Food Architect - Mælkeritidende

mejerinet.dk

Food Architect - Mælkeritidende

Food Architect

Naturmælk arbejder på at fremstille sunde fødevarer med

den bedste smag. Det kræver viden!

Derfor anbefaler vi vores medarbejdere

og kolleger i branchen at uddanne sig

til Food Architect.

Food Architect er en uddannelse

i radikal innovation, som sætter

fokus på udvikling af nye forretningskoncepter

til fødevarebranchen.

naturmaelk.dk

MBA: Bente Josefsen

side 6

Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken

forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag.

ALP: Jesper

Thomsen side 8

Tema: Lederudvikling

Coaching: Steen

Skærbæk side 13

11

4. juni 2010

123. årgang


Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Det gamle Mejeri

Landbrugsvej 65

5260 Odense S.

Postgiro: 400 5325

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00

(fredag dog 8.00-15.00)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf

150 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.428,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Tryk / layout:

Jørn Thomsen / Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Leder

Mange veje til lederudvikling

Af Anne-Sofi Christiansen

Et temanummer om lederudvikling? Et lidt anderledes tema end de mejerifaglige temaer

som Mælkeritidende ofte byder på. Men … et temanummer med relevans for rigtigt

mange af bladets læsere, som er ledere på den ene eller anden front. Nogle er virksomhedsledere,

mange er ledere for et større eller mindre antal medarbejdere, og andre

er ledere af projekter eller tværorganisatoriske processer, som kan være mindst lige så

udfordrende at lede. Det at agere leder inden for linjeorganisationen er én sag, men at

være leder for f.eks. et projekt på tværs af organisationen er en mindst lige så stor, men

ikke altid anerkendt opgave. Dertil kommer, at medarbejdere og virksomheder konstant

udvikler sig, og dermed stiller nye krav og kræver nye kompetencer af deres ledere.

Der kan også ligge et udviklings-/afklaringsbehov forud for en egentlig lederudvikling.

Er man ”skabt” til at være leder? Har man den grundlæggende kompetence og profil? Vil

man overhovedet være leder, når alt kommer til alt? Mange er heldigvis fuldt afklarede,

men der er også mange - ikke mindst dygtige specialister, som i tidens løb har fået ”påduttet”

eller måske selv søgt en lederstilling, som de egentlig slet ikke var beredte til at

håndtere. De brænder langt mere for deres speciale end for de udfordringer, som følger

med lederrollen. Mange af den slags rekrutteringer er endt med både utilfredse ledere

og medarbejdere - så derfor er det vigtigt at tage stilling, få klarhed og være ærlig overfor

sine egne mål og værdier.

Men tilbage til lederudvikling - hvad er det så? Når man i al almindelighed ser, hører

og læser om emnet, bliver man hurtigt klar over, at der ikke er ét svar - der er mange, og

hvad den enkelte organisation eller det enkelte individ har brug for afhænger af mange

forhold som f.eks. virksomhedens strategi samt den enkelte medarbejders/leders profil,

udviklingsniveau, karriereplan, performance og meget meget mere.

Det betyder, at bladet her kan byde på en række cases - primært hentet blandt danske

mejerivirksomheder og hos ledere med karriere eller baggrund i dansk mejeribrug. Disse

cases giver nogle bud på, hvordan og hvor forskelligt lederudvikling kan angribes. Der er

også nogle helt konkrete udviklingstilbud at byde ind på, hvis ”historierne fra det virkelige

liv” lader dig inspirere til at tage nye skridt i din udvikling.

God læselyst! ■

3 DMF og FMF udbyder kursus

4 Innovativ produktudvikling

kræver målrettet

ledelsesstrategi

6 Master of Business

Administration

7 Nyt lederudviklingsprogram

til branchens arbejdsledere og

mellemledere

8 Lederudviklingsprogram sikrer

fælles strategi

11 Food Architect - Ved du bedst?

12 Coaching som ledelsesværktøj

14 Selvstudie - Med næsen i

bøgerne

15 Kommunikation som

ledelsesværktøj - Innergy

Factory

Indhold

16 CfL - Nye perspektiver på

lederrollen som strategisk leder

17 International Dairy Books i nye

rammer

18 Medarbejderne er en del af

løsningen

20 Efteruddannelse til

medarbejdere på mindre

mejerier

21 Mad som medicin

24 Exopolysakkarider

25 Microparticulation

26 Kort fortalt

29 Personalia

31 Mødekalender

32 International Dairy Books


NR. 11

Dansk

Mejeriingeniør

Forening og

Foreningen af

mejeriledere og

funktionærer

udbyder kursus

Af Anne-Sofi Christiansen

Giver dette lille citat stof til eftertanke

– så tjek lige dig selv med 5 spørgsmål:

Hvis du kan svare ja til alle 5 spørgsmål

- så hører du til de heldige, der er

på rette hylde og har styr på karrieren.

Hvis du må svare nej til et eller flere -

ja i værste fald alle spørgsmål, så kan

du gennem Dansk Mejeriingeniør Forening

og Foreningen af mejeriledere

og funktionærer deltage i et udviklingsforløb,

som giver dig en mulighed

for at komme videre i processen mod

et arbejdsliv med trivsel og succes.

Dit direkte udbytte

- af forløbet bliver, at du får lavet en

personprofil, og du får den dels bearbejdet

via undervisning/indlæg og

dels via individuel coaching. Dernæst

udarbejder du en karriereplan og evt.

en udviklingsplan. Du får et netværk

”Vejen til trivsel og

succes i arbejdslivet”

Et udviklingsforløb med

individuelt fokus

Ved du hvad du vil i dit arbejdsliv, og har du sat dig mål

for din karriere?

Ved du hvilke værdier, som er vigtige for dig?

Oplever du, at disse værdier harmonerer med dit

nuværende job?

Trives du med det du laver, og den måde dit arbejdsliv

fungerer på?

Harmonerer dine karrieremål med dine øvrige mål i livet?

”Mennesker er ikke dér, hvor deres sko er, men hvor deres

drømme er”! Så enkelt udtrykte den svenske forfatter Ivar Lo-

Johansson det forhold, at hvis man ikke er der, hvor man ønsker

at være, og der hvor ens drømme er, så er man ikke helhjertet

til stede. Er man ikke helhjertet til stede, så bliver indsatsen og

resultaterne derefter, og man vil med stor sandsynlighed mistrives.

Ja Nej

af ligestillede inden for branchen,

du får selvindsigt, og du får værktøjer

til at håndtere stress og effektivitetskrav,

som man ofte møder på arbejdsmarkedet,

uanset hvilken vej

karrieren går.

Målgruppen

- er bred og retter sig til både yngre

medlemmer, som står med karrieren

og en masse valg foran sig, og til

de medlemmer, som jobmæssigt står

ved en skillevej eller på anden måde

er kørt fast, og skal videre i deres nuværende

eller måske et nyt karriereforløb.

Indholdet retter sig desuden

til enhver, som måtte ønske større

personlig indsigt og selvforståelse i

relation til sit arbejdsliv.

Forløbet

- er bygget op over 6 sessioner á 5 timer

fra kl. 16.00 - 21.00, med ét

møde pr. måned fra september til

marts (2010/2011). I alt svarer forløbet

til 4 - 5 kursusdage med følgende

overskifter:

1. Kend dig selv/Disc profil

2. Opstart af netværksgrupper og

korte coaching seancer

3. Selvforståelse - hvilke motivationsparametre,

drømme, værdier og

mål er vigtige

4. Karriereplanlægning og kompetenceudvikling

5. Opbygning af eget ”brand” og sælg

dig selv med det rette CV og den

rette attitude

6. Håndtering af stress og højt arbejdspres,

personlig effektivitet

Følgende datoer er fastlagt: 20/9 -

25/10 - 22/11 - 17/1 - 28/2 - 21/3.

Underviser: Coach Lars Rohde fra

Innergy Factory

Pris: 7.300 kr. for medlemmer og

8.300 kr. for ikke medlemmer (ex.

moms).

Tilmelding: Med angivelse af navn,

medlemsnummer, faktureringsadresse,

e-mail, telefonnummer sendes

til DMF@maelkeritidende.dk senest

den 31/8 2010. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 3


Innovativ produktudvikling

kræver målrettet ledelsesstrategi

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

At spotte lokale og globale trends, afdække

brugernes behov og styrke innovationsprocesserne

samtidig med

at indtjeningen øges og konkurrenceevnen

opretholdes - en umulig opgave?

Ikke hvis man spørger en af drivkræfterne

bag uddannelsen Food Architect,

Leif Friis Jørgensen mejerichef

Naturmælk.

- Der er i fødevarebranchen en tendens

til at satse på traditionel produktudvikling,

hvor man typisk kopierer

produkter, der har taget store

markedsandele i andre lande. Det

kan i nogle tilfælde også være godt

nok, men oftest mister man fokus på

værdikæden og herunder forbrugeren

undervejs. Hvis man for alvor vil

styrke virksomhedens konkurrenceevne

og indtjening, skal man skabe

bæredygtige produkter i første forsøg.

Produkter der er til gavn for hele værdikæden,

og som genererer en eller

anden form for merværdi for alle parter.

Det er ikke nødvendigvis en let

opgave, men med uddannelsen Food

Architect er der udviklet nogle redskaber,

som gør det enklere at integrere

innovationsprocesserne i virksomhederne.

Innovation - en bevidst

beslutning

For mejerichefen selv er det efterhånden

en naturlig del af ledelsesstrategien,

at tænke innovativt og arbejde

Leif Friis Jørgensen, direktør for

Naturmælk er en af drivkræfterne bag

uddannelsen Food Architect.

Uddannelsen Food Architect har skabt banebrydende tænk ning

i forhold til udviklingen af forretningskoncepter til føde varebranchen.

Dermed er der sat fokus på et område, som længe har

været præget af vanetænkning og manglende faglig kapacitet.

målrettet med den kreative proces i

forhold til produktudvikling. Dette

afspejler sig blandt andet i den markante

fremgang Naturmælk har oplevet

igennem de sidste 10 år.

- Vi arbejder målrettet med involvering

af hele værdikæden, når vi forfølger

en idé. Det er vigtigt at vide,

om vi rammer et reelt behov, eller om

vi bare nurser vores eget ego. Ikke

alle idéer er gode, og engang imellem

må man hive stikket ud. Derfor er

sparringen med alle parter lige fra leverandører

til aftagere så enorm vigtig,

når vi snakker produktudvikling.

Det er helt klart en bevidst beslutning,

der skal tages på ledelsesplan,

hvis de gamle mønstre skal brydes,

men implementeringen bør også ligge

hos medarbejderne. Food Architect

er ikke kun for ledere men for alle

medarbejdere med en stor kontaktflade

i forhold til virksomhedens relationer.

Hvis kompetencerne inden for

innovativ udvikling fordeles i organisationen,

så er der større chance for

succes, konstaterer Leif Friis Jørgensen,

der selv har en uddannet Food

Architect i medarbejderstaben og et

værdikædehold i gang med forløbet.

Uddannelse for hele

værdikæden

Ideen med at inddrage hele værdikæden

i uddannelsesforløbet opstod

i 2009, da det første hold var godt i

gang. Derfor har det fra 2010 været

muligt for virksomheder at tilmelde

individuelle deltagere såvel som værdikædehold.

En af deltagerne fra

Naturmælks værdikædehold, mejeriingeniør

Kim Andersen, er meget

begejstret for det nye tiltag.

- Det er så uendeligt vigtigt, at man

som producent tænker kunder og afsætning

ind i processen, og nu hvor

vi rent faktisk kan hente inspiration

som en samlet gruppe, er der åbnet

op for helt nye muligheder for samarbejde.

Det at deltage som en enhed er

genialt. Det sikrer ejerskab og skaber

synergi i forretningsgangene, når det

igen bliver hverdag. Jeg vil dog anbefale,

at man forsøger at få en kunde

til at deltage som en del af holdet. Oftest

er det kunderne, vi glemmer un-

4 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


dervejs i produktudviklingen, og så

står vi der med en færdig pakkeløsning,

vi skal forsøge at tvinge igennem.

Med fælles produktudvikling

skaber vi en tværfaglig innovationskultur,

der sikrer, at alle i værdikæden

opnår ejerskab for processen og

vigtigst af alt for slutproduktet.

Resultatorienteret

læringsproces

Kim Andersen sidder til daglig i direktørstolen

i virksomheden Lact Innovation,

der beskæftiger sig med

innovativ rådgivning og produktudvikling.

Fra den position har han tidligere

fulgt Food Architect som enkeldeltager,

og uddannelsesforløbet

beskriver han som rigtigt interessant.

- Som enkeldeltager kan jeg bedst

beskrive uddannelsen som en rigtig

skarp inspirator. Man bliver præsenteret

for en masse gode og brugbare

redskaber, hvor deltagerne tilegner

sig nogle kompetencer i forhold til innovation,

optimering af konkurrenceevnen

og udvikling af forretningskoncepter.

Ønsker man så at arbejde videre

med den dybdegående teori, kan det

gøres via fx en Master i Innovation eller

selvstudie kombineret med praktisk

erfaring i virksomheden, konstaterer

Kim Andersen.

I forhold til dette synspunkt er Leif

Friis Jørgensen enig, og ser mange

muligheder i Food Architect forløbet,

der med sin unikke sammensætning

sikrer et højt fagligt niveau hos deltagerne.

- Jeg synes, at IBC Kolding med

180˚Academy har formået at sammensætte

et forløb, der sikrer en resultatorienteret

læringsproces. Forstået

på den måde, at der undervises

ud fra sammensatte anerkendte teorier

i kombination med forløb, hvor

situationer fra virksomhederne genskabes

og inddrages i uddannelsen.

Min erfaring fra Naturmælk er, at jeg

får medarbejdere, der er i stand til at

pejle kunderne, sælge ideen indadtil

og trække den hele vejen igennem systemet.

