Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA

attika.dk

Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA

Flemming Madsen Poulsen

Vigtige oplysninger

om at udgive bøger

ATTIKA

Forfattervejledning 2008

ATTIKA


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

Indholdsfortegnelse

01 Vigtige data om din bog 03

01.1 Identifikation af bogen 03

02 Tilrettelæggelse og trykning af bogen 03

02.01 Manuskriptets form 03

02.02 Hvordan skal bogen se ud 03

02.03 ISBN-nr. og EAN-nr. 03

02.04 Forlagets navn og logo 03

02.05 Titelblad og kolofon 04

02.06 Anprisning af bogen 04

02.07 Hvor stor skal bogen være? 04

02.08 Hvor mange eksemplarer? 04

02.09 Valg af trykkeri 05

02.10 Aftale med bogtrykker 05

02.11 Hvad skal bogen koste? 05

03 Forberedelse af udgivelsen 06

03.01 Oplysninger til forlaget 06

03.02 Tilmelding til lager 06

03.03 Levering af bøgerne 06

03.04 Hvem skal du sende bogen til? 06

04 Markedsføring af bogen 07

04.01 Anmeldelser mv. 07

04.02 ”Bogmarkedet” 07

04.03 Bogmessen i Forum 08

04.04 ”Det Store Bogudsalg” 08

05 Salg af bogen 08

05.01 Salg gennem boghandlerne 08

05.02 Kan andre end boghandlerne sælge bogen? 08

05.03 En titels økonomiske levetid 09

06 Bogens økonomi 09

06.01 Hvornår får jeg penge? 09

06.02 Kvartalsopgørelse 09

06.03 Fællesomkostninger og administrationsgebyr 10

06.04 Momsrefusion 10

06.05 Udbetalinger og kontonummer 10

06.06 Spørgsmål vedr. økonomi og regnskab 11

07 Biblioteksstyrelsen 11

08 Vedtægter 12

09 Faglige foreninger 16

10 Vigtige terminer 17

Forfatterforlaget ATTIKA 2

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

01 Vigtige data om din bog

01.01 Indentifikation af bogen

Din bog ”Når drømmen skygger” har fået dette ISBN -nummer:

ISBN-nr.: 978-87-7528-716-1

- og dette nummer skal stå i bogens kolofon og i forbindelse med stregkoden

omslagets bagside.

I SBN-numrene er 7 er den internationale kode, som identificerer din bog. Den

består overalt i verden af 13 cifre. De tre første cifre (978) er kontrolcifre; de

næste cifre er kode for land (87 = Danmark), forlag (7528 = Attika). De sidste fire

cifre er bogens unikke identifikationsnummer. De 13 cifre skal bruges til dannelse

af stregkoden.

02 Tilrettelæggelse og trykning af bogen

02.01 Manuskriptets form

Næsten alle bogtrykkere har i dag edb-teknik. Derfor er det bedst, hvis du

afleverer manuskriptet diskette, suppleret af et print. Så kan trykkeriet gå

direkte til layoutarbejdet. Hvis du derudover kan aflevere manuskriptet som et

antal færdige sider i laserprint, kan du spare en del. Så kan trykkeriet lave film

direkte ud fra dine færdige sider. Husk at smudstitel, titelblad og kolofon (se også

pkt. 02.05) skal være en del af manuskriptet.

Hvis du ikke skriver computer, må du regne med at skulle betale ekstra for

at omsætte dit manuskript til dataform. Vi kan evt. henvise dig til professionelle

indskrivere, som udfører dette arbejde timeløn.

02.02 Hvordan skal bogen se ud?

Det er vigtigt, at din bog har et indbydende omslag (både for- og bagside). Det

kan være afgørende for, om man føler sig tilskyndet til at tage bogen i hånden.

Selv om det måske koster lidt mere, må det stærkt anbefales at lave omslaget i

fire farver, eller i det mindste én grundfarve plus sort. Vælg f.eks. et rammende

og iøjnefaldende billede, enten tegnet eller malet direkte til din bog, eller

reproduceret andre steder fra (sørg for at få tilladelse, ellers kan det blive dyrt at

bryde ophavsret til billeder). Du skal også tage stilling til, om bogen skal have

blødt eller stift bind, om omslaget skal have flapper, og om den skal garnhæftes

eller limes. Se bøger til inspiration hos boghandleren eller biblioteket. Visse

formelle krav skal være opfyldt. Disse er beskrevet i punkterne 02.03 – 02.05.

02.03 ISBN-nr. og EAN-nr.

ISBN-nr. skal være indskrevet i det manus, som afleveres til bogtrykker. EANkoden

er identisk med ISBN-cifrene og er den kode, som bogtrykkeren skal

bruge til fremstilling af stregkoden, som sammen med ISBN-nr skal anbringes

omslagets bagside, nederst til højre (se placering af stregkode, ISBN-nr. og logo

bagsiden af denne vejledning). - Aflever de 13 cifre til bogtrykkeren.

02.04 Forlagets navn og logo

Forlagets navn skal stå omslaget. Det kan stå med almindelig typografi, eller

du kan bruge forlagets logo i positiv eller negativ. Forlagets navn eller logo skal

også stå titelbladet, som regel side 3. På omslaget står navnet forside og

Forfatterforlaget ATTIKA 3

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

bagside (evt. sammen med ISBN-nr.) samt bogryggen. Logoet med de hvide

bogstaver bruges meget mørk eller helt sort baggrund. Logoet med de sorte

bogstaver bruges lys eller hvid baggrund f.eks. titelbladet. Hvis din

trykker/grafiker hellere vil have en elektronisk udgave af logoet, sender vi det

02.05 Titelblad og kolofon

Bogens side 3 (evt. side 1) er titelbladet. Her skal stå forfatterens navn, bogens

titel og evt. undertitel samt forlagets navn, alt sat indbydende op, så læseren

bydes velkommen. Se f.eks. forside og titelblad denne vejledning.

