Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

“Slagter-Mette” blev klovn

Trylle- og ballonklovnen

Pee-wee kommer til Hornbæks

nye Menighedshus

og underholder børnene

fra alle byens børnehaver!

Egentlig kom Mette Møller

i slagterlære. Men efter hun havde mødt et par elever

fra “Akademiet For Uhæmmet Kreativitet”

var hun solgt til underholdningsbranchen.

Mette Møller startede som gøgler, og var medarrangør

af storelegedag i Fælledparken fra 1990 til

1995.

I 1997 startede hun for alvor som Klovnen Peewee

og blev meget inspireret af andre klovne. Hun

har 2 år i træk været på klovnefestivalen i Svend-

Katekismusklummen

Fadervor- bøn 4:

Giv os i dag vort daglige brød

Udtrykket “dagligt brød” rækker ud over det daglige

rugbrød i Lokalbrugsen. Det er eksistentielt

set et omfattende ord, som indeholder alt det, et

menneske har brug for til opretholdelse af sin daglige

tilværelse og et godt liv.

I kulturer og samfund, hvor brødet er en mangelvare,

og livet er truet, er maden og især brødet helligt.

Sådan var det også hos os tidligere. Brødet er

symbol på den næring, der er nødvendig for livets

opretholdelse, et grundsymbol, symbol på at vi er

holdes i live. Brødet er Guds gave til mennesket,

som mennesket skylder Gud tak for. “Brødet” er

derfor – ud over mad og tøj etc. – et udtryk for, at

også vores liv er udsat og truet, selv om vi ikke savner

det daglige rugbrød.

Bønnen er altså en bøn om, at Gud vil tage vare

på os og holde os i live. Det er en bøn, som tager

udgangspunkt i vores erfaring og erkendelse af

livets skrøbelighed og af, at vi når som helst kan

miste det. Så det er også en bøn om at se livsmening

– på trods af ødelæggelse og død.

Luther sagde om den 4. bøn i Lille Katekismus:

“Hvad er så dagligt brød? Alt hvad der er brug

for til liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko,

hus, hjem, jord, kvæg, penge, ejendom, god

24 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

borg, samt klovnefestivalen i Bolton i England.

Hun har lige afsluttet et stort klovneprojekt, sammen

med mange af Hillerød Kommunes daginstitutioner,

hvor hun har undervist pædagogerne

i, hvordan de får børnene i bedre humør ved at

klovne lidt med dem til hverdag.

Som afslutning på projektet i Hillerød blev der

arrangeret en uge med klovnedage, hvor der kom

klovne fra hele Europa som udgjorde et meget festligt

indslag i hverdagen, når de besøgte forretninger,

banker og institutioner.

Vi er derfor stolte over i menighedsrådet, at kunne

præsentere både Trylleklovnen Pee-wee

mandag, den 23. August, og Ballonklovnen

Pee-wee Torsdag, den 9. September begge

dage kl 10.00 i vores nye menighedshus på Kirkevej.

På menighedsrådets vegne, Erik H. Pedersen

ægtefælle, gode børn, gode medhjælpere, retskafne

og pålidelige overordnede,godt styre,godt

vejr, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis,

gode venner,trofaste naboer og andet lignende.”

Over for tanken om brødet som helligt kan man

stille tidens “fast food”, hvor brødet/maden kun er

noget, man stikker i munden for at stille sulten og

fylde maven – uden nærmere tanke for dets

næringsmæssige eller anden værdi.

Den tyske teolog Dorothee Sölle skriver om

“døden af brød alene”:

“Mennesket lever ikke af brød alene, det dør

endog af brød alene, en allestedsnærværende

frygtelig død, døden af brød alene… Alle relationers

død… At være alene…; ikke at have

nogen venner og dertil også at mistro og foragte

mennesker; at glemme de andre og dernæst

at blive glemt; ikke at eksistere for nogen og ikke

at blive brugt af nogen; ikke at være angst for

nogens skyld og ikke at ville,at nogen skal bekymre

sig for én; ikke mere at le og mere at nogen ler

til én; ikke mere at græde og ikke mere at blive

begrædt: Den frygtelige død af brød alene”.

Mange folkeeventyr fx viser, hvor galt det kan gå,

hvis brødet misbruges eller foragtes, eller hvis man

af nærighed ikke vil dele brødet med andre. H.C.

Andersen har på baggrund af et sådant folkeeventyr

arbejdet med emnet i “Pigen, der trådte på

brødet”.

I Det gamle Testamente har man f. eks. udtrykt

sig således:

More magazines by this user
Similar magazines