Til gengæld oplever jeg også,

at uddannelsen styrker evnen til at

NR. 11

Mejeriingeniør Kim Andersen, direktør

i Lact Innovation, har deltaget på Food

Architect individuelt samt som medlem

af et af Naturmælks værdikædehold.

gennemskue markedet og ideernes

bæredygtighed, så projektet eventuelt

kan stoppes i tide, lyder det fra

Leif Friis Jørgensen, der sidder i Advisory

Board for uddannelsen, og har

fungeret som aktiv medspiller i opstartsfasen.

Ud af comfort zone

Et af uddannelsens moduler handler

om at styrke sit innovationspotentiale,

og denne del foregår som en

studietur til Istanbul. Her introduceres

holdet bland andet til brugerdreven

innovation i praksis, fast prototyping

og co-creation, men kan dette

forløb i princippet ikke lige så godt

foregå i Danmark?

Det mener Leif Friis Jørgensen

ikke er en mulighed, han ser turen til

Istanbul som en vigtig del af uddannelsens

opbygning.

- Her bliver man virkelig rykket ud

af sin comfort zone. I Istanbul er alt

så anderledes, at det fungerer som

en øjenåbner. Pludselig er det nogle

helt andre oplevelser man deler, og

nogle helt andre begreber der skal arbejdes

med. Vi har da også udelukkende

fået positive tilbagemeldinger

fra kursisterne. Selvfølgelig handler

det ikke bare om at tage på en tur til

udlandet, der er virkelig tænkt meget

over destinationen i forhold til det

forventede outcome, forklarer han og

fortsætter: - Generelt kan man sige,

at det kendetegner hele uddannelsesforløbet,

at der er fokuseret meget

på sammensætningen af forløbet.

Det er jo meningen, at en Food Ar-

chitect skal kunne lede nytænkningen

i en virksomheden, og det stiller altså

nogle høje krav til kursisterne såvel

som til udbyderne af uddannelsen.

Drop vanetænkningen

Involveringen i projektet har været

lidt af en mærkesag for mejerichefen,

der har formået at styre Naturmælk i

en retning, der har tiltalt forbrugerne

i en sådan grad, at omsætningen på

10 år er firedoblet.

- Hos os kigger vi hele tiden på

merværdien. Merværdien for leverandørerne,

for aftagerne, for kunderne

og naturligvis for Naturmælk. Ledelsesmæssigt

har vi satset på de rene,

forfinede produkter og en stor åbenhed

i forhold til værdikæden, fortæller

Leif Friis Jørgensen, og fortsætter:

- Vi udvikler konstant råvarerne

for at skabe nye muligheder til vores

produkter, og den udvikling foregår

altså også i samarbejde med leverandørerne.

Hvis man er i stand til

at skabe gode vilkår for dem, så vil de

også gerne tage nogle chancer og deltage

aktivt. Det er først, når den basale

indtjening er på plads, at man

kan begynde og tænke udvikling.

Det at den innovative ledelsesstrategi

har virket hos Naturmælk betyder,

at det er vigtigt for Leif Friis Jørgensen

at videreformidle budskabet

om betydningen af, at innovationskulturen

bliver en integreret del af fødevarebranchen.

Han ser det nemlig

som den eneste sikre vej frem, hvis

Danmark fortsat skal være i stand til

at konkurrere på det internationale

marked. En holdning han deler med

Kim Andersen.

- Vi er simpelthen nødt til at ændre

vanetænkningen og vende tingene på

hovedet. Fødevarebranchen oplever

et konstant pres på markedet, hvor

vi ikke kan fortsætte med at produktudvikle

efter devisen om, at vi ved

bedst, siger Kim Andersen og slutter:

- Vi må lægge kortene på bordet langt

tidligere i processen, så vi kan få en

fornuftig sparring, og så er det altså

alfa og omega, at vi får skabt en innovativ

udviklingsmodel i de enkelte

virksomheder. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 5


Master of Business

Administration

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

For Bente Josefsen, der oprindeligt er

uddannet mejerist og mejeritekniker,

startede den ledelsesmæssige karriere

med en stilling som mejerichef for

Vrinners Flødeost. Det var dog først

som innovationsdirektør hos Tholstrup

Cheese med fokus på produktudvikling,

at hun for alvor begyndte

at savne nogle faglige værktøjer, der

kunne manifestere hendes ledelsesstil.

- For mig var det learning by doing,

og det kunne kun lade sig gøre, fordi

jeg oplevede en enorm tillid fra de

virksomheder, jeg var ansat i. Jeg fik

lov til at prøve kræfter med ledelsesopgaverne,

og udviklede mig så undervejs,

indtil jeg nåede til et punkt,

hvor jeg manglede teorien og værktøjerne,

fortæller Bente Josefsen, der

derfor valgte en E*MBA fra Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet.

Passer godt til

mejeribranchen

Uddannelsen færdiggjorde Bente Josefsen

i 2005, hvor hun var ansat hos

Tholstrup Cheese. Efterfølgende oplevede

hun, at MBA’en havde givet

hende lige præcis det, hun manglede

i sin ledelse.

- Nu var jeg parat til at fungere i de

opgaver, jeg fik. Jeg havde en masse

teori at trække på og kunne pludselig

deltage i projekter uden for de normale

arbejdsopgaver, siger Bente Josefsen,

der faktisk mener, at MBA’en

En MBA betragtes af mange som den ultimative

ledelsesuddannelse. Vice President, Factory Manager, Bente

Josefsen, fra Vestas Nacelles, har i en årrække benyttet

værktøjerne fra sin E*MBA i den daglige ledelse og ser med

stor tilfredshed på uddannelsen.

på grund af det praktiske afsæt passer

særdeles godt til mejeribranchen.

- Mejeribruget består af en masse

praktikere, og her er MBA’en en god

løsning, hvis man arbejder med ledelse.

Undervejs i forløbet bliver man

tvunget til at forene teori og praktik

og skal blandt andet skrive opgave

med udgangspunkt i konkrete udfordringer

i virksomheden. Faktisk får

man startet nogle forandringsprocesser

allerede under uddannelsen, som,

hvis man er i stand til at videreudvikle

dem bagefter, kan skabe merværdi

for virksomheden.

Fremtidssikret løsning

Selv om Bente Josefsen ikke længere

arbejder i fødevarebranchen,

har hun stadig stor glæde af uddannelsen.

Blandt andet oplever hun, at

hun i dag er i stand til at løse opgaver,

som hun ikke havde kunnet tidligere,

og det udelukkende på grund

af de værktøjer som hun har med fra

studiet.

At gennemføre en MBA er ifølge

Bente Josefsen heller ikke ensbetydende

med faglig stilstand, hun sørger

løbende for at holde sig opdateret

omkring ledelsesteorier og indgår

samtidig i et netværk med tidligere

studiekammerater.

- Vi mødes stadig i studiegruppen.

Nu hjælper vi bare hinanden med at

fastholde en kontinuerlig udvikling,

udveksle relevant litteratur og vigtigst

Tidligere innovationsdirektør

hos Tholstrup

og nu Vice President,

Factory

Manager hos

Vestas Nacelles,

Bente

Josefsen færdiggjorde

i 2005

sin MBA.

af alt, så fungerer vi som sparringspartnere

for hinanden. Med hensyn

til uddannelsens relevans i fremtiden,

så er Bente Josefsen sikker på, at en

MBA fortsat vil være en stærk spiller

på banen.

- Som leder er det bydende nødvendigt,

at du er teoretisk velfunderet,

og det vil det også være i fremtiden.

Ledelse handler om at opnå mål

og resultater, og for at det skal lykkes,

har man brug for nogle værktøjer, der

virker. Det rummer en MBA til fulde,

og derfor vil den også være et relevant

uddannelsesvalg fremover.

MBA står for Master of Business

Administration og er en erhvervsøkonomisk

ledelsesuddannelse på

kandidatniveau. Uddannelsen sigter

primært på at give erfarne eller

potentielle ledere mulighed for at

udvide deres lederkompetencer med

særligt fokus på strategisk ledelse. ■

6 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


Nyt lederudviklings program

til branchens arbejds ledere og

mellem ledere

De seneste år har Mejeribrugets UddannelsesUdvalgs (MUU)

udbud af lederkurser og lederudviklingsaktiviteter været

meget begrænset. Det er derfor glædeligt for MUU og for

branchen, at det igen er blevet muligt at tilbyde branchens

ledere et udviklingsprogram, som giver et solidt fundament for

ledere med mange udfordringer og mange bolde i luften.

Lederudviklingsprogrammet er i sin

oprindelige form udviklet af Arla

Foods. Fokus har fra starten været på

mellemledergruppen, hvor man vidste,

at der var behov for lederudvikling,

og hvor der ligger et stort udviklingspotentiale.

Arla Foods version

af programmet hedder ALP, og som

NR. 11

det fremgår i omtale andetsteds i

dette nummer af Mælkeritidende, kører

programmet p.t. internt for Arla

Foods ledere.

Deltagelse i lederudviklingsprogrammet

kræver udover engagement

fra den enkelte deltager opbakning

fra dennes ledere, idet programmet

Ledelsesprogram for danske Mejerier

Hvorfor: Mejeribranchen er under forandring, nye værktøjer og modeller

må i spil for at møde udviklingsbehov og potentiale.

Målgruppe: Mellemledere og arbejdsledere med personaleansvar.

Udbytte: Forståelse af hvad der forventes af dig som leder

Værktøjer til at bruge egne styrker og håndtere egne svagheder

Styr på dit årshjul og dit bidrag til virksomhedens strategi

Indhold i lederens værktøjskasse

Netværk

Personlig udvikling

Praktisk træning med øvelser og inddragelse

Opbygning: Kick-off møde med deltagere + deres ledere og derefter 3

moduler á 3 dage med forberedelse mellem hvert modul.

Modul 1: Personlig ledelse (Comwell Kolding)

Modul 2: Ledelse af afdeling (Comwell Rebild Bakker)

Modul 3: Ledelse af forandringer (Comwell Kellers Park, Vejle

Fjord)

Pris: 9.000,- kr./modul

5.400,- kr./modul med VEU-godtgørelse

Tilmelding: Tilmelding til Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/Jørgen

Maltha Rasmussen, tlf. 33 36 40 00 eller jmr@mejerierne.dk

Dato: Når der er 16 tilmeldte/interesserede oprettes et hold, og

datoer fastlægges. Endelig tilmelding herefter.

forudsætter en tæt dialog i forbindelse

med hjemmeopgaver, som skal

laves imellem programmets tre moduler,

samt den fastholdelse og videreudvikling

som skal følge, når lederprogrammet

er afviklet.

MUU har nu fået muligheden for

at tilbyde ledere uden for Arla Foods

et lederudviklingsprogram, som tager

udgangspunkt i ALP, men som i

en revideret form tager afsæt i, at deltagerne

kommer fra forskellige virksomheder

inden for branchen og dermed

kan have nytte af en fælles faglig

og driftsmæssig referenceramme, ligesom

der vil være muligheder for

etablering af et stærkt og relevant

netværk. MUU håber, at mejerierne

tager godt imod dette nye udviklingsinitiativ

og prioriterer lederuddannelsen

som et vigtigt indsatsområde

på vejen mod resultater og

stærke virksomheder.

MUUs mål er at se rigtigt mange af

branchens mellemledere som deltagere

på den første runde af Ledelsesprogram

for danske Mejerier.

Interesserede/potentielle deltagere

skal tilmelde sig hos MUU v. Jørgen

Maltha Rasmussen. Når der - forhåbentlig

i løbet af kort tid - er minimum

16 deltagere, vil et forløb med

de tre moduler blive planlagt og datoer

fastsat. Derefter skal der gives

endeligt tilsagn om deltagelse. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 7


Lederudviklingsprogram

sikrer fælles strategi

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

Lederprogrammet - i daglig tale ALP

(Arla Leadership Programme) udbydes

med det formål at sikre en fornuftig

implementering af Arlas nyeste ledelsesværktøjer

og samtidig uddanne

ledere til at realisere koncernens

vækststrategi for de kommende år.

- På baggrund af et i stigende grad

hastigt skiftende marked og ikke

mindst svære kår for vores ejere/

mælkeleverandører har vi en stærk

strategi, som indeholder såvel en

fortløbende omkostningsbevidsthed

og øget effektivisering samt et fokus

på vækstpotentiale. Strategien afhænger

af dygtig ledelse. Vi ser det derfor

som en vigtigt forretningsmæssig investering

at klæde vores ledere på til

at være bindeled mellem strategi og

den enkelte afdeling/medarbejders

præstationer, forklarer HR koncerndirektør

Ola Arvidsson om Arlas lederudviklingsprogram.

Han mener også, at det er vigtigt,

at Arla formår at videreformidle,

hvad der forventes af en dygtig leder

og samtidig sørge for, at medarbejderne

har de rette værktøjer til at efterleve

disse krav.

En hel proces

Opbygningen af ALP er en blanding

af teori og praksis, der sigter på sammenhæng

og forankring i dagligda-

Med et nyudviklet lederprogram er Arla i gang med at

gennemføre en generel opkvalificering af organisationens

middel managers og first line leaders i Danmark og

Sverige. Programmet er udviklet med fokus på koncernens

ledelsesstrategier og visioner, og skal blandt andet skabe

konsensus i forhold til arbejdet med disse i hverdagen.

gen. Derfor involveres ikke bare den

enkelte leder, men også medarbejdere

og overordnede, som deltageren

har reference til.

- Programmet starter med et kickoff

møde, hvor både deltagerne og

deres egne ledere er med. Her får de

sammen til opgave at have en dialog

om deltagerens stærke og svage

sider som leder i forhold til en stillingsbeskrivelse.

Samtidig har hvert

hold en sponsor fra et overordnet lederniveau,

som perspektiverer ind-

holdet ved hver af de 3 moduler, som

programmet består af, siger Ola Arvidsson.

