Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

106

Demokrati i Athen består af to korte, men indholdsrige tekster. Første del af teksten er en

fagtekst, selv om den set som selvstændig tekst også kunne klassificeres som berettende,

da den beskæftiger sig med, hvornår noget skete og refererer til en række sekvenser i en

persons liv. Men når de to tekster ses i forhold til hinanden, så fungerer den første tekst

som en introduktion til den anden, hvor Thukydid lader Perikles holde en tale og derigennem

beskriver Perikles’ syn på staten. På den måde bliver første del af teksten en forklaring

på, hvordan den anden tekst bør læses og forstås, og en forklaring på relationen

mellem de to tekster.

Anden del af teksten består så af en af Thukydids fiktive taler tillagt Perikles. Teksten er

argumenterende i relation til en bestemt politisk holdning. Udfordringen, som læser,

består i at forstå relationen mellem de to tekster, som ikke er forklaret eksplicit, men som

må udledes af de sidste linjer i det første afsnit og introduktionen til det andet. Teksten

vanskeliggøres også af den abstrakte sprogbrug og gengivelsen af Thukydids ordvalg, ligesom

indholdet i teksten ligger langt fra 15-åriges hverdag og daglige erfaringer. På den

anden side må det antages, at de fleste 15-årige vil have en fornemmelse for forskellige

historiske perioder og kendskab til dog ikke nødvendigvis velformuleret hvad demokrati

er.

Denne tekst blev anvendt i pilotundersøgelsen til PISA 2009, og spørgsmålene til teksten

gik for det meste på at måle to processer: lokalisere og uddrage information og integrere

og fortolke indhold. Det nedenstående spørgsmål trækker mest på tekstens anden del.

More magazines by this user
Similar magazines