Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

102

Svarene fik ikke point, hvis de blot citerede en af forfatterne ordret uden at tilføje andet.

Eleverne var blevet bedt om at svare med deres egne ord. Andre ikke pointgivende svar

kunne være vagt formuleret eller blot en mening uden reference til den valgte forfatters

synspunkter, som fx: Dieter. Lad os nu se på kendsgerningerne.

I tabel A3 sammenfattes karakteristika for dette spørgsmål.

Tabel A3

Læsesammenhæng Uddannelsesmæssig

Tekstformat Multiple tekster

Teksttype Argumenterende

Læsestrategi

Svarformat Åbent svar

Reflektere over og evaluere indholdet i forskellige tekst

stykker

Udvikling af den deskriptive styrke af PISA’s læseskala ved at variere sværhedsgraden

I PISA-undersøgelserne i 2000, 2003 og 2006 havde man set, at selv om det var muligt

at estimere populationernes gennemsnitlige dygtighed med stor nøjagtighed, så var der

relativt få spørgsmål, som afspejlede, hvad eleverne i de to yderpoler især i den lave ende

var i stand til at læse med forståelse. Ved udviklingen af tekster og opgaver til PISA 2009

lagde man derfor vægt på at udvikle dels nogle meget lette tekster og spørgsmål, dels

nogle ret svære. Dette havde til formål at give et bedre mål for de faktiske læsekvalifikationer

for den samlede population og samtidigt komme især de svageste læsere i møde i

testsituationen.

Ved denne udvikling lagde man vægt på:

• brug af kortere og enklere tekster

• klarere direkte sammenhæng mellem tekst og spørgsmål

• at give tydeligere information om hvilken del af teksten, som var vigtig for besvarelsen

af spørgsmålet

• at stille spørgsmål til læsestrategien ‘reflektere og vurdere’, som relaterede sig til personlige

og kendte oplevelser snarere end til mere fjerne og abstrakte emner

• at spørge til konkrete forhold ved ‘reflektere og vurdere’ spørgsmål.

De næste to eksempler illustrerer tekster og opgaver, som er udformet med henblik på de

to yderpoler med hensyn til læsekompetence i PISA. Det første er en ret simpel tekst og

det andet en ret omfattende og kompliceret tekst. Begge tekster har været anvendt i pilotafprøvningen

af opgaver til hovedundersøgelsen i PISA 2009.

More magazines by this user
Similar magazines