Bogens kolofon skal stå side 2 eller side 4 – ofte sat med en mindre

skriftgrad som vist her siden. Den skal rumme bogens titel, forlagets navn (det

skal anføres som: Forfatterforlaget ATTIKA eller blot ATTIKA), copyright og

forfatternavn, trykkeri, evt. sats og layout, printed in Denmark, årstal, ISBN-nr.,

samt oplysning om kunstner eller fotograf til anvendte billeder inde i bogen eller

dens omslag. Endelig skal der også anføres evt. tak for økonomisk støtte til

bogens udgivelse fra fonde. Kolofonen vil typisk se således ud:

Bogens titel evt. i kursiv

© by Forfatterens navn

Forfatterforlaget ATTIKA

Bogen er sat med Times

og trykt hos Bogtrykkeriets navn

Omslag: Fotograf eller anden ophavsmand

Eventuelle taksigelser til fonds m.v.

Printed in Denmark 20xx

ISBN 978 87 7528 xxx x

02.06 Anprisning af bogen

omslagets bagside eller klapper kan du citere fra konsulentudtalelser, hvis du

forinden har fået konsulenternes tilladelse. Ved evt. 2. oplag kan du citere fra

anmeldelser af første udgave. Du kan også citere fra anmeldelser af tidligere

udgivelser. På en af klapperne eller omslagets bagside kan du evt. også

bringe et foto og/eller en præsentation af dig selv.

02.07 Hvor stor skal bogen være?

Du skal vide nogenlunde, hvor mange sider den færdige bog vil fylde. Når

bogtrykkeren skal beregne papirforbrug, regner man med hele trykark, hvor

der kan være 16 bogsider. Det færdige sidetal skal derfor helst kunne findes i 16tabellen.

Der kan evt. også bruges halve trykark (= 8 bogsider).

Når du vælger bogens format, dvs. størrelsen af bogsiden, skal du lade

bogtrykkeren råde dig, så der bliver mindst muligt spild (afskæring) hvert ark.

Erfaringen viser, at formater tæt A-formaterne er gode at gå ud fra.

02.08 Hvor mange eksemplarer?

Du skal aftale med bogtrykkeren, i hvor stort et oplag din bog skal trykkes. Et

første oplag nogle få hundrede stykker kan anbelales (enkelte trykkerier kan

levere ganske små oplag, helt ned til 50-10 eksemplarer – også til en fornuftig

pris). Ved små oplag er stykprisen uforholdsmæssig høj. Omvendt kan man sige,

at jo flere eksemplarer, des billigere stykpris. Men du skal huske, at du også skal

kunne sælge disse eksemplarer! Ingen kan garantere dig et bestemt salg. Det

er ofte tilfældigheder, der afgør salget, og ikke altid bogens kvalitet. Hvis du

vælger et trykkeri med digital trykteknik, kan du gå ned til ganske små oplag,

uden at det gør prisen forholdsmæssigt dårligere. Tal med forlægger om oplagets

størrelse, inden du træffer endelig aftale med trykkeriet.

Forfatterforlaget ATTIKA 4

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

02.09 Valg af trykkeri

Når din bog er blevet antaget til udgivelse Attika, skal du i gang med det

praktiske arbejde med at få bogen trykt. Hvis du i forvejen har en god kontakt

med et trykkeri, så kan du naturligvis bruge dette. Men hvis du skal til det for

første gang, bør du kontakte et par bogtrykkere for at få et tilbud trykning,

indbinding m.v. Forlægger kan hjælpe dig med at pege nogle trykkerier, som

vi gennem årene har haft gode erfaringer med.

Siden 1971 har Attikas forfattere brugt mange forskellige trykkerier. Nogle vil

altid vælge en lokal bogtrykker, og det er helt i orden. Andre går efter den bedste

kombination af pris og kvalitet, og det er også i orden. Til syvende og sidst er det

den enkelte forfatter, der suverænt vælger bogtrykker. I årenes løb har nogle

trykkerier dog markeret sig ved god kvalitet og fornuftig pris. Nedenfor nævnes et

udvalg af de trykkerier, som i de seneste par år har udført tilfredsstillende

opgaver for os. Forlægger vil kunne oplyse aktuelle priseksempler.

Nogle eksempler:

AKA-PRINT Sommervej 8 Postbox 1219, 8310 Århus V. tlf.: 40347746, 86750033

Clemenstrykkeriet Johan Gutenbergsvej 1, Box 3015, 8200 Århus N, tlf. 87411611

Scanpress Reproduktion Ryesgade 19-21 2200 Kbh. N tlf. 35379410

Sorgenfri Tryk a/s Virumgårdsvej 8A, 2830 Virum tlf. 45855554

LF Bogtrykkeri a/s Kongensgade 16, 4800 Nykøbing F. tlf. 54850624

Hanbo-Tryk Vestergade 3, 9460 Brovst, tlf.: 98231799

Indtryk Herredsvejen 7, 8581 Nimtofte, tlf. 86398442

Jelling Bogtryk Nordkrogen 19, Box 95, 7300 Jelling, tlf. 75871744

Jørn Thomsen Offset Essen 22, 6000 Kolding, tlf. 75566822

Kolding Trykcenter A/S Gejlhavegård 23, 6000 Kolding, tlf. 75501477

Laursen Grafisk A/S Nørremarksvej 84, 6270 Tønder, tlf. 74721550

Lollands-Postens Bogtrykkeri Brovejen 10-14 4930 Maribo, tlf. 53880041

Nørhaven A/S Agerlandsvej 5, 8800 Viborg. tlf. 87256000

Specialtrykkeriet Viborg a-s Livøvej 1, 8800 Viborg, tlf. 86624033

Werks Offset A/S Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg, tlf. 86275499

Schultz Grafisk Herstedvang 12, 2620 Albertslund, 43632300

02.10 Aftale med trykkeri

Når du har taget stilling til de indhentede tilbud om produktion af bogen, vælger

du det trykkeri, der skal udføre arbejdet. Her skal du få en klar aftale om, hvornår

du leverer færdigt manuskript (normalt diskette) med eventuelle tilhørende

tegninger, fotos og figurer i original. Endvidere skal du få en lige så klar aftale

om, hvornår din bog er færdig til levering. Disse terminer skal du meddele

forlægger senest 3 uger før levering (se også pkt. 03.01).

