Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Spørgsmål 3: DEMOKRATI I ATHEN

Et formål med talen i del B var at ære de soldater, som faldt i løbet af det første år

i den peloponnesiske krig.

Hvad var ET ANDET formål med denne tale?

Dette spørgsmål var et af de vanskeligste i pilotundersøgelsen til PISA 2009. For at få

fuldt point skulle svaret kunne uddrage formålet ud fra den kontekst, Perikles’ tale

blev holdt i og indholdet i den. Det er således nødvendigt at kunne forstå og integrere

informationer fra begge dele af teksten og kunne foretage komplicerede følge -

slutninger ud fra et tvetydigt materiale i en uvant sammenhæng.

For at få fuldt point skulle svaret indeholde et af følgende aspekter, at Perikles ville:

opildne soldaterne til at fortsætte kampen; trøste de efterladte ved at nævne, hvad de

kæmpede for; gøre borgerne stolte af den udvikling, staten Athen havde gennemgået,

eller fremhæve Athens fortrin frem for Spartas eller andre bystaters. Det følgende er

eksempler på svar til fuldt point:

• for at gøre folk stolte af Athen

• for at tale for fordelene ved demokratiet i Athen (i modsætning til situationen

andre steder)

• for at få folk til at mene, at udviklingen i Athen stadigvæk er god, selv om man lige

nu står over for store problemer

• for at opildne folk til at tænke positivt og have positive holdninger

• for at få folk til at kæmpe mod Sparta.

Eller svaret kunne gå på det mere abstrakte formål, refereret til i tekstens første del, at

Thukydis ønskede at afspejle de historiske personers måde at tænke på:

• at vise, hvilke ideer og holdninger Perikles havde som en historisk person.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

107

More magazines by this user
Similar magazines