MENNESKET

gundlach.eu

MENNESKET

1del 13/02/07 14:02 Side 18

MENNESKET

Anatomiske modeller

Vi har valgt et bredt udsnit af anatomiske

modeller fra de to bedste producenter

på dette område.

Begge firmaer er tyske og har fremstillet

anatomiske modeller til undervisningsbrug

i de sidste 50 år.

Derfor er de både naturtro, brugervenlige

og robuste.

Sortimentet består af modeller til

brug for folkeskoler, gymnasier, sygeplejeskoler,

universiteter m.fl.

Derfor er sortimentet meget stort. Er

der ønsker ud over indholdet af

dette katalog, sender vi gerne et

specialkatalog.

59.01.10

59.01.10

Skelet i standardudførelse

“Stan”

Afstøbning i høj kvalitet i naturlig farve af et

førsteklasses skelet af en mand. Højde 170

cm. Også anatomiske detaljer er gengivet

meget naturtro. Kraniet er deleligt i 3, idet

overdel og kæbe er aftagelige. Tandstilling

og tandmellemrum er gengivet således, at de

ikke er til at skelne fra et ægte skelet. Kranie,

arme og ben afmonteres let. Leveres med

stativ på hjul og plastovertræk til beskyttelse

imod støv. . . . . . . . . . . . . . . . 1.519,00

59.01.11

Skelet med muskelfæster

“Max”

Afstøbning som nr. 59.01.10. Skelettets højre

side har muskelfæster angivet med blå og

røde farver. Venstre side er forsynet med mere

end 300 numre, som angiver de vigtigste

knogledele og -partier m.m. Tekstforklaring på

engelsk/tysk/latin medfølger. Leveres med

stativ på hjul og plastovertræk til beskyttelse

imod støv. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.422,00

59.01.12

Skelet med ledbånd. “Leo”

Udførelse som nr. 59.01.10. Højre side forsynet

med naturtro modellerede elastiske ledbånd

ved skulder, albue, hofte og knæ.

Bevægelige led. Leveres med stativ på hjul og

plastovertræk til beskyttelse

imod støv . . . . . . . . . . . . . . . 3.690,00

59.01.11 59.01.12

18 – alle priser er ekskl. moms

59.01.13

Skelet med muskelfæster og

ledbånd “Sam”

Udførelse som nr. 59.01.10, men med bevægelig

rygsøjle, som muliggør, at alle naturlige

og sygdomsfremkaldte stillinger og bevægelser

af såvel rygsøjle som hals og hoved kan

vises. Højre side af skelettet er forsynet med

påmalede muskelfæster som på model

59.01.11 og med ledbånd som på model

59.01.12. Ved en speciel fremstillingsproces

er tandstilling og tandmellemrum gengivet

således, at de ikke er til at skelne fra et ægte

skelet. Rygsøjlen er monteret med udgående

nervebaner og arterier ved hver hvirvel. På

venstre halvdel er over 300 knogler, knogleelementer

og -strukturer forsynet med numre.

Der medfølger tekstblad på bl.a. latin og

engelsk. Dette skelet er særdeles velegnet til

brug i gymnasier, idrætsskoler, sygeplejeskoler

og al videregående undervisning samt til

undervisning inden for arbejdsmiljø. Leveres

med stativ på hjul og plastovertræk til beskyttelse

imod støv. . . . . . . . . . . . . 3.855,00

59.01.13

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:02 Side 19

59.01.14

59.01.14

Skelet med bevægelig rygsøjle

og brystkasse “Fred”

Kan vise alle naturlige og sygdomsfremkaldte

stillinger og bevægelser af rygsøjle, hals og

hoved. Ved hver hvirvel vises nervebanerne

fra rygmarven samt arterier. Mellem 3. og 4.

ryghvirvel ses en diskusprolaps. Udførelse i

øvrigt som nr. 59.01.10 med 3- delt aftageligt

kranie, aftagelige arme og ben og bevægelige

led. Leveres med stativ på hjul og plastovertræk

til beskyttelse imod støv 2.704,00

59.01.91

Knoglestruktur,

80 gange forstørret

Detaljeret tredimensionel model, der viser den

typiske struktur af en rørformet knogle (80x).

Modellen viser tværsnit og længdesnit gennem

alle niveauer af knoglen, såvel som gennem

den indre struktur af knoglemarven. De

typiske knogleelementer kan nemt identificeres,

hvilket hjælper til forståelsen af knoglens

struktur og funktion med dens karakteristiske

blod-, lymfe- og nervesystem.

Mål: 26x19x14,5 cm, vægt: 0,8 kg.

Anbragt på plade. . . . . . . . . . . . .544,00

59.01.91

BONE-like

En hel ny fremstillingsmetode har

gjort, at der næsten ingen forskel er

fra den ægte knogle til den, der er

fremstillet af kunststof. De mindste

detaljer kan nu iagttages.

Selv vægten er den samme som

den ægte. På nuværende tidspunkt

er der kun fremstillet nogle få modeller

af denne type, som kaldes

BONE-like. De, der er medtaget i

dette katalog, er mærket med

logoet:

59.01.09

Skelet i

miniudførelse

Afstøbning i høj kvalitet

og naturtro gengivelse.

Kranie adskilleligt

i 3 dele, idet

overdel og kæbe

kan aftages. Arme

og ben bevægeligt

monteret. Højde: 65

cm. Leveres med

stativ. . . 1.745,00

59.01.09


59.01.24

59.01.20

MENNESKET

59.01.20

Kranie

Afstøbning af et førsteklasses menneskekranie.

Anatomiske detaljer er gengivet meget naturtro

med revner, knoglesammenvoksninger

m.m. Tandstilling og tandmellemrum er næsten

ikke til at skelne fra et ægte skelet. Deleligt i 3

dele med aftagelig kraniekalot og underkæbe.

Naturlig størrelse. . . . . . . . . 426,00

59.01.22

Kranie med synlige tandrødder

Som nr. 59.01.20, men med opmejslet

underkæbe, hvorved tandrødder, nervebaner

og blodkar bliver tydeligt synlige. . 859,00

59.01.22

59.01.24

Kranie, halvt

Venstre halvdel af kraniet til brug for nærstudier

af de anatomiske strukturer. Deleligt i fire

dele, kranietop, næseben og underkæbe er

aftagelig. Naturlig størrelse. . . . . 1.648,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 19

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:02 Side 20

MENNESKET

59.01.57

Hvirvelsøjle med bækken og

brystkasse

Funktionsmodel i naturlig størrelse. Den fleksible

rygsøjle og bevægelige brystkasse muliggør

demonstration af bevægelser, idealholdning

og åndedræt. Diskusprolaps mellem 3.

og 4. lændehvirvel. Ved hver hvirvel ses nervebaner

fra rygmarven og arterier.

Leveres med stativ. . . . . . . . . . . 1.946,00

59.01.95

59.01.95

Demonstrationsfigur

“Rigtig løfteteknik”

Bevægelig model af menneske med led og

fleksibel rygrad til anskueliggørelse af virkningerne

på rygsøjlen ved henholdsvis forkert og

rigtig løfteteknik.

Monteret på plade med emne, der skal løftes.

20 x15 x15 cm. . . . . . . . . . . . .1.566,00

59.01.77

59.01.78 59.01.79

59.01.57

59.01.53

Hvirvelsøjle med bækken

Fleksibel funktionsmodel i naturlig størrelse.

Velegnet til demonstration af bevægelser og

idealholdning. Ved hver hvirvel ses nervebanerne

fra rygmarven samt arterier. En diskusprolaps

er anbragt mellem 3. og 4. lændehvirvel.

Længde: 74 cm. Leveres med stativ til

placering på gulv eller væg . . . . . 764,00

20 – alle priser er ekskl. moms

59.01.82

59.01.82

59.01.53

59.01.77

Skulderled med ledbånd

Funktionsmodel, som viser ledbåndenes placering

samt ændringerne i disse ved forskellige

bevægelser. Naturlig størrelse. . . . 402,00

59.01.78

Hofteled med ledbånd

Funktionsmodel. Til demonstration af ledbåndenes

placering samt ændringer i disse ved

bevægelser. Naturlig størrelse. . . . 402,00

59.01.79

Knæled med ledbånd

Funktionsmodel. Viser ledbåndenes placering

samt ændringerne i disse ved bevægelser.

Naturlig størrelse. . . . . . . . . . . . . 402,00

59.01.82

Albueled med ledbånd

Funktionsmodel. Viser ledbåndenes placering

samt ændringerne i disse ved bevægelser.

Naturlig størrelse. . . . . . . . . . . . . 402,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:02 Side 21

59.01.70

59.01.69

59.01.71

59.02.14

Hoved - mediansnit - naturlig

størrelse

Snit lagt midt gennem hoved, så den ene side

af modellen viser det samme som model nr.

59.02.12.

Den anden side viser muskler, nerver og blodårer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.798,00

59.02.14


59.01.69

Lændehvirvelmodel med

diskusprolaps

Viser en prolaps mellem 4. og 5. lændehvirvel

samt nerveforgreninger. I alt 5 dele på stativ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,00

59.01.71

Atlas og axis

Afstøbning . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00

59.01.76

6 hvirvler på stativ

Afstøbninger - atlas/axis, halshvirvel, 2

brysthvirvler med bruskskive og lændehvirvel

. . . . . . . . . . . . . . 339,00

59.01.70

Lændehvirvler

Sæt med 5 lændehvirvler i

opbevaringsplade. Med

de fineste anatomiske

strukturer. Føles, vejer

og ser ud som ægte

knogler. Naturlig størrelse.

. . . . . . 781,00

59.02.12

Hoved - mediansnit

Naturlig størrelse . . . . . . . . . . . . 528,00

59.02.13

Hoved - median- og frontalsnit

Naturlig størrelse - frontalsnit lagt midt gennem

mundhule, så både næse- og øjenhuler kan

ses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867,00

59.02.13

59.01.76

59.02.12

MENNESKET

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 21

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:02 Side 22

MENNESKET

59.00.22

Minitorso med aftageligt hoved

Ca. 1/2 af naturlig størrelse. Svarer i sin gengivelse

af detaljer til torsomodeller, som er i

naturlig størrelse. Delelig i 12 dele: Hoved,

bestående af 2 halvdele og en udtagelig hjernehalvdel.

2 lunger, hjerte i 2 dele, mavesæk, lever med

galdeblære, tarmsystem med aftageligt dæksel

til blindtarmen, torso.

Modellen er kønsløs.

18x18x53 cm. . . . . . . . . . . . .1.096,00

59.00.22

Varenr.

Dele

Med cd

Åben ryg

59.00.13

Torso med hoved

Naturlig størrelse. Delelig

i 14 dele:

Hoved med blotlagt hjerne-

og kraniehalvdel, øje

med synsnerve, 2 lunger,

hjerte i 2 halvdele, mavesæk,

lever, tarmsystem

med dæksel til

blindtarmen, nyrehalvdel,blærehalvdel.Modellen

er kønsløs.

38x25x87 cm.

Kvindeligt brystskjold

. . . . . .2.815,00

59.00.22 12 - - - 2 dele - - 2 dele 1 del ja 2 dele - - -

59.00.13 14 ja - - 3 dele -- - 2 dele 1 del ja 2 dele ja - -

59.00.32 20 ja - 1 del 2 dele ja ja 2 dele 1 del ja 2 dele ja 4 dele 3 dele

59.00.30 24 ja - 1 del 3 dele ja ja 2 dele 2 dele ja 4 dele ja 4 dele 3 dele

59.00.35 28 ja ja 1 del 6 dele ja ja 2 dele 2 dele ja 4 dele ja 4 dele 3 dele

59.00.40 31 ja ja 2 dele 6 dele ja ja 2 dele 2 dele ja 4 dele ja 4 dele 3 dele

22 – alle priser er ekskl. moms

Hoved

59.00.13

BEMÆRK:

Alle vore torsoer bortset

fra nr. 59.00.22

leveres med en

udførlig vejledning,

som viser hver enkelt

del af torsoen i

farver og

forklarer den nærmere.