Jesper Thomsen, mejerichef for

Birkum Ost, har en deltager på første

hold, og er enig med Ola Arvidsson

i, at den model er vejen til succes for

programmet.

- Det, at jeg er involveret i uddannelsen,

er med til at skabe en hel proces,

hvor jeg, i samarbejde med mine

ledere, får løst nogle konkrete udfordringer

i virksomheden. Samtidig

Jesper Thomsen, mejerichef for Birkum

Ost, har en deltager på første ALP hold.

Arla Foods HR koncerndirektør

Ola Arvidsson.

8 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


er opbygningen af programmet med

til at sikre sammenhæng i forhold til

hele koncernen og garanterer, at vi

trækker i samme retning, siger han.

Én fælles kultur

Lige nøjagtig den tværfaglige synergi

er et af hovedformålene med ALP og

er et af de områder, som HR gruppen

har arbejdet meget koncentreret

med i forhold til udviklingen af programmet.

- Vi ønsker at fremme én fælles

kultur, hvor lederen skal kende den

overordnede strategi, vision, mission

og værdierne, hvorved den enkelte

leder får en større beslutningskraft,

forklarer Ola Arvidsson og fortsætter:

- Samtidig har vi i Arla en fælles definition

af, hvad god ledelse er samt

fælles processer, modeller og værktøjer,

som giver os mulighed for at

snakke samme sprog på tværs af koncernen.

Som terminalchef for Slagelse Mejericenter

er Helle Jürgensen i gang

med ALP, og hun er sikker på, at uddannelsen

vil trække mange tværfaglige

tråde i hele koncernen.

- Holdene er sammensat med en

god blanding af drifts- og produktionsledere,

og efter første modul er

det allerede tydeligt, at der skabes

gode netværk. Jeg oplever også, at vi

NR. 11

Om Arla Leadership Programme

ALP er et internt lederudviklingsprogram, der via tre moduler skal sikre


mellemlederne i koncernen en stærkere ledelsesprofil og en større forståelse

af Arlas strategi, vision, mission og værdier.

ALP gennemføres i samarbejde med deltagerens nærmeste leder og


inddrager hele organisationen i undervisningsforløbet.

ALP udbydes til Middle Managers og First Line Leaders.


ALP afholdes i AMU regi, hvor deltagerne kan søge om VEU-godtgø-


relse.

tidligt i forløbet får en god fælles forståelse

for, hvad ledelsesmatricen indeholder.

Teori i praksis

Til daglig fungerer Helle Jürgensen,

via sin stilling som terminalchef,

som middle manager, og har ansvaret

for 4 arbejdsledere og yderligere 130

medarbejdere, der refererer til dem.

Det betyder, at hun er vant til at arbejde

med forskellighed i sin ledelse

og kan se mange fordele ved, at programmet

er en sammensat platform,

hvor teorien udvikles til noget praksisnært.

- Udgangspunktet er de værktøjer,

Arla allerede har, men via ALPen

kommer de ud af skuffen og bliver

pludselig implementerede i hverdagen.

Jeg er en type, der helst skal arbejde

praktisk med tingene, før jeg

for alvor tager dem ind, og her er programmet

rigtig godt. Der er et fornuftigt

tempo, og ledelsesteorier serveres

i en form, så vi kan få dem i hænderne

og relatere dem til vores dagligdag.

Vigtigt segment

Med ALP fortsætter Arla en tidligere

strategi omkring medarbejderudvikling

oppefra. Et forløb der startede

med lederuddannelsen ”Ulysses”

målrettet topledelsen, og nu fortsætter,

først med middle managers og

derefter first line leaders.

MÆLKERITIDENDE 2010 9


- Man kan sige, at vi vasker trapperne

oppefra, og nu er det så blevet

mit trin. Når jeg så er færdig med

ALP, kan jeg sende mine arbejdsledere

af sted. Det er en god model, der

sikrer, at man har opbakning fra chefen,

og at man er i stand til at opnå

optimal sparring med de nærmeste

kollegaer, konkluderer Helle Jürgensen.

Det er da heller ikke et tilfælde, at

Arla netop nu satser på de to ledersegmenter,

og har målrettet programmet

derefter.

- Netop dette segment har en betydningsfuld

rolle som bindeleddet

mellem de overordnede linjer i Arla

såvel som til den enkelte medarbejders/afdelings

arbejdsindsats. De

skal i høj grad træffe afgørende beslutninger

og sætte deres medarbejdere

i stand til at træffe gode beslutninger

i overensstemmelse med vores

strategi, værdi og kultur. Denne ledergruppe

har en afgørende ledelsesudfordring

i at løse opgaver og præstere

gennem andre, og det er nøglen

til koncernens succes, at de lykkes

med god ledelse, konstaterer Ola Arvidsson.

Også mejerichefen fra Birkum

Ost kan se de indlysende fordele

ved at præsentere et internt program

for denne målgruppe.

- Jeg har nogle kanondygtige ledere,

der får lov til at udvikle sig og

får plads til personlig udfoldelse. Derfor

kan det til tider være udfordrende

at integrere beslutninger i virksomheden,

som er truffet på højere niveau.

Helle Jürgensen, terminalchef

for Slagelse Mejericenter

er i gang med ALP.

Mange beslutninger tages jo med

baggrund i større sammenhænge og

ved at fokusere på mellemlederne, får

man dygtige ledere med en forståelse

for, hvad Arla står for og arbejder hen

imod. Denne forståelse kan igennem

mellemlederne, der jo har den primære

medarbejderkontakt, videreformidles

til resten af organisationen,

siger Jesper Thomsen.

Tror på succesen

På de tre moduler, der tilsammen udgør

ledelsesprogrammet, arbejdes

der med målnedbrydning fra strategi

til den enkelte afdelings betydningsfulde

bidrag til helheden, indsigt

i egen personlighed i lederrollen,

udvikling og motivationsledelse samt

forandringsledelse. Imellem modulerne

skal deltagerne løse udviklingsopgaver

og via møder med egen leder

fastholde fokus og forankring.

- Med denne struktur mener vi, at

vi kan udvikle tværfagligt og ved at

inddrage lederens afdeling undervejs,

sikrer vi en konstruktiv feedback at

arbejde videre med, siger HR direktøren

og fortsætter: - Vi vil gerne fastholde

og forbedre en stærk præstationskultur,

hvor feedback spiller en

stor rolle i forhold til optimering af

vores præstationer og adfærd.

Arlas ledelsesudviklingsprogram afholdes

i AMU regi og varetages af

People & performance i Danmark,

samt Svenska Konsulthuset i Sverige,

der arbejder med udvikling af uddannelsesprogrammer.

Det grundige forarbejde, samarbejdet

på tværs af forretningsområder

og sparring med konsulenterne

er nogle af grundende til, at forventningerne

til ALP internt i koncernen

er høje.

- I HR gruppen forventer vi, at lederprogrammet

som investering kan

måles på såvel bundlinje som på positive

trivselsundersøgelser. Vi bruger

dette program sammen med flere

andre initiativer til at styrke en kultur,

hvor det er naturligt, at lederes

præstationer er på dagsordenen. Ledere

har både en ret og pligt til at udvikle

sig selv i lederrollen med henblik

på at udvikle såvel forretning

som medarbejdere, og med ALP hjælper

vi dem godt på vej, mener Ola Arvidsson,

og Helle Jürgensen supplerer:

- Jeg tror på, at det her bliver en

succes. Jeg kan ikke umiddelbart se

nogen ulemper ved ALP. Jeg udvikler

mig i lederrollen, og jeg gør det i samarbejde

med resten af organisationen

samtidig med, at hele mellemledersegmentet

styrkes til at arbejde målrettet

efter de samme strategier. Jeg

er først lige startet, men jeg kan kun

sige til de hold, der kommer efter mig

– glæd jer. ■

10 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


Ved du bedst?

Ved du, hvad der bliver en succes, når din virksomhed

udvikler nye produkter?

Kender du brugernes behov, deres hverdag og meninger?

Inddrager du altid samarbejdspartnere, kunder og

leverandører i udviklingsprocessen?

Hvis du kan svare ja til de tre spørgsmål,

er der ingen grund til at læse videre.

Siger du derimod nej – eller hvis

du tøver – så er det en god mulighed

for dig at blive Food Architect.

- På Food Architect uddannelsen

vender vi verden på hovedet og river

jer ud hverdagen og de trygge rammer

for at få et nyt syn på fødevarer

og madkultur. Det gør vi blandt andet

ved at tage ud og observere forbrugernes

vaner og adfærdsmønstre, siger

programansvarlig Thit Juul Madsen.

Er det nu nødvendigt at forlade

skrivebordet derhjemme?

Ja, mener blandt andre Nelly Riggelsen,

der i januar 2010 blev færdig

som Food Architect.

- Det er en stokkonservativ branche.

Alle løber i hælene på hinanden

og tager til de samme messer. Sker

der endelig en udvikling, er det bare

en videreudvikling af et allerede eksisterende

produkt, siger Nelly Riggel-

NR. 11

sen, der er administrations- og marketingchef

i mejeriet Naturmælk.

Poul Gorell er konceptudvikler i

virksomheden Oscar A/S, der producerer

supper, saucer og bouilloner.

Han var vant til at arbejde meget

selvstændigt og kørte sine egne projekter,

før han begyndte på Food Architect

uddannelsen. I dag involverer

han flere personer – og det har vist

sig at skabe en gevinst.

- For nylig skulle jeg lave oplæg for

en stor kunde, der sælger mejeriprodukter.

Opgaven var at komme med

inspiration til, hvordan de kunne

smagssætte deres produkter. Jeg tog

fat i otte af mine kolleger og satte

dem sammen i et lokale i to timer. Vi

brainstormede og endte med at have

200 ideer, som blev kogt ned til 25.

Det resultat var jeg ikke kommet til,

hvis jeg ikke havde været på Food

Architect uddannelsen. Så havde

jeg gjort, som jeg plejer og ikke fået

brudt de gamle vaner, konstaterer

Poul Gorell og fortsætter:

- Jeg har helt klart ændret adfærd i

min hverdag. Jeg har fået nogle redskaber

til at generere ideer, og jeg har

fået en bedre forretningsforståelse,

end jeg havde før.

Food Architect uddannelsen

deltager virksomheder både enkeltvis

og i værdikædehold. Det betyder,

at for eksempel producenter, distributører

og indkøbere tager på kursus

sammen og lærer nye metoder til innovation.

Vil du være med til at skubbe til vanerne

og skabe revolution i fødevarebranchen,

så har du chancen på Food

Architect uddannelsen.

Vi glæder os til at se dig. ■

Fakta:

Radikal innovation er formålet med Food

Architect uddannelsen, der henvender

sig til personer, som arbejder med fødevarer

og bespisning.

Food Architect uddannelsen kombinerer

forskellige fagdiscipliner som etnografi,

designprocesser, marketing, forretningsudvikling,

samfundsvidenskab og

sociologi.

Uddannelsen er praktisk orienteret, da

de fleste lærer bedst ved at prøve tingene

selv.

Deltagerne skal lære at konceptudvikle

via brugerdreven innovation. Det første

hold fødevarearkitekter valgte at udvikle

koncepter inden for sund fast food, sæsonmad,

optimal information om sunde

fødevarer og sunde måltidsløsninger.

Der er i alt fem moduler over et halvt år,

som foregår i henholdsvis Odense, Vejle,

Kolding og Istanbul.

Uddannelsen koster 24.000 kroner eksklusiv

rejser og ophold og bygger på

principperne bag 180° Academy om

brugerdreven innovation.

Initiativtagerne er blandt andre Rynkeby,

Easy Food, Naturmælk samt 180°

Academy, IBA International Business

Academy, Vejle Handelsskole, Syddansk

Universitet, Syddansk Erhvervsskole og

Lillebælt Erhvervsakademi.

Uddannelsen er støttet af Trekantsområdets

Innovationsforum og Den Europæiske

Fond for Regionaludvikling.

Næste holdopstart januar 2011.

www.foodarchitect.dk

Kontakt:

Programansvarlig

Thit Juhl Madsen

Programchef for

bæredygtighed

tjma@ibc.dk

m: +45 25284215

MÆLKERITIDENDE 2010 11


Coaching som

ledelsesværktøj

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

Efter en kortere periode i mejeribranchen

startede Steen Skærbæk i 1995

i en stilling som produktionsleder på

Malaco. En stilling der skulle vise sig

at få stor betydning for hans ledelsesmæssige

udvikling og hans fremtidige

karriere.

- Det var allerede imens, at jeg

var på Malaco, at jeg fik anbefalet at

bruge Lars Rohde fra Innergy Factory

som inspirator på et teamudviklingsforløb.

Umiddelbart lå ideen

om at inddrage en coach ikke lige for,

men de resultater, vi opnåede i forlængelse

af samarbejdet med Lars,

var ikke til at tage fejl af. Så man kan

sige, at vores samarbejde begyndte i

2003 og har fungeret tilfredsstillende

lige siden, fortæller Steen Skærbæk,

der i dag er ansat som senior manager

hos Novozymes i Kalundborg.

Fokus på en stadig større grad af selverkendelse og

kompetenceudvikling hos den enkelte leder har i en årrække

præget udviklingen på ledelsesområdet. For mejeriingeniør

og senior manager hos Novozymes, Steen Skærbæk, har det

derfor været naturligt at bruge coaching som en styrkende

faktor i forhold til udviklingen af lederkompetencer.

Det var nu heller ikke en ”hr. hvem

som helst”, der samlede trådende for

Steen Skærbæks team dengang på

Malaco. Lars Rohde har ud over en

uddannelse som coach adskillige års

erfaring fra leder- og direktørstillinger

i det private erhvervsliv. Innergy

Factory startede han i 2002, for at arbejde

mere fokuseret med udvikling

og coaching af mennesker.

