Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang • Nr. 3 Juni 2009

forsvaret.dk

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang • Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009


Redaktion

Ansvarshavende redaktør:

Major Kim K. Madsen

Redaktør:

Korporal Tommy Bruhn

Layout

Korporal Tommy Bruhn

Tryk & adressering

Johansen Grafisk

Udgiver

Jydske Dragonregiment

Dragonkasernen

7500 Holstebro

Telefon: 97 42 31 77, lokal 230

Direkte: 96 13 02 30

Fax: 97 41 24 39

E-mail: dragon@mil.dk

Oplag

3100/Seks gange årligt

Produktion

Redaktionen bestræber sig på at

belyse aktiviteter med relationer

til Jydske Dragonregiment.

Redaktionen forbeholder sig ret til

at redigere indsendte artikler. Stof

til bladet, forslag etc. indsendes til

redaktionen, der træffer beslutning

om optagelse.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Abonnement

Årsabonnement kr. 150,-

Adressering

Adresseændringer meddeles de

respektive soldaterforeninger.

Forside

Foto: Tommy Bruhn.

Dragondag på kasernen i Holstebro

den 16. maj 2009 blev et tilløbsstykke.

Se billederne på www.forsvaret.dk/jdr

OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR

PRINSENS

LIVREGIMENTS

SOLDATERFORENING

3

4

6

9

10

13

15

17

18

28

Ny regimentschef

Dragoner gav den gas

Otto M. Acthons dragonsabel

Socialrådgiver ved JDR

Idrætsdag 2009-1

Nyt om personel

Den første Verdenskrig

Efterlysning

Prinsens Livregiments Soldaterforening

Dragonforeningerne


LEDER

Ny regimentschef

Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund.

Kære Dragoner og soldaterforeninger…

25. marts 2009 overtog jeg

jobbet som chef for Jydske

Dragonregiment, efter nu

Generalmajor Kurt Mosgaard.

Med en fortid som student

fra Holstebro, sergent og

sekondløjtnant ved Jydske

Dragonregiment er omgivelserne

ikke fremmede og de

vækker mange gode minder.

I de sidste 15 år har mit fokus

været på forsvarets internationale

operationer, dels som

sagsbehandler, bataljonschef,

sektions- og afdelingschef i

staben ved Hærens Operative

Kommando og Forsvarsstaben,

afbrudt af en kort periode

som chef for Taktisk Afdeling

og leder af VUT-I på Hærens

Officersskole.

Jeg er glad for at tiltræde som

chef for Jydske Dragonregiment

som jeg altid har regnet for

at være et af landets bedste.

Gensynet viser, at meget er

som det var i gamle dage

– vi uddanner soldater, men

også de forandringer, der er.

Uddannelsen af vores soldater

er langt mere fokuseret

og alvorlig. Ikke underligt, da

udsendelserne venter lige rundt

om hjørnet ikke bare en gang,

men igen og igen.

Kontakten og informationerne til

de pårørende er derfor mit højst

prioriterede område.

Herudover vil mit fokus være at

skabe de bedst mulige rammer

for hverdagen og uddannelsen,

selv om ansvaret for det meste

ligger i den operative struktur,

er koordinationen på kasernen

mit ansvar. Kan vi give vores

dragoner et bedre arbejdsmiljø,

kan der blive lidt bedre plads

til udrustning, køretøjer og på

kontorer? Behovet er der!

Jeg ser frem til kontakten med

byen, InterForce og ikke mindst

soldaterforeningerne, der samler

vores levende historie og

danner en ramme for vores soldater,

når de forlader regimentet

til civil tjeneste.

3


Dragoner gav den gas

”Point of no return”. I høj fart “deathslider” sergent Arvidsen, 1. eskadron mod bunden.

Af sergent N. B. Bechfeldt 2. eskadron.

Fredag d. 13. marts drog 16 befalingsmænd fra

1. og 2. HBU eskadron af sted til Hochsauerlandmarch

i Hallenberg-Liesen beliggende 50 km vest

for Kassel.

Efter en lang tur, ankom vi sent

om aftenen til Liesen, hvor vi

skulle indskrives og indkvarteres.

Da vi var blevet indskrevet,

kørte vi til bestemmelsesstedet

for vores indkvartering,

som skulle vise sig at være en

mindre idrætshal, hvor der i

forvejen var fyldt til bristepunktet

med tyske soldater. Derfor

sad vi op i bussen igen, for

at opsøge indkvartering på et

hotel eller lign. Vi fandt et fint

lille sted, hvor sergent Gerdsen

og undertegnedes charme,

bragte prisen ned i et fornuftigt

leje, med et høfligt løfte om, at

vi ville besøge baren senere.

Vi holdte naturligvis vores løfte,

men holdte lidt igen for at være

klar til lørdagens konkurrence.

Lørdag morgen kørte vi til stedet,

hvor vi aftenen før blev

indskrevet, og fik de sidste

detaljer på plads med starttider

osv.. Opgavemarchen foregår

4

i rammen af et firmandshold

og delegationslederen premierløjtnant

T.L. havde efter

grundige overvejelser inddelt

det således, at 2. ESK stillede

med et ”tonser”-hold og et

mere afslappet ”støtte”-hold. En

beslutning der skulle vise sig

at komme eskadronen til gode.

1. ESK kopierede taktikken, og

her i forberedelsesfasen, blev

vi samtidig klar over at også

Hærens Kampskole var repræsenteret,

så der var lagt op til

intern dansk konkurrence fra

start.

Marchen er tilrettelagt som en

orienteringsopgavemarch og

gennemføres i kampuniform

og støvler med en rygsæk på

min. 7,5 kg. På selve ruten var

indlagt ni opgaveposter, hvor

forskellige militære færdigheder

blev testet. Ved hver station får

man oplyst et koordinat som

føre en til næste post. Imellem

opgavestationerne, var også

dødeposter, hvor der blot var

et koordinat til næste post.

Opgaveposterne bestod af

panser-/flykending, afstandsbedømmelse,feltforhindringsbane,

sikkerhedspolitiske

spørgsmål, ROE-spørgsmål,

skydning med salonriffel, førstehjælp,

deathslide, lastbiltræk,

ilmarch og håndgranatkast.

Tiden på selve marchen løber

kun imellem posterne, og ventetid

ved de forskellige stationer

har derfor ingen indflydelse på

den samlede marchtid.

”Tonser”holdet fra 2. ESK

startede kl. 1200 med panser-

/flykending, ROE og sikkerhedspolitiske

spørgsmål. Her

scorede vi 33 ud af 40 mulige

point og kom således godt fra

start. Herefter tonsede vi af

sted, og op af bakke i bjergluft,

og med rygsæk på, gav koldstarten

en smule blodsmag i


munden på et par af os. Næste

station stod på afstandsbedømmelse,

hvor vi fik 14 ud af

30 mulige point - Konklusion:

Afstandsbedømmelse er svært

i bjergrigt terræn! Herefter stod

den på feltforhindringsbane og

håndgranatkast, hvor vi klarede

os fint. Vi gav den fuld gas og

kom frem til næste station,

hvor de tyske ingeniørtropper

havde brugt to bjærgningskøretøjer

til at spænde en wire ud

imellem bunden i en dal og en

hylde på en bjergside. Dette

udgjorde en selvtillidsprøve på

nogle hundrede meters ”deathslide”

(se billede). Hængende i

armene på et spil, drøner man

af sted, indtil man nærmer sig

jorden, hvor det er meningen

at man løber til standsning.

Undertegnede tordnede i jorden

med lidt over 30 km/t og blev

bragt til standsning på en mere

kreativ måde til arrangørernes

store morskab. Ved næste station

skulle en lastbil trækkes ca.

25 meter, og vi fik en udmærket

tid. Dog er det værd at nævne

at seniorholdet fra Hærens

Kampskole for andet år i træk

fik den ubestridte bedste tid på

denne disciplin – Der er bred

enighed ved de tyske arrangører

om, at det skyldes et lavere

og formentlig også lidt tungere

tyngdepunkt hos disse lidt mere

modne deltagere. Med lidt tysk

oversættelseshjælp fik vi toppoint

i den skriftlige test i førstehjælp,

og herefter var der kun

Her ses 2. eskadron med ”tonser”-holdet forrest og ”støtte”-holdet

bagerst. Øverst fra venstre er det delegationslederen premierløjtnant

T.L, PL Duus, sergent Gerdsen, sergent Drabe. Nederst fra venstre

er det sergent Hjorth, sergent Ormstrup, sergent Bechfeldt og sergent

Mark.

skydning og ilmarch tilbage,

hvor vi gjorde det fornuftigt.

Tilbage var der blot at vente til

om aftenen, hvor resultaterne

for dagens strabadser skulle

offentliggøres. 2. ESK gjorde

sig gældende i to kategorier.

Danskerne gjorde god figur

ved at have alle 3 topplaceringer

i kategorien ”Bedste

udenlandske hold”. Her blev

”tonser”-holdet fra 1. ESK nr.

3, ”Senior”-holdet fra HKS blev

nummer 2, og ”tonser”-holdet

fra 2. ESK blev nr. 1. Ydermere

havde ”tonser”-holdet fra 2.

ESK gjort sig gældende i den

samlede kategori, og kom ind

på en 3. plads iblandt de 114

deltagende hold. En præstation

der har krævet, at vi ved

hjemkomsten var tvunget til at

flytte om på hylderne i vores

pokalskab, da en pokal der er

Champions League trofæet

værdig nu pryder pokalskabet i

bygning 12.

Lørdag aften og nat blev succesen

fejret sammen med de

festglade tyskere over nogle øl.

En fin afslutning på et, efter min

mening, godt struktureret arrangement,

som giver deltagerne

meget både socialt og fagligt,

og som samtidig skaber gode

kontakter på tværs af de deltagende

nationer.

5


Otto M. Acthons

dragonsabel

Af R.N. Kjær, Gildemester,

Løjtnantsgildet ved Jydske Dragonregiment.

Fredag den 24. april 2009 fik premierløjtnant

(PL) Ulrik Sørensen, 2. Kampvognseskadron

tildelt oberstløjtnant (OL) Acthons dragonsabel.

Det skete i forbindelse med afholdelse

af Gildeting (red.: generalforsamling) i

Løjtnantsgildet af Jydske Dragonregiment.

For at forstå den ære, der er

tilknyttet overdragelsen af

OL Acthons dragonsabel, vil

jeg kort redegøre for hvem

OL Achton var – og hvor dragonsablen

kommer ind i billedet.

Oberstløjtnant Otto Mønsted

Acthon blev født den 21.

december 1917 og kom

efter officersskolen til Jydske

Dragonregiment i Randers den

1. november 1941.

Efter 2. Verdenskrig deltog

han meget aktivt i opbygningen

af de danske panser- og

opklaringsenheder og flyttede

med Jydske Dragonregiment til

6

Holstebro til den nyetablerede

Dragonkaserne og tilhørende

øvelsesterræn i 1953.

Han studerede flittigt andre landes

udvikling af panservåbnet,

herunder mellemkrigstidens

doktriner i England, Frankrig

og Tyskland med efterfølgende

erfaringer fra 2. Verdenskrig.

De bedste af disse erfaringer

udnyttede oberstløjtnant

Otto M. Achton i uddannelsen

og organiseringen af danske

kampvognsstyrker op gennem

1950’erne og 1960’erne. Han

udnævntes til oberstløjtnant

den 1. februar 1959 og var i

flere perioder chef for en af

regimentets panserbataljoner.

