Familiejura - Grundlæggende (K2547) - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Familiejura - Grundlæggende (K2547) - LandbrugsInfo

PROGRAM for kursus:

Familiejura - Grundlæggende (K2547)

Tid og sted

Den 4. oktober 2007 på Koldkærgård Konferencecenter,

Århus

Arrangør

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Ret &

Regnskab, Familiejura

Baggrund

Landmandsfamilier skal sikres rådgivning om formueforholdene

i ægteskabet og sikring af familiens

økonomiske vilkår ved generationsskifte, dødsfald

og skilsmisse samt ægtepagter og testamenter.

Formål

Du får mulighed for at rådgive landmandsfamilien

om formueretlige forhold og inddrage ægtefællernes

formueordning i landsigtet økonomirådgivning.

Du vil få inspiration og redskaber til at gennemføre

servicetjek på familiens formueforhold.

Målgruppe

Økonomikonsulenter og ES-konsulenter.

Indhold og form

På kurset kommer du til at arbejde med: Ægtefællers

formueforhold, arv, gave og testamenter, herunder

den nye arvelov. Metoder til rådgivning i

ægteskabssager og gennemgang af punkter til servicetjek.

Kursusleder

Gitte Due, Specialkonsulent, Dansk Landbrugsrådgivning,

Landscentret, Ret & Regnskab, Familiejura.

Antal deltagere

15 - 25

Pris excl. moms

kr. 3.400,00

kr. 4.500,00 for eksterne deltagere.

Tilmelding

Senest 16. august 2007 til Susanne Buch, Kursusadministrationen,

tlf. 8740 5516 eller

kursus@landscentret.

Ret & Regnskab


Torsdag den 4. oktober 2007

kl. 9.30 Velkomst, kaffe og te

2 / 2

kl. 10.00 1.0 Ægtefællers formueforhold

• Forsørgelse, forpligtelser

• Fælleseje/særeje

• Deling af fællesbo, bodelingsoverenskomster

• Deling af pensionsordninger

• Gruppearbejde og opgaver

v/ Advokat Ø rn Bergmann, Heden & Fjorden I/S

kl. 12.00 Frokost

kl. 13.00 1.0 Punkt 1, fortsat

kl. 14.00 2.0 Arveregler

• Legal arv, slægtsarv, ægtefællearv

• Testamenter

• Båndlæggelse

• Arveafkald og arveforskud

• Den nye arvelov

v/ Advokat Ellen Marie Sørensen, Jysk Landbrugsrådgivning

kl. 15.00 Kaffe

kl. 15.20 2.0 Punkt 2, fortsat

kl. 16.00 3.0 Nyt om familiejura og landbrugets familiejurapakke

• Introduktion til landbrugets elektroniske familiejura pakke

• Drøftelse af rådgivning og interesse - modsætninger mellem ægtefæller

• Drøftelse af kompetenceudvikling familiejura og samspil med erfagrupper indenfor

familiejura, den landsdækkende specialrådgivning om familiejura

v/ Specialkonsulent Gitte Due, Landscentret, Ret & Regnskab

kl. 16.45 Evaluering og afslutning

4333,ES-10 Familiejura - grundlæggende

More magazines by this user
Similar magazines