- Jeg mener, at det vigtigste, man

kan hjælpe andre mennesker til at

opnå, er energi og passion for det de

beskæftiger sig med. Ildsjæle kommer

altid igennem, uanset hvilke udfordringer

de bliver stillet overfor.

Steen er bestemt en ildsjæl, og det

forløb vi har været igennem, har efterhånden

gjort os til samarbejdspartnere,

lyder det fra Lars Rohde,

og Steen Skærbæk supplerer: - Nu

hvor jeg har kendt Lars i en del år, er

det klart, at jeg er fuldstændig tryg

ved ham som person, men også ved

de kompetencer han har, og de metoder

han benytter, når jeg trænger

til et spark. Vores kemi har fra starten

været god, og derfor tror jeg også,

at coaching for mig har været et helt

fantastisk redskab i forhold til at udvikle

min ledelsesstil og mine relationer

til medarbejderne.

Coaching som vendepunkt

Som en relativ ung leder, i midten

af tyverne, blev Steen Skærbæk kastet

ud i ledelsesopgaverne uden den

store erfaring som ballast. Naturligt

nok bevirkede det, at dagligdagen let

blev præget af konflikter, og derfor

blev mødet med Lars Rohde også lidt

af et vendepunkt.

Lars Rohde om coaching som ledelsesudvikling:

For at få det fulde udbytte er det nødvendigt at være

åben for forandringer og selv turde finde frem til de

ting, der skal arbejdes med.

Indimellem skal der måske skubbes til nogle områder,

hvor det gør ondt. Derfor handler det i høj grad

om tillid imellem coachen, og den person der er i

udviklingsprocessen.

Det handler om at opnå resultater med vilje.

12 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


- Det at opnå en større erkendelse

af hvorfor jeg reagerer, som jeg gør i

forskellige situationer, hjalp mig ud

af de største blinde vinkler i forhold

til medarbejderne. Jeg er ikke i besiddelse

af naturlig empati, men jeg har

til gengæld en rigtig god situationsfornemmelse.

Jeg har lært at bruge

mine styrker og at opnå indsigt i andres

reaktioner. Det at træde tilbage

og analysere situationerne både de

positive og de negative er et vigtigt

værktøj for mig som leder, konstaterer

Steen Skærbæk.

- Ja, det er en hel anden type leder,

jeg ser i Steen i dag end for syv år siden.

Dengang var han meget resultatorienteret

og med høje forventninger

til medarbejderne. I dag er Steen

en autentisk leder, der ikke er bange

for at give noget af sig selv i forhold

til hans professionelle relationer. Han

har fokus på sine styrker og svagheder

og bruger dem konstruktivt, lyder

analysen fra Lars Rohde.

- Det er klart, at jeg har rykket mig

meget i rollen som leder og som menneske,

siger Steen Skærbæk. Jeg er

selvfølgelig også blevet ældre, hvilket

jo nok eliminerer hårdheden lidt,

men det er helt klart udviklende at

have én person på sidelinjen, man

kan sparre med.

NR. 11

Mejeriingeniør og

senior manager hos

Novozymes, Steen

Skærbæk har brugt

coaching for at styrke

sine lederkompetencer.

(Foto: Mogens Schelde).

Styrket samarbejde i

virksomheden

De positive oplevelser med coaching,

som Steen Skærbæk har haft, har han

valgt også at give videre til medarbejderne

og inddrager derfor jævnligt

Lars Rohde i teamudvikling og personaledage.

- Jeg kan jo ikke fungere objektivt

i forhold til personalet, og derfor

virker det rigtigt at involvere en person,

der kommer udefra. Her oplever

jeg ofte, at Lars’ tilstedeværelse

og målrettede spørgsmål er med til at

løsne op for problemerne og samtidig

styrke samarbejdet, fortæller Steen

Skærbæk. Der også har set, hvordan

coaching har hjulpet de enkelte medarbejdere

til at opnå en større arbejdsglæde

og en større forståelse for

en virksomhedsstruktur, der konstant

er i udvikling for at modstå presset på

det internationale marked.

- Det er vigtigt for mig, at alle medarbejdere

har lyst til at byde ind på

opgaverne og kan se vigtigheden i at

modtage feedback. Det har været, og

er til dels stadigvæk, en udfordrende

proces at nå dertil. I den sammenhæng

har coaching helt klart bidraget

til, at det er engagement og begejstring,

der er drivet i hverdagen for

både mig og de medarbejdere, jeg er

leder for, slutter Steen Skærbæk. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 13


Selvstudiemodellen

Med næsen i bøgerne

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

Selvstudier

Med en baggrund som produktionsingeniør

og HD i regnskab har centerchef

fra Arla Foods Christiansfeld

Mejericenter, Frank Lindenberg et

solidt afsæt for ledelsesarbejdet, men

den løbende kompetenceudvikling

varetager han selv.

Hvordan har du udviklet dine lederkompetencer?

I forhold til min uddannelsesmæssige

baggrund så virkede de kvalifikationer

fint for mig i starten af min karriere.

På et tidspunkt nåede jeg dog

til en slags vakuum, hvor jeg gerne

ville udbygge med mere konkret viden

omkring ledelse. Det har jeg så

gjort på to måder - jeg har søgt sparring

hos topledere i mit personlige

netværk, og har derigennem fået gode

For centerchef Frank Lindenberg er

det arbejdet med mennesker og deres

udviklingspotentiale, der tiltaler ham

som leder. Han har i en årrække udviklet

sine lederkompetencer via selvstudie.

Ledelsesudvikling behøver ikke nødvendigvis handle om

færdigtilrettelagte uddannelsesforløb eller eksamensbeviser.

Selv komplicerede ledelsesbegreber og teorier kan indlæres

ved selvstudie.

råd, konkrete metoder og ikke mindst

henvisninger til relevant litteratur.

Hvordan har den strategi så fungeret?

Fantastisk godt. Ledelse handler jo

også om personlig udvikling, og derfor

er det vigtigt at få de rigtige teoretiske

værktøjer på de rigtige tidspunkter

og i de rigtige doser. Det er

en konstant proces at erkende, at

man kan være bedre, end det stadie

man er på nu. Hvis man ikke er i

stand til at omsætte den tillærte teori

til praksis, så er metodikken værdiløs.

Ved at bruge selvstudiemodellen

har jeg styrket mine kompetencer, så

de specifikt har matchet de problemstillinger

eller udfordringer, jeg har

stået overfor i virksomheden.

Fascinationens faldgruppe

Hvilke muligheder ser du i ”selvstudiemodellen”?

En af de ting, det er meget vigtigt for

mig at slå fast i forhold til ledelsesteorier,

er, at de først er brugbare, når

de skaber merværdi i virksomheden.

Når det er sagt, så tror jeg, at mange

ledere kan have glæde af at dygtiggøre

sig ved at udvælge relevante

informationskilder og bruge dem

konstruktivt i forhold til aktuelle problemstillinger.

Hvad med ulemperne?

At arbejde ud fra en selvstudiemodel

kræver, at man er enormt god til at

omsætte teori til praksis, og samtidig

kan gennemskue om det er den rigtige

metode for organisationen. Man

skal ikke bare skifte spor for at gøre

det. Det er en åbenlys faldgruppe, at

man nemt kan blive så fascineret af

en forfatters hypotese, at man gennemtvinger

en strukturændring udelukkende

på den baggrund.

Menneskelige relationer

Arbejder du ud fra bestemte ledelsesteorier?

Det må blive et stort rungende JA,

som svar på det spørgsmål.

Jeg er stor fortaler for situationsbestemt

ledelse. Simpelthen at være leder

med udgangspunkt i den aktuelle

situation. Folk på alle niveauer skal

have lov til at udvikle sig i virksomheden,

og jeg skal fungere som en faglig

platform. Jeg sætter stor pris på, at

arbejde med mennesker og være med

til at udvikle deres potentiale, hvilket

kun kan lade sig gøre i en udviklingsorienteret

virksomhed. Dikteret

ledelse dræber alt initiativ og skaber

hurtigt store udfordringer for lederen

selv.

Hvilke fordele opnår du ved at arbejde

bevidst med situationsbestemt

ledelse?

Det gør mig til en fleksibel og nysgerrig

leder, og jeg mener, at det giver

fleksible og nysgerrige medarbejdere.

Nogle situationer kræver et afsæt i

en konkret metodik, og andre gange

handler det lige så meget om min intuition

i relation til organisationen eller

medarbejderne.

Det er meget vigtigt at huske på, at

ledelse i bund og grund handler om

mennesker og menneskelige relationer.


14 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


NR. 11

Vilje - Ærlighed - Respekt

Kommunikation

som ledelsesværktøj

- Innergy Factory

Coaching, ledelse, salg, kommunikation, teamtræning og råd givning er

grundelementerne hos Innergy Factory - Fabrikken for Indre Energi.

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

Lars Rohde, der ejer og driver

Innergy Factory har årelang erfaring

fra erhvervslivet. Blandt

andet fra stillinger som adm. direktør,

salgschef, projektleder

og divisionschef i nogle af tidens

største organisationer. Det er

erfaringerne fra disse stillinger,

han arbejder ud fra, når der skal

udvikles inden for områderne:

• Ledelses sparring og coaching

• Salgsuddannelse og salgscoaching

• Team konflikt- og problemløsning

• Team og samarbejde

• Personlig effektivitet

Hans ind levelsesevne

betyder, at vi

sammen kan skabe

resultater med udgangspunkt

i vores

situation her og nu

(Flemming Herman, Orbicon)

Jo mere du bruger

af dig selv - jo

mere energi og

gennem slags kraft

får du.

(Lars Rohde - inde haver af

Inner gy Fac tory

Hos Innergy

Factory arbejdes der i tre

faser

At samarbejde med Innergy Factory

sikrer udvikling på de områder, der

er relevante for den enkelte, for gruppen

eller for hele organisationen.

En professionel tilgang til hver enkelt

opgave er med til at give en helstøbt

oplevelse, hvor Lars Rohde er

med hele vejen og arbejder i tre faser

- fra opstart til implementering.

1. Analyse - Hvor står I nu, og hvor

vil I gerne hen?

2. Uddannelse - Innergy Factory

tilfører ny viden, indsigt og giver

jer værktøjerne til at opnå

den ønskede udvikling.

Vektor

Tekst

Innergy

Lars rohde

F A C T O R Y

direktør | CoaCh

Bygaden 51 e | t 70 20 04 59 | innergy.nu

4040 JyLLinge | m 23 63 24 40 | rohde@ingy.dk

Toptekst

Web

3. Implementering - Sådan bruges

det indlærte i det daglige

miljø. Her er coachen med

i marken - der hvor der ledes,

samarbejdes, sælges eller

kommunikeres.

Det gør nogle

gange ondt – men

han holder fast til

målet nås, og det

er det, der tæller...

(Steen Skærbæk, Novozymes)

www.innergyfactory.dk

MÆLKERITIDENDE 2010 15


Nye perspektiver

på leder rollen som

strategisk leder

Styrket konkurrencekraft gennem helhedsorienteret ledelses-

og virksomhedsudvikling. CfL Center for Ledelse har i en

årrække flyttet grænserne for ledelsesudvikling, og har

med udviklingsprogrammet ”Strategisk Lederskab” skabt

bæredygtige resultater i en lang række af virksomheder.

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

CfL Center for Ledelse udvikler exceptionelle

ledere og organisationer,

så de indfrier deres potentiale. Via

rådgivning, uddannelse og netværk

sætter CfL ledelse øverst på dagsordenen.

CfL er en unik samarbejdspartner

og et inspirerende mødested,

hvor Danmarks mest fremsynede ledere

udveksler erfaringer, debatterer

og lærer.

- Vi er en aktiv partner, når det

handler om personlig og ledelsesmæssig

udvikling. Det er klart, at effektiv

ledelse handler om mange forskellige

parametre, der skal spille

sammen, og her er vi i stand til at

samle trådende, når det handler om

at effektuere en fælles strategi i virksomheden,

forklarer Charlotte Pontoppidan

Vest, der er programchef hos

CfL Center for Ledelse, og blandt andet

visiterer deltagere til lederudviklingsprogrammet

”Strategisk Lederskab”.

Et udfordrende program der

henvender sig til den erfarne og ambitiøse

leder, som ønsker at arbejde

med sine strategiske lederkompetencer

og blive inspireret til at opnå nye

perspektiver på lederrollen.

Konkrete resultater i

virksomheden

”Strategisk Lederskab” fokuserer på

forandringsledelse og strategiimplementering,

hvor strategiske mål omsættes

til konkrete resultater i virksomheden.

- Strategisk Lederskab er et udviklingsprogram,

der til forskel fra f.eks.

en MBA eller en HD arbejder med

en anderledes opbygning af læringsmodellen

og med individuelt tilpassede

målsætninger, fortæller Charlotte

Pontoppidan Vest, og fortsætter:

- Vi tager altid afsæt i de konkrete udfordringer

den enkelte leder har, set

i tæt sammenhæng med de forretningsmæssige

mål, virksomheden/

organisationen står overfor at skulle

realisere.

Netværksmuligheder

En af grundende til lederudviklingsprogrammets

store succes er, ifølge

Charlotte Pontoppidan Vest, netop

den individuelle tilrettelægning kombineret

med de netværksmuligheder,

forløbet giver.

- Ofte når erfarne ledere et punkt,

hvor det kan være svært at finde relevante

udviklingsmuligheder og få

den nødvendige feedback, men hos

os arbejder vi med ledelsesudvikling

på alle niveauer, og med programmet

”Strategisk Lederskab” rammer vi

netop denne målgruppe. Derudover

sikrer visiteringen til programmet,

at holdende sammensættes, så deltagerne

er på samme ledelsesniveau,

men fra mange forskellige brancher,

og derfor tilfører netværket et nyt

perspektiv.

