ChRISTIAN L. BARDENFLETh, FORMAND. ChRISTIAN.L.BARDENFLETh@zACCO.COM

Leder.

Snart skal Scleroseforeningen være med til at kåre den

danske arbejdsplads, der fungerer bedst for mennesker

med sclerose.

Kåringen sker som et led i kampagnen for at sikre gode

arbejdspladser til mennesker med en kronisk sygdom, som

for eksempel sclerose. Alle vore medlemmer og andre interesserede

er inviteret til at indstille virksomheder, der viser

god forståelse for at beskæftige mennesker med sclerose,

og herefter udpeges den virksomhed, som en sagkyndig

dommerkomité kårer til landets bedste sclerosearbejdsplads.

Vi lægger ikke skjul på, at denne fokus på arbejdspladser

med forståelse for ansatte med en kronisk sygdom

skal være til inspiration og efterfølgelse for andre.

Nogle vil måske mene, det er paradoksalt, at vi går ind

i en kampagne for job til mennesker med kronisk sygdom

i en situation, hvor rigtig mange danskere desværre mister

deres job på grund af den økonomiske krise.

Sådan hænger tingene imidlertid ikke sammen. At kampagnen

kommer netop nu kan tværtimod understrege,

at de kronisk syge ikke skal være en buffer på arbejdsmarkedet.

De skal ikke være tolvtemand på holdet, der

kun bruges, når der absolut ikke er andre at få.

Og i det lidt længere tidsperspektiv er alle enige om,

at vi også her i landet får hårdt brug for arbejdskraft.

Omkring en tredjedel af landets ca. 9.500 personer med

sclerose har i dag en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

De passer deres arbejde til punkt og prikke. Der er tusinder

af eksempler på, at de ansatte trods sygdommen er

særdeles gode, effektive og kompetente som arbejdskraft.

Kampagnen bringer en række eksempler på mennesker

med sclerose, som på en positiv måde har fundet deres

plads på arbejdsmarkedet.

Jeg kan – tør du? Sådan lyder spørgsmålet i forbindelse

med kampagnen, som Scleroseforeningen står for sammen

med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og medicinalfirmaet

Merck Serono. Spørgsmålet er relevant, for selv om

mennesker har sclerose, så vil de meget gerne arbejde.

De kan, og de vil, men virksomhederne skal også have viljen.

Mange har det allerede, men der er brug for, at endnu

flere ser de muligheder, der ligger i at fastholde mennesker

med en kronisk sygdom på arbejdsmarkedet så længe som

overhovedet muligt.

Her har de kommunale myndigheder også et stort ansvar.

De skal sørge for, at borgere med en kronisk sygdom

får tilbudt den korrekte støtte ud fra de muligheder, der

findes i lovgivningen.

Virksomheden kan selv investere i hjælpemidler til

medarbejderen, der kan indgås aftaler mellem arbejdsgiver

og fagforening om særlige forhold for medarbejdere med

nedsat arbejdsevne, eller virksomheden kan bruge de offentlige

støtteordninger.

Sådanne udfordringer skal klares, men til gengæld kan ansættelsen

blive en stor gevinst for såvel virksomhed som ansatte.

Virksomhederne skal ikke stille op til et særligt beskæftigelsesprojekt

for at hjælpe mennesker med sygdom. Der

skal stilles krav som til enhver anden ansat, men der skal

skabes forståelse for, at et sådant ansættelsesforhold kan

kræve nogle særlige foranstaltninger og vilkår. Når viljen

og forståelsen er der, kan det sagtens lade sig gøre.

Redaktion og ekspedition. Scleroseforeningen. Mosedalvej 15. 2500 Valby.

Telefon. 3646 3646. Telefax. 3646 3677. Gironummer. 300 04 27. E-mail. red@scleroseforeningen.dk

hjemmeside. www.scleroseforeningen.dk Kodeord til chatten er sclerose.

Redaktion. Erik Jensen (ansv.) eje@scleroseforeningen.dk, Irene Øster-Jørgensen (red.), Vibeke Schneider.

Design. Kontrapunkt A/S. Oplag. 50.000. Repro og tryk. Stibo Graphic. Miljøcertificeret efter ISO 14001.

MagaSinet. Næste nummer udkommer primo august 2009.

Annoncesalg. Preben Schlichting, tlf. 3678 4278 / 2562 8460. Deadline for annoncer i næste blad: 19. juni 2009.

Scleroseforeningen. Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for

indsamlede midler. Foreningen har ca. 50.000 medlemmer og bidragydere samt omkring 1.000 frivillige.

Protektor. Hendes Majestæt Dronningen.

Medlemskab af Scleroseforeningen. Personligt medlemskab 220 kr. årligt. Familiemedlemskab 330 kr. årligt.

vest.


10.

4. Er din arbejdsplads den bedste?

Ny kampagne sætter fokus på arbejdsliv

og sclerose.

6. Ny forskning.

10. hvad er det nu lige, det hedder…?

Tre scleroseramte taler om at have kognitive

vanskeligheder.

15. Byttepenge til forskning i sclerose.

Scleroseforeningen vil gøre indsamling af

småpenge til forskning til en årlig tradition.

18. Scleroseliv i klippeland.

MS-globalt.

20. Nyheder.

23. Aktivitetskalenderen.

35. Opslagstavlen.

INDSTIK: Årsrapport 2008.

Indhold.

20.

3.


4.

Er din arbejdsplads

den bedste?

AF: vIBEKE SChNEIDER PRK@SCLEROSEFORENINGEN.DK

ARBEJDSLIv.

Gør din arbejdsgiver noget særligt, for at du kan gå på arbejde?

Så kan du nu nominere arbejdspladsen til titlen som Danmarks

bedste arbejdsplads for personer med sclerose.


“Jeg får den frihed, jeg behøver”

Sclerose er ikke nødvendigvis en hindring for at have et

godt arbejdsliv. Det beviser 36-årige Jesper Mosbæk, når

han kører rundt i Aalborg og sætter vejafspærringer op.

“Da jeg fik diagnosen, troede jeg, at mit liv var slut.

Men nu, 10 år senere, kan jeg stadigvæk gå på arbejde

og leve et aktivt liv,” fortæller han.

Jesper Mosbæk er ansat i et fleksjob som chauffør i

Aalborg Kommune, og selvom han for det meste arbejder

fuldtid, giver fleksjobbet ham mulighed for at tage hensyn

til sygdommen i de perioder, hvor det er nødvendigt. For eksempel

kan han vælge at have kortere arbejdsdage, eller han

kan tage en fridag, når sygdommen rører på sig. Det giver

Jesper Mosbæk mulighed for at få hverdagen med arbejde,

familieliv med tre børn og sclerose til at hænge sammen.

“Hvis jeg kan mærke, at der er noget undervejs, så fortæller

jeg det til min chef, og så får jeg den frihed, jeg behøver.

På min arbejdsplads er der forståelse for, at jeg har

en sygdom. De lytter altid til mig, og hvis jeg for eksempel

siger nej til noget, så respekterer de det,” fortæller han.

Men selvom Jesper Mosbæk er ansat på særlige vilkår,

er det vigtigt for ham at arbejde på lige fod med kollegerne,

så vidt det er muligt.

“Jeg mærker ikke noget til sclerosen i hverdagen, og

har jeg det sådan, at der ikke skal tages særlige hensyn til

mig, bare fordi jeg er syg.”

Opgør med fordommene

Med sit velfungerende arbejdsliv gør Jesper Mosbæk op med

fordommen om, at kronisk syge ikke kan passe et job. Det er en

fordom, som han selv mødte, da han skulle finde nyt arbejde.

“Jeg syntes tit, at jeg rendte panden mod en mur. Jeg

kunne godt sidde til en jobsamtale og tænke, at det gik rigtig

godt, men når jeg så fortalte, at jeg havde sclerose, så kunne

jeg godt se, at jeg ikke fik jobbet alligevel,” fortæller han.

Men i Aalborg Kommune kunne man godt se mulighederne

i Jesper Mosbæk, og det er han rigtig glad for.

“Det betyder meget for mig, at jeg har et arbejde. Det

betyder, at jeg har en normal hverdag, og at jeg har noget at

stå op til. Jeg tror faktisk, at jeg havde været mere syg, hvis

ikke jeg havde noget at stå op til hver dag,” fortæller han.

Derfor er Jesper Mosbæks råd til andre scleroseramte,

som føler, at de har noget at give på arbejdsmarkedet:

“Man skal ikke opgive håbet om at få et arbejde. Man

skal blive ved med at prøve.”

JEG KAN – JEG vIL – TØR Du?

Mennesker med sclerose kan også have noget at give

på arbejdsmarkedet. Det skal kampagnen Kronisk i job

nu gøre arbejdsgivere, ansatte på jobcentre og potentielle

kollegaer opmærksomme på.

Scleroseforeningen samarbejder med Center for

Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) og medicinalfirmaet

Merck Serono om kampagnen, der løber indtil august.

På hjemmesiden www.kroniskijob.dk kan arbejdsgivere

og andre blive klogere på, hvordan man kan

Dommerpanel: “vi vil finde den

ekstra ordinære indsats”

Bente Juul Röttig, ledende socialrådgiver i

Scleroseforeningen, er en af de tre dommere,

der til august skal kåre Danmarks bedste

arbejdsplads for personer med sclerose.

Hendes meddommere er Bente Nissen, konsulent

i CABI, og Ulla Wæber, næstformand

i Scleroseforeningen.

Som socialrådgiver i Scleroseforeningen

har Bente Juul Röttig erfaring med at rådgive

mennesker med sclerose, som ønsker at

blive på arbejdsmarkedet. Når hun skal finde

den bedste arbejdsplads, vil hun bedømme

arbejdspladsen som helhed.

“Jeg vil blandt andet se på, om arbejdspladsen

har gjort noget ekstra for at imødekomme

den ansatte med scleroseramte,

om arbejdspladsen følger op på, om der er

ting, der skal ændres efterhånden, og så vil

jeg se på, hvordan chefens og kollegaernes

indstilling er.”

Bente Juul Röttig understreger, at kollegaernes

forståelse for den scleroseramtes

situation er lige så vigtig som ledelsens.

“Det er vigtigt, at kollegaerne kan acceptere

og respektere, at mennesker med

sclerose har nogle særlige vilkår. Det betyder

meget for lysten til at gå på arbejde.”

Ifølge Bente Juul Röttig er det vigtigt at

både chefer, kollegaer og den scleroseramte

selv taler åbent om tingene.

“Åbenhed, dialog og opfølgning er noget

af det vigtigste, jeg kigger efter,” siger hun.

Bente Juul Röttig er forberedt på at se

rigtig mange eksempler på gode arbejdspladser,

når hun skal finde den bedste.

“Vi ved, at der er mange, der gør det

godt, men vi vil finde den ekstraordinære

indsats.”

skabe rammerne for et godt arbejdsliv for mennesker

med sclerose. På hjemmesiden er det også muligt for

scleroseramte og pårørende at indstille en arbejdsplads,

som, de mener, fortjener titlen ”Danmarks

bedste arbejdsplads for personer med sclerose”. Ved

at fremhæve det gode eksempel skal konkurrencen

inspirere andre virksomheder til at gøre en indsats for

at give mennesker med sclerose mulighed for at blive

på arbejdsmarkedet.

5.


6.

Ny forskning.

AF: FINN SELLEBJERG.

Rygning og sclerose.

Det er efterhånden velkendt, at rygning øger risikoen

for at udvikle en lang række sygdomme. I løbet af

det seneste års tid er der kommet flere undersøgelser,

der tyder på, at rygning også øger risikoen for at få

sclerose og øger risikoen for at få et mere alvorligt

sygdomsforløb.

Passiv rygning, dvs. at man bliver udsat for tobaksrøg

i omgivelserne, er i en canadisk undersøgelse sat

i forbindelse med en øget risiko for, at børn udvikler

sclerose. I undersøgelsen, der blev offentliggjort i

tidsskriftet Brain i 2007, fandt man, at risikoen for at

udvikle sclerose var dobbelt så stor hos børn, hvor der

blev røget i hjemmet, som hos børn i røgfri hjem.

I en anden undersøgelse, der blev offentliggjort i

tidsskriftet Multiple Sclerosis i 2008, undersøgte man

sygdomsforløbet hos 129 østrigske patienter, der havde

haft et muligt første scleroseangreb. Man fandt i denne

undersøgelse, at risikoen for at udvikle sclerose var

næsten dobbelt så stor hos rygere som hos ikkerygere

under en observationsperiode på i gennemsnit 3 år.

Endelig kunne det i en svensk undersøgelse påvises,

at risikoen for et fremadskridende sygdomsforløb

var forhøjet hos nuværende eller tidligere rygere. I

den svenske undersøgelse, som også blev offentliggjort

i Multiple Sclerosis i 2008, havde man undersøgt

sygdomsforløbet efter i gennemsnit 6 års sygdom hos

122 sclerosepatienter. Risikoen for et fremadskridende

sygdomsforløb var særlig tydeligt for patienter, der var

begyndt at ryge meget tidligt. Rygning øgede i gennemsnit

risikoen for et fremadskridende sygdomsforløb

ca. 2 gange.

De nye undersøgelser bekræfter tidligere undersøgelser,

der har tydet på en sammenhæng mellem

sclerose og rygning. Selv om der endnu ikke findes

undersøgelser af, om rygeophør så også har en gavnlig

effekt på sclerosesygdommen, må de nye resultater

føre til, at man ikke bare må anbefale sclerosepatienter

at holde op med at ryge, men også til at passiv rygning

bør undgås i sclerosepatienters hjem.

Første danske resultater med Tysabri

I starten af i år blev de første danske resultater af

behandling med Tysabri offentliggjort. I en artikel i

European Journal of Neurology kunne forskere fra Rigshospitalet

og Århus Sygehus påvise, at danske patienter,

der starter behandling med Tysabri, har et markant

fald i sygdomsaktivitet fra et gennemsnit på 2,5 attaker

om året til under 0,7 attakker om året under behandling.

De danske kriterier for behandling med Tysabri

er, på grund af risikoen for alvorlige bivirkninger, mere

restriktive end de kriterier, der er gældende i de øvrige

europæiske lande. I en tysk undersøgelse, der blev

offentliggjort samtidig med den danske undersøgelse

i European Journal of Neurology, fandt man således et

mere markant fald i sygdomsaktiviteten fra et gennemsnit

på 2,1 attaker om året før behandling til 0,2

attaker om året under behandling med Tysabri.


GavEiDéER

WEBSHOPPEN

Gaveidéer til konfirmander oG studiner

SMYKKER DER RYKKER

Du støtter scleroseforskningen, når du køber disse

smykker, som Mette Scherning har designet

specielt for Scleroseforeningen. Smykkerne er

af sterlingsølv og håndlavet hvidt porcelæn

med sort dekoration. Leveres i elegant

gaveæske.

