PROJEKTBESKRIVELSE - SPATIAL STATICS Projektets mål er at ...

arkitekterudengraenser.dk

PROJEKTBESKRIVELSE - SPATIAL STATICS Projektets mål er at ...

KONTAKT

Arkitekter uden grænser

c/o EMA

Flæsketorvet 75

1711 København V

nfr@arkitekterudengraenser.dk

www.arkitekterudengraenser.dk

BAGGRUND

Der er ekstreme forskelle mellem menneskers levestandard og måde at bo på

i verden. I Danmark har vi gennemsnitlig over 50m2 for hver at boltre os på, og

dette tal stiger hvert år. Den gennemsnitlige nye danske bolig har nu et areal på

omtrendt 65 m2 per person, og dette er en stigning på 40 % fra for tyve år tilbage.

Samtidig bor over 1 milliard mennesker i slumbebyggelse med kun et par m2 per

person. 100 millioner mennesker verden over har slet ikke tag over hovedet.

50 % af verdens totale energiforbrug går i dag til opvarmning, air- condition,

belysning og til at drive elektriske artikler i boligen. Når vi ser tendensen mod

stadig større boligareal og et øget antal energislugende artikler i hjemmene i den

rige verden, og samtidig vedkender den fattige verdens behov og ønske om en

bedre levestandard, bliver det åbenbart at vi står over for et stort globalt problem

ift. forurening og fordeling af resourser.

Størrelsen på boligen er blot én af mange kontraster mellem de rige og de

fattige, men den er på mange måder repræsentativ for mange statistikker. I

størrelsen af vores bolig ligger der også en masse information om vores velstand,

vores forbrug og vores måde at leve på. Idéen er at dette forhold kan bruges som

udgangspunkt for en række andre diskussioner, fx. Hvordan vores forbrug er en

for stor udfordring for miljøet og vi må ændre adfærd. Det er svært at beskrive

den kompleksitet der ligger i problematikken blot gennem repræsentationer, så

installationen skal bruges som en igangsætter for en debat, samt refleksioner

over ens egen livsstil.

Rådhuspladsen - eksempel på et muligt udstillingssted.

SPONSORER

Arkitekter uden grænsers virke er baseret på frivilligt arbejde og økonomisk

støtte fra offentlige og private personer, fonde og virksomheder. Ligeledes er

dette projekt drevet frem af mange ulønnede arbejdstimer. Budgettet er relativt

lille, men vi er afhængige af økonomisk støtte for at få det gennemført på

tilfredsstillende niveau. Sponsorer der vælger at støtte projektet vil få sit navn

tydelig fremhevet i udstillingen og på vores hjemmeside.

Eksempler på sponsorer der støtter andre, eksisterende AUG projekter

er; CREAS, CITYPRINT, ERIK MØLLER ARKITEKTER, GOTTLIEB PALUDAN,

WE:DO:WOOD, STATENS KUNSTFOND, AKTION!TANK

More magazines by this user
Similar magazines