Du skal selv sørge for at læse korrektur og tage stilling til omslagets

udformning. Forlægger skal tjekke omslag og stregkode, inden trykningen går i

gang. Trykkeriet skal sende en PDF-fil af omslaget til attika@attika.dk For en

ordens skyld: Første papirside i en bog er altid en højre side og har sidetal 1

(men først omkring side 5 eller 6 skal sidetallet printes og dermed være synligt).

For din egen skyld bør du sørge for, at det klart fremgår af tilbuddet, hvad det

omfatter, f.eks. layout, scanninger, omslag, trykning, indbinding, forsendelse m.v.

02.11 Hvad skal bogen koste?

Prisen den færdige bog skal den ene side stå i et fornuftigt forhold til dine

omkostninger. På den anden side kan du ikke være sikker at få dine penge hjem

igen. Gå derfor ud fra, at dine udgifter til bogens fremstilling er penge, som du

skal kunne betale uden at skulle belaste familiens budget mere end godt er.

Forfatterforlaget ATTIKA 5

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

Som udgangspunkt kan du kigge i nogle af de større boghandlerkæders

kataloger eller de kataloger fra de store forlagskoncerner. Find ud af, hvor meget

en bog af samme type som din egen, koster, - og sæt prisen din egen bog

deromkring.

Du skal huske, at bogens pris skal fastholdes i udgivelsesåret plus

følgende hele kalenderår. Først derefter kan prisen ændres, evt. nedsættes

med henblik udsalg el.lign. (se også pkt. 05.02).

03 Forberedelse af udgivelsen

03.01 Oplysninger til forlaget

Inden bogen udgives, skal du senest 10 dage inden levering fra trykkeri sende

forlægger følgende oplysninger:

1. bogens endelige titel og sidetal

2. bogens pris incl. moms

3. leveringsdato fra trykkeri

4. omtrentlig udgivelsesdato (tidligst 3 uger efter levering fra

trykkeri)

5. bankoplysning (reg.nr. + kontonr.)

03.02 Tilmelding til lager

Forfatterforlaget Attika har, ligesom mange andre forlag, en aftale med Nordisk

Bog Center (NBC) om at lagerføre og sørge for ekspedition af vore bøger til boghandlerne.

Forlaget skal tilmelde bogen til lageret. Ca. 10 dage inden levering fra

trykkeriet skal du derfor meddele forlaget den endelige leveringsdato. Desuden

aftales hvor mange bøger, der leveres til lageret.

03.03 Levering af bøgerne

Aftal med trykkeriet, at de sender den aftalte del af oplaget til lageret:

Nordisk Bog Center

Logistikkontoret- og lagerkontoret

Bækvej 10-12

4690 Haslev

5 eksemplarer sendes direkte til forlæggers adresse. Resten af oplaget skal

sendes til dig selv. Du skal bruge anmeldereksemplarer til pressen og anden

form for PR-fremstød (se pkt. 04.01) samt til forsendelse nævnt i afsnit 03.04.

Alle boghandlere har on-line-forbindelse til Nordisk Bog Center. De kan finde

din bog skærmen nogle få dage før udgivelsesdatoen.

03.04 Hvem skal du sende bogen til?

Du skal som det første sende eksemplarer af din bog til følgende:

Dansk Biblioteks Center, DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup: i alt 2

eksemplarer, som skal sendes i én forsendelse, fordelt således:

Lektørudtalelserne, 1 eksemplar,

Dansk Bogfortegnelse, 1 eksemplar.

Sæt f.eks. en postit med hvert sit modtagernavn hver bog i pakken.

DBC sender lektørudtalelserne til forlaget, som snarest herefter sender

dem videre til forfatteren.

Forfatterforlaget ATTIKA 6

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

Attikas bestyrelsesmedlemmer (ét eksemplar hver):

Søren K. Lauridsen, Brombærvej 10, Uglebølle, 8410 Rønde

Hans Christian Fogtmann Lauridsen, Vestergade 14, 6270 Tønder

Torben Juul Hansen, Henriksvej 11, 2400 København NV.

Annette Jacobsen, Østre Parkvej 2 N, 4100 Ringsted

Bo Skjoldborg, Danneskiold-Samsøes Allé 42, st., th.

Per Vadmand, Degnebakken 7, 4100 Ringsted

Arne Ærtebjerg, Ærtebjergvej 7, 4571 Grevinge

Flemming Madsen Poulsen, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg

Alle bøger – også til DBC – skal vedlægges et eksemplar af dit pressebrev med

oplysninger om forfatter, titel, sidetal, pris, forlag, illustrator mv.