PL Ulrik Sørensen i M/84 foran 2. ESK

bygning med Dragonsablen hængende i

bæltet.

Ind imellem var han udstationeret

i Pakistan som FN

observatør og overværede her

bl.a. store panserslag mellem

Pakistan og Indien. Han var

ligeledes udstationeret som

chef for den danske FN-bataljon

på Cypern.

Han sluttede som chef for

II Panserbataljon/Jydske

Dragonregiment, hvorfra han

den 31. august 1971 blev pensioneret

kun 53 år gammel efter

ansøgning bl.a. i protest mod

den igangværende decentralisering

af kampvogneskadroner

i Hæren. Oberstløjtnant

Otto M. Achton døde efter

kort tids sygdom den 13.


august 1980. Han var ridder af

Dannebrogordenen.

Oberstløjtnant Otto M. Acthon

bar i tjenesten en original dragonsabel

anvendt af dragoner

i perioden efter De Slesvigske

Krige (1948-50 og 1864) og indtil

ca. 1. Verdenskrig. Den blev i

1954 givet til daværende ritmester

Otto M. Acthon af en nabo

til det nyetablerede øvelsesterræn.

Naboen – en landmand

– hvis navn ikke kendes, havde

i 1909 været dragon i Randers

og var blevet hjemsendt med

sin dragonsabel. Han havde

siden købt en gård udenfor

Holstebro, og efter Jydske

Dragonregiments flytning til

Holstebro i 1953 besluttede

gårdejeren, at den gamle og

noget rustne sabel skulle tilbageleveres

til det regiment, han

mange år tidligere havde tjent.

Da han første gang så en ritmester

til hest i øvelsesterrænet,

kontaktede han ritmesteren

og overdrog ham sablen som

tak for en dejlig og minderig

tid som dragon i Randers og

som en velkomst til regimentet

PL Ulrik Sørensen i sin kampvogn indsat på ISAF-4.

til Holstebro. Ritmesteren til

hest var Otto M. Acthon. Han

fik herefter sablen forkromet og

anvendte den siden som sin

tjenestesabel.

Ved Regimentets afskedsfrokost

for oberstløjtnant Otto M.

Acthon den 28. august 1971

overdrog han sablen til sin adjudant,

premierløjtnant Jens Chr.

Frandsen (red.: tidligere chef

for Hærens Materielkommando)

med ret til at bære den indtil

pensionering. Ved overdragelsen

berettede oberstløjtnanten

ovennævnte historie om sablen

og pålagde premierløjtnanten

senest ved pensionsalderen

at aflevere sablen til Jydske

Dragonregiments Løjtnantsgilde

til ejendom. Jens Chr. Frandsen

er med udnævnelsen til generalmajor

den 1. oktober 1993

udrustet med en generalsabel

og kan som følge heraf

ikke længere anvende dragonsablen.

Efter aftale med chefen for

Jydske Dragonregiment, oberst

Per B. Krogh overdrages sablen

til Jydske Dragonregiments

Løjtnantsgilde lørdag den 5.

marts 1994 under en middag

i Casinoet i forbindelse

med Jydske Dragonregiments

Weekendkursus 94, helt i overensstemmelse

med oberstløjtnant

Otto M. Acthons direktiv.

Sablen skal bæres af en yngre,

tjenstgørende dragonofficer,

som i særlig grad har markeret

sig inden for den operative

anvendelse af panserenheder,

herunder uddannelsen af

KVGDEL, KVGESK og PNBTN.

OL Acthons Dragonsabel

blev tildelt PL Ulrik Sørensen

med følgende begrundelse:

PL har i en længere periode

fungeret som delingsfører

for 2. kampvognsdeling i 2.

kampvognseskadron såvel

i forberedelsen som under

gennemførelsen af NRF 10

og beredskabet som QRF/

KVGDET til IRAK og ISAF.

PL har i den egenskab ydet

en stor indsats i arbejdet med

udarbejdelse af BBF og forankring

af de fælles procedure

der i dag danner grundlaget

7


for Panserbataljonens fælles

indsættelsesmetoder (TTP) og

KVG BBF.

PL besidder gode evner som

kampvognsdelingsfører og

opnåede med sin deling fremragende

resultater på trods af

store personeludskiftninger. PL

deltog aktivt i ansvaret for det

samlede opgave spektrum for

2. kampvognseskadron i perioden

2006-2008.

PL trådte til med kort varsel i

forbindelse med udsendelse

af KVGDET til ISAF i 2007 og

var således den første danske

kampvognsdelingsfører til at

føre en kampvognsdeling i

Helmand. Dette indebar klargøring,

udsendelse og modtagelse

af kampvognsdetachementet

samt føring af kampvognsdelingen

som forspids for en

kolonne på knap 100 køretøjer

under fremrykning fra Kandahar

Airbase til Camp Bastion. Og

herefter en endelig etablering

af kampvognsvåbnets position

og evner i forhold til det hårdt

prøvede Livgarder kompagni på

ISAF hold 4.

PL har siden hjemkomsten

fungeret som næstkommanderende

kampvognseskadron og

8

Oberstløjtnant Otto M. Acthons dragonsabel stående foran 2.

Kampvognseskadrons våbenskjold.

senest som fungerende chef for

2. kampvognseskadron. Under

vanskelige vilkår har PL ydet en

stor indsats for panservåbnet

i Danmark, dette fortjener en

særlig anerkendelse.

Dragonsablen vil blive båret

af PL Ulrik Sørensen frem til

foråret 2011, hvor bæringsret-

ten vil overgå til en ny officer

ved Jydske Dragonregiment.

Måske vil næste tildeling også

tilgodese 2. kampvognseskadron,

da de nu har fået tildelt

Dragonsablen til tre på hinanden

følgende officerer. PL S.S.

Andersen – PL B.B. Hundevad

og nu PL U. Sørensen.


Socialrådgiver

ved JDR

Af Mie Nørby Dahl.

Så er der igen en fast socialrådgiver

på JDR, jeg er ansat

pr. d. 1. maj og mit navn er Mie

Nørby Dahl.

Lidt kort om mig selv, jeg er 27

år og er bosat i Holstebro, jeg

blev uddannet som socialrådgiver

fra CVU vita Holstebro i

januar 2008. Efterfølgende har

jeg arbejdet med børn/unge og

deres familier i kommunalt regi.

Jeg er ofte at finde med et par

løbesko på i min fritid og ellers

har jeg en bibeskæftigelse som

handicaphjælper for en ung

kvinde.

Jeg er primært tilknyttet det

faste personel og udstationeret

soldater, et andet fokuspunkt er

de pårørende, som også altid er

velkommen til at henvende sig.

Jeg kan være behjælpelig i

forhold til både arbejdsmæssige

og private problematikker,

lige fra samlivsproblemer,

ansøgning om fonds midler,

forsættelse, reaktioner efter

traumatiske oplevelser, stress,

sygdom og arbejdsskader mv.

Jeg vil desuden fra august, i

samarbejde med socialrådgiveren

på Flyvestation Karup,

opstarte en børnegruppe for

børn af soldater, der er udstationeret,

dette er et pilotprojekt

under FAK.

Jeg er at træffe på telefon nr.:

9613 0283 eller mobil nr.: 2523

0006, min mail på FIIN er FAK-

SSEK-17 eller e-mail: ssek-

17@fak.dk

På kasernen er jeg at finde i

bygning 20 og kan træffes alle

ugens dage som udgangspunkt

mellem kl. 08.00- 15.00, så kig

forbi til en snak og en kop kaffe.

9


Idrætsdag 2009-1

Af chefsergent Preben Hein.

Syvhundrede medarbejdere

på Dragonkasernen deltog

den sidste fredag i april måned

2009 i årets første idrætsdag.

Antallet af deltagere var

denne gang øget betragteligt

og dette skyldtes ikke mindst,

at Panserbataljonens stab, 4.

Mekaniserede Infanterikompagni,

Kampvognsdelingen

og Stabseskadronen igen er

tilbage i garnisonen, efter seks

måneders tjeneste i det sydlige

Afghanistan.

Som nævnt i artikler ved tidligere

idrætsdage, så hviler der

en positiv forbandelse over

den HBUESK som har til huse

i den sydligste del af redekammen.

Siden Hærens Basis

Uddannelses start, har denne

eskadron formået at trække det

længste strå hver gang resultatet

af idrætsdagene var gjort op.

10

Efter gennemførelsen af

de seksten discipliner, i

et super godt vejr, skulle

spændingen sidst på dagen

udløses. 4. Mekaniserede

Infanterikompagni som i dagens

løb havde sat sig hårdt på

flere af de soldatermæssige

discipliner såsom skydning og

Forhindringsbaneløb, samt flere

af de blødere discipliner såsom

tovtrækning og beachvolleyball

var der måske en overraskelse

i vente, men da spændingen

til allersidst blev udløst, var

det igen den sydlige HBUESK

(2) som vandt håneretten i

forårets idrætsdag med 1.

HBUESK og 4. Mekaniserede

Infanterikompagni lige i hælene.

Vandrepokalen for hurtigste

1000 m stafethold blev

vundet af 4. Mekaniserede

Infanterikompagni og vandre-

Stærkmandskonkurrence. Hockey.

Syv mands fodbold

pokalen for flest deltagende i

motionsløbet blev vundet af 1.

HBUESK.

Uden for konkurrencen havde

stabene i de to bataljoner,

Tung Transport Sektionen og

Garnisonsstøttelementet sat

hinanden stævne i en intern

dyst i hockey. Denne blev,

meget overraskende for de

øvrige, uden besvær vundet af

Garnisonsstøtteelementet, som

med taktisk snilde, gode tekniske

detaljer og en forrygende

kondition fejede modstanderne,

en efter en af banen.

Det er arrangørernes håb, at


Forsvarets Sundhedstjeneste,

Lokalstøtteelementet og

Forsvarets Materieltjeneste

også er på banen når det igen

går løs den sidste fredag i september

så konkurrencen (fællesskabet)

kan blive yderligere

styrket.

Efter syv timers dyst, smil og

snerren, snak på kryds og

tværs og lejlighedsvis optankning

af energidepoterne, ved

det til dagen fremskudte cafeteria

område på idrætspladsen,

afsluttede major Kim K.

Madsen, i oberstens fravær, på

poetisk vis en vellykket idrætsdag.

Stævneåbning med faldskærmsudspring.

Chef 2. HBUESK, kaptajn U. Krag.

Cafeteriets forsyningsområde.

11


Ny tandlæge ved JDR

Af Ulrik Tang Bertelsen, Tandlæge af reserven 2. grad.

Jeg er pr. 1. april den nye tandlæge på kasernen i Holstebro. Jeg

er kandidat fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Universitet, år 2001. Siden da har jeg udfordret mit fag fra flere

vinkler. Jeg begyndte med nogle år som børnetandlæge og

arbejdede derefter i en kombination af kommunal regi og privat

praksis i det Midt- og Vestjyske. I 2005 var jeg tillige tandlæge i

Nuuk på Grønland – og efter den ”militærøvelse” ud i det tandlægefaglige

var jeg klar til hvad som helst. Grønland giver erfaring,

der har man kun sig selv, sine hænder og gode hoved.

Tilbage i København blev jeg klinikleder i Herlev Kommunale

Tandpleje, og i dag er jeg så gået i militæret i kombination med

privat praksis på Thy. Indtil videre trives jeg på kasernen og i det

gode team på infirmeriet.

