Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

108

Svarene behøvede ikke at være lange for at kunne få fuldt point. Alligevel var det kun

omkring en fjerdedel af eleverne, som var i stand til at svare helt fyldestgørende på dette

spørgsmål. Hertil kom omkring en femtedel, som fik delvist point for at udtrykke, at det

andet formål havde at gøre med begrebet om demokrati, uden at indse det overtalende

element:

• for at fortælle om demokratiet

• for at forklare for folket, hvad demokrati er.

I tabel A5 sammenfattes karakteristika for dette spørgsmål.

Tabel A5

Læsesammenhæng Uddannelsesmæssig

Tekstformat Multiple tekster

Teksttype Argumenterende

Læsestrategi Integrere og fortolke

Svarformat Åbent svar

More magazines by this user
Similar magazines