Dobbelte creoler:

350,- kr.

Halskæde med dobbelt

vedhæng: 400,- kr.

Ørestikkere: 275,- kr.

nemt og bekvemt at handle på www.scleroseforeningen.dk

9.


10.

hvAD ER DET Nu LIGE,

DET hEDDER…?

AF: vIBEKE SChNEIDER PRK@SCLEROSEFORENINGEN.DK. FOTO: MIKLAS NJOR

RuNDBORDSSAMTALE.

Tre mennesker taler om, hvordan man klarer hverdagen, når

sclerosen har ramt kognitivt.

Hvilke kognitive problemer oplever I?

Britt: Mit største problem er, at min læseevne er meget

nedsat, for jeg har altid læst meget. Jeg har også problemer

med indlæring af abstrakte ting og nye færdigheder.

Så er der koncentrationen, der svigter, eller ord, som jeg

pludselig ikke kan huske. Og jeg har svært ved at have

flere bolde i luften.

Kjeld: Jeg har lagt mærke til, at jeg er blevet dårligere til

sådan noget som at huske navne. Det kan være folk, jeg

kender rigtig godt, som jeg pludselig ikke kan huske, hvad

hedder. Før i tiden kunne jeg også altid huske min kalender.

Jeg kiggede måske lidt i den, men det var bare sådan

et supplement. Nu er det lidt mere en nødvendighed. Før

var jeg også bedre til at have mange bolde i luften, end jeg

er nu. Det kan jeg måske stadigvæk i nogen grad, men alligevel

glemmer jeg nogle ting. Så har jeg også lagt mærke

til, at jeg følelsesmæssigt er blevet lettere at bevæge her

de seneste par år. Jeg kan knibe en tåre over et eller andet,

som jeg overhovedet ikke ville tage mig af før.

Dennis: Det, som jeg har svært ved, er det med at have

flere bolde i luften. Og så koncentrationen på den måde, at

jeg nemt bliver afledt. Et typisk eksempel kan være, hvis jeg

støvsuger, og jeg pludselig kommer i tanke om, at der lige

var et eller andet, jeg skulle tjekke på computeren. Så kan

der godt gå rigtig lang tid, inden jeg kommer tilbage til

støvsugeren, fordi jeg glemmer, at det egentlig var det, jeg

var i gang med. Så er der sådan noget som at planlægge.

Det kan være en fødselsdag eller en familiefest, der skal arrangeres,

hvor der både skal købes ind og dækkes bord og

laves mad. Det kan virke uoverskueligt, inden jeg overhovedet

kommer i gang.

Hvordan reagerede I, da I opdagede at jeres kognitive

funktioner var blevet ramt af sclerosen?

Kjeld: For mig har det hele tiden været vigtigt, at andre

ikke skulle kunne se det. Så kan man nogle ting, som gør,

at man kan skjule det for andre. Hvis man for eksempel

pludselig ikke kan huske navnet på en, man kender godt

og har arbejdet sammen med i lang tid, så lader man jo

være med at bruge navnet. Sådan nogle ting prøver man at

kante sig udenom, og det betyder, at man kan skjule det.

Dennis: Jeg har det på samme måde. Jeg skjuler også tit,

at jeg ikke kan huske et navn, ved at sige "du" for eksempel.

Det er det samme med kalenderen. Der er jo heller

ikke nogen, der kan se, at jeg skal skrive aftalerne ned.

Hvorfor vælger I at skjule det i stedet for at

være åbne omkring det?

Kjeld: Vi har det jo nok sådan alle sammen, at vi gerne vil

kunne fungere så normalt som muligt. Man kan jo se, når

det begynder at knibe med det fysiske, men de andre ting

ser man ikke. Og det er jo også rarest at kunne fungere

ligesom alle andre mennesker.

Dennis: Jeg vil ikke sige, at jeg skjuler det bevidst. Jeg gør

det simpelthen for at gøre det nemmere. Hvis jeg, hver

eneste gang jeg snakker med nogen og ikke kan huske

deres navn, skal forklare, at jeg ikke kan huske navnet,

fordi jeg har sclerose, så går der lang tid med det.

Britt: Jeg vil sige, at det er et spørgsmål om, hvem det er.

Dem, jeg har kontakt til i det daglige, skjuler jeg det heller

ikke for. Men jeg lukker ikke op for det over for folk, jeg

ikke kender.


Hvordan har I selv haft det med at skulle

erkende, at de kognitive funktioner var

ændrede?

Dennis: Jeg har været meget dårligere kognitivt, end jeg

er nu. Det var måske, fordi jeg arbejdede, og der var nogle

ting, der gjorde, at jeg var mere stresset. Jeg havde en

periode, hvor jeg tænkte: "Hold da op, hvis jeg fortsætter

sådan her, så ender det jo med, at jeg ikke er Dennis mere.

Gad vide, hvad det så er for en person, jeg bliver?" Jeg var

nærmest bare tilskuer til mit eget liv. Jeg havde ikke energi

eller overskud til at ændre noget. Så jeg var utroligt bange

for, at jeg skulle gå hen og blive en helt anden eller blive

helt zombie-agtig.

Britt: Jeg synes ikke, jeg har haft problemer med at erkende

det, det har bare været et irritationsmoment. Jeg er

blevet skrupirriteret på mig selv, når der var noget, jeg ikke

kunne. Men så har jeg ladet det gå indad i stedet for udad.

Jeg skammer mig ikke over det, men i guder hvor har det

været irriterende.

Dennis: Da jeg fik diagnosen, kan jeg huske, at jeg

tænkte: "Det er egentlig okay, at jeg er ramt kognitivt, for

så har jeg da stadigvæk min førlighed. Jeg sidder ikke i en

kørestol, jeg kan gå, og jeg kan gøre de ting, jeg har lyst

til.” Jeg tænkte, at jeg var heldigt ramt. Men i de perioder,

hvor jeg har været rigtig dårlig, der har jeg tænkt: "Var

det da bare benene, det var gået ud over, så jeg stadigvæk

havde hele min koncentrationsevne og hele mit nærvær."

Hvordan påvirker det jeres hverdag, at I er

kognitivt ramt?

Britt: Jeg er blevet bedre til at administrere min tid. Det

spekulerede jeg ikke så meget på før, der tog jeg bare alt

ind. Det dur bare ikke mere. Det skulle jeg vænne mig

rigtig meget til, for jeg har altid haft alt for mange jern

i ilden før i tiden.

Kjeld: Jeg synes ikke, det har påvirket mig en hel masse, men

i mit arbejdsliv kunne jeg jo se, at der var nogle ting, som jeg

ikke fik gjort. Så fik jeg kørt uden om det og fik

11.


12.

Dennis ross

37 år og diagnosticeret i 2004. Bor i Odense.

Er uddannet fysioterapeut, men har været på

førtidspension siden 2006. Er fraskilt og har

to børn på seks og otte år.

Britt Vibefeldt

47 år og diagnosticeret i 1992. Bor i Valby.

Førtidspensionist. Alenemor til en autistisk

dreng på 17 år.

kjeld Borne

62 år og diagnosticeret i 1997. Bor i Roskilde.

Er uddannet ingeniør og arbejdede som leder,

indtil han for to år siden gik på førtidspension.

Er gift og har to voksne børn.

Temamøde om kognitive problemer.

Mandag den 8. juni holder Scleroseforeningen et

stort temamøde om kognitive problemer på konferencecentret

Koldkærgård, Udkærsvej 10, Århus N. Mødet

er rettet mod scleroseramte og deres pårørende.

Mødet finder sted kl. 16:30-20:00, og der er

indlæg af speciallæge Finn Boesen, Sclerosecentret i

Haslev, chefneuropsykolog Agnete Jønsson, Rigshospitalet,

neuropsykolog Mette Ellerman og ledende

psykolog Bente Østerberg, Scleroseforeningen.

Undervejs i temamødet serveres sandwich. Der er

tilmelding senest 1. juni til Scleroseforeningen, tlf.

3646 3646 eller mail info@scleroseforeningen.dk

alligevel tingene til at fungere. Da jeg så til sidst syntes, at det

var for svært, gik jeg på førtidspension. Men i min dagligdag

nu er det kun det der med at få tingene skrevet i kalenderen.

Dennis: For mit vedkommende har det jo påvirket mit liv

på den måde, at jeg ikke er på arbejdsmarkedet længere.

Jeg oplever, at nu, hvor jeg har sorteret arbejdslivet fra,

er der overskud til alle de andre ting, jeg gerne vil. Jeg

kunne nok godt varetage et fleksjob nu, men jeg er bange

for, at jeg ville køre mig selv ned, og at jeg ikke ville have

overskud til at gøre alt det andet, jeg gerne vil, alt det som

giver mit liv kvalitet.

Hvad gør i for at tackle de kognitive

problemer?

Britt: Kalender, kalender, kalender!

Kjeld: Jeg laver også nogle huskesedler, hvis der er flere

ting, jeg lige skal huske. Det der med at bruge den skriftlige

hukommelse frem for den, der sidder oppe mellem

ørerne, det er et af mine gode råd. Det ødelægger jo ikke

ens liv, at man bare skal huske at skrive tingene ned.

Britt: Jeg kompenserer for, at jeg ikke kan læse bøger, ved

at se film. Det er ikke helt det samme, men det er en måde

at leve med det på.

Dennis: Det, der har hjulpet mig, er, at jeg har valgt at

tage tempoet af mit liv, det at jeg ikke stresser rundt til en

masse forskellige ting, det at jeg ikke arbejder mere. Det,

at jeg har taget tempoet af og valgt at gøre flere af de

ting, jeg selv har lyst til, har gjort, at sygdommen også er

gået lidt i slowmotion, og at jeg har fået det meget bedre.

Britt: Det vil jeg også sige. Det er vigtigt at prioritere.

Og hvis man har problemer med noget, så må man se,

om man kan finde en anden måde at gøre det på. Man

skal heller ikke skamme sig over det, man må bare acceptere

det og måske grine lidt af det.


13.


14.


Byttepenge til forskning

i sclerose.

AF ERIK JENSEN. EJE@SCLEROSEFORENINGEN.DK FOTO SØREN hyTTING

Scleroseforeningen vil gøre indsamling af småpenge til forskning

til en årlig tradition.

“vi kommer langt for dine byttepenge.”

Dette budskab møder tusinder af danskere ude i butikkerne,

når de i denne tid står ved kassen og skal betale deres varer.

Scleroseforeningen bejler til danskernes byttepenge for

at kunne intensivere forskningen i sclerose, og omkring

4000 butikker over hele landet stiller indsamlingsbøsser

op til den gode sag.

Kampagnen er en fortsættelse af sidste års store succes

med at indsamle 25-ører. Det indbragte 6,7 mio. kroner til

et særligt forskningsprojekt, der skal hjælpe mennesker med

den såkaldte progressive sclerose. Denne form for sclerose,

Følgende kæder har allerede valgt at

bakker op om byttepenge-kampagnen:

n Advodan

n Apotekerne

n Imerco

n Novasol

n Rema1000

n Skoringen

n Spar

n Sportigan

n Stark

hvor den ramtes tilstand gradvis forværres, har det været

svært at finde behandling imod. Det skal det internationale

forskningsprojekt, som 25-ørerne sikrede, nu gøre noget ved.

Scleroseforeningens indsamling af 25-ører fik en massiv

omtale i medierne, og en undersøgelse viste meget højt

kendskab blandt danskerne til projektet.

“Mange mennesker, der støttede os ved at give deres

25-ører, gav udtryk for, at vi skulle fortsætte med at samle

småpenge til forskning. Samme positive indstilling mødte

vi hos en lang række af de medvirkende butikker. Ja flere

var kede af, at vi hentede indsamlingsbøsserne dengang.

Derfor er det oplagt, at vi nu forsøger at gøre indsamling af

danskernes småpenge og byttepenge til en årlig tradition,”

siger Scleroseforeningens direktør Peter Kauffeldt.

”Især fordi vi ikke som nogle af de store velgørende foreninger

må lave landsindsamlinger, hvor man går fra dør til dør.”

Selv om Scleroseforeningen ikke kan forvente samme

opmærksomhed omkring årets indsamling, så tror Peter

Kauffeldt på et flot resultat:

“Jeg er sikker på, at denne form for indsamling af

småpenge til forskning appellerer til danskerne. Vi er ikke

påtrængende, men beder på en stilfærdig måde om et

beskedent bidrag, der ikke kan mærkes i husholdningsbudgettet.

Men fordi de mange bække små stadig kan give

flotte resultater, så kan småpengene blive af uvurderlig

værdi for mange mennesker med sclerose.”

vil du hjælpe et par timer?

Byttepengekampagnen løber til mandag den 8. juni, hvorefter

Scleroseforeningens mange frivillige drager rundt og

henter de – forhåbentlig – tunge indsamlingsbøsser.

25-ører kampagnen var en stor opgave for de frivillige, og

foreningen kigger i denne tid efter danskere, som vil bruge

nogle timer en dag først i juni til at hjælpe med en god sag.

“Mange af vore frivillige har sclerose, og nogle steder

er der god brug for et par stærke hænder i et par timer,

når indsamlingsbøsserne skal hentes og tælles op,” siger

indsamlingschef Helle Ousted, Scleroseforeningen.

Hun opfordrer interesserede, som vil give en hånd, til at

sende en mail til mch@scleroseforeningen.dk eller give

et ring på 3646 3646.

15.


16.

Få inspiration…

For børnefamilier

Aktiv ferie i naturen

Aktiviteter for børn og voksne

Danmarks mest tilgængelige ferietilbud

Dronningens Ferieby’s 44 feriehuse og fælleshus er kåret som et af Danmarks mest tilgængelige ferietilbud. Alt er indrettet så det

letter opholdet for hele familien. Feriehusene danner de perfekte rammer for ferien med mange aktivitetsmuligheder for børn og

voksne. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i et charmerende område med masser af oplevelser

og aktivitetstilbud.

Få inspiration af en AktivitetsGuide

Alle vores aktivitetsuger – både for børn og for voksne – starter med et informationsmøde i Fælleshuset, hvor en

AktivitetsGuide præsenterer ugens aktivitetsmuligheder. Her kan I også få gode råd og vejledning til andre

aktiviteter og udflugter, som I kan gøre på egen hånd. AktivitetsGuiden træffes efter aftale i løbet af ugen og

kommer gerne ned i jeres hus med gode idéer til jeres ferie.

