PROJEKTBESKRIVELSE - SPATIAL STATICS Projektets mål er at ...

arkitekterudengraenser.dk

PROJEKTBESKRIVELSE - SPATIAL STATICS Projektets mål er at ...

KONTAKT

Arkitekter uden grænser

c/o EMA

Flæsketorvet 75

1711 København V

nfr@arkitekterudengraenser.dk

www.arkitekterudengraenser.dk

PROJEKTBESKRIVELSE - SPATIAL STATICS

Projektets mål er at skabe refleksion over eget forbrug ved at påpege de

åbenbare forskelle der er i levestandard og ressourcebrug i forskellige dele af

verden. Projektet skal ses som en kommentar til COP 15, og sigterat åbne

op for en debat om hvordan det enkelte menneske kan være med til at påvirke

verden i en mere bæredygtig retning.

ÉN HYTTE OG ÉN LEJLIGHED

Projektet skal opføres som en installation der skal kunne flyttes rundt til

forskellige udstillingssteder inde og ude, fra gallerier til offentlige rum.

Installationen er bevidst gjort meget enkel - den består blot af en hytte, noget

afmærkningstape og nogle opstillede møbler. Den kan stilles op hurtigt og

effekten er stærk. Udstillingen vil bestå af en optegnet lejlighedsplan på gulvet/

jorden der repræsenterer det gennemsnitlige bo- areal i nybyggeri for en dansker

(ca. 65 m2). I ”lejligheden” vil det stå en hytte/boks på 3,5 m2 der repræsenterer

det gennemsnitlige beboelsesareal for en af verdens én milliard mennesker

som bor i slumkvarterne. Kontrasten mellem de to ”boligerer iøjefaldende og

vil gøre beskueren nysgerrig. Når beskueren bevæger sig over planen hen til

hytten, vil han blive konfronteret med statistiske informationer - markeret på

gulvet og på opstillede møbler. Statistikkerne taler for sig selv og indeholder bl.a.

information om CO2 udledning, energiforbrug, vandforbrug, købekraft, indtag af

kød, adgang til rent vand o.a. Først når man er inde i hytten forklares det at 1/6

del af verdens befolkning bor på 3,5 m2 eller mindre, nemlig hyttens areal. Målet

er at gøre statistikken sanselig og rummelig, i håb om at beskueren får et mere

håndgribeligt billede end det vi traditionelt bliver serveret.

Undervandet i Ørestaden - Klimabeat 13 november

UDSTILLINGSSTEDER OG PUBLIKUM

Udstillingen skal vandre mellem forskellige steder - både indendørs og

udendørs. I første omgang vil den blive opstillet til musikfestivalen klimabeat

den 13. november, i Galleriet ”Under vandet” ved Ørestad station. Dette

arrangement er rettet mod familier og forventer 500 besøgende. Op til, og

under klimakonferencen er det planlagt at udstillingen skal flyttes videre til

forskellige lokaliteter - f.eks. skoler, biblioteker og offentlige pladser som f.eks.

Rådhuspladsen. Udstillingen satser på en bred målgruppe og at nå ud til så

mange som mulig, og vi er i øjeblikket i kontakt med forskellige aktører, som kan

tilbyde udstillingssteder.


KONTAKT

Arkitekter uden grænser

c/o EMA

Flæsketorvet 75

1711 København V

nfr@arkitekterudengraenser.dk

www.arkitekterudengraenser.dk

BAGGRUND

Der er ekstreme forskelle mellem menneskers levestandard og måde at bo på

i verden. I Danmark har vi gennemsnitlig over 50m2 for hver at boltre os på, og

dette tal stiger hvert år. Den gennemsnitlige nye danske bolig har nu et areal på

omtrendt 65 m2 per person, og dette er en stigning på 40 % fra for tyve år tilbage.

Samtidig bor over 1 milliard mennesker i slumbebyggelse med kun et par m2 per

person. 100 millioner mennesker verden over har slet ikke tag over hovedet.

