Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Spørgsmål 6: ELEVDISKUSSIONER

Hvis du tænker på de hovedsynspunkter, de fem elever fremsætter, hvem af dem

er du så mest enig med?

Elevens navn:

Forklar dit valg med dine egne ord med henvisning til din egen holdning og

de hovedsynspunkter, som fremsættes af denne elev.

Denne opgave kræver, at eleverne er i stand til at trække på deres egen viden og deres egne

holdninger i evalueringen af de argumenter, de forskellige forfattere fremfører, mens de

fokuserer på indholdet i teksten snarere end på formen. For at få point i dette spørgsmål

skal eleverne demonstrere implicit eller eksplicit, at de har forstået hovedpointen hos

deres valgte forfatter, samtidig med at de kan retfærdiggøre deres egen holdning enten

ved at tilføje et eget tilsvarende argument eller ved at sammenfatte argumentationen i

stykket.

Det var muligt at få fuldt point, uanset hvilken forfatter man valgte at støtte så længe

man var i stand til at argumentere for sit synspunkt i overensstemmelse med den valgte

forfatter. Nogle typiske eksempler kunne være:

Ana jeg synes, vi skulle bekymre os om det, som sker på vores egen jord, før vi bruger alle

pengene på at udforske rummet. Jeg kan forstå vigtigheden af, at man har nogen udforskning,

men jeg synes, at sygdomme og hungersnød skulle udryddes først.

Dieter jeg er enig med ham, fordi han er bekymret for naturen, og han synes, vi skal lade det

ydre rum være i fred.

Felix Jeg er enig med Felix, fordi vi med mindre vi er villige til at stå over for udslettelse

så ikke har andre steder at tage hen, hvis jorden skulle blive ødelagt.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

101

More magazines by this user
Similar magazines