Sommerferie uge 28 og 30 – Sommerferie med badegaranti

Hvis Kattegat ikke er i sit lune hjørne, kan badetøjet »luftes«, når

vi besøger Grenaas helt nye vandcenter med børnebassin, svømmehal,

rutchebane m.v. Vi skal bygge huler i naturen, lave fællesmad

på kæmpegrillen og på å-safari på Grenaaen. HC Andersen

kommer forbi med historier og vi afholder et sejt Mooncar race. En

dag er afsat til besøg i den firstjernede turistattraktion Skandinavisk

Dyrepark, hvor I kan hilse på mange af skandinaviens dyr. En aften

er der film og hygge for børnene, mens de voksne kan deltage i et

spændende foredrag.

Pris pr. hus op til 5 personer kr. 6.240,- *)

Sommerferie uge 29 og 31

Vi tegner og maler vores eget maleri og kreerer kunstværker af sjove

ting og sager, vi har fundet på skattejagt i skoven og på stranden.

Vi får os et godt grin (og et lille gys), når vi maler os i ansigtet.

En dag er afsat til besøg i den firstjernede turistattraktion Ree Park

ved Ebeltoft, hvor I kan komme på Land Rover Safari og møde 89

dyrearter. Tag fiskenettet på nakken og kom med på havnemolen,

hvor vi skal fange krabber – så pas på fingrene! Vi griller fællesmad

og ta’r på badetur i Grenaas nye vandcenter. En aften er der fællessang

med lokal sanglærke – et arrangement for både store og små.

Pris pr. hus op til 5 personer kr. 6.240,- *)

NB! Egenbetaling må forventes på nogle aktiviteter i uge 26-32.

For voksne

Sommerhøjskole uge 26 – Udvid horisonten, nyd sommeren

og samværet med andre voksne

Vores AktivitetsGuide fortæller om de mange arrangementer gennem

ugen og muligheder for gør-det-selv udflugter. Arrangementerne

består bl.a. af: Fortællinger om Feriebyens mange kunstværker,

hygge i Café Mødestedet, foredragsaften, guidede naturture,

undervisning i malerkunst, fælles gourmet-madlavning og spisning,

hygge & sangaften, udflugt til Glasmuseet i Ebeltoft, introduktion

til bridgespillet samt rundvisning hos COK’s kunstsamling.

Pris pr. hus op til 5 personer fra kr. 4.995,- *)

Sommerferie uge 27 og 32 – Afslapning, nydelse og aktivitet

Vi starter med at møde vores AktivitetsGuide, som gennemgår de

mange muligheder ugen byder på. Vælg frit blandt de fastlagte aktiviteter:

Foredrag, fællesgrill og spisning, yoga, fisketur, blomsterbinding,

billedfremvisning fra Australien, mulighed for mandetur til

Dansk Motor- og Maskinsamling og pigetur med wellness på Helnan

Marina Hotel. Derudover er der frit slag – Djursland har landets

højeste koncentration af attraktioner og en pragtfuld natur.

Pris pr. hus op til 5 personer kr. 6.240,- *)

Weekend-ophold 2.-4. oktober

Forkæl jer selv og nyd naturen og hinanden. I får kaffe/kage ved ankomst,

2 retters menu og kaffe fredag aften. Morgenbuffet lørdag

og søndag. 3 retters menu, kaffe og levende musik lørdag aften.

Pris pr. person v/2 pers. i ét hus kr. 1.495,-

Pris pr. ekstra person i huset kr. 950,-


Ugeferie

Lørdag til lørdag. Hold en uges ferie i eget hus – året rundt.

Kombiner aktivitet og afslapning præcis som I vil. Et væld af

attraktioner og et meget stort udbud af forskellige kulturtilbud

og oplevelser venter på jer, ligesom mange af Feriebyens faciliteter

og aktiviteter kan bruges.

Pris pr. hus op til 5 personer fra kr. 2.680,- *)

Miniferie

I ydersæsonen tilbyder vi miniferie fra mandag til torsdag eller fra

torsdag til søndag. Kom med din familie eller venner – I kan være

fem i hvert hus – og oplev de pragtfulde naturområder, Feriebyen

ligger i. Tag på udflugt til de mange attraktioner på Djursland,

ta’ på strøgtur i Grenaa’s store lukkede gågademiljø med idylliske

stræder og torve med mange specialbutikker.

Pris pr. hus op til 5 personer kr. 1.590,- *)

Enkelte overnatninger

I yder- og lavsæsonerne er der mulighed for enkelte overnatninger

og at bestille efterfølgende døgn.

Generelt

Priserne, der er incl. moms, inkluderer TV, opvaskemaskine,

vaskemaskine og slutrengøring. Energi betales efter måler,

pr. enhed kr. 2,20 – Linnedpakke pr. stk. kr. 95,00

*) 1/2 pris for medlemmer som har sclerose

Medlemmer af Scleroseforeningen, som har MS, kan få et legat

til uge- og miniferieophold i Feriebyen. Legatet er ikke afhængig

af indtægts- og formueforhold og dækker halv-delen af prisen

for et hus på det tidspunkt af året ferien afholdes. Der skal være

en scleroseramt deltager med på ferieopholdet.

Sæson Periode 1. nat Flg. døgn Ugeferie

IT-kursus 19. - 21. august 2009

Internettet indgår i dag som en naturlig del af vores dagligdag.

Vi kommunikerer via computeren og internettet og mødes på

tværs, og måske på trods af geografi og handicap.

Dronningens Ferieby har fornøjelsen at udbyde et grundlæggende

IT-kursus for scleroseramte.

Kursusindhold:

• IT-styresystem (sti-finder, oprettelse af mapper osv.)

• Internet og e-mail

• Word

• Netborger

Kurset strækker sig over 3 dage.

Der er inkluderet overnatning og fuld forplejning, også for en

evt. hjælper, i et af de handicapvenlige huse. Hjælpere er velkomne

i kursuslokalet, dog ikke som deltager i undervisningen.

Undervisningen tager individuelt hensyn.

Kurset gennemføres med støtte fra fonde, dog vil der være en

egenbetaling på kr. 300,-

Transport og drikkevarer skal du selv betale.

Kontakt Dronningens Ferieby og få et kursusprogram.

Ydersæson: Uge 1-14 + 16-17 + 41 + 43-53 Kr. 893,- Kr. 298,- Kr. 2.680,- *)

Lavsæson: Uge 15 + 18-22 + 37-40 + 42 Kr. 893,- Kr. 450,- Kr. 3.595,- *)

Mellemsæson: Uge 23-26 + 33-36 - - Kr. 4.995,- *)

Højsæson: Uge 27-32 - - Kr. 6.240,- *)

Se mere på

dronningensferieby.dk

eller ring 87 58 36 50 efter udførlige

programmer for de enkelte perioder.

2009

Priserne er angivet pr. hus op til 5

personer.

Ring og hør nærmere om muligheder

for hjælpemidler, spisning,

lokaleleje, specialtilbud og arrangementer.

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50 · Fax 86 30 07 80 · post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50 · post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk

17.


18.

AF: vIBEKE SChNEIDER PRK@SCLEROSEFORENINGEN.DK

MS-globalt.

Scleroseliv i et klippeland.

Selvom Færøerne er en del af Danmark, er det på mange måder

et anderledes land. Det betyder også, at livet med sclerose er

ander ledes på Færøerne.

Stejle, snoede veje fører op til 52-årige Annika Festirsteins

hus, som ligger langt oppe på fjeldet i den lille bygd Eiði.

Når man når huset, venter endnu en udfordring for en

gangbesværet. Man må nemlig forcere en trappe for at

komme ind ad hoveddøren. Men Annika beklager sig

ikke. I stedet har hun indrettet sig med elevator i huset og

elektrisk kørestol, så hun alligevel kan bevæge sig rundt i

klippelandskabet.

Dårlig tilgængelighed er et af vilkårene, når man

er scleroseramt på Færøerne. Den smukke natur med

store græsklædte klipper betyder, at der er langt mellem

handicapvenlige, flade områder, og de fleste huse

er bygget på fjeldet.

“Man kan jo ikke gøre noget ved, hvordan naturen

er. Men når man har en sygdom som sclerose,

mærker man hurtigt, at det er svært at komme rundt.

Det er bakke op og bakke ned,” fortæller Annika,

som har haft sclerose i 27 år.

Det er ikke kun naturen, der volder problemer for

de scleroseramte på Færøerne. Kun meget få bygninger

er bygget med øje for, at handicappede skal

kunne komme rundt i dem. Det opdagede 34-årige

Søren Bruhn, da han fik sclerose for 3 år siden. Søren

er fra Danmark, men flyttede i 2001 til Færøerne

med sin færøeske kone. Han bor på den sydligste ø,

Suduroy, som ligger to timer med færge fra Torshavn,

og arbejder her som bankdirektør i Suduroyar Sparikassi.

Da sclerosen gjorde det svært for ham at gå,

fandt han pludselig ud af, at bankens bygninger langt

fra er handicapegnede. Da Søren i en periode brugte

krykker, måtte han opgive at forcere den smalle, stejle

trappe, som var den eneste vej til toilettet og hans

kontor på 1. salen.

“Jeg kan ikke forstå, at vi ikke havde tænkt på det

noget før. Det er utroligt, at man selv skal igennem det,

før man lægger mærke til, hvor dårligt indrettet der er for

gangbesværede,” siger Søren.

Også hjemme hos sig selv havde Søren problemer med

at komme omkring.

“Det hus, vi boede i, havde næsten lodrette trapper, så

der måtte jeg hive mig op i armene,” fortæller han.

Selvom Søren ikke længere bruger krykker og godt

kan gå op ad trapper, har familien alligevel bygget et nyt

hus uden forhindringer for et sæt krykker eller en kørestol.

På den måde er han forberedt, hvis sclerosen igen

skulle gøre ham mindre mobil.


Øverst: Søren Bruhn har boet på Færøerne siden

2001 og har oplevet, at det er andet end kun naturen,

som volder handikappede problemer. Det kniber

nemlig med tilgængeligheden i mange bygninger.

nederst: Det sociale netværk betyder meget for

færingerne, fortæller Annika Festirstein.

Det bliver bedre

Annika oplever også, at det ikke er nemt at komme rundt

på Færøerne som kørestolsbruger.

“Jeg kan f.eks. ikke komme ind til min egen læge, så han

må komme her hjem til mig. Hvis vi skal ud at spise eller måske

i teatret, så skal vi også altid tjekke, hvor jeg kan komme

ind. Og det er ikke mange steder,” fortæller Annika.

Da Annika for to år siden var på ferie i USA, fik hun sat

de dårlige handicapforhold i perspektiv.

“Derovre var alting simpelthen handicapvenligt. Når man

har været sådan et sted, lægger man virkelig mærke til,

hvor dårlige forholdene er, når man kommer hjem igen.”

Men selv om det ikke er nemt at komme rundt i kørestol,

oplever Annika, at det går fremad på handicapområdet.

“Det er blevet bedre. Man er nødt til at tro på det, og

så selv gøre noget ved det,” siger Annika, der er aktiv i

Scleroseforeningens lokalafdeling på Færøerne.

Færøernes placering midt i Atlanterhavet gør det heller

ikke nemmere at være sclerosepatient her. Sygehuset i Torshavn

har ikke nogen neurologisk afdeling, og derfor må man

sende patienterne til Rigshospitalet, når der opstår mistanke

om sclerose. For Søren, som bor på øen Suduroy, hvor der

kun er få daglige færgeafgange, betød det, at han skulle

bruge tre dage på at rejse frem og tilbage mellem sit hjem

og Rigshospitalet, hver gang han skulle til undersøgelse.

“Det var temmelig besværligt, for jeg blev dårligere og

dårligere. Jeg blev meget opmærksom på, at jeg var syg,

hver gang jeg sad i Kastrup Lufthavn og så andre mennesker

suse forbi, mens jeg selv måtte have hjælp til at bære

min bakke med mad,” fortæller han.

Stærk social kultur

Men både Søren og Annika mener også, at der kan være

fordele ved at leve i et samfund som det færøske, når man

har sclerose.

“Den sociale kontakt er større heroppe. Færingerne er

der for hinanden, og de hjælper hinanden, det er en af

styrkerne ved den færøske kultur,” fortæller Søren.

Annika ser også den sociale kontakt som en styrke ved

det færøske samfund.

“Her på Færøerne kan du altid kalde på naboerne, så

kommer de og hjælper,” fortæller hun.

Det billede kan Scleroseforeningens socialrådgiver på

Færøerne, Karen Heinesen, godt genkende.

“Isolation og ensomhed er ikke det største problem

heroppe. I de fleste tilfælde danner familien meget tætte

netværk,” fortæller Karen Heinesen, som er dansk, men

har boet på Færøerne i 25 år.

Karen Heinesen oplever også, at venner og naboer er

gode til at tage hensyn til dem, der ikke har mulighed for

at komme så meget ud.

“Hvis der bor en, der har et særligt behov, så sørger de

for at stikke hovedet ind og sige hej,” fortæller hun.

Hun understreger dog samtidig, at denne kultur skaber

et dilemma.

“Der er en kulturel forventning til, at man har et stærkt

netværk, men som socialrådgiver ser jeg, at det ikke er alle,

der har det, og det betyder, at nogen lades i stikken.”

Færøsk mentalitet

Karen Heinesen mener, at færingernes mentalitet klæder

dem godt på til at tackle en sygdom som sclerose.

“Den færøske mentalitet er, at det der sker, det sker,

og så må man tage det i stiv arm. Det giver en god modstandskraft,”

siger hun.

Hun oplever også, at på trods af klipper og trapper

kommer færingerne alligevel frem.

“Jeg har tit undret mig over det, for på en eller anden

måde forcerer de det alligevel,” siger hun.

Det er Annika et godt billede på. For et par år siden

skabte sclerosen et problem for hende, da familien skulle

på udflugt. I en dal nær Annikas hjem står en stor sten

ved navn Festirstein, som er den sten, Annikas familie er

opkaldt efter. Familieudflugten gik til denne sten, men den

græsklædte dal var ikke ligefrem kørestolsvenligt terræn.

I stedet for fik Annika den idé at tage turen på hesteryg,

og på den måde kom hun alligevel med på familieudflugt.

For Annika faldt det helt naturligt at tackle udfordringen

på den måde.

“Man kan så meget på mange forskellige måder, så

man skal ikke give op.”

19.


20.

Seks nye formænd.

Alle Scleroseforeningens 51 afdelinger har nu

holdt årsmøde, og foreningens organisationskonsulenter,

der har deltaget i samtlige årsmøder,

beretter om megen optimisme og gåpåmod

i det lokale arbejde.

De 51 årsmøder resulterede i, at der blev valgt

seks nye formænd:

n Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-

Taarbæk: Anita Gjellan erstatter Bent Andersen.

n Holstebro, Lemvig og Struer: Jens Kristian

Jensen erstatter Vibeke Follesen

n Norddjurs og Syddjurs: Stig Kristensen er-

statter Jonna Nielsen

n Skive (ny afdeling): Christina Stæhr Krogh

n Billund: René Guldbrand erstatter Tut Madsen

n Vejen: Arne Poulsen erstatter Niels Peter

Gregersen.