04. Markedsføring af bogen

04.01 Anmeldelser mv.

Det er op til dig selv, hvor mange eksemplarer du vil sende til anmeldelse og/eller

orientering til aviser, tidsskrifter, kulturredaktioner i radio og tv. Disse eksemplarer

skal sendes mindst 3 uger før udgivelsedatoen. Når du sender et eksemplar til

anmeldelse, skal du vedlægge et brev forlagets brevpapir, som du stiler til

‘Litteraturredaktionen’. Send aldrig til redaktører eller anmeldere privat! I brevet

skal du anføre de relevante data om bogen (sidetal, udgivelsesdato, titel,

forfatter, illustrator, forlag og pris). Herudover kan du skrive ganske lidt om

bogens indhold og gerne lidt om dig selv og dine tidligere fortjenester. Det er

vigtigt, at du omtaler dig selv i 3. person ental, og at du afslutningsvis skriver

”Med venlig hilsen forfatteren & Forfatterforlaget Attika”. Du kan til forsendelserne

rekvirere særlige afsender-labels med Attika-adressen hos forlægger.

Brevpapir kan sendes til dig elektronisk som Word-fil til at skrive direkte i, eller

som PDF-fil til kopiering.

Hvis du ønsker at indrykke annonce for din bog f.eks. i lokale aviser og blade,

skal du huske at forlagsnavnet skal med, og det skal fremgå, at salget foregår

gennem boghandlerne.

Fra forlaget kan du rekvirere et par ark med adresselabels for en række

aviser og periodiske tidsskrifter. Forlægger sætter et kryds ved de aviser, som

kan anbefales. Herudover kan du bruge så mange af dem, som du har lyst til.

Derudover skal du være opmærksom , hvad der findes i dit område af

lokale og regionale radio- og tv-stationer. Se under radio og tv i din lokale fagbog,

og der kan være særlige fagtidsskrifter, som skal have et eksemplar. Disse

adresser må du selv finde.

Forfatterforlaget Attika abonnerer landsdækkende avisklip, så du vil

hurtigst muligt få tilsendt anmeldelser/omtaler samt lektørudtalelse.

I forbindelse med udgivelsen kan du lave mere eller mindre ud af denne

begivenhed, reception med præsentation af bogen, signering af bogen hos en

boghandler, eller mobilisering af særlige personer, virksomhed el.lign.

04.02 ”Bogmarkedet”

Forlaget indrykker nogle gange årligt en fælles annonce i boghandlerbranchens

blad, “Bogmarkedet”. Denne udgift er indregnet i fællesomkostningerne (se pkt.

06.03). Forlaget udsender desuden en pressemeddelelse forår og efterår, hvor

de nye udgivelser omtales. Af hensyn til disse to udsendelser er det bedst, at

bøgerne er klar senest henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Forfatterforlaget ATTIKA 7

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

04.03 Bogmessen i Forum

Attika har siden 1998 deltaget med en stand den årlige bogmesse i Forum i

København. Prisen for standen er ikke indregnet i fællesomkostningerne. Det

koster sædvanligvis et sted mellem 300 kr. og 400 kr. for hver aktiv forfatter at

sin bog udstillet. Der kommer ca. 22.000 besøgende i de tre dage, messen varer.

Alle forfattere kan få gamle titler sat til salg til en nedsat pris. Forfattere, der

udstiller Attika-standen, kan rekvirere et antal såkaldte ”gæstebilletter” til

bogmessen. Forlægger sender brev om dette i god tid før bogmessen, og hver

enkelt forfatter kan udfylde og indsende en kupon med det ønskede antal

gæstebilletter. Disse sendes ca. en uge før messen, og de erhverves til halv pris

af den normale pris for en adgangsbillet.

04.04 Bogudsalg

Din bog er ikke nødvendigvis ”død”, bare fordi du tager den ud af lageret og

regnskabssystemet. Vi kan opretholde titlen med såkaldt ”egen ekspedition”. Det

betyder, at boghandlerne blot skal sende deres bestillinger til forlaget direkte i

stedet for til NBC. Fra januar 2008 har Den Danske Boghandlerforening oprettet

et fælles bestillingssystem, hvor sådanne særlige bestillinger opfanges og

sendes direkte til forlaget til ekspedition.

De store boghandlerkæder etablerer selv udsalg med egne kataloger, men

heri optages kun få titler.

05 Salg af bogen

05.01 Salg gennem boghandlerne

Boghandlerne kan bestille din bog hos NBC (Nordisk Bog Center). Almindeligvis

kan du ikke gå ud fra, at boghandlerne af sig selv bestiller nogle eksemplarer

hjem af din bog, men de bestiller den hjem, hvis en kunde spørger efter den.

Forlægger kan med en uges forsinkelse se, hvor mange eksemplarer der er

sendt ud fra NBC. Det egentlige salg vil dog først optræde de kvartalsopgørelser,

som du modtager fra forlægger og regnskabsfører. Her kan gå

mellem fire og syv uger, før du kan se det konstaterede salg. Via Attikas

hjemmeside og via www.bogguide,dk kan enhver bestille din bog direkte.

05.02 Kan andre end boghandlerne sælge bogen?

Ja, visse betingelser. Fra 1. januar 2001 kan enhver udgivelse i Danmark ud

over hos boghandlerne sælges af alle f.eks. hos kiosker, tankstationer, gavebutikker,

museer, restauranter osv. Men det skal ske samme vilkår som

hos boghandlerne, dvs. til samme pris og samme rabat!

Der er i slutningen af 2005 indgået en aftale mellem Konkurrencestyrelsen og

forlæggerne, som bl.a. betyder, at de fleste bøger nu skal sælges til en

vejledende pris. Dette sidste betyder ikke, at man kan variere sin pris, som man

har lyst til. Enhver ændring af prisen skal stadig ske via forlægger, som herefter

meddeler dette til Boghandlerdata. Attika følger naturligvis denne aftale og

tilmelder alle titler til vejledende pris.

