Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA

attika.dk

Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA

Forfatterforlaget ATTIKA, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg, Tlf. 55381331, attika@attika.dk

Hjemmeside: www.attika.dk * redaktionen er almindeligvis åben mandag til fredag i tiden 9 – 13

Attikas bestyrelsesmedlemmer (ét eksemplar hver):

Søren K. Lauridsen, Brombærvej 10, Uglebølle, 8410 Rønde

Hans Christian Fogtmann Lauridsen, Vestergade 14, 6270 Tønder

Torben Juul Hansen, Henriksvej 11, 2400 København NV.

Annette Jacobsen, Østre Parkvej 2 N, 4100 Ringsted

Bo Skjoldborg, Danneskiold-Samsøes Allé 42, st., th.

Per Vadmand, Degnebakken 7, 4100 Ringsted

Arne Ærtebjerg, Ærtebjergvej 7, 4571 Grevinge

Flemming Madsen Poulsen, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg

Alle bøger – også til DBC – skal vedlægges et eksemplar af dit pressebrev med

oplysninger om forfatter, titel, sidetal, pris, forlag, illustrator mv.

04. Markedsføring af bogen

04.01 Anmeldelser mv.

Det er op til dig selv, hvor mange eksemplarer du vil sende til anmeldelse og/eller

orientering til aviser, tidsskrifter, kulturredaktioner i radio og tv. Disse eksemplarer

skal sendes mindst 3 uger før udgivelsedatoen. Når du sender et eksemplar til

anmeldelse, skal du vedlægge et brev forlagets brevpapir, som du stiler til

‘Litteraturredaktionen’. Send aldrig til redaktører eller anmeldere privat! I brevet

skal du anføre de relevante data om bogen (sidetal, udgivelsesdato, titel,

forfatter, illustrator, forlag og pris). Herudover kan du skrive ganske lidt om

bogens indhold og gerne lidt om dig selv og dine tidligere fortjenester. Det er

vigtigt, at du omtaler dig selv i 3. person ental, og at du afslutningsvis skriver

”Med venlig hilsen forfatteren & Forfatterforlaget Attika”. Du kan til forsendelserne

rekvirere særlige afsender-labels med Attika-adressen hos forlægger.

Brevpapir kan sendes til dig elektronisk som Word-fil til at skrive direkte i, eller

som PDF-fil til kopiering.

Hvis du ønsker at indrykke annonce for din bog f.eks. i lokale aviser og blade,

skal du huske at forlagsnavnet skal med, og det skal fremgå, at salget foregår

gennem boghandlerne.

Fra forlaget kan du rekvirere et par ark med adresselabels for en række

aviser og periodiske tidsskrifter. Forlægger sætter et kryds ved de aviser, som

kan anbefales. Herudover kan du bruge så mange af dem, som du har lyst til.

Derudover skal du være opmærksom , hvad der findes i dit område af

lokale og regionale radio- og tv-stationer. Se under radio og tv i din lokale fagbog,

og der kan være særlige fagtidsskrifter, som skal have et eksemplar. Disse

adresser må du selv finde.

Forfatterforlaget Attika abonnerer landsdækkende avisklip, så du vil

hurtigst muligt få tilsendt anmeldelser/omtaler samt lektørudtalelse.

I forbindelse med udgivelsen kan du lave mere eller mindre ud af denne

begivenhed, reception med præsentation af bogen, signering af bogen hos en

boghandler, eller mobilisering af særlige personer, virksomhed el.lign.

04.02 ”Bogmarkedet”

Forlaget indrykker nogle gange årligt en fælles annonce i boghandlerbranchens

blad, “Bogmarkedet”. Denne udgift er indregnet i fællesomkostningerne (se pkt.

06.03). Forlaget udsender desuden en pressemeddelelse forår og efterår, hvor

de nye udgivelser omtales. Af hensyn til disse to udsendelser er det bedst, at

bøgerne er klar senest henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Forfatterforlaget ATTIKA 7

Forfattervejledning januar 2008

Similar magazines