Fakta om Strategisk

Lederskab:

Helhedsorienteret lederudviklingsprogram

for den erfarne leder.

Køres en gang om året over i

alt 14 dage:

Introdag 10/9 2010

Modul 1: 27/9-30/9 2010

Modul 2: 1/11-4/11 2010

Modul 3: 13/12-16/12 2010

Opfølgningsdag: Februar 2011

Pris: Medlemmer af CfL kr.

84.000, Ikke-medlemmer: kr.

92.000. Priserne er 2010 priser

og inkl. ophold, materialer og forplejning

men ekskl. moms.

Kontakt programchef Charlotte

Pontoppidan Vest på 33 48 88

16/cve@cfl.dk for en dialog om,

hvorvidt Strategisk Lederskab er

det rigtige valg for dig i din udvikling.

Se mere på www.cfl.dk/stl

Professionelle rammer

I forløbet arbejdes der overordnet set

med at udvikle lederen i rollen som

strategisk leder. Fælles for deltagerne

er, at de er erfarne ledere og en del af

en ledergruppe, der har ansvaret for

at føre strategier ud i livet, herunder

arbejder vi med strategisk lederskab,

forretningsudvikling, netværk med

erfarne ledere fra forskellige brancher,

udvikling af lederrollen, forandringsledelse

og kommunikation, og

ikke mindst arbejder vi med konkrete

udfordringer fra lederens hverdag.

En af de tidligere deltagere, director

Hanne Benn Thomsen fra Chr.

Hansen oplever ”Strategisk Lederskab”

som et professionelt program,

der har skabt gode resultater.

- Jeg har været meget tilfreds med

Strategisk Lederskab, hvor jeg har fået

rigtig mange brugbare værktøjer, der

kunne implementeres i min dagligdag.

Jeg oplevede ikke kriser undervejs

i forløbet, og alt var kørt professionelt

ad et spor, hvor der altid var en

vej tilbage. At både HR-afdelingen og

jeg fik lejlighed til at træffe CfL’s programchef

inden valget af udviklingsprogram,

var med til at sikre det helt

rigtige forløb for mig. Jeg har virkelig

lært noget undervejs, og det har givet

nogle helt konkrete resultater i forhold

til min ledelsesfunktion. ■

16 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


International

Dairy Books i nye rammer

Af Anne-Sofi Christiansen

Engelske fagbøger

Bøgerne i webshoppen er på engelsk,

og en stor del af afsætningen er international,

idet bøgerne leveres til

mange lande rundt omkring i verden.

Her i Danmark er der naturligvis

også en vis efterspørgsel efter bøgerne,

men en øget eksponering og

dermed et større kendskab til boghandlen

vil formentlig kunne øge omsætningen,

og det er derfor med stor

glæde og forventning, at vi her i Mælkeritidende

kan annoncere International

Dairy Books, og senere på året

vil gøre det samme internationalt,

NR. 11

Mejeriforeningen har pr. 1/5 2010 overdraget webshoppen

International Dairy Books til Foreningen af mejeriledere og

funktionærer. Bogsalget vil blive drevet via Mælkeritidende

og Mælkeritidendes hjemmeside, som på en nyetableret

webshopportal vil stå for salg og distribution af et udvalg af

mejerifaglige bøger.

hvor Danish Dairy & Food Industry

… wordwide vil blive basen for eksponering.

Bestil online

Rent praktisk finder man webshoppen

via www.maelkeritidende.dk,

som bliver den direkte vej til International

Dairy Books, og setup’et

bliver, at der kan bestilles og betales

med kort online, hvorefter bøgerne

ekspederes og sendes pr. post.

Bestsellere og nye på vej

Til en start vil der være de nuværende

15-20 titler på hylden, men forhåbentlig

vil der komme nye og flere

til hen ad vejen. Bøgerne er primært

Strategisk Lederskab

Vil du udfordres sammen med erfarne ledere?

www.cfl.dk/stl

inden for emnerne mejeriteknologi,

osteproduktion, pulver og spraytørring

samt hygiejne og kvalitetsstyring.

Boghandlens bestseller har indtil

nu været Tetra Paks: Dairy Processing

Handbook, 2 nd edition, som både

fås i traditionel hard back version

og som CD-rom. APV’s bøger Dairy

Technology 1 vol. 1 og 2, har i en periode

været udsolgt, men disse vil blive

genoptrykt og kan igen bestilles.

Priser og leveringsomkostninger

findes i webshoppen.

Se et udvalg af bøgerne i International

Dairy Books på bagsiden af dette

nr. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 17


Medarbejderne

er en del af løsningen

Af Lene Helweg Augustsen (DJ), Crela Kommunikation

Ny stilling nye udfordringer

Morgens Larsen startede i Nordex

Food på Nørager Mejeri som afdelingsleder,

en stilling hvor han udfyldte

rollen som leder for ”manden

på gulvet”. Efter i en årrække at have

arbejdet i denne funktion, blev han

Et internt lederudviklingsprogram var løsningen for

produktionschef, Mogens Larsen, fra Nørager Mejeri, da han

oplevede massive udfordringer i sit virke som leder.

for knap et år siden udnævnt til produktionschef.

En stilling der krævede

en helt anden type ledelse af den nyudnævnte

chef.

- Pludselig stod jeg i en situation,

hvor jeg skulle til at lede andre ledere,

og det krævede altså en helt

Mogens Larsen,

afdelingsleder på

Nørager Mejeri.

anden ledelsesstil, end jeg var vant

til. Det var meget vanskeligt for mig

at tilpasse min ledelse til den nye

gruppe medarbejdere, hvilket naturligvis

gav mig nogle massive ledelsesmæssige

udfordringer.

Den aktuelle problematik resulterede

i, at Nordex Food valgte at implementere

et internt lederudviklingsprogram

i organisation.

Øget udviklingshastighed

I samarbejde med Lars Stig Duehart

fra Duehart Management ApS, har

Niels Malling Laursen, mejeridirektør

på Nørager Mejeri, iværksat et forløbet,

der er målrettet virksomhedens

ledere. Udviklingsprogrammet er

sammensat med fokus på den enkelte

leders kompetencer og strækker sig

over seks måneder, hvor deltagerne

mødes med Lars Stig Duehart hver 3.

til 4. uge til personlig sparring.

Om programmet fortæller Niels

Malling Laursen: - Formålet er at

18 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


skabe en større forretningsmæssig

udvikling ved at øge virksomhedens

udviklingshastighed, både produktmæssigt

og økonomisk. I dette tilfælde

gøres det ved at klæde lederne

på til at kunne inddrage medarbejderne

i de daglige udfordringer. Samtidig

giver forløbet dem nogle konkrete

redskaber, så de i højere grad er

i stand til at kommunikere på kryds

og tværs af organisationen. Vores filosofi

er, at når vi inddrager medarbejderne

i løsningen af virksomhedens

daglige gøremål og problemstillinger,

så agerer de som en integreret enhed

og skaber derved synergieffekt.

På denne måde sikrer vi, at medarbejderne

bruger deres ressourcer optimalt,

hvilket i sidste ende resulterer

i, at virksomheden øger udviklingshastigheden.

Selvudvikling

For Mogens Larsen har det været en

helt speciel oplevelse at samarbejde

med Lars Stig Duehart, og han har

oplevet lederudviklingsprogrammet

som lidt af en øjenåbner i forhold til

kommunikationen med medarbejderne.

- Lars arbejder med refleksion i et

ledelsesmæssigt perspektiv. Det vil

sige, at han stiller en række spørgsmål,

der sætter tankerne i gang hos

deltagerne. Han spurgte mig blandt

andet om, hvor tit jeg har delt ros ud

til medarbejderne, fortæller Mogens

Niels Malling

Laursen,

mejeridirektør

på Nørager Mejeri.

NR. 11

Larsen og fortsætter: - Det virker måske

som et lille ubetydeligt spørgsmål,

men når man først sætter sig

ned og reflekterer over det, så løber

der tusinde tanker igennem ens hoved.

Det sætter virkelig tingene i et

nyt perspektiv. Det er vigtigt at være

bevidst i sin kommunikation med

medarbejderne og huske, at også de

små ting tæller i den store sammenhæng.

Hele forløbet har lært Mogens Larsen

at tænke på en helt ny måde og

vist ham, at han som leder ubevidst

påvirker sine medarbejdere meget

mere, end han var klar over.

- Jeg har lært at reflektere og se

indad. Jeg har fået forståelse for,

hvordan min gøren og laden påvirker

mine ansatte - både positivt og negativt.

Hvis jeg er i godt humør, spreder

det sig til medarbejderne, så vi får et

langt bedre arbejdsmiljø, og omvendt

kan mine dårlige dage smitte af på

hele afdelingen. Jeg er i den grad blevet

mere bevidst om min rolle, siger

Mogens Larsen.

Tid og ro

De individuelle seancer i programmet

er baseret på tid og ro til fordybelse

og refleksion. Dette er for at skabe

den optimale base for selvudvikling.

- Forløbet kan bedst beskrives som

afslappende men alligevel målrettet.

Lektionerne hver 3-4 uge bruges

på efterrationalisering og samtale

omkring nye mål og udfordringer.

Vi taler om, hvordan det er gået siden

sidst, og vi gennemgår cases, som

har særlig stor relevans for mig og

min situation. Det spillerum, der er

ved møderne, har gjort, at jeg er blevet

særlig god til at reflektere over

mit arbejde. Hele processen har uden

tvivl gjort mig til en bedre leder og

udviklet mit potentiale, konstaterer

Mogens Larsen, der også oplever en

positiv respons fra medarbejderne.

Involvering af medarbejdere

Et af de helt konkrete resultater Mogens

Larsen har fået med fra udviklingsprogrammet

er, at han er blevet

bedre til at uddelegere, hvilket betyder,

at han i hverdagen nu kan fokusere

på sine højprioritetsopgaver,

hvad der ikke tidligere var mulighed

for.

- Der ligger en enorm styrke i at

uddelegere opgaverne til medarbejderne.

Det frigør en masse tid for

mig og er samtidig med til at udvikle

dem. På denne måde kan de i teorien

gå ind og udføre mine opgaver, og

jeg kan varetage min chefs opgaver. I

sidste ende betyder det jo stor fleksibilitet,

at produktiviteten øges, og at

vi hurtigere når målet, konkluderer

Mogens Larsen.

For så vidt kan programmet betegnes

som en succes, og Niels Malling

Laursen er da heller ikke i tvivl om

effektiviteten af forløbet.

- Vi oplever positive ændringer hos

medarbejderne, og vi ser, hvordan

vores ledere klarer udfordringerne

med et meget større engagement. At

lederne er klædt på til opgaven med

at lede, gør en stor forskel. De bliver

meget bevidste om deres egen rolle

i organisationen. Usikkerheden er

væk, og de ved, at de kan hente sparring

hos hinanden eller hos konsulenten.

Man kan vel sige, at vi med vores

ledelsesudviklingsprogram har været

med til at fremtidssikre organisationen,

slutter Niels Malling Laursen. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 19


Mejeribrugets UddannelsesUdvalg har

fået foretaget en analyse af behovet

for medarbejderuddannelse på mindre

mejerivirksomheder. Analysen er udført

af Teknologisk Institut, og mejerierne

Nørup, Jernved, Ørbæk og Nørager har

deltaget i undersøgelsen.

(Fotos udlånt Nørup og Jernved).

Ikke kun ledere har brug for

udvikling, og selvom det er

lederudvikling, der er i fokus

i dette temanummer, er det

yderst relevant også at bringe

medarbejderudvikling på banen,

når der lige nu ligger en dugfrisk

og brancheaktuel rapport på

skrivebordet. Man kan jo lave

nok så meget lederudvikling for

at styrke virksomheden, men hvis

ikke medarbejderne også følger

med udviklingen, kan det være

skønne spildte kræfter.

Af Anne-Sofi Christiansen

Brancheanalyse

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg

(MUU) har med støtte fra Undervisningsministeriet

foretaget en analyse

med det formål at stille skarpt på

kvalifikationskravene for medarbejdere

i mejeristlignende jobfunktioner

på små og mindre mejerier. Herved

vil efteruddannelsesudvalget få et reelt

grundlag for nærmere drøftelser

af, hvilke evt. tilpasninger til kursusudbud

eller kursusform, der kan være

relevante på sådanne virksomheder.

Analysen er udført af Teknologisk Institut,

og mejerierne Nørup, Jernved,

Ørbæk og Nørager har været besøgt

og interviewet under forløbet.

Resultatet af analysen viser, at der

på kort og mellemlangt sigt ikke vil

være tale om markante ændringer i

kravene til kvalifikationer hos medarbejdere

med mejeristlignende funktioner

på de små og mindre mejerier.

De beskæftigede medarbejdere

er kendetegnet ved stor faglig bredde,

der kræver indsigt i hele produktionsprocessen.

Det er samtidig kendetegnende,

at små og mindre mejerier

generelt ikke står over for større in-

Efteruddannelse til

medarbejdere på

mindre mejerier

I en rapport bestilt af Mejeribrugets Uddannelsesudvalg og

udarbejdet af Teknologisk Institut er det kortlagt, i hvilken

udstrækning små og mindre mejeriers medarbejdere søger

og deltager i efteruddannelse, ligesom der gives nogle bud

på, hvordan der på efteruddannelsesfronten kan støttes op

omkring netop disse medarbejdere og virksomheder.

vesteringer i ny teknologi eller udvidelser,

og at den til en vis grad håndværksprægede

produktionsproces

ikke er direkte afhængig af en hurtig

og vedvarende teknologisk fornyelse

og dermed efteruddannelse inden for

ny teknologi.

