K&P_SALGSBROCHURE for PDF.indd - Kjerulf & Partnere A/S

kpas.dk

K&P_SALGSBROCHURE for PDF.indd - Kjerulf & Partnere A/S

KP Explorer

> Ny personlighedstest til udforskning

af de menneskelige ressourcer


Den nye generation af personlighedstest

BA SERET PÅ DIN VIRKSOMHEDS

VIRKELIGHED

KP Explorer er markedets eneste konstant opdaterede og

dansk udviklede erhvervspsykologiske test. Den er baseret

på dansk arbejdskultur og et omfattende dansk statistisk

materiale. Det betyder, at dine ansøgere og medarbejdere

bliver bedømt ud fra normer og samarbejdsformer, der er

udbredte her i landet og ikke i f.eks. USA, hvor langt de fleste

andre test henter deres statistiske baggrund og design.

Samtidig er KP Explorer ny. Så du kan stole på resultatet

uden at skulle spekulere på, om testpersonen har prøvet

testen mange gange før, som det ofte er tilfældet med

gamle, slidte test.

DET TAGER KUN 15 MINUT TER

Testpersonen besvarer spørgsmålene online. Straks efter

sidste spørgsmål bliver resultaterne automatisk beregnet.

Du får udskrevet en overskuelig og selvforklarende test-

rapport, der er designet til at gøre tilbagemeldingen så enkel

og konstruktiv som muligt. Eksempelvis sætter vi fokus på,

hvordan testpersonen selv kan arbejde videre med styrkerne

og udviklingspunkterne i sin personprofil.

> Plads til humor og stresshåndtering

KP Explorer fra Kjerulf & Partnere undersøger relevante dele

af personens menneskelige ballast. Lige fra det umiddelbare

udtryk til et indtryk af potentialet. De 14 personlighedstræk er

HVAD ER DER MED I BAGAGEN?

Den personlige stil afspejler testpersonens umiddelbare

væsen. Er det f.eks. en mand eller kvinde af få ord eller mange?

Som noget ganske særligt måler vi også indstillingen til humor.

Fordi den nyeste forskning har vist, at det kan have afgørende

betydning for miljøet og trivslen på en arbejdsplads.

PERSONLIG STIL

SITUATIONSFORNEMMELSE

EMPATI

KOMMUNIKATION

OMSTILLINGSEVNE

HUMOR

PROBLEMFOKUS

SELVSTÆNDIGHED

bestemt

saglig

kortfattet

vedholdende

seriøs

praktisk

teamorienteret

indlevende

omsorgsfuld

udtryksfuld

fleksibel

munter

analytisk

individualist

udvalgt sammen med danske HR-chefer med ét mål for øje: At

gøre KP Explorer til et enkelt og anvendeligt dialogværktøj ved

både udviklings- og rekrutteringssamtaler.


SITUATIONSFORNEMMELSE

EMPATI

KOMMUNIKATION

OMSTILLINGSEVNE

vedholdende

HVORDAN GÅS DER TIL OPGAVEN?

HUMOR

seriøs munter

Passer testpersonen også ind i måden, I arbejder på? For at

SITUATIONSFORNEMMELSE bestemt indlevende

undersøge det, tester vi, hvordan personen går til opgave-

EMPATI

saglig omsorgsfuld

og problemløsning. Også her adskiller KP Explorer sig fra

KOMMUNIKATION

kortfattet udtryksfuld

andre test. Vi undersøger nemlig også den afgørende evne til

OMSTILLINGSEVNE

vedholdende fleksibel

at håndtere stress i dagligdagen.

HUMOR

seriøs munter

ARBE JDSSTIL

PROBLEMFOKUS

SELVSTÆNDIGHED

STRESSHÅNDTERING

INTUITION

PROBLEMFOKUS

SELVSTÆNDIGHED

praktisk

teamorienteret

påvirkelig

rationel

HVORDAN FINDES VE JEN?

STRESSHÅNDTERING

påvirkelig hårdfør

Det tredje hovedområde i KP Explorer er en undersøgelse

INTUITION

rationel spontan

af testpersonens evne til at indgå i et samarbejde – måske

endda som leder. Dermed får du vurderet en vigtig evne på

GENNEMSLAGSKRAFT

diplomatisk styrende

det danske arbejdsmarked, og du får en første bedømmelse

SYNLIGHED

selvmotiverende

af personens udviklingspotentiale.

social

MÅLRETTETHED

kortsigtet langsigtet

DELEGERING

ansvarsorienteret

SAMARBE JDS- OG LEDELSESSTIL

HANDLEFOKUS

GENNEMSLAGSKRAFT

SYNLIGHED

MÅLRETTETHED

DELEGERING

HANDLEFOKUS

bestemt

saglig

kortfattet

praktisk

teamorienteret

omhyggelig

diplomatisk

selvmotiverende

kortsigtet

ansvarsorienteret

omhyggelig

OVERSKUELIG SAMMENFATNING

indlevende

omsorgsfuld

udtryksfuld

fleksibel

analytisk

individualist

hårdfør

spontan

analytisk

individualist

tillidsorienteret

hurtig

styrende

social

langsigtet

tillidsorienteret

hurtig

KP Explorer slutter ikke bare med et endimensionalt facit.

For at gøre testen endnu mere brugbar som dialogværktøj,

opsummerer KP Explorer personens stærke sider og kommer

med retningslinjer for, hvilke sider personen bør arbejde mere

med, og hvordan det kan ske. Også dette aspekt er udviklet i

samarbejde med danske HR-chefer.


Test professionelt

Vores testafdeling er bemandet med testpsykologer, hvilket

giver dig sikkerhed for kvalificeret rådgivning og service,

når du har brug for det. Kjerulf & Partnere samarbejder med

forskere fra Københavns Universitet, Institut for Psykologi,

når det gælder forskning og udvikling af test. Vi har fokus

på etik og er aktivt medlem af Videnscenter for Professionel

Personvurdering (www.personvurdering.dk).

Kjerulf & Partnere A/S

Ewaldsgade 5, 2200 København N

Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart

Tlf.: 33 13 13 44

Fax: 33 13 13 64

info@kpas.dk

www.kpas.dk

RAFFINADERIET.DK

More magazines by this user
Similar magazines