Derudover gives idéer til variation

i undervisningen.

Tekstsprog: Latin, engelsk

og tysk.

Billeder og tekster leveres

tillige på en cd-rom i pdf format til

hjælp ved udarbejdelsen af

undervisningsmateriale og til

forberedelsen af undervisningstimer

Lunger halvveret

Synlige ribben

Hjerte

Mave

59.00.32

Torso 2-kønnet, med

aftageligt hoved

Naturlig størrelse. Med udskiftelige mandlige

og kvindelige kønsorganer. Delelig i 20 dele:

Hoved med blotlagt hjerne- og kranieparti,

øje med synsnerve, kvindeligt brystparti, 2 lungehalvdele,

2-delt hjerte, mavesæk, lever,

tarmsystem med aftageligt dæksel til

blindtarmen, nyrehalvdel, kvindelige

kønsorganer i 2 dele, 3 mdr.

gl. foster, mandlige kønsorganer

i 4 dele,

38x25x87 cm. . . . 4.722,00

Lever og galdeblære

Tarmsystemet

59.00.32

Nyre halveret

Mandlige kønsorganer

Kvindelige kønsorganer

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:02 Side 23

59.00.30

Torso, 2-kønnet, med

aftageligt hoved

Naturlig størrelse. Med udskiftelige mandlige

og kvindelige kønsorganer. Et 3 mdr. gl. foster

er anbragt i livmoderen. Modellen er delelig i

24 dele: Hoved, hjernehalvdel med arterier,

øje med synsnerve, kvindeligt brystparti, 2 lungehalvdele,

2 hjertehalvdele, 2-delt mavesæk,

lever med galdeblære, tyktarm med

dæksel til blindtarmen, tyndtarm, nyrehalvdel,

kvindelige kønsorganer i 2 dele, foster, mandlige

kønsorganer i 4 dele, torso. En fremragende

torso til undervisningen i menneskets

anatomi inkl. seksualundervisning i folkeskolen,

gymnasiet og de videregående uddannelser.

38x25x87 cm. . . . . . . . . . 5.511,00

59.00.35

Torso, 2-kønnet, med blotlagt

rygrad og aftageligt hoved

Naturlig størrelse. Udskiftelige mandlige og

kvindelige kønsorganer.

Delelig i 28 dele:

HOVED:

Øje med synsnerve aftageligt, hjernehalvdel

aftagelig og delelig i 4 dele. Mund, næse og

svælg blotlagt.

FORSIDE:

Følgende organer er aftagelige: Kvindeligt

brystparti med ribben, 2 lungehalvdele, 2

hjertehalvdele, 2-delt mavesæk, 2-delt hjerte,

lever med galdeblære, tyndtarm, tyktarm med

dæksel til blindtarmen i 3 dele, nyrehalvdel,

kvindelige kønsorganer i 3 dele, foster på 3

mdr., mandlige kønsorganer i 4 dele.

BAGSIDE:

Hals- og rygparti blotlagt fra lillehjernen til

halebenet. Rygsøjle og rygmarv med nervebaner

etc. vises. 7. brysthvirvel udtagelig.

Denne torso begejstrer alle.

Den høje kvalitet i såvel materialer som udførelse

og pædagogisk tilrettelæggelse gør den

fremragende til al højere undervisning i gymnasier,

idrætsskoler, sygeplejeskoler, universiteter

og anden undervisning, hvor effektiv indlæring

af anatomisk viden er væsentlig.

38 x 25 x 87 cm. . . . . . . . . . . 6.268,00

59.00.35

59.00.30

MENNESKET

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 23

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:02 Side 24

MENNESKET

59.00.40

59.00.55

24 – alle priser er ekskl. moms

59.00.40

Muskeltorso, 2-kønnet, med

blotlagt rygrad og aftageligt

hoved

Naturlig størrelse. Udskiftelige mandlige og

kvindelige kønsorganer.

Delelig i 31 dele:

Som model 59.00.35, men derudover med

gengivelse af muskler på forside og højre side

om til rygraden. Aftagelig skuldermuskel,

Musculus gluteus maximus, og heldækkende

bryst- og mavesektion. Nummerering og tekstblad.

Vor bedste torso til undervisning i gymnasier,

idrætsskoler, sygeplejeskoler, universiteter

m.m. . . . . . . . . . . . . . . . .1.747,00

59.00.55

Muskelfigur, 2-kønnet,

1/2 størrelse

Meget naturtro model af et menneske. Viser

såvel yderligt placerede som dybtliggende

muskler, blodkar og nerver. De indre organer

er delvist delelige. Udskiftelige mandlige og

kvindelige kønsorganer. Modellen er delelig i

33 dele:

Legeme, kranieoverdel, 2 hjernehalvdele, forside

af krop, brystkirtel, 2 lungehalvdele, 2

hjertehalvdele, mavesæk, lever, tarmsektion

med dæksel, kvindelige kønsorganer i 2 dele,

mandlige kønsorganer i 2 dele, 8 muskler fra

venstre ben, højre arm og venstre arm.

Monteret på sokkel. Højde: 84 cm. Anbefales

især til gymnasier, idrætsskoler, sygeplejeskoler

og universiteter. . . . . . . . . . 15.689,00

59.00.56

Muskelfigur, 1/2 størrelse

Samme model som nr. 59.00.55, men uden

indre organer og mandlige kønsdele. Arme,

muskler, kranietop og forside af krop aftagelige.

Delelig i 20 dele. Anbefales til gymnasier

og højere undervisning som et supplement til

en torso. . . . . . . . . . . . . . . . 13.324,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 25

59.09.30

59.02.16 59.02.17

59.02.16

Hjerne

Naturlig størrelse - delelig i 4 dele . 859,00

59.09.30

Nervesystem

Reliefmodel i 1/2 naturlig størrelse.

Giver en skematisk fremstilling af det centrale

og det perifere nervesystem. Monteret på

plade. Ikke delelig.

Mål: 33x81x6 cm. . . . . . . . . . .1.608,00

59.02.17

Hjerne

Naturlig størrelse - delelig i 8 dele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.041,00

59.09.32

Hjerne neuro-anatomisk

Naturlig størrelse. Hjernen er inddelt i forskellige

farver, der viser, hvor de centrale funktioner

findes.

Det kan tydeligt beskrives, hvor i hjernen

synet, hørelsen, talen, bevægeapparatet m.fl.

ligger. Illustrerer hvordan hele vores krop styres

herfra. I opbevaringsbakke.

Delelig i 8 dele. . . . . . . . . . . . .1.640,00

59.09.37

59.09.38

59.09.32

MENNESKET

59.09.38

Nervecelle - neuron

Ca. 2500 x forstørret, bestående af nervecelle

og nervefiber. Model udarbejdet efter forstørrelse

i elektronmikroskop. Delelig i 3 dele.

En model fra Somso.

22x53x17 cm. . . . . . . . . . . . . 2.720,00

59.09.37

Rygmarv

Ca. 5x forstørret - med nervetråde. Desuden

vises snit af rygmarv ca. 10x forstørret.

Monteret på plade i plastæske med aftageligt

låg. En model fra Somso. . . . . . .1.325,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 25

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 26

MENNESKET

59.04.15

Øje

3x forstørret - på stativ - deleligt i

6 dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386,00

59.04.10

Øje

Ca. 5x forstørret - på stativ - deleligt i

6 dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694,00

59.04.11

Øje

Ca. 5x forstørret - i knogledel - deleligt i 7

dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.151,00

59.04.13

Øje

Ca. 3x forstørret - i øjenhule med øjets muskler.

Såvel øje som muskler er delelige. Modellen

består af 7 dele . . . . . . . . . 1.254,00

59.04.12

Øje

Ca. 5x forstørret - i knogledel - med øjenlåg

og tårekirtel - deleligt i 8 dele . . 1.474,00

59.04.13

59.03.10

Øre

Ca. 3x forstørret - deleligt i 4 dele, med udtagelig hammer, ambolt og

stigbøjle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,00

26 – alle priser er ekskl. moms

59.04.12 59.04.15

59.03.10

59.03.11

Øre Ca. 3x forstørret - deleligt i 6 dele, med udtagelig hammer,

ambolt og stigbøjle samt to aftagelige knogledele, der lukker det mellemste

og indre øre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733,00

59.03.11

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 27

59.05.10

Hjerte

Naturlig str. - deleligt i 2 dele . . . . 505,00

59.05.30

59.05.40

59.05.10

59.05.13

Hjerte

Ca. 2x forstørret - med del af

luft- og spiserør – deleligt i 5

dele . . . . . . . . . 1.861,00

59.05.30

Blodkredsløb

Reliefmodel i 1/2 naturlig størrelse. Giver en

skematisk fremstilling af blodkarsystemet med

arterier og vener og blodforsyningen til de forskellige

organer. Hjertet ses åbnet.

Skelettet og blodforsyningen til de enkelte led

vises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.348,00

59.05.15

Lunge

Naturlig størrelse - med strube og hjerte, der

begge kan deles - modellen delelig

i 7 dele . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.215,00

MENNESKET

59.05.13

59.05.40

Åreforkalkning - arteriosklerose

Modellen viser de forandringer, som optræder i blodkarrene i forbindelse med åreforkalkning. En

arterieforgrening er åbnet, således at man i form af et længdesnit kan se 4 forskellige stadier af

åreforkalkning fra en let belægning til et næsten helt tilstoppet blodkar.

Derudover vises i 2 tværsnit en let og en meget kraftig åreforkalkning . . . . . . . . . . . . 284,00

59.05.15

59.05.06

Hjerte

Ca. 2x forstørret - med indopererede

“bypass” vener.

Deleligt i 4 dele. . . . . . . . . . . . 1.727,00

59.05.06

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 27

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 28

MENNESKET

59.07.10

59.07.10

Hud - ca. 70x forstørret

33x26 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . 426,00

59.07.13

Hud, stor blokmodel

Ca. 70x forstørret. Viser et stykke hud med de

enkelte lag samt hår, hårsække, talg- og svedkirtler,

nerver og blodårer. De enkelte dele er

nummereret. Tekstblad medfølger på latin, tysk

og engelsk.

44x24x23 cm. . . . . . . . . . . . .1.411,00

59.08.10

Nyre

Ca. 3x forstørret - 26x33 cm. . . . . 512,00

59.08.10

59.08.11

59.07.13

59.08.16

59.08.16

Mave

Naturlig størrelse - med tolvfingertarm - delelig

i 3 dele. 22x12x25 cm. . . . . . 1.120,00

59.08.32

Urinveje

Naturlig størrelse - både mandlige og kvindelige

- delelig i 6 dele. . . . . . . . . 2.160,00

59.08.11

Nyre

Ca. 3x forstørret. Monteret på plade. Sammen

med Nephron (120x forst.) og

Bowmannsk kapsel (700x forst.) 52x29x9 cm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.687,00

28 – alle priser er ekskl. moms

59.08.17

Mave med mavesår

Denne model viser forskellige stadier af let

mavekatar til mavesår med perforering.