Ny INTERNETPORTAL FOR

ALTERNATIvE BEhANDLERE.

Nu er det blevet nemmere at finde en alternativ

behandler, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

På den nye hjemmeside www.healthnetwork.dk

kan man finde 600 behandlere inden

for otte forskellige behandlingsformer, blandt

andet akupunktur, massageterapi og zoneterapi.

Fælles for de 600 behandlere er, at de alle er

godkendte af deres brancheorganisationer og

på den måde er kommet på Sundhedsstyrelsen

liste over registrerede behandlere.

Registreringen giver ingen garanti for

behandlingens effekt, men til gengæld stilles

der krav til behandlerens uddannelse og etiske

retningslinjer.

På hjemmesiden kan man få information om

de enkelte behandlingsformer, og med en søgning

kan man se, hvilke behandlere der findes

i ens område.

Nyheder.

Kunstnere bidrager til

flot RoseLiv auktion

på Lauritz.com

Fra den 15. til 29. maj løber RoseLiv kunstauktion af

stablen på Lauritz.com, hvor det er muligt både at

byde på fin kunst og samtidig støtte forskningen i sclerose.

22 kunstnere herunder Bjørn Nørgaard, Frank

Hammershøj og Jens Galschiøt har valgt at donere et

maleri eller en skulptur til auktionen og dermed bidrage

til den vigtige forskning. Alle bidragydere kan ses

på hjemmesiden roseliv.dk, og kunststykkerne vil være

at finde på Lauritz.com fra maj. RoseLiv kunstauktion

ligger i forlængelse af RoseLiv Koncerten, der løb af

stablen 1. marts. I den forbindelse modtog professor

Trevor Owens fra Medicinsk Bioteknologisk Center

ved Syddansk Universitet i Odense RoseLivPrisen 2009

på 100.000 kroner for sin store forskningsindsats på

scleroseområdet. Medcinalfirmaet Biogen Idec sponserer

prisen og giver ligeledes 100.000 til arrangementer,

hvis overskud går ubeskåret til forskning.


BØRN OG uNGE KAN

TALE I vIRTuELT RuM.

Via et virtuelt møde giver Scleroseforeningen nu

børn og unge af scleroseramte mulighed for at tale

sammen, uanset hvor i landet de bor. Et nyindkøbt

computerprogram sørger for, at de unge kan se og

høre hinanden og dermed fortælle om deres liv som

barn af en scleroseramt. Møderne vil være ledet af

en af Scleroseforeningens psykologer.

Ifølge psykolog i Scleroseforeningen Marianne

Nabe-Nielsen kan sclerosens udvikling og uforudsigelighed

være kilde til meget usikkerhed og angst

for fremtiden samt megen sorg over det mistede.

Derfor har børn og unge i familier med sclerose

brug for at tale med andre om for eksempel dårlig

samvittighed og andre tabuer. Alt det bliver der

rum til at tale om i de virtuelle grupper. Temaerne i

grupperne kan spænde fra hverdagen for en familie

med sclerose til, hvem der er der for den unge, når

det er svært.

Der vil være grupper med 12-15-årige og

15-18-årige. I hver gruppe kan der være fire deltagere

og en psykolog, der mødes i det virtuelle rum

to timer hver anden uge i otte uger. Det kræver

blot en computer og lysten til at mødes med andre

i samme situation at være med. Scleroseforeningen

sender et USB stik, der kobler brugeren på

programmet, og mangler man et webcam, sender

Scleroseforeningen et.

Interesserede kan henvende sig til psykolog

Marianne Nabe-Nielsen og melde sig til en gruppe

på mail mnn@scleroseforeningen.dk eller telefon

36130129. Det er vigtigt at oplyse telefonnummer,

så Marianne kan vende tilbage og fortælle om

gruppen.

Lovende medicin for

svær attakvis Multipel

Sclerose klar til fase 3

forsøg.

Medicinen Alemtuzumab har ved både fase 1 og

fase 2 forsøg vist sig at reducere svære attakker

med 74% og udviklingen af sclerosen med 71%

i forhold til Rebif 44, 3 år efter behandlingsstart.

Desuden ser MR skanningsresultater af hjernen

gunstige ud og viser en reduktion i rumfanget af

læsioner og betydelig mindre hjernesvind.

Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet og

Scleroseklinikken i Århus starter nu fase 3 behandlingsforsøg

med Alemtuzumab sammenlignet med

Rebif som led i et internationalt samarbejde med

flere centre. Forskerne skal igennem studiet undersøge

sikkerheden og effekten af forsøgslægemidlet.

Desuden sammenligner de antallet af bivirkninger

og overvåger risici under og efter studiet.

I forbindelse med fase 3 studiet har forskerne i

Århus og på Rigshospitalet brug for et større antal

scleroseramte i alderen 18-55 år, der har haft attakvis

Multipel Sclerose i højst 10 år og kan deltage de

næste to år. Deltagerne skal kunne gå uden støtte

og have haft mindst 2 attakker inden for de sidste

2 år, hvoraf det ene er sket under behandling med

interferon beta eller glatiramer acetat.

Alemtuzumab kan medføre bivirkninger, som

interesserede vil få oplysninger om sammen med

yderligere information ved henvendelse til forskningssygeplejerske

Joan Pietraszek, Rigshospitalet

på tlf. 3545 2734 mandag-torsdag fra kl. 8-14 eller

projektsygeplejerske Vivi Brandt, Århus Kommune

Hospital, tlf. 8949 3304 på hverdage fra 8-15.30.

21.


22.

“Er gode råd altid dyre?”

( ADVODAN fi nder en løsning, der er skræddersyet til netop din situation )

Fold dig ud

– på ny!

ATTAK-udvalget inviterer alle Scleroseforeningens

medlemmer under 40 år til at deltage i det årlige Ungdomstræf

fredag den 22. maj – søndag den 24. maj

i Dronningens Ferieby, Kystvej, 8500 Grenå

Tilmeld dig og læs programmet og beskrivelserne

af de forskellige workshops på www.attak.dk

Pris 350,- pr. person

Kend dit behov.

Det koster ikke noget at spørge

Få kompetent rådgivning

Indimellem har vi alle brug for et godt råd eller juridisk rådgivning. Og du er altid bedre stillet, når du søger rådgivning i tide.

Hos ADVODAN får du én dedikeret sagsansvarlig, som tager det fulde ansvar for din sag. Så ved du altid, hvem du skal gå til, hvis

der opstår nye spørgsmål. At være en kompetent, juridisk rådgiver er for os mere end blot godt håndværk; det er også et spørgsmål

om at skabe tillid og tryghed.

Find din nærmeste advokat på www.advodan.dk eller ring til os på 46 14 60 00

Fredag · Fælles velkomst og hygge

Lørdag · Workshops, hvor du kan få lov at udfolde dig | Fest

Søndag · Afrunding af workshops

Teatersport

Dans

Filosofi Workshops

Kontakt ungdomskonsulent Eva Kylov på 30 68 36 79 | eky@scleroseforeningen.dk


SCLEROSEFORENINGENS KALENDER FOR AKTIvITETER OG ARRANGEMENTER.

Maj 2009.

ATTAK

Attak-udvalget

Formand: Susanne Dyrhoff Nyegaard

sdnyegaard@yahoo.dk

Aalborg – Café-aften

Tidspunkt: 05-05, 02-06 19:30

Tilmelding: Du kommer bare!.

Pris: Vi giver den første kop kaffe, øl,

vand - resten er for egen regning.

Sted: Café Visa, Kennedy Arkaden

Greve/Solrød og Roskilde/

Køge - Café-aften

Tidspunkt: 07-05, 19:00

Tilmelding: Du kommer bare.

Sted: Café Vivaldi, Ro’s Torv,

Københavnsvej, Roskilde

herning – Café-aften

Tidspunkt: 12-05, 22-06 19:00

Tilmelding: Ingen. Kontakt evt.

De lyse sommermåneder og udendørsaktiviteter går ofte hånd

i hånd. Det gælder også for de mange arrangementer i lokalafdelingerne.

Grilleaftener, udflugter, sommerfester og flere sportsaktiviteter

i det fri fylder kalenderen den kommende tid. Samtidig

indbyder en række afdelinger løbende til uformelle cafémøder,

hvor det er muligt at vende løst og fast med såvel scleroseramte

som pårørende.

Udover at få rørt snakketøjet er det i mange dele af landet muligt

at få bevæget resten af kroppen under så forskellige former som

yoga, varmtvandssvømning og bowling. Så grib chancen for

at danne netværk med mennesker i dit lokalområde, der og

kender til sclerose, under både hyggelige, aktive og måske endda

solrige forhold.

Karen for info, tlf. 4040 7760.

Pris: Aftenen er for egen regning.

Sted: Café Garibaldi, Torvet, Herning

hjørring – “Café-aften”

Tidspunkt: 13-05, 19:00

Tilmelding: Ikke nødvendig, men mere

info kan fås af Dennis, tlf. 2090 9873,

e-mail: dennisms@stofanet.dk

Sted: Karolinesvej 9F, 9800 Hjørring

ungdomstræf i Dr. Ferieby

Tidspunkt: 22-05 - 24-05

Tilmelding: Snarest på Attaks

hjemmeside

Pris: 350 kr. pr. pers.

Sted: Dr. Ferieby, 8500 Grenaa

holstebro-Struer-Lemvig

– Sommerfest

Tidspunkt: 06-06

Tilmelding: Mere info: e-mail:

brit@webspeed.dk, tlf. 6016 2133

viborg – Mødeaften for

de yngre MS’ere

Tidspunkt: 17-06, 19:00

Tilmelding: Ingen - mød bare op.

Sted: De Frivilliges Hus Viborg,

Vesterbrogade 1, 1., 8800 Viborg

Odense – Sommerkomsammen

Tidspunkt: 20-06, 13:00

Tilmelding: Senest 15. juni til

ungekontakt.

Pris: Gratis. Vi giver en øl/vand.

Sted: Jensens Bøfhus i Rosengårdcentret

DRONNINGENS FERIEBy

Arrangementer og begivenheder

Tlf. 8758 3650 /

post@dronningensferieby.dk

23.


24.

Natur-uger for børn

Tidspunkt: Uge 28, 29, 30 og 31

Tilmelding: Se mere på

www.dronningensferieby.dk

eller ring tlf. 8758 3650.

Pris: Pris pr. hus 6.240 kr. op til fem

personer, inkl. slutrengøring.

Sted: Dronningens Ferieby, Kystvej,

8500 Grenaa

ugeferie 2009

Tidspunkt: Lørdag til lørdag – året rundt.

Tilmelding: Se mere på

www.dronningensferieby.dk

eller ring til tlf. 8758 3650.

Pris: Pr. hus op til fem personer,

inkl. slutrengøring fra 2.680 kr.

Sted: Dronningens Ferieby, Kystvej,

8500 Grenaa

Natur-uger for voksne i 2009

Tidspunkt: Uge 26, 27 og 32

Tilmelding: Se mere på

www.dronningensferieby.dk

eller ring tlf. 8758 3650.

Pris: Pris pr. hus fra 4.995 kr. op til

fem personer, inkl. slutrengøring.

Sted: Dronningens Ferieby, Kystvej,

8500 Grenaa, tlf. 8758 3650, e-mail:

post@dronningensferieby.dk

FæRØERNE

Færøerne

Formand: Mogens Eriksen,

tlf. 00298 313706 /

mugge_e@post.olivant.fo

REGION hOvEDSTADEN

Albertslund, Ballerup,

Glostrup, høje Taastrup

og Rødovre

Formand: Kenneth Bjerregård,

tlf. 4352 0907 / klb@post.tele.dk

holdtræning i motionscenter

Tilmelding: Impuls Motionscenter. Evt.

spørgsmål til Vibeke, tlf. 6177 6187,

e-mail: vibeke@impulsmotion.dk

Sted: Impuls Motionscenter, Røjelskær

13, 2840 Holte

FN’s handicapkonvention

Tidspunkt: 05-05, 19:00 - 22:00

Tilmelding: Er nødvendig. Tlf. 4352

0907, e-mail: klb@post.tele.dk

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel

Alle 12, 2630 Taastrup

Scleroseregistret

Tidspunkt: 14-05, 19:00 - 22:00

Tilmelding: Kenneth Bjerregaard, tlf.

4352 0907, e-mail: klb@post.tele.dk

Sted: Taastrup Kulturcenter, Poppel

Alle 12, 2630 Taastrup

Grill og rideopvisning

Tidspunkt: 13-06, 12:00 - 19:00

Tilmelding: Senest 7. juni på tlf. 4352

0907 eller e-mail: klb@post.tele.dk.

Tilmelding sker efter først til mølleprincippet.

Min. 10 og max. 30 pers.

Sted: Køgevej 280, Ishøj hos Fohlmann.

Der vil blive sat skilte op.

Allerød, Furesø, hillerød,

hørsholm og Rudersdal

Formand: Gitte Åkjær,

tlf. 4499 7509 / gaakjaer@mail.dk

Ninas NaturCafé

– Kirkelte v/Allerød

Tidspunkt: 12-06, 12:00

Tilmelding: Inden 28. maj til Lisbeth,

tlf. 4817 7468, e-mail: lisbethogsille@

kommunikation.dk

Pris: Gratis

Sted: Ninas NaturCafé, Kirkeltevej 101,

Kirkelte, 3450 Allerød

Bornholm

Formand: Gitte Drejer,

tlf. 5648 3202 / Gitte@drejer.mail.dk

Travløb

Tidspunkt: 12-05, 16:30

Tilmelding: Vi mødes foran hovedindgangen.

Evt. spørgsmål til Lillian,

tlf. 5695 6696.

Sted: Bornholms Brand Park, Travbanen,

Almindingen

Sommerfugleparken

Tidspunkt: 13-06, 13:00

Tilmelding: Senest 1 uge inden

arragementet til Jørgen Poulsen,

tlf. 5648 3827.

Pris: Gratis

Sted: Bornholms Sommerfuglepark,

Gl. Rønnevej 14b , Nexø

Sclerosedag på Laksetorvet

Tidspunkt: 15-08, 11:00 - 13:00

Sted: Laksetorvet, St. Torvegade,

Rønne

Brøndby, hvidovre,

Ishøj og vallensbæk

Formand: Birte Søbye Christensen,

tlf. 4354 2348 / bsc@ishoejby.dk

By Cafeen

Formand: Kontakt til By Cafeen

hannehofgart@webspeed.dk

Cafe Rosen

Formand: Kontakt til Cafe Rosen,

Mosedalsvej 15, Valby

ebe@scleroseforeningen.dk

Store badedag

Tidspunkt: 26-05, 12:00

Tilmelding: Er nødvendig til Joan

Burmeister, e-mail: joan@rb-net.dk,

tlf. 3641 5940.