50 % af verdens totale energiforbrug går i dag til opvarmning, air- condition,

belysning og til at drive elektriske artikler i boligen. Når vi ser tendensen mod

stadig større boligareal og et øget antal energislugende artikler i hjemmene i den

rige verden, og samtidig vedkender den fattige verdens behov og ønske om en

bedre levestandard, bliver det åbenbart at vi står over for et stort globalt problem

ift. forurening og fordeling af resourser.

Størrelsen på boligen er blot én af mange kontraster mellem de rige og de

fattige, men den er på mange måder repræsentativ for mange statistikker. I

størrelsen af vores bolig ligger der også en masse information om vores velstand,

vores forbrug og vores måde at leve på. Idéen er at dette forhold kan bruges som

udgangspunkt for en række andre diskussioner, fx. Hvordan vores forbrug er en

for stor udfordring for miljøet og vi må ændre adfærd. Det er svært at beskrive

den kompleksitet der ligger i problematikken blot gennem repræsentationer, så

installationen skal bruges som en igangsætter for en debat, samt refleksioner

over ens egen livsstil.

Rådhuspladsen - eksempel på et muligt udstillingssted.

SPONSORER

Arkitekter uden grænsers virke er baseret på frivilligt arbejde og økonomisk

støtte fra offentlige og private personer, fonde og virksomheder. Ligeledes er

dette projekt drevet frem af mange ulønnede arbejdstimer. Budgettet er relativt

lille, men vi er afhængige af økonomisk støtte for at få det gennemført på

tilfredsstillende niveau. Sponsorer der vælger at støtte projektet vil få sit navn

tydelig fremhevet i udstillingen og på vores hjemmeside.

Eksempler på sponsorer der støtter andre, eksisterende AUG projekter

er; CREAS, CITYPRINT, ERIK MØLLER ARKITEKTER, GOTTLIEB PALUDAN,

WE:DO:WOOD, STATENS KUNSTFOND, AKTION!TANK


PROJEKTGRUPPE

Anna Stærmose

Arkitekstuderende

Kristin Astrup Aas

Arkitekt MAA

Jessica Strandell

Arkitekt MAA

Nikolaj Callisen Friis

Arkitekt MAA

ARBEJDSGRUPPE

Sune Ankergren

Arkitekt MAA

Karen Marie F. Petersen

Arkitekt MAA

Anna Sisella

Arkitekt MAA

Louise Høj

Arkitekstuderende

Anette juul Jensen

Arkitekstuderende

Rie Davidsen

Arkitekstuderende

KONTAKT

Arkitekter uden grænser

c/o EMA

Flæsketorvet 75

1711 København V

nfr@arkitekterudengraenser.dk

www.arkitekterudengraenser.dk

2000

1800 1800

2900

Arbejdstegninger og mål

ARKITEKTER UDEN GRÆNSER

Arkitekter Uden Grænser, som internationalt kaldes Achitecture Sans Frontières,

er en verdensomspændende, nonprofit, humanitær hjælpeorganisation, som

arbejder aktivt for en langsigtet, bæredygtig og retfærdig bebyggelse og udvikling

i hele verden.

Organisationen blev officielt stiftet som en dansk platform for den internationale

organisation oktober 2008. Arkitekter Uden Grænser er i rivende udvikling og

viser stort potentiale for en lovende fremtid. I øjeblikket er flere projekter er

begyndt at tage form i ind og udland bl.a. i Indien, Ghana og Sierra Leone.

”Arbejdet i Arkitekter Uden Grænser handler om at tage udgangspunkt

i mennesket og stedet, og derigennem finde kreative løsninger

samfundsproblemer. Vi mener, det er en menneskeret, at alle mennesker har

adgang til anstændige boforhold og levevilkår. Vi tænker i helhedsplanlægning

og integrerer både tekniske, sociale og æstetiske aspekter i et projekt. Vi skaber

social retfærdighed og forbedring af menneskers vilkår gennem bebyggelse

og design. De aspekter og begrænsninger der følger med en opgave, er blot en

designudfordring i en stræben efter at omsætte tanker og drømme til konkret

form.”

Hyttens konstruktion - en simpel rammekonstruktion

More magazines by this user
Similar magazines