Du kan herudover godt sælge ”privat” og i begrænset omfang af de

eksemplarer, som du har derhjemme – til den pris, du vælger. Du kan altså også

godt yde en vis rabat. Husk at meddele, hvor meget du sælger for (ikke antallet

af solgte bøger), til forlagets regnskabsfører, således at der kan føres det pligtige

momsregnskab. Hvis du ikke gør dette, kan forlaget i værste fald miste sin

momsregistrering. Det vil reelt betyde lukning af forlaget!

Forfatterforlaget ATTIKA 8

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

05.03 En titels økonomiske levetid

Vi håber naturligvis, at din nye bog vil blive en bestseller, men alle til rådighed

værende statistikker viser desværre, at langt de fleste udgivelser giver

underskud. Sådan er det såmænd også flere af de større forlag.

Lang tids erfaring viser, at en nyudgivelse kan sælges i 3 - 12 måneder,

hvorefter salget ophører. Ud fra et rent økonomisk synspunkt vil det derfor være

fordelagtigt at hjemtage titlen fra Nordisk Bog Center senest et år efter

udgivelsen. Du modtager brev fra forlægger, når en hjemtagelse anbefales. En

hjemtagelse skal altid meddeles til NBC af forlægger. Efter hjemtagelse vil titlen

stadig kunne bestilles og leveres. Det sørger forlægger for, og afregning sker til

dig efter førstkommende kvartal.

Du bestemmer naturligvis selv, hvor længe du vil have din titel stående i

systemet, men når salgsperioden er udløbet, må du regne med årlige udgifter

ca. 2.500 kr. for at have en titel stående i systemet! Der skal betales lagerleje hos

NBC andel af Attikas fællesomkostninger. Hvis forlaget får en forespørgsel en

bog, efter den er taget ud af lageret, og hvis forlægger ikke længere har

eksemplarer stående, bliver forfatteren kontaktet.

06 Bogens økonomi

06.01 Hvornår får jeg penge?

Af hvert eksemplar, der går over disken hos boghandleren eller sælges til

biblioteker, går der - efter at moms er fratrukket udsalgsprisen – ca. 38% (af

netto-prisen) ind forfatterens konto. Procentsatsen afhænger af kontant- og

mængderabatter til boghandlere.

På Attika afregnes med forfatterne hvert kvartal, dvs. fire gange om året.

Efter hver kvartalsafslutning vil der gå 3-4 uger, før Attikas regnskabsfører

har alle bilag og betalinger i hus. Først da vil der kunne udarbejdes

kvartalsoversigt for de enkelte titler. Det betyder, at du først skal regne med

at modtage opgørelse - og forhåbentlig penge – 4 uger efter kvartalets

udløb, dvs. omkring 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar.

Imidlertid har forlagets - og dermed også dine - kunder (primært bibliotekerne

og boghandlerne) en forholdsvis lang kredittid - helt op til løbende kvartal plus 3

måneder. Derfor kan der i værste fald gå op til godt et halvt år, før du

modtager indtægterne fra salget. Hvis der f.eks. sælges nogle eksemplarer i

januar kvartal, vil de sidste penge fra salget først blive tilsendt Attika ultimo juni,

og de vil derfor først blive afregnet fra Attika i forbindelse med afregningen for 2.

kvartal, dvs. omkring den 1. august. Dette gælder også for tilbagebetaling af

moms fra Told & Skat.

06.02 Kvartalsopgørelse

Efter udløbet af hvert kvartal fremsender Attika en opgørelse over dine bøger hos

forlaget. Opgørelsen vil som nævnt ovenfor normalt fremkomme cirka en måned

efter kvartalets udløb, og såfremt du har krav udbetalinger fra Attika, vil disse

normalt fremkomme 4/5 uger efter et kvartals afslutning!

På kvartalsopgørelsen vil alle bevægelser i de foregående tre måneder

fremgå, således at hver postering har sin egen linje og sin egen forklarende

tekst. Vi har arbejdet med at udforme kontooversigten så overskueligt som

muligt. Skulle der alligevel være brug for yderligere forklaringer, er man altid

velkommen til at kontakte enten regnskabsfører eller forlægger.

Forfatterforlaget ATTIKA 9

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

06.03 Fællesomkostninger og administrationsgebyr

Når du udgiver en bog Attika, er du sammen med forlagets andre forfattere

med til at dække forlagets omkostninger. Der er to slags omkostninger. Der er

administrationsgebyret ca. 10% pr. ekspederet titel (omfatter f.eks. porto,

telefon, papir og konvolutter); og der er fællesomkostningerne – som f.eks.:

* bogføring og regnskab, Annette Jacobsen, Ringsted

* Nordisk Bog Center (bl.a. lagergebyr)

* presseklip, Observer Presseklip

* udsendelse af meddelelser om udgivelser til pressen og boghandlere.

Andel af fælles annoncering og deltagelse i bogmessen vil blive dog noteret

linjer separat i kvartalsopgørelserne.

Regnskabsføreren sørger for, at der altid vil være tilbageholdt ca. 1.000 kr.

hver forfatters konto til dækning af evt. gæld til forlaget (f.eks. ved returbøger).

Det er vigtigt at understrege, at du aldrig vil kunne komme til at hæfte

økonomisk for større udgifter end det, der står tilbage din egen konto,

med mindre du ignorerer regnskabsførers eller forlæggers forslag om at

trække bogen ud.

Forlagets forfattere kan købe Attika-bøger (både nyudgivelser og ældre titler)

til halv pris. Henvendelse herom rettes direkte til den eller de enkelte forfattere

(se vedlagte liste over dine kolleger i Attika).