Mavesektionen med spiserør og tolvfingertarm

i halv naturlig størrelse. En ekstra reliefmodel

af en forstørret mavevæg viser en rask slimhinde,

mavekatar, blødende mavesår og perforeret

mavevæg . . . . . . . . . . . . . . . 260,00

59.08.17

59.08.32

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 29

59.11.22

Strube

Naturlig størrelse – delelig i 2 dele 363,00

59.10.20

59.11.22

59.10.20

Tandudvikling

Naturlig størrelse - viser tandudvikling i 4 stadier:

1) nyfødt, 2) ca. 5 år, 3) ca. 9 år, 4)

voksen. Både over- og underkæber opmejslet,

så tandrødder, tandanlæg, nerver m.m. er

synlige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867,00

59.11.21

59.11.21

Strube

Ca. 2x forstørret – delelig i

7 dele . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.167,00

59.10.16

Kindtand

(Molar) fra overkæbe - ca. 15x forstørret -

viser kariesangreb i flere stadier - delelig i 6

dele 18x18x24 cm. . . . . . . . . 1.183,00

59.11.06

MENNESKET

59.11.06

Strube, funktionsmodel

Ca. 2,5x forstørret model med bevægelige

stemmebånd, strubelåg og brusk. Ikke delelig.

Monteret på sokkel.

Mål: 14x14x28 cm. . . . . . . . . . 867,00

59.10.17

59.10.17

Tandplejemodel

Modellen viser i 3x forstørrelse tandsæt og

tandkød hos en voksen person. Tandsættene

fra over- og undermund er monteret på fleksible

metalbøjler, således at korrekt tandbørstning

er let at demonstrere. Leveres med ca.

25 cm lang tandbørste.

18x23x12 cm . . . . . . . . . . . . . . 694,00

59.10.16

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 29

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 30

MENNESKET

59.06.10

Kvindelige kønsorganer

Naturlig størrelse - mediansnit gennem kvindeligt

bækkenparti - delelig i 2 dele . 899,00

59.13.01

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

1. måned . . . . . . . . . . . . . . . . . 394,00

59.13.02

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

2. måned . . . . . . . . . . . . . . . . . 394,00

59.13.03

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

3. måned . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,00

59.13.10

Fosterudvikling – bestående af

8 modeller . . . . . . . . . .3.974,00

59.13.01

59.06.10 59.06.11

59.13.02

59.06.11

Mandlige kønsorganer

Naturlig størrelse - mediansnit - delelig i 2

dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899,00

59.13.04

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

4. måned. 2 dele . . . . . . . . . . . 512,00

59.13.05

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

5. måned i sædeleje. 2 dele . . . . 536,00

59.13.06

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

5. måned i rygleje. 2 dele . . . . . 560,00

59.13.03

30 – alle priser er ekskl. moms

59.13.04 59.13.05 59.13.06

59.12.11

59.12.11

Embryo

Ca. 25x forstørret – ca. 4 uge . . . 307,00

59.13.07

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

7. måned i normalleje. 2 dele . . . 639,00

59.13.08

Livmoder - naturlig størrelse - med foster i

5. måned - tvillinger. 3 dele . . . . . 654,00

59.13.08

59.13.07

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 31

59.12.00

Fosterudvikling

Fra befrugtning til foster. Viser i stærk forstørrelse

12 stadier fra det netop befrugtede æg til det 2

mdr. gamle foster.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.323,00

59.13.11

Fosterudvikling

Viser livmoder med 5 fostre i stadierne 1-3, 5

og 8 måneder monteret på en plade.

Nummerering og tekstblad på latin, engelsk

og tysk.

13x41x31 cm . . . . . . . . . . 2.294,00

59.13.20

Kvindeligt bækken

Naturlig størrelse - mediansnit gennem

kvindeligt bækkenparti med udtageligt

foster i 9. måned – desuden

medfølger et foster i 3. måned til

sammenligning . . . . . . . . . . 2.476,00

59.13.20

59.12.00

59.13.11

MENNESKET

“Skadestuen” for anatomiske

modeller og skeletter:

Det kan nok ikke undgås, at

modeller af skeletter og torsoer efter

mange års tjeneste kan trænge til

“en kærlig hånd”. Der er måske

nogle løse finger- eller tåknogler, et

defekt knæled, en brystkasse, som

skal strammes lidt op i trådene eller

en torso, hvor hængslerne til nogle

af organerne er defekte. Vi ligger

inde med mange reservedele og

reparerer skeletter og modeller af

ethvert fabrikat, når det kan betale

sig. Lad derfor vor “skadestue”

afhjælpe knogle- og organskader.

Det er der sund økonomi i.

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 31

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:03 Side 32

MENNESKET

PRÆVENTION

28.00.99

Præventionskasse

Kasse med forskellige typer præventive midler.

Indholdet revideres løbende, således at de

nye produkter præsenteres. . . . . . 599,00

59.06.60

Aids model

HIV-virus i en forstørrelse på ca. 1 mio.

gange. Modellen viser proteinstruktur, RNA

komplekset m.m. . . . . . . . . . . . . .363,00

59.06.60

59.06.65

Kondomtræning

For at give eleverne lidt øvelse i at bruge kondom

rigtigt, er denne penismodel et godt

hjælpemiddel. Den er fremstillet i styropor og

har to klæbepuder i bunden, så den kan stilles

på et bord og begge hænder er frie til

øvelsen. Leveres uden kondomer.

Pakke med 20 stk. . . . . . . . . . . . .330,00

59.06.66

Kondompakke

Med 12 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . .38,00

59.06.65

ELISA tests fra Edvotek

20.10.32

AIDS testsæt

Elisa teknikken anvendes i dette sæt som en

simulering. Her testes i blod for tilstedeværelse

af antistoffer for HIV. Der anvendes ikke

humant materiale i sættet, men mælkeprotein.

Der benyttes mikrotitrerplader, hvor antigen og

antistof tilsættes. Ved positiv reaktion ses der

et farveskift. Indeholder grundig teori og vejledning.

Forsøgstid: 60 min. Materiale til 10

grupper. Udstyrskrav: Varmeskab, pipetter/

mikropipetter, vinylhandsker, sikkerhedsbriller

og destilleret vand . . . . . . . . . . .1.095,00

28.00.99

20.10.32

32 – alle priser er ekskl. moms

20.10.31

Kyssesyge testsæt

Elisa-teknikken anvendes i dette sæt som en

simulering. Her testes for Epstein-Barr virus

(EBV), som er den virus der forårsager kyssesyge

og overføres med spyt. Der anvendes ikke

humant materiale i sættet, men mælkeprotein.

Indeholder grundig vejledning.

Forsøgstid: 50 min.

Sættet indeholder materialer til 10 grupper.

Udstyrskrav: Varmeskab, pipetter/ mikropipetter,

bægerglas, vinylhandsker, sikkerhedsbriller

og destilleret vand . . . . . . . . . .969,00

20.10.31

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 33

92.02.50

Menneskets anatomi, cd-rom

Med dette program kan elever og studerende

lære den menneskelige anatomi på en anderledes

og spændende måde. Vha. billeder og

latinske betegnelser øves de anatomiske træk

ned til mindste detalje. Programmet indeholder

ca. 3.000 relevante anatomiske strukturer

og ca. 400 billeder. Den indbyggede quizfunktion

sørger for, at de ønskede strukturer bliver

gennemgået. Der er også mulighed for at

bruge programmet som opslagsværk.

Indhold:

– Optimal indlæring gennem quiz med

valgbare parametre:

– Anatomisk struktur som ønskes

gennemgået

– Tidspres

– Antal forsøg

– Multiple choice

– Systematisk gennemgang af quizresultat

Brugerflade på engelsk og tysk med database

på latin.

3D figurer.

Zoom til 200 % på billeder.

300 generelle termer er forklaret.

Ikke nødvendigt at installere programmet.

Programmet er udviklet til elever og studerende,

som behersker engelsk og har brug for en

indgående viden omkring anatomi.

Bemærk: Der er ingen returret på IT-programmer.

Leveres kun på engelsk og

tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347,00

99.06.74

Anatomisk atlas

Denne håndbog viser menneskekroppens

opbygning, funktioner og sygdomme vha.

mere end 1.000 detaljerede farveplancher.

Alle legemsdele og organer bliver gennemgået.

Politiken, 240 sider, indb. . . . . .239,20

99.06.74

SYSTEMKRAV TIL BEGGE PROGRAMMER:

MENNESKET

Pc Macintoch

Pentium processor, 133 MHz Macintosh Power pc

Windows 95/ NT/ XP Mac OS 7.5 eller mere

32 MB RAM 24 MB RAM

Lydkort

8x cd-rom drev 8x cd-rom drev

QuickTime 3.0 (på cd) QuickTime 3.0 (på cd)

Skærm: 640 x 480, 32.000 farver (16 Bit) Skærm: 640 x 480, 32.000

farver (16 Bit)

92.02.51

92.02.51

Menneskets muskler, cd-rom

Lær musklernes navne og fæstningspunkter

interaktivt. Programmet er opbygget som anatomi-træningsprogrammet

(92.02.50) med

quiz- og opslagsfunktion.

Hver enkel muskel vises med de latinske

betegnelser for musklen og knoglerne. Ved at

trykke på info findes yderligere informationer

om musklens oprindelse, tilhæftning, nerveforbindelser

og funktion som basisoplysninger.

Derudover er segmenter og led m.m. beskrevet

som ekstra informationer.

Programmet er udviklet til elever, studerende

m.fl., som behersker engelsk og har brug for

en detaljeret viden omkring muskler. Bemærk:

Der er ingen returret på IT-programmer.

Leveres kun på engelsk og

tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 33

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 34

MENNESKET

Plancher

Nedenstående plancher leveres i 2

monteringer:

ØKONOMIMONTERING:

Planchen er uden lærredsforstærkning og fjederlåse,

men monteret med stokke og snor til

ophæng.

Format: Pris:

Store: 84 x 200 cm: 325,00

Øvrige: 84 x 118 cm: 227,00

Denne montering gælder alle plancher med

bestillingsnr. 62.03.XX. ØK.

Placer et ØK efter bestillingsnr., hvis du ønsker

denne montering.

MENNESKETS ANATOMI

62.03.01

SKELETTET

62.03.01 - ØK eller LU

Skelet forside 84 x 200 cm

62.03.03 - ØK eller LU

Skelet bagside 84x200 cm

62.03.04 - ØK eller LU

Knoglernes

opbygning 84 x 118 cm

LUXUSMONTERING:

Planchen er monteret på lærred med forstærket

kant og med fastmonteret smudsomslag

i gråt plast. Det giver planchen en meget

længere levetid og bidrager til at bevare det

smukke udseende. Matlakerede stokke i en

lys træsort.

Plancherne er endvidere monteret med fjederlåse,

der muliggør placering i alle typer

depotophæng samt med snor til ophæng på

en krog eller et søm.

Format: Pris:

Store: 84 x 200 cm: 815,00

Øvrige: 84 x 118 cm: 695,00

Denne montering gælder alle plancher med

bestillingsnr. 62.03.XX. LU. Placer et LU efter

bestillingsnr., hvis du ønsker denne montering.

MUSKLER

62.03.05

62.03.05 - ØK eller LU

Muskler

forside 84 x 200 cm

62.03.06 - ØK eller LU

Muskler

bagside 84 x 200 cm

62.03.09 - ØK eller LU

Musklernes

opbygning

84 x 118 cm

34 – alle priser er ekskl. moms

Plancher i størrelsen 70 x 100 cm leveres kun

som luksusmontering . . . . . . . . . . 549,00

VIGTIGT:

Ved bestilling skrives et “ØK” efter

varenummeret, hvis økonomimontering

ønskes. Et “LU”

skrives efter varenummeret, såfremt

luksusmontering foretrækkes.