Begrænsende faktorer

Med hensyn til behovet for efteruddannelse

fremgår det af rapporten, at

tre forhold er medvirkende til, at efteruddannelsesaktiviteten

er begrænset

for medarbejdere på små og mindre

mejerier:

1. De små og mindre mejerier kan

ikke undvære flere medarbejdere af

gangen, hvilket virker begrænsende

på deltagelsen.

2. Behovet for efteruddannelse er i

høj grad afhængig af, i hvilken grad

de ansatte medarbejdere involveres

i udviklingen af produkter og

processer.

3. De små og mindre mejerier vil

kunne styrkes ved, at flere medarbejdere

får tilført en grundlæggende

mejerifaglig basisviden om

produkter og produktionsprocesser.

Mulig indsats

På løsningssiden fremlægger rapporten

nogle mulige indsatser, som

kunne medvirke til, at de små og

mindre mejeriers i større grad vil deltage

i efteruddannelsesaktiviteter:

1. Bedre og målrettet (direkte mod

de små og mindre mejerier) markedsføring

af efteruddannelsesaktiviteter.

2. Afdække muligheden for at benytte

sig af fleksible kursusformer i

AMU-regi - eller måske udvikle sådanne.

3. Netværkssamarbejde mellem små

og mindre mejerier faciliteret af

MUU med det formål at benytte og

udvikle efteruddannelsestilbud, der

netop matcher de specifikke behov

og vilkår.

4. Systematisk og målrettet rådgivning

fra leverandører, som et supplement

til den traditionelle sidemandsoplæring.

MUU har drøftet indholdet af rapporten,

og særligt løsningsforslag 1 og 3

er nu genstand for videre overvejelser.


20 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


Mad som medicin

Resume

Utilstrækkeligt kostindtag kan føre

til nedsat funktionsevne og dårligere

livskvalitet hos patienter. Madens

kvalitet korrelerer positivt med kostindtag.

Der mangler dog forskning i,

hvordan madens sensoriske egenskaber

skal være for at øge indtaget hos

underernærede patienter. Projektets

formål er at etablere en model for udvikling

af funktionelle fødevarer, dvs.

appetitvækkende, energi- og proteinrige

fødevarer/retter, til underernærede

patienter. Projektet tager udgangspunkt

i patienters oplevelser

og syn på de sensoriske egenskaber

af måltider, hvilket danner baggrund

for fødevareudvikling og tilsvarende

sensoriske forsøg. Et klinisk interventionsstudie

skal måle effekten af

de udviklede fødevarer/retter på muskelfunktion

og mental funktion samt

livskvalitet hos underernærede patienter.

Baggrund

Underernæring er et udbredt problem

på hospitalet og plejesektoren,

hvoraf ca. en tredjedel af danske pa-

NR. 11

Udvikling af funktionelle fødevarer til underernærede patienter

gennem brugerdreven innovation, sensorisk videnskab og

målt effekt på patienters funktionsevne og livskvalitet

Af Janice Sorensen 1 , Michael Bom Frøst 2 ,

Lotte Holm 1 og Jens Kondrup 1

Institut for Human Ernæring 1 og Institut

for Fødevarevidenskab 2 ,

Det Biovidenskabelige Fakultet, KU-LIFE

tienter lider af underernæring eller

er i risiko for at blive underernærede.

Der er også andre personer med

mangelfuld eller uhensigtsmæssig

kost som f.eks. småtspisende ældre,

der skal tages hensyn til. Underernæring

er forbundet med større omkostninger

for samfundet på grund

af flere komplikationer, længere indlæggelsestid

og nedsat funktionsevne

samt højere dødelighed. Der har der-

for været en forhøjet politisk interesse

i indsatsen mod underernæring.

Tilstrækkeligt kostindtag udgør en

væsentlig del af behandling af underernæring

og forebyggelse heraf.

Men i praksis er opnåelse af tilstrækkeligt

kostindtag en stor udfordring.

Mange patienter har symptomer, der

nedsætter deres lyst eller evne til at

spise, f.eks. manglende appetit, tidlig

mæthed, kvalme, smagsændringer

og mundtørhed. De har også et øget

behov for kvalitetsernæring pga. deres

sygdom. Madens kvalitet korrelerer

positivt med kostindtag. 1 Men

der mangler dog forskning i, hvordan

madens sensoriske egenskaber skal

være for at øge kostindtag hos underernærede

patienter.

De få eksisterende produkter rettet

mod underernærede patienter, f.eks.

kommercielle mælkebaserede ernæringsdrikke,

degraderer kosten til en

form for medicin med mindre opmærksomhed

på patienters særlige

behov og ønsker vedrørende madens

sensoriske egenskaber. 2 Patienter op-

Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond

Projektleder: Janice Sorensen, Institut for Human Ernæring, Københavns

Universitet.

Deltagere: Institut for Human Ernæring og Institut for Fødevarevidenskab

ved Københavns Universitet, Arla Foods og Mejeribrugets ForskningsFond.

Projektperiode: Januar 2008 til december 2010.

Hovedformål: Det overordnede formål med projektet er at etablere en

model, der kan bruges til udvikling af funktionelle fødevarer, der retter sig

mod underernærede indlagte og ambulante patienter. De udviklede produkter

vil også kunne bruges til andre personer med mangelfuld/uhensigtsmæssig

kost.

MÆLKERITIDENDE 2010 21


lever også nedsat funktionsevne, som

forværres ved underernæring, og som

gør det svært at overkomme at købe

ind og tilberede mad. Det er derfor

vigtigt, især for underernærede

patienter derhjemme, at der findes

nemme færdigretter, der passer til

deres særlige ernæringsbehov og sensoriske

præferencer.

Mælkebaserede funktionelle fødevarer

er velegnet til at spille en væsentlig

rolle i denne udvikling, fordi

de allerede udgør en stor del af kosten

af underernærede patienter mht.

energi- og proteinindtag. Et tidligere

forsøg 3,4 hos underernærede patienter

viste, at ’rene’ mejeriprodukter,

dvs. mælk, milkshakes, yoghurt,

ost, is og smør, bidrog med 25 % og

30 % af patienternes hhv. energi og

proteinindtag. Desuden svarede indtag

af kommercielle mælkebaserede

ernæringsdrikke til 7 % og 10 % af

hhv. energi og proteinindtag. I disse

tal regnes ikke med de mange mejeribaserede

retter i patienternes kost

(f.eks. desserter, flødesaucebaserede

retter, legerede supper etc.). Anvendelse

af valle eller skummetmælkspulver

hos underernærede grupper

blev anbefalet som en god proteinkilde

af høj kvalitet pga. f.eks. vallens

mulige positive virkning på immunsystemet

og muskeldannelse. 5-7

Projektets formål er at etablere en

model for udvikling af funktionelle

fødevarer til underernærede patienter,

hvilket opnås gennem følgende

tre delprojekter:

Figur 1: Fotografisk registrering af

måltider før spisning hos nogle af de

hospitalsindlagte patienter, der deltog i

det kvalitative forsøg i Delprojekt 1.

Delprojekt 1: brugerdreven

innovation

Projektets første del var at identificere

de sensoriske egenskaber, der

har indflydelse på patienters kostindtag

på grundlag af patienternes egne

erfaringer. Delprojektet ville derved

frembringe hypoteser til udvikling af

funktionelle fødevarer til underernærede

patienter.

Dette blev undersøgt ved et kvalitativt

forsøg hos voksne underernærede

patienter indlagt på Rigshospitalet.

Forsøget bestod af observationer under

måltiderne på hospitalet (f.eks.

blev udviklingen i patienternes sult

og mæthedsfornemmelse og deres

spiseopførsel fulgt og måltidet før og

efter spisning blev registreret som

vist i Figur 1) samt efterfølgende interviews,

der tog udgangspunkt i patienternes

sensoriske oplevelser og

præferencer. Patienterne blev også

fulgt i to uger efter udskrivelse ved

hjælp af 3-dages kostregistrering og

et telefonisk interview. Interviews

blev nedskrevet ordret og tematisk

analyseret.

22 patienter fra forskellige medicinske

og kirurgiske afdelinger deltog

i studiet. Patienterne var ligeligt

kønsfordelt og mellem 22 og 75 år

gamle. Der blev gennemført 65 interviews

(14,4 timer) heraf 53 interviews

i forbindelse med observationer af

morgen-, frokost-, aftens- og mellemmåltider,

mens de øvrige blev gennemført

telefonisk to uger efter udskrivelse.

En række temaer og følgende tilsvarende

hypoteser blev identificeret:

• Patienter foretrak genkendelig

mad, men blev tit skuffet på grund

af ændringer i deres sensoriske

oplevelse af maden og evne til at

spise. Patienters kostindtag kunne

muligvis fremmes ved at servere

genkendelig mad, der justeres

ifølge patienternes evner og sensoriske

udfordringer. F.eks. blev

genkendelig mad som smørrebrød

valgt til frokost frem for suppe,

fordi patienterne mente, at den var

bedre og/eller sundere på trods

af, at det nogle gange var mere besværligt

og/eller ubehageligt at

spise. Dette tyder på at smørrebrød,

der opfattes som genkendelig

og fast, men som også er lettere

at spise, dvs. der ikke skal tygges så

meget og glider nemt ned, muligvis

vil kunne fremme kostindtaget.

• Tidlig sensorisk specifik mæthed

blev observeret, dvs. patienter blev

hurtigt trætte af den samme ensartede

smag i et måltid. Kostindtag

kunne derfor måske fremmes ved

at servere flere sensorisk varierede

retter i et måltid frem for en enkel

ret (f.eks. flere forskellige kanapéer

i stedet for et stort stykke smørrebrød).

• Patienter foretrak mad, der gav en

god oplevelse efter spisning, f.eks.

mad, der gav en god mæthedsfornemmelse

og/eller er læskende og

forfriskende. Fødevarer/retter, der

giver en god ”post-ingestive re-

22 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11sponse”, kunne muligvis fremme

kostindtag.

Patienters motivation for at spise

(fra nydelse til behag til overlevelse)

ændrede sig gennem sygdomsforløbet

og i forbindelse med

sygdom og/eller behandlingsrelaterede

barrierer og påvirkes af patientens

holdninger til og forståelse

for mad, ernæring og sundhed.

Motivationen påvirkede patienternes

valg af mad og drikke og dermed

deres overordnede kostindtag.

I forbindelse med udvikling af fødevarer/retter

til bestemte patientsegmentgrupper,

skal patienternes

motivation for at spise tages i betragtning

for at fremme deres kostindtag.

Hypoteserne ville danne baggrund

for et kvantitativ spørgeskemaundersøgelse

om patienters sensoriske oplevelser

og præference under måltider

samt nogle sensoriske forsøg i

Delprojekt 2.

Delprojekt 2: Sensorisk

videnskab

Formålet med dette delprojekt er at

undersøge, om fødevarer/retter, der

udvikles på baggrund af de ovennævnte

hypoteser fra Delprojekt 1,

kan fremme tilstrækkelig kostindtag

hos underernærede patienter indlagt

på hospitalet sammenlignet med tilsvarende

gængse fødevarer/retter.

Fødevarer/retter udvikles i samarbejde

med Arla Foods og Rigshospitalets

centralkøkken. De udviklede fødevarer/retter

vil blive undersøgt ved

sensoriske forsøg. De særligt udviklede

samt de tilsvarende gængse fødevarer/retter

serveres til måltiderne

i tilfældig rækkefølge på hinanden

følgende dage. Der registreres, hvor

meget energi og protein patienter

spiser i forbindelse med måltiderne.

Endvidere vil patienterne blive bedt

om at vurdere udvikling i deres appetit,

sult, kvalme, tørst og mæthedsfornemmelse.

Patienterne vil også

vurdere kvaliteten af og deres tilfredshed

med fødevarerne/retterne.

Forskel mellem opnået kostindtag

NR. 11

med de særlig udviklede og de tilsvarende

gængse fødevarer/retter sammenholdes.

Herved identificeres (forhåbentligt)

et antal færdige retter og

fødevarer, som har tilfredsstillende

sensoriske egenskaber og samtidig

dækker patienternes ernæringsbehov.

Delprojekt 3: Effekt på

patienters funktion og

livskvalitet

Den sidste del af projektet vil undersøge

effekten af de udviklede fødevarer/retter

på muskelfunktion

(håndgribestyrke) og mental funktion

(reaktionstid) samt livskvalitet

hos undernærede hospitalsindlagte

patienter i et klinisk interventionsforsøg.

I den kliniske verden er det

væsentligt at kunne vise en gavnlig

effekt af de udviklede funktionelle fødevarer

på patienter for at få anerkendelse

som en værdifuld del af ernæringsterapien

og den overordnede

behandling.

Hvad kan det bruges til?

Projektet har frembragt hypoteser,

der kan anvendes som inspiration

til brugerdreven innovativ udvikling

af funktionelle fødevarer rettet

mod underernærede patienter og andre

personer med mangelfuld eller

uhensigtsmæssig kost. Funktionelle

fødevarer til underernærede patienter

udgør et mangfoldigt og forsømt

marked med mange kommercielle

muligheder. Det danske mejeribrug

er velegnet til at være en forløber i

dette område. Projektets resultater

vil forhåbentligt kunne anvendes som

en model for fremtidlig udvikling af

funktionelle fødevarer til underernærede

patienter.

Tak til Arla Foods og Mejeribrugets

Forskningsfond for deres økonomiske

støtte.

Referencer

1: Paquet C, St-Arnaud-McKenzie D,

Kergoat M J et al. Direct and indirect

effects of everyday emotions

on food intake of elderly patients in

institutions. J Gerontol A Biol Sci

Med Sci 2003; 58: 153-158.

2: Lad H, Gott M, Gariballa S. Elderly

patients’ compliance and elderly

patients and health professional’s,

views, and attitudes towards prescribed

sip- feed supplements. J

Nutr Health Aging 2005; 9: 310-

314.