Sted: Handicapstranden, Hellerup

Strandvej 141 C

Dragør og Tårnby

Formand: Lone Krejnå,

tlf. 6980 9880 / lokrejn@gmail.com

hyggerne.

Tidspunkt: Torsdage i ulige uger, 10:30

Tilmelding: Yderligere oplysninger

kontakt Lone Krejnå, tlf. 6980 9880,

e-mail: lokrejn@gmail.com

Sted: Skelgårdskirken, Ugandavej v/

Vestamagercentret. Bruger du Movia

transport, er adressen Sindingvej 9,

2770 Kastrup

Byvandring – Kalvebod-

og Islands Brygge/AOF

Tidspunkt: 06-05, 10:00 - 12:00

Tilmelding: Senest 15. april til Janne

Kappel, Ægyptensvej 24, 2770 Kastrup,

e-mail: jannekappel@tiscali.dk. Cpr.nr.

skal oplyses.

Pris: Scleroseramte udenfor lokalområdet

Dragør/Tårnby betaler 20 kr.

Sted: Indkøbscentret Fisketorvet,


Havneholmen 5, 1561 København V på

Kalvebod Brygge (slutter samme sted)

Byvandring fra Nørrebro

til Frederiksberg/AOF

Tidspunkt: 20-05, 10:00 - 12:00

Tilmelding: Senest 15. april til Janne

Kappel, Ægyptensvej 24, 2770 Kastrup,

e-mail: jannekappel@tiscali.dk.

Cpr.nr. skal oplyses.

Pris: Scleroseramte udenfor lokalområdet

Dragør/Tårnby betaler 20 kr.

Sted: Aksel Larsens Plads, 2200 København

N (tæt ved Nørrebro Station).

Turen slutter ved Frederiksberg Centret,

Falkoner Alle 21

Rejse til Lesbos beregnet

for scleroseramte

Tidspunkt: 24-05 - 31-05

Tilmelding: Kirsten Sietam, tlf. 3250

5092, e-mail: kirsten@sietam.dk

Pris: Foreløbig ca. pris 7.300 kr. for

scleroseramte og 5.800 kr. for øvrige

deltagere.

Sted: Den græske ø Lesbos

Sclerosedag

Yderligere information kommer senere

Tidspunkt: 27-05

Byvandring i bydelen Brumleby

på Østerbro/AOF

Tidspunkt: 03-06, 10:00 - 12:00

Tilmelding: Senest 15. april til Janne

Kappel, Ægyptensvej 24, 2770 Kastrup,

e-mail: jannekappel@tiscali.dk. Cpr.nr.

skal oplyses, for at vores forening kan

få tilskud gennem AOF.

Pris: Scleroseramte udenfor lokalområdet

Dragør/Tårnby betaler 20 kr.

Sted: Øster Alle 50, 2100 København

Ø (hvor bus 15 har stoppested - turen

slutter samme sted)

Byvandring i og omkring

Gentofte Kirke/AOF

Tidspunkt: 17-06, 10:00 - 12:00

Tilmelding: Senest 15. april til Janne

Kappel, Ægyptensvej 24, 2770 Kastrup,

e-mail: jannekappel@tiscali.dk. Cpr.nr.

skal oplyses, for at vores forening kan

få tilskud gennem AOF.

Pris: Scleroseramte udenfor lokalområdet

Dragør/Tårnby betaler 20 kr.

Sted: Gentofte Kirke, Gentoftevej 21,

2820 Gentofte (turen slutter på hjørnet

af Fuglegårdsvej/Søslippen)

Egedal, Frederikssund

og halsnæs

Formand: Mette Brandt,

tlf. 6013 3515 / jbteknik@adslhome.dk

yoga

Tilmelding: Mette Brandt, tlf. 6013

3515, e-mail: jbteknik@adslhome.dk

Pris: Gratis

yderdistrikt møde

Tidspunkt: 18-03, 15:00-17:30

eller 19.30-21:00

Tilmelding: Senest 16. marts til

Janne Hansen, tlf. 2330 6159,

e-mail: janneklaus@mail.dk

Sted: Smørum Kulturhus.

Familietur til Naturcentret

Nyruphus

Tidspunkt: 16-05, 10:00

Tilmelding: Senest 11. maj til

Mette Brandt, tlf. 6013 3515,

e-mail: jbteknik@adslhome.dk

Pris: Gratis

Sted: Naturcentret Nyruphus, Kongevejen

270, 3060 Espergærde

Fredensborg, Gribskov

og helsingør

Henvendelse kan ske til organisationskonsulent

Michelle Charlton,

tlf. 3613 0118 / mch@scleroseforeningen.dk

Støttekoncert

Tidspunkt: 20-05, 17:30

Tilmelding: Billetsalg via hjemmeside

http://temp.scleroseforeningen.dk/

Lokal afdelinger/Frederiksberg.aspx. Der

er plads til 150 koncertgæster, heraf 20

kørestolsbrugere. NB: Gør ved billetkøb

opmærksom på, om du er kørestolsbruger.

Pris: 200 kr.

Sted: Prøvehallen, Porcelænstorvet 4,

Valby

Frederiksberg og København

Formand: Charlotte Jakobsen,

tlf. 2927 1987 / chn@post1.dknet.dk

Lysbilledforedrag om Caribien

Tidspunkt: 18-05, 19:00 - 21:30

Tilmelding: Maj Britt, tlf. 3888 7013,

e-mail: majbrittmukonde@yahoo.dk

Sted: Mosedalvej 15, 2500 Valby

Sommerfest

Egenbetaling og sted oplyses ved

tilmeldingen.

Tidspunkt: 15-06, 18:00 - 21:30

Tilmelding: Senest 7. juni til Maj Britt,

tlf. 3888 7013, e-mail: majbrittmukonde@yahoo.dk

Gentofte, Gladsaxe, herlev

og Lyngby-Taarbæk

Formand: Anita Gjellan,

tlf. 3940 9028 / anitagjellan@mail.dk

Improteater samt middag

Tidspunkt: 04-06, 18:30

Tilmelding: Senest 25. maj på e-mail:

tilmeldms@hotmail.com (oplys navn og

mobil nr.) eller til Anouk, tlf. 4030 6062.

Pris: 35 kr., som bedes indbetalt på

reg.nr. 0400, konto nr. 4013087526

Sted: Kulturhuset Islands Brygge,

Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S. Kulturhuset

har gode adgangsforhold for

gangbesværede.

REGION MIDTJyLLAND

Aktiv Midtvest

Formand: Eddie Sørensen

sclerose.ib@gmail.com

Favrskov

Formand: Jette Bremer,

tlf. 8698 9502 / jette.bremer@privat.dk

hedensted

Formand: Bent Petersen,

tlf. 7569 0095 / asser@post7.tele.dk

handicapbowling

Tidspunkt: Hveranden mandag, 15:00

Tilmelding: Ronald Vadstrøm,

tlf. 7589 1919

Pris: Det er på aktivitetsudvalgets regning.

Sted: DGI centret, Hedensted

herning

Formand: Karen Rosengaard Sørensen,

tlf. 9716 1040 / Karen@rozengaard.dk

Kursus – Kognitive problemer

Tidspunkt: Bliver endeligt aftalt, når

der er tilslutning nok (8-10 deltagere).

25.


26.

Tilmelding: Grethe Lundgaard, tlf.

9711 9516, e-mail: kildehoej32@mail.

dk. Når der er nok tilmeldinger, vil du

få startdato og tidspunkt.

Pris: 400 kr. for 8 lektioner

Sted: Center for kommunikation,

Herning

Motion for det stærke køn

Tidspunkt: Mandage kl. 14-15.

Tilmelding: Midtjysk Fysioterapi,

Herning, tlf. 9712 7257

Pris: Gratis med lægehenvisning

Sted: Midtjysk Fysioterapi, Bryggergade,

Herning

Cafétræf

Tidspunkt: 12-05, 18:30

Tilmelding: Ingen. Kontakt evt.

Karen for info, tlf. 4040 7760.

Pris: Aftenen er for egen regning.

Sted: Café Fry, Bredgade 49, Herning

Årets ungdomstræf i Grenå

Tidspunkt: 22-05 - 24-05

Tilmelding: Heidi Jørgensen, e-mail:

kjhj@privat.dk, tlf. 4050 0348. De

nærmere oplysninger følger. Læs mere

her http://temp.scleroseforeningen.dk/

ATTAK.aspx

Pris: 350 kr. pr. pers.

Sted: Dr. Ferieby, Grenå

Sommerfest for hele familien

Tidspunkt: 13-06, 15:00

Tilmelding: Senest 1. juni til

Lisbeth Jensen, tlf. 5122 0750,

e-mail: li.jensen@youmail.dk

Pris: 75 kr. for voksne og 25 kr.

for børn

Sted: Hos Leila og Carsten Johannesen,

Bliddalsvej 6, 7400 Herning

Cafétræf

Tidspunkt: 22-06, 18:30

Tilmelding: Ingen. Kontakt evt.

Karen for info, tlf. 4040 7760

Pris: Aftenen er for egen regning

Sted: Café Fry, Bredgade 49, Herning

holstebro, Lemvig og Struer

Henvendelse kan ske til Mikael Freund

tlf. 2160 3940 / mfr@scleroseforeningen.dk

Sommerfest for de unge

Tidspunkt: 06-06

Tilmelding: Senest 30. maj til Brit, tlf.

6016 2133, e-mail: brit@webspeed.dk

Rap om Kap på Storåen

Tidspunkt: 06-06, 12:30

Tilmelding: Lodder kan købes hos en

af de frivillige loddesælgere eller hos

Vibeke, tlf. 9748 1958.

Sted: Ænderne bliver sendt ned ad åen

fra broen Sveavej og kommer i mål ved

Storebro og Færch Torvet

Før Skt. hans fest

Tidspunkt: 17-06, 18:30 - 21:30

Tilmelding: Senest 14. juni kl. 18

til Alis Brusberg, tlf. 9742 7489

høstfest for alle

Tidspunkt: 15-08, 15:00

Tilmelding: Senest 7. august kl. 18

til Alis Brusberg, tlf. 9742 7489

Sted: Skjernvej 188, 7500 Holstebro

horsens

Formand: Peter Teglhus,

tlf. 7564 7913 / teglhus@mail.dk

Ikast-Brande

Formand: Eddie Sørensen,

tlf. 2872 6936 / sclerose.ib@gmail.com

Ridefysioterapi i Ikast

Tilmelding: Helle Nedergaard,

tlf. 2521 9571

Pris: Kræver lægehenvisning

Sted: Højris rideklub, Remmevej 25,

7430 Ikast

Det vilde ræs

Pris: Følger senere

Sted: Herning Go-Kart Center,

Mørupvej 23, 7400 Herning

www.herninggokartcenter.dk/profil.htm

Sommerfest for hele familien

Tidspunkt: 13-06, 15:00

Tilmelding: Inden 1. juni til e-mail:

sclerose.ib@gmail.com, tlf. 2872 6936

Pris: Følger senere

Sted: Hos Leila og Carsten Johannesen,

Bliddalsvej 6, 7400 Herning

Norddjurs og Syddjurs

Formand: Stig Kristensen,

tlf. 4017 7664 / stig.h.kristensen@

stofanet.dk

Grillaften i Naturskolen

Tidspunkt: 14-05, 17:00

Tilmelding: Senest 7. maj til Bodil,

tlf. 8632 1519 (bindende tilmelding)

Pris: Grillmad og kaffe 50 kr. pr. pers.

Øl, vin og vand kan købes.

Sted: Naturskolen, Klitten 1A, 8500

Grenå

Rap om Kap

Tidspunkt: 06-06, 11:00

Tilmelding: Ikke nødvendig –

bare mød op.

Sted: Vi mødes i teltet ved andedammen

Odder og Samsø

Formand: Lis Sørensen,

tlf. 8655 0140 / listo@hundslund.dk

Sclerosedag

Tidspunkt: 22-05, 10:00

Sted: Gågaden i Odder

Sommerudflugt

Tidspunkt: 14-06

Tilmelding: Senest 1. juni til Luis,

tlf. 8555 0140, e-mail: listo@hundslund.dk

Sted: Moesgaard Museum, Århus

Randers

Formand: Viggo W Andersen,

tlf. 5186 9001 / wander@email.dk

Ringkøbing-Skjern

Formand: Kaj Vium Laursen,

tlf. 97 19 41 56

havtur

Tidspunkt: 13-06, 13:00

Tilmelding: Ingen, men kan I ikke

finde det, så ring på tlf. 6146 9653

eller 2840 0463.

Pris: Gratis

Silkeborg

Formand: Else Lund,

tlf. 8685 6856 / e-f@lund.mail.dk

Svømning i varmtvandsbassin

Svømningen er under ledelse af fysioterapeut.

Der er svømning tirsdage

13:00 og kl. 14:00. Har du spørgsmål,

så kontakt Karin Rasmussen,

tlf. 8682 5340.

Pris: 250 kr. halvårligt (betales


henholdsvis 1. mar. og 1. sep.)

Sted: Nordvestbadet

Bowling

Vi bowler den første mandag i måneden

kl. 14. Selv om du ikke bowler, er

du meget velkommen til at se på!

Sted: Bowl N’Fun, Brokbjergvej 12,

Silkeborg

Cirkus Arena

Tidspunkt: 01-06, 15:00

Tilmelding: Senest 1. april kl.12

til Else Lund, tlf. 2374 0644

Pris: Vip: 175 kr. Ikke Vip: 225 kr.

Børn u. 12 år: 100 kr.

Sted: CirkusPladsen, Silkeborg

Skanderborg

Formand: Kurt Flugt,

tlf. 8669 0389 / kurtflugt@mail.dk

Skive

Formand: Christina Stæhr Krogh,

tlf. 2215 5865 / staehr-krogh@fiberpost.dk

Foredrag i sunde kostvaner på

Aktivitetscentret

Tidspunkt: 11-05, 19:00

Tilmelding: Senest 4. maj til Martha,

tlf. 9753 4047

Pris: Kaffe og brød 25 kr. Øl og vand

kan købes.

Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus,

Odgårdsvej 15A, Skive

Grilllaften på Aktivitetscentret

Tidspunkt: 12-06, 18:00

Tilmelding: Senest 4. juni til Martha,

tlf. 9753 4047

Pris: Grillmad og kaffe 75 kr. pr. pers.

Øl, vin og vand kan købes.

Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus,

Odgårdsvej 15A, Skive

viborg

Formand: Charlotte H.W. Jensen,

tlf. 8726 0005 / haubochar@hotmail.com

Mødeaften for scleroseramte 40+

Kontakt Doris, tlf. 4030 6093, hvis du

har spørgsmål.

Tidspunkt: 27-05, 19:00

Tilmelding: Ingen

Sted: V.U.C., Rosenstræde, Viborg.

Mødested foyeen.

Mødeaften for yngre

scleroseramte

Tidspunkt: 10-06, 19:00

Tilmelding: Ingen - mød bare op...

Sted: De Frivilliges Hus, Vesterbrogade,

Viborg

Århus

Formand: Eva Weibel,

tlf. 8616 6057 / eva.weibel@stofanet.dk

“Store drenge” mødes første

mandag hver måned kl. 19

Tidspunkt: Første mandag i hver måned

19:00 - 22:00

Tilmelding: Yderligere oplysninger hos

Svend Aage Andersen, tlf. 8675 5602

Sted: Handicapcenteret, Langenæs Alle

21, Århus C

Sclerosegruppen på Langenæs

Tidspunkt: Onsdage i ulige uger fra

14:30 - 17:30.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Yderligere

information hos Karin Wessberg, tlf.

8693 8519

Pris: 30 kr. for kaffe, te og ostemadder.

Sted: Café Værestedet, Langenæs Alle

21, Århus C

Café-aften for unge – Første

mandag i måneden

Tidspunkt: Første mandag

i hver måned 19:00

Tilmelding: Ikke nødvendig. Evt.

spørgsmål til Anders Kolbo, tlf. 4046

8742

Pris: Du køber selv, hvad du har lyst til.

Sted: Café Faust, Åboulevarden, Århus

Førstehjælpskursus

Tidspunkt: 12-05, 19:00 - 21:30

Tilmelding: Senest 2 dage før til

Anette Abildgaard, tlf. 8611 9184

eller 5154 8718

Pris: 30 kr.

Sted: Abildhus, Abildgade 23,

8200 Århus N

Rap om Kap

Tidspunkt: 16-05, 14:00

Sted: Tivoli Friheden, Århus

udflugt til Djurs Sommerland

Tidspunkt: 07-06, 10:00 - 17:00

Tilmelding: Senest 8 dage før til

Anette Abildgaard, tlf. 8611 9184 eller

5154 8718, e-mail: msaarhus@post.

cybercity.dk (bindende tilmelding)

Pris: 125 kr. for voksne, 75 kr. for børn

Sted: Vi tager afsted i bus fra Abildhus

kl. 10 og sætter så næsen mod Djursland.

Frokost på Egå Marina

Tidspunkt: 07-08, 12:00 - 14:30

Tilmelding: Nødvendig af hensyn til

bordbestilling til Anette Abildgaard,

tlf. 8611 9184 eller 5154 8718,

e-mail: msaarhus@post.cybercity.dk

Pris: Du betaler for din egen mad

og drikke.

REGION NORDJyLLAND

Brønderslev og hjørring

Formand: Else Harboe,

tlf. 2212 5475 / ekharboe@has.dk

Familieudflugt til Ørnereservatet

Tidspunkt: 23-05, 14:00

Tilmelding: Senest 15. maj til Birthe

Ellegaard, tlf. 9882 0113 eller 2527 1076.

Pris: Voksne 120 kr. Børn 60 kr.

Sted: Ørnereservatet, Skagensvej 107,

9881 Bindslev

Peter Kauffeldt

Tidspunkt: 10-06, 19:30 - 22:00

Tilmelding: Senest 11. maj til Else

Harboe, tlf. 2212 5475, e-mail:

ekharboe@has.dk

Sted: Fynsgade centeret, Fynsgade 25,

9000 Aalborg

Sommerfest

Tidspunkt: 20-06, 18:00

Tilmelding: Senest 7. juni til Birthe Ellegaard,

tlf. 9882 0113 eller 2527 1076

Pris: 125 kr.

Sted: Hotel Strandlyst, Strandvejen 20,

Tornby Strand, 9850 Hirtshals

Frederikshavn og Læsø

Formand: Solveig Rysholt,

tlf. 9842 1510 / solveig.dvb@post.tele.dk

27.


28.

Åsted hytten

Tidspunkt: 18-05, 18:00

Tilmelding: Senest 14. maj til Solvejg,

tlf. 9842 1510

Pris: Ca. 50 - 60 kr.

Sted: Åstedhytten

Sommerudflugt

Tidspunkt: 08-06

Tilmelding: Solvejg, tlf. 9842 1510

Pris: 125 kr. for sponsorer, 200 kr.

øvrige

Sted: Afgang fra Ingeborgvej

Kalles kolonihave

Tidspunkt: 15-08, 14:00

Tilmelding: Senest 13. august til Kalle,

tlf. 2724 7552

Sted: Kærsangervej 110

Jammerbugt

Formand: Maibritt Vingborg,

tlf. 2065 3511 / vib@os.dk

Mariager fjord, Rebild og

vesthimmerlands kommuner

Formand: Bent Christensen,

tlf. 9855 2464 / bench@privat.dk

Direktør Peter Kauffeldt

Tidspunkt: 10-06, 19:30 - 22:00

Tilmelding: Senest 11. maj til Bent

Christensen, e-mail: bench@privat.dk,

tlf. 9855 2464

Pris: Lokalafdelingen afholder alle

udgifter.

Sted: Fynsgadecenteret, Fynsgade 25,

9000 Ålborg

Morsø og Thisted

Formand: Jørgen Færk,

tlf. 9797 7142 / iof@mail.dk

Foredrag

Tidspunkt: 13-05, 19:30

Tilmelding: Senest 11. maj til Eigil

Kjær, tlf. 9797 1255, e-mail: eigil.

kjaer@mail.dk

Pris: Kaffe, te og brød 75 kr. for

medl., 120 kr. for ikke-medl.

Sted: Hotel Vildsund Strand,

Ved Stranden 2

Sommerudflugt

Tidspunkt: 13-06, 12:00

Tilmelding: Senest 10. juni til Eigil

Kjær, tlf. 9797 1255, e-mail: eigil.

kjaer@mail.dk

Pris: 75 kr. for medl. 120 kr. for

ikke-medl.

Sted: Hotel Vildsund Strand, Ved

stranden 2, Vildsund, 7700 Thisted

Aalborg

Formand: Bent Jansson,

tlf. 9814 1669 / bent.jansson@get2net.dk

Teenager møder teenagere

Tilmelding: Kontakt Maibritt Vingborg

for mere information, tlf. 9826 9950

eller 2065 3511, e-mail: vib@mail.dk

Pris: Gratis

Sted: Oplyses senere

“Patient til patient” på Aalborg

Sygehus Nord

Tidspunkt: Den 3. tirsdag i lige måneder

15:00 - 17:00

Tilmelding: Mød op på følgende datoer

ml. kl. 15 og 17, 17/2-21/4-16/6-

18/8-20/10- 15/12 eller ring på tlf.

9932 1186, hvis du har lyst til en snak.

Sted: Forhallen på Aalborg Sygehus

Nord

varmtvandstræning.

Tidspunkt: Hver onsdag 15:00 - 18:00

Tilmelding: Lene Christensen,

tlf. 9813 7052 eller 9835 3680

Pris: 125 kr. pr. måned

Sted: Lejbjergcentret, Sonjavej 2,

Vejgaard, 9000 Aalborg

Samværs- og samtalegruppen

Survivors

Tilmelding: Børge Nielsen, tlf. 2168

4611, e-mail: ebn@home3.gvdnet.dk

Pris: 25 kr. til kaffe og diverse

Sted: Trekanten, lokale 5, Sebbersundvej

2a, Aalborg Øst. Torsdage kl. 14

til 16. Datoer: 15/1, 19/2, 19/3, 23/4,

14/5, 18/6

Café-aften for unge

Tidspunk: 03-02, 03-03, 07-04, 05-05,

02-06, 01-09, 06-10, 03-11, 01-12, 19.30

Tilmelding: Lene Christensen, tlf. 2892

1741, e-mail: lenefutte@hotmail.com

Pris: Gratis, hvis du kan nøjes med en

kop kaffe/te eller en øl/vand.

Sted: Café Visa, Kennedy Arkaden,

9000 Aalborg.

Torvedag

Tidspunkt: 13-05, 09:00 - 15:30

Tilmelding: Ingen

Pris: Ingen

Sted: Forhallen, Aalborg Sygehus Syd,

Hobrovej, 9000 Aalborg

Sclerosedag

Tidspunkt: 27-05

Tilmelding: Ingen

Pris: Ingen

Sted: Senere

Sommertur

Tidspunkt: 13-06, 09:30

Tilmelding: Senest 3. juni til Lene

Christensen, tlf. 2892 1741, e-mail:

lenefutte@hotmail.com (bindende

tilmelding)

Pris: Voksne fra 10 år 200 kr. Børn 3-9

år 155 kr. Under 3 år gratis.

Sted: Fårup Sommerland

REGION SJæLLAND

Faxe og Stevns

Formand: Jan Winther Jensen,

tlf. 5650 8274 / jawije@gmail.com

Café-aften for alle scleroseramte

i haslev

Tidspunkt: 14-05, 19:00

Pris: Lokalafdelingen er vært ved første

udskænkning.

Sted: Café Klinker, Jernbanegade 16,

Haslev

Tur til Egeskov Slot

Tidspunkt: 06-06, 09:00

Tilmelding: Senest 23. maj til Jan

Winther Jensen, tlf. 5650 8274 eller

2088 8274, e-mail: jawije@gmail.com

Pris: 100 kr. pr. pers. (børn gratis)

Greve og Solrød

Formand: Mogens Hørby,

tlf. 4615 0703 / horby@privat.dk

Tidspunkt: Første torsdag i ulige

måneder 19:00

Tilmelding: Vil du vide mere om

disse arrangementer, kontakt Mette

Cadovius, tlf. 261504990, e-mail:

m.cadovius@mail.tele.dk


Sted: Café Vivaldi, Ro’s torv, 4000

Roskilde

Guldborgsund og Lolland

Formand: Jan Debmann,

tlf. 5495 7997 / debmann@nakskovnet.dk

Pårørendegruppe

Tilmelding: Susanne Simonsen,

tlf. 5486 1015, e-mail: sus-mic-

simonsen@mail.tele.dk

Sted: Forskellige steder i Nykøbing

Falster

Selvhjælpsgruppe

Tilmelding: Jan Deebmann,

e-mail: deebmann@nakskovnet.dk

Sted: Hvor som helst - privat eller

et offentligt sted.

Tilbud til scleroseramte

og pårørende

Tidspunkt: Hver mandag 15:00 - 17:00.

Sted: Frivilligcenter Guldborgsund,

Nørregade 21 B, 4800 Nykøbing F.

Tilbud til scleroseramte

og pårørende

Tidspunkt: 19-05, 14:00 - 17:00

Tilmelding: Ingen. Til stede er frivilligansvarlig

Lizzi Poulsen og sekretær

Anne Jensen.

Sted: Frivilligkontoret, Frivilligcenter

Lolland, Sdr. Boulevard 84, st., 4930

Maribo (det gamle sygehus)

Demonstrationsaften

Tidspunkt: 20-05, 19:00 - 21:30

Tilmelding: Senest 14. maj til Susanne

Simonsen, tlf. 5486 1015, e-mail: susmic-simonsen@mail.tele.dk

Pris: Gratis. Der vil blive serveret drikkelse

og snacks.

Sted: Kvistholt & Ko, Guldborgsundcentret,

4800 Nykøbing F

Neuropsykolog Agnete Jønsson

Tidspunkt: 26-05, 19:00 - 21:30

Tilmelding: Senest 22. maj til Lizzi

Poulsen, tlf. 5495 1605 eller 2126 0205

Pris: 55 kr. inkl. kaffe og kage.

Sted: Hotel Falster, Skovalleen,

4800 Nykøbing F

varmvandssvømning

Tidspunkt: 28-05, 13:00 - 14:30

Tilmelding: Jan Deebmann, tlf. 5495

7997, e-mail: deebmann@nakskovnet.dk

Pris: 25 kr. pr. gang

Sted: Varmtvandsbassin Nakskov

Idrætscenter, A.E.Hansensvej 1, 4900

Nakskov

Tilbud til scleroseramte

og pårørende

Tidspunkt: 16-06, 14:00 - 17:00

Tilmelding: Ingen tilmelding. Til stede

er formand Jan Deebmann og frivilligansvarlig

Lizzi Poulsen.

Sted: Frivilligkontoret, Frivilligcenter

Lolland, Sdr. Boulevard 84, st., 4930

Maribo (det gamle sygehus)

veterantog

Tidspunkt: 20-06, 13:00 - 17:00

Tilmelding: Senest 15. juni til Lizzi

Poulsen, tlf. 5495 1605 eller 2126

0205. Kørsel for ikke-kørestolsbrugere

kan arrangeres ved tilmelding.

Pris: 100 kr. inkl. togtur, sanwich

og øl/vand.

Sted: Mød op foran Maribo station

senest kl. 12.45

varmvandssvømning

Tidspunkt: 25-06, 13:00 - 14:30

Tilmelding: Jan Deebmann, tlf.

54957997, e-mail: deebmann@

nakskovnet.dk

Pris: 25 kr. pr. gang

Sted: Varmtvandsbassin Nakskov

Idrætscenter, A.E. Hansensvej 1, 4900

Nakskov

Tilbud til scleroseramte

og pårørende

Tidspunkt: 18-08, 14:00 - 17:00

Tilmelding: Ingen tilmelding. Til stede

er netværksansvarlig Boris Czuba og

pressemedarbejder Peer Narvedsen.

Sted: Frivilligkontoret, Frivilligcenter

Lolland, Sdr. Boulevard 84, st., 4930

Maribo (det gamle sygehus)

holbæk, Kalundborg

og Odsherred

Formand: Susan Alring,

tlf. 5918 1469 / alring@sol.dk

Café-aften om og med jazz

Tidspunkt: 13-05, 19:00 - 21:00

Pris: Gratis

Sted: Café Solsikken, Skibbrogade 52,

4400 Kalundborg

Skt. hans Aften på hørby

Færgekro

Tidspunkt: 23-06, 18:30

Tilmelding: Senest 2. juni til Susan

Alring, tlf. 5918 1469 (kl. 17-19),

e-mail: alring@sol.dk. For optimal borddækning

bedes man oplyse, om man er

kørestolsbruger. Bindende tilmelding.

Pris: Voksne medl. 150 kr., børn u. 12

år 75 kr. Ikke-medl. 345 kr.

Sted: Hørby Færgekro, Strandvejen 1,

Hørby, 4300 Holbæk

Køge og Roskilde

Formand: Pia Berner,

tlf. 5665 5525 / berner@oncable.dk

Café-aften for de unge

Tidspunkt:Første torsdag i ulige

måneder 19:00

Tilmelding: Ingen. Kontakt evt.