Plancherne er lige velegnede til

undervisningen på folkeskole-,

gymnasie- og sygeplejeskoleniveau.

62.03.04

BLODKREDSLØBET

62.01.04

Hjertet

Leveres kun i luksusmontering.

70 x 100 cm

62.03.10 - ØK eller LU

Hjertet I 84 x 118 cm

62.03.11 - ØK

Hjertet II 84 x 118 cm

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 35

62.03.12 - ØK eller LU

Blodkredsløb 84 x 200 cm

62.03.13 - ØK eller LU

Skematisk blodkredsløb

84 x 118 cm

62.03.14 - ØK eller LU

Blodet I sammensætning

84 x 118 cm

62.03.15 - ØK eller LU

Blodet II udvikling af

blodlegemer 84 x 118 cm

NERVESYSTEMET OG SANSERNE

62.03.19 - ØK eller LU

Betinget refleks – Pavlow

84 x 118 cm

62.03.20 - ØK eller LU

Hjernen 84 x 118 cm

62.03.16 - ØK eller LU

Nervesystemet, forside

84 x 200 cm

62.03.17 - ØK eller LU

Nervesystemet, bagside

84 x 200 cm

62.03.18 - ØK eller LU

Vegetative nervesystem

84 x 118 cm

62.01.07

Øje

Leveres kun i luksusmontering.

70 x 100 cm

62.03.21 - ØK eller LU

Øjets opbygning

84 x 118 cm

62.03.22 - ØK eller LU

Øje – nervebaner, briller m.v. 84 x 118 cm

62.01.23 - ØK eller LU

Øre

84 x 118 cm

62.01.08

Øre

Leveres kun i luksusmontering.

70 x 100 cm

HOVEDET

62.01.10

Snit gennem hoved

Leveres kun i luksusmontering.

70 x 100 cm

ÅNDEDRÆTSORGANER

62.03.24 ØK eller LU

Åndedrætsorganer

84 x 118 cm

62.03.25 ØK eller LU

Strube

84 x 118 cm

HUDEN

62.01.05

Huden

Leveres kun i

luksusmontering.

70 x 100 cm

62.03.26 ØK eller LU

Hud

84 x 118 cm

62.01.07

62.03.25

MENNESKET

62.01.08

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 35

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 36

MENNESKET

62.03.11 ØK

FORDØJELSESORGANER

62.03.31 ØK eller LU

Fordøjelsesorganerne

84 x 118 cm

62.03.32 ØK eller LU

Sunde tænder

84 x 118 cm

KIRTLER

62.03.34 ØK eller LU

Kirtler 84 x 118 cm

62.03.35 ØK eller LU

Lymfekarsystemet

84 x 118 cm

62.03.13

INDRE ORGANER

62.03.27 ØK eller LU

Torso

84 x 118 cm

62.03.28 ØK eller LU

Indre organer

84 x 118 cm

62.01.06

Nyre

Leveres kun i luksusmontering.

62.03.29 ØK eller LU

Nyre

84 x 118 cm

62.03.27

36 – alle priser er ekskl. moms

62.03.30 ØK eller LU

Lever

84 x 118 cm

62.03.29

62.03.35

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 37

FORPLANTNING

62.03.36 ØK eller LU

Mandlige kønsorganer 84 x 118 cm

62.03.37 ØK eller LU

Kvindelige kønsorganer 84 x 118 cm

62.03.38 ØK eller LU

Menstruation 84 x 118 cm

62.03.39 ØK eller LU

Fosterudvikling I 84x118 cm

62.03.40 ØK eller LU

Fosterudvikling II 84x118 cm

62.03.41 ØK eller LU

En- og tveæggede tvillinger 84x118 cm

62.03.42 ØK eller LU

Fosterleje 84x118 cm

62.03.43 ØK eller LU

Embryologisk blodkredsløb - fosterets blodkredsløb

84x118 cm

62.03.44 ØK eller LU

Fødsel 84x118 cm

62.03.45 ØK eller LU

Rhesusfaktoren

84x118 cm

62.03.39

62.03.42

62.03.38

62.03.36

62.03.37

MENNESKET

62.03.44

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 37

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 38

MENNESKET

CELLER OG CELLEDELING

62.03.46 ØK eller LU

Menneskelig celle 84 x 118 cm

62.03.47 ØK eller LU

Celledeling - Mitose 84 x 118 cm

62.03.48 ØK eller LU

Celledeling - Meiose 84 x 118 cm

62.03.49 ØK eller LU

Celle - væv - organ 84 x 118 cm

SYGDOMME

62.03.50 ØK eller LU

Bakterier 84 x 118 cm

62.03.51 ØK eller LU

Børnesygdomme 84 x 118 cm

62.03.61 ØK eller LU

Kønssygdomme 84 x 118 cm

62.03.52 ØK eller LU

Tuberkulose 84 x 118 cm

62.03.54 ØK eller LU

Kræft 84 x 118 cm

62.03.56 ØK eller LU

Malaria 84 x 118 cm

62.03.57 ØK eller LU

Tarmparasitter I - bændelorm

84 x 118 cm

62.03.58 ØK eller LU

Oksebændelormens kredsløb

84 x 118 cm

62.03.59 ØK eller LU

Tarmparasitter II - spoleorm,

trikiner m.m.

84 x 118 cm

59.15.74

Plante- og dyrecelle, planche

De to forskellige celletyper er illustreret på

samme planche med angivelse af de forskellige

organeller og kendetegnene for plante- og

dyreceller. 50x 65 cm . . . . . . . . . .85,00

59.15.75

Celleorganeller, plancher

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,00

59.15.76

Cellen, planche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,00

62.03.48

59.15.76

38 – alle priser er ekskl. moms

62.03.47

62.03.46

59.15.74

59.15.75

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 39

TUNTURI

Ergometercyklerne fra finske Tunturi giver mulighed for direkte at

følge aktiviteten på cyklen på et display, der er placeret øverst

på styret.

Her kan bl.a. pulsen, hastigheden, den tilbagelagte distance,

energiforbruget etc. aflæses digitalt. Den moderne konstruktion

med magnetbremse indebærer, at der ikke er nogle remme,

som slides.

Vore ergometercykler i fabrikatet Tunturi kan tåle den intensive

brug, der finder sted på undervisningsinstitutioner. Udover de

her viste modeller, som er specielt udvalgte til brug inden for

undervisning og træning, omfatter programmet fra Tunturi et

omfattende sortiment fra de forholdsvis enkle motionscykler til

hjemmebrug til de computerstyrede ergometercykler.

Ergometercyklerne er beregnet til videnskabeligt opbyggede

træningsprogrammer og anvendes af medicinske eksperter over

store dele af verden. De opfylder alle krav, som stilles i forbindelse

med konditionstests inden for undervisningen i biologi og

idræt. Den elektroniske selvkalibrering indebærer, at de viser

præcise træningsværdier. Tunturi opfylder endvidere alle europæiske

sikkerhedsstandarder.

Vi sender gerne specialbrochure på andre Tunturi-modeller,

end de her viste.

28.04.02

Ergometercykel, model E40

I det verdenskendte finske fabrikat, Tunturi med

indbygget computer og multifunktionelt elektronisk instrumentpanel.

Den moderne konstruktion giver følgende fordele:

Brugerinterface:

– Lydsvag elektromagnetisk bremse.

– Regulerbart styr.

– 3,8” skærm. Vinklen kan tilpasses brugeren.

– T-Ride tilbyder 5 præ-installerede landskabsprogrammer som

simulerer ture i naturen.

– PC-tilslutning (program skal købes separat).

– Brugervenlig menu.

– 15 fuldt skalérbare puls-, watt- og modstandsprogrammer,

åbner mulighed for tusindvis af træningsvariationer.

– Trådløst pulsbælte er tilbehør (Polar brystelektroder

kan anvendes).

Design og ergonomi:

– Åbent stel med let indstigning.

– Justerbare håndhvilere (styr) og

sadel med nem højde- og vinkeljustering

gør det muligt at opnå

en ideel træningsstilling.

– Gelfyldt sadel med god siddekomfort.

– Meget holdbar, stabil

og solid konstruktion i

udvalgte materialekvaliteter.

28.04.02

MENNESKET

Specifikationer:

– Avanceret elektronisk bremsesystem med elektromagneter sikrer en

meget lydsvag funktion.

– Trinløs regulering af modstanden.

– Mål i cm: 95 x 129 x 69 (l x h x b)

– Vægt: 38 kg.

– Konstrueret til personer på op til 135 kg.

Leveres med transformer

230/24 V. . . . . . . . .7.200,00

NYHED

Software: Både E40 og E45 har udtag, så dataene

kan overføres til computer. Tunturi er i gang med at

udvikle software til databehandling. Dette program

afløser det tidligere program – T-ware. Desværre har

det ved redaktionens slutning af dette katalog ikke

været muligt at få oplyst nærmere oplysninger om pris

og indhold. Ring derfor og hør nærmere.

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 39

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 15/02/07 11:25 Side 40

MENNESKET

28.04.05

Ergometercykel, model E45

I det verdenskendte finske fabrikat, Tunturi med indbygget computer og

multifunktionelt elektronisk instrumentpanel. Den moderne konstruktion

giver følgende fordele:

Brugerinterface:

– Lydsvag elektromagnetisk bremse.

– Regulerbart styr.

– 3,8” skærm. Vinklen kan tilpasses brugeren.

– T-Ride tilbyder 5 præ-installerede landskabsprogrammer som simulerer

ture i naturen.

– PC-tilslutning (program skal købes separat).

– Brugervenlig menu.

– 15 fuldt skalérbare puls-, watt- og modstandsprogrammer, åbner

mulighed for tusindvis af træningsvariationer.

– Trådløst pulsbælte er tilbehør (Polar brystelektroder kan anvendes).

Design og ergonomi:

– Åbent stel med let indstigning.

– Justerbare håndhvilere (styr) og sadel med nem højde- og vinkeljustering

gør det muligt at opnå en ideel træningsstilling.

– Indstillelig sadel.

– Meget holdbar, stabil og solid konstruktion i udvalgte materialekvaliteter.

Specifikationer:

– Avanceret elektronisk bremsesystem med

elektromagneter sikrer en meget lydsvag

funktion.

– Trinløs regulering af modstanden.

– Mål i cm: 114 x 129 x 69 (l x h x b)

– Vægt: 38 kg.

– Konstrueret til personer på op til 135 kg.

Leveres med transformer

230/24 V. . . . . . . . . . . . . . .7.200,00

NYHED

28.04.05

40 – alle priser er ekskl. moms

E45 er racer-udgaven med samme

specifikationer som model E40.

Dvs. der er racer-styr, racerpedaller,

racer-saddel.

Software: Både E40 og E45 har udtag, så dataene

kan overføres til computer. Tunturi er i gang med at

udvikle software til databehandling. Dette program

afløser det tidligere program – T-ware. Desværre har

det ved redaktionens slutning af dette katalog ikke

været muligt at få oplyst nærmere oplysninger om pris

og indhold. Ring derfor og hør nærmere.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 41

28.03.25

Vippespirometer

Traditionel model til måling af respiration i forbindelse med hvile og

under arbejde på f.eks. en ergometercykel, hyperventilation og lungernes

vitalkapacitet. Solid konstruktion med metalkabinet og vandkar

i rustfrit stål. Integreret beholder til natronkalk.

Kapacitet: 7 l.

Måleresultaterne kan aflæses på skala med inddeling 0,5 l.