3: Sorensen JM. MAEHIP: monitoring

of nutrition therapy in hospital-admitted

patients : use of handgrip

strength, reaction time and

bioimpedance. Copenhagen: Master

thesis (supervisors. Kondrup

J., Holm-JakAobsen L.): University

of Copenhagen, Faculty of Life

Science, Department of Human

Nutrition; 2007.

4: Friis S, Ravn AM. MAEHIP: monitorering

af ernæringsterapi

hos indlagte patienter- fortsættelse

og afslutning af projektet.

København: Specialet (vejledere.

Kondrup J., Holm-Jakobsen L.):

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige

Fakultet, Institut

for Human Ernæring; 2007.

5: Hoppe C, Andersen G S, Jacobsen

S et al. The use of whey or skimmed

milk powder in fortified blended

foods for vulnerable groups. J

Nutr 2008; 138: 145S-161S.

6: Yalcin A S. Emerging therapeutic

potential of whey proteins and

peptides. Curr Pharm Des 2006;

12: 1637-1643.

7: Zimecki M, Kruzel M L. Milk-derived

proteins and peptides of potential

therapeutic and nutritive

value. J Exp Ther Oncol 2007; 6:

89-106. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 23


(Foto udlånt Chr. Hansen).

Nye mejeriingeniører anno 2009

Exopolysakkarider i

fermenterede mælkeprodukter

Af Camilla

Bjergegaard,

i samarbejde

med Fødevare -

videnskab LIFE-KU

og Chr. Hansen

Resume

Interessen for at mælkesyrebakterier

i højere grad skaber mere tekstur

og øget mundfølelse ved afgivelse

af exopolysakkarider (EPS) i fermenterede

mælkeprodukter er stor. Det

mindsker behovet for at tilsætte ekstra

omkostningsfuldt protein eller andre

tilsætningsstoffer. Formålet med

specialet var derfor at undersøge udvalgte

mælkesyrebakteriers afgivelse

af EPS under fermentering af mælk

ved forskellig temperatur, pH og sukrose

koncentration.

Sekretionen af EPS blev undersøgt,

især sekretionen af Homoexopolysakkarid

(HoPS) blev undersøgt, da de af

nogle organismer produceres i betydeligt

større mængder i forhold til heteroexopolysakkarider

(HePS). Dog

er de afhængige af tilstedeværelsen af

sukrose.

Thesis title: Production of Exopolysaccharides from Selected

Lactic Acid Bacteria - Effect of Temperature and pH.

Traditionelle mælkesyrebakterier,

der anvendes i fermenterede mælkeprodukter,

er ikke fundet i stand til at

afgive HoPS, hvorfor forskellige mælkesyrebakterier

af Lactobacillus sakei

stammen, der oftest anvendes til

fermentering af pølser, blev udvalgt

efter deres evne til at afgive af EPS.

Lb. Sakei stammerne var ikke konkurrencedygtige

i mælk som medie

og blev derfor inokuleret i samspil

med den traditionelle yoghurtkultur

Streptococcus thermophilus. Indflydelsen

af temperatur, pH og tilsat sukrose

koncentration blev undersøgt

og syrningskurve, rheologi, ropiness

og monosakkaridsammensætningen

blev analyseret. Yderligere blev sekretionen

af EPS undersøgt i MRS medie

for de enkelte stammer, og monosakkaridsammensætningen

analyseret.

Konklusion

Det var ikke muligt at producere yoghurt

af Lb sakei i samspil med St.

thermophilus på grund af de to stammers

forskellige vækstbetingelser. De

undersøgte Lb. Sakei stammer havde

betydeligt større sekretion af EPS ved

den højest tilsatte sukrose koncentration

(15%). Det kunne fx skyldes,

at der var mere substrat tilstede, eller

øget stress på bakterien grundet sænket

vandaktivitet. De undersøgte monosakkaridsammensætninger

påviste

ingen HoPS. Lav temperatur (25°C)

og lav pH (5.15) synes at fremprovokere

EPS sekretion, men yderligere

undersøgelser af stressfaktorers indflydelse

kræves for at fastlægge denne

teori.

• Vejledere: Lektor Richard Ipsen

og lektor Niels Arneborg KU-Life,

Department Manager Niels Bang

Jensen Chr. Hansen og PhD studerende

Silja Kej Diemer, Chr.

Hansen/KU-Life.

• Censor Søren Lillevang, Arla-Foods

a.m.b.a.

• Specialet blev forsvaret den 19. november

2009. ■

Nye Mejeriingeniører

2009

I 2009 dimitterede ni nye

mejeri ingeniører, som i løbet

af 2010 kort fortæller om deres

specialer her i bladet.

24 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


Microparticulation

of whey proteins

NR. 11

Af

Jimi Kjærsgaard

Pettersson

Resumé

Mikropartikuleret valleprotein har

mange funktionelle egenskaber, som

er meget attraktive i levnedsmidler og

specielt i mejeriprodukter.

En af de funktionelle egenskaber

er, at disse proteiner kan emittere

fedt. Dette betyder, at proteinerne

kan anvendes som fedterstatning i

lavfedtholdige produkter, som f.eks.

ost og yoghurt, samtidig med at disse

produkter bibeholder den samme

mundfølelse og smagsoplevelse som

et tilsvarende fedtholdigt produkt.

Udover anvendelsen som fedterstatning

indeholder mikropartikuleret

valleprotein en høj andel essentielle

aminosyrer, hvorved den

ernæringsmæssige værdi af levnedsmidlet

forøges, og ved anvendelse

af mikropartikuleret valleproteiner i

osteproduktion, kan osteudbyttet tillige

forøges væsentligt.

Formålet med specialet var at undersøge

om et helt nyt procesudstyr

udviklet af GEA Niro kan mikropartikulere

valleproteiner.

De funktionelle egenskaber af mikropartikuleret

valleprotein er afhængige

af partikelstørrelsen og denatureringsgraden

og specialets

(teoretiske) hypotese var, at disse to

Specialet blev udarbejdet i et samarbejde mellem GEA Niro,

Process Engineering A/S og Institut for Fødevarevidenskab,

Det Biovidenskabelige Fakultet, KU.

parametre kunne styres vha. proteinkoncentration

og temperatur/tryk

kombination i procesudstyret.

Forsøgene blev udført i GEA Niros

forsøgsanlæg og de fremkomne prøver

blev analyseret for partikelstørrelse

ved hjælp af laser lysspredning

(Malvern Mastersizer), denatureringsgraden

blev undersøgt ved hjælp

af proteinbestemmelse (Kjeldahl) og

højtryksvæskekromatografi (Size Exclusion-HPLC),

og strukturen af partiklerne

blev undersøgt med viskometri

og mikroskopi.

Konklusion

Forsøgene viste, at det nyudviklede

procesudstyr kan producere mikropartikuleret

valleprotein, samt at der

blev opnået en denatureringsgrad

som muliggør, at produktet kan anvendes

i levnedsmidler og have den

ønskede funktionalitet.

Forsøgene viste også, at det var

muligt at styre partikelstørrelsen af

de mikropartikulrede proteiner under

de betingelser, der blev anvendt i forsøgene,

og at det derved er muligt at

optimere anvendelsen til forskellige

fødevarer.

• Vejledere: Professor Richard Ipsen,

Mejeriteknologi, Institut for Fødevarevidenskab,

KU, Jesper Spinner

Madsen, GEA Niro.

• Censor: Grethe Hyldig, DTU Aqua.

• Specialet afleveret: 30. november

2009. ■

(Modelfoto: Colourbox).

Nye Mejeriingeniører

2009

I 2009 dimitterede ni nye mejeriingeniører,

som i løbet af 2010

kort fortæller om deres specialer

her i bladet. (Tidligere omtaler

findes i nr. 3, 5, 6, 7 og 10).

MÆLKERITIDENDE 2010 25


Kort fortalt

Redaktionen og sekretariatet

flytter!

Mælkeritidende og bladets to ejerforeninger, Foreningen

af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør

Forening flytter fra Landbrugsvej 65.

Efter 14 gode år som nabo til Kold college og Dalum

Landbrugsskole, er det besluttet, at redaktionen

og sekretariatet pr. 1. august 2010 flytter til Munkehatten

28 i Odenses sydøstlige kvarter (tæt på motorvejen!).

Her har foreningerne og bladet lejet sig ind

hos Erhvervsskolernes Forlag, og det vil helt sikkert

give nogle gode synergieffekter.

Den fremtidige adresse pr. 1. august er; Munkehatten

28, 5220 Odense SØ. Telefonnummer er uændret

66 12 40 25. Ligeledes vil Mælkeritidendes og foreningernes

mailadresser fortsat være: info.maelkeritidende.dk,

fmf.maelkeritidende.dk og dmf.maelkeritidende.dk.

Grundet flytning og sommerferie holder redaktionen

og sekretariatet lukket i ugerne 29 og 30.

Arla hæver prisen igen

Arla Foods har igen hævet mælkeprisen til leverandørerne,

og denne gang med 15 ekstra øre - gældende fra 30. maj.

Arlanoteringen vil dermed blive 230,4 øre pr. kg konventionel

mælk og 288,3 øre pr. kg økologisk mælk. Sidst prisen

blev sat op var midt i april måned.

Baggrunden for forslaget om at øge leverandørprisen

er den fortsatte fremgang på Arlas internationale markeder

for mælkepulver og ost samt en yderligere styrkelse af

den amerikanske dollar og det britiske pund. (Foto: Arla

Foods).

Nye anklager mod

mælken

I en nylanceret bog anklages mælken

(endnu en gang) for at være hovedskyldig

i mange af den vestlige

verdens kroniske sygdomme.

Lidelser såsom fedme, diabetes, hjertesygdomme, kræft,

demens, autisme, akne etc - er, hvad man kan få, hvis man

drikker mælk, lyder det i bogen ”Mælk og sundhed. Hvad

er det du drikker?”. Bag bogen står fagforfatter Troels V.

Østergaard, biolog Ane Bodil Søgaard og overlæge Karen

Østergaard. De mener, at mejeriforskerne er i lommen på

mælkeindustrien.

Ved boglanceringen i maj deltog ingen forskere med forstand

på mælk, - dog var professor i bioetik på KU-LIFE,

Peter Sandøe til stede. Han fandt det - ifølge dagbladet Børsen

- uklogt, at ingen mejeriforskere deltog: - De burde vise

ydmyghed. At ignorere bogen virker dybt arrogant på folk.

Per Sandø selv er yderst skeptisk over for bogen og finder,

at de tre forfattere er ekstremt selektive i deres kildevalg.

De vælger kun at gengive de resultater, der underbygger

deres negative budskab, og dermed mangler de den

ydmyghed, som kendetegner ordentlig forskning, hvor

man forholder sig til alle kilder.

Professor og formand for Statens Strategiske Forskningsråd,

Peter Olesen, afviser, at mælkeforskningen er i

lommen på industrien. - Hvis projekterne er genereret fra

universiteterne, er det dem, der bestemmer og ejer forskningen,

understreger Peter Olesen over for Børsen. (Foto:

Colourbox).

Øget svensk konkurrence om

lokalmælk

Kampen om at tilbyde lokalmælk fra forskellige egne i det

sydlige Sverige tager til. Arla Foods har just lanceret en

”Skånemælk”, og Skånemejerier er på vej med to lokale

mælkevarianter Finnveden

og Kronoberg i

Småland, hvor Arla ellers

dominerer.

Arlas lokalmælk fra

27 skånske landmænd

bliver fremstillet på

Gøteborg-anlægget og

returneret til butikker i

Skåne med såkaldt klimakompenserettransport.

Hensigten er at

gøre de sydsvenske

26 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


forbrugere opmærksomme på, at Arla Sverige også er repræsenteret

i Skåne.

Skånemejeriers lancerer i begyndelsen af juni to nye lokalmælk

i Småland fremstillet af mælk fra gårde i Finnveden

og Kronoberg. Mælken skal pakkes på en ny mælkelinje

på virksomhedens anlæg i Kristianstad, som Skånemejerier

har investeret 50 mio. svenske kroner i til formålet.

Ligeledes i begyndelsen af juni påbegynder det lille private

Emåmejeriet at lønproducere mælk fra udvalgte Arlagårde

i Kronoberg og Blekinge. Dette produkt skal hedde

Gårdens Mælk.

I regionen Halland, nord for Skåne og vest for Småland,

er det private gårdmejeri Wapnö også på vej med et lokalprodukt

”Hallandsmælk”, der skal fremstilles hos datterselskabet

Västmjölk. På dette lokalmarked findes Arlas

”Västkustmjölk” i øvrigt allerede.

Arla Sverige og Skånemejerier har begge foretaget forbrugerundersøgelser,

der viser, at konsumenterne i stigende

grad ønsker at købe lokalt producerede fødevarer.

Man må sige, at udbuddet på mælkefronten p.t. øges markant

i det sydsvenske. (Foto: Arla Foods og Wapnö/Wästmjölk).

NR. 11

Chr. Hansen går på

børsen

Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen

gør klar til en børsintroduktion

med salg af i alt 53 millioner aktier.

Selskabet har udsendt et prospekt

om aktiesalget, der løb fra den 25.

maj til den 2. juni, meddeler Reuters.

Prisen pr. aktie kommer til at

ligge i et interval mellem 87 og 117

kroner.

Samlet vil Chr. Hansen hente godt

fem milliarder kroner ind ved aktiesalget,

heraf knap 3,2 mia. ved salg

af nye aktier. (Foto: Chr. Hansen).

Gift for det danske arbejdsmarked

Med regeringens og Dansk Folkepartis spareplan, der vil

halvere dagpengeperioden fra fire til to år, er der udsigt

til at en radikal ændring af den danske arbejdsmarkedsmodel.

En forkortet dagpengeperiode kan blive mødt med krav

fra lønmodtagerne om længere opsigelsesvarsler. Det vil

gøre det væsentligt dyrere for arbejdsgiverne at fyre medarbejdere.