06.04 Momsrefusion

Som udgiver af en titel Forfatterforlaget Attika, er du berettiget til at få moms

retur af alle momsbelagte udgifter vedrørende udgivelsen. De typiske udgifter

med moms er udgifter til sats og montage, trykning og annoncering

For at få momsen retur hurtigst muligt er det nødvendigt, at du sender en kopi

af de momsbelagte fakturaer til forlæggeren, som attesterer og videresender

bilagene til regnskabsføreren. Herefter vil de indgå i dit kvartalsregnskab for det

kvartal, i hvilket bilagene modtages.

Husk at aftale med trykkeriet, at fakturaen skal stiles til:

Forfatterforlaget ATTIKA

Att.: dit (dvs. forfatters) navn

din (dvs. forfatters) adresse

Denne adressering er nødvendig af hensyn til momsrefusion. Når du har fået

regningen, skal du sende kopi af den til mig. Du behøver altså ikke at have betalt

regningen for at sende mig kopi. Du kan også sende mig kopier af kvitteringer for

konvolutter m.v. (dog ikke porto). Når du får den første kvartalsafregning (efter

aktuelt kvartals udløb + det følgende kvartal), vil du få størstedelen af momsen

tilbagebetalt. Når bogen trækkes tilbage fra lageret, får du udbetalt resten af det,

som står din konto. Kvartalsoversigterne skal du opbevare i fem år af hensyn

skattevæsenet.

06.05 Udbetalinger og kontonummer

Det bemærkes, at slutsaldoen ikke er udbetalingsberettiget ved kvartalets

udgang, idet såvel Nordisk Bog Center NBC som Indbindingscentralen har

mellem 30 og 90 dages kredittid. Det til enhver tid udbetalingsberettigede

tilgodehavende vil derfor være slutsaldoen ved foregående kvartals udgang med

fradrag af eventuelle i kvartalet foretagne udbetalinger fra Attika! Endvidere

bemærkes som tidligere omtalt, at Attika altid tilbageholder et beløb ca. 1.000

kr. pr. værk til dækning af hjemsendelses-omkostninger, fællesomkostninger mv.

Et eventuelt restbeløb vil blive udbetalt, når værket er trukket hjem fra Nordisk

Bog Center NBC.

Forfatterforlaget ATTIKA 10

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

For forfattere, som selv er momsregistrerede i anden forbindelse, bemærkes,

at alle tal er excl. moms, idet al momsafregning foretages af Attika. Det skal

understreges, at det afgørende for at opnå momsrefusion af bogtrykkerregninger

mv. er fakturadatoen - ikke betalingstidspunktet. Derfor skal alle regninger med

ret til momsrefusion sendes til forlægger snarest muligt efter modtagelsen!

06.06 Spørgsmål vedrørende økonomi og regnskab

Du er altid velkommen til at kontakte regnskabsføreren med spørgsmål til

økonomi og regnskab: Annette Jacobsen telefon 5761 5595 (efter 17-tiden).

Ellers kan der altid indtales besked forlagets telefonsvarer 55 38 13 31.

Endelig er det også muligt at sende en e-mail. Det kan ske forlagets adresse:

attika@attika.dk.

Husk at sende oplysninger om din bankforbindelse, dvs.:

registrerings-nummer samt kontonummer.

Du skal sende oplysningerne direkte både til regnskabsfører Annette Jacobsen,

Østre Parkvej 2 N, 4100 Ringsted og til forlægger Flemming M. Poulsen,

Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg.

07 Biblioteksstyrelsen

Hvis det er første gang, du overhovedet udgiver en bog, skal du huske at tilmelde

dig Biblioteksstyrelsen. Det en statslig institution, som hvert år udregner, hvor

mange og hvilke bøger landets biblioteker har til udlån af hver forfatter her i

landet. Ud fra disse tal beregnes hver forfatters andel i den årlige bevilling

finansloven, Biblioteksafgiften. Den har du ret til at modtage for din bog eller dine

bøger. Du skal kun tilmelde dig ved din første bog. Alle dine følgende bøger vil

herefter automatisk blive registreret dit navn. Tilmelding sker ved at indsende

en blanket, som rekvireres hos:

Biblioteksstyrelsen/Biblioteksafgiften

Nyhavn 31, E

1051 København K.

Tlf.: 33 73 33 22 - Fax: 33 73 33 21

E-post: bia@bs.dk

Forfatterforlaget ATTIKA 11

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

08 Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Forfatterforlaget ATTIKA

Vedtaget med seneste ændringer 14. april 2007

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 01 Foreningens navn er Forfatterforlaget Attika.

§ 02 Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende forlæggers bopæl.

§ 03 Foreningens formål er at forestå udgivelse og distribution af medlemmernes

litterære og kunstneriske arbejder.

MEDLEMSKAB SAMT VIRKNINGER DERAF

§ 04 Som aktive medlemmer registreres:

• Forfattere, der har fået antaget manuskripter til udgivelse gennem Attika, og

hvor der er truffet bindende aftale om udgivelse,

• Forfattere, der har udgivet gennem Attika inden for de seneste 5 år,

• Forfattere, der har titler registreret i Attika og som dermed deltager i Attikas

fællesomkostninger.

Som passive medlemmer registreres:

Forfattere, der tidligere har udgivet gennem Attika og som ønsker at være

registreret som passive medlemmer.

§ 05 Kun aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemnmeret

generalforsamlingen.

Aktive medlemmer, der i deres bestyrelsesperiode registreres som passive medlemmer,

kan opretholde bestyrelsesposten, så længe de aktive medlemmer bekræfter dette

gennem deres valg af det gældende medlem til bestyrelsen. Med medlemskab af

bestyrelsen følger stemmeret generalforsamlingen.

§ 06 De enkelte medlemmer hæfter solidarisk for Attikas gæld. Gæld, som Attika

drager sig som følge af kontraktbrud med distributør eller andre, er bestyrelsens og

forlæggers ansvar og medlemmerne uvedkommende.