Leveres med beholder til natronkalk, slanger, ventil og mundstykke.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.995,00

TILSLUTNING TIL COMPUTER

Producenten af vippespirometret har desværre ikke forberedt en direkte mulighed

for overførsel af måleresultater til computer. Ved hjælp af en rotationssensor

kan man alligevel lave en overførsel. Dette sker ved at bevægelsen i låget

overføres til et træk i en snor, som dermed ændrer på rotationssensoren. Den

ændrede vinkel omregnes til et volumen i softwarne.

Dette er selvfølgelig ikke en optimal pc-løsning. Vi forsøger dog at lave en fortsat

udvikling af opstillingen, så løsningen forbedres. Den kan dog sagtens

anvendes, som den er beskrevet og illustreret her.

Vi fører to dataopsamlingssystemer som kan anvendes: Fourier og Pasco. Den

eneste sensor som er nødvendig for tilslutning med computeren er rotationssensoren.

De øvrige sensorer er angivet til inspiration.

20.13.00

MultilogPRO . . . . . . . . . . . 3.066,00

20.13.32

Rotationssensor

Til overførsel af vippebevægelser

til PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.555,00

20.13.13

CO2 sensor

0-5000 ppm . . . . . . . . . . . . . .2.344,00

20.13.17

O2 sensor

0 -25 % i luft . . . . . . . . . . . . . . 2.356,00

Læs mere om dataopsamling på

side 273 – 288.

20.21.00

USB-link . . . . . . . . . . . . . . . . .315,25

20.21.20

Rotationssensor, PasPort

Til overførsel af vippebevægelser

til PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.321,00

20.21.10

CO2-sensor

0-300.000 ppm . . . . . . . . . . . 2.898,00

20.21.26

Iltsensor, luft

0-100 % . . . . . . . . . . . . . . . . .2.205,00

20.21.52

Spirometersensor

Sammen med

DataStudio giver

denne sensor

mulighed for at udføre en lungefunktionstest:

Respirationsluft, reserveluft, komplementærluft,

vitalkapacitet, lungevolumen m.m. Dette er et

simplere alternativ til vippespirometret.

Sensoren kan også bruges uden DataStudio

med f.eks. Explorer GLX. Sensoren måler luftgennemstrømning

som funktion af tiden. Leveres

med 2 engangsmundstykker . .1.155,00

NYHED

28.03.25

MENNESKET

20.13.32

Udstyr til

Vippespirometer

28.03.26

Engangsmundstykker til

vippespirometer

Pk. med 100 stk. . . . . . . . . . . . . .330,00

28.03.33

Natronkalk, 3 - 5 mm til

vippespirometer

4,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595,00

28.03.35

Næseklemme

Bruges i forbindelse med arbejde med spirometer.

Pr. stk. v. 1 stk. . . . . . . . . . . . . . . 38,00

18.03.01

A-fod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00

18.03.02

Stativstang, 600 mm . . . . . . 52,00

18.00.88

Dobbeltmuffe . . . . . . . . . . . . 35,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 41

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 42

MENNESKET

28.01.55

Flowmeter, “Peak”

Til måling af største udånding målt i l/min.

Sæt et engangsmundstykke på flowmetret og

foretag en enkelt kraftig, stødvis udånding

igennem det.

Resultatet kan aflæses inden for området

60 - 800 l/min.

Leveres uden mundstykker 229,00

28.01.55

28.01.56

Mundstykker til

Peak flowmeter

Pk. med 100 stk. . . . . . . . . . . . .125,00

28.03.40

28.03.40

Spirometer

Bestående af 4 sæt, som hver består af: 1 stk.

lungevolumenpose på 6 l, mundstykke og

mundstykkeholder. 4 elever kan således på

samme tid måle den maximale mængde af

udåndet luft = lungekapaciteten . . . 355,00

28.03.41

Mundstykker til spirometer

nr. 28.03.40. Pk. med 8 stk. . . . . . 78,00

28.03.42

Mundstykkeholdere til

spirometer

nr. 28.03.40. Pk. med 4 stk. . . . . 78,00

28.03.43

Lungevolumensække

Til spirometer nr. 28.03.40.

Pk. med 4 stk. . . . . . . . . . . . . . . 238,00

28.01.50

28.09.10

Pulsmåler

Højkvalitets håndholdt pulsmåler med følsom

fingerspidssensor.

Let at bruge, aflæser automatisk puls efter ca.

45 sek. og bibeholder resultatet på displayet

i op til 1 minut.

Med LCD display. Hørlig puls med blinkende

hjertesymbol i displayet for hvert pulsslag. Ur

og alarm funktion. Leveres med 3 stk. batterier

type LR03 (80.00.03) og etui . . 349,00

28.02.60

Metronom

Pyramideformet udførelse . . . . . . . .558,00

28.02.60

42 – alle priser er ekskl. moms

28.01.50

Lommespirometer

Til måling af lungernes vitalkapacitet op til

7000 ccm. Et meget robust og praktisk spirometer

med stor præcision.

Tysk patent. Leveres med ca. 40 stk. mundstykker

til engangsbrug . . . . . . . . . .1.195,00

28.01.51

Engangsmundstykker til lommespirometer

Pose med 100 stk. . . . . . . . . . . . . 98,00

29.01.20

CO2-indikator

1 l Til påvisning af CO2 i udåndingsluft.

Skifter fra rød til gul, når udåndingsluft ledes

gennem indikatoren . . . . . . . . . . . 49,00

28.09.10

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 15/02/07 11:53 Side 43

Polar pulsmålere

Pulsmålere i fabrikatet “Polar” har i de senere

år opnået et særdeles godt ry for kvalitet og

brugsegenskaber inden for undervisningen i

idræt, biologi, fysiologi m.m.. Polar pulsmålere

består af en sender, som bæres omkring

brystet i en brystrem, og en modtager, der

bæres som et almindeligt armbåndsur. (De fleste

Polar pulsure har også almindelige urfunktioner).

Under træning registrerer senderen pulsen

med EKG nøjagtighed og sender signalerne

trådløst videre til modtageren (pulsuret). Man

kender derfor hele tiden den nøjagtige pulshastighed.

Hvis alarmfunktionen er aktiveret, vil

modtageren med et lydsignal fortælle, hvis

man bevæger sig over eller under den forudprogrammerede

træningsintensitet.

Vi har udvalgt 3 modeller, som dækker behovet

for de fleste. Resultaterne kan overføres til

PC med undtagelse af FS1. Før i tiden skete

dette ved hjælp af et interface. I dag foregår

det med infrarød overførsel. Modellerne leveres

med software. Alle modellerne er vandtætte

og kan derfor også bruges ved svømning.

28.01.72

Pulsur, model Polar FS1

Med brystelektrode og pulsur. Til konstant, nøjagtig

pulsmåling baseret på EKG signal.

Med visuel og lyd træningszonealarm.

Gennemsnitspuls af hele træningsforløbet.

Urfunktioner, 12/24 timers samt stopur.

Display med store, tydelige tal. Leveres med

brystsender . . . . . . . . . . . . . . . . .335,00

28.01.72

Generelle funktioner

RS400/RS800

STANDARDFUNKTIONER:

– Kodet transmission – forhindrer modtagelse

fra andre sendere.

– Vandtæt ned til 50 m.

– Baggrundslys.

– Indikator for lav batterispænding.

PULSMÅLINGSFUNKTIONER:

– Trådløs EKG-nøjagtig puls.

– Polar fitnesstest – træningsstatus på 5 min.

vha. maks. iltoptagelse (VO 2 max).

– Bestemmelse af aldersbetinget puls ud fra

HRmax-p.

– Beregning af kalorieforbrug.

– Puls i % af max puls.

– Min. og max. puls i træningspas.

– Pulszonealarm.

– Viser gennemsnitspuls for hver lap-tid.

TRÆNINGSFUNKTIONER:

– Almindeligt ur/stopur/mellemtider.

– Timer.

– Lap/mellemtidstæller.

– Intervaltræningsfunktioner og timere (30

intervaller).

– Tids- og pulsbaseret pulsfaldsberegning.

– Justerbare pulszoner.

HUKOMMELSESDATA OG

FUNKTIONER:

– Total træningstid.

– Tid i/over/under pulszoner.

– Gennemsnitspuls under hele

træningspasset.

– Maksimumpuls under hele

træningspasset.

– Lap/mellemtider med pulsværdi og

gennemsnitspuls.

– Gennemsnitspuls/slutpuls/maksimumpuls

efter hvert interval.

– Kalorieforbrug.

– Uplink – indstilling af pulsmåler via

software/pc.

– Datakommunikation – IR

UR- OG TIDSFUNKTIONER:

– 12/24 timers ur.

– Alarm.

– Kalender.

28.07.20

28.07.23

MENNESKET

28.07.20

Polar RS400

Trådløs overførsel med infrarødt signal.

Indeholder ovenstående standardfunktioner

med infrarød, trådløs computerkommunikation

via ekstern Polar IR interface (ekstra udstyr).

Træningsdata kan analyseres med Polar

ProTrainer 5 som medfølger. Anvendes sammen

med Polar Wearlink 31 (28.07.12),

som medfølger. . . . . . . . . . . . . 1.425,00

28.07.23

Polar RS800

Trådløs overførsel med infrarødt signal.

Samme funktioner som RS400, men med

mulighed for flere ekstra funktioner f.eks.:

Angivelse af højde og stigning.

Løberutens højdeprofil.

Pulsfaldtid efter træning.

Mulighed for angivelse af løbekadence og

skridtlængde.

Anvendes sammen med Polar Wearlink

W.I.N.D. (28.07.14),

som medfølger . . . . . . . . . . . . 2.400,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 43

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 15/02/07 11:55 Side 44

MENNESKET

28.07.12

Polar WearLink 31

Den kodede Polar senderen er en helt nødvendig

del af pulsmåleren, da det er den del der

rent fysisk opfanger pulsslagene fra din brystkasse

(brystrem m. elektrode), og sender dem

videre til modtageren. Senderen er udført i

ergonomisk design af et blødt og smidigt

materiale, som tilpasser sig kroppen. Den

kodede sender sørger for at der ikke sker interferens

med andre pulsure og sendere. Polar

WearLink 31 passer til både kodede og ukodede

Polar pulsure. Polar senderen er 100%

vandtæt. Leveres med brystrem. . . .399,00

28.07.14

Polar WearLink W.I.N.D

Som Polar WearLink 31, men sender med

2.4GHz, hvilket gør den mindre påvirkelig af

andre elektriske apparater, der måtte være i

nærheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 399,20

28.07.12-14

44 – alle priser er ekskl. moms

28.07.31

Infrarød Interface til USB port

En smukt designet enhed til 2-vejs infrarød kommunikation med din PC. Overfører og gemmer data

ved at benytte infrarødkompatible bærbare eller stationære computere og den nye Polar Precision

Performance 4.0 træningssoftware. Der er mulighed for at indlæse standardindstillinger, træningsindstillinger

såvel som avancerede træningsprofiler, afhængigt af de funktioner, som din pulsmåler

har. Kobles til usb-porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,00

28.01.87

Cykelmonteringssæt

Universal, til anbringelse af pulsurene på et cykelstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,00

28.01.97

Batteriskift

Komplet batteriskift med ny pakning, kontrol af pulsur og trykprøvning (nødvendig for garanti for

100% vandtæthed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,00

28.07.31

28.01.87

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 45

19.01.35

Stopur

Stor bordmodel med meget præcist kvartsstyret

urværk. Enkel betjening med aflæsning

i hele sekunder.

Måleområder: 0 - 60 sek.