Det har ellers været det danske arbejdsmarkeds

særkende og styrke, at arbejdsgiverne har let ved at hyre og

Mælkeritidendes udgivelsesplan

for sommeren 2010

Mælkeritidende udkommer med et par dobbeltnumre

i løbet af denne sommer, og udgivelsesplanen er følgende:

Nr. 12 udgives den 18. juni, deadline den 10. juni.

Nr. 13/14 udgives den 2. juli, deadline den 24. juni

Nr. 15/16 udgives den 13. august, deadline den 5.

august

Nr. 17 udgives den 27. august, deadline den 19.

august

afskedige medarbejdere. Det har betydet en stor fleksibilitet

på det danske arbejdsmarked.

“En halvering af dagpengeperioden, vil ikke skaffe nye

jobs. I stedet vil de, der i forvejen står på kanten af eller

uden for arbejdsmarkedet, blive ramt ekstra hårdt, fordi de

vil miste en stor del af deres forsørgelsesgrundlag. Der ville

være langt mere ræson i at kigge på, hvordan vi får folk i

arbejde i stedet for at straffe dem.” siger formand for FTF-

A, Kent Petersen

FTF-A er med 130.000 medlemmer den største a-kasse

på FTF-området.

Oste med probiotika

Probiotiske yoghurt- og mælkedrikprodukters

gavnlige effekter

er veldokumenterede. Men nu har

finske forskere påvist, at også

oste med probiotiske kulturer

sandsynligvis kan forbedre immunsystemet

hos ældre, skriver

dairyreporter.com. Det er forskere på

Turku Universitet, der har gennemført

en række tests, hvor en gruppe

ældre borgere i alderen 72 til 103 år

har spist oste med bakteriekulturerne

Lactobacillus rhamnosus HN001 og

Lactobacillus acidophilus NCFM.

Tilsyneladende har de ældre mennesker

fået forbedret deres immunforsvaret

efter ostespisningen, men

forskerne understreger, at yderligere

studier er nødvendige. (Foto:

Chr. Hansen).

Pænt år for Dairy Crest

Det britiske mejeriselskab Dairy Crest måtte i regnskabsåret

2009 notere et fald i omsætningen med 1% til 1,6

mia. pund. Til gengæld fik koncernen et overskud før skat

på godt 83 mio. pund.

MÆLKERITIDENDE 2010 27


Kort fortalt

Norrmejerier nedlægger ostelager

Svenske Norrmejerier nedlægger sit ostelager

i Ånäset ved Robertsfors, skriver

Västerbottens-Kuriren. I stedet for

har mejeriets bestyrelse vedtaget at

bygge et nyt ostelager ved Umeå.

Chefen for det nuværende lager

er overrasket over beslutningen,

da al markedsføring af Norrmejeriers

Västerbottensost er bygget

op omkring lokaltilknytningen

til Burträsk og områdets

betydning for ostens smag.

(Foto: Norrmejerier).

Forebyggelse af arbejdsulykker

Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker

digitalt via EASY. I den forbindelse bliver det muligt at få

adgang til et digitalt forebyggelsesredskab, EASY Forebyggelse,

der kan hjælpe med at undgå arbejdsulykker i fremtiden.

Arbejdstilsynet, der står bag EASY Forebyggelse, håber,

at redskabet vil være med til at nedbringe antallet af

arbejdsulykker og sygedage samt forbedre virksomhedernes

bundlinjer. EASY Forebyggelse er gratis og skræddersyet

til de fleste brancher.

Hvert år bliver der i gennemsnit anmeldt over 45.000

arbejdsulykker i Danmark. De anmeldte ulykker medfører

i gennemsnit over 50 dødsfald, 200 amputationer, 4.300

knoglebrud og næsten 7.800 sårskader. Og antallet af faktiske

arbejdsulykker er formentlig langt større.

EASY Forebyggelse hjælper virksomheden med hurtigt

at undersøge arbejdsulykken, finde årsagen, udarbejde en

handlingsplan og orientere medarbejderne, så en lignende

ulykke ikke sker igen. Da ikke alle brancher har de samme

udfordringer, er EASY Forebyggelse baseret på branchespecifik

viden fra de 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR), så

forebyggelsesindsatsen passer til de fleste typer virksomheder.

Læs mere på www.easy-forebyggelse.dk og www.onlineat.dk.

28 MÆLKERITIDENDE 2010

Tørstige unge kinesere

De unge kineseres købekraft er steget markant, og det har

betydning for fødevaresektoren, hvor blandt andet drikkevarer

især efterspørges af unge kinesere under 35 år. Markedsiagttagere

forventer, at læskedrikmarkedet i Kina vil

opleve en stigning i salget på over 45 % frem til 2014, skriver

DI.

Ready-To-Drink som iste, iskaffe, smoothies og drikkeyoghurt

er på nuværende tidspunkt et relativt lille marked

i Kina, men det kunne være værd at satse på, da de unge

kinesere er ret bevidste om sundhed og kvalitet. (Arkivfoto).

Irma er kult i Japan

Den klassiske Irma-pige har fået tilhængere fra den anden

side af jordkloden. Japanerne er faldet for figuren, og det

er blevet kult for mange at have f.eks. stofposer med pigen

på, skriver dagbladet Politiken. Flere af de centrale Irmabutikker

i København oplever at være deciderede turistmål

for store busser fyldt med Irma-glade japanske turister. Vi

må håbe, at de japanske gæster finder vej til Irmas mange

gode mejeriprodukter, herunder Irmas egne, der som bekendt

udvikles og fremstilles på Thise Mejeri.

Fremgang for Wiseman

Omsætningen hos det britiske mejeriselskab Robert Wiseman

steg med 4,3% til 886 mio. pund og overskuddet med

hele 43% til 50,3 mio. pund for 2009. Robert Wiseman, der

er en af Arlas store konkurrenter i UK, har en markedsandel

på 30% af konsummælken. Det er mejeriselskabets ønske

at nå op på at sælge 2 mia. liter mælk om året.

Danisco og Fonterra forlænger

samarbejde

Daniscos aftale om probiotiske kulturer med det new zealandske

selskab Fonterra Co-operative Group forlænges fra

5 til 10 år, oplyser det danske ingrediensselskab.

Aftalen, der omfatter produktion og markedsføring af de

probiotiske stammer; HOWARU® Bifido og Rhamnosus,

udvides desuden på det geografiske område og inden for

anvendelsesmulighederne. Det vil øge Daniscos adgang til

en lang række fødevarer såsom yoghurt, ost og øvrige mejeriprodukter

samt juice, kød og kornprodukter.

Danisco fik første gang licens til probiotiske produkter,

som Fonterra har udviklet, i 2001. Siden da er Danisco blevet

en drivkraft for væksten på det probiotiske marked ved

at tilbyde klinisk dokumenterede probiotiske produkter, der

virker fremmende på fordøjelsen og immunsystemet. ■

NR. 11


50 år

Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen, Arla Foods

Viby fylder den 17. juni 50 år.

85 år

Fhv. mejeribestyrer B. Rasmussen, Hjørring fylder den 8.

juni 85 år.

25 års jubilæum

Area Sales Manager Hans Henrik Larsen, Gerstenberg

Schröder SPX kunne tirsdag den 1. juni fejre 25-års jubilæum.

Hans Henrik startede som mejeritekniker i salgsafdelingen

i Gerstenberg & Agger den 1. juni 1985 og har

igennem alle årene været tilknyttet salgsafdelingen i forskellige

positioner.

Jobnyt

Pr. 1. juni 2010 er mejeriingeniør Rolf Pedersen startet som

markedschef-dairy hos ALECTIA A/S.

Ny adjungeret professor i ”visuel

måling af organismer”

Jens Michael Carstensen, teknisk direktør ved Videometer

A/S, er udnævnt som adjungeret professor i “Organism

imaging” på Institut for Jordbrug og Økologi, ved LIFE -

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Optjening af fridage

Mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen

af mejeriledere og funktionærer er der enighed om nedennævnte

forståelse hhv. fortolkning af bestemmelserne

om optjening af fridage for hhv. driftsledere, arbejdsledere,

holdledere, formænd o.lign. i produktionen:

Feriefridagenes beregning følger som udgangspunkt

ikke reglerne for optjening af ferie, med mindre dette er aftalt

i kontrakt, personalepolitik eller lignende.

Hvis der ikke er en sådan aftale/politik eller eventuel kutyme

i virksomheden, så betyder det, at alle dage forfalder

NR. 11

Dødsfald

Personalia

Marketingchef for Danmark Jesper Friis Sørensen, Arla

Foods døde pludseligt torsdag den 13. maj efter deltagelse

i et motionscykelløb.

Jesper Friis var blandt andet ansvarlig for lanceringen af

Arla Ekspres senere Lærkevang, hvor ambitionerne var at

skabe den friskeste mælk overhovedet til alle danske forbrugere.

Det var også hans fortjeneste, at Arla i dag har

mange produkter, som kan bære Nøglehulsmærket. ■

”Mejeristhuset”

Følgende perioder er ledige i 2010:

Lavsæson

6. - 10. juni

13. - 17. juni

26. - 30. september

Højsæson

Uge 32

Uge 34

7. - 17. oktober

24. - 28. oktober

14. november - 31. december

Foreningsnyt

én gang om året, som en klump. Det vil som aftalerne ser

ud p.t. betyde, at der falder 7 dage pr. 1. oktober.

Generalforsamling i Fyns

Mejeristforening

Begge uger kan lejes af alle

medlemmer af de to foreninger

efter ”først til mølle”-princippet.

Hjælpefondens bestyrelse

Fyns Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 22. juni 2010 kl.17.00 hos Arla Foods Birkum

Ost. Dagsorden og program for generalforsamlingen blev

bragt i Mælkeritidende nr. 10, men kan også findes på mejerileder.dk.


MÆLKERITIDENDE 2010 29


Mælkeritidende I/S

Formand

Mejeriingeniør Flemming Aamann

Snekketoften 2‚ 2830 Virum

tlf. 45 85 12 37,

e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

Mejerichef Henning Jacobsen

tlf. 97 19 19 04,

e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Dansk Styringsteknik

Odense: Tlf: 6317 4545

Fax: 6317 4546

Århus: Tlf: 8736 1350

Fax: 8627 1350

info@dsautomation.dk

www.dsautomation.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

SCA PACKAGING

Grenaa

Åstrupvej 30

DK-8500 Grenaa

Tel. + 45 86 32 23 00

Fax + 45 86 32 57 06

www.sca.se

Tetra Pak Market Area Nordics

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S

Langemose vænget 3–5

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 66

Fax 65 33 16 68

hoejer@hoejer.com

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

Omy

Olssons Machinery

Stationsvej 10

5464 Brenderup

Tlf.: 64 44 13 12

Fax: 64 44 13 92

info@omy.dk

www.omy.dk

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Salicath ApS

Dunsbjergvej 20

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

30 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 11


SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

NR. 11

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

9. juni 2010

2. Kredsudstilling

Arla, Esbjerg Mejeri

22. juni 2010

Fyns Mejeristforening

Generalforsamling

Birkum Ost

9. september 2010

MIA Branchekonference

Fremtidens arbejdsmiljø organisering

Hotel Legoland

14. september 2010

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Arrangement

Koldkærgård

28. september 2010

Mejeriingeniørstuderende

Rejseaften

KU-LIFE

2. oktober 2010

Foreningen af mejeri ledere og

funktionærer

121. Delegeretmøde

Hotel Colourline, Skagen

2.-4. november 2010

Landsmejeriudstilling

FoodPharmaTech

MCH Herning

❚ Udland ❚ ❚ ❚

17.-19. juni 2010

Den 42. Nordiske

Mejerikongres

Tavestehus, Finland

12.-15. september 2010

InterMopro,

Düsseldorf, Tyskland

8.-11. november 2010

IDF topmøde,

Auckland, New Zealand

12.-18. maj 2011

Interpack

Düsseldorf, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2010 31


International

Dairy Books

Mejeriforeningen har overdraget webshoppen

International Dairy Books til Foreningen af mejeriledere

og funktionærer. Bogsalget drives via Mælkeritidende

og den nyetablerede webshopportal på Mælkeritidendes

hjemmeside.

Bøgerne i webshoppen er på engelsk, og afsætningen

sker til internationale såvel som danske modtagere.

Bestil online

Rent praktisk finder man webshoppen

via www.maelkeritidende.dk,

som er den direkte vej til International

Dairy Books.

Priser og leveringsomkostninger

findes i webshoppen, og her kan du

bestille og betale med kort online,

hvorefter bøgerne bliver ekspederet

og sendt pr. post.

Bestsellere

Til en start vil der være de nuværende

15-20 titler på hylden, men forhåbentlig

kommer nye og flere til. Bøgerne

er primært inden for emnerne

mejeriteknologi, osteproduktion, pul-

ver og spraytørring samt hygiejne og

kvalitetsstyring.

Boghandlens bestseller har indtil nu

været Tetra Paks: Dairy Processing

Handbook, 2 nd edition, som både fås i

traditionel hard back version og som

CD-rom. APV’s bøger Dairy Technology

1 vol. 1 og 2, har i en periode været

udsolgt, men disse vil blive genoptrykt

og kan igen bestilles.

En af bøgerne i Mælkeritidendes nye

webshop er ”Membrane Filtration”

udgivet af APV. Fagbogen er en grundig

introduktion til alle fagfolk om

membranfiltrering og en række øvrige

seperationsteknologier.

International Dairy Books boghandlens

bestseller er Tetra Paks ”Dairy

Processing Handbook, 2 nd edition”. I

bogen gives en grundig gennemgang

af mælkens sammensætning, mejeriets

processer og udstyr samt fremstillingen

af en række mejeriprodukter

som yoghurt,

smør, ost, valle/

mælkepulvere og

iscreme m.v. ■

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

More magazines by this user
Similar magazines