Min sundhedstilgang kendetegnes bedst ved det latinske

– Primum non nocere (først og fremmest ikke at skade) – der er

en del af det antikke lægeløfte ad Hippokrates. Det kan på godt

tandlæge-dansk omformuleres til, kun ”at bore” eller trække visdomstænder

ud, når det er strengt nødvendigt.

Vi ses på infirmeriet.

Tjenestemand

Oversergent D.V. De Giorgi er ansat som tjenestemand pr. 1.

maj 2009. Oversergenten ses her sammen med sin chef, kaptajn

M. Evers-Nielsen og regimentschefen. oberst T.Aa. Lund.

13


14

03. juni kl. 19.30

Koncert (se dagspressen)

04. juni kl. 19.30

Koncert (se dagspressen)

05. juni kl. 19.30

Koncert (se dagspressen)

17. juni

Dansk industri

Medaljeoverrækkelse

HKH


Den første Verdenskrig

- danske tvunget i tysk tjeneste

AF ERIK BROCK HANSEN.

Tyskernes sammenbrud efter

Fochs sejre

Foch - der efter sejren ved

Marne blev udnævnt til Marskal

af Frankrig - spildte ikke tiden.

Det stod klart for ham, at det

var de Allieredes store chance

netop nu, og han ”hamrede”

uafbrudt løs på den tyske front,

så fjenden ingen ro havde og

sled de tyske reserver op, der

totalt udmattede tyskerne.

Den 8. august 1918 var den

sorteste dag i den tyske hærs

historie - som general Erich von

Ludendorff selv kaldte den, blev

syv tyske divisioner rendt over

ende i et større slag, hvor ikke

mindre end 600 kampvogne

og 2000 kanoner var sat ind af

de allierede, og værre var det

da den tyske disciplin svigtede

alvorligt. Soldater overgav sig

afdelingsvis, og de fremrykkende

tyske reservesoldater,

blev af de vigende soldater

hilst med tilråb som ”strejkebrydere”

og ”krigsforlængere”.

Oppe i den øverste ledelse, der

foruden Ludendorff også var

Hindenburg og Kejser Wilhelm

II, blev man klar over, at grænsen

var ved at være nået - kri-

gen matte bringes til ophør,

men hvordan...

Man var ikke indstillet på, at

skulle acceptere hvilke som

helst krav fra de allierede,

men forsøge at undgå en

kapitulation, men tyskerne var

hele tiden i defensiven og i

virkeligheden var afgørelsen

faldet, udviklingen lod sig ikke

standse. l virkeligheden var den

tyske revolution startet. Der

skete mytterier ved flåden i Kiel,

der snart fængede hele Nord-

og Vesttyskland, samtidig skete

der et oprør i Bayern. Endelig,

sent om aftenen den 8. november

1918, indså den militære

ledelse, at kejseren imod sin

vilje, matte gå af, og om formiddagen

næste dag gav Wilhelm

II omsider efter på sine betin-

Det blev de amerikanske kampvogne med larvefødder der trods stor

tysk modstand, fik afsluttet første verdenskrig ved sin overlegenhed

og effektivitet. Havde tyskerne forstået betydningen af dette nye

våben fra begyndelsen havde resultatet måske set anderledes ud...

15


Den 11.11.1918 kl. 1100 ophørte Den Første Verdenskrig, hvor op mod 70 mio. mand havde været under

våben og 10 - 12 mio. var omkommet og anrettet enorme materielle ødelæggelser. Her ses marskal Foch

stige ind i feltmarskal Haigs mobile, fremskudte hovedkvarter. Freden var en realitet.

gelser. Dem blev der dog ikke

taget hensyn til, republikken

blev proklameret næste dags

morgen i Berlin, hvor situationen

var uhyre spændt. Natten

til den 10. november 1918 gik

ekskejser Wilhelm over grænsen

til Holland, hvor han levede

i relativ ubemærkethed til sin

død i 1941. Den 7. november

1918 var de tyske forhandlere

kommet til Marskal Fochs

hovedkvarter i en jernbanevogn

i Compiégne skoven, og fik

våbenbetingelserne overrakt.

De var hårde og i virkeligheden

var de ensbetydende med en

kapitulation. Tyskerne forsøgte

at få vilkårene ændret, men

opnåede kun ubetydeligheder

eller ingenting. Klokken fem om

morgenen den 11. november

1918 skrev de under, og klokken

11 samme formiddag

ophørte ilden pa vestfronten.

Den største og mest frygtelige

krig i verdenshistorien var slut,

der havde kostet 10 -12 mio.

soldater livet, tyve mio. var

såret (heraf syv mio. alvorligt

som invalider resten at livet) og

hertil kommer de store civile tab

16

og enorme materielle ødelæggelser.

Mortens Krigsfangenskab i

Bretagne

Morten beretter om livet som

landmand i Bretagne: Min kammerat

og jeg hos Jan Fyric var

dagen lang besat af alle de

forskellige opgaver der skulle

løses, for Jan Fyric var ikke ung

og hans to sønner i tysk fangenskab.

Æblehøsten stod for

døren, og træerne var plantet i

rækker med en sådan afstand,

at der kunne dyrkes korn

imellem disse. Nar der skulle

høstes æbler til vin (Cider), blev

æblerne samlet i hver sort for

sig, for ved valsningen at blive

knust og sammensat i bestemte

sorter samlet i en balje, for

senere at blive presset imellem

to planker, så der kun var

kernehuset tilbage. Saften blev

hældt i tohundrede liters fade

for gæring over et stykke tid.

Herefter blev saften suget over i

et tomt fad, men sådan at bundfaldet

blev tilbage, senere kom

noget af det pa et brænderi og

blev benyttet til Cognac frem-

stilling. Lønnen er 1 franc om

dagen, som vi far udbetalt hver

fjortende dag af sergenten. Vi

er ikke alle lige gode til at skrive

under, til tider kan de fleste

godt have en lille bimmerling

på, men sergenten siger ikke

noget, han far vist en skilling af

bønderne.

Om søndagen er vi alle ti mand

”hjemme” i huset, og skal selv

holde os ved kost, som tolken

køber ind til os sammen med

en vagtmand. Vort linned skal vi

selv vaske uden for huset, hvor

der er en lille dam, kantet med

en masse flade sten, og her

kommer der også kvinder fra

landsbyen om hverdagen, for at

skrubbe deres tøj og så er det

jo tint, at vi kan have det for os

selv om søndagen.

Jeg har nu fortalt lidt om, hvad

vi bliver sat til her i Bretagne,

som ligesom er en verden

for sig selv, fuld af gamle

sagn og romantik og påvirket

af Atlanterhavets nærhed

og milde klima takket være

Golfstrømmen. Her vokser også

planter, som vi ikke ser derhjemme.


Hele verden åndede lettet op ved krigens ophøre den 11.11.1918 kl. 1100, og der blev hurtigt feststemning i

Frankrig og overalt. Tankerne gik nu til det kolosale antal faldne og sårede soldater.

Det er noget særligt for mig, når

der er post hjemmefra, og jeg

får ret ofte breve, hvor der også

kunne være en lille sum penge

til mig. En dag fik jeg et brev,

hvori der stod, at min lillebror

Carl under en orlov hos sine

forældre i Sønderjylland, ved

kærestens hjælp, var deserteret

over Konge åen til Danmark,

hvilket glædede mig meget,

da jeg ikke havde hørt fra ham

i længere tid, da han havde

været pa vestfronten.

Læs i næste artikel om Morten

Schultz videre fangenskab i

Frankrig...

Efterlysning

Regimentet efterlyser gamle uniformer, dragon

og infanteri, samt dele og andre genstande fra

tiden. Vi vil gerne kunne udstille uniformer som

vist på billedet forskellige steder blandt andet

på Forsvarsmuseet i Aalborg og Prinsens

Livregiments mindelokaler på den gamle

kaserne i Viborg.

Ligger du inde med uniformsdele eller andre

genstande du vil glæde regimentet med, bedes

du kontakte korporal Tommy Bruhn på telefon

96 13 02 30 eller 41 26 45 69.

Evt. mail: dragon@mil.dk

Vi glæder til at høre fra dig.

17


Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens

Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf. 86 61 50 40 Mobil:

33 37 40 60. E-mail: jclund@mail.dk

Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5,

8840 Rødkærsbro. Tlf. 86 65 90 43 Mobil: 23 32 43

66. E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111,

8900 Randers. Tlf. 86 42 02 11

E-mail: timm@timm.dk

18

Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels

Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning.

Tlf. 97 12 11 98, E-mail: pit@email.dk

Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken

26, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 98 14 27 03

Mobil: 28 93 62 90 E-mail: b-ingolf@mail.dk

Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen

(MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 60

35. E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk

”FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT”


Fra landsformanden

Gode venner.

Indledningsvis en stor tak til alle medlemmer og

bestyrelser, der fortsat værner om vort gode gamle

regiment.

Det glæder mig, at I alle er opmærksomme på,

at vore unge kollegaer - især i Hæren - i dag har

nogle meget vanskelige og farlige opgaver.

Vi bør som soldaterforening virkelig deltage i støtten

til dem. Vi bør arbejde for, at SOLDATEN og

hans/hendes pårørende sættes i centrum.

Vi må håbe på, at politikerne virkelig forstår dette

under de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Det glæder mig at det nu er besluttet at anerkende

SOLDATEN med en flagdag, som helt alene er for

SOLDATEN, nemlig den 5. September.

Jeg glæder mig til at se rigtig mange soldaterkammerater

til jubilæumsstævnet den 13. juni. Alle er

hjerteligt velkommen, selv om det naturligvis er

jubilarerne, der er i centrum.

Jeg er tryg ved arrangementskomiteens forberedelse

og specielt tilfreds med, at ideen om at flytte

frokosten uden for Viborg heldigvis er droppet. Tak

for det.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage fat i tidligere

”Prinsener” og opfordre dem til medlemskab.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg

synes det er under lavmålet, når andre soldaterforeninger

sammenblander min rolle som landsformand

med min rolle som politiker.

Men I skal ikke være i tvivl, i begge roller knokler

jeg for at få SOLDATEN i centrum.

De bedste hilsener - og på gensyn i Viborg den 13.

juni.

Jens Chr. Lund

Husk repræsentantskabsmødet 12. juni 2009 kl.

17.00.

Jubilarstævne

Du kan endnu nå at tilmelde dig jubilarstævnet lørdag

den 13. juni. Se indbydelse i april Dragonen.

Sidste frist for indbetaling er mandag den 8. juni.

Indbetal pr. deltager kr. 240,- på konto 1551

4660075378. Ved spørgsmål kan du ringe til 23 32

43 66.

Donation

I januar Dragonen var der en artikel om en tilskadekommen

soldat, Morten Mathiasen. I artiklen

blev læserne opfordret til at give et bidrag

til Mortens behandling i udlandet. Prinsens

Livregiments Soldaterforenings Fødselsdagsfond

har besluttet at give kr. 5000,- til Mortens behandling.

Aflysning

Den årlige fællesudflugt planlagt til afholdelse 5.

september aflyses.

Årsag: Datoen 5. september er af folketinget blevet

fastsat til at være årlig flagdag for alle vore soldater.

Så selvfølgelig samles vi ikke til fælles udflugt.

Vi prioriterer naturligvis soldatens dag!

I stedet for vil vi hver især benytte dagen til at flage

og deltage i et af de arrangementer der afholdes

rundt i landet. Vi vil vise at vi bakker op om vore

soldater, at vi støtter vore sårede og mindes vore

faldne.