0 - 60 min.

0 - 100 min. - 1/100 min.

Funktioner: Start - stop - reset.

Addition: Start - stop - start - stop.

Mål: Højde: 175 mm.

Bredde:130 mm.

Dybde: 40/95 mm.

Uret er lige velegnet til at stå på et bord eller

til fast ophæng på en væg. Leveres med 1

stk. batteri LR6 (80.00.02). . . . . . 645,00

80.00.02

Batteri LR6

1,5V, til bordstopur nr. 19.01.35.

Type: Alkaline og lækagesikret.

Derfor specielt velegnet til elektronisk

udstyr.

Holdbarhed: Op til 8x længere end alm.

brunstensbatterier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00

19.01.25

Stopur med visere

Robust og stødsikret mekanisk model, 1/10

sek. med addition . . . . . . . . . . . . 428,00

19.01.25

19.01.32

Stopur, lommemodel, digital

Med kvartsværk og et design, som “ligger”

ualmindeligt godt i hånden.

Målemetoder:

a. Split, med mellemtider.

b. Dualtid: Måling af to kort på

hinanden følgende tider.

Måleområde: 9 timer, 59 sek., 99/100 sek.

Måleenhed: 1/100 sek.

Batteri: Knapcelle 1,55V, type 389.

(Nr. 80.00.64)

Batterilevetid: Ca. 1 år.

Leveres med snor som halskæde.

Fabrikatet Hanhart er tysk kvalitet. De bruges

derfor i forbindelse med sportsstævner over

hele verden. . . . . . . . . . . . . . . . 156,00

19.01.35

19.01.33

Alarmur, bordmodel

Med tydeligt lydsignal. 60 min. . . . 56,00

19.01.33

80.00.62

Batteri

Type LR44, til stopur nr. 19.01.34 samt nr.

19.01.29, model Jemis. . . . . . . . . 11,00

80.00.61

Batteri

Type SR41W til stopur nr. 19.01.29 model

United . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00

19.01.32

MENNESKET

19.01.34

Stopur

Digitalmodel, med kvartsværk. Udførelse i et

nyt smart og ergonomisk design. Viser minutter

og sekunder med aflæsning i 1/100 sek.

med addition. Urfunktion samt angivelse af

måned, uge og dag. Et godt stopur til en

yderst rimelig pris.

Pris pr. stk.: v. 1 stk.: . . . . . . . . . . 49,00

Pris pr. stk.: v. 10 stk.: . . . . . . . . . 44,10

19.01.34

80.00.64

Batteri

Type SR1130W (Type 389) til stopur nr.

19.01.29, model Spalding samt til nr.

19.01.32, model Hanhart Stratos 2. 16,50

Se også vore andre

kvalitetsbatterier på

side 328 – 330.

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 45

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 46

MENNESKET

Blodtryks- og

pulsmålere

BEMÆRK:

Alle vore blodtryksmålere er testet og

godkendt til hospitalsbrug.

28.00.48

Blodtryksmåler, model Erka

Moderne udgave af den traditionelle model

med kviksølv og stigerør. Anvendes sammen

med stetoskop. Ny transportabel model med

forbedret manchet og patenteret sikkerhedslås

på kviksølvbeholderen . . . . . . . 1.095,00

28.00.48

28.01.76

Stetoskop, dobbelt

Kvalitetsmodel, som gør det muligt for to personer

at lytte samtidig. Velegnet når eleverne

skal lære, hvad de skal lytte efter ved en blodtryksmåling.

. . . . . . . . . . . . . . . . 398,00

28.01.76

28.00.52

Blodtryksmåler

Med arm-manchet, manometer og luftpumpe.

Leveres med etui . . . . . . . . . . . . . 575,00

28.01.77

Stetoskop

Model Littmann, med både membran og kop.

Den kraftige membranforstærkning af lyden i

forbindelse med den perfekte udførelse er

årsag til, at dette stetoskop foretrækkes af professionelle

overalt i landet. . . . . . 120,00

28.08.02

Netadapter M til blodtryksmåler

28.08.05 og 28.08.15 . . . . . . . 123,75

28.08.02

28.01.77

28.08.05

46 – alle priser er ekskl. moms

28.00.52

Vore elektroniske blodtryksmålere

er alle i fabrikatet Omron, som er et

af de absolut mest anerkendte og

førende inden for hospitalssektoren i

hele verden, blandt andet på grund

af de særdeles gode testresultater

(alle klinisk testet) og for deres gode

og nemme brugsegenskaber.

28.08.05

Blodtryks- og pulsmåler

M3

Fuldautomatisk apparat med hukommelse for

de sidste 42 målinger af blodtryk med tid og

dato. På digitalskalaen vises det høje (systoliske)

og det lave (diastoliske) blodtryk samt

den aktuelle puls. Udgave med standard armmanchet

passende til personer fra ca. 12 år

/ 40 kg og opefter (overarm 22-32 cm). Tryk

på startknappen, og armmanchetten pumpes

automatisk op. Et øjeblik efter kan resultatet

aflæses. Leveres med 4 stk. 1,5V batterier

(LR6 = nr. 80.00.02) og udførlig brugsvejledning.

Pr. stk. v. 1 stk. . . . . . . . . . . . . . 565,00

Pr. stk. v. 3 stk. . . . . . . . . . . . . . . 536,75

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 47

28.08.15

Blodtryks- og pulsmåler 705 IT

Fuldautomatisk apparat med hukommelse for

de sidste 28 målinger af blodtryk, tid og

dato. Mulighed for overførsel til PC'ere.

Ekstern printer med angivelse af blodtryksværdier

og grafer - kan tilsluttes direkte. Anskaffes

som ekstraudstyr 28.08.14.

Stor nøjagtighed pga. fuzzy logik, som indebærer,

at apparatet automatisk indstiller sig til

det optimale måleområde. Hermed opnås

den bedste målepræcision hos hver enkelt forsøgsperson.

På digitalskalaen vises det høje

(systoliske) og det lave (diastoliske) blodtryk

samt den aktuelle puls. Udgave med standard

armmanchet passende til personer fra ca. 12

år / 40 kg og opefter (overarm 22-32 cm).

Tryk på startknappen, og armmanchetten pumpes

automatisk op. Et øjeblik efter kan resultatet

aflæses. Leveres med 4 stk. 1,5V batterier

(LR6 = nr. 80.00.02), usb-kabel, cd-rom og

udførlig brugsvejledning.

Pris pr. stk. v. 1 stk.: . . . . . . . . 1.295,00

Pris pr. stk. v. 3 stk.: . . . . . . . . 1.230,25

28.08.14

Printer for tilslutning af blodtryksmåler

705 IT

Udskriver blodtryksværdier og grafer på 37

mm printerpapir. Leveres med 4 stk. 1,5 V batterier

(LR6 = 80.00.02) printerpapir og vejledning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,00

28.08.13

28.08.14

28.08.13

Papirrulle af termokopieringspapir

Til blodtryksmålerne 28.08.04 (705CP),

28.05.01 (AND 743) og andre, der bruger

en papirbredde på 37 mm/Ø 2 cm.

Pk. med 5 stk. . . . . . . . . . . . . . . . 72,50

Armmanchetter til blodtryksmålerne:

28.08.05, og 28.08.15

BEMÆRK: Der kræves ingen kalibrering ved

brug/skift af Omron´s armmanchetter.

28.08.11

Armmanchet M, standard

Overarms omkreds 22-32 cm - ca.12 år /

40 kg og opefter. . . . . . . . . . . . . 266,00

28.08.12

Armmanchet L, stor

Overarms omkreds 32-42 cm - til store personer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266,00

28.08.09

28.08.15

MENNESKET

28.08.09

Blodtryks- og pulsmåler R6

Til montering på håndleddet. Velegnet til

måling af blodtryk på personer i en alder fra

ca. 7 år og opefter omkreds på håndled

13,5-19,5 cm). LCD display, som giver endnu

nemmere aflæsning. Hukommelse for de

sidste 90 målinger af puls og blodtryk.

Blodtryksmåleren monteres på venstre eller

højre håndled. Ny teknik advarer brugeren

om forkert placering af måleren. Med det nye

system registreres ikke blot pulsslagenes styrke,

men også selve pulsbølgens facon, således

at både kraftige og svage pulsslag måles.

Dette kan lade sig gøre pga. den nye computerteknik,

kaldet Intellisense. Med denne nye

elektronik er det nu muligt at registrere blodtryk

også hos mennesker med svag

eller ustabil puls. Alt foregår automatisk.

Tryk på startknappen, og

blodtryksmåleren pumper selv

op til korrekt tryk, lukker luften

langsomt ud og viser digitalt:

Systolisk tryk, diastolisk tryk

og pulshastighed. Det hele

tager ca. 30 sekunder.

Fastmonteret håndledsmanchet,

som ikke kræver

slange.

Leveres komplet med

solidt, hårdt opbevaringsetui

samt 2 stk. 1,5V LR03

(80.00.03) alkaline batterier

til ca. 400 målinger.

Pris pr. stk.

v. 1 stk.: . . . . . . . . 775,00

Pris pr. stk. v. 3 stk.: . . . . . . . . . . 736,25

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 47

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 13:51 Side 48

MENNESKET

28.02.60

Metronom

Pyramideformet udførelse . . . . . . . 558,00

28.08.31

28.08.31

Skridttæller og kaloriemåler

Lille instrument med digitaldisplay, indbygget

computer og clips til anbringelse i en bukselinning.

Instrumentet påvirkes af bevægelse i hoften,

når man går. På det tydelige digitaldisplay

vises antal skridt, gået distance, forbrændte

kalorier og tiden. Programmérbar

skridtlængde muliggør en ret nøjagtig beregning

af den distance, man har gået. Forsøgspersonens

vægt kan indprogrammeres til

nøjagtig beregning af forbrændte kalorier.

Velegnet til at vise en persons energiforbrug

ved gang eller til kontrol af en gået distance i

forbindelse med f.eks. orienteringsløb eller

kompasgang mod et mål.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195,00

28.04.21

28.04.21

Fedtlagsmåler

til måling af fedtlaget i hudfolder samt muskeltilvækst

eller -svind. Udførelse med den standardiserede

fjederbelastning, som sikrer, at

kropsvædsker som blod, lymfe og vand fortrænges

i forbindelse med målingen af fedtlaget.

Skala med angivelse fra 0 - 80 mm.

Handy længde på kun 27,5 cm. Der medfølger

en fyldig instruktionsbog til udregning af

kroppens fedtprocent i forhold til vægten for

mænd og kvinder i forskellige aldersklasser.

Idéel fedtprocent kan ligeledes udregnes.

Tekstsprog: Engelsk. . . . . . . . . . . 385,00

19.01.90

Personvægt

Til vejning af maksimalt 130 kg. Fabrikat

Soehnle. Mekanisk med viser. Aflæsning i

hele kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,00

28.00.15

Personvægt

19.01.90

28.00.15

Elektronisk præcisionsvægt med digitalangivelse

af vægten.

Vejeområde: 0-130 kg.

Aflæsning: 100 g i hele vejeområdet.

Batteridrift. Leveres med 4 stk.

LR6 batterier

Batterilevetid: 2 - 3000 vejninger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,00

48 – alle priser er ekskl. moms

28.00.19

28.08.21

Kropsfedtmåler

At en persons fedtprocent ikke altid hænger

sammen med, hvor meget vedkommende

vejer, kan måske lyde lidt bagvendt, men det

er ikke desto mindre sandt.

