Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

DEMOKRATI I ATHEN

DEL A

Thukydid var en historiker og militærmand, som levede i den klassiske græske

periode i det femte århundrede f.Kr. Han blev født i Athen. Under den Peloponnesiske

krig (431 f.Kr. til 404 f.Kr.) mellem Athen og Sparta havde han kommandoen

over en flåde, hvis mission var at beskytte byen Amfipolis i Thrakien. Det

lykkedes ham ikke at nå frem til byen i tide. Den faldt i hænderne på den spartanske

general, Brasidas, hvilket tvang Thukydid i et tyveårigt eksil. Det gav ham

mulighed for at indsamle detaljerede oplysninger fra de to krigsførende fraktioner

og muligheden for at lave research til sit værk Den peloponnesiske krigs historie.

Thukydid anses for at være en af antikkens store historikere. I sin forklaring på

historiens udvikling fokuserer han på naturlige årsager og de enkelte personers

adfærd, snarere end på skæbnen eller gudernes indgriben. I hans værk bliver fakta

ikke præsenteret blot som anekdoter; de bliver i højere grad forklaret i forsøget på

at finde frem til de årsager, der fik hovedpersonerne til at handle, som de gjorde.

Thukydid tillægger personernes adfærd stor vægt, og det er årsagen til, at han

nogle gange indsætter nogle fiktive taler. De hjælper ham til at forklare de historiske

personers motivation.

DEL B

Thukydid tilskriver den athenske statsmand Perikles (femte århundrede f.Kr.) følgende

tale, holdt til ære for de soldater, der faldt i det første år af den peloponnesiske krig.

Vores forfatning er ikke en efterligning af lovene i vore nabostater; vi er i højere

grad et forbillede for andre end vi er en efterligning af dem. Vores system kaldes

demokrati, fordi dets styre afhænger af de mange frem for de få. Vores love garanterer

de samme rettigheder for alle som privatpersoner, mens anseelse i det offentlige

liv afhænger mere af dygtighed end af social status.

En persons sociale status forhindrer heller ikke denne i at bestride et hvilket som

helst offentligt embede (…). Og ligesom vi ikke blander os i private sager, så bryder

vi ikke loven, når det drejer sig om offentlige anliggender. Vi retter os efter de

personer, som vi har sat til at udøve magten, og vi retter os efter selve lovene, særligt

dem, der beskytter de undertrykte også de uskrevne love, der bringer skam

over den, der overtræder dem.

Ydermere giver vi mange muligheder for at fornøje sindet. De sportsstævner og

offerfester, der afholdes hele året rundt, og vores elegante boliger er en daglig kilde

til fornøjelse, som hjælper os med at holde alle bekymringer på afstand. Fordi de

mange indbyggere i byen trækker produkter fra hele verden til Athen, så er atheneren

lige så bekendt med frugterne fra andre lande som med sine egne.

Thukydid, Den peloponnesiske krigs historie (en bearbejdning)

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

105

More magazines by this user
Similar magazines