FORENINGENS KAPITAL

§ 07 Foreningens stamkapital udgør 30.000 kr. – skriver tredve tusind kroner.

§ 08 Forlægger skal via opkrævning af gebyr til dækning af fællesomkostninger

foranledige den bogførte stamkapital opretholdt uden unødige omkostninger for

medlemmerne

Forfatterforlaget ATTIKA 12

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

GENERALFORSAMLING

§ 09 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned

et af bestyrelsen udpeget sted.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved almindeligt brev til hvert enkelt

aktivt medlem.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens beretning for det forløbne år og forventninger til det kommende år.

• Fremlæggelse af årsregnskab med revisortegning samt godkendelse af

årsregnskabet

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter hertil

• Eventuelt valg af revisor

• Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling den ordinære generalforsamling må være

indgivet foreningen i så god tid, at emnet kan optages dagsordenen for

generalforsamlingen, dvs. senest den 1. februar det år, i hvilket generalforsamlingen skal

afholdes.

§ 10 Hvert aktivt medlem har generalforsamlingen én stemme uanset antallet af

udgivelser.

De generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt

de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen vedtages med mindst

2/3-dele af de afgivne stemmer fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Hvis et flertal af de generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer

eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, træffes afgørelsen ved

urafstemning inden for fire uger efter generalforsamlingen, hvorefter resultatet skriftligt

meddeles medlemmerne senest to uger efter afstemningen.

FORENINGENS LEDELSE

§ 11 Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse 5 medlemmer.

Valg til bestyrelsen sker for en periode af to år således, at den ene halvdel af

bestyrelsesmedlemmerne afgår i ulige år, mens den anden halvdel af

bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted uden tidsbegrænsning.

Generalforsamlingen vælger udover medlemmer til bestyrelsen to suppleanter hertil.

§ 12 Bestyrelsens medlemmer har det overordnede økonomiske og kunstneriske ansvar

for foreningen.

Til varetagelse af den daglige drift udpeger bestyrelsen en forlægger der bestyrelsens

vegne tegner foreningen såvel økonomisk som kunstnerisk indenfor de af bestyrelsen

givne rammer.

Forlæggers økonomiske rammer fastlægges af bestyrelsen baggrund af forudgående

års regnskab og tænkte tiltag i det kommende år.

Bestyrelsen udpeger en regnskabsfører, der bistår forlægger i alle økonomiske

spørgsmål vedrørende foreningen.

Forlæggers kunstneriske ansvar udføres i samarbejde med bestyrelsen. Ved

bedømmelse af manuskripter benytter forlægger et antal konsulenter, som foretager

vurdering og indstilling til afgørelse hos forlægger.

Bestyrelsen lægger forlægger at arbejde loyalt i forlagets interesse og forlægger

modtager et vederlag for sit arbejde med den daglige drift, herunder også for leje af

lokaler, leje af PC’er og kørsel.

Forfatterforlaget ATTIKA 13

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

REVISION OG REGNSKAB

§ 13 Foreningens regnskab forelægges generalforsamlingen af regnskabsføreren.

Foreningens regnskab skal inden forelæggelsen være revideret af en af

generalforsamlingen udpeget revisor.

Revisor vælges ubestemt tid og fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny i

stedet.

Revisor skal udføre almindelig revision og i sin tegning redegøre for, hvorvidt det af

bestyrelsen opstillede budget er overholdt, samt hvorvidt kravet til den i § 7 nævnte

stamkapitals bevarelse er opfyldt.

§ 14 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 15 Foreningens årsregnskab opgøres under omhyggelig hensyntagen til

tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsregnskabet giver et retvisende

billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at forlægger,

den økonomiansvarlige, halvdelen af bestyrelsen eller halvdelen af de aktive medlemmer

har forlangt det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

FORENINGENS OPLØSNING

§ 17 Beslutning om foreningens opløsning kræver altid urafstemning.

§ 18 I tilfælde af foreningens opløsning overføres eventuelle overskydende likvide midler

til den af Dansk Forfatterforening administrerede ”autor-konto”.

Forfatterforlaget ATTIKA 14

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

BILAG TIL VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FORFATTERFORLAGET ATTIKA

Udarbejdet af revisor, HD, Claus Follin Larsen, 1998

Af vedtægternes § 6 fremgår, at

“De enkelte medlemmer hæfter solidarisk for Attikas gæld. Gæld som Attika drager sig

som følge af kontraktbrud med distributører eller andre er bestyrelsens og forlæggers

ansvar og medlemmerne uvedkommende.”

Ud fra en rent teoretisk betragtning, er der tale om en indsnævring af det enkelte

medlems hæftelse for forlagets gæld, idet det klart og utvetydigt fremgår, at gæld

som følge af kontraktbrud er medlemmerne uvedkommende. Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen har således tilskrevet undertegnede følgende vedrørende de

gamle vedtægter:

“Det fremgår af medsendte skrivelse, at de p.t. gældende vedtægter ikke indeholder

bestemmelser vedr. begrænsninger i virksomhedens økonomiske ansvar.

Det er styrelsens faste praksis at anse deltagere i en virksomhed, hvis vedtægter er tavse

om økonomisk ansvarsbegrænsninger som fuldt hæftende for virksomhedens

økonomiske forpligtelser.”

Som det fremgår heraf, er styrelsen af den opfattelse, at medlemmerne hæfter

solidarisk for forlagets økonomiske forpligtelser. Denne forpligtelse er reduceret i

udkast til nye vedtægter i og med, at gæld som følge af kontraktbrud er

bestyrelsens og forlæggers ansvar og medlemmerne uvedkommende.

