ÅRSBERETNING 2011 - Hjerl Hede

hjerlhede.dk

ÅRSBERETNING 2011 - Hjerl Hede

ÅRSBERETNING 2011

har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje 2011/2012. Forløbene retter sig mod

mange forskellige fag og er tilrettelagt, så eleverne gennem deres egne oplevelser og handlinger i

autentiske miljøer får en omfattende og hel læringsoplevelse. Projektet forventes færdigt i 2012.

Genopretningsplan for Hjerl Hedes bygninger og anlæg

I forbindelse med Søren Andersen Arkitekters udarbejdede genopretningsplan for museets

bygningssamling samt eksteriører er der blevet indsendt en ansøgning til Færch Fonden.

Den forventede udvikling

Pr. 1. januar 2012 er fusionen mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og

Frilandsmuseet Hjerl Hede en realitet. Idet der endnu ikke er ansat en overordnet direktør for

den nye institution, kaldet De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune, fungerer de 3

afdelinger indtil videre selvstændigt, og der forventes ikke at ske de store ændringer i 2012.

Det forventes ikke, at der i Frilandsmuseet Hjerl Hedes budget for 2012 skal findes penge til

en overordnet direktør for De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Dog er der afsat

et løntillæg til en afdelingsleder, som forventes at findes i en allerede eksisterende stilling.

På grund af skolernes sommerferie er varigheden af sommerlevendegørelsen 6 uger i 2012

mod normalvis 7 uger. Som følge af gennemslagskraften af de nye PR tiltag, der blev

foretaget i 2011, forventes det dog, at besøgstallet i 2012 som minimum kan opretholdes på

samme niveau som i 2011.

For 2012 er der budgetteret med et resultat på 286.000 kr.

Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup, tlf. 9744 8060 www.hjerlhede.dk 1 af 7 sider

More magazines by this user
Similar magazines