Hjemmeside: Danske soldater

Du kan læse om danske soldater og finde information

om Danske Soldaterforeningers organisation

m.v. på www. Danske soldater.dk.

Velkommen hjem

Det ligger nu fast at de næste hjemkomst parademarcher,

- hvor vi ønsker vore soldater velkommen

hjem finder sted således:

KFOR hold 20 i Fredericia torsdag 20. august og

for ISAF hold 7 i Slagelse torsdag 27. august.

Har du mulighed for det så mød op og vis at vi bakker

vore soldater op.

I ønskes alle en god sommer

19


Formand: Jan Vinther Magnussen (MR)

Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf. 86 37 70 60,

Mobil 40 17 70 60 E-mail: jan@moerkes.net

Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev

Tlf. 86 94 19 29 Mobil 40 78 99 29

E-mail: vpg@os.dk

Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240

Risskov Tlf. 86 21 25 17

E-mail: Toftefald@Kristensen.mail.dk

Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543

Hornslet Tlf. 86 99 60 35

E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk

20

STØT VORE SOLDATER

Uanset om du er for eller imod dansk deltagelse i

krig så vis, at du støtter vore udsendte.

VIS AT DU BAKKER OP!

Du kan købe en magnet-sløjfe til at sætte bag

på bilen ved at indbetale kr. 50 til Arbejdernes

Landsbank, 8600 Silkeborg, registreringsnummer

5347 og kontonummer 0000503388.

Du kan også købe en lille pin til at have siddende

på jakken eller blusen. De koster kr. 20 stykket.

Altså, - en tur på posthuset eller i banken der

gerne hjælper med at overføre beløbet. Overførsel

via netbank er naturligvis også muligt. Læs mere

på www.familienetvaerket.dk om historien bag sløjfen

og om hvad overskuddet fra salget går til.

Generalforsamling

Onsdag 25.marts afholdtes ordinær generalforsamling

i marineforeningens lokaler på Århus

havn.

Efter velkomst valgtes Ove Grøn til dirigent.

Formanden aflagde beretning, som blev godkendt.

Kassereren fremlagde regnskab som balancerede

med kr. 10.665, udviste et overskud på kr. 814 og

en beholdning på kr. 2.104. Regnskabet godkendtes.

Herefter gik vi over til valgene, en lidt kedelig

affære, idet alle valg var genvalg.

Formanden overrakte 25 års tegn til:

Fra venstre: Henrik Dam Jeppesen, Verner Grave,

Poul Erik Jensen Frandsen.

Herefter gik vi over til et veldækket kaffebord med

blødt brød og en masse snak.

Skydeafslutning

Tirsdag 7. april var årets skytter samlet for at overvære

præmieoverrækkelserne og for at få en bid

brød og en dram.

I den nu afsluttede sæson havde vort 1.hold placeret

sig på 2.pladsen. Her er de gæve gutter med

præmien, som er en vandrepræmie.

Fra venstre: Niels, Verner, Jens og Asbjørn.

Asbjørn var i det hele taget dagens mand, han

modtog præmien for flest skudte handicappoint og

efterfølgende fik han også præmien for den største

fremgang i sæsonen.

Henning


Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840

Rødkærsbro Tlf. 86 65 90 43 Mobil 23 32 43 66

E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR)

Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele.

Tlf. 86 65 12 83 E-mail: maja.jens@privat.dk

Sekretær: Knud Erik Kristensen (MR)

Bredegade 14, Mønsted, 8800 Viborg. Tlf. 86 64

64 53. Mobil 61 85 85 19 E-mail: ke@fiberpost.dk

Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 59 48 E-mail: edle@nielsen.mail.dk

Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69,

8800 Viborg. Tlf. 86 62 37 97.

Kontingent

En lille hilsen fra kassereren: Tak for alle betalingerne.

Hvis du ikke har betalt endnu, så er det på

tide at få det gjort! Måske er det en god ide at tilmelde

betalingen til PBS.

Skydning

Vore skytter har igen deltaget i firkantskydningen.

De vandt med 925 points og kunne dermed hjembringe

pokalen. Forsvarsbrødrene fik 920 points,

De Blå Baretter fik 904 og Garderforeningen fik

861 points.

Individuelt opnåedes følgende resultater:

Karl Buksti 191 points,

Verner Gade 189 points,

Pauli Johansen 186 Points,

Aage Pedersen 184 points,

Charles Kolding 172 points,

Bent Nielsen 171 points.

Fra venstre: Bent Nielsen, Aage Pedersen, Pauli

Johansen, Karl Buksti alle Viborg. Med pokalen

Verner Gade, Vejrumbro og Charles Kolding,

Løgstrup.

Pokalen vil blive opsat i vore lokaler. Tak til vore

skytter og tillykke med det fine resultat.

Aktiviteter

Skydning, udendørs.1. og 3. onsdag i maj - august.

Kontakt Bent Nielsen, 86 62 59 48.

13. juni: Jubilarstævne

22. august: Fugleskydning

17. november: Bowlingaften (foreløbig aften)

6. december: Julefrokost.

P. Korshøj

Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230

Svenstrup. Tlf. 98 38 08 69

Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2,

9830 Tårs. Tlf. 98 96 17 59

Sekretær: Mogens Pedersen (MR) Kløvervej 28,

9760 Vrå. Tlf. 98 98 19 86

E-mail: lone.mogens@privat.dk

Frank Andersen, Bævervej 2, 9230 Svenstrup.

Tlf. 98 38 37 25

Heintje Nielsen, Nørrevang 1, 9760 Vrå.

Mobil: 14 14 66 26

Erik Jensen, Røgildsvej 35, 9400 Nørresundby.

Tlf. 98 19 12 85

Bent Ingolf Johansen, Juelsparken 26, 9210

Aalborg SØ. Tlf. 98 14 27 03

E-mail: b-ingolf@mail.dk

Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne.

Vinterskydning

Fredag 24. april havde vi afslutning af vinterskydningen.

Pigerne havde pyntet nogle meget flotte

borde, der kom også mad i lange baner på bordet,

et helt madorgie. Det var en rigtig god aften, hvor

21


vi var samlet 20 personer. Efter spisning var der

uddeling af præmier til de bedste skytter.

Vindere af dameskydning. Guld Agnes Larsen

1933 point, et meget fint resultat, sølv Lone

Pedersen (tv) 1898 point og bronze Grethe Nielsen

(th) 1284 point.

Vindere af herrernes skydning: Guld Frank

Andersen 1957 point, sølv Arne Simonsen (th)

1933 point og bronze Erik Jensen (tv) 1926 point.

Fiduspokalen blev vundet af Erik Jensen.

22

Kommende Arrangementer:

Fugleskydning

Der afholdes Fugleskydning søndag 2. august

2009 kl. 10.00 på de militære skydebaner ved

Lindholm Høje.

Dagen starter med afhentning af fuglekongen,

Svend D. Hansen som ankommer til skydebanen

for at inspicere de ankomne skytter og afgive det

første skud på fuglen.

Der skydes til kl. 12.00 hvor der holdes frokost.

Derefter skydes der til der er fundet en skyttekonge,

men der skal være afsluttet senest kl.15.00.

Der kan købes øl, vand og pølser til de sædvanlige

priser.

Sommerfest

Sommerfest og præmieuddeling finder sted,

som noget nyt, lørdag 8. august, kl. 12.00 på

”Marinestuen” Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg.

Arrangementet vil bl.a. foregå med et overdådigt

frokostbord, prisen er kun 175,00 kr. pr. person. Vi

vil meget gerne se rigtig mange til denne frokost.

Husk hvad Lone sagde! Vi gør vores, så må I gøre

jeres! Det kan bl.a. gøres ved at tilmelde jer til

festen (Bemærk tidspunktet.) Tilmelding til Mogens

Pedersen tlf. 98 98 19 86 eller e-mail: lone.

mogens@privat.dk senest søndag 2. august. Det

kan nås til fugleskydningen.

Der sker altid noget i Aalborg afd.

Mogens Pedersen

Formand: Søren Sørensen (MR), Klocksvej 22,

7441 Bording. Tlf. 86 86 18 42

Kasserer: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs

Vej 32 A, 7400 Herning.

Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Sekretær: Jens Henry Jensen Vester Allé 29,

Hammerum, 7400 Herning.

Tlf. 97 11 85 51 E-mail: jens.henry@mail.dk

Bowling aften

Den 26. marts havde Herning-afdelingen kaldt

medlemmerne ind til lidt bowling motion.

Der var 19 der havde fulgt opfordringen.

Der blev gået til kuglerne med en ildhu og koncentration,

som sjældent er set i bowlinghallen.

Allerede inden timen var gået, lød der rygter om, at

en enkelt skulle hjem og træne, for at komme

i bedre kondition til næste gang vi mødes.


Over kaffen gik snakken lystigt, og da først Kurt fra

Videbæk lagde for med en god historie, var resten

af selskabet næsten ikke til at stoppe.

Det føg igennem luften med gode historier, og lattermusklerne

blev rørt så tårerne trillede. Jo, en

helt igennem god aften.

Tak til deltagerne for samværet.

Ses vi på jubilæumsdagen i Viborg den 13. juni?

MTKMP 55 ÅRS jubilæum

Så er det tide at spørge om fri til vores jubilæum

lørdag den 13. juni i Viborg. MTKMP fejrer 55 års

jubilæum og så er der mødepligt.

Jeg håber at alle møder op. Hvis I kender nogen,

der ikke er medlem af vores soldaterforening, så

giv dem et praj og få dem til at møde op.

Vi skulle gerne blive det største hold der møder op,

det er jo en stor dag som vi vil mindes med glæde

især når vi møder hinanden efter så mange år.

Vores gamle kaserne består endnu som da vi var

soldater, og så er der mindestuen, som er et besøg

værd.

Hvis I ikke kan få fri, så inviter konen med, så er

det nemmere at få lov til at komme af sted.

Så der er ingen undskyldning for at blive hjemme,

bare mød op!

Med venlig hilsen

Cykelhandleren

544, Søren Sørensen

Formand: Søren Sørensen (MR)

Klocksvej 22, 7441 Bording. Tlf. 86 86 18 42

Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR)

Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele.

Tlf. 86 65 12 83 E-mail: maja.jens@privat.dk

Sekretær: Arne Simonsen

Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf. 98 38 08 69

Generalforsamling

Husk generalforsamling 12. juni 2009, kl. 1600 på

Viborg Kaserne. Dagsorden kan læses i april udgaven

af Dragonen.

Formand: Erik Jensen, tlf. 86 61 11 63

E-mail: erik-jensen@mail.dk

Jens A. Jensen, tlf. 86 62 54 70

Niels E. Hvid, tlf. 86 62 94 42

Peder Korshøj, tlf. 86 65 90 43

Bent Nielsen, tlf. 86 62 59 48

Lokalerne, der er et besøg værd, er beliggende i

kælderen under Viborg Kasernes hovedbygning.

Der ikke faste åbningstider men aftale om forevisning

kan ske ved henvendelse til ovennævnte.

Der er gratis entré.

Formand: Henning Kristensen (MR), Toftefaldet 1,

8240 Risskov. Tlf. 86 21 25 17

E-mail: toftefald@kristensen.mail.dk

Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev

Tlf. 86 94 19 29, Mobil 40 78 99 29

E-mail: vpg@os.dk

Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang

31, 8543 Hornslet Tlf. 86 99 60 35

E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk

Fødselsdagsfondens formål er at sende lykønskningstelegrammer

til medlemmer på mærkedage

(bl.a. runde fødselsdage) ligesom fonden administrerer

donationer til værdige formål.

Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside

i vedtægterne for Prinsens Livregiments

Soldaterforening § 28.

Bidrag til fødselsdagsfonden marts – april 2009

Finn Rønde, Hornslet 100

Mogens M. Hedegaard, Løgstør 100

Kaj B. Christensen, Viborg 100

Aage Pedersen, Viborg 150

Ivan Mikkelsen, Brædstrup 50

Svend Aage Henriksen, Skals 50

Viggo Petersen, Sydals 100

Lars P. Nielsen, Arden 100

Jørgen Ørsøe Juul, Viborg 64

Kay Dam, Haderup 100

Ejner Cæsar Nielsen, Aalestrup 50

Arne Svejstrup, Viborg 50

Karen Møller, Rødkærsbro 100

Niels Frederiksen, Vadum 100

23


Kai Aage Kristensen, København S 300

Poul Hjøllund, Birkerød 100

Knud Erik Kristensen, Viborg 50

Harald Jørgensen, Vejle 500

Kurt Hornskov, Lemming 50

Knud Erik Svenningsen, Aars 100

Vagn Jakobsen, Tarm 50

Claus Langvad, Viborg 100

Birger Reslow, Odense 300

Magne Fonnesbæk, Herning 75

Henning Pedersen, Bogense 150

Bent Hvilsom, Hadsund 50

Henning Jensen, Aalborg 100

Kurt Sydbøge, Esbjerg 100

Søren Sørensen, Bording 100

Poul Erik Timm, Randers 100

Kaj Aage Kristensen, København 500

Henning H. Jensen, Hals 100

N.J. Nielsen, Viborg 100

Jens Ulsted Sørensen, Hjortshøj 100

Egon K. Winther, Sindal 50

Niels Hammer, Aalborg 100

Poul Hansen, Svebølle 100

G.K. Jørgensen, Viborg 100

Peter Holm Rasmussen, Ørsted 60

Jens Jørgen Bærnthsen, Hobro 100

Webmaster: J.A. Jensen E-mail: post@plrs.dk

På vores hjemmeside er der bl.a. stof fra afdelingerne

og mange fotos fra forskellige arrangementer.

Besøg adressen nævnt ovenfor.

16. juni

1946 5/20 Johannes Konnerup, Markedsgade 6,

9760 Vrå. 84 år

1965 673953 I/PLR Arne Virklund Pedersen,

Egernvej 54, A 8643 Ans By. 65 år

1982 UDDKMP Jørgen B. Pedersen, Bredkær

Tværvej 72, 8250 Egå. 47 år

17. juni

1991 STKMP Per Bak Nielsen, Vandværksvej 2,

4241 Vemmelev. 39 år

1956 3/II Kai Svendsen, Østre Allè 76, 2 th. 9000

Aalborg. 73 år

24

18. juni

1949 1111 5/20 Knud Henneberg Bay,

Slesvigsgade 32, 8800 Viborg. 81 år

1967 757206 2/I Kaj Birkmann, Thorsagervej 2, B.

8544 Mørke. 63 år

1946 424 5/9 Carl Aa. Christensen, Lyøvej 17,

6430 Nordborg. 85 år

1973 GKMP Svend Erik Pedersen, Ilskov

Hovedgade 25, 7451 Sunds. 56 år

19. juni

Peter Wulff Andersen, Himmerlandsgade 23, 9560

Hadsund. 74 år

1996 PNINFKMP/PLR Lars Jensen, Lærkevej 22,

8800 Viborg. 36 år

20. juni

1948 MUK/PLR Niels Grejs Nielsen, Skottenborg

36, B. st. 8800 Viborg. 61 år

21. juni

1967 752286 1/I Jørgen Kristiansen, Hovedgården

9, 6823 Ansager. 64 år

1991 STKMP/I Christian Mogensen,

Vinderslevholmvej 47, 8620 Kjellerup. 39 år

1972 1169 STKMP/I Henning Hald Poulsen,

Katrinevænget 46, 8800 Viborg. 57 år

1961 512642 3/I Arne Yde Frandsen, Fiskergade

22, 9900 Frederikshavn. 68 år

22. juni

1945 3/9 Laust Skovfoged Bach, Lunden 9, Ålum

8920 Randers NV. 86 år

1983 STKMP 2PLR Mogens Bahnsen, Bissenvej

32, 7000 Fredericia. 26 år

1960 465220 TKMP Peer Stensgård Knudsen,

Algade 34, Koldby 7752 Snedsted. 68 år

1963 AKMP/SLFR Jens Christian Lund, Sct.

Mogens Gade 31, A. 2. 8800 Viborg 64 år

23. juni

1964 634186 3/I Aage Andersen, Spergelvangen

22, 8920 Randers NV. 65 år

1966 2/I Bent Hansen, Stormstræde 32, 6792

Rømø. 66 år

24. juni

1980 STKMP/BDE Bjarne Frederiksen,

Søndergade 29, 8840 Rødkærsbro. 47 år

1966 Ole Engberg Madsen, St. Sct. Pedersstræde

5 A, 1. 8800 Viborg. 65 år

1954 232812 KMPT/I Alex Mahler, Strands Havvej

20 A, Strands 8420 Knebel. 75 år

25. juni

1954 232557 MTKMP/3R Erik Andreassen,

Sønder Allè 57, 8800 Viborg. 75 år

27. juni

1969 1963 1/I Jan Flintholm, Fårupsparken 69,

7900 Nykøbing M. 62 år


1968 797218 STKMP/I Lars Kjeldgaard,

Rantzausvej 11, 9460 Brovst. 61 år

28. juni

2003 1/I/PLR Martin Justesen, Tårnvang 5, 4000

Roskilde. 27 år

1967 2BAT Jens Vilhelm Kjærhede, Hovedvejen

17, 7490 Aulum. 62 år

30. juni

1964 633708 TKMP/I Jacob Eigil Jung,

Firehusevej 2, 7470 Karup J. 65 år

1960 465348 1/I Tage Pedersen, Gasværksvej 19,

9300 Sæby. 68 år

1969 STKMP/I Egon Stensgaard, Grandalsvej 56,

7700 Thisted. 60 år

1962 539200 2/I Alf S. Svendsen, Stoklundvej 2,

9940 Læsø. 67 år

1956 300174 STKMP Niels P. Madsen,

Nygårdsvej 99, Gjesing 8660 Skanderborg. 72 år

1. juli

1984 4/I Jan Vinther Magnussen, Drosselvej 8,

8544 Mørke. 46 år

2. juli

1969 Jens Jørgen Bærntsen, Hostrupvej 76, 9500

Hobro. 80 år

1954 232401 MTK/20 Kar Egon Ebbesen,

Vesterled 34, 7850 Stoholm J. 75 år

1958 372931 STKMP/I Jens Elgård, Plantagevej

10 D, Skæring 8250 Egå. 71 år

1973 2/I Jørgen Jokumsen, Varbergvej 25, 3. th.

6100 Haderslev. 56 år

1965 673861 TKMP Jørgen Møller, Skyttens

Kvarter 157, 6710 Esbjerg. 66 år

1946 568 3/20 Niels Nielsen, Parkvænget 3,

Frederiks 7470 Karup J. 84 år

1989 2/I John Allan Nygaard, Højmarksvej 37,

Stensballe 8700 Horsens. 45 år

1950 Carl Bent Olsen, Nørremøllevej 23, C 8800

Viborg. 80 år

3. juli

1949 627 1/9 Bent Andersen, Tottenborgvej 1,

9900 Frederikshavn. 80 år

1965 673597 TKMP Hardy Bang, Tietgensgade

28, 7400 Herning. 64 år

1945 7 REG V.H.F. Jensen, Gråmejsevej 95, 8800

Viborg. 84. år

1958 373030 1/I Elmer Olesen, Glerupvej 95,

9575 Terndrup. 71 år

1947 4/9 Jacob Pedersen, Lærkevej 48, 2 mf.

Langesø 6430 Nordborg. 83 år

1968 1/I Poul Michael Ricther, Skelagervej 155, 2

mf. 9000 Aalborg. 64 år

4. juli

1947 1048 ?/6 Jørgen Jensen, Ternevej 16, 7900

Nykøbing M. 84 år

2000 S/FOR 9 Palle Munk, Havevej 25, 8840

Rødkærsbro. 53 år

1963 Musikkorpset Bent Otto, Midhårdsvej 17,

8800 Viborg. 76 år

1959 1/I Poul Mosegård Svendsen, Dagnæsalle 1,

B. E28. 8700 Horsens. 70 år

5. juli

1963 TKMP Leif Jensen, Tørresøvej 42, 5450

Otterup. 66 år

1966 719808 2/I Hugo Falk Østergaard,

Lundgaardsgade 5, 7490 Aulum. 64 år

6. juli

1948 13 1.KMP Georg K. Nielsen, Skrænten 9, E.

7600 Struer. 82 år

7. juli

1961 512925 1/I Frank Martinsen, Rugmarken 7,

8520 Lystrup. 67 år

8. juli

1993 1 KMP/4 Deling Thomas Wæver Hansen,

Glentevej 23, 1. th. 5700 Svendborg.36 år

10. juli

1972 STKMP/PLR Karl Erik Jensen, Iversvej 11,

8830 Tjele. 58 år

1961 512372 2/2 Preben Bransholm Jepsen,

Klostervej 23, 8840 Rødkærsbro. 68 år

11. juli

1949 203 5/20 Anton Jørgensen, Gl. Århusvej

164, 8800 Viborg. 81 år

1952 155042 2/I Kaj Kleppe-Hansen, Spidstoftevej

4, 8800 Viborg. 78 år

1952 159434 5/III Verner Olesen, Abildgaardsvej

25, 1 tv. 9400 Nørresundby. 75 år

1964 KFR Mogens Filbert Johansen, Mimosevej

11, 8840 Rødkærsbro. 67 år

12. juli

1963 591721 1 KMP Arne Andersen, Stationsvej

13, Rødding 7860 Spøttrup. 66 år

1963 3/I Louis Glud Christensen, Søndrevej 51,

8700 Horsens. 68 år

1954 Reinhold Fjeldsted, A. S. Ørstedvej 19, 8800

Viborg. 76 år

1950 639 3/6 Kresten J. Kristiansen, Ulstrupvej

22, Sdr. Onsild 9500 Hobro. 80 år

1960 465182 1/III Børge Vistisen, Klingenbergvej

4, Sperring 7700 Thisted. 68 år

1972 KSE-UDD Jens Morten Jørgensen, Åbrinken

9, 8800 Viborg. 49 år

1961 512876 1/II 3 Egon Tylak, Lærkevej 8, 6340

Kruså. 69 år

1956 STKMP Villy Nielsen, Nørresøbakken 72,

8800 Viborg. 73 år

25


13. juli

2/PFKMP Sv. E. Bjørnkjær, Gl. Skolevej 13,

Demstrup 8620 Kjellerup. 60 år

14. juli

1960 STKMP/I Jesper Møller, Gram Gydedalsvej

29, Fjelsø Mark 9620 Ålestrup. 39 år

1963 Specialkmp. Axel Hermann, Fallevej 62,

Finderup 8800 Viborg. 64 år

1968 1 PNINFKMP/PLR Kristian Korsgaard,

Norupvej 13, 8830 Tjele. 61 år

1952 155401 1/III Eigil Madsen, Reberbanen 1, st.