Thomas Lagermand for info, tlf. 5663

0494, e-mail: thlagermand@yahoo.dk

Sted: Café Vivaldi, Ro’s torv, 4000

Roskilde

Lejre og Ringsted

Formand: Jan Andersen,

tlf. 4369 1409 / jan.cosmus@andersen.dk

Pårørendegruppe

Tidspunkt: 07-05, 19:00 - 21:00

Tilmelding: For yderligere info kontakt

evt. Per K. Sørensen, tlf. 2175 8232,

e-mail: perks@c.dk. Tilmeld jer, så vi

har en ide om, hvor mange vi bliver.

Sted: Mødelokalet i Østergade 1,

4330 Hvalsø

Pårørendegruppe

Tidspunkt: 02-06, 19:00 - 21:00

Tilmelding: For yderligere info kontakt

evt. Per K. Sørensen, tlf. 2175 8232,

e-mail: perks@c.dk. Tilmeld jer, så vi

har en ide om, hvor mange vi bliver.

Sted: Mødelokalet i Østergade 1,

4330 Hvalsø

29.


30.

Roskilde

Formand: Pia Berner

Tlf. 5665 5525 / berner@oncable.dk

Café-aften for unge MS’ere.

Tidspunkt: Første torsdag i ulige

måneder kl. 19.

Tilmelding: Ingen

Pris: Egenbetaling

Sted: Café Vivaldi, Ro’s Torv, Københavnsvej,

4000 Roskilde

Slagelse og Sorø

Formand: Irene Jensen,

tlf. 5838 7480 / vikor@mail.tele.dk

vordingborg og Næstved

Formand: Viggo Thomsen,

tlf. 5556 3040 / lavi@privat.dk

Servicehunde til handicappede

(STh)

Tidspunkt: 11-05, 19:00

Tilmelding: Senest 27. april til

Martin Grangaard, tlf. 2839 1171

(ml. kl. 18 og 19)

Pris: Gratis

Sted: Birkebjergcenteret, Værestedet,

Birkebjerg Allé 7, 4700 Næstved

handicapidræt

Tidspunkt: 12-08, 19:00

Tilmelding: Senest 27. juli til

Martin Grangaard, tlf. 2839 1171

(ml. kl. 18 og 19)

Pris: Gratis

Sted: Sct. Clemensvej 27,

4760 Vordingborg

REGION SyDDANMARK

Assens, Fredericia og

Middelfart

Formand: Vivi Bjørnmose, tlf. 6447

2356 (vaadeng@post.tele.dk)

hyggeaften

Tidspunkt: 1. tirsdag i hver

måned 18.30

Vi mødes og taler over en kop

kaffe. Alle er velkomne.

Sted: Fænøsund Plejecenter, Vestre

Houghvej 70, 5500 Middelfart

Psykolog Erik Deplace Andersen

Tidspunkt: 13-05, 18:00

Tilmelding: Til en fra bestyrelsen

– se under “kontakt”.

Sted: Fænøsund Plejecenter, Vestre

Houghvej 70, 5500 Middelfart

Billund

Formand: René Guldbrand,

tlf. 2723 3707 / guldbrand19@hotmail.com

Esbjerg og Fanø

Formand: Gunda Hausted,

tlf. 7544 5057 / gjhausted@bbsyd.dk

Fysisk træning.

Tidspunkt: Hver tirsdag kl. 14 til 17.

Tilmelding: Nærmere oplysninger

hos Jan Weibel, tlf. 7521 0725

eller 2095 0725

Pris: Gratis

Sted: Kvaglundparken 1,

6705 Esbjerg Ø

Faaborg-Midtfyn og Nyborg

Formand: Kurt Simonsen,

tlf. 6599 2635 / kurt.simonsen@mail.dk

Café-aften i Faaborg

Tidspunkt: 06-05, 19:00

Tilmelding: Ingen

Pris: Vi giver en øl/vand.

Sted: Tømmergårdens Cafeteria,

Tømmergården 6, 5600 Faaborg

Café-aften i Nyborg

Tidspunkt: 02-06, 19:00

Tilmelding: Ingen

Pris: Vi giver en øl/vand.

Sted: Café Anton, Mellemgade 25,

5800 Nyborg

Sommerfest med “Slutspil”

Tidspunkt: 12-06, 18:00 - 22:00

Tilmelding: Senest 1. juni til Bodil

Nielsen, tlf. 6261 0657, e-mail:

flemmingogbodil@mail.dk

Pris: 75 kr.

Sted: Tingager plejecenter, Østre

Ringvej 7-9, 5750 Ringe

ATTAK sommerkomsammen

i Odense

Tidspunkt: 20-06, 13:00

Tilmelding: Senest 15. juni til Kim

Eskildsen, tlf. 2894 7007 (efter kl. 19

på hverdage), e-mail: kimeskildsen@

forum.dk

Pris: Vi giver en øl/vand.

Sted: Jensens Bøfhus, Rosengårdcentret,

5220 Odense SØ

Café-aften i Faaborg

Tidspunkt: 18-08, 19:00

Tilmelding: Ingen

Pris: Vi giver en øl/vand.

Sted: Tømmergårdens cafeteria,

Tømmergården 6, 5600 Faaborg

Kerteminde, Nordfyn

og Odense

Formand: John Boldreel Larsen,

tlf. 6594 1172 / jobola@mail.dk

Petanque-turnering

Tidspunkt: 05-05, 17:00 - 21:00

Tilmelding: Senest 21. april til Anne,

tlf. 2682 9864, e-mail: anneogtorben@

os.dk

Pris: Gratis

Sted: Kerteminde Vandrehjem, Skovvej

46, Kerteminde

ATTAK sommerafslutning

Tidspunkt: 20-06, 13:00

Tilmelding: Dennis, tlf. 6062 5909,

e-mail: ross@youseeme.dk

Sted: Jensens Bøfhus, Rosengårdcentret,

Odense

Kolding

Formand: Eva Brokholm,

tlf. 2216 3573 / evakaare@mail.dk

Silkeborg-tur

Tidspunkt: 17-05, 09:30 - 16:00

Tilmelding: Senest 5. maj til Ole Dahl,

tlf. 7553 9849

Pris: 100 kr. pr. pers. Afdelingen giver

brød, kaffe el. vand.

Sted: Vi mødes på parkeringspladsen

ved KUC, Ågade 27 Kolding og kører

i bus til Silkeborg havn.

Byvandring

Tidspunkt: 19-06, 13:00

Tilmelding: Senest 10. juni til

Ole Dahl, tlf. 7553 9849

Sted: Vi mødes ved Turistkontoret,

Akseltorv 8, Kolding


Langeland, Svendborg

og ærø

Formand: Kirsten Poulsen,

tlf. 6220 5167

kirstenpoulsen@mail.tele.dk

udflugt til zoologisk have

i Odense

Tidspunkt: 07-06, 10:00

Tilmelding: Senest 25. maj til Sussie

Caspersen, tlf 6226 3233, e-mail:

sussie@stenstrupmail.dk

Pris: Lokalafdelingen betaler indgang

til Zoo og bustransport fra SG-hallen

Sted: SG-hallen, Johs. Jørgensens Vej

10, Svendborg

Sønderborg

Formand: Tharben Hansen,

tlf. 7467 5832 / tharben@gmail.com

Løveparken Givskud zoo

Tidspunkt: 16-05, 10:00

Tilmelding: Senest 8. maj til Gert, tlf.

7471 6519 (først til mølle-princippet)

Pris: 300 kr. pr. pers. for bus, entré

og guide

varde

Formand: Carl Jager Nielsen,

tlf. 7525 8575 / cjn@privat.dk

handicapsvømning.

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 15

Tilmelding: Carl Jager Nielsen,

tlf. 7525 8575 eller 3011 8575

Pris: Kontingent refunderes for

scleroseramte i hele Varde kommunes

svømmehaller.

Sted: Helle Hallerne, Hellevej 27,

Vrenderup, 6818 Årre

Café-klub for scleroseramte.

Tidspunkt: 1. onsdag i hver måned

Tilmelding: René Skinnerup, tlf. 2288

1766 (bedst efter kl. 16),

e-mail: rene.s@mail.dk

Sted: Café Stoppestedet, Storegade

19, 6800 Varde

Fysisk træning.

Tidspunkt: Hver tirsdag og fredag

14:00 - 17:00

Tilmelding: Jan Weibel, tlf. 7521 0725

eller 2095 0725

Pris: Gratis

Sted: Kvaglundparken 1,

6705 Esbjerg Ø

varde Messe (dyrskue)

Tidspunkt: 15-05, 16-05 09:00 - 19:00

Tilmelding: Ingen. Kom og besøg os

på standen.

Spændende foredrag fra

“den virkelige verden”

Tidspunkt: 19-05, 19:00

Tilmelding: Inger Jensen, tlf. 7525

0387, e-mail: api-jensen@tdcadsl.dk

Pris: Oplyses senere

Sted: Bramming Kultur- og Fritidscenter,

Idrætsalle 10, 6740 Bramming

Rap om Kap ved havnepladsen

Tidspunkt: 20-06

Tilmelding: Ingen, men kom og

hep på din/dine ænder. Det nøjagtige

tidspunkt oplyses senere.

Pris: 25 kr. pr. ANDelsbevis

Sted: Varde Å, Havnepladsen, Varde

Sommerspil og fællesspisning

i Arnbjerganlægget

Tidspunkt: 28-06, 13:00

Tilmelding: Senest 15. maj til Inger

Jensen, tlf. 7525 0387, e-mail:

api-jensen@tdcadsl.dk

Pris: Forestilling 50 kr., spisning 50 kr.

Indbetales på kto. 9674 4479161038.

Tilmelding er først gyldig, når der er

forudbetalt. Vi har 75 billetter, så skynd

dig at tilmelde dig!

Sted: Arnbjerganlægget i Varde.

Madteltet er ved enden af Enghavevej

i Varde.

vejen

Formand: Arne Poulsen,

tlf. 7539 1178 / a.poulsen@stofanet.dk

Grill og fiskeaften

Tidspunkt: 11-06

Rap om Kap

Tidspunkt: 20-06

varde Sommerspil

Tidspunkt: 28-06

vejle

Formand: Kristian Hansen,

tlf. 7573 2128 / nkh16@stofanet.dk

Lille Malunds have

Tidspunkt: 24-05, 13:00 - 16:00

Tilmelding: Senest 18. maj til Aase,

tlf. 7555 2102

Pris: 50 kr. pr. pers.

Sted: Lille Malund, Malundvej 18,

8765 Klovborg

Sejltur med vejle Motorbådsklub

Tidspunkt: 11-06, 18:30 - 21:30

Tilmelding: Senest 28. maj til Aase,

tlf. 7555 2102

Pris: 50 kr. pr. pers.

Sted: Børresens Bådebyggeri,

Dragevej 11, Vejle

vejle i bevægelse

Tidspunkt: 13-06, 10:00 - 15:00

Tilmelding: Ingen

Pris: Gratis

Sted: DGI Huset Vejle, Willy Sørensens

Plads 5, 7100 Vejle

vejle Kabaretten i Skyttehuset

Tidspunkt: 12-08

Aabenraa, haderslev

og Tønder

Formand: Lotte Meienburg,

tlf. 2538 8841 / meienburg@svenet.dk

Løveparken Givskud zoo

Tidspunkt: 16-05, 10:00

Tilmelding: Senest 8. maj til Gert,

tlf. 7471 6519

Pris: 300 kr. pr. pers. for bus, entré

og guide

Sted: Opsamling i Løgumkloster, Madevej

i Aabenraa og Hertug Hans Plads i

Haderslev

Sønderborg Revy

Tidspunkt: 19-06, 18:00 - 23:00

Tilmelding: Senest 18. maj til Lotte,

tlf. 2538 8841

Pris: 250 kr. pr. pers. for mad og revy

Sted: Hotel Comwell i Sønderborg

Sejltur på haderslev Fjord

Tidspunkt: 06-08, 18:00 - 21:15

Tilmelding: Senest 3. juli til Finn,

tlf. 7483 3606

Pris: 250 kr. pr. pers. ekskl. drikkevarer

Sted: Haderslev Havn

31.


32.

SCLEROSECENTRE

Sclerosecentret i haslev

Tlf. 5631 2060 ml. kl. 8-12 /

haslev@sclerosecentret.dk

14 dages forløb for nydiagnosticerede

over 40 år

Tidspunkt: 11-05, 11:00 - 22-05, 13:00

Tilmelding: Det er din egen læge eller

neurolog, der henviser til forløbet. Henvisningen

sendes til Sclerosecenter Haslev.

Yderligere oplysninger på tlf. 5631

2060 eller www.sclerosecentrene.dk

Sted: Sclerosecenter Haslev, Ringstedvej

106, 4690 Haslev

Livsstilsændring med fokus

på sund mad

Tidspunkt: 08-06, 11:00 - 12-06, 13:00

Tilmelding: Det er din egen læge eller

neurolog, der henviser til forløbet.

Henvisningen sendes til Sclerosecenter

Haslev. Yderligere oplysninger kan

indhentes på tlf. 5631 2060 eller

www.sclerosecentrene.dk

Sted: Sclerosecenter Haslev, Ringstedvej

106, 4690 Haslev

Motion og bevægelse

Tidspunkt: 15-06, 11:00 - 26-06, 12:00

Tilmelding: Du skal fremsende en henvisning

fra din læge eller speciallæge.

Kontakt evt. Sclerosecenter Haslev ,

tlf. 5631 2060 mellem kl. 8 og 12.

Sted: Sclerosecenter Haslev, Ringstedvej

106, 4690 Haslev

1 uges introduktionsforløb

for unge under 40 år

Tidspunkt: 10-08, 11:00 - 14-08, 13:00

Tilmelding: Det er din egen læge eller

neurolog, der henviser til forløbet.

Henvisningen sendes til Sclerosecenter

Haslev. Yderligere oplysninger kan

indhentes på tlf. 5631 2060 eller

www.sclerosecentrene.dk

Sted: Sclerosecenter Haslev,

Ringstedvej 106, 4690 Haslev

Motion og bevægelse

Tidspunkt: 17-08, 11:00 - 28-08, 12:00

Tilmelding: Du skal fremsende en henvisning

fra din læge eller speciallæge.

Kontakt evt. Sclerosecenter Haslev,

tlf. 5631 2060 mellem kl. 8 og 12.

Sted: Sclerosecenter Haslev, Ringstedvej

106, 4690 Haslev

Sclerosecentret i Ry

Tlf. 8689 1011 ml. kl. 8-12 /

ry@sclerosecentret.dk

Bliv dit eget livs bedste

“MS-manager”

Tidspunkt: 08-06, 11:00 - 19-06, 13:00

Tilmelding: Det er din egen læge eller

neurolog, der henviser til forløbet. Henvisningen

sendes til Sclerosecenter Ry.