En kropsfedtmåler kan måle hvor stor en procentdel

af din vægt, der er fedt. Kropsfedtmåleren

sender en svag strøm (ikke mærkbar)

igennem kroppen og udnytter fedtets ringe

ledeevne i forhold til andet væv, til at bestemme

kroppens mængde af fedt.

Der startes med at indtaste højde, vægt, alder

og køn på forsøgspersonen.

Forsøgspersonen holder om det to håndtag

med begge hænder, efter 10-15 sek. står resultatet

på displayet, som viser fedtprocent og

BMI (body mass indeks). Hukommelse til 9

personer. Leveres med vejledning og 2

stk.1,5v – LR03, AAA batterier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495,00

28.08.21

28.00.19

Personvægt m/ kropsfedtmåler

Elektronisk personvægt med digitalgengivelse

af vægten.

Vejeområde: 0-150 kg

Aflæsning: 100g

Fedtprocent: 0,1%

Hukommelse til 12 personers data

Batteridrift:

Leveres med 4 stk. 1,5V AAA batterier

Når fedtprocentmåleren skal anvendes så indtastes

personens højde, alder og køn, stiller

sig på vægten med bare fødder, der går nu

en svag strøm (ikke mærkbar) gennem kroppen

og fedtprocenten kan aflæses efter få sek.

Leveres med vejledning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 49

28.04.90

Hjerte- og blodkredsløb

Denne funktionsmodel med hjerte, lunger og

blodkar af plexiglas og silikone demonstrerer

blodkredsløbet i det menneskelige legeme.

Hjertet pumper og hjerteklapperne bevæger

sig. Man ser det store og det lille kredsløb, iltning

af blodet i lungerne og blodets vej gennem

blodårerne.

Leveres med forsøgsvejledning på

svensk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.195,00

Blod

28.00.61

Blodlegemetælleapparat

(Haemocytometer), type Thoma, bestående

af: Tællekammer med 2 tællefelter, dækglas,

blodpipette til røde blodlegemer, blodpipette

til hvide blodlegemer, æske med formstøbt

indre og polstring . . . . . . . . . . . 485,00

28.00.60

Ekstra tællekammer til

blodlegemetælleapparat

Type Thoma . . . . . . . . . . . . . . . 350,00

28.01.00

Blodprocentmåler (Haemometer)

Til bestemmelse af hæmoglobinindholdet i

blod, bestående af: Farvekomparator - dobbeltrørs,

prøverør, kapillærrørspipette, glaspipette,

omrørestav, børste til prøverør, saltsyreflaske.

Leveres i opdelt papæske . 159,00

28.01.64

Blodpipette

Ekstra, til hvide blodlegemer. Leveres med

slange og mundstykke. . . . . . . . . . 35,00

28.00.64

Blodpipette

Ekstra, til røde blodlegemer. Leveres med slange

og mundstykke. . . . . . . . . . . . . 38,00

28.00.63

Ekstra dækglas til blodlegemetælleapparat

10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,00

19.01.30

Celletæller/tælleapparat

Til tælling af blodlegemer m.m. -

0-9999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,00

28.01.00 28.00.61

28.02.55

Glucometer Ascensia Elite

Dette glucometer giver den letteste måling af

blodsukker (glucose). Samtidig opnås resultater,

som man altid kan stole på. Lad blot spidsen

af teststix´en berøre en bloddråbe. Så

suges den nøjagtige mængde (Kun 2 mikroliter!)

automatisk op i Elite teststix´en. Instrumentet

bipper, og efter 30 sekunder kan resultatet

aflæses i mmol/l på displayet.

Bemærk:

– Der er ingen knapper at trykke på.

– Blodet kommer aldrig i kontakt med instrumentet.

– Elektronisk kalibreringskontrol- og teststix i

miniformat sikrer, at du selv kan kontrollere,

om glucometret er i orden.

– Dato og klokkeslet angives på de gemte

målinger.

– Måleområde: 1,1 - 33,3 mmol/l.

– Måletid: 30 sek.

Leveres med udførlig dansk brugsvejledning,

batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00

80.00.50

Batteri til Glucometer Elite

Type CR 2032. Der skal bruges 2 stk.

Pris pr. stk.: . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50

28.02.56

28.02.55

MENNESKET

28.02.56

Elite Sensors (Teststix)

Til glucometrene Elite XL og Elite. Til måling af

sukker (glucose) i blod.

Pk. med 50 stk. . . . . . . . . . . . . . 389,50

28.02.55

28.04.90

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 49

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 50

MENNESKET

28.06.00

Laktatmåler (mælkesyre)

Bestemmelse af mælkesyreindholdet hos

sportsudøvere kan hjælpe til at optimere restitutionen

af musklerne eller til at påvise anaerobt

muskelarbejde. Hurtig bestemmelse af

mælkesyreindholdet vha. 1 dråbe blod, vent

1 min og resultatet kan aflæses på displayet.

Lagring 100 resultater

Måleområde 0,8 – 22,0 mmol/l

Batterier 3x 1,5V AAA (80.00.03)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950,00

28.06.00

28.06.02

Laktatstrimler

Til laktatmåler 28.06.00, 25 stk. . .650,00

28.06.05

Laktat kontrolvæske

Laktatmåler 28.06.00 udfører automatisk kontrol

før hver måling. Kontrolvæsken kan bruges

til at kontrollere målerens ydeevne.

2x 4 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,00

80.00.03

Batteri Alkaline LR 03

AAA batteri til 28.06.00 og

28.02.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,90

28.02.90

28.05.26

28.05.26

Hæmoglobinfotometer, HemoCue Hb 201+

Nu er det blevet endnu lettere!

Hæmoglobinindholdet i blodet bestemmes vha. et fotometer, en engangskuvette og en dråbe

blod. Med en fingerprikker kan man let prikke et hul i huden og engangskuvetten opsuger automatisk

den nødvendige lille blodmængde. Engangskuvetten sættes nemt ind i fotometeret og resultatet

aflæses i displayet efter ca. 60 sek. Der kan aflæses i mmol/l, g/l eller g/dl. Designet af

den nye kuvetteholder mindsker vedligeholdelse og rengøring ved at forhindre kontaminering af

den optiske enhed. En nem og enkel måde at få målt sin hæmoglobinværdi på og en oplagt

mulighed for at forstå betydningen af hæmoglobin, plasmavolumen, hæmatokrit, EPO og anæmi

(blodmangel). Lige velegnet til brug i fagene biologi og idræt. Leveres med dansk brugsanvisning

og omregningsformel mellem hæmoglobin- og hæmatokritværdier.

Engangskuvetter skal købes separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900,00

50 – alle priser er ekskl. moms

28.02.90

Kolesterolmåler

Kolesterol bruges sammen med blodsukker- og

triglyceridniveauet i blodet til at bedømme risikoen

for hjerte-kar-sygdomme.

Kolesterolmåleren er ideel til bestemmelse af

kolesterolindholdet i blodet. 1 dråbe blod,

vent 3 min. og resultatet kan aflæses på displayet.

Lagring: 20 resultater

Måleområde: 150 – 300 mg/dl

Batterier: 3x 1,5V AAA (80.00.03)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.396,00

28.02.91

Kolesterolstrimler

Til kolesterolmåler 28.02.90.

25 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555,00

28.02.40

Albustix reagenspapir

Til påvisning af protein i urin. Glas med 50

stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,00

28.02.41

Clinistix reagenspapir

Til påvisning af glukose/sukker i urin. Glas

med 50 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,00

28.05.30

28.05.30

Engangskuvetter, 25 stk.

Engangskuvetter til hæmoglobinfotometer

28.05.26 i praktisk enkeltstykspakninger.

Uåbnet har kuvetterne en holdbarhed på 15

mdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 51

BLODTYPEBESTEMMELSE MED

ELDONKORT

Eldonkort til bestemmelse af blodtype indenfor

ABO- og Rhesus-systemerne. Eldonkortene

rummer 4 felter med indtørrede serumreagenser,

som reagerer på blodgrupperne A, B og

O samt for Rh positiv og Rh-negativ. Giver en

hurtig og nem blodtypebestemmelse, som er

anerkendt verden over.

Mange har igennem årene været glade for at

købe løse Eldonkort i poser, hvor man så

separat kunne købe de tilbehør, man gerne

ville bruge. Desværre har vi ikke længere

mulighed for at sælge denne løsning, idet producenten

af Eldonkort har indsnævret sortimentet

til kun at bestå af færdige sæt, hvor alt

nødvendigt tilbehør er inklusivt. På den baggrund

har vi valgt to alternativer, som man kan

vælge imellem.

28.00.00

Eldonkort 30 stk.

– 30 Eldonkort i standardstr.

– 30 blodlancetter af typen (28.01.11)

– 120 plastomrørere

– 30 desinfektionsservietter

– 30 vatkugler

– 30 folier til opbevaring

– 2 plastpipetter med fin dråbespids

– Dansk vejledning medfølger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,00

28.00.02

Eldonkort

50 stk.

– 50 Eldonkort i

kreditkortstr.

– 50 engangsfingerprikkere

af typen Unistik 28.01.12

(se næste side)

– 200 plastomrørere

– 50 desinfektionsservietter

– 50 vatkugler

– 50 folier til opbevaring

– 50 plastpipetter med fin dråbespids

– Dansk vejledning medfølger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630,00

28.00.02

NYHED

28.00.00

28.00.02

TILBEHØR:

MENNESKET

28.01.11

Blodlancetter

Pk. med 200 stk. (ill. 2).

Sterilt pakket. . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00

28.01.12

Fingerprikker

Med skjult nål til frembringelse af et par

bloddråber. Virker næsten smertefrit.

(Se Unistik på s. 52).

Pk. med 100 stk. . . . . . . . . . . . . 173,00

28.00.04

Desinfektionsservietter

Pk. med 100 stk. . . . . . . . . . . . . . 31,00

16.01.44

Pipette, plast med fin dråbespids

Pr. stk. v. 10 stk. . . . . . . . . . . . . . . 2,00

Pr. stk. v. 100 stk. . . . . . . . . . . . . . . 1,60

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 51

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 52

MENNESKET

28.01.11

28.01.11

Blodlancetter

Pk. med 200 stk. Sterile . . . . . . . . 58,00

28.01.12

Fingerprikker, model Unistik

Én fingerprikker til hver elev. Med fingerprikker,

model Unistik undgår man unødvendig

ventetid i forbindelse med blodundersøgelser.

Unistik er en engangstype med nål, afstandshætte

og udløser i ét. Bruges, når man let og

næsten smertefrit skal prikke et hul i huden.

Hold Unistik imod siden af en fingers yderste

led, udløs nålen og du har et par dråber blod

til et forsøg.

Pædagogisk rigtig med skjult nål. Hygiejnisk

og sikker, da den kasseres efter at have været

brugt én gang. Derved undgås, at blod overføres

fra én person til en anden.

Pk. med 100 stk. . . . . . . . . . . . . 173,00

28.01.17

Minilet afstandshætte

Med indbygget nål til fingerprikker-pen,

model 2. Afhængigt af, om åbningen til nålen

placeres på tværs eller på langs af fingeren,

opnås en større eller mindre stikkedybde.

Pk. med 25 stk. . . . . . . . . . . . . . . 59,00

28.01.18

Minilet afstandshætte

Med indbygget nål. Som 28.01.17. Pk. med

200 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,00

28.01.17

28.01.12

16.00.11

Kanylebøtte

1 l, gul og med sikkerhedslåg. Til sikker bortskaffelse

af brugte kanyler, blodlancetter, skalpelblade,

glasskår og andre stikkende og

skærende materialer. Bør findes i ethvert faglokale

indenfor fagene biologi, natur/teknik

og fysik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00

16.00.11

52 – alle priser er ekskl. moms

28.01.12

28.01.05

Fingerprikker-pen, model 2

Med usynlig prikkefunktion og to stikkedybder.