th. 9500 Hobro. 78 år

1973 SPRKKMP/SJLR Erik V. B. Mikkelsen,

Havevej 4, 8840 Rødkærsbro. 58 år

1958 373054 STKMP/I Henning F. Pedersen,

Lundbygade 2 A, Vejrum K. 7600 Struer. 71 år

1956 300303 STKMP Carl Vestergård,

Stidalskæret 24, 8600 Silkeborg. 73 år

15. juli

1973 2/I Bent Johannesen, Birkevej 13, 8620

Kjellerup. 56 år

1961 513162 2/I Bent Tøfting, Agertoften 3,

Vodstrup 7900 Nykøbing M. 67 år

16. juli

1964 633636 1/I Erik Bundgaard, Egvadvej 7,

6880 Tarm. 65 år

1946 405 3/20 Tage Kristensen, Skovstedvej 39,

7700 Thisted. 84 år

1953 175681 Villy Pedersen, Smedegaardsvej 1,

Møborg, 7660 Bækmarksbro. 77 år

1959 409502 1/KMP Jørgen Thøgersen,

Vestergade 19, 6100 Haderslev. 70 år

17. juli

1969 1/PLR Bjarne Jensen, Rakkebyvej 159, 9800

Hjørring. 60 år

1961 512877 I/2 Kurt Andersen, Egevej 6, 5500

Middelfart. 68 år

18. juli

1967 752285 STKMP/I John Nielsen, Hedetoften

7, 7800 Skive. 62 år

19. juli

1961 512391 2/I Arne Henriksen, Højagervej 8,

Lindved 7100 Vejle. 68 år

1952 155248 5/III Arne Mosgaard, Præstehaven

12 B, 1. tv. 7400 Herning. 77 år

20. juli

1970 HMAK Mogens Aggerholm, Pebermyntevej

69 st. tv. 8800 Viborg. 60 år

Per Vinter Christensen, Violvej 153, 7800 Skive. 53

år

1973 96 2/I Ole Nielsen, Bekkasinvej 22,

Smidstrup 6000 Kolding. 56 år

26

21. juli

1974 1KMP/PLR Henning Dybvad Larsen,

Fredensgade 2, 2. mf. 8000 Århus C. 57 år

1952 4/III Preben Ranch, Havndalvej 73, 8970

Havndal. 77 år

22. juli

1994 1.PNINF/KMP Søren Andersen,

Mølledammen 60, 6800 Varde. 35 år

1971 220751 2/I Kresten Gregersen, Fårdalsvej 7,

8830 Tjele. 58 år

2001 2/I Jacob Holm Løkke, Louisegade 10, 4. tv.

9000 Aalborg. 28 år

1972 2041 2/I Kaj Flemming Pedersen,

Brorsonsvej 49, 8850 Bjerringbro. 59 år

23. juli

1963 1/I Ejgil Høgh, Fasanvej 16, 7600 Struer. 66

år

1946 5/20 Poul Nicolaj Møller, Birkevej 14,

Sulbæk 9900 Frederikshavn. 84 år

1996 STKMP/I Michael Aagaard, Falkevej 76, st.

mf. 8800 Viborg. 34 år

24. juli

2001 2/I Frank Andreasen, Spurvevej 2, 8450

Hammel. 40 år

1957 2KMP 3deling Bent Erik Bak, Mølleskrænten

42, 4140 Borup. 72 år

1962 RKKMP Hans Erik Christiansen, Granstien

20, 8800 Viborg. 67 år

1966 719954 3/I Jens Jensen, Svendstrupvej 8,

7830 Vinderup. 65 år

1993 STKMP/I Henrik Linnet, Skovduevej 7, 6980

Tim. 37 år

1965 Henrik Kinimond Nielsen, Ærøvej 1, 4. th.

2000 Frederiksberg. 36 år

1948 243 1/20 Svend Aage Svendsen, Drosselvej

1, V. Hassing 9310 Vodskov. 84 år

1962 561348 3/1 Christian Sørensen, Hamarvej

33, 8800 Viborg. 68 år

25. juli

1954 218095 MTKMP Ejnar Clausen, Klingseyvej

20, 2720 Vanløse. 76 år

1990 Hans Jørgen Johansen, Filippavej 90, 5762

V. Skerninge. 38 år

26. juli

662729 TKMP Ejnar Thygesen, Søndergade 48,

Assens 9550 Mariager. 65 år

27. juli

1957 Erling Christensen, Slagterigade 11, 9700

Brønderslev. 72 år

1956 STKMP Bent Erik Thommassen, Randersvej

22, 9550 Mariager. 73 år


28. juli

1949 993 5/9 Chr. Fristrup, Dronning Dagmarsvej

21, 9600 Aars. 81 år

1958 STKMP/I Erik Kruger, Mejerivej 38, Østerild

7799 Thisted. 71 år

29. juli

1966 719804 2/I Kristen Knygberg-Jensen,

Storåvej 14, 7400 Herning. 63 år

673742 3.KMP Bent Nyby, Fællestoften 13, 7400

Herning. 64 år

Torben Bangshøj Olesen, Kildebakken 13, 8850

Bjerringbro. 44 år

30. juli

1997 STKMP/I Jacob Berthelsen, Hovedgaden

104, B. 8961 Allingåbro. 33 år

Hans Mosberg Suhr Jensen, Overlæge

Ottesensvej 23, 9900 Frederikshavn. 45 år

1965 673811 TKMP/I Kristian Kongsholm,

Søndergade 34, 1, tv. 8600 Silkeborg. 65 år

31. juli

1952 155247 TKMP/III Tage Elmlund Jögensen,

Björkkullavägen 52, S-42470 Olofstorp. 78 år

1968 187 STKMP Frede Nørgård, Latyrusvej 9,

9240 Nibe. 62 år

1975 KSEDEL/PLR Lars Petersen, Skolevangen 4,

8830 Tjele. 52 år

1995 1/I Henrik Wiinberg, Flovtvej 4, Flovt 6100

Haderslev. 34 år

1. august

1959 1/3 Børge Hansen, Torvegade 11, 9370

Hals. 72 år

1998 1/I Niels Witting, Bynkevej 4, 8600 Silkeborg.

31 år

2. august

Anders Overgaard Andersen, Møllehøj 20,

Brunshåb 8800 Viborg. 63 år

1962 538659 3/I Aage Pedersen, Lærkekrogen 1,

Bislev 9240 Nibe. 67 år

1950 682 4/9 Jens Sondrup, Skivevej 31, 7830

Vinderup. 83 år

3. august

1954 232224 Jørgen Kjær Jørgensen,

Strindbergparken 9, 9381 Sulsted. 75 år

1960 465313 1/I Kurt Nygård Pedersen, Kærvej

15, 6920 Videbæk. 68 år

1945 917 4/9 Tage Bang Pilgaard, Rønne Allè 14,

1 – C. 2800 Lyngby. 83 år

4. august

1960 465286 1/I 3. REG Jørgen Nielsen,

Stationsvej 33, 4241 Vemmelev. 68 år

5. august

1964 3 KMP/PLR Poul Dahl, Stendalvej 10, 8620

Kjellerup. 65 år

1951 2/I Knud Vestergård, Herredsvejen 203,

Klejtrup 9500 Hobro. 79 år

6. august

1972 3/IPLR Carsten Mørkenborg, Benediktevej

14, 8800 Viborg. 56 år

7. august

1954 232446 MTKMP Viggo Jacobsen,

Farvergade 8, 1. tv. 8700 Horsens. 76 år

8. august

1954 MTKMP Hans Hansen, Storebæltsvænget

162, 5500 Middelfart. 76 år

1947 478 4/9 Johannes Kristensen, Pilgårdsvej 4,

Råbjerg, Fousing 7600 Struer. 83 år

1990 1/I Jan H. Lorentzen, Holskovbækvej 17,

9320 Hjallerup. 40 år

10. august

1997 STKMP Bjarke Andersen, Tollestrupvej 100,

9500 Hobro. 33 år

1959 409787 1/3 Niels Jørgen Jensen,

Skovskellet 3, Uggerhalne 9310 Vodskov. 70 år

1960 RKKMP/JTGR Jens Munk Jacobsen,

Bragesvej 13, 8981 Spentrup. 68 år

11. august

1967 752295 1/I Henning Naur Pedersen,

Finderupvej 7, 9500 Hobro. 62 år

12. august

1947 37 2/6 Ejnar Andersen, Blommevej 2, 8800

Viborg. 84 år

1947 TKMP/I Gert Kristensen, Søndermarken 8,

9760 Vrå. 70 år

1949 17 4/9 Egon Madsen, Kildevænget 6,

Rødding 8830 Tjele. 81 år

13. august

PNINFKMP Jens Christian Madsen, Frejasvej 47,

8600 Silkeborg. 40 år

14. august

1958 RKKMP/PLR Kristen Vej Andersen,

Engdraget 6, 6940 Lem st. 71 år

1957 348511 Poul Frederiksen, Højgårdsvej 38,

7400 Herning. 72 år

1979 2/I Palle Nielsen Maagaard, Tøndborgvej 31,

8620 Kjellerup. 48 år

15. august

1994 STKMP/I Lars Raabjerg Didriksen, Blegkilde

Allè 32, st. th. 9000 Aalborg. 35 år

1948 6 BT 2 KMP Ove Møller jensen, Navnekærvej

2, Sundby 7950 Erslev. 82 år

27


28

JDR og DDS ønsker til lykke til følgende medlemmer...

Dragonforening for Holstebro og Omegn

Svend Åge Mouritsen, Brøndum Kirkevej 1,

Hvidbjerg, 7860 Spøttrup. Indkaldt den 11. november

1950 til 2. KVGESK med dragonnavnet

KREJBJERG, fylder den 20. juni 2009 80 år.

Ole Erhard Clausen, Spåbækvej 14, 6973 Ørnhøj.

Indkaldt den 2. januar 1970 til 1 OPKESK med dragonnavnet

FOLDBY, fylder den 24. juni 2009 60 år.

Bent V.D. Laursen, Meldgårdsgade 39, 7500

Holstebro. Indkaldt den 2. februar 1966 til 1

OPKESK, fylder den 15. juli 2009 60 år.

Arne Knudsen, Sundevedsgade 3, 7500 Holstebro.

Indkaldt den 11. maj 1954 til 1 LETKVGESK med

dragonnavnet STENSTRUP, fylder den 22. juli

2009 75 år.

Niels Bent Ehrenreich Sørensen, Lehars Vej 12,

7500 Holstebro. Indkaldt den 1. februar 1969 til

3/II/JDR med dragonnavnet RANDERS, fylder den

23. juli 2009 60 år.

Dragonforeningen for Horsens og Omegn

Bent Berg Møller, Saxofonvej 23, 8700horsens,

indkaldt 1. marts 1960 som Thorsvang til 1. ESK,

fylder 3. juli 70 år.

John Bæk, Løget Center 77B.1/0004, 7100 Vejle,

indkaldt 19. Maj 1970 som Haderup til STESK/II,

fylder 28. juli 60 år.

Dragonforeningen for Kolding og omegn

Jens Peter Højsager, Vævertoften 3, Vonsild, 6000

Kolding, Vejstrup 1954, fylder 75 år den 23. juli.

Randers Dragonforening

Poul Andersen, Hjortevej 37, 8950 Randers SØ,

kan den 21. juni fejre sin 60 års fødselsdag. Poul

Andersen blev indkaldt til JDR 1970, hvor han fik

bynavnet Hornbæk.