Yderligere oplysninger kan indhentes

på tlf. 8689 1011 eller www.sclerosecentrene.dk

Sted: Sclerosecenter Ry, Klostervej 136,

8680 Ry

Naturen som træningspartner

Tidspunkt: 03-08, 11:00 - 14-08, 13:00

Tilmelding: For at deltage i forløbet

skal der fremsendes en henvisning fra

din egen læge eller speciallæge. Ring

gerne og hør nærmere om forløbet på

tlf. 8689 1011 mellem kl. 8 og 12. Se

også www.sclerosecentrene.dk

Sted: Sclerosecenter Ry, Klostervej 136,

8680 Ry

Naturen som træningspartner

Tidspunkt: 17-08, 11:00 - 28-08, 13:00

Tilmelding: For at deltage i forløbet

skal der fremsendes en henvisning fra

din egen læge eller speciallæge. Ring

gerne og hør nærmere om forløbet på

tlf. 8689 1011 mellem kl. 8 og 12. Se

også www.sclerosecentrene.dk

Sted: Sclerosecenter Ry, Klostervej 136,

8680 Ry


Socialrådgivere.

Scleroseforeningens otte socialrådgivere

er fordelt over hele landet og

Færøerne. Vi kan kontaktes på telefonen,

eller du kan sende spørgsmål pr.

e-mail eller brev. Der kan gå op til en

uge, før du får svar på e-mail eller brev.

I ferieperioder kan der gå længere tid.

Socialrådgiverne er tilknyttet bestemte

kommuner i landet, så du skal kontakte

den socialrådgiver, som er tilknyttet den

kommune, du bor i. Du kan også kontakte

Scleroseforeningen på tlf. 3646

3646 for nærmere oplysninger.

Bente Röttig, ledende

socialrådgiver

Tlf.: 3646 3646

E-mail: bro@scleroseforeningen.dk

Mariann Knudsen

Dækker: Frederikshavn, Hjørring,

Jammerbugt, Thisted, Brønderslev-

Dronninglund, Læsø, Aalborg, Vesthimmerland,

Morsø, Rebild, Skive,

Mariager Fjord, Viborg

Tlf. 2481 5597

OBS: Ændret tidspunkt

Telefontid: mandag 19-21

og torsdag 9-11

E-mail: mkn@scleroseforeningen.dk

Suzanne Bæk holland

Dækker: Lemvig, Struer, Holstebro,

Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-

Brande, Billund, Varde, Esbjerg,

Vejen, Haderslev, Tønder, Aabenraa,

Sønderborg

Tlf. og fax: 9737 2118

Telefontid: Mandag kl. 19-21,

onsdag kl. 9-11

E-mail: sho@scleroseforeningen.dk

Lægerådgivning.

Har du spørgsmål om din sclerose? Så

ring til Scleroseforeningen på tlf. 36

46 36 46 dagligt kl. 8-16, fredag dog

8-14.

Mette Mathiasen

Dækker: Randers, Norddjurs, Favrskov,

Syddjurs, Århus, Silkeborg, Skanderborg,

Odder, Samsø

Tlf. og fax: 9753 3100

Telefontid: Mandage 13-17

E-mail: mma@scleroseforeningen.dk

Dorrit Due

Dækker: Horsens, Vejle, Hedensted,

Fredericia, Kolding, Middelfart, Bogense,

Assens, Odense, Kerteminde, Faaborg-

Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland,

Ærø

Tlf.: 7565 7627

Telefontid: Onsdag kl. 14-18

E-mail: due@scleroseforeningen.dk

Annette Køhler

Dækker: Odsherred, Kalundborg,

Holbæk, Sorø, Slagelse, Næstved,

Ringsted, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund,

Lolland, Stevns

Tlf. og fax: 5544 5369

Telefontid: Mandag kl. 16-18

og onsdag kl. 8-9

E-mail: ako@scleroseforeningen.dk

Camilla Beyer-Nielsen

Dækker: Frederikssund, Egedal,

Hillerød, Frederiksværk-Hundested,

Gribskov, Helsingør, Fredensborg,

Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø,

Frederiksberg, København og Bornholm

Tlf.: 3646 3646, Fax: 3646 3677

Tid til telefonrådgivning kan fås ved

henvendelse i Scleroseforeningens

åbningstid.

E-mail: cbe@scleroseforeningen.dk

Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer,

hvorefter lægekonsulent

Lars Storr ringer dig op torsdag mellem

kl. 15.30 og 18. Vi er nødt til at få navn

og telefonnummer for at kunne ringe

Janni Jensen

Dækker: Lejre, Roskilde, Solrød, Køge,

Dragør, Tårnby, Greve, Ishøj, Vallensbæk,

Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup,

Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Ballerup,

Herlev, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk

Gentofte

Tlf.: 3646 3646, Fax: 3646 3677

Tid til telefonrådgivning kan fås ved

henvendelse i Scleroseforeningens

åbningstid

E-mail: jje@scleroseforeningen.dk

Karen heinesen

Dækker: Færøerne

Tlf.: 3646 3646, fax: 3646 3677

E-mail: karen@post.olivant.fo

Formidler også kontakt til psykologen

op, men oplysningerne registreres ikke.

Henvendelsen kan betragtes som anonym.

Du kan også skrive til lægen på

Scleroseforeningens adresse: Mosedalvej

15, 2500 Valby.

33.


34.

Psykologer.

Scleroseforeningens ti psykologer er

fordelt over hele landet. Vi kan kontaktes

i telefontiden dagligt kl. 11-12 på tlf.

3646 3646. Vi kan også kontaktes pr. email

eller brev. Der kan gå op til en uge,

før du får svar, og i ferieperioder kan der

gå længere tid. Psykologerne er tilknyttet

bestemte kommuner i landet, men du

skal kontakte psykologerne i sekretariatet

i København, som vil viderehenvise til

den psykolog, der dækker den kommune,

du bor i. Er du i tvivl, kan du altid

kontakte Scleroseforeningen på telefon

36 46 36 46 for nærmere oplysninger.

Bente Østerberg, faglig leder

e-mail: bos@scleroseforeningen.dk

Marianne Nabe-Nielsen

e-mail: mnn@scleroseforeningen.dk

Michael Nissen

e-mail: min@scleroseforeningen.dk

Dorte Larsen

e-mail: dla@scleroseforeningen.dk

Scleroselinjen.

Scleroselinjen er en hotline for scleroseramte

og pårørende, der har brug for

Scleroseforeningen.

Ovenstående psykologer dækker alle

kommuner i Region Hovedstaden, nemlig

Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm,

Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg,

Frederiksberg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested,

Furesø, Gentofte,

Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør,

Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup,

Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-

Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby,

Vallensbæk. Dækker også i Region

Sjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde,

Solrød, Bornholm

yvonne Damm Mønsted

Dækker: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen,

Kolding, Billund, Vejle, Hedensted,

Horsens, Fredericia.

Erik de Place Andersen

Assens, Bogense, Faaborg-Midtfyn,

Kerteminde, Langeland, Middelfart,

Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø,

Tønder, Aabenrå, Sønderborg, Haderslev.

nogen at tale med uden for Scleroseforeningens

normale åbningstid.

Jens zielinski

Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg,

Lolland, Næstved, Odsherred,

Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns,

Vordingborg plus psykolog

Sclerosecenter Haslev.

Ann Nymark

Brønderslev, Læsø, Dronninglund,

Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt,

Mariager fjord, Morsø, Rebild, Thisted,

Vesthimmerland, Aalborg.

Anna Marie Buur

Faurskov, Norddjurs, Odder, Randers,

Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs,

Aarhus, Samsø.

Line Bach Møller

Kathrin Schwarzer er barselsvikar i

perioden 1. okt. 2008 til 15. aug. 2009.

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,

Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive, Viborg

plus psykolog på Sclerosecenter Ry.

Linjen er åben mandag-fredag,

kl. 17-20 på tlf. 7020 3646.

Protektor. Hendes Majestæt Dronningen.

Præsidium. Ib Henrik Rønje (præsident), kabinetssekretær, dr. jur. Niels Eilschou Holm (vicepræsident).

hovedbestyrelse. Formand Christian L. Bardenfleth, tlf. 3948 8263, e-mail: chb@zacco.dk.

Næstformand Ulla Wæber, tlf. 4369 1409, e-mail: uaw@pc.dk. Direktør. Peter Kauffeldt.

Sekretariatet. Mosedalvej 15, 2500 Valby, tlf. 3646 3646. e-mail info@scleroseforeningen.dk, fax 3646 3677.

Gironummer. 300 04 27.

Sclerosecenter Ry. tlf.8689 1011, ry@sclerosecentret.dk, Sclerosecenter haslev. tlf. 5631 2060,

haslev@sclerosecentret.dk. Direktør Brita Løvendahl

Dronningens Ferieby. Koordinator Birgitte Kragelund, tlf. 8758 3650, e-mail post@dronningensferieby.dk


Opslagstavlen.

Tekster på max. 50 ord sendes til lri@scleroseforeningen.dk.

Selvom du ønsker at være anonym, skal du huske at skrive dit navn og din adresse.

Partner søges

Jeg er: Mand, 32 år, alm. af bygning,

forhenværende brandmand, dj, bor

i Jylland, romantiker, tager gerne til

koncert, o.ma. Du er: Kvinde 28-38 år,

bopæl ligegyldig, børn og hjælpere ingen

hindring. Jeg glæder mig til at høre

fra dig. Skriv til billetmærke 2-0509

(Scleroseforeningen, Mosedalvej 15,

2500 Valby).

Pårørende søges til

hjemme side

Jeg søger pårørende, som vil dele deres

erfaringer og den daglige rutine og

gerne den scleroseramtes humør og

adfærd. Du kan enten skrive pr. brev

til Scleroseforeningen, Mosedalvej

15, 2500 Valby, Mrk. 1-0509 eller på

e-mail: carlar@mail.dk med navn, alder

og hvilken tilstand, den scleroseramte

er i. Hilsen Carina Larsen

Multiplus til salg

Farstrup stol model "Multiplus" med 3

motorer til ryg, fodhviler og sædeløft i

lysegråt stof, fremstår som ny. Pris: kr.

15.000,-

Kontakt tlf.: 2321 9960

Lone Krejnå

Holdkærs Ager 69

2770 Kastrup

Drejesæde til salg.

Jeg har et drejesæde til passagersiden

til salg. Sædet har et understel, som

kan fungere som kørestol. Pris 3.000 kr.

Kontakt Birgit Jensen, Kalundborg, på

tlf.: 5950 7303.

El Mini grosser sælges.

Model T. 130 årg. 2007 med alu.

Fælge. Frem og bak i samme klap. Batteri

oplader med følger. Mørke Blå Er

total ubrugt, sælges fra døds bo (nåede

ikke at bruge den.) Ny pris kr 53400,-

pris kr. ide 32000,

Kontakt Vibeke på tlf.: 3023 3880.

handicap bil sælges

Fiat Ducato model 14. 2.0,

m/indvendig lift

Pæn stand, uden skader.

Årgang 2001 ca.60.000km

Nysynet pr. 6.marts 2009.

Ny- udstødning, bremser, akkumulator.

Servostyring, centrallås, airbags

El-ruder og sidespejle, radio.

+ alt udstyr til fastspænding af kørestol

og person.

Alt virker perfekt!

Pris Kr.95.000,-

Kontakt telefon 2345 2008

Tag med Scleroseforeningen på ferierejse!

Der er endnu enkelte ledige pladser tilbage på foreningens bustur til det smukke Rheinsberg i Tyskland.

Ring på 36 46 36 46 eller send en mail på iaa@scleroseforeningen.dk og bed om at få tilsendt et

ansøgningsskema til ferierejser. Du kan også downloade skemaet på:

http://212.97.129.139/Livet-med-sclerose/Ferie/Rejs-med-Scleroseforeningen.aspx

35.


36.


37.


38.


Bruger – Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig

Assistance (BPA) – hos os styrer borgerne allerede…!

Fra den 1. januar 2009 skal borgere med et betydeligt behov for praktisk

hjælp og pleje tilbydes hjælpeordninger som Borgerstyret Personlig

Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96.

De nye regler rummer vigtige lempelser i borgernes adgang til at få

bevilliget hjælpeordninger.

Bl.a. bortfalder det særlige aktivitetskrav i § 96, og man skal heller

ikke længere kunne fungere som arbejdsgiver for sit hjælperhold.

Det kræves dog i stedet, at borgeren i det daglige skal kunne påtage

sig en slags arbejdslederansvar i forhold til hjælperne.

Efter reglerne om BPA skal kommunen yde tilskud til, at arbejdsgiveransvaret

i stedet kan overdrages til andre, f.eks. en privat virksomhed

som Bruger – Hjælper Formidlingen.

Som Danmarks største private leverandør af hjælp og pleje til mennesker

med handicap har BHF allerede meget stor erfaring i at administrere

hjælp til borgerne – i dialog med borgerne og på borgernes egne vilkår.

Vi er derfor selvfølgelig parat med individuelt tilpassede BPA-tilbud til

kommuner og borgere, der alt efter den enkeltes behov kan indeholde

• støtte til arbejdslederfunktionen

• arbejdsgiveradministration – herunder løn- og personaleadministration

• samlet administration af hjælperordninger for borgere med særlige

hjælpebehov

Læs meget mere om BHF på www.formidlingen.dk og mail eller ring

til os om BPA eller alle vore andre ydelser på BHF@formidlingen.dk

eller 3634 7900.

39.


MagaSinet.

Scleroseforeningen

AF: IRENE ØSTER-JØRGENSEN IOS@SCLEROSEFORENINGEN.DK

Lav sommerens

bedste smoothie.

Sommeren står for døren, og en masse solskinstimer

venter forude. Derfor kan mange få

brug for lidt ekstra læske til at holde hovedet

koldt. Her findes der ikke noget bedre end en

stor farverig smoothie fyldt med gode vitaminer.

Men hvordan tryller man sådan en indbydende

drik frem? Det spørger vi nu MagaSinets læsere

om. Send derfor dit bud på sommerens bedste

smoothie på enten mail lha@scleroseforeningen.

dk eller med brev til Scleroseforeningen, att.

Lotte Bach Hansen, Mosedalvej 15, 2500 Valby,

mærke “Smoothie” senest den 15. juni 2009.

Så deltager du i konkurrencen om en smoothie

blender til at lave endnu flere kulørte frugt- og

grøntsagsdrikke. Vinderen får direkte besked.

PP

Danmark

PMP

JyLLAND OG FyN ID NuMMER: 42335.

More magazines by this user
Similar magazines