Ud fra en praktisk betragtning må det endvidere fremhæves, at den solidariske

hæftelse er illusorisk, idet enhver omtale af hæftelsesforhold kræver, at der er

eksterne kreditorer, der vil erklære virksomheden konkurs. Som det fremgår af

Foreningen Forfatterforlaget Attikas seneste årsregnskab, har foreningen følgende

kreditorer:

• Mellemregningskonti forfattere

• Nordisk Bog Center NBC

• Anden gæld

“Mellemregningskonti forfattere” er forfatternes tilgodehavende hos Foreningen

Forfatterforlaget Attika, altså en gæld til de personer, der hæfter solidarisk for forlagets

gæld - disse kan vel næppe tænkes at ville erklære forlaget konkurs!

“Nordisk Bog Center NBC” er gæld til nævnte kreditor, men da Foreningen

Forfatterforlaget Attika samtidig har et væsentligt større beløb tilgode hos Nordisk Bog

Center NBC - og i øvrigt altid vil have det, da Nordisk Bog Center NBC tilbageholder en

del af pengene for salg i op til tre måneder - er Nordisk Bog Center ikke en potentiel

indgiver af en konkursbegæring.

“Anden gæld” dækker over gæld til Observer Presseklip, Flemming Poulsen og

undertegnede. Beløbet udgør i alt 11.318 kr. og er normalt ikke større. Hverken

Flemming Poulsen eller undertegnede har interesse i at erklære forlaget konkurs, og da

de øvrige kreditorer normalt maksimalt har godt 1.000 kr. tilgode må konkursbegæringer

herfra anses som illusoriske.

Konklusionen er altså, at der er solidarisk hæftelse, men at den solidariske

hæftelse ifølge de nye vedtægter er indsnævret i forhold til de gamle vedtægter og

at den solidariske hæftelse alene er en teoretisk mulighed, idet Foreningen

Forfatterforlaget Attikas eneste reelle kreditorer er medlemmerne!

Forfatterforlaget ATTIKA 15

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

09 Faglige foreninger

Hvis du ønsker at være med i en faglig forening for forfattere, er der to

muligheder. Den ene er Dansk Forfatterforening, som i 1994 kunne fejre sin 100

års dag.

Dansk Forfatterforening

Strandgade 6, st.

1401 København K.

Tlf.: 32 95 51 00 & 32 95 59 89

Fax: 31 54 01 15

www. Danskforfatterforening.dk

I Dansk Forfatterforening er der følgende grupper, som man kan tilmelde sig:

BU: Børne- og ungdomsforfattere

F: Fagbogsforfattere

L: Lyrikere

S: Skønlitterære forfattere

DOF: Oversættere

Herudover er der særlige interessegrupper som f.eks.

Illustratorgruppen (sektion i BU-gruppen)

Kvindelige forfattere i DF (tværgående gruppe)

OF-gruppen (DOF’s sektion for oversættere til fremmedsprog)

Seniorgruppen (tværgående gruppe for forfattere over 60 år)

Haiku-gruppen

Der er også en anden mulighed. Det er Danske Skønlitterære Forfattere, som

blev dannet i oktober 1991. Her optages kun skønlitterære forfattere.

Danske Skønlitterære Forfattere

Borgergade 111, baghuset

1300 København K

Tlf. 35 43 16 60 * Fax: 35 38 44 17

www.daskforf.dk

Forfatterforlaget ATTIKA 16

Forfattervejledning januar 2008


Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

10 Vigtige terminer

1. Din bog bliver antaget til udgivelse.

Du modtager konsulentudtalelser plus denne vejledning

Du får også de to vigtige numre, som herefter altid vil følge din

bog, nemlig ISBN- og EAN-numrene.

2. Træf bindende aftale om fremstilling af din bog.

Husk at aftale placering af stregkoden bag omslaget.

3. Fastlæg din bogs sidetal, oplagsstørrelse, pris og udgivelsesdato.

Send print af omslaget til godkendelse hos forlægger.

Giv forlægger besked om disse ting dette tidspunkt.

Giv samtidig regnskabsføreren skriftlig besked om din bank,

dennes registreringsnummer samt dit eget kontonummer.

4. Din bog er trykt, og du modtager regningen fra bogtrykkeren.

Den skal være stilet til: Forfatterforlaget Attika, Att.: dit navn og

din adresse.

Send straks kopi af denne regning videre til forlæggeren, også

selv om du endnu ikke har betalt den.

Send hurtigst muligt bøger til:

Dansk Bogfortegnelse

Lektørudtalelserne

Attikas bestyrelsesmedlemmer (herunder forlægger) og revisor

5. Senest 3 uger før udgivelsesdatoen skal du sende forlægger

oplysninger om din bog til brug for lagertilmeldingen.

6. Ca. 3-4 uger før udgivelsesdatoen

sender du anmeldereksemplarer ud.

7. Senest 10-12 dage før udgivelsesdatoen

sendes ca. halvdelen af oplaget til lageret i Haslev

8. Udgivelsesdatoen fejres, f.eks. med lokal reception, pressemøde,

signering af bog i den lokale boghandel eller hvad du kan finde

i dagens anledning. Her er initiativet alene dit.

9. Tilmelding til Statens Bibliotekstjeneste (hvis du er debutant)

10. Senest 6 måneder - og tidligst 3 måneder efter udgivelsesdatoen

modtager du dine første penge fra forlagets regnskabsfører.

11. Ca. et år efter udgivelsen af din bog vurderer forlægger, om der stadig

er salg i din bog. Hvis ikke, er det klogt at trække den hjem.

12. Du er forhåbentlig stadig fuld af optimisme og skrivelyst,

og er allerede i gang med din næste bog.

Forfatterforlaget ATTIKA 17

Forfattervejledning januar 2008

Similar magazines