Verner Gyldenløve Pedersen, Kastanievej 12,

Harridsslev, 8930 Randers NØ, kan den 26. juni

fejre sin 80 års fødselsdag.

Verner G. Pedersen blev indkaldt til JDR 1950,

hvor han fik nr. 2149, med bynavnet Thorsager.

Bent Hansen, Ramshøjvej 11, Haslund, 8940

Randers, kan den 9. juli fejre sin 65 års fødselsdag.

Bent Hansen blev indkaldt til JDR i 1966, hvor han

fik nr. 979, med bynavnet Haslund. Bent Hansen

blev valgt ind i bestyrelsen i 1988 og har siden

beklædt posten som Næstformand.


Gunner Jensen, Ane Odsgårdsvej 7, st. 0002,

8930 Randers NØ kan den 13. juli fejre sin 80

års fødselsdag. Gunner Jensen blev indkaldt til

JDR i 1950, hvor han fik nr. 1730, med bynavnet

Spentrup.

Gunner Jensen blev valgt ind i bestyrelsen i

1980, hvor han har beklædt poster som Sekretær

– Formand i skydeudvalget – i 1998 trådte han ud

af bestyrelsen, men forblev suppleant, hvilket har

resulteret i, at han atter i år er indtrådt i bestyrelsen.

Siden 1980 har han været fanebæreren en trofast

hjælper.

Per Husum Frandsen, Stendigevej 3, Læsten,

8920 Randers NV, kan den 26. juli fejre sin 70 års

fødselsdag. Per H. Frandsen blev indkaldt til JDR i

1959, hvor han fik bynavnet Læsten.

Sydfyns Dragonforening

Emil Rasmussen, Lindekildevej 14, 5762 Vester

Skerninge. Indkaldt juli 1958 til JDR fylder den

27.maj 70 år.

Erik Christensen, Grundestrupvej 7, 5762 Vester

Skerninge. Indkaldt 1959 til JDR fylder den 20. juli

70 år.

Dragonforeningen for Thisted og Omegn

Den 8. juli fylder Børge Jensen, Morup Møllevej

68, 7755 Bedsted 50 år

Vi byder velkommen til nye

medlemmer i...

Dragonforening for Holstebro og Omegn

Peter Bennetsen, Ahornvej 26, 6520 Toftlund.

Indkaldt i august 1983 til 2 KVGESK/I/JDR med

dragonnavnet TOFTLUND.

Kim Birger Legaard, Odensevej 64, 5500

Middelfart. Indkaldt den 2. januar 1989 til 2

KVGESK/I/JDR med dragonnavnet MIDDELFART.

Børge Rosenbæk, Beringsvej 24, 7500 Holstebro.

I 1955 tjenstgørende ved OPKESK/JDR i Itzehoe

med dragonnavnet KLARBY.

Poul Egon Jacobsen, Særkærparken 128, 7500

Holstebro. Indkaldt som mathelev den 3. maj 1959,

herefter tjeneste ved 2 KVGESK/I/JDR med dragonnavnet

SLAGELSE.

Dragonforeningen for Horsens og Omegn

Vagn Josefsen, Brøndsalle 36, 8700 Horsens,

Indkaldt 11. November 1955 som 377 Horsens til

Stabs ESK.

Dragonforeningen for København og Sjælland

med øer

Leif Laurids Christiansen, Højstrupparken 59, 1.

th., 2665 Vallensbæk Strand, indkaldt 1959, med

bynavn Mammen.

Michael Østerballe Pedersen, Sortsøvej 1, 4850

Stubbekøbing, indkaldt 1990, med bynavn Ørum.

Henning Lundorff, Stensbyvej 11, 4773 Stensved,

indkaldt 1966, med bynavn Stouby.

Søren Thomsen, Rosenfeldt 66, 3600 Frederikssund,

indkaldt 1984, med bynavn Frederikshavn.

Vest- og sydjysk Rytteri og Dragonforening

Ejlif Olesen 75 år den 21. juli 2009 Bynavn Bork.

Jydske Dragonregiments soldaterforening for

Aalborg og Omegn

Aage Gadensgaard, Tømmergade 2, Ravnshøj,

9900 Frederikshavn. Aage blev indkaldt i 1955 til 2.

kampvognseskadron og fik nr. 269570 Lille Aasted.

Aarhus og Omegns dragonforening

Herluf Brage Michelsen, Holme Møllevej 6 st. th.

8260 Viby J. Indkaldt 11. maj 1949, 4. eskadron,

bynavn Ribe.

Æret være...

Dragonforeningen for Horsens og Omegn

Egon Grann, Sønderdal 9, 7323 Give, Indkaldt

11. maj 1955 som 258889 Dagnes til 3. OPK, er

afgået ved døden.73 år.

Bent Hempel Andersen, Vibeholmsalle 43, 8700

Horsens, Indkaldt 10. oktober 1939 som 228

Horsens til 3. ESK, er 29. januar afgået ved døden.

90 år.

Randers Dragonforening

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vort

medlem Lars Skipper, Venusvej 17, 8960 Randers

SØ, er afgået ved døden den 4.april 2009. Lars

Skipper blev indkaldt til JDR i 1952, hvor han fik nr.

52 med bynavn Hald.

29


Djursland Dragonforening

Formand:

Jørgen Bachmann

Damkærvej 38

8500 Grenå

Tlf. 86 33 17 18

Herning og omegns Dragonforening

Formand:

Finn Hansen

Skjernvej 55

7400 Herning

Tlf.: 97 14 91 30

toudahl@dlgtele.dk

Hobro og omegns Dragonforening

Formand:

Leif Christensen

Rævebakken 8

9500 Hobro

Tlf.: 98 52 48 91

Tlf.: 23 23 10 75

Dragonforening for Holstebro og Omegn

Formand:

K.C. Olsen

Kimsvej 13

7500 Holstebro

Tlf.: 97 42 94 02

Isl40347@os.dk

30

Tur til Nørre Vosborg

Dragonforeningen gennemfører tur til Nr. Vosborg,

Lørdag den 13. juni 2009, således:

Rundvisning i tiden 1430 – ca. 1600.

Mødested og – tid: P-plads (Nr. Vosborg) kl.

1415.

Pris pr. deltager: Kr. 60,-.

Tilmelding til N.O. Kristensen (nodanmark@mail.

dk) hurtigst muligt efter modtagelse af juni nummeret

af Dragonen.

Efterfølgende grillarrangement

Efter besøget på Nr. Vosborg arrangerer Dragonforeningen

Grillarrangement i Sergentmessen på

Dragonkasernen:

Starttidspunkt: kl. 1700. Slut kl. ?

Grill: Kyllingebryst, svinekotelet, 2 grillpølser,

mixed salat + dressing og flute.

Pris: kr. 60 – 70.

Der kan købes vin, øl og vand til rimelige priser.

Tilmelding til N.O. Kristensen (nodanmark@mail.

dk) hurtigst muligt efter modtagelse af juni nummeret

af Dragonen.

Dragonforeningen for Horsens og Omegn

Formand:

Rasmus Reedtz

Stationsvej 40 Hatting

8700 Horsens

Tlf.: 75 65 39 19

ras.reedtz@get2net.dk

Skydninger

I Ølsted Skyttehus Kl. 19.00:

I 2009 skydes: 2. Juni. Sommerpause Juli og

august, 1. september, 6. oktober.

Generalforsamling

Generalforsamlingen den 24. januar startede allerede

Kl. 1000 da formand og kasserer var ude

for at sige tillykke med de 90 år til Bent Hempel

Andersen. Kl. 1200 holdt vi generalforsamling

som sædvanlig i Egebjerg gamle brugs. Verner

Jensen blev genvalgt til ordstyrer og efter at han

havde fået godkendt både beretning og regnskab

prøvede han den sædvanlige taktik med

genvalg på alle poster som lykkedes til han kom

til fanebæreren, her meddelte John Bæk at han

trak sig p.g.a. sit dårlige ben. Ny fanebærer blev


Erik Madsen og faneløjtnant blev Harry Bank,

som begge den 22. januar deltog i et fanekursus

med Danmarkssamfundet under ledelse af Kjeld

Bøjlesen arrangeret af DFB Horsens.

Under eventuelt uddeltes årets skydepræmier:

Dragonesser Birtha Nielsen 934 P. Inge Jørgensen

929 P. Vibeke Hansen 906 P.. Dragoner: Mogens

Mikkelsen 962 P. Rasmus Reedtz 958 P. John

Bæk 956 P..

Efter det alvorlige gik vi i gang med festen hvor vi

nød Erna`s gule ærter og den efterfølgende kaffe

krydret med gode gamle soldaterhistorier og de

sidste nye historier.

Fællesarrangementer

15. Maj: Foredrag Krudthusvej med sygeplejerske

Ingelise Klaris om at være udsendt med de danske

styrker.

30. August: Tur til Frøslevlejren med forsvarsbrødrene

175. Kr. inkl. Bus, entre, frokost og

foredrag. På vejen hjem køres forbi en grænsebutik.

Tilmelding snarest og senest 1. August til

7561 3461 J.K. Andersen eller 7565 7439 Kurt

Damgaard.

25. September: Foredrag Krudthusvej 16 med

Oberst Kurt Mosgaard om 2 år ved FN`s styrke i

Vestafrika.

24. Oktober: Foredrag Krudthusvej 16 med en livvagt

fra Iran/Irak.

For Fællesarrangementer: 19.00 spisning og foredrag

med kaffe 75Kr., 20.00 foredrag med kaffe

20Kr..

Tilmelding til formanden på 7565 3919. En uge før

hvis ikke andet er nævnt.

Eller ras.reedtz@get2net.dk

Ønsker nogen at modtage indlægget til avisen tidligere

kan dette gøres ved at sende E-mail adresse

til Formanden.

Se også vores hjemmeside på http://www.dragonforening.dk/

klik på foreninger for at finde din egen

forening.

Dragonforeningen for Kolding og omegn

Formand:

Erik Johansen

Kastanieallé 4, Skanderup

6640 Lunderskov

Tlf.: 75 58 51 05

Forårsfesten 14. marts

23 feststemte medlemmer deltog i festen, der

afholdtes på Staldgaarden. Da alle var ankommet,

blev der budt til bords, og formanden Erik

Johansen bød velkommen, hvorefter Kajs dejlige

mad blev nydt – han blev godkendt. Efter spisningen,

var der bortlodning af medbragte pakker, hvor

Jens Erik fungerede som auktionarius, og Kaj assisterede.

Salget, trods krise, gav et pænt resultat.

Herefter blev årgangstegn overrakt, 60 års til

Svend Jensen Møller (ikke tilstede), 50 års til Leif

Andreasen, og 10 års til Gert Stockholm. Peder

P. Ratgen blev tildelt Tak og Ære, for lang og tro

tjeneste.

Efter kaffen startedes Jens Eriks musik, og dansen

gik til langt hen på natten. En hyggelig aften i dejligt

selskab.

Mindehøjtidelighed 23. april

Foreningen deltog med to mand og fane, den 23.

april, i mindehøjtidelighed og kransenedlæggelse i

Christiansfeld, for slaget ved Kolding 1849.

Kegleturnering 24. april

Turneringen blev afviklet i stor spænding, og der

blev kæmpet om marginalerne, hvor foreningens

semiprofessionelle par, atter viste styrke. Ved fintællingen

viste det sig, at Tove og Kaj Pedersen

havde vundet, med henholdsvis 321 og 371 point.