En god hjælp, når man skal bruge lidt blod til

forsøg med glucometer, tællekamre eller blodtypebestemmelse.

Bruges sammen med en Minilet afstandshætte,

som smides ud, når der er prikket et hul.

Derved undgås det, at blod kan overføres fra

én person til en anden. Leveres med 2 miniafstandsstykker

. . . . . . . . . . . . . . . 132,50

28.01.05

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 53

SANSERNE

28.04.80

Øje

Funktionsmodel, fremstillet af plexiglas og

monteret på en træplade. Øjets længde kan

ændres ved, at den bagerste væg (senehinden)

kan flyttes frem og tilbage. Derved vises

nær- og langsynethed. Øjelinsen er fremstillet

af klart silikonegummi. Med den fast monterede

sprøjte kan man ændre linsens krumning

(akkomodere) og dermed projicere billeder,

bogstaver m.m., således at de står skarpt på

modellens nethinde uanset afstand. På nethinden

er den gule og den blinde plet markeret.

Foran øjelinsen er der en holder til “brilleglas”.

Til eksperimenter med akkomodation, langsynethed,

nærsynethed, nærpunkt og den guleog

den blinde plet m.m. Mål: 30 x17 cm.

Leveres komplet med brilleglas og forsøgsvejledning

på svensk. . . . . . . . . . .1.225,00

28.04.81

Øje

Funktionsmodel. Stor demonstrationsmodel,

som pga. sin størrelse er særligt velegnet til at

vise øjets funktioner for en hel klasse. Leveres

komplet med brilleglas. Mål: 45 x 30 x cm.

Iøvrigt som model nr. 28.04.80.

Leveres komplet med forsøgsvejledning på

svensk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.455,00

28.02.00

Synsstyrketavle

Model “Schnellens” med bogstavrækker. Tryk

på en holdbar, afvaskelig, hvid plastplade,

som ikke gulner. . . . . . . . . . . . . 555,00

28.02.01

Synsstyrketavle

Model “Østerberg” med billeder i forskellig

størrelse: Svane, hus, skib, bil m.fl. Trykt på en

holdbar, afvaskelig plastplade, som ikke gulner.

Med sine billeder især velegnet til mindre

børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319,00

28.02.00

28.02.01

28.02.11

28.00.81

28.04.81

MENNESKET

28.00.81

Farveblindhedstavle

Orginal model Ishihara. Model med 14 farvetavler

til konstatering af de forskellige slags

farveblindhed . . . . . . . . . . . . . . . 795,00

28.02.10

28.04.80

28.02.10

Øjenforstørrelsesspejl

Konkavt formet. Gør det muligt med forbløffende

tydelighed at se finstrukturen i det ydre øje,

farveforskelle i iris såvel som ændringer i diameteren

på ens egen pupil. . . . . . . 25,00

28.02.11

Synsfelt-måleapparat

(Perimeter) Med 11 forskellige synskort. Synskortene

skubbes ind i synsfeltet på forsøgspersonen

fra hver side, hvorefter synsvinklen kan

aflæses og sammenlignes mellem eleverne.

Let at anvende. Giver lidt mere variation i

undervisningen samtidig med, at eleverne får

et indtryk af en af årsagerne til, at nogle mennesker

opdager farer i trafikken senere end

andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 53

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 54

MENNESKET

28.02.22

Termode

Fremstillet af kraftig messing eller kobber med

korkgreb. Til påvisning af hudens kulde- og

varmefølenerver. . . . . . . . . . . . . . .38,50

28.02.22

Måling af hudtemperatur

20.13.00

Multilog PRO . . . . . . . . . .3.066,00

20.13.43

Temperatursensor . . . . . . . .365,00

28.02.98

Nikkeltest

Et stadigt større antal mennesker rammes i dag

af forskellige former for allergi - bl. a. nikkelallergi.

Med dette sæt kan man påvise nikkel i

smykker, knapper, armaturer og andre metalemner

samt i den sorte sværtning, der undertiden

fremkommer på huden under smykker og

armbåndsure. Ved positiv reaktion (frit nikkel

mere end 1:10.000) fremkommer en rød farvereaktion.

Reagenserne skader ikke de

pågældende genstande og farven fjernes let

med vand.

Til ca. 100 analyser . . . . . . . . . . 95,00

28.02.71

28.02.71 Reaktionstidslinial

Til måling af

reaktionstid i

millisekunder.

En hjælper holderreaktionsstaven

mellem

forsøgspersonens

tommel

og pegefinger,

hjælperen lader

staven falde

og forsøgspersonen

griber staven med fingrene.

Forsøget kan varieres ved at lade forsøgspersonen

lukke øjnene, hjælperen giver så signal,

når han lader staven falde. Sættet indeholder

3 linialer samt

forsøgsvejledning. . . . . . . . . . . . . 375,00

28.02.99

Smagstest PTC

Thiourinstof opløst i acetone. 100 ml. Bruges

til påvisning af arvebetinget smagssans. Dyp

en strimmel af 15.02.20 objektglastrækpapir

i PTC. Lad strimlen tørre, og I har en smagsteststrimmel.

Lad eleverne smage på behandlet

og ubehandlet papir. Optæl, hvor mange,

der kan smage PTC og hvor mange der ikke

kan og udregn % af hver gruppe. Det vides,

at ca. 30% af eleverne ikke kan smage PTC.

Eleverne kan lade familiemedlemmer prøve at

smage og se, hvem der har arvet evnen til at

smage PTC. Efter smagning bør forsøgspersonen

ikke synke, men i stedet

spytte ud. . . . . . . . . . . . . . . . . .252,00

28.02.99

28.02.98

15.02.20

Objektglastrækpapir

Bruges til at opsuge thiourinstof med. Efter

opsugning og tørring har man en “smagsstrimmel”.

Blok med 100 stk. . . . . . . . . 25,00

28.01.85

Stemmegaffel “A”

Angiver kammertonen = 440 Hz. Bruges dels

til at vise luftledning af lyden og dels til at vise

benledning, når stemmegaflens “skaft” holdes

imod knoglen bag øret. . . . . . . . . . 40,00

28.02.15

Tandlægespejl

Til iagttagelsesopgaver i forbindelse med tænderne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00

54 – alle priser er ekskl. moms

28.02.15

99.03.07

130 fysiologiske forsøg

En klassiker på markedet. Giver et væld af

gode ideer til enkle fysiologiske eksperimenter,

som ofte kan foretages med forhåndenværende

materialer. Bogen giver et virkelig godt

supplement til den teoretiske undervisning i

menneskets fysiologi. Anbefales til alle skoleformer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,00

28.02.65

Stempelpude

Bruges til afsætning af fingeraftryk på papir,

hvor man kan iagttage forskellen fra person til

person. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,00

28.02.66

Stempelsværte . . . . . . . . . . . 74,00

28.02.70

Reaktionsstav

Til måling af reaktionstid op til 0,22 sekunder.

En hjælper holder reaktionsstaven mellem forsøgspersonens

tommel og pegefinger, hjælperen

lader staven falde og forsøgspersonen griber

staven med fingrene. Forsøget kan varieres

ved at lade forsøgspersonen

lukke øjnene,

hjælperen giver så signal,

når vedkommende

lader staven falde.

Reaktionsstaven er lavet af

tykt karton. . . . . . . 49,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 55

28.04.25

Hånddynamometer

Til måling af håndens og underarmens muskelkraft

og musklernes afmatning ved bevægelse.

Når håndtaget trækkes ud, følger viseren

med og bliver stående ved højeste belastning,

som noteres, hvorefter viseren nulstilles og der

kan trækkes igen og noteres etc. Man vil efter

f.eks. 15 træk kunne se, at viseren ikke kommer

så langt som i de forrige træk. Dette er på

grund af musklernes afmatning. . . .865,00

28.01.70

Sensibilitetshammer

(reflekshammer)

Bruges til påvisning af reflekser. Leveres med

nål og pensel. . . . . . . . . . . . . . . . 75,00

28.01.70

28.00.13

Højdemål til montering på væg

Nøjagtigt og robust. . . . . . . . . 1.640,00

28.02.58

Røgtest/rygeapparat

Til påvisning af tjære i en cigaret. Sættet

består af en plade med en holder, hvorpå der

er monteret et filterhus med et specialfilter, en

cigaretholder og en sugeslange. Det er således

apparatet og ikke læreren, som ryger

cigaretten.

Når man ved hjælp af rygeapparatet har

suget røgen fra en cigaret gennem filtret, vil

tjæren i røgen ses tydeligt på dette. Det bliver

da tydeligt for eleverne, at der ved rygning

afsættes ganske store mængder skadelig

tjære i lungerne.

Leveres uden filtre . . . . . . . . . . . . 510,00

28.02.59

Filtre

Specialtype til røgtest. Ø 70 mm. Pk. à 50

stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,00

28.02.58

MENNESKET

28.04.25

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 55

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


1del 13/02/07 14:04 Side 56

MENNESKET

FØRSTEHJÆLP

Hvert år forekommer drukneulykker,

som medfører hjertestop. Hver dag

er der folk, som får et alvorligt hjerteanfald

med hjertestop til følge.

Genoplivning kunne i mange tilfælde

have fundet sted, såfremt hjælpen

var kommet i tide.

Alle bør derfor kende til grundlæggende

genoplivning, herunder kunstigt

åndedræt og hjertemassage.

60.00.02

Genoplivningsmodel,

type Ambu Man, modul C

I naturlig størrelse til træning af kunstigt åndedræt

og udvendig hjertemassage.

Ambu Man leder enkelt og sikkert eleven gennem

træningsprogrammet. Måleinstrumentet

på Ambu Man viser det luftvolumen, som indblæses

i lungerne. Hvis indblæsningsteknikken

er forkert, blæses luften ned i Ambu Mans

mave, og fejlen vises på måleinstrumentet.

Udskiftelig ansigtsmaske og lungepose sikrer

hygiejniske træningsbetingelser.

Ved hjertemassage fortæller måleinstrumentet

eleven, om der anvendes korrekt tryk, og om

hænderne er placeret korrekt, således at massagen

kan blive så effektiv som muligt.

Måleinstrumentet kan aflæses fra begge sider.

Den side, som vender imod eleven, kan tildækkes,

og instruktøren kan aflæse den an-

60.00.02

den side. Ambu Man er den mest avancerede

genoplivningsdukke (CPR træningsmannequin).

– Dataudgang.

– Patenteret hygiejnisk system med udskiftelig

ansigtsmaske og lungepose.

– Mavefunktion v.h.a. maveventil og -pose.

– Halsventil.

– Carotisk puls.

– Puls aktiveres i halsen ved hjertemassage.

– Enkelt mekanisk måleinstrument.

– Realistisk og anatomisk korrekt konstruktion.

– Modulært design.

– Realistisk udånding gennem mund og

næse.

– Transporttasken kan også anvendes som

træningsmåtte.

Leveres med 5 stk. ansigtsmasker,

100 stk. lungeposer og

transportkuffert. . . . . . . . . . . .13.998,00

60.01.06

56 – alle priser er ekskl. moms

60.01.05

60.01.05

Lungepose/hovedpose til Ambu

Man

Pk. à 100 stk. . . . . . . . . . . . . . . 245,00

60.01.06

Ansigtsmaske til Ambu Man

Pk. à 5 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . 446,00

60.01.10

Software til Ambu Man

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.879,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

More magazines by this user
Similar magazines