Tillykke med det, og tak. Maden blev nydt i munter

stemning, og så var der kage til kaffen.

Sommerudflugt 6. juni

Som tidligere annonceret, går turen i år til Æ´

Kleinbahn, Rødding Lindeallé 17, 6630 Rødding,

hvor vi mødes kl. 1030. Banen er en modelbane,

med tog i størrelse LGB, der kører rundt i haven

til Rødding Banegård ”1898”, Brendstrup og

Gram Banegårde ”1898. Banegårdene er med

pakhuse og lagerhaller. Sidste skud på stammen

er Rødding Vesterkro, som den så ud i tilsvarende

periode. I dag hedder den Hotel Rødding.

Johannes Spek fortæller om banens historie. Når

vi har beundret anlægget, og set toget fungere,

31


mødes vi og indtager den medbragte frokost- husk

drikkevarer.

Efter frokosten, kan anlægget inspiceres yderlig,

og derefter indtages kaffen hos Niels Peter

Nielsen, Vestergade 21, 6622 Bække, hvor vi også

griller de medbragte pølser. Yderligere oplysninger

på tlf. 75 58 61 96. OBS I tilfælde af regn ingen

kørsel.

Krolf

Husk lige at sætte kryds i kalenderen den 13.

august, hvor vi forsøger med noget nyt, nemlig at

spille krolf. Nærmere i august udgaven.

Opråb

Så er det årgang 1954 november det gælder. Vi

er nogle stykker, der de sidste fem år har været

samlet to gange årligt. Lad os blive rigtig mange på

Jubilardagen den 5. september i Holstebro.

803 Skrydstrup.

Den ny bestyrelse i foreningen

Formand: Erik H. Johansen, Kastanie Allé 4,

Skanderup, 6640 Lunderskov, tlf. 75 58 51 05

Næstformand: Peder P. Paludan, Åhaven 9, 6600

Vejen, tlf. 75 36 63 80

Kasserer: Villy Chr. Marek, Avnøvej 23, Fjelstrup,

6100 Haderslev, tlf. 74 56 61 04

Sekretær: Ole Madsen, Torvet 3, stuen, 6640

Lunderskov, tlf. 75 58 61 96

Bestyrelses medlem: Jens Erik Hansen,

Herredsvej 9, 6580 Vamdrup, 75 58 04 11

Bestyrelses medlem: Niels Peter Nielsen,

Vestergade 21, 6622 Bække, tlf. 25 32 53 42

Bestyrelses medlem: Kaj Pedersen, Rønneálle 16,

6000 Kolding, tlf. 75 52 95 84

Dragonforeningen for København og Sjælland med

øer

Formand:

Christian Mortensen

Skovbovej 21

4652 Haarlev

Tlf.: 56 28 66 82

Mobil.: 20 14 66 82

32

Odense Dragonforening

Formand:

Søren P. Rostrøm

Hermelinløkken 160

5210 Odense NV

Tlf.: 21 68 84 28

Randers Dragonforening

Formand:

Knud E. Olsen

Fælledvej 7, Mejlby

8981 Spentrup

Tlf.: 86 44 13 20

knud-olsen@mail.dk

Sommertur

Traditionen tro, skal vi også i år ud at nyde den

dejlige danske natur, hvor vi håber mange dragonesser

og dragoner stiller op. Vi mødes på

Sparkassens parkeringsplads ved Tronholmen

søndag den 14. juni kl. 13.30.

Vi medbringer selv eftermiddagskaffen.

Aftensmaden nyder vi i hyggeligt samvær et eller

andet sted, måske på Mols, men turen er ikke p.t.

endeligt planlagt.

Yderligere oplysninger ved tilmeldingen, som er

nødvendigt af hensyn til traktementet og skal ske

på tlf. 86 44 13 20 senest den 7. juni.

KEO

Kassereren mangler penge!

Vi har desværre konstateret, at nogle få medlemmer

endnu ikke har indløst det udsendte indbetalingskort,

skulle dette evt. være bortkommet, så slå

på, tråden, og du får et nyt.

NSF


Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret

sig, og ser således ud:

Formand Knud E. Olsen – Næstformand Bent

Hansen – Kasserer Niels Fogh Sørensen

– Sekretær Gunner Jensen og Formand for skydeudvalget

Knud Poulsen.

Skulle der være spørgsmål, er bestyrelsen altid til

rådighed for medlemmerne.

KEO

Sydfyns Dragonforening

Formand:

Emil Rasmussen

Lindekildevej 14

5762 Vester Skerninge

Tlf.: 62 24 11 67

Generalforsamling

Sydfyns Dragonforening har afholdt generalforsamling

d 11 marts.

Vi begyndte med festskydning i Ulbølle skytte

hus velvilligt udlånt af skytteforeningen (stor

tak) Derefter fællesspisning ved formand Emil

Rasmussen.

Karen Rasmussen serverede gule ærter med tilbehør..

Ved islagkagen blev medaljerne til Dragoner og

Dragonesser behørigt uddelt.

Efter middagen afholdt generalforsamlingen alle

valg var genvalg.

En festlig aften hvor deltagerne hyggede sig på

Fynsk.

Vi ønsker flere deltagere næste år.

Formanden.

Sønderjysk Dragonforening

Formand:

Flemming Jensen

Alssundvej 25

6400 Sønderborg

Tlf.: 74 48 64 92

Dragonforeningen for Thisted og Omegn

Formand:

Holger L. Drechsler

Gisselbækvej 45

7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 44 55

Generalforsamling

Dragonforeningen for Thisted og omegn har holdt

generalforsamling på Øst Vildsund GL. Færgekro.

Der var 24 dragoner og dragonesser tilstede.

Menuen stod på ”gule ærter”, og der var ingen der

gik sulten fra bordet.

Dagsordenen var den sædvanlige. Peder Kortbæk

blev valgt til dirigent, og styrede generalforsamlingen

til punkt og prikke.

Inden formandens beretning, blev der holdt et kort

mindeord for Svend Pedersen.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Holger

Drechsler blev genvalgt. Erik Hansen og Flemming

Christensen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev

Thomas Andersen og Wilhelm Thinggård.

Som suppleant, blev Poul Erik Kristensen (Prik)

valgt og Claus Immersen genvalgt.

Som revisor blev Leo Nørgård genvalgt, og som

suppleant, Erik Hansen.

Preben Kielsgård og Leo Nørgård blev genvalgt til

fanebærer.

Efter generalforsamlingen fortalte Preben

Kielsgård om deres 14 dages ferietur til deres datter

i Malawi i Sydafrika.

Samme aften uddelte foreningen 25 års tegn til

Benny Poulsen og 10 års tegn til Peder Kortbæk.

33


Ved det efterkommende konstitueringsmøde er

den nye bestyrelse nu:

Formand: Holger Drechsler

Næstformand: Preben Kielsgård

Kasserer: Wilhelm Thinggaard

Sekretær: Ejvind Jensen

Menigt bestyrelsesmedlem: Thomas Andersen

Den nye bestyrelse…

Vest- og sydjysk Rytteri og Dragonforening

Formand:

Svend Pedersen

Bækgårdsvej 29

6900 Skjern

Tlf.: 97 35 10 75

Generalforsamling m.m.

Afholdt Generalforsamling og foreningens 90 års

fødselsdag den 21. marts 2009 i Oksbøl.

Formand Svend Pedersen aflagde beretning.

Det har været et stille år. Der er nu 43 medlemmer.

Foreningen stillede med fanen den11. juni og til

Jubilardagen i Holstebro.

Udflugten gik i år til Lønborggård og ved kaffen

fortalte ejeren Gårdens historie, derefter var vi i

Skjern enge og prøvede trækfærgen. Vi sluttede

aftenen hos Svend og Bitten hvor grillen kom i

gang.

Da vores kasserer var sygemeldt oplæste Ejlif

regnskabet der blev godkendt.

Der var genvalg til til dem der var på valg Niels L.

Jensen går ud grundet sygdom. Jeppe Didriksen

34

blev valgt ind i det år Niels havde tilbage af valgperioden.

Formanden oplyste at Danske Dragonforeninger

havde fået ny formand Flemming Christensen fra

Thisted.

Vi drøftede nyt kortere navn Vestjysk

Dragonforening blev foreslået. Det skal tages op til

generalforsamlingen i 2010.

Derefter gik vi med damerne til middagen og til fejringen

af foreningens 90 årsdag.

Der var lavet forskellige sange til lejligheden.

Erik Løkkebo fortalte om Oksbøllejren og særlig

om den store flygtningelejr der blev bygget i

slutningen af krigen og da lejren var størst var

Oksbøl den femte største by i Danmark. I dag er

alt næsten væk kun den store flygtninge kirkegård

fortæller noget af historien.

Efter kaffen ved 21 tiden sluttede aftenen.

Dragon Ribe

Niels Flinker Nielsen

Midtjysk Dragonforening Viborg

Formand:

Gustav Krogh

Grinderslevvej 6

7870 Roslev

Tlf. 97 57 62 83

Jydske Dragonregiments soldaterforening for

Aalborg og Omegn

Formand:

Børge Buus

Østervænget 41

9200 Aalborg SV

Tlf.: 98 18 35 68

Mobil: 40 58 35 68

Kampvognsskydning

Torsdag den 5. marts havde vi kampvognsskydning.

Bodil Kristensen blev kampvognskom-


mandør. På scoringslisten kom i øvrigt Henrik

Holm, Bjarne Andersen, Oskar Kristensen, Aksel

Pedersen, Børge Buus og Peter Pedersen. Der

blev løsnet i alt 138 skud.

Sæsonafslutning

Torsdag den 2. april havde vi en rigtig hyggelig

sæsonafslutning med skydning, præmieuddeling

og bankospil. Vi fejrede samtidig foreningens 65

års jubilæum med smørrebrød.

Til slut ønskede vi hinanden god sommerferie

og på gensyn torsdag den 3. september 2009 kl.

19.30 til en ny spændende sæson.

Aarhus og Omegns dragonforening

Formand:

John Ørsted Nielsen

Kildegaarden 10 st.

8000 Århus C

Tlf.: 86 19 37 44

lj.oersted@webspeed.dk

Generalforsamling

Lørdag den 28-3-2009, afholdte vi den årlige generalforsamling

i Tilst sognegård.

43 dragoner og dragonesser deltog i mødet.

Formanden bød velkommen og efter fremlæggelse

af årsberetningen og regnskab blev der afholdt

valg.

Alle opstillede blev genvalgt.

Udflugten i år kommer til at gå til Langelandsfortet,

vi arbejder stadig på tilrettelæggelsen, så der vil

blive udsendt nærmere om dato og tidspunktet.

Formanden henstillede til alle der har en E. mailadresse

om at opgive den til bestyrelsen, da det gør

det lettere og billigere at udsende de forskellige

meddelelser til medlemmerne.

Under spisningen holdt Jørgen Jensen et foredrag

om hvordan det er at være officer ved en kampvognseskadron,

det er tilsyneladende en meget

underholdende bestilling, da han kom frem med

flere gode historier om dette arbejde.

Tak til Jørgen Jensen for et godt foredrag, tak til

Bent Popp for den gode musikalske underholdning,

og ikke mindst til Lis for den fantastiske mad.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer, og håber

at se mange til sommerudflugten.

35


Afsender: Jydske Dragonregiment, Kasernevej 5, 7500 Holstebro